Jednostkami organizacyjnymi Związku są organizacje zakładowe i międzyzakładowe. Organizacje te:

  • posiadają samodzielność w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw na szczeblu zakładu pracy lub obszaru swego działania,
  • nie posiadają osobowości prawnej,
  • mogą tworzyć organizacje oddziałowe.

Kliknij w wybraną jednostkę: