Zakresem działania Organizacji objęci są n/w pracodawcy:

  • 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu;
  • Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Dywizji Północny-Wschód.