Zakresem działania Organizacji objęci są n/w pracodawcy:
31 Baza Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach,
Ośrodek Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego w Poznaniu.