Zakresem działania Organizacji objęci są n/w pracodawcy:

  • 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krakowie,
  • 3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie,
  • 6 Batalion Logistyczny w Krakowie,
  • Wojskowa Komenda Transportu w Krakowie,
  • 1 Dębliński Batalion Drogowo-Mostowy w Dęblinie,
  • 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie,
  • Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie.