Organami krajowymi Związku są:

Kadencja wszystkich organów Związku trwa 5 lat.