Skład Prezydium Zarządu Krajowego:

  1. Przewodniczący Związku – kol. KAZIMIERCZAK Marek
  2. Wiceprzewodnicząca Związku – kol. WOŹNIAK Dorota
  3. Wiceprzewodnicząca Związku – kol. ZAWADA Marzena
  4. Sekretarz Związku – kol. GRABOWSKA Katarzyna
  5. Członek Prezydium – kol. WACŁAWIAK Barbara