Przewodniczący Związku: kol. KAZIMIERCZAK Marek
Tel.: 507-054-368
e-mail: zk@zpwtarcza.pl

Wiceprzewodnicząca Związku: kol. WOŹNIAK Dorota
Tel.: 513-168-668
e-mail: wozniak@zpwtarcza.pl

Wiceprzewodnicząca Związku: kol. ZAWADA Marzena
Tel.: 516-054-111
e-mail: zawada@zpwtarcza.pl

Sekretarz Związku: kol. BASIŃSKA Joanna
Tel.: 505-108-343
e-mail: basinska@zpwtarcza.pl

Członek Prezydium: kol. GRABOWSKA Katarzyna
Tel.: 607-864-866
e-mail: grabowska@zpwtarcza.pl