Skip to main content
Category

Aktualności

„Drobna” zmiana w ministerstwie

By Aktualności 13 komentarzy

Pod koniec czerwca b.r. ze stanowiska dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON odszedł dotychczasowy dyrektor – Pan Wojciech Drobny, który był jednocześnie Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi. Środowisko pracowników wojska z wielkim zadowoleniem przyjęło tę informację, gdyż dyrektor Drobny przez okres 6 lat, gdy pełnił funkcję Pełnomocnika MON nie zorganizował żadnego spotkania negocjacyjnego w sprawie zmian w…

Czytaj dalej

WIELKANOCNIE – Wesołych Świąt!

By Aktualności 4 komentarze

WIELKANOCNIE – Wesołych Świąt! Z okazji nadchodzących świąt życzymy Państwu rodzinnych chwil spędzonych przy wspólnym stole. Obdarujmy swoich bliskich życzliwością i podzielmy się z nimi tym, co mamy najlepsze. Niech ten wyjątkowy czas pozwoli nam nabrać dystansu i odetchnąć w towarzystwie rodziny. Życzymy Wszystkim spokoju ducha i zdrowia, które jest bezcenne. Wszelkiej pomyślności życzy Zarząd ZPW „TARCZA”

Czytaj dalej

Weryfikacja wyrównania do płacy minimalnej

By Aktualności 333 komentarze

W dniu 28 lutego 2024 r. został zarejestrowany Protokół Dodatkowy Nr 32 do PUZP, który wprowadził nową tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Po zamieszczeniu poprzedniej aktualności na naszej stronie otrzymaliśmy wiele telefonów z pytaniami o sposób na prawidłowe ustalenie tego wyrównania. Wiadomo przecież, że nawet, gdy suma dwóch składników: wynagrodzenia zasadniczego i premii stanowi kwotę minimalnego wynagrodzenia, czyli  4242 zł…

Czytaj dalej

Resortowe problemy z płacą minimalną

By Aktualności 115 komentarzy

Nigdy wcześniej wojskowi pracodawcy nie mieli takich problemów z wyrównywaniem wynagrodzeń swoich pracowników do poziomu płacy minimalnej, jak w roku bieżącym. Wynika to z faktu, że do grudnia 2023 r. struktura pracowniczych wynagrodzeń była bardzo skomplikowana z powodu braku zmian tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 2018 roku. W roku 2020 ówczesny i obecny Pełnomocnik MON informował wojskowych pracodawców aby…

Czytaj dalej

Omawiano sprawy PUZP

By Aktualności 209 komentarzy

W dniu 07 lutego 2024 r. w siedzibie ministerstwa  odbyło się spotkanie w celu omówienia kwestii podwyższenia wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2024 roku  oraz zmiany tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącego Zał. Nr 2 do PUZP. Spotkanie prowadził Pan Wojciech Drobny – Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, w którego zakresie zadań jest m.in. kształtowanie systemu wynagradzania pracowników oraz monitorowanie realizacji…

Czytaj dalej

Pierwsze spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MON

By Aktualności 88 komentarzy

W dniu 30 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pana Stanisława WZIĄTKA  z przedstawicielami siedmiu reprezentatywnych organizacji związkowych działających w resorcie obrony narodowej. Celem tego spotkania było omówienie bieżącej sytuacji, perspektyw finansowych, a także współpracy ze Stroną Związkową. Nasz Związek reprezentowała delegacja w składzie: Przewodniczący Związku – Kol. Marek KAZIMIERCZAK Wiceprzewodnicząca Związku –…

Czytaj dalej

Wytrwałość w działaniu Pełnomocnika MON

By Aktualności 508 komentarzy

Do postulatów Pikiety pracowników resortu obrony narodowej w dniu 29 maja 2023 r., Pełnomocnik MON odniósł się w dniu 29 czerwca 2023 r. w piśmie skierowanym do Przewodniczącego NSZZ PW Zenona Jagiełły. Odnośnie nowych tabel w PUZP Pełnomocnik wyjaśniał, że  „postulowane przez Pana Przewodniczącego zmiany formalne, nie odnoszące się przecież do zmiany w poziomie płac  lecz jedynie do formalnych korekt…

Czytaj dalej

Podejmowane działania ws. zmian w PUZP

By Aktualności 75 komentarzy

Deklarowana przez Stronę resortową chęć zmiany tabeli w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP) nie weszła jeszcze w etap rokowań ze Stroną związkową pomimo, że w dniu 21 lipca 2023 r. Strona związkowa przesłała do ministerstwa wspólną propozycję zmian tabeli zawartej w załączniku Nr 2 do PUZP.   Pięć organizacji związkowych podpisało porozumienie z MON, wyrażając chęć uczestniczenia w pracach Zespołu…

Czytaj dalej
Close Menu