Zakresem działania Organizacji objęci są n/w pracodawcy:
21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu,
14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.