Zakresem działania Organizacji objęty jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu.