All posts by Paweł

foto MON

Kolejne rozmowy w MON

By | Aktualności | 132 Comments

Poprzedni tydzień był bardzo owocny w zakresie podejmowanych działań. W środę 15 marca 2017 r., wypracowano wspólne stanowisko Strony Społecznej (czytaj TUTAJ) na najbliższe spotkanie w MON (odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r.). W trakcie prowadzonych konsultacji Strona Społeczna – zdając sobie sprawę, że nie można przeprowadzić podwyżki płac bez dokonania zmian w PUZP – omawiała dwie propozycje…

Czytaj dalej
wbe

Pracownicy biur emerytalnych również w „TARCZY”

By | Aktualności | 6 Comments

W dniu 10 marca 2017 r. decyzję o utworzeniu struktury Związku Pracowników Wojska „TARCZA” podjęli również pracownicy wojska zatrudnieni w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie. Na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczył Przewodniczący Związku – kol. Marek KAZIMIERCZAK, wybrany został siedmioosobowy Komitet Założycielski Organizacji, na czele którego stanął kol. Grzegorz MARECKI. W tym samym dniu – 10 marca 2017 r. –…

Czytaj dalej
20170303_105342

Z wizytą w Mostach

By | Aktualności | 47 Comments

W dniu 3 marca 2017 r. Przewodniczący Związku wizytował organizację związkową Nr 6/Z, która mając swoją siedzibę w Składzie Mosty, działa u jednego z największych wojskowych pracodawców a mianowicie w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu. W trakcie spotkania z Kierownikiem Składu Mosty poruszano kwestię warunków pracy pracowników, szczególnie w zakresie infrastruktury, która jest już znacznie wyeksploatowana i wymaga remontów…

Czytaj dalej
20170227_144131

Na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy wojska w roku 2017.

By | Aktualności | 76 Comments

Czego oczekujemy po spotkaniu z przedstawicielami MON w dniu 1 marca 2017 r. w zakresie płac? Z uwagi, iż jest to początek roku – z pewnością informacji o podwyżkach, np. jakieś wstępne założenia oraz propozycje kwot podwyżki. Ponadto, więcej konkretnych informacji i wyjaśnień, które rozwieją nasze niepokoje i wątpliwości związane z funkcjonowaniem systemu wynagradzania, który wymaga daleko idących zmian, jak…

Czytaj dalej
20170217_223103

Jak faktycznie wyglądał w płacach rok 2016?

By | Aktualności | 30 Comments

Nastał nowy rok budżetowy i niestety, w poprzednim nie doczekaliśmy się omówienia podwyżek płac, zgodnie ze złożonymi nam obietnicami w maju ubr. Ostatnio otrzymaliśmy natomiast pismo Podsekretarza Stanu w MON (czytaj TUTAJ), w którym informuje o planowanym spotkaniu ze Stroną społeczną w dniu 1 marca 2017 r. Na spotkaniu mamy zostać poinformowani o tym, co było w 2016 r. i…

Czytaj dalej
place

Ocena sytuacji socjalno-bytowej, poziomu płac i podwyżek w 2016 r.

By | Aktualności | 155 Comments

W dniu 17 stycznia 2017 r. otrzymaliśmy z sejmowej Komisji Obrony Narodowej (KOBN) informację, że na posiedzeniu Komisji w dniu 25 stycznia br. omawiana będzie sytuacja materialno-bytowa pracowników cywilnych wojska. Dotychczasowe „podejścia” Komisji dotyczące omówienia sytuacji pracowników cywilnych wojska kończyły się fiaskiem, stąd założyliśmy, że również tym razem będzie tak samo. Założenie to wynikało przede wszystkim z faktu, iż wszelkie…

Czytaj dalej
swieta_ida

Idą, idą święta…

By | Aktualności | 4 Comments

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2017 Roku życzymy Państwu, aby ten najpiękniejszy czas napełnił wszystkich radością, ciepłem i życzliwością. Niech te szczególne dni będą okazją do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny i przyjaciół a Nowy 2017 Rok niech będzie pełen nadziei i spełnienia marzeń. Pragniemy również życzyć Wam siły, wytrwałości w realizacji…

Czytaj dalej
14.09.2010 KIELCE , PIELEGNIARKI I POLOZNE ODBIERAJA DYPLOMY UKONCZENIA UNIWERSYTETU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO NA WYDZIALE ZDROWIA . 
FOT. JAROSLAW KUBALSKI / AGENCJA GAZETA

II transza podwyżek dla pielęgniarek

By | Aktualności | No Comments

W ubiegłym roku pielęgniarki i położne, których wynagrodzenia finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, negocjowały swoje podwyżki z ówczesnym rządem. Rozmowy z Ministrem Zdrowia zakończyły się sukcesem. Ustalono, że wynagrodzenia pielęgniarek i położnych będą wzrastały – począwszy od 2015 r. – o 400 zł przez kolejne cztery lata. Jako termin wprowadzania podwyżek określono dzień 1 września. O dokonanych ustaleniach…

Czytaj dalej
20161110_143241

Dwa lata bez zmian w PUZP

By | Aktualności | 40 Comments

W dniu 16 listopada 2016 r. upłynie rok pod kierownictwem nowej władzy, zwanej „dobrą zmianą”, w Ministerstwie Obrony Narodowej. Z perspektywy pracowników resortu obrony narodowej dotychczas nie widać tej dobrej zmiany chyba, że uwzględni się wypłatę zaległych (za ostatnie 3 lata) wynagrodzeń. Wypłaty te jednak powinny być realizowane na bieżąco w terminach płatności, więc trudno uznać, aby „dobra zmiana” miała…

Czytaj dalej
adwe345d

Decyzji wiele, planu zatrudnienia pracowników brak.

By | Aktualności | 176 Comments

Plan zatrudnienia pracowników w ujęciu średniorocznym jest wartością, w oparciu o którą Ministerstwo Finansów opracowuje m. in. założenia dotyczące wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w celu przekazania ich do dalszych działań Rządowi i stronom Rady Dialogu Społecznego. Prawidłowe ustalenie tego planu pozwala: na etapie planowania budżetu płac  – prognozować wielkość przeciętnej płacy pracowników, przy uwzględnieniu zaplanowanego na dany rok funduszu…

Czytaj dalej