All posts by Paweł

20170509_142825_001

Wyższe wynagrodzenie czy nagroda?

By | Aktualności | 73 Comments

Postanowienia tegorocznej decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej zmieniają przepisy, których zmieniać nie powinny tym bardziej, że wkraczają w obszar przepisów prawa pracy. Te zmieniane przepisy dotyczą tworzenia funduszu nagród i zostały określone w art. 45 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej (PUZP). Zapisany w układzie fakultatywny charakter tworzenia funduszu nagród, został zmieniony – postanowieniami decyzji…

Czytaj dalej
20170227_144359

Przepisy sobie a życie sobie…

By | Aktualności | 64 Comments

W trakcie spotkania w dniu 26 kwietnia 2017 r. Ministrowi Grabskiemu przekazane zostało – w imieniu MKK – „Oświadczenie w sprawie protokołowania spotkań negocjacyjnych dotyczących PUZP dla Pracowników WJOSB”(czytaj TUTAJ). Minister, po krótkim zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, abyśmy pisali protokół we własnym zakresie. Takie stanowisko przyjęliśmy z niedowierzaniem, gdyż zakładaliśmy, że protokoły ze spotkań i listy obecności są…

Czytaj dalej
20170310_142709

Kolejny dzień negocjacji…

By | Aktualności | 161 Comments

Na 26 kwietnia 2017 r. zaplanowano kolejny dzień negocjacji PUZP. Nie był to jednak dzień negocjacji, taki jak poprzednie. Niespodzianką było pojawienie się na rozpoczęciu spotkania Podsekretarza Stanu Bartłomieja GRABSKIEGO. W związku z przybyciem Pana Ministra, Strona społeczna oczekiwała informacji o wysokości podwyżek wynagrodzeń i terminie spotkania w celu uzgodnienia zasad ich podziału. Byłoby to naturalne w kontekście wystąpienia w…

Czytaj dalej
20170227_144210

Powrót do negocjacji PUZP

By | Aktualności | 423 Comments

W dniu 27 marca 2017 r., po prawie trzyletniej przerwie Strony Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej (PUZP) powróciły do negocjacji. Na początku spotkania był obecny Podsekretarz Stanu w MON Bartłomiej GRABSKI, który poinformował o zmianach z dniem 1 kwietnia br. „na szczycie” Departamentu Spraw Socjalnych (DSS) oraz życzył zebranym owocnych obrad. Korzystając z obecności…

Czytaj dalej
foto MON

Kolejne rozmowy w MON

By | Aktualności | 132 Comments

Poprzedni tydzień był bardzo owocny w zakresie podejmowanych działań. W środę 15 marca 2017 r., wypracowano wspólne stanowisko Strony Społecznej (czytaj TUTAJ) na najbliższe spotkanie w MON (odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r.). W trakcie prowadzonych konsultacji Strona Społeczna – zdając sobie sprawę, że nie można przeprowadzić podwyżki płac bez dokonania zmian w PUZP – omawiała dwie propozycje…

Czytaj dalej
wbe

Pracownicy biur emerytalnych również w „TARCZY”

By | Aktualności | 6 Comments

W dniu 10 marca 2017 r. decyzję o utworzeniu struktury Związku Pracowników Wojska „TARCZA” podjęli również pracownicy wojska zatrudnieni w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie. Na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczył Przewodniczący Związku – kol. Marek KAZIMIERCZAK, wybrany został siedmioosobowy Komitet Założycielski Organizacji, na czele którego stanął kol. Grzegorz MARECKI. W tym samym dniu – 10 marca 2017 r. –…

Czytaj dalej
20170303_105342

Z wizytą w Mostach

By | Aktualności | 47 Comments

W dniu 3 marca 2017 r. Przewodniczący Związku wizytował organizację związkową Nr 6/Z, która mając swoją siedzibę w Składzie Mosty, działa u jednego z największych wojskowych pracodawców a mianowicie w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu. W trakcie spotkania z Kierownikiem Składu Mosty poruszano kwestię warunków pracy pracowników, szczególnie w zakresie infrastruktury, która jest już znacznie wyeksploatowana i wymaga remontów…

Czytaj dalej
20170227_144131

Na jakie podwyżki mogą liczyć pracownicy wojska w roku 2017.

By | Aktualności | 77 Comments

Czego oczekujemy po spotkaniu z przedstawicielami MON w dniu 1 marca 2017 r. w zakresie płac? Z uwagi, iż jest to początek roku – z pewnością informacji o podwyżkach, np. jakieś wstępne założenia oraz propozycje kwot podwyżki. Ponadto, więcej konkretnych informacji i wyjaśnień, które rozwieją nasze niepokoje i wątpliwości związane z funkcjonowaniem systemu wynagradzania, który wymaga daleko idących zmian, jak…

Czytaj dalej
20170217_223103

Jak faktycznie wyglądał w płacach rok 2016?

By | Aktualności | 30 Comments

Nastał nowy rok budżetowy i niestety, w poprzednim nie doczekaliśmy się omówienia podwyżek płac, zgodnie ze złożonymi nam obietnicami w maju ubr. Ostatnio otrzymaliśmy natomiast pismo Podsekretarza Stanu w MON (czytaj TUTAJ), w którym informuje o planowanym spotkaniu ze Stroną społeczną w dniu 1 marca 2017 r. Na spotkaniu mamy zostać poinformowani o tym, co było w 2016 r. i…

Czytaj dalej