Skip to main content
Yearly Archives

2016

Idą, idą święta…

By Aktualności 4 komentarze

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2017 Roku życzymy Państwu, aby ten najpiękniejszy czas napełnił wszystkich radością, ciepłem i życzliwością. Niech te szczególne dni będą okazją do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny i przyjaciół a Nowy 2017 Rok niech będzie pełen nadziei i spełnienia marzeń. Pragniemy również życzyć Wam siły, wytrwałości w realizacji…

Czytaj dalej

II transza podwyżek dla pielęgniarek

By Aktualności No Comments

W ubiegłym roku pielęgniarki i położne, których wynagrodzenia finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, negocjowały swoje podwyżki z ówczesnym rządem. Rozmowy z Ministrem Zdrowia zakończyły się sukcesem. Ustalono, że wynagrodzenia pielęgniarek i położnych będą wzrastały – począwszy od 2015 r. – o 400 zł przez kolejne cztery lata. Jako termin wprowadzania podwyżek określono dzień 1 września. O dokonanych ustaleniach…

Czytaj dalej

Dwa lata bez zmian w PUZP

By Aktualności 40 komentarzy

W dniu 16 listopada 2016 r. upłynie rok pod kierownictwem nowej władzy, zwanej „dobrą zmianą”, w Ministerstwie Obrony Narodowej. Z perspektywy pracowników resortu obrony narodowej dotychczas nie widać tej dobrej zmiany chyba, że uwzględni się wypłatę zaległych (za ostatnie 3 lata) wynagrodzeń. Wypłaty te jednak powinny być realizowane na bieżąco w terminach płatności, więc trudno uznać, aby „dobra zmiana” miała…

Czytaj dalej

Decyzji wiele, planu zatrudnienia pracowników brak.

By Aktualności 176 komentarzy

Plan zatrudnienia pracowników w ujęciu średniorocznym jest wartością, w oparciu o którą Ministerstwo Finansów opracowuje m. in. założenia dotyczące wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w celu przekazania ich do dalszych działań Rządowi i stronom Rady Dialogu Społecznego. Prawidłowe ustalenie tego planu pozwala: na etapie planowania budżetu płac  – prognozować wielkość przeciętnej płacy pracowników, przy uwzględnieniu zaplanowanego na dany rok funduszu…

Czytaj dalej

„TARCZA” coraz liczniejsza

By Aktualności One Comment

W dniu 06 sierpnia 2016 r. uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego ZPW „TARCZA” została zarejestrowana kolejna jednostka organizacyjna Związku – Organizacja Związkowa Nr 8/M Związku Pracowników Wojska „TARCZA” w Opolu. Organizacja ta powstała w wyniku podjęcia prawomocnej uchwały przez Ogólne Zebranie Członków o wyjściu z dotychczasowych struktur NSZZ Pracowników Wojska i wejściu w struktury Związku Pracowników Wojska „TARCZA”. Organizacja, której przewodniczącym…

Czytaj dalej

Kolejna organizacja „TARCZY”

By Aktualności 4 komentarze

W dniu 22 lipca 2016 r. uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego ZPW „TARCZA” została zarejestrowana kolejna jednostka organizacyjna Związku – Organizacja Związkowa Nr 7/Z Związku Pracowników Wojska „TARCZA” w Warszawie. Organizacja ta powstała w wyniku działań podjętych przez pracowników Składu Elbląg, którzy w trakcie zebrania założycielskiego w dniu 12 lipca 2016 r. wybrali Komitet Założycielski, na czele którego stanęła Kol. Magdalena…

Czytaj dalej

O wynagrodzeniach w sejmowej podkomisji

By Aktualności 2 komentarze

Planowane pierwotnie w lutym br. omówienie przez Komisję Obrony Narodowej (KOBN) sytuacji socjalno-bytowej pracowników resortu obrony narodowej nie odbyło się. Zgodnie z przyjętym ostatnio przez Komisję planem pracy na II półrocze, punkt ten zostanie zrealizowany przez Komisję we wrześniu br. W dniu 21 lipca 2016 r. odbyło się natomiast posiedzenie podkomisji ds. społecznych w wojsku, która została powołana w ramach…

Czytaj dalej

Wyrównywanie błędnych naliczeń

By Aktualności 2 komentarze

W dniu 20 lipca 2016 r. Podsekretarz Stanu w MON Bartłomiej Grabski wystosował pismo do organizacji związkowych skupionych w Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej (czytaj TUTAJ) informując, że Minister Macierewicz – niezwłocznie po uzyskaniu informacji o występujących nieprawidłowościach – podjął decyzję o wypłacie zaniżonych należności ze stosunku pracy. Z treści przekazanego nam pisma wynika, że nasza petycja z dnia 30 listopada 2015…

Czytaj dalej

Resortowa działalność związkowa

By Aktualności 49 komentarzy

Nowy Rząd zakładał dołożenie należytych starań na prowadzenie dialogu z organizacjami związkowymi. Na chwilę obecną są obszary, w których ten dialog nie funkcjonuje prawidłowo. Jednym z nich jest – w naszej ocenie – również Ministerstwo Obrony Narodowej, gdzie obszar ten wymaga znacznej poprawy. Przykładem może być rozpatrywanie dwóch ważnych dla pracowników wojska petycji, które zostały złożone do Ministra Obrony Narodowej…

Czytaj dalej

Tajemniczy wykaz stanowisk

By Aktualności 5 komentarzy

W najbliższych dniach do pracowników resortu obrony narodowej powinny trafić kwoty wynikające z podwyższenia płac od 1 stycznia 2016 r. W celu wskazania procedury przeprowadzenia tych podwyżek, do pracodawców skierowane zostało pismo Podsekretarza Stanu w MON Pana Bartłomieja Grabskiego z dnia 20 maja 2016 r. (czytaj TUTAJ). Z treści tego pisma wynika również, że Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych (DSS) przedstawi…

Czytaj dalej
Close Menu