Skip to main content
Monthly Archives

maj 2016

Protokół z posiedzenia RDS

By Aktualności 12 komentarzy

Na stronie „TARCZY”, pod datą 23 marca br. została zamieszczona informacja dotycząca prowadzenia w dniu 21 marca br. rozmów nt. pracowników resortu obrony narodowej w trakcie posiedzenia Zespołu problemowego do spraw budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Na tym posiedzeniu, głos w imieniu Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej (MKK) zabierał Przewodniczący „TARCZY” – kol. Marek Kazimierczak, który…

Czytaj dalej

Zakładany wzrost płac brutto w 2016 r.*/

By Aktualności 3 komentarze

Gdy dochodzi do podziału środków na wynagrodzenia, zawsze zadawane są pytania na jaką liczbę pracowników resortu będą one dzielone. Nie inaczej było w trakcie ostatnich negocjacji. Ustalenie tej wielkości ma zasadnicze znaczenie, gdyż wiąże się z przeciętnym wynagrodzeniem pracowników. Z prezentacji MON przedstawionej w trakcie spotkania w dniu 6 maja 2016 r. wynika, że budżet płac pracowników wojska pozwala na…

Czytaj dalej

Decyzja Ministra znikąd

By Aktualności 6 komentarzy

W dniu 9 maja 2016 r. Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję Nr 141/MON w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej, która została następnego dnia  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym MON pod pozycją 89 (czytaj TUTAJ). Dla pracowników wojska jest to ważna decyzja, gdyż określa zasadnicze kwestie dotyczące gospodarowania zatrudnieniem i środkami na wynagrodzenia, w tym m. in. ustala…

Czytaj dalej

Większe Związki chciały niższe podwyżki…

By Aktualności 54 komentarze

W dniu 06 maja 2016 r. dokończone zostało spotkanie, które w dniu 27 kwietnia br. przerwane zostało przez Stronę resortową. „Nasza intencja jest oczywista – pracownicy cywilni powinni zostać dowartościowani maksymalnie, na ile będzie stać resort. (…) Intencją jest znalezienie wspólnie takiego rozwiązania, które maksymalnie doceni pracowników cywilnych. Mamy pełną jasność, że zarabiają oni mało” – informował PAP Minister Macierewicz…

Czytaj dalej

Wniosek o powołanie Zespołu Branżowego

By Aktualności No Comments

W dniu 29 kwietnia 2016 r. organizacje związkowe wchodzące w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), a mianowicie: Związek Pracowników Wojska „TARCZA”, Związek Zawodowy Poligrafów i Związek Zawodowy Militaria przekazały pismo skierowane do Przewodniczącego OPZZ Kol. Jana Guza w sprawie powołania Zespołu Branżowego do Spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Personelu Cywilnego Sił Zbrojnych RP (czytaj TUTAJ). Do pisma dołączony został wniosek z…

Czytaj dalej