2016

swieta_ida

Idą, idą święta…

By | Aktualności | 4 Comments

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2017 Roku życzymy Państwu, aby ten najpiękniejszy czas napełnił wszystkich radością, ciepłem i życzliwością. Niech te szczególne dni będą okazją do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny i przyjaciół a Nowy 2017 Rok niech będzie pełen nadziei i spełnienia marzeń. Pragniemy również życzyć Wam siły, wytrwałości w realizacji…

Czytaj dalej
14.09.2010 KIELCE , PIELEGNIARKI I POLOZNE ODBIERAJA DYPLOMY UKONCZENIA UNIWERSYTETU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO NA WYDZIALE ZDROWIA . 
FOT. JAROSLAW KUBALSKI / AGENCJA GAZETA

II transza podwyżek dla pielęgniarek

By | Aktualności | No Comments

W ubiegłym roku pielęgniarki i położne, których wynagrodzenia finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, negocjowały swoje podwyżki z ówczesnym rządem. Rozmowy z Ministrem Zdrowia zakończyły się sukcesem. Ustalono, że wynagrodzenia pielęgniarek i położnych będą wzrastały – począwszy od 2015 r. – o 400 zł przez kolejne cztery lata. Jako termin wprowadzania podwyżek określono dzień 1 września. O dokonanych ustaleniach…

Czytaj dalej
20161110_143241

Dwa lata bez zmian w PUZP

By | Aktualności | 40 Comments

W dniu 16 listopada 2016 r. upłynie rok pod kierownictwem nowej władzy, zwanej “dobrą zmianą”, w Ministerstwie Obrony Narodowej. Z perspektywy pracowników resortu obrony narodowej dotychczas nie widać tej dobrej zmiany chyba, że uwzględni się wypłatę zaległych (za ostatnie 3 lata) wynagrodzeń. Wypłaty te jednak powinny być realizowane na bieżąco w terminach płatności, więc trudno uznać, aby “dobra zmiana” miała…

Czytaj dalej
adwe345d

Decyzji wiele, planu zatrudnienia pracowników brak.

By | Aktualności | 176 Comments

Plan zatrudnienia pracowników w ujęciu średniorocznym jest wartością, w oparciu o którą Ministerstwo Finansów opracowuje m. in. założenia dotyczące wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w celu przekazania ich do dalszych działań Rządowi i stronom Rady Dialogu Społecznego. Prawidłowe ustalenie tego planu pozwala: na etapie planowania budżetu płac  – prognozować wielkość przeciętnej płacy pracowników, przy uwzględnieniu zaplanowanego na dany rok funduszu…

Czytaj dalej
IMG_20160812_082942

“TARCZA” coraz liczniejsza

By | Aktualności | One Comment

W dniu 06 sierpnia 2016 r. uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego ZPW “TARCZA” została zarejestrowana kolejna jednostka organizacyjna Związku – Organizacja Związkowa Nr 8/M Związku Pracowników Wojska “TARCZA” w Opolu. Organizacja ta powstała w wyniku podjęcia prawomocnej uchwały przez Ogólne Zebranie Członków o wyjściu z dotychczasowych struktur NSZZ Pracowników Wojska i wejściu w struktury Związku Pracowników Wojska “TARCZA”. Organizacja, której przewodniczącym…

Czytaj dalej
DSC01051

Kolejna organizacja “TARCZY”

By | Aktualności | 4 Comments

W dniu 22 lipca 2016 r. uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego ZPW “TARCZA” została zarejestrowana kolejna jednostka organizacyjna Związku – Organizacja Związkowa Nr 7/Z Związku Pracowników Wojska “TARCZA” w Warszawie. Organizacja ta powstała w wyniku działań podjętych przez pracowników Składu Elbląg, którzy w trakcie zebrania założycielskiego w dniu 12 lipca 2016 r. wybrali Komitet Założycielski, na czele którego stanęła Kol. Magdalena…

Czytaj dalej
20160513_100032

O wynagrodzeniach w sejmowej podkomisji

By | Aktualności | 2 Comments

Planowane pierwotnie w lutym br. omówienie przez Komisję Obrony Narodowej (KOBN) sytuacji socjalno-bytowej pracowników resortu obrony narodowej nie odbyło się. Zgodnie z przyjętym ostatnio przez Komisję planem pracy na II półrocze, punkt ten zostanie zrealizowany przez Komisję we wrześniu br. W dniu 21 lipca 2016 r. odbyło się natomiast posiedzenie podkomisji ds. społecznych w wojsku, która została powołana w ramach…

Czytaj dalej
20160624_005344

Wyrównywanie błędnych naliczeń

By | Aktualności | 2 Comments

W dniu 20 lipca 2016 r. Podsekretarz Stanu w MON Bartłomiej Grabski wystosował pismo do organizacji związkowych skupionych w Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej (czytaj TUTAJ) informując, że Minister Macierewicz – niezwłocznie po uzyskaniu informacji o występujących nieprawidłowościach – podjął decyzję o wypłacie zaniżonych należności ze stosunku pracy. Z treści przekazanego nam pisma wynika, że nasza petycja z dnia 30 listopada 2015…

Czytaj dalej
20150930_102536

Resortowa działalność związkowa

By | Aktualności | 49 Comments

Nowy Rząd zakładał dołożenie należytych starań na prowadzenie dialogu z organizacjami związkowymi. Na chwilę obecną są obszary, w których ten dialog nie funkcjonuje prawidłowo. Jednym z nich jest – w naszej ocenie – również Ministerstwo Obrony Narodowej, gdzie obszar ten wymaga znacznej poprawy. Przykładem może być rozpatrywanie dwóch ważnych dla pracowników wojska petycji, które zostały złożone do Ministra Obrony Narodowej…

Czytaj dalej
IMG_8108

Tajemniczy wykaz stanowisk

By | Aktualności | 5 Comments

W najbliższych dniach do pracowników resortu obrony narodowej powinny trafić kwoty wynikające z podwyższenia płac od 1 stycznia 2016 r. W celu wskazania procedury przeprowadzenia tych podwyżek, do pracodawców skierowane zostało pismo Podsekretarza Stanu w MON Pana Bartłomieja Grabskiego z dnia 20 maja 2016 r. (czytaj TUTAJ). Z treści tego pisma wynika również, że Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych (DSS) przedstawi…

Czytaj dalej