Skip to main content

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta

By 26 listopada, 20153 grudnia, 2015Aktualności

W dniu 25 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie Strony Społecznej reprezentującej pracowników wojska z Panią Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta RP nt. sytuacji płacowej pracowników wojska i kierunków jej poprawy. W trakcie spotkania Przewodniczący naszego Związku zaprezentował – w imieniu związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ i FZZ – prezentację, która została wcześniej przygotowana w ramach prac Zespołu Roboczego powołanego w dniu 6 listopada 2015 r. Odrębną prezentację przedstawiał również wiceprzewodniczący NSZZ PW, natomiast Przewodniczący NSZZ Solidarność omówił zasadnicze problemy środowiska pracowników MON.

(Przebieg spotkania możliwy do odsłuchania w plik 1 i plik 2)

Po trwającym dwie godziny spotkaniu, przedstawiciele Zespołu Roboczego przekazali na ręce Pani Dyrektor: PETYCJĘ pracowników wojska wraz z listami poparcia (236 kart), sporządzonym przez Zespół Roboczy opracowaniem pt. „SYTUACJA PERSONELU CYWILNEGO SIŁ ZBROJNYCH I KIERUNKI ZMIAN” oraz Komunikatem o reprezentatywności organizacji związkowych w resorcie obrony narodowej (czytaj w DOKUMENTY/Opinie i stanowiska).

Opracowanie stanowi 64 stronicowy materiał, który ilustruje faktyczną sytuację w obszarze wynagradzania pracowników wojska na przestrzeni ostatnich 25 lat, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w tym zakresie w latach 2005-2014.

Następnie przedstawiciele Zespołu Roboczego udali się do Sejmu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Obrony Narodowej w celu złożenia tożsamych dokumentów dla Marszałka Sejmu RP, Pani Premier i Ministra Obrony Narodowej, będącymi również adresatami pracowniczej petycji. Potwierdzenie doręczenia (czytaj w DOKUMENTY/Opinie i stanowiska)

 Jednocześnie informujemy, że z przesłanych (na adres siedziby Związku Zawodowego Poligrafów), bądź dostarczonych do członków Zespołu Roboczego z organizacji ZZ zrzeszonych w OPZZ i FZZ wynika, że pod Petycją podpisało się dokładnie 3289 pracowników wojska, co jest dużym sukcesem, jeżeli weźmie się pod uwagę, że ilość ta została zebrana w tak krótkim czasie wyłącznie dzięki niezwłocznemu wsparciu tej pracowniczej petycji przez organizacje ZZ  zrzeszonych w OPZZ i FZZ.

Z informacji uzyskanych w trakcie spotkania wiemy, że ostatecznie pod petycją podpisało się ponad 5 tysięcy pracowników co oznaczałoby, że około dwóch tysięcy podpisów zostało złożonych na listach poparcia przekazanych do organizacji NSZZ Pracowników Wojska i SK PC MON NSZZ Solidarność. Listy te, zgodnie z decyzją Władz tych Związków, nie trafiły do Zespołu Roboczego w celu ich skompletowania i przekazania adresatom przez całą Stronę Społeczną, stąd odpowiadamy wyłącznie za listy poparcia, które do nas dotarły.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x