Skip to main content
Monthly Archives

styczeń 2016

Kancelaria Prezydenta RP wobec pracowniczej petycji

By Aktualności No Comments

W ostatnich dniach uzyskaliśmy korespondencję, która informuje nas o aktualnym stanie rozpatrywania petycji pracowniczej złożonej w Kancelarii Prezydenta RP w dniu 25 listopada 2015 r. I tak: W dniu 8 stycznia 2016 r. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Pan Wojciech Kolarski skierował wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej (czytaj TUTAJ) w celu rozpatrzenia dokumentów złożonych przez organizacje związkowe reprezentujące…

Czytaj dalej

Zmiana porządku posiedzenia Sejmowej KOBN

By Aktualności No Comments

W dniu 15 stycznia 2016 r. otrzymaliśmy informację o zmianie porządku posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, w wyniku której planowane wcześniej przedstawienie przez Ministra Obrony Narodowej Informacji nt. sytuacji materialno-bytowej żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska nastąpi w terminie późniejszym (czytaj TUTAJ). W dniu dzisiejszym zostało przekazane pismo skierowane do Ministra Obrony Narodowej dotyczące projektów aktów prawnych wymagających uzgodnienia ze Stroną…

Czytaj dalej

Powołano MIĘDZYZWIĄZKOWĄ KOMISJĘ KOORDYNUJĄCĄ

By Aktualności No Comments

W dniu 14 stycznia 2016 r. w siedzibie Związku Zawodowego Poligrafów odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego, który powołany został w dniu 6 listopada 2015 r. przez przedstawicieli działających w resorcie obrony narodowej organizacji związkowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych i  Forum Związków Zawodowych. W trakcie tego spotkania podjęta została decyzja o przekształceniu Zespołu Roboczego w Międzyzwiązkową Komisję Koordynującą (MKK),…

Czytaj dalej