Skład Zarządu Krajowego:

  1. GRABOWSKA Katarzyna
  2. KAPCZYŃSKI Przemysław
  3. KAZIMIERCZAK Marek
  4. KOŚLA-NIKODYM Bożena
  5. WACŁAWIAK Barbara
  6. WOŹNIAK Dorota
  7. ZAWADA Marzena