Skip to main content
Monthly Archives

luty 2024

Resortowe problemy z płacą minimalną

By Aktualności 115 komentarzy

Nigdy wcześniej wojskowi pracodawcy nie mieli takich problemów z wyrównywaniem wynagrodzeń swoich pracowników do poziomu płacy minimalnej, jak w roku bieżącym. Wynika to z faktu, że do grudnia 2023 r. struktura pracowniczych wynagrodzeń była bardzo skomplikowana z powodu braku zmian tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 2018 roku. W roku 2020 ówczesny i obecny Pełnomocnik MON informował wojskowych pracodawców aby…

Czytaj dalej

Omawiano sprawy PUZP

By Aktualności 209 komentarzy

W dniu 07 lutego 2024 r. w siedzibie ministerstwa  odbyło się spotkanie w celu omówienia kwestii podwyższenia wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2024 roku  oraz zmiany tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącego Zał. Nr 2 do PUZP. Spotkanie prowadził Pan Wojciech Drobny – Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, w którego zakresie zadań jest m.in. kształtowanie systemu wynagradzania pracowników oraz monitorowanie realizacji…

Czytaj dalej

Pierwsze spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MON

By Aktualności 88 komentarzy

W dniu 30 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pana Stanisława WZIĄTKA  z przedstawicielami siedmiu reprezentatywnych organizacji związkowych działających w resorcie obrony narodowej. Celem tego spotkania było omówienie bieżącej sytuacji, perspektyw finansowych, a także współpracy ze Stroną Związkową. Nasz Związek reprezentowała delegacja w składzie: Przewodniczący Związku – Kol. Marek KAZIMIERCZAK Wiceprzewodnicząca Związku –…

Czytaj dalej
Close Menu