Zarząd Krajowy:

  • wybierany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów Związku,
  • kieruje pracami Związku w okresie pomiędzy Zjazdami, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zjazdu,
  • nadzoruje działalność Prezydium Zarządu Krajowego.

Skład Zarządu Krajowego