Organizacja Związkowa Nr 1/M ZPW „TARCZA” w Krakowie

Przewodnicząca: kol. WOŹNIAK Dorota
Adres: Rząska, ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków
Tel.: 261-134-514, 513-168-668
Faks: 261-133-008
e-mail: wozniak@zpwtarcza.pl

Organizacja Związkowa Nr 2/M ZPW „TARCZA” w Katowicach

Przewodnicząca: kol. WACŁAWIAK Barbara
Adres: ul. Francuska 30 , 40-028 Katowice
Tel.: 261-124-246, 517-860-974
Faks: 261-124-247
e-mail: waclawiak@zpwtarcza.pl

Organizacja Związkowa Nr 3/M ZPW „TARCZA” w Elblągu

Przewodnicząca: kol. GRABOWSKA Katarzyna
Adres: ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg
Tel.: 261-312-949 , 607-864-866
Faks: 261-312-859
e-mail: grabowska@zpwtarcza.pl

Organizacja Związkowa Nr 4/M ZPW „TARCZA” w Poznaniu

Przewodnicząca: kol. ZAWADA Marzena
Adres: ul. Silniki 1, 61-325 Poznań
Tel.: 261-548-307, 516-054-111
Faks: 261-548-555
e-mail: zawada@zpwtarcza.pl

Organizacja Związkowa Nr 5/Z ZPW „TARCZA” w Świętoszowie

Przewodnicząca: kol. TRELA Agnieszka
Adres: ul. Saperska 2, 59-726 Świętoszów
Tel.: 530-722-540
Faks: 261-686-280
e-mail: trela@zpwtarcza.pl

Organizacja Związkowa Nr 6/Z ZPW „TARCZA” w Wałczu

Przewodniczący: kol. KRAKOWSKI Jacek
Adres: Skład Gdynia, ul. Czernickiego 124, 81-904 Gdynia
Tel.: 502-057-883
Faks: 
e-mail: krakowski@zpwtarcza.pl

Organizacja Związkowa Nr 7/Z ZPW „TARCZA” w Warszawie

Przewodnicząca: kol. MINKIEWICZ Magdalena
Adres: Skład Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 11, 82-300 Elbląg
Tel.: 261-313-156, 501-641-852
Faks: 261-313-194
e-mail: minkiewicz@zpwtarcza.pl

Organizacja Związkowa Nr 9/M ZPW „TARCZA” w Warszawie

Przewodniczący: kol. PEROŃCZYK Lucyna
Adres: ul. Złota 5, 00-909 Warszawa
Tel.: 668-294-253
Faks: 261-879-172
e-mail: peronczyk@zpwtarcza.pl

Organizacja Związkowa Nr 10/Z ZPW „TARCZA” w Szczecinie

Przewodniczący: kol. KAPCZYŃSKI Przemysław
Adres: ul. Narutowicza 10a, 70-231 Szczecin
Tel.: 889-802-300
e-mail: kapczynski@zpwtarcza.pl

Organizacja Związkowa Nr 11/Z ZPW „TARCZA” w Radomiu

Przewodniczący: kol. KOŚLA-NIKODYM Bożena
Adres: ul. Sadków 9, 26-603 Radom
Tel.: 661-750-224
e-mail: nikodym@zpwtarcza.pl

Organizacja Związkowa Nr 12/Z ZPW „TARCZA” w Brzegu

Przewodniczący: kol. CHOMA Anna
Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg
Tel.: 501-259-776
Fax:  261-637-282
e-mail: choma@zpwtarcza.pl

Organizacja Związkowa Nr 13/Z ZPW „TARCZA” w Bydgoszczy

Przewodniczący: kol. HONC Grzegorz
Adres: ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz
Tel.: 721-729-959
Fax:  261-412-448
e-mail: honc@zpwtarcza.pl