Skip to main content
Monthly Archives

luty 2019

Wynagrodzenia pracowników WOT

By Aktualności 219 komentarzy

W trakcie rozmów w Ministerstwie pojawiły się informacje o potrzebie wzmocnienia struktur jednostek organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Zasadnym wydaje się więc przedstawienie aktualnego obszaru wynagradzania tych pracowników, bo niewątpliwie są tam zatrudniani pracownicy RON ale jakże odmienne jest do nich podejście Ministerstwa, w kontekście kształtowania płac pracowników wojska zatrudnionych w jednostek organizacyjnych pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Na rok 2018 dla…

Czytaj dalej

Kolejne dwa spotkania w MON i… jeszcze jedno

By Aktualności 895 komentarzy

W dniu 14 lutego 2019 r. odbyło się trzecie spotkanie w sprawie wzrostu płac pracowników resortu obrony narodowej w 2019 r. Stronę resortową, obok Pełnomocnika MON Pana Wojciecha DROBNEGO, reprezentował również Sekretarz Stanu w MON Pan Wojciech SKURKIEWICZ a także Dyrektor Departamentu Budżetowego Pan Paweł BARTCZAK, który pojawił się w trakcie trwania spotkania. Nasz Związek w trakcie tego spotkania reprezentowali:…

Czytaj dalej

Kolejne spotkanie… pytania pozostają bez odpowiedzi

By Aktualności 370 komentarzy

W dniu 29 stycznia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w sprawie tegorocznego wzrostu płac pracowników resortu obrony narodowej. Stronę resortową reprezentował tym razem wyłącznie Pełnomocnik MON do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi Pan Wojciech DROBNY, natomiast nasz Związek był reprezentowany przez Przewodniczącego Związku  Kol. Marka KAZIMIERCZAKA i Wiceprzewodniczącą Związku Kol. Dorotę WOŹNIAK. Spotkanie rozpoczął Pełnomocnik MON, który zapoznał zebranych…

Czytaj dalej