Marzec 2016

Pierwsze rozmowy w MON

By | Aktualności | One Comment

W dniu 22 marca 2016 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej przy Alei Niepodległości 218 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli strony resortowej, której przewodniczył Podsekretarz Stanu w MON Pan Bartłomiej Grabski, z przedstawicielami organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ i FZZ, z udziałem Przewodniczącego Związku Pracowników Wojska “TARCZA” – kol. Marka Kazimierczaka. Celem spotkania było omówienie możliwości poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników…

Czytaj dalej

Zespół problemowy RDS o sprawach pracowniczych

By | Aktualności | No Comments

W dniu 21 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego “Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, na którym rozpatrywany był wniosek Doradcy Prezydenta RP Pani Agnieszki Lenartowicz – Łysik poświęcony sytuacji socjalno-bytowej pracowników wojska. Strona resortowa była reprezentowana przez Podsekretarza Stanu w MON Pana Bartłomieja Grabskiego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych…

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Krajowego “TARCZY”

By | Aktualności | 2 komentarze

Dzień 10 marca był szczególną datą, gdyż tego dnia, rok temu, odbyło się w Krakowie zebranie założycielskie naszego Związku. A więc to już minął rok … O tej rocznicy nie zapomnieli również działacze związkowi, którzy w dniach 10-11 marca 2016 r. obradowali w Warszawie na posiedzeniu Zarządu Krajowego ZPW “TARCZA”. W trakcie tego posiedzenia omówiono dotychczasowy stan realizacji uchwał zjazdowych…

Czytaj dalej

O pracowniczej petycji w Sejmie …

By | Aktualności | 4 komentarze

W dniu 9 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji ds. Petycji, na której rozpatrywana była pracownicza petycja złożona do Kancelarii Sejmu w dniu 25 listopada 2015 r.  W posiedzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej (MKK), w tym Przewodniczący Związku Pracowników Wojska “TARCZA” – kol. Marek Kazimierczak. Pełny zapis posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Petycji rozpatrującej m. in. propozycje…

Czytaj dalej