Skład Krajowej Komisji Rewizyjnej:

  1. Przewodniczący Komisji – kol. LIGĘSKA Janusz
  2. Wiceprzewodnicząca Komisji – kol. DEPCZYŃSKA Hanna
  3. Sekretarz Komisji – kol. KOBEL Anna