Zakresem działania Organizacji objęci są n/w pracodawcy:

  • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach,
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie,
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie,
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach,
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Katowicach,
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku,
  • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach,
  • Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Częstochowie.