Zakresem działania Organizacji objęci są n/w pracodawcy:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu.