Skip to main content
Monthly Archives

sierpień 2016

Decyzji wiele, planu zatrudnienia pracowników brak.

By Aktualności 176 komentarzy

Plan zatrudnienia pracowników w ujęciu średniorocznym jest wartością, w oparciu o którą Ministerstwo Finansów opracowuje m. in. założenia dotyczące wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, w celu przekazania ich do dalszych działań Rządowi i stronom Rady Dialogu Społecznego. Prawidłowe ustalenie tego planu pozwala: na etapie planowania budżetu płac  – prognozować wielkość przeciętnej płacy pracowników, przy uwzględnieniu zaplanowanego na dany rok funduszu…

Czytaj dalej

„TARCZA” coraz liczniejsza

By Aktualności One Comment

W dniu 06 sierpnia 2016 r. uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego ZPW „TARCZA” została zarejestrowana kolejna jednostka organizacyjna Związku – Organizacja Związkowa Nr 8/M Związku Pracowników Wojska „TARCZA” w Opolu. Organizacja ta powstała w wyniku podjęcia prawomocnej uchwały przez Ogólne Zebranie Członków o wyjściu z dotychczasowych struktur NSZZ Pracowników Wojska i wejściu w struktury Związku Pracowników Wojska „TARCZA”. Organizacja, której przewodniczącym…

Czytaj dalej

Kolejna organizacja „TARCZY”

By Aktualności 4 komentarze

W dniu 22 lipca 2016 r. uchwałą Prezydium Zarządu Krajowego ZPW „TARCZA” została zarejestrowana kolejna jednostka organizacyjna Związku – Organizacja Związkowa Nr 7/Z Związku Pracowników Wojska „TARCZA” w Warszawie. Organizacja ta powstała w wyniku działań podjętych przez pracowników Składu Elbląg, którzy w trakcie zebrania założycielskiego w dniu 12 lipca 2016 r. wybrali Komitet Założycielski, na czele którego stanęła Kol. Magdalena…

Czytaj dalej

O wynagrodzeniach w sejmowej podkomisji

By Aktualności 2 komentarze

Planowane pierwotnie w lutym br. omówienie przez Komisję Obrony Narodowej (KOBN) sytuacji socjalno-bytowej pracowników resortu obrony narodowej nie odbyło się. Zgodnie z przyjętym ostatnio przez Komisję planem pracy na II półrocze, punkt ten zostanie zrealizowany przez Komisję we wrześniu br. W dniu 21 lipca 2016 r. odbyło się natomiast posiedzenie podkomisji ds. społecznych w wojsku, która została powołana w ramach…

Czytaj dalej

Wyrównywanie błędnych naliczeń

By Aktualności 2 komentarze

W dniu 20 lipca 2016 r. Podsekretarz Stanu w MON Bartłomiej Grabski wystosował pismo do organizacji związkowych skupionych w Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej (czytaj TUTAJ) informując, że Minister Macierewicz – niezwłocznie po uzyskaniu informacji o występujących nieprawidłowościach – podjął decyzję o wypłacie zaniżonych należności ze stosunku pracy. Z treści przekazanego nam pisma wynika, że nasza petycja z dnia 30 listopada 2015…

Czytaj dalej
Close Menu