All posts by Paweł

20170227_144210

Powrót do negocjacji PUZP

By | Aktualności | 423 Comments

W dniu 27 marca 2017 r., po prawie trzyletniej przerwie Strony Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej (PUZP) powróciły do negocjacji. Na początku spotkania był obecny Podsekretarz Stanu w MON Bartłomiej GRABSKI, który poinformował o zmianach z dniem 1 kwietnia br. „na szczycie” Departamentu Spraw Socjalnych (DSS) oraz życzył zebranym owocnych obrad. Korzystając z obecności…

Czytaj dalej
foto MON

Kolejne rozmowy w MON

By | Aktualności | 132 Comments

Poprzedni tydzień był bardzo owocny w zakresie podejmowanych działań. W środę 15 marca 2017 r., wypracowano wspólne stanowisko Strony Społecznej (czytaj TUTAJ) na najbliższe spotkanie w MON (odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r.). W trakcie prowadzonych konsultacji Strona Społeczna – zdając sobie sprawę, że nie można przeprowadzić podwyżki płac bez dokonania zmian w PUZP – omawiała dwie propozycje…

Czytaj dalej
wbe

Pracownicy biur emerytalnych również w „TARCZY”

By | Aktualności | 6 Comments

W dniu 10 marca 2017 r. decyzję o utworzeniu struktury Związku Pracowników Wojska „TARCZA” podjęli również pracownicy wojska zatrudnieni w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie. Na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczył Przewodniczący Związku – kol. Marek KAZIMIERCZAK, wybrany został siedmioosobowy Komitet Założycielski Organizacji, na czele którego stanął kol. Grzegorz MARECKI. W tym samym dniu – 10 marca 2017 r. –…

Czytaj dalej
20170303_105342

Z wizytą w Mostach

By | Aktualności | 47 Comments

W dniu 3 marca 2017 r. Przewodniczący Związku wizytował organizację związkową Nr 6/Z, która mając swoją siedzibę w Składzie Mosty, działa u jednego z największych wojskowych pracodawców a mianowicie w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu. W trakcie spotkania z Kierownikiem Składu Mosty poruszano kwestię warunków pracy pracowników, szczególnie w zakresie infrastruktury, która jest już znacznie wyeksploatowana i wymaga remontów…

Czytaj dalej
20170227_144131

Na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy wojska w roku 2017.

By | Aktualności | 77 Comments

Czego oczekujemy po spotkaniu z przedstawicielami MON w dniu 1 marca 2017 r. w zakresie płac? Z uwagi, iż jest to początek roku – z pewnością informacji o podwyżkach, np. jakieś wstępne założenia oraz propozycje kwot podwyżki. Ponadto, więcej konkretnych informacji i wyjaśnień, które rozwieją nasze niepokoje i wątpliwości związane z funkcjonowaniem systemu wynagradzania, który wymaga daleko idących zmian, jak…

Czytaj dalej
20170217_223103

Jak faktycznie wyglądał w płacach rok 2016?

By | Aktualności | 30 Comments

Nastał nowy rok budżetowy i niestety, w poprzednim nie doczekaliśmy się omówienia podwyżek płac, zgodnie ze złożonymi nam obietnicami w maju ubr. Ostatnio otrzymaliśmy natomiast pismo Podsekretarza Stanu w MON (czytaj TUTAJ), w którym informuje o planowanym spotkaniu ze Stroną społeczną w dniu 1 marca 2017 r. Na spotkaniu mamy zostać poinformowani o tym, co było w 2016 r. i…

Czytaj dalej
place

Ocena sytuacji socjalno-bytowej, poziomu płac i podwyżek w 2016 r.

By | Aktualności | 155 Comments

W dniu 17 stycznia 2017 r. otrzymaliśmy z sejmowej Komisji Obrony Narodowej (KOBN) informację, że na posiedzeniu Komisji w dniu 25 stycznia br. omawiana będzie sytuacja materialno-bytowa pracowników cywilnych wojska. Dotychczasowe „podejścia” Komisji dotyczące omówienia sytuacji pracowników cywilnych wojska kończyły się fiaskiem, stąd założyliśmy, że również tym razem będzie tak samo. Założenie to wynikało przede wszystkim z faktu, iż wszelkie…

Czytaj dalej
swieta_ida

Idą, idą święta…

By | Aktualności | 4 Comments

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2017 Roku życzymy Państwu, aby ten najpiękniejszy czas napełnił wszystkich radością, ciepłem i życzliwością. Niech te szczególne dni będą okazją do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny i przyjaciół a Nowy 2017 Rok niech będzie pełen nadziei i spełnienia marzeń. Pragniemy również życzyć Wam siły, wytrwałości w realizacji…

Czytaj dalej
14.09.2010 KIELCE , PIELEGNIARKI I POLOZNE ODBIERAJA DYPLOMY UKONCZENIA UNIWERSYTETU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO NA WYDZIALE ZDROWIA . 
FOT. JAROSLAW KUBALSKI / AGENCJA GAZETA

II transza podwyżek dla pielęgniarek

By | Aktualności | No Comments

W ubiegłym roku pielęgniarki i położne, których wynagrodzenia finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, negocjowały swoje podwyżki z ówczesnym rządem. Rozmowy z Ministrem Zdrowia zakończyły się sukcesem. Ustalono, że wynagrodzenia pielęgniarek i położnych będą wzrastały – począwszy od 2015 r. – o 400 zł przez kolejne cztery lata. Jako termin wprowadzania podwyżek określono dzień 1 września. O dokonanych ustaleniach…

Czytaj dalej