listopad 2015

Smutna wiadomość

By | Aktualności | One Comment

W dniu 28 listopada 2015 r. po długiej i ciężkiej chorobie odszedł Nasz Kolega Mirosław TRUSZYŃSKI – długoletni działacz i członek Zarządu Zakładowego Organizacji Związkowej działającej w 43 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Świętoszowie. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wiecznie uśmiechnięty Kolega. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Czytaj dalej

“TARCZA” w Radio Lublin

By | Aktualności | One Comment

Dzień 25 listopada 2015 r. zostanie zapamiętany nie tylko w związku z wizytą Strony Społecznej w Kancelarii Prezydenta. W tym dniu nasze dwie Koleżanki: Dorota KRYPSKA i Agnieszka KOWALCZYK z Organizacji Związkowej Nr 1/M ZPW “TARCZA” w Krakowie udzieliły na żywo wywiadu w Radio Lublin nt. pracowników wojska i spotkania w Kancelarii. (Debaty w Radiu Lublin możesz posłuchać TUTAJ). Źródło…

Czytaj dalej

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta

By | Aktualności | No Comments

W dniu 25 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie Strony Społecznej reprezentującej pracowników wojska z Panią Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP nt. sytuacji płacowej pracowników wojska i kierunków jej poprawy. W trakcie spotkania Przewodniczący naszego Związku zaprezentował – w imieniu związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ i FZZ – prezentację, która została wcześniej przygotowana w ramach prac…

Czytaj dalej

“TARCZA” stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy

By | Aktualności | No Comments

W dniu 10 listopada 2015 r. Związek Pracowników Wojska “TARCZA” został wpisany do Rejestru Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy (PUZP) prowadzonego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (czytaj w DOKUMENTY/ZPW “TARCZA”). Tym samym zakończony został proces wstąpienia ZPW “TARCZA” w prawa i obowiązki strony Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 r., zapoczątkowany…

Czytaj dalej

Spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych

By | Aktualności | No Comments

W dniu 6 listopada 2015 r. odbyło się w Warszawie spotkanie reprezentatywnych organizacji związkowych, którego celem było podjęcie ustaleń związanych ze spotkaniem Strony Społecznej w Kancelarii Prezydenta w dniu 25 listopada 2015 r. Szczegółowe informacje ze spotkania zamieszczono w komunikacie (czytaj w DOKUMENTY/Stanowiska i opinie). W trakcie tego spotkania opracowano również petycję pracowników wojska (czytaj w DOKUMENTY/Stanowiska i opinie), która po…

Czytaj dalej

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

By | Aktualności | No Comments

Zgodnie z przekazaną informacją, w dniu 25 listopada 2015 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy ul. Wiejskiej 10 w Warszawie odbędzie się spotkanie reprezentantów związków zawodowych pracowników wojska z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP. Ze strony ZPW “TARCZA” w spotkaniu uczestniczyć będą Przewodniczący i obie Wiceprzewodniczące Związku. W związku z tym spotkaniem,…

Czytaj dalej