Skip to main content

Wniosek o powołanie Zespołu Branżowego

By 5 maja, 2016Aktualności

W dniu 29 kwietnia 2016 r. organizacje związkowe wchodzące w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), a mianowicie: Związek Pracowników Wojska „TARCZA”, Związek Zawodowy Poligrafów i Związek Zawodowy Militaria przekazały pismo skierowane do Przewodniczącego OPZZ Kol. Jana Guza w sprawie powołania Zespołu Branżowego do Spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Personelu Cywilnego Sił Zbrojnych RP (czytaj TUTAJ). Do pisma dołączony został wniosek z dnia 27 kwietnia 2016 r. wszystkich organizacji związkowych działających w resorcie obrony narodowej, które wchodzą w skład organizacji reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego wraz z uzasadnieniem powołania tego Zespołu oraz dodatkowymi dokumentami.

Należy przypomnieć, że powołanie Zespołu Branżowego w oparciu o przepisy art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) było jednym z wniosków Pracowniczej Petycji złożonej w dniu 25 listopada 2015 r. w Kancelarii Prezydenta RP Pana Andrzeja DUDY. Następnie, dzięki zaangażowaniu Doradcy Prezydenta RP Pani Agnieszki Lenartowicz – Łysik wniosek o powołanie tego Zespołu był rozpatrywany w dniu 4 lutego br. na posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego, jak również w dniu 21 marca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, w trakcie posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

O tych wydarzeniach informowaliśmy już wcześniej na naszej stronie wskazując również, że równolegle prowadzone były intensywne prace nad opracowaniem procedur, w oparciu o które będą w przyszłości powoływane zespoły branżowe, w tym również dwustronne zespoły branżowe. Prace te zostały już zakończone, a ich efektem jest uchwała Nr 6 z dnia 7 kwietnia 2016 r. strony pracowników i stronę pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie zasad uzgadniania wniosku o powoływanie zespołów dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego (czytaj TUTAJ).

Mając na uwadze, że zgodnie z § 2 tej uchwały, z inicjatywą powołania zespołu może wystąpić strona pracowników lub strona pracodawców Rady, nasze pismo skierowane do Przewodniczącego OPZZ wraz z załączonymi dokumentami potwierdza potrzebę i naszą wolę powołania takiego Zespołu, a jednocześnie wskazuje, która strona Rady powinna wystąpić z inicjatywą jego powołania.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x