Skip to main content

Resortowe problemy z płacą minimalną

By 28 lutego, 2024Aktualności

Nigdy wcześniej wojskowi pracodawcy nie mieli takich problemów z wyrównywaniem wynagrodzeń swoich pracowników do poziomu płacy minimalnej, jak w roku bieżącym. Wynika to z faktu, że do grudnia 2023 r. struktura pracowniczych wynagrodzeń była bardzo skomplikowana z powodu braku zmian tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 2018 roku.

W roku 2020 ówczesny i obecny Pełnomocnik MON informował wojskowych pracodawców aby podwyżki wynagrodzeń pracowników w dalszym ciągu realizowali poprzez… podwyższanie premii w sytuacji, gdy wynagrodzenia zasadnicze osiągnęły już maksymalny poziom wynikający z tabeli. Pracodawcy i zakładowe organizacje związkowe dostosowali się do tego komunikatu, gdyż Pełnomocnik informował również, że taki stan powinien trwać do czasu zmiany tabeli w PUZP i (cyt.): „podjęcia działań naprawczych, polegających na przeliczeniu poszczególnych składników wynagrodzenia, tak aby uwzględnić dokonane regulacje płac w latach 2018-2020”.  Te poszczególne składniki wynagrodzenia mające być przeliczone to części m.in.: wynagrodzenia zasadniczego, premii regulaminowej i dodatku za wysługę lat, które nie mogły wprost zwiększyć tych składników wynagrodzenia. Działań naprawczych nigdy nie podjęto jak również nie wprowadzono dotychczas nowej siatki płac co sprawia, że ten „proceder” akceptowany przez Pełnomocnika MON jest kontynuowany do dnia dzisiejszego.

Chociaż poziom płacy minimalnej znany był już od września ub.r., w wojskowych zakładach pracy nie podejmowano działań w tym zakresie. Czekano zapewne na swego rodzaju instrukcję z ministerstwa, np. od Pełnomocnika MON, która określałaby sposób postępowania w tym zakresie.

Ostatecznie, gdy taka instrukcja nie nadeszła, przyjęto do realizacji najprostszy i najłatwiejszy do wykonania sposób. W drodze podzielenia kwoty 4242 zł przez wartość maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania, uzyskano wartości procentowe dla poszczególnych kategorii, które następnie przypisano do wynagrodzeń pracowników jako drugi składnik – obok wynagrodzenia zasadniczego – ujmowany w poziomie płacy minimalnej.  Wartości tych premii to: 63,16% dla kat. VII, 57,12% dla VIII, 51,5% dla IX, 41,4% dla X, 32,57% dla XI, 24,77% dla XII, czy 16,22% dla kat. XIII.

Realizując wyrównania tym sposobem, „zapomniano” o dodatku stażowym zawartym w premii, który nie jest uwzględniany w płacy minimalnej. „Zapomniano”,  chociaż wiedza w tym zakresie była powszechna a na jej potwierdzenie mogą służyć treści zawarte w „Porozumieniach” pomiędzy pracodawcami a zakładowymi organizacjami dotyczącymi podwyżek realizowanych w latach 2018-2023, które obowiązkowo były przesyłane do ministerstwa.

Od dnia 1 stycznia 2024 r. faktem jest, że wypłacane wcześniej pracownikom ron premie zostały w pełnej wysokości zaliczone na poczet minimalnej płacy, bez wyłączenia z nich części dotyczącej dodatku stażowego. Postąpiono tak, chociaż wiadomo było, że wypłacana pracownikom premia ma szczególną formę wynikającą z braku nowelizacji tabeli w PUZP.

Według naszej oceny, przyjęty sposób wyrównania jest prawidłowy WYŁĄCZNIE w odniesieniu do pracowników, którym nie wypłaca się dodatku za staż pracy. Postąpiono więc w sposób niekorzystny dla pracowników posiadających staż pracy. Powyższe sprawia, że błędne wyrównania mogą dotyczyć nawet dziesiątek tysięcy pracowników. Niektórzy w wyniku takiego działania mogli stracić nawet ok. 250 zł miesięcznie, co w stosunku rocznym stanowi kwotę ok. 3000 zł.

Jednocześnie zastanawiamy się, dlaczego żadnego z decydentów nie zdziwił fakt określania od 1 stycznia 2024 r. dla pracowników tożsamej wartości premii wynikającej z kategorii zaszeregowania stanowiska pracy, niezależnie od wypłacanego pracownikom dodatku stażowego, co w tej sytuacji ma istotne znaczenie! O ile nie najistotniejsze! Gdy wskazywaliśmy uwagę na ten fakt, zbywano nas informacją, że premia nie jest wyłączona z minimalnej płacy.

Faktycznie, premia nie jest wyłączona z minimalnej płacy. Ale czy rzeczywiście wszystko jest w porządku. Przecież przez ostatnie 6 lat w tej premii „lokowane” były różne części składników wynagrodzeń, w tym w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, premia regulaminowa, dodatek stażowy. Dlaczego teraz to pracownicy posiadający najdłuższy staż pracy mają być najbardziej poszkodowani przy równaniu ich wynagrodzeń do poziomu płacy minimalnej?!

Gdy zwracaliśmy się z tą sprawą do Pełnomocnika MON w trakcie spotkania w dniu 7 lutego 2024 r. – polecił nam zwrócić się bezpośrednio do tych pracodawców, u których taka sytuacja występuje.

Inne organizacje związkowe poinformowały nas, że w zakładach pracy, gdzie działają – takie sytuacje nie występują. Mamy poważne wątpliwości czy rzeczywiście tak jest, gdyż napływają do nas sygnały o wyrównaniach dokonywanych właśnie w ten sposób również z jednostek wojskowych, gdzie działają te organizacje.

Jeżeli kwestia wyrównań wynagrodzeń do poziomu płacy minimalnej nie zostanie wyjaśniona na etapie opracowywania pisma do pracodawców, postanowiliśmy – jako Związek Pracowników Wojska „TARCZA” – wystąpić w tej sprawie z petycją do Ministra Obrony Narodowej. Szacujemy, że w wyniku tych działań cywilni pracownicy wojska zostali pozbawieni większej kwoty niż efekt naszej petycji z roku 2015. Wówczas wojskowi pracodawcy musieli dodatkowo wypłacić pracownikom wyrównanie w łącznej kwocie przekraczającej 11 mln zł!

Z minimalnej płacy nie jest również wyłączone świadczenie w kwocie 1000 zł, które jest od 1 lipca 2023 r. wypłacane niektórym pracownikom. Pomijamy już fakt, że nie zostało ono legalnie wprowadzone w życie, gdyż o tym informowaliśmy już Ministra Obrony Narodowej dwukrotnie. Uważamy, że skoro to świadczenie w dalszym ciągu jest wypłacane ze środków na wynagrodzenia – to powinno być uwzględniane w poziomie płacy minimalnej. A jednak pracodawcy tego świadczenia  nie uwzględniają w płacy minimalnej. Dlaczego tak jest?  W jakim trybie to się dzieje? Czy ponownie w tej sprawie zadziałał Dyrektor Drobny?    

Według danych przekazanych z ministerstwa, około 75% cywilnych pracowników wojska otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. Teraz z ministerstwa płyną sygnały, że ci pracownicy nie otrzymają 20% podwyżki wynagrodzenia w pełnej kwocie, gdyż na poczet tej podwyżki będą im zaliczone wypłacone wcześniej wyrównania do poziomu płacy minimalnej. Nie znajdujemy uzasadnienia dla takiego działania.

Pamiętam doskonale posiedzenie Branży OPZZ Usługi Publiczne w dniu 07 grudnia 2023 r., w którym uczestniczyli posłowie: Pani Poseł Katarzyna Ueberhan i Pan Poseł Maciej Konieczny. Na zadane wówczas pytanie, czy  pracodawcy nie będą próbowali zaliczać wyrównań pracowniczych wynagrodzeń do poziomu minimalnej płacy na poczet 20% podwyżki – posłowie wskazywali jednoznacznie, że to są dwie różne sprawy i z pewnością tak nie będzie. (MK)

4.5 21 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
115 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Kasia
29 lutego, 2024 01:23

A może wystąpić jeszcze z pismem do Pani Poseł Katarzyny Ueberhan i Pana Posła Macieja Koniecznego, że istnieje taki problem.

Bogdan
29 lutego, 2024 19:17
Reply to  Kasia

Zastanawiam się jak to się stało, że ani NSZZ PW, ani NSZZ Solidarność nie chcieli zauważyć i nie zauważyli tych nieprawidłowości? Teraz pewnie zalecą aby część premii, która tak naprawdę nie jest premią, o której mówi się w Regulaminach premiowania, przeznaczyć na wzrost wynagrodzenia zasadniczego ze skutkami. Zatem stare błędy będą prowadziły do jeszcze większego spłaszczenia wynagrodzeń brutto. Jedynym sposobem na wyjście z tego bałaganu jest reset, czyli ułożenie wynagrodzeń według identycznych stawek wynagrodzeń zasadniczych w grupach stanowisk, do tego dodać premię regulaminową na jednakowym poziomie np. 10 procent i dopiero na końcu naliczyć przysługujące pracownikowi dodatki stażowe. Dopiero w… Czytaj więcej »

Jacek
1 marca, 2024 09:01
Reply to  Bogdan

Moim zdaniem aby to wszystko miało ręce i nogi należy wytypować w przetargu firmę, która przeprowadzi audyt kadrowy razem z oceną wartości i przydatności poszczególnych stanowisk i dopiero na jego podstawie stworzyć nowe tabele zaszeregowania. Bez tego każde działanie to łatanie dziur sznurkiem i taśmą klejącą.

Max
2 marca, 2024 09:50
Reply to  Jacek

O ile pamiętam to wartościowanie stanowisk prowadzono co najmniej dwukrotnie i nic z tego nie wyszło.
Gdy w tym procesie spuszczono się na opinie i stanowisko przełożonych, to wychodziło z reguły, że najwięcej punktów uzyskiwały stanowiska kadrowych.
Gdy zaś przy udziale zz literalnie trzymano się zapisów, to z reguły wychodziło, że najwięcej punktów zyskiwały stanowiska strażaków, pracowników OWC i pracowników fizycznych zatrudnionych w szczególnych warunkach.

Last edited 4 miesięcy temu by Max
Jasiu
4 marca, 2024 21:25
Reply to  Max

Ile szmalu wydał MON na wartościowanie stanowisk. Pierwsze kroki były zrobione za Pełnomocnika Pana Filipczaka i wszystko ucichło. Forsa w błoto i na tym koniec.

Jasiu
1 marca, 2024 10:29
Reply to  Bogdan

Panie Bogdanie, bo żeby coś zauważyć negatywnego, to trzeba się na tym znać lub zapytać np. pracowników, co jest dla większości np. korzystne i to wprowadzać.
Niektórzy działacze związkowi (czytaj – Przewodniczący) za ślepe posłuszeństwo dostają wypasione obiekty od MON na działalność związkową lub premie, nagrody, urlopy nagrodowe i tak dalej….

Antoni
29 lutego, 2024 10:38

Fajne zdjęcie. 🙂

A tak na poważnie, chociaż nie zgadzam się ze wszystkimi waszymi decyzjami i oceną sytuacji, to po raz kolejny dziękuję za chęć i sposób komunikacji z pracownikami wojska, szczególnie tymi, co są gdzieś daleko…
Gdyby wszystkie ZZ potrafiły wytłumaczyć swoje działania (wtedy kiedy już można) w tak jasny i klarowny sposób, wielu pracowników nie musiałoby czerpać „informacji” z szumu, bełkotu i kakofonii wokół.

Admin
29 lutego, 2024 13:57
Reply to  Antoni

Dzięki za ocenę zdjęcia.

Jasiu
1 marca, 2024 10:19
Reply to  ZARZĄD

Marku, chciałbym mieć tyle na rączkę, co na zdjęciu a szkoda, że nie mam nawet po 48 latach pracy!

Grzegorz M.
29 lutego, 2024 10:48

Nie chciałbym się powtarzać.
Ale moim zdaniem, dalsze rozmowy w tym składzie i pod kierownictwem obecnego, a zarazem poprzedniego dyrektora dss – nie mają chyba najmniejszego sensu.
Poziom ignorancji już dawno osiągnął szczyty.
Sugerowałbym rozważenie podjęcie uchwały przez ZARZĄD KRAJOWY TARCZY o bojkotowaniu spotkań i decyzji DSS do czasu zmiany na stanowisku kierowniczym departamentu i pismo skierowane w tej sprawie do Ministra ale również – do wiadomości – Premiera, Prezydenta, RDS, OPZZ jak również pozostałych 6 ZZ.
Pozdrawiam

Jasiu
29 lutego, 2024 14:38
Reply to  Grzegorz M.

Pan generał Wroński powiedział, że Kosiniak Kamysz – nasz kochany lekarz Minister ON – nie ma zielonego pojęcia o MON i chyba tu o to chodzi.
Macie prostą odpowiedź – nie ma fachowców i dlatego adiunkt „Grosik” musiał zostać w DSS.

Jasiu
29 lutego, 2024 10:53

Oczywiście niektórzy przewodniczący mają rację, że u nich nie występują takie problemy z minimalnym wynagrodzeniem, bo oni nie są z budżetówki, jak np. Przewodniczący KS PC MON NSZZ Solidarność p. Witek K., który jest z Polskiej Grupy Zbrojeniowej i co on może wiedzieć nt. np. płac w budżetówce. Takich przykładów można mnożyć. Nieodpowiednie osoby i nie mające pojęcia o naszych wynagrodzeniach znaleźli się przy stole. To wstyd i żenada, że takie osoby tzw. przystawki związkowe nas tam reprezentują. Ci, którzy naprawdę się znali na problemie, zostali celowo wycięci lub się z nimi nie rozmawia. Zobaczymy co powie na to Sąd.… Czytaj więcej »

Koko$
29 lutego, 2024 13:02

Szanowni Panowie, Cieszę się, że tak monitorujecie temat dodatku stażowego i prawidłowego jego naliczania, żeby pracownicy nie byli stratni itp., dlatego proszę wytłumaczcie mi – dlaczego ten dodatek za wysługę dla pracowników ze stażem powyżej 25 lat jest naliczany od kwoty 1300 zł a nie w całej wysokości od podstawy wynagrodzenia??? Dlaczego wszyscy godzicie się na tak krzywdzący dla pracowników zapis i ani jeden związek zawodowy nie wnioskuje o uchylenie tego zapisu (a jedynie o podniesienie tej kwoty do 1800 zł, co stanowi mniej niż 50% najniższego wynagrodzenia. Czy Waszym zdaniem w tej sytuacji nie jesteśmy oszukiwani?! Wiecie przecież, że… Czytaj więcej »

Max
3 marca, 2024 12:40
Reply to  Koko$

Pisze Pan cyt.: ….”proszę wytłumaczcie mi – dlaczego ten dodatek za wysługę dla pracowników ze stażem powyżej 20 lat jest naliczany od kwoty 1300 zł a nie w całej wysokości od podstawy wynagrodzenia??? Dlaczego wszyscy godzicie się na tak krzywdzący dla pracowników zapis i ani jeden związek zawodowy nie wnioskuje o uchylenie tego zapisu (a jedynie o podniesienie tej kwoty do 1800 zł, co stanowi mniej niż 50% najniższego wynagrodzenia. Czy Waszym zdaniem w tej sytuacji nie jesteśmy oszukiwani?!” Odpowiem – nie, nie jesteśmy a to – co jest wraz z istotnym podniesieniem I kat zaszeregowania do kwoty 1800 zł… Czytaj więcej »

Zarząd
29 lutego, 2024 14:11

Niektórzy z pron, np. z 4-tego RBLogu już się ze mną kontaktują i wskazują, że u nich jest inaczej, że mają inne wartości premii, bo mają jeszcze dodatkowo… premię kwotową.
Otóż informuję Was, że to nic nie zmienia!
Można to łatwo sprawdzić.
Dodajcie obie te premie ze swojego paska wynagrodzeń i ich sumę podzielcie przez kwotę wynagrodzenia zasadniczego.
Otrzymany wynika pomnóżcie przez 100 i zapewniam, że otrzymacie wartości, o których napisałem w tej aktualności.
Akurat 4-ty RBLog miał być – według zapewnień zz – tym pracodawcą, u którego dokonano przeliczenia prawidłowo.
Informuję zatem, że nie, nie dokonano tego prawidłowo!

Jurek
29 lutego, 2024 14:50

U nas w jednostce szef powiedział już, że podwyżki będą wyglądały tak: każdy dostanie + 20% do zasadniczej i oczywiście do tego będą doliczane już indywidualnie wszelkie skutki. Każdy tak samo. Oczywiście będzie to liczone od kwoty ostatniej wypłaty w zeszłym roku, więc bez różnicy czy komuś wyrównali do minimalnej, czy nie – i tak ma + 20% podwyżki (czyli już razem z wyrównaniem do minimalnej będzie + 20%). Do tego, jak zmienią się tabele, to mają być wynagrodzenia wpisywane już normalnie brutto (tym, co mieli premie i się nie mieścili w tabelkach) ale powiedział, że tych premii zabierał nie… Czytaj więcej »

Janusz
29 lutego, 2024 18:02
Reply to  Jurek

Jakaś jedyna w Polsce ta twoja JW.
U mnie zasadnicza 3000 brutto + premia 43 % + wysługa.
Tak nas okradają.

Ros
29 lutego, 2024 23:09
Reply to  Janusz

Przyłączyć się do rolników, bo kto powiedział, że pracownik RON (dziwne, bo w aneksach do umów zostało wykasowane RON) nie możemy strajkować.
Niech ten wyszkolony oficer lub specjalista-pan chorąży zastąpi niedocenionego cywila.
Żenada, że kadra ma odwagę patrzeć nam w oczy!!!!

Antoni
29 lutego, 2024 19:27
Reply to  Jurek

@Jurek, jeżeli premia regulaminowa to 10%, to was orżnie na wysłudze. 🙂

Pracownik RON
29 lutego, 2024 20:25
Reply to  Jurek

Nic tylko pogratulować i pozazdrościć takiego szefa!!! I piszę to serio.

Max
29 lutego, 2024 20:44
Reply to  Jurek

A nie powiedział Wam, skąd na to wszystko weźmie środki??

Jurek
1 marca, 2024 08:46
Reply to  Max

Powiedział. Chodzą słuchy, że tak naprawdę jednostki dostaną środki na wyrównanie do minimalnej i dopiero do tego jeszcze + 20% i plus osobna pula na skutki podwyżek. Czyli dałoby się podnieść wypłatę o 20% nawet tym, którzy wcześniej dostali wyrównanie do minimalnej ale byłoby to niesprawiedliwe wobec innych pracowników – bo jeden wtedy dostanie 1500 zł podwyżki (z wyrównaniem) a drugi, który miał niewiele więcej od minimalnej, tylko np. 800 zł. I wtedy jeszcze bardziej zatarłyby się różnice pomiędzy różnymi stanowiskami. Stąd będzie to wyglądało tak, że każdy po + 20% (liczone razem z wyrównaniem do minimalnej) a resztę rozdziela… Czytaj więcej »

Max
1 marca, 2024 18:26
Reply to  Jurek

Jednostki środki na wyrównanie do najniższych wynagrodzeń już otrzymały, z których te ”podwyżki” do najniższej za styczeń i luty wypłacono a tym, którzy mają wypłaty 10-go danego miesiąca za miesiąc poprzedni – wypłacą. Nie wydaje się jednak, że te środki związane z wyrównaniem do najniższego wynagrodzenia będą naliczone na cały rok a prawdopodobnie tylko do realizacji podwyżki, czyli za styczeń i luty, gdyż ta podwyżka będzie w marcu i to bez względu na to, czy ten protokół zawierający tabelę wejdzie w życie, czy nie wejdzie. Jeżeli nie wejdzie, to kwoty podwyżek zostaną kolejny raz wwalone w premie choćby miały one… Czytaj więcej »

KOBRA
1 marca, 2024 10:07
Reply to  Max

Dostanie pieniążki dodatkowo od „kolesiów” z IWSZ. U mnie też tworzy się koleżeńskie przeszeregowania, zwłaszcza panów byłych wojskowych płk lub ppłk ze stanowiska np. referenta, st. referenta na specjalistę, samodzielnego referenta. A wszystko to zaczęło się nagle dziać przed podwyżkami, które niedługo mają być. Widzę, że jeszcze gorsza h.j..a robi się niż rządziła „dobra zmiana”. Głupie cywile mogą robić na najniżej zaszeregowanych stanowiskach za minimalną a panowie z wysoką rangą lub powracający z IWSZ do JW w swoich miejscach zamieszkania – dostają od swoich kolesi – Dowódców czy Komendantów -najwyżej zaszeregowane i najlepiej opłacane stanowiska. Teraz mamy dopiero nepotyzm i… Czytaj więcej »

Imię*
1 marca, 2024 23:45

Podwyżka powinna być od całości brutto (podstawa, premia, wysługa) w wysokości 20 procent. Zapewne polecą w przysłowiowego chuja i dadzą max 20 procent od podstawy (żeby tylko), która wynosi 3000 brutto przynajmniej u mnie. Czyli 600 złotych i w dalszym ciągu będziemy pariasami wojska polskiego zapierdalającymi za min krajową, taki oto wariant wybrało 5 z 7 związków zawodowych. Szanowni Państwo jak można zgodzić się na wariant, w którym wyrównanie do minimalnej można wliczyć w podwyżkę, która podobno ma nastąpić? Czy te ugrupowania reprezentują interesy pracowników? Nie chcę być złym prorokiem, ale… Swoją drogą – 3000 podstawy i 33 procent premii?… Czytaj więcej »

Eustachy
2 marca, 2024 22:48
Reply to  Imię*

Co powinniśmy zrobić?
Wg mnie jedynym skutecznym działaniem powinno być:
1. Zorganizowanie protestu przed MON, max. 100 osób z żądaniem natychmiastowego odwołania drobnego oraz zorganizowania spotkania przedstawicieli protestujących z kierownictwem MON.
2. Szerokiego apelu w mediach społecznościowych do członków wiadomych 5 ZZ o natychmiastowe wypisanie się z tych związków, gdyż ich działanie jest szkodliwe dla pron.

Max
2 marca, 2024 23:49
Reply to  Imię*

Swoją drogą – 3000 podstawy i 33 procent premii? O czymś zapomniałeś, gdyż to jedynie 3000+990, czyli 3990 zł i do 4242 zł nieco brakuje. Wychodzi na to, że 252 zł dołożono ci w postaci premii kwotowej. Tak obserwuję to, co się wokół tych naszych wynagrodzeń dzieje i dochodzę do wniosku, że pomysły są rożne ale żaden nie trafia w sedno sprawy. Także ten sposób, który sugeruje resort w projekcie pisma do pracodawców czy powyżej opisany przez Jurka. Co moim zdaniem należy zrobić? Należy zupełnie rozpierdzielić to, co obecnie istnieje i wszystko poukładać od nowa mając taką możliwość, gdyż pieniędzy… Czytaj więcej »

Grzegorz
4 marca, 2024 07:30
Reply to  Max

Max, przy Twojej propozycji na XV grupie, dostał bym jedynie 521 zł brutto podwyżki, czyli 9,6% aktualnego wynagrodzenia brutto.
A gdzie pozostałe 10,4% mojej podwyżki i dla kogo?

Jacek
4 marca, 2024 12:26
Reply to  Max

Rozumiem, że jeśli w tej chwili w kategorii XV mam 4150 + 10% premii + 20% wysługi = 5395 zł, to po podwyżce tegorocznej będę miał 4550 + 20% wysługi = 5460 zł.
Czyli dostanę 65 zł podwyżki?
To nie będzie przecież 20%?

Max
4 marca, 2024 17:37
Reply to  Jacek

Witajcie, Bardzo dobrze, że obydwaj poruszyliście kwestię XV kat zaszeregowania. Wg mnie będziesz miał wówczas – 4550 zł zasadniczej+455 zł premii /10% / + 910 zł stażowego po 20 latach, czyli łącznie 5915 zł, czyli o 520 zł więcej – nie licząc ewentualnej podwyżki stażowego wynikającej ze stażu po 20 latach stażu uzależnionego od kwoty 1800 zł. To fakt, że nie będzie to 20 a jedynie ok. 9,6%, o czym pisze Grzegorz. Co zaproponowałem. Zaproponowałem zasadnicze zwiększone o kwoty zapisane w tabeli, którą zz uzgodniły i została w formie protokołu przesłana do akceptacji. W dodatku zaproponowałem o wiele wyższe stawki… Czytaj więcej »

Jacek
5 marca, 2024 18:01
Reply to  Max

„Wg mnie będziesz miał wówczas – 4550 zł zasadniczej + 455 zł premii /10%/ + 910 zł stażowego” – przepraszam ale skąd wziąłeś te + 10% premii? 10 procent premii to ja mam, bo nie mieszczę się w tabeli, jak się zmienią tabele, to nie będę już miał żadnych + 10% tylko wysługa lat i tyle.
Ile wtedy dostanę podwyżki?

Admin
5 marca, 2024 22:02
Reply to  Jacek

A właśnie, że będziesz miał premię i będzie ona wynosiła prawdopodobnie właśnie te 10%.
Czy się mylę, czy jesteś pracownikiem cwcr lub wcr?

Jasiu
4 marca, 2024 18:25
Reply to  Imię*

Czy to prawda, że już tabele podpisane i podwyżki 20% bez potrącania podwyżki do minimalnego wynagrodzenia. Prawdopodobnie doszło do rozmowy i zapewnienia p. Pawła SZYMAŃSKIEGO z Ministrem p. Wziątkiem, że nie będzie żadnych potrąceń.

Admin
4 marca, 2024 18:35
Reply to  Jasiu

Po trzykroć TAK!

Bas
4 marca, 2024 20:00
Reply to  ZARZĄD

To by było ok, tylko kiedy otrzymamy info o podzieleniu podwyżek?

Eustachy
4 marca, 2024 20:34
Reply to  ZARZĄD

I teraz wszyscy od grupy 10 do 14 będą zarabiać tyle samo.

Max
5 marca, 2024 10:17
Reply to  Eustachy

Ja mam jednak nadzieję, że nie i że za taką decyzją przyjdą środki np. w postaci całorocznej dotacji na wyrównanie do najniższej a nie tylko środków za styczeń i luty.

Admin
5 marca, 2024 10:42
Reply to  Max

A kto powiedział, że mają być tylko za styczeń i luty?
Do pracodawców ma trafić na rok 2024 budżet obliczony w następujący sposób:
(budżet roku 2023 r. plus zwiększenie na równanie do minimalnej płac za cały rok) x 120%
lub inaczej
(styczeń 2024 r., czyli już po wyrównaniu do minimalnej) x 12 miesięcy x 120%

Max
5 marca, 2024 15:00
Reply to  ZARZĄD

To tym lepiej….

Max
5 marca, 2024 21:54
Reply to  Eustachy

Jeżeli miałoby się tak stać a środków na podniesienie wynagrodzeń w wyższych kat zaszeregowania nie będzie – radzę np. zmniejszenie premii z 10 do 5% i z tych środków podniesienie wynagrodzeń kat XII – XVI.
Wielokrotnie w ostatnich latach zwiększano nadmiernie wynagrodzenia w kat do X.
Raz może być odwrotnie….

Admin
5 marca, 2024 22:18
Reply to  Max

Max, środki są, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać…
Przyjdzie czas, to wskażemy, gdzie są one zachomikowane.

jan
4 marca, 2024 20:49
Reply to  ZARZĄD

a od kiedy pensja po nowemu?

Admin
4 marca, 2024 23:22
Reply to  jan

Zapewne od 1 stycznia 2024 r.

Jasiu
4 marca, 2024 20:57
Reply to  ZARZĄD

Po trzykroć DZIĘKI.

Max
4 marca, 2024 20:58
Reply to  ZARZĄD

Jeżeli tak, to żadna w tym zasługa Pana Szymańskiego, gdyż w chwili jego rozmowy z ministrem Wziątkiem sprawa była już zadecydowana. Pan Szymański po prostu został poinformowany o podjętej decyzji, gdyż jako szef nieformalnej struktury na tę decyzję żadnego wpływu nie miał. Jeżeli to prawda, że wstąpił do NSZZ PW, to – o ile ja wiem – stanowisko zarówno tego zz i 5 innych jest zgoła inne i nie ma żadnych informacji, także na stronie tego zz aby uległo zmianie. Co się więc właściwie stało?? Stalo się to, że dwa zz zrzeszone w lewicowym OPZZ wystosowały co najmniej dwa wystąpienia,… Czytaj więcej »

Jasiu
5 marca, 2024 11:22
Reply to  Max

Max, to nie żadna zasługa, tylko p. Paweł Szymański miał przy okazji możliwość spotkania się i zapytania o podwyżki np. jak będą realizowane i to wszystko w tym temacie.
Kogo zasługa, to ja wiem i dlatego podziękowałem.
Koledze MARKOWI I KRZYŚKOWI.

Grzegorz
4 marca, 2024 21:17
Reply to  ZARZĄD

To tak dla słabszych 😉
dostanę na XV grupie te 20% podwyżki liczonej od wynagrodzenia brutto (zasadnicza+10%premii regulaminowej+20% za staż pracy), czy – jak sobie Max wymyślił (wersja komunistyczna) – tylko 9,6%?
Max w swoim poście odwoływał się do Boga, więc i ja to zrobię, choć nie powinno się tego robić.
Czy Max uważa, że skoro specjalistów jest dużo mniej niż innych stanowisk, to mamy pracować za Bóg zapłać?

Max
5 marca, 2024 10:45
Reply to  Grzegorz

Nic takiego nigdzie nie pisałem. Pisałem za to o tym, że w kwestii wynagrodzeń – pomimo wieloletnich wysiłków zmierzających do wyrównywania wynagrodzeń na tzw. stanowiskach tożsamych – istnieją w zakładach duże i właściwie niczym nieuzasadnione różnice, co nosi znamiona dyskryminacji płacowej sprzecznej z prawem. Wystarczy poddać analizie liczne wypowiedzi pracowników aby stwierdzić, że coś jest na rzeczy. Pisałem więc o tym, że należałoby moim zdaniem dokonać wyrównywania tych wynagrodzeń zasadniczych w kategoriach co nie świadczy, że jestem za komunistycznym równaniem dla wszystkich w imię równych żołądków. Wręcz przeciwnie. Od początku tej dyskusji o tegorocznej podwyżce twierdziłem, że należy znaleźć sposoby… Czytaj więcej »

Dima
6 marca, 2024 21:25
Reply to  Max

Na to jednak bym nie liczył, bo ta instytucja TYM: „…nepotyzm, pazerność i bezprawie” właśnie stoi.
Niestety, nikt nie zdołał tego przeskoczyć i nie zdoła.

broda
4 marca, 2024 22:18
Reply to  ZARZĄD

Coś bliższego?

Admin
5 marca, 2024 00:16
Reply to  broda

broda, to, co napisał jasiu:
– tabela podpisana – TAK (PD Nr 32 zarejestrowany w dniu 28 lutego 2024 r.);
– podwyżka 20% – TAK (O tej wysokości zapewniał Premier Tusk);
– brak potrącania wyrównania do minimalnej – TAK (Minister Wziątek zapewniał Pawła Szymańskiego, o czym napisał jasiu).
3 razy TAK!


Teraz czekamy tylko na pismo, nad którym pracują w DSS MON, chociaż niektórzy wskazywali już wcześniej, że miało ono być znane już 27 lutego…?!

Max
5 marca, 2024 10:56
Reply to  ZARZĄD

Miało być znane 27 lutego ale zostało wstrzymane, gdyż po pismach Tarczy i Militarii do ministra Wziątka oraz podjęciu przez niego stosownej decyzji – realia i zasady tej podwyżki uległy zmianie.

Admin
5 marca, 2024 21:33
Reply to  Max

O ile nam wiadomo, to właśnie jest opracowywana notatka decyzyjna dla Wicepremiera Ministra Obrony Narodowej, który ma podjąć decyzję o kierunku, w jakim będą szły te podwyżki…
Decyzja spodziewana jest jeszcze w tym tygodniu.

Max
5 marca, 2024 21:47
Reply to  ZARZĄD

Przestrzegam przed zbytnim optymizmem. gdyż do ministra dotarło pismo z DSS, w którym określono uzgodnienie ze stroną społeczną podwyżki wg tej pierwszej a nie drugiej koncepcji. Rozumiem, że minister Wziątek otrzymał pisma Tarczy i Militarii i zapewne ma zdanie wspierające wysiłki tych dwóch związków. Nie jestem jednak pewien, czy minister nie zaakceptuje tego – przedstawionego przez DSS – sposobu, który został uzgodniony z 5 związkami. W aktualnej sytuacji, w której prawo nie jest przestrzegane aby zlikwidować bezprawie wszystkiego można się spodziewać. Wystarczy dokonać analizy dat zamieszczonych na pierwszej stronie tego zatwierdzonego protokołu do Układu aby się o tym przekonać! Radzę… Czytaj więcej »

Admin
5 marca, 2024 22:14
Reply to  Max

W piśmie z DSS powinien znaleźć się akapit, w którym wskazano by, że w zasadzie nowa tabela w PD Nr 32 została wprowadzona poza wiedzą obecnego Ministra – w wyniku działania dyrektora DSS, na podstawie upoważnienia nadanego mu przez… poprzedniego Ministra!
Niewątpliwie ta sytuacja o czymś świadczy.

Max
6 marca, 2024 11:29
Reply to  ZARZĄD

No tak – uważasz, że do tego dojdzie??
Gdy to wszystko oglądam, to czasami mi się wydaje, że ktoś usilnie dąży do wybuchu w resorcie pracowniczego niezadowolenia po to, by rządzących tym resortem zdyskwalifikować…
Tak się zdarza, gdy nie oczyści się przedpola.
Pomimo optymistycznych wieści, radze przygotować się do protestu…..

Jasiu
6 marca, 2024 06:21
Reply to  ZARZĄD

Oby nie była by ta notatka opracowywana przez następne 6 lat jak tabela.

Last edited 4 miesięcy temu by Jasiu
Jasiu
6 marca, 2024 06:20
Reply to  ZARZĄD

Marku taka mała uwaga .Nazwy imion piszemy duża litera. Jasiu podpisuje się na waszej stronie zduzej litery i proszę przestrzegać poprawnej polskiej pisowni.
Nie jest to bardzo ważne ale…..

Admin
6 marca, 2024 13:06
Reply to  Jasiu

Tak, Jasiu, Masz w pełni rację.
Przepraszam Cię za to.
Pisząc z małej litery sądziłem, że rzeczywiście masz nicka z małej litery i wówczas nawet przeszło mi przez myśl aby to sprawdzić.
Niestety, nie sprawdziłem tego i popełniłem błąd wpisując Twój nick z małej litery.
Dlatego jeszcze raz przepraszam.
Pozdrawiam.

Jasiu
6 marca, 2024 17:43
Reply to  ZARZĄD

Nic się nie stało. Nie myli się ten co nic nie robi. Pozdrawiam.

Jasiu
4 marca, 2024 22:07

Marku, pochylisz się nad wyliczeniem podwyżki przy założeniu, że referent, instruktor i np. wartownik itd…. mają 3000,00 zł płacy zasadniczej i 41,4% premia (1242 zł) plus 20% wysługi (600 zł). Brutto 4842 zł.
Niech ci, co mają kłopoty z wyliczeniem aby mogli prawidłowo przeprowadzić podwyżki w swoich JW a pracodawcy wojskowi nie kombinowali.
Z góry dziękuję, chociaż to nie ma być dla mnie.
Bo – jak wiesz, gdy wcześniej rozmawialiśmy – to takiego przeliczenia dokonaliśmy oboje. Ty jesteś większy autorytet niż Ja i niektórzy mogliby nie wierzyć w moje wyliczenia…

Admin
5 marca, 2024 00:07
Reply to  Jasiu

Oczywiście, te 4842 zł nie jest prawidłowe i Ty robisz to z premedytacją je wpisujesz. Wynika to z faktu, że pracownik bez wysługi ma 4242 zł, czyli przy premii 10% będzie mógł mieć 3857 zł plus 10% premii 365,70 zł a więc łącznie 4242,70 zł. Natomiast pron z wysługą 20% jak będzie miał te 4842 zł, to może mieć – po uwolnieniu tabeli – 3725 zł plus 10% premii 372,50 zł plus 20% wysługi czyli 745 zł, co łącznie da 4842,50 zł. Widać różnicę pomiędzy 3857 zł o 3725 zł? I to jest skutek nieprawidłowego wyrównywania wynagrodzeń do poziomu płacy… Czytaj więcej »

Jasiu
5 marca, 2024 11:17
Reply to  ZARZĄD

Oczywiście Marku, że wpisuję to z premedytacja, żeby uświadomić tym, co tu czytają jak nie liczyć podwyżek. A teraz wyliczenie według mnie stanowiska np. wartownika, referenta czy instruktora itd…. po wprowadzeniu tabel do PUZP. Według mnie tak powinno wyglądać wyliczenie: Płaca zasadnicza – 4136,00 zł (4040,00 zł + 96,00 zł do stawki zasadniczej, które stracił wliczając mu bezprawnie wysługę w premię), Premia 5% – 206,80 zł (202,00 zł + 4,80 zł dodatkowo straconej premii), Wysługa 20 lat pracy – 827,20 zł(808,00 zł + 19,20 zł dodatkowo straconej wysługi) Całkowita strata wyniosła 120,00 zł (zaniżyłem o 1 zł wyliczenie płacy zasadniczej,… Czytaj więcej »

Admin
5 marca, 2024 21:41
Reply to  Jasiu

Trochę to zakamuflowałeś poprzez te kwoty, które – jak napisałeś – utraciłeś.
Według mnie można to byłoby zapisać w bardziej prosty sposób.
Pozdrawiam.

Jasiu
6 marca, 2024 06:43
Reply to  ZARZĄD

Można to było zapisać, że pracownik zamiast mieć 3000 zł plus 41,4% powinien mieć 45,44%.
Traci przy błędnym wyliczeniu podwyżki do minimalnej 4,04%, czyli 121,40zl. Bo te 4,04% wysługi wliczono mu w premię.
I stąd ten błąd…

Eustachy
5 marca, 2024 11:18
Reply to  ZARZĄD

Gratuluję pracownikom, którzy nie mieli minimalnej, że wskutek działań 2 ZZ wyrównanie do minimalnej nie będzie brane pod uwagę przy 20% podwyżce. Teraz czekam na następne wystąpienie Tarczy do Pana Ministra Wziątka z zapytaniem, czy intencją MON jest to aby pracownicy z grup do 14 włącznie zarabiali po podwyżce tyle samo (bez uwzględnienia podstawowego dodatku stażowego oraz innych dodatków). Dotyczy to wg mnie 90% pracowników RON. Moja propozycja na przeciwdziałanie spłaszczeniu wynagrodzeń to następujący wariant przeprowadzenia podwyżki – 20% podwyżki od obecnego wynagrodzenia podstawowego brutto danego pracownika (czyli WZ + premia regulaminowa + niektóre jednostki premia kwotowa) dla pracowników grupy… Czytaj więcej »

Admin
5 marca, 2024 21:48
Reply to  Eustachy

Tak, rzeczywiście TARCZA ma już przygotowane działania w obszarze wynagradzania pracowników ale zostaną one wprowadzone dopiero po tym, jak będziemy mieli informacje o zrealizowanych podwyżkach w zakładach pracy.
Z pewnością bowiem takie działania będą musiały być podjęte i my wiemy jakie!

Max
5 marca, 2024 23:10
Reply to  Eustachy

Przemyślał Kolega tą koncepcje?
Poza tym My przecież w istocie nadal nie wiemy jak się to wszystko zakończy, dlatego po prostu wstrzymajmy się z tym podziałem, gdyż może być i tak, że w każdym zakładzie będzie on inny i wówczas ewentualnie te nasze koncepcje będziemy mogli przedstawić.

To Ja
5 marca, 2024 17:27
Reply to  ZARZĄD

Reasumując osoby które miały zasadniczą przed wyrównaniem w granicach 4100 + 10% premii dostaną 4100×1,2=4920+10%=5412.
Natomiast osoby mające przed wyrównaniem 3600 otrzymały wyrównanie do 3857 + 10%, dostaną 3857×1,2=4628+10%=5090.
Przed wyrównaniem i podwyżką różnica wynikająca z zajmowanego stanowiska wynosiła 500 zł a teraz 322 zł.
Nie interesuje mnie wysługa bo każdy na nią pracował.
Może źle liczę, jeśli tak to proszę mnie poprawić.
Uważacie że to jest w porządku w stosunku do osób zajmujących kierownicze stanowiska?
Wiem że pensje były niskie i absolutnie należy się podwyżka dla najmniej zarabiających, ale…?

Admin
5 marca, 2024 21:58
Reply to  To Ja

Gdyby nie było 20% podwyżek w ogóle, wyrównanie do poziomu płacy minimalnej i tak by nastąpiło.
Wówczas ten pron z 4100 + 10% miałby nadal 4510 zł, natomiast ten drugi miałby 3857 plus 10%, czyli 4242,7 zł.
Wówczas różnica wyniosłaby… 267,30 zł!
A od 1 lipca miałby jeszcze 4300 zł, co przybliżyłoby go na odległość 210 zł do poziomu wynagrodzenia tego pierwszego pracownika!

Grzegorz
6 marca, 2024 13:16
Reply to  ZARZĄD

To się kiedyś nazywało „urawniłowka”.
Tylko to było za socjalizmu/komunizmu

Admin
6 marca, 2024 13:31
Reply to  Grzegorz

Szkoda, Grzegorzu, że nie pisałeś tak, gdy przez ostatnie 6 lat podwyżki były realizowane w drodze równej dystrybucji tych samych kwot! Obecnie, gdy podwyżka wynosi 20% od wynagrodzenia każdego pracownika a więc zróżnicowanej kwoty, która sprawi, że podwyżki będą również zróżnicowane – wskazujesz, że będzie to „urawniłowka”! Spłaszczenie zostało spowodowane przez działanie poprzedniej władzy tylko, że wówczas – każdy z Was – bał się odezwać, bał się nazwać tego tym, czym to było. Bo to właśnie wówczas była urawniłowka! Mogę tylko wskazać, że TARCZA była wśród 5 związków zawodowych, która dostrzegała pilną próbę podjęcia działań naprawczych już w 2015 roku.… Czytaj więcej »

Antoni
5 marca, 2024 18:04
Reply to  ZARZĄD

A to ktoś z decydentów w ogóle ma wątpliwości, że tak to powinno wyglądać?
Jeśli tak, to to, że kiedyś pisałem o potrzebie edukacji „płacowej” pracowników należy zdecydowanie rozszerzyć na zarządy zakładowe i pracodawców. 🙂

Admin
5 marca, 2024 22:06
Reply to  Antoni

A skąd ja mam wiedzieć, czy „ktoś z decydentów w ogóle ma wątpliwości”, jak napisałeś.
Powiem więcej, nikt z decydentów z pewnością nie ma żadnych wątpliwości!!!
Dlatego jest, jak jest od… 6 lat w obszarze wynagradzania!

Antoni
5 marca, 2024 19:23
Reply to  ZARZĄD

No i zapomnieliście dodać, że po podwyżce stawkę zasadniczą wynagrodzenia 4628 zł (przy 10% premii) powinno mieć 2/3 pracowników wojska. Zbliżamy się do każdemu po równo, a kolejnym krokiem powinno być każdemu według potrzeb. 🙂

Max
5 marca, 2024 22:59
Reply to  Antoni

Mógłbym tu napisać wprost o tym dlaczego te żale do zz, których członkami są w ogromnej większości ci, którzy po kilkaset zł do minimalnej w styczniu otrzymali. Mógłbym także zapytać, gdzie byliście, gdy tysiące zarabiało głodowe pensje? Tych pytań nie zadam. Uważam natomiast, że jest co najmniej kilka sposobów aby znaleźć środki na godziwe wynagrodzenia dla pracowników zaliczanych do pracowniczej elity w zakładach. Podam dwa: 1/ Zmniejszenie premii wszystkim a z tego zwiększenie wynagrodzeń tak aby tego równania z dołu do góry nie było i aby zachować właściwe różnice w wynagrodzeniach; 2/ Dokonać tzw. optymalizacji zatrudnienia i wyasygnowane środki przeznaczyć… Czytaj więcej »

Admin
5 marca, 2024 23:26
Reply to  Max

A wynagrodzenia dla pracowników WOT w kwocie 1000 zł miesięcznie?!
Te kwoty w tym roku już idą w dziesiątki milionów złotych!!!
A to tylko jedna z oczywistych możliwości!

WOT
6 marca, 2024 09:41
Reply to  ZARZĄD

Nikt nikomu nie bronił wstąpienia do WOT, nie rozumiem aluzji.

Admin
6 marca, 2024 13:15
Reply to  WOT

Nie wiem dlaczego traktujesz jako aluzję. Nie bierz tego do siebie. W mojej ocenie i nie tylko w mojej opłacanie służby w WOT w ramach środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Tak samo jak decyzja Nr 166/MON z dnia 27 maja 2023 r. jest napisana bez podstawy prawnej w zakresie wynagradzania, jak również z pominięciem tego, że wszystko, co dotyczy PUZP – powinno być wydawane w drodze zmian PUZP w postaci protokołów dodatkowych. Innej drogi nie ma! A na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że skoro ta decyzja ma być ogólnodostępna, to powinna być opublikowana a nie… Czytaj więcej »

pracownik z WOT
6 marca, 2024 20:12
Reply to  ZARZĄD

Całe to bicie piany przez emerytów mundurowych o 681 zł dla ludzi, którzy jednak coś od siebie dają jest śmieszne w porównaniu z faktem, ile kasy ci emeryci doją z budżetu państwa.
I to nie dając od siebie nic w zamian, oprócz przychodzenia do miejsca pracy na ploty, wspominki, przegląd prasy. Jedynym prawdziwym złotym środkiem na uzdrowienie sytuacji pracowników wojska jest uregulowanie statutu emerytów: przychodzisz do pracy – zawieszamy emeryturę, decyduj czy się opłaca.
A sytuacja, gdzie potężne środki (nie 681 zł) są wypłacane wypalonym (no, przecież emeryt) jest moralnym policzkiem dla ludzi żyjącym z jednej pensji….

Max
6 marca, 2024 16:18
Reply to  WOT

Tu przecież nie o to wstąpienie do WOT chodzi a o zapłatę za to wstąpienie. Dotąd aż będzie to płacone pieniędzmi przeznaczonymi na wynagrodzenia pracowników w zakładzie, będzie to wspólna sprawa i będzie budziło spore kontrowersje. Rozumiem, że to nie problem bo najważniejsze, że jest kasa.
To jednak problem.
Problem wszystkich, którzy z tego powodu tracą i o tym należałoby wiedzieć.

Max
6 marca, 2024 11:22
Reply to  ZARZĄD

Pełna zgoda, Marku. Całe to rozwiązanie, o którym piszesz nie ma nic wspólnego nie tylko z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia ale z elementarną przyzwoitością. Już obruszają się ci, którzy do WOT wstąpili i którym z kasy zakładów za to płacą. Naprawdę nie dostrzegacie,że dzieje się to kosztem środków na wynagrodzenia pozostałych pracowników – waszych koleżanek i kolegów, czy dostrzec tego nie chcecie?? Nie chcecie także dostrzec tego, że ci którzy są w składzie oddziałów WOT a nie są pracownikami wojska pobierają za gotowość dużo mniejsze pieniądze pochodzące z zupełnie innego źródła! Uważacie, że to w porządku?? Tą sprawę, Marek należy… Czytaj więcej »

To ja
6 marca, 2024 19:20
Reply to  Max

Czy pracownik decydując się na służbę w WOT miał powiedziane, że będzie to kosztem tych, którzy się na to nie zdecydują?
Chyba się zagalopowałeś, zrzucając poczucie winy na tych, którzy jednocześnie poświęcając swój wolny czas dostają dodatkowe pieniądze.
Może teraz mają je zwrócić?
Przecież to nie ich wina.

Admin
6 marca, 2024 20:55
Reply to  To ja

To ja myślę, że tu wcale nie chodzi o to, żeby ktokolwiek cokolwiek miał zwracać.
Chodzi o to, żeby to świadczenie nie było wypłacane z wynagrodzeń cywilnych pracowników wojska.
Bo dlaczego ma być z tych środków wypłacane?!
Dlatego, że np. Drobny miał w swoim zakresie zadań akurat te środki i w drodze zaoszczędzenia ich w obszarze, np. przeciwdziałania spłaszczeniu płac – skierował je w obszar wypłaty świadczeń dla tych, co zechcą pełnić służbę wojskową…
Przecież równie dobrze wypłaty te mogłyby być a wręcz powinny być realizowane z uposażeń żołnierzy!

To Ja
7 marca, 2024 00:24
Reply to  ZARZĄD

Pełna zgoda, ale tak po ludzku „tych” pracowników to nie obchodzi skąd mają płacone pieniądze.
Czy ktoś poinformował obecne władze MON o niekompetencji p. Drobnego, facet robił i robi co chce?

Admin
7 marca, 2024 23:32
Reply to  To Ja

No właśnie, że tak. Wszyscy są świadomi tego jego działania w okresie ostatnich 6 lat ale… dalej jest!
Przecież jak to wygląda, że nową tabelę do PUZP wprowadza dyrektor komórki organizacyjnej ministerstwa na podstawie upoważnienia… poprzedniego Ministra ON!
To tak, jakby tę tabelę nam wprowadził Minister Błaszczak a nie Wicepremier Minister ON!

Grzegorz M.
8 marca, 2024 11:53
Reply to  ZARZĄD

Zarząd.
Z tego, co widzę, to nic się nie zmienia, bo dyrektor po raz kolejny ograł pracowników RON wraz ze ZZ i ograł samego Ministra, o ile nawet nie Premiera.
Przecież za ten bałagan odpowiada nie kto inny jak Minister ON i współwinny Premier, bo pracownicy RON to na tych Panach będą wieszać psy za brak kompetencji ich podwładnych.
A słupki poparcia komu polecą, jeśli nie im?
Pohamuję się od dalszej wypowiedzi, bo szkoda słów.

Antoni
6 marca, 2024 06:14
Reply to  Max

Maxie, nie wiem dlaczego piszesz do mnie w liczbie mnogiej. 🙂 I choć nie zadałeś pytania, to odpowiem. 🙂 W moim przypadku to nie jest żal, tylko zwykłe stwierdzenie faktu. Pisałem już tu kiedyś o ZZ zachowujących się jak politycy. W przypadku tych dwóch rozwiązań płacowych dwa obozy skupiły się informacyjnie w zasadzie wyłącznie na zaletach swojego rozwiązania i wadach rozwiązania „przeciwnika”, o wadach i planach zaradzenia wadom swojego rozwiązania milcząc. Bo oba rozwiązania faktycznie wady i zalety miały. 🙂 Cieszę się, że coraz więcej mówi się o planie jak temu zaradzić by przyjęte rozwiązanie wad pozbawić. Od początku powinna… Czytaj więcej »

Max
6 marca, 2024 16:51
Reply to  Antoni

Piszę do Ciebie w liczbie mnogiej usiłując odpowiedzieć także To ja i Grzegorzowi, którzy poruszają dokładnie ten sam problem. Stąd ta liczba mnoga. Proszę nie sądzić, że piszę w stylu wicie – rozumicie /towarzyszu/. Nie wiem czy uda mi się dobrze oddać intencje i zamiary tych zz, które wyłamały się z koncepcji I i generalnie optują za II. Wyłamały się, gdyż nie może być tak, że gdy zaliczymy już to równanie do najniższych wynagrodzeń, to okaże się, że właściwie nic więcej pomimo tej w sumie bardzo dużej podwyżki wynagrodzeń do dodania nie pozostanie. Proszę zwrócić uwagę, że to co np.… Czytaj więcej »

Antoni
6 marca, 2024 21:18
Reply to  Max

Już chyba wiemy, co z tym tortem. Dzięki za odpowiedź.
Nie zgadzam się tylko ze stwierdzeniem, że „Ta cała reszta w tej I wersji podwyżki ma być rozdzielona pozostałym wg uznania pracodawców”.
Nie znalazłem stwierdzenia, że tylko pozostałym.
Nie sprawdzałem teraz jakie są proporcje między dwiema kupkami pieniędzy, tej na wyrównanie do minimalnej i tej na podwyżkę ale wersja, że wszyscy dostają np. 25% do płacy grudniowej, też jest prawidłowa.

Admin
6 marca, 2024 21:38
Reply to  Antoni

4:1, gdyż 651,4 mln zł do 161,4 mln zł, czyli te 25% dla wszystkich jest możliwe!
Tyle, że ci najniżej zarabiający będą mieli te 25% ze swojego równania do minimalnej a pozostali ze środków na podwyżkę.
Poza tym, jak wiadomo, brane będzie wynagrodzenie za grudzień a nie za styczeń!
Dla zarabiających powyżej minimalnej nie ma różnicy, natomiast dla tych, którzy dzisiaj mają 4242 zł w dwóch składnikach – to stanowi różnicę!

Antoni
6 marca, 2024 21:49
Reply to  ZARZĄD

Tak, pisałem, że od grudniowego wynagrodzenia.
Ja tylko poprawiam na sprawiedliwszą wersję, która podobno już przeszła. 🙂
Tak jak pisałem kiedyś wyżej, obie wersje podziału mają swoje wady i zalety.
Wady można próbować niwelować.
Wadę jednej wersji szukaniem środków na różnicowanie płac, a wadę drugiej wersji, na szybko np. w ten sposób jak napisałem, utrzymując proporcje płac z grudnia, a z kolei dodatkowe środki przeznaczyć na odbicie najniższych grup od minimalnej np. lewą stroną tabeli.

Max
6 marca, 2024 23:31
Reply to  Antoni

Tylko gdzie ona znajdzie zastosowanie??

Zenka
6 marca, 2024 19:56

Witam, czy można prosić o komentarz?

FB_IMG_1709747686352
Admin
6 marca, 2024 20:58
Reply to  Zenka

a co tu komentować…
jak napisaliśmy na naszym fb „Siła” pięciu ZZ przeważyła za wariantem mniej korzystnym dla najniżej zarabiających…

Zenka
6 marca, 2024 21:07
Reply to  ZARZĄD

Ręce mi opadły a tak się łudziłam, że nowa władza i coś się zmieni.

Admin
6 marca, 2024 21:15
Reply to  Zenka

Jak zapewne każdy z nas, w tym szczególnie Ci, którzy mają wynagrodzenie na poziomie minimalnej w kraju.

Jasiu
7 marca, 2024 04:28
Reply to  Zenka

Jaka nowa władza jak Dyr. Budżetowy i Dyr. DSS zostali przyspawani do swoich stołków.
Oni są gorsi od dobrej zmiany.
Nie możemy się dać oszukiwać. Pieniędzy jest tyle zabezpieczonych, że można spokojnie dać 20% do płacy brutto na dzień 1 stycznia 2024 r. i jeszcze zostanie na bardzo wysokie nagrody w Urzędzie Ministra ON.

Antoni
6 marca, 2024 21:07
Reply to  ZARZĄD

Zwroty akcji jak w filmie sensacyjnym.
To już finałowy, czy tylko przerwa na reklamy?

Max
6 marca, 2024 22:03
Reply to  Antoni

Zapewne Antoni finałowy… z tym, że ja to odczytuję nieco inaczej niż wielu innych, gdyż: 1/ cyt.: ”zgodnie z intencją kierownictwa resortu...” otóż ta intencja to inaczej oczekiwanie, sugestia – słownik PWN określa intencję jako motyw lub cel działania. Faktem jednak jest to, że intencja to nie polecenie określonego działania. 2/ cyt.: ”…podwyżka wynagrodzenia każdego pracownika….łącznie z podwyżką związaną z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę /w odnośniku 4242 zł od stycznia b.r./ nie może być niższa niż 20% Ja ten fragment rozumiem nie jako dodanie tej podwyżki do minimalnej do podwyżki 20% a wręcz przeciwnie – jako podwyżkę 20% od… Czytaj więcej »

Max
6 marca, 2024 23:37
Reply to  Antoni

Faktycznie. Końca tego ”filmu” by nie było, gdyby wiadome 2 zz ogłosiły protest w Warszawie pod siedzibą mon wraz z bezterminowym protestem głodowym działaczy, gdyby wezwały pracowników skrzywdzonych tym podziałem do protestu oraz zażądały dymisji dyrektora DSS i ”okopały” się pod resortem.
Czy tak jednak się stanie??

Antoni
7 marca, 2024 15:07
Reply to  Max

Jeśli się stanie, to za sprawą PPCW, choć wątpię.
Już od jakiegoś czasu przyjąłem postawę wyluzowanego komentatora, bo tylko to ratuje przed beznadzieją.
Jako taki stwierdzam, że od zeszłorocznego filmu zmieniło się to, że tym razem było mniej dłużyzn a więcej akcji, no i napisy końcowe nie zostały ogłoszone na Twitterze.

Max
8 marca, 2024 11:18
Reply to  Antoni

Prawda….

Jasiu
7 marca, 2024 04:22
Reply to  ZARZĄD

Ja to bym powiedział inaczej – głupota i durnota 5zz.
JEDYNE co mnie się nasuwa w tej chwili, to najazd na Warszawę ale nie 1000 pracowników – tylko 10 lub 20 tys. pracowników.
Walczmy o swoje. Napiszmy petycję, że nie chcemy takiego Dyr. DSS, który śpi 6 lat a teraz popełnia błąd za błędem. Trzeba jak najszybciej spotkać się z Ministrem Kosiniakiem – Kamyszem.

Pracownik z WOT
6 marca, 2024 20:24

Mam to szczęście, że jestem pracownikiem w dużej jednostce.
Z satysfakcją mogę powiedzieć ludziom, że Tarcza jest bastionem emerytów.
Publikowane są tylko posty poprawne dla emerytów.

Last edited 4 miesięcy temu by Pracownik z WOT
Admin
6 marca, 2024 21:02

Aż byś się zdziwił, gdybyś zrobił takie badanie.
Ale po co mam Cię uświadamiać, skoro Ty wiesz lepiej.

Max
6 marca, 2024 21:30

Co Cię ubodło?? To, że prawdę ci w oczy wygarnięto??
Zamiast durnoty o bastionie emerytów pisać, może byś wzbudził w sobie nieco refleksji??
Rozumiem jednak, że jej nie będzie.
Piszę to z żalem a nie satysfakcją.
A wystarczy zapoznać się ze zdjęciami ze związkowej galerii.
To przecież nie boli.

Max
6 marca, 2024 21:33

A czyich to postów i kiedy nie opublikowano??

Admin
6 marca, 2024 21:47
Reply to  Max

Zapewne tego wpisu dokonał w przeświadczeniu, że ten o bastionie nie przejdzie…
A tu niespodzianka. 🙂

Jasiu
6 marca, 2024 20:48

I co, zostaliśmy przekręceni!
Jednak będą odliczać wyrównania do minimalnej co znaczy, że p. Paweł SZYMAŃSKI kłamał…

Max
6 marca, 2024 22:06
Reply to  Jasiu

Jasiu – Szymański nie kłamał i stanowisko ministra Wziątka jest rzeczywiście takie.
A co się stało, to ja tu już wcześniej dokładnie przecież opisałem.

Jasiu
7 marca, 2024 03:58
Reply to  Max

To szeregowy Dyr. Departamentu może sobie robić co chce.
Bo kiedyś ktoś go zrobił Dyr. DSS.
To jest chore jak ci panowie z MON są nietykalni.

Jasiu
7 marca, 2024 07:50
Reply to  Max

A kto rządzi w MON: Kosiniak Kamysz, Wziątek czy Dyr. DSS.

Admin
7 marca, 2024 23:41
Reply to  Jasiu

Ja tam widzę przy zmianie tabeli w PUZP tylko jeden podpis.
Z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej – Dyr. DSS.
I wszystko w temacie!
I żeby ktoś nie myślał, że chodzi o tego Ministra ON.
Nie, nie upoważnienie jest od poprzedniego Ministra!!!!

Jasiu
10 marca, 2024 07:48

Komendant jednego z RBLog zaproponował aby związki zawodowe wskazały w jakiej wysokości chcą podwyżkę.
Dobre co?
Podpowiedziałem mojemu koledze aby dal wszystkim po 1500 zł.
Tak, jak pisał p. płk Kuleta z NSZZ PW.

Last edited 4 miesięcy temu by Jasiu
Close Menu
115
0
Would love your thoughts, please comment.x