Zakresem działania Organizacji objęty jest 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.