Aktualności

Recent Posts / View All Posts

Życzenia od OPZZ

| Aktualności | 4 Comments

Szanowni Państwo, pod zamieszczonym poniżej linkiem, zamieściliśmy otrzymane od Wiceprzewodniczącej OPZZ p. Barbary Popielarz życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Wojska Polskiego, święta żołnierzy i pracowników wojska. Link tutaj.

Samolot

Dwa spotkania w trzy dni

| Aktualności | 679 Comments

W poprzednim tygodniu odbyły się dwa spotkania, w których uczestniczył Przewodniczący Związku – kol. Marek KAZIMIERCZAK. SPOTKANIE W MINISTERSTWIE Na zaproszenie Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi, w dniu 23 maja 2018 r., w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych, którego tematem były zmiany w strukturze wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej….

O nas

Związek Pracowników Wojska „TARCZA” jest dobrowolną, samodzielną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz obrony praw i interesów zawodowych i socjalnych swoich członków. Zakresem swego działania Związek obejmuje pracowników wojska, byłych pracowników wojska oraz wszystkich pracujących w sferze obronności, którzy zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków, niezależnie od podstawy stosunku pracy i aktualnie wykonywanego zawodu, czy pełnionej funkcji.

dowiedz się więcej