Związek Pracowników Wojska „TARCZA”:

• zarejestrowany w KRS pod numerem: 0000555527
• posiada REGON o numerze: 361376441
• posiada NIP: 676-248-78-31
• jest organizacją członkowską OPZZ od 22 września 2015 r.