Prezydium Zarządu Krajowego:

  • jest organem wykonawczym Zarządu Krajowego,
  • wybierane jest podczas pierwszego w kadencji posiedzeniu Zarządu Krajowego,
  • kieruje bieżącą działalnością Związku w okresie pomiędzy obradami Zarządu Krajowego,
  • podejmuje czynności prawne w imieniu Zarządu Krajowego.

Skład Prezydium Zarządu Krajowego