Skip to main content

Wyrównywanie błędnych naliczeń

By 3 sierpnia, 2016Aktualności

W dniu 20 lipca 2016 r. Podsekretarz Stanu w MON Bartłomiej Grabski wystosował pismo do organizacji związkowych skupionych w Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej (czytaj TUTAJ) informując, że Minister Macierewicz – niezwłocznie po uzyskaniu informacji o występujących nieprawidłowościach – podjął decyzję o wypłacie zaniżonych należności ze stosunku pracy.

Z treści przekazanego nam pisma wynika, że nasza petycja z dnia 30 listopada 2015 r. skierowana do Ministra Obrony Narodowej spowodowała podjęcie przez kierownictwo MON działań audytowych, które w całej rozciągłości potwierdziły nieprawidłowości w opisanym przez nas obszarze wynagradzania pracowników resortu obrony narodowej.

Wcześniej wiedzieliśmy, że w związku z naszą petycją, już w dniu 8 stycznia 2016 r. odpowiedzialny za naliczanie wynagrodzeń departament MON skierował pismo do dysponentów środków budżetowych o „dokonanie analizy dokonanych wypłat i na jej podstawie sporządzenie i przesłanie do Departamentu Spraw Socjalnych w terminie 01.02.2016 r., zestawienia skutków finansowych”.

Skala przedstawionych skutków musiała być rzeczywiście duża, skoro po otrzymaniu tych zestawień, do dysponentów środków budżetowych ponownie skierowano pismo, tym razem Podsekretarza Stanu w MON Bartłomieja Grabskiego. W piśmie tym zawarto zapis, że: „przy ustalaniu skutków finansowych nie należy uwzględniać należności (roszczeń), które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 291 kodeksu pracy, tj. takich które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2013 r.”. Zapis ten czasokres, za który należało te skutki obliczyć i przedstawić, i spowodował, że w ponownych zestawieniach nie zostały już uwzględnione wypłacane w 2012 r. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W dalszym ciągu natomiast w skutkach uwzględniane były dodatkowe wynagrodzenia roczne (DWR) za 2012 r. i kolejne lata. Wynika to z faktu, że dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest z wyodrębnionych na ten cel środków a jego wypłata następuje – zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym „nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie”. W przypadku DWR za rok 2012 – wymagalność była w roku 2013, DWR za rok 2013 – w 2014 r. itd.

Dziwić może jedynie fakt, iż – pomimo posiadania wiedzy o błędnym naliczaniu płac pracowników – w wielu jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej w dalszym ciągu nieprawidłowo naliczano te należności. O braku nadzoru w tym zakresie ze strony MON niech świadczy fakt, że takie błędne naliczanie dokonywane było jeszcze w… I kwartale 2016 r., stąd obecnie trzeba dokonywać wyrównań np. DWR za rok 2015! Nad taką praktyką nie powinno się przechodzić obojętnie, jednak…

W Ministerstwie Obrony Narodowej, pomimo tak znacznej skali nieprawidłowości w naliczaniu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej, nie dostrzega się potrzeby wprowadzania zmian w obowiązujących programach informatycznych. W piśmie stwierdza się wręcz, że: „do kierownictwa resortu nie wpływały wnioski dotyczące potrzeby zmian w stosowanych systemach w zakresie naliczania wynagrodzeń.” Z tego można wnioskować, że dokonane działania audytowe – poza podjęciem decyzji o potrzebie dokonania wyrównań – nie zawierały wniosków mających na celu zapobieżenia w przyszłości wystąpieniu podobnej sytuacji lub autorzy tych działań nie potrafili zlokalizować przyczyn powstania tych nieprawidłowości.

Jedno natomiast jest pewne. Zaistniała sytuacja nie miałaby miejsca przy sprawnie działającym systemie informatycznym realizującym obrachunek wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej. Fakt, że taka sytuacja powstała, jak również czas jej trwania i brak jakiejkolwiek reakcji ze strony MON – powinny zastanawiać.

Nie zrozumiałym jest natomiast stworzenie organom finansowym możliwości dokonywania korekt w funkcjonujących programach informatycznych, w ramach ich bieżącej działalności. Taka praktyka stwarza poważne zagrożenie dla prawidłowości naliczania pracowniczych wynagrodzeń, jak również nie daje gwarancji, że są one naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z drugiej strony, taka praktyka i działanie – „rozmydla” odpowiedzialność osób funkcyjnych w tym zakresie.

Uwzględniając fakt, że otrzymaliśmy jedynie informację Podsekretarza Stanu w MON o podjęciu przez Ministra Macierewicza decyzji o uregulowaniu nieprawidłowości w obszarze wynagrodzeń, lecz w dalszym ciągu nie mamy odpowiedzi na naszą petycję – w najbliższym czasie skierujemy tę sprawę do Sądu Administracyjnego, analogicznie jak w przypadku pracowniczej petycji do Ministra Obrony Narodowej (tej z dnia 25 listopada 2015 r.).

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
criss
5 sierpnia, 2016 11:54

Witam! Składając podziękowania dla Marka za tekst odpowiedzi, której udzielił na forum OWC w dniu 03.08.2016 r. jako riposty na tekst „Towarzysza @nadszyszkownika” z Piaseczna, chciałbym uzupełnić i odnieść się do słów tego prominentnego działacza NSZZ PW w odpowiedzi na jego wpis cyt. „Można też inaczej, napisać jakąś niby petycję i czekać do wiosny. Można też prowadzić prywatna wojenkę panów pułkowników rezerwy”. Marek trafnie „rozprawił się z Towarzysza narcystycznymi przemyśleniami” a ja tylko chciałbym ją trochę uzupełnić. Po pierwsze, wypowiedzi te są w stylu takich ubeckich, czy stalinowskich pomówień, bo z nikim nie prowadzimy wojenki. Ciekawe, dlaczego kolejna osoba –… Czytaj więcej »

Ela
30 sierpnia, 2016 13:57

Nie wiem do której kategorii zostanę zaliczona, ale wyrównanie tzw. 13-tek z kilku lat w kwocie 160 kilka zł to załatwia sprawę? Jednak zrozumiałam, że jestem i gorsza i głupsza, bo mądrość, tolerancję, miłołość, wytrwałość, odwagę, wyrozumialość należałoby o kant dupy roztrzaskać i chciaż by była inna satysfakcja.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x