Aktualności

20190228_190720

Wynagrodzenia pracowników WOT

By | Aktualności | 123 Comments

W trakcie rozmów w Ministerstwie pojawiły się informacje o potrzebie wzmocnienia struktur jednostek organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Zasadnym wydaje się więc przedstawienie aktualnego obszaru wynagradzania tych pracowników, bo niewątpliwie są tam zatrudniani pracownicy RON ale jakże odmienne jest do nich podejście Ministerstwa, w kontekście kształtowania płac pracowników wojska zatrudnionych w jednostek organizacyjnych pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Na rok 2018 dla…

Czytaj dalej
20190219_122306

Kolejne dwa spotkania w MON i… jeszcze jedno

By | Aktualności | 580 Comments

W dniu 14 lutego 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie w sprawie wzrostu płac pracowników resortu obrony narodowej w 2019 r. Stronę resortową, obok Pełnomocnika MON Pana Wojciecha DROBNEGO, reprezentował również Sekretarz Stanu w MON Pan Wojciech SKURKIEWICZ a także Dyrektor Departamentu Budżetowego Pan Paweł BARTCZAK, który pojawił się w trakcie trwania spotkania. Nasz Związek w trakcie tego spotkania reprezentowali:…

Czytaj dalej
20170227_144359

Kolejne spotkanie… pytania pozostają bez odpowiedzi

By | Aktualności | 370 Comments

W dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie tegorocznego wzrostu płac pracowników resortu obrony narodowej. Stronę resortową reprezentował tym razem wyłącznie Pełnomocnik MON do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi Pan Wojciech DROBNY, natomiast nasz Związek był reprezentowany przez Przewodniczącego Związku  Kol. Marka KAZIMIERCZAKA i Wiceprzewodniczącą Związku Kol. Dorotę WOŹNIAK. Spotkanie rozpoczął Pełnomocnik MON, który zapoznał zebranych…

Czytaj dalej
20170227_144210

Przerwane spotkanie w sprawie podwyżek…

By | Aktualności | 100 Comments

W dniu 23 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyły się rozmowy w sprawie tegorocznego wzrostu płac pracowników resortu obrony narodowej. Strona resortowa była reprezentowana przez Sekretarza Stanu Pana Wojciecha SKURKIEWICZA i Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi Pana Wojciecha DROBNEGO. Udział Ministra w rozmowach ze Stroną społeczną był ważny, gdyż przerwany został okres oczekiwania przez Stronę społeczną…

Czytaj dalej
2018_BN_7

Świątecznie, Noworocznie…

By | Aktualności | 4 Comments

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy związkowcy, Drodzy Pracownicy Wojska, Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, abyście ten czas spędzili w gronie najbliższych w atmosferze radości i spokoju. Chcielibyśmy aby nadchodzący 2019 Rok przyniósł Wam satysfakcję i zadowolenie z wykonywanej pracy a resort, którego pracownikami jesteście, potrafił Was odpowiednio wynagrodzić. Zarząd ZPW “TARCZA”

Czytaj dalej
people-309097

Akcja zbierania głosów poparcia pod Listem…

By | Aktualności | 429 Comments

Minął tydzień, w którym zbierane były pierwsze głosy poparcia pracowników cywilnych resortu obrony narodowej pod Listem otwartym do Ministra Obrony Narodowej.  Można się więc pokusić na wstępną ocenę tej akcji. Wpłynęły i wpływają do nas w dalszym ciągu listy poparcia zarówno z dowództw i szefostw, jak i z jednostek wojskowych, w tym z WOG-ów, ze składów i warsztatów RBL-ogów, wojskowych…

Czytaj dalej
20170303_105110_001

List otwarty do Ministra Obrony Narodowej

By | Aktualności | 189 Comments

W związku z protestem naszego Kolegi Ryszarda obserwujemy duże pobudzenie aktywności i inicjatyw społecznych w środowiskach pracowników wojska, bez względu na ich przynależność związkową. Zgłaszane są do nas różne inicjatywy, nad którymi Zarząd Krajowy pracuje i zapewne wiele z nich w stosownym czasie z pewnością wykorzysta. Jedna z tych inicjatyw – przyjęta do realizacji w trybie pilnym przez Zarząd Krajowy…

Czytaj dalej
20181122_162528

Trzecia rocznica rozmów w Kancelarii Prezydenta RP

By | Aktualności | 36 Comments

W dniu 25 listopada 2018 r. mijają dokładnie 3 lata od dnia spotkania Strony społecznej, reprezentującej ponad 40 tysięcy pracowników resortu obrony narodowej w Kancelarii Prezydenta. Jest to więc dobry moment aby odnieść się do okresu tych trzech lat i tego, co udało się przez ten czas zrobić na rzecz poprawy sytuacji socjalno-bytowej pracowników cywilnych wojska. Nie można się dziwić…

Czytaj dalej
Przed Kancelaria Premiera

TARCZA „rodzynkiem” na Manifestacji

By | Aktualności | 214 Comments

W dniu 22 września 2018 r. przedstawiciele naszego Związku uczestniczyli w Manifestacji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pod hasłem: Polska potrzebuje wyższych płac! Z żadnym z haseł, które zawarte były na plakatach obwieszczających tę manifestację nie można było się nie zgodzić, stąd miały one pełne poparcie ze strony naszych Związkowców. Można tylko się dziwić, że pracownicy cywilni wojska byli w tej…

Czytaj dalej
mamy_dosc

Czarny piątek w resorcie obrony narodowej

By | Aktualności | 116 Comments

Kilka dni temu na forum naszej strony internetowej opublikowany został Apel do Pracowników Resortu Obrony Narodowej. Ponieważ Zarząd Krajowy Związku Pracowników Wojska „TARCZA” w pełni się z treścią tego Apelu identyfikuje, postanowiliśmy „wyciągnąć” go spośród setek komentarzy i opublikować jako odrębną aktualność. Mamy nadzieję, że Apel ten spotka się z odzewem nie tylko działaczy i członków naszego Związku ale również…

Czytaj dalej