Aktualności

Recent Posts / View All Posts

adwe345d

Decyzji wiele, planu zatrudnienia pracowników brak.

| Aktualności | 82 Comments

Plan zatrudnienia pracowników w ujęciu średniorocznym jest wartością, w oparciu o którą Ministerstwo Finansów opracowuje m. in. założenia dotyczące wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w celu przekazania ich do dalszych działań Rządowi i stronom Rady Dialogu Społecznego. Prawidłowe ustalenie tego planu pozwala: na etapie planowania budżetu płac  – prognozować wielkość przeciętnej płacy pracowników, przy uwzględnieniu zaplanowanego na dany rok funduszu…

IMG_20160812_082942

„TARCZA” coraz liczniejsza

| Aktualności | One Comment

W dniu 06 sierpnia 2016 r. uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego ZPW „TARCZA” została zarejestrowana kolejna jednostka organizacyjna Związku – Organizacja Związkowa Nr 8/M Związku Pracowników Wojska „TARCZA” w Opolu. Organizacja ta powstała w wyniku podjęcia prawomocnej uchwały przez Ogólne Zebranie Członków o wyjściu z dotychczasowych struktur NSZZ Pracowników Wojska i wejściu w struktury Związku Pracowników Wojska „TARCZA”. Organizacja, której przewodniczącym…

O nas

Związek Pracowników Wojska „TARCZA” jest dobrowolną, samodzielną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz obrony praw i interesów zawodowych i socjalnych swoich członków. Zakresem swego działania Związek obejmuje pracowników wojska, byłych pracowników wojska oraz wszystkich pracujących w sferze obronności, którzy zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków, niezależnie od podstawy stosunku pracy i aktualnie wykonywanego zawodu, czy pełnionej funkcji.

dowiedz się więcej