Skip to main content

Pierwsze rozmowy w MON

By 23 marca, 2016Aktualności

W dniu 22 marca 2016 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej przy Alei Niepodległości 218 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli strony resortowej, której przewodniczył Podsekretarz Stanu w MON Pan Bartłomiej Grabski, z przedstawicielami organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ i FZZ, z udziałem Przewodniczącego Związku Pracowników Wojska „TARCZA” – kol. Marka Kazimierczaka.

Celem spotkania było omówienie możliwości poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (czytaj TUTAJ), w tym przedstawienie przez MON kwoty podwyżki wynagrodzeń w 2016 r. Strona Związkowa przybyła na spotkanie z nadzieją, że propozycja podwyżek obecnego Kierownictwa MON będzie wyższa od kwoty, którą w ubiegłym roku wskazywali ich poprzednicy w MON.

Minister Grabski jednak już na wstępie spotkania rozwiał te oczekiwania informując, że w budżecie na podwyżkę płac zabezpieczona została wyłącznie kwota 105,0 mln zł. Kwota ta została przez Związki uznana za niewystarczającą dla podjęcia zmian w systemie wynagradzania, tym bardziej, że budżet MON na 2016 r. generuje daleko większe możliwości poprawy pracowniczych wynagrodzeń. W przypadku dalszego podtrzymania przez Kierownictwo MON zaplanowanej kwoty środków na podwyżki na poziomie 105,0 mln zł, przedstawiciele organizacji związkowych wskazali, że powinny one w pierwszej kolejności zabezpieczyć osiągnięcie przez wszystkich pracowników resortu poziomu wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż 1.850 zł (bez uwzględniania dodatków). W ich ocenie takie działanie pozwoli wyeliminować powszechnie dziś występujące w resorcie obrony narodowej nieprawidłowości w kształtowaniu poziomu wynagrodzenia zasadniczego w sposób dyskryminujący pracowników ze względu na posiadany przez nich staż pracy.

Na spotkaniu Strona Związkowa – wskazując zdeterminowanie środowiska pracowniczego – podtrzymała swój postulat wzrostu wynagrodzeń na poziomie 600 zł, który był przedstawiany w ubiegłym roku, w trakcie spotkania w Kancelarii Prezydenta RP. Ponadto wskazała na duże prawdopodobieństwo wszczynania sporów zbiorowych z pracodawcami przez zakładowe organizacje związkowe na tle warunków pracy i płacy, zgodnie z sugestią wskazywaną w poprzednich latach przez Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi.

Ostatecznie strony uznały za zasadne zorganizowanie dodatkowego spotkania. Ustalono, że odbędzie się ono na początku kwietnia, tj. przed spotkaniem, które zostało wcześniej zaplanowane na 15 kwietnia br. i będą w nim uczestniczyć przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych działających w resorcie obrony narodowej. Minister Grabski poinformował, że zleci ponowne przeliczenie posiadanych finansów, w celu przygotowania kolejnej propozycji wzrostu płac, która uwzględniać będzie sugestie strony związkowej i zostanie przedstawiona na pierwszym kwietniowym spotkaniu.

Uwzględniając fakt, że było to pierwsze spotkanie organizacji związkowych z przedstawicielem nowego Kierownictwa MON, strona społeczna skorzystała z możliwości przypomnienia o pracowniczej petycji oraz wskazała na zagadnienia zapisane we wnioskach załączonej do petycji „Oceny sytuacji …”. W opinii związkowców są one przyczyną występujących obecnie problemów w obszarze wynagradzania pracowników wojska, a mianowicie kształtowania znacznych dysproporcji płac na tożsamych stanowiskach pracy, występowania nieprawidłowości w zakresie obrachunku pracowniczych wynagrodzeń, czy braku transparentnego systemu kształtowania funduszy płac dla jednostek wojskowych. W ocenie strony społecznej, przypomnienie tych zagadnień było istotne, gdyż w dotychczasowych działaniach Kierownictwa MON nie znajduje ona przesłanek świadczących o podjęciu działań naprawczych w obszarze wynagradzania pracowników resortu obrony narodowej.

W trakcie spotkania strona społeczna wyraziła również potrzebę spotkania z Ministrem Obrony Narodowej.

O spotkaniu było również w Telewizji TRWAM, (link TUTAJ). Materiał źródłowy TV Trwam.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Ela
18 kwietnia, 2016 15:26

http://m.onet.pl/biznes/kraj,cgct2x A my, kiedy dotrzemy do takiej średniej? Pracownicycywilni a nie emeryci wojskowi oczywiście. Nadejdzie kiedyś dla nas taki czas??

1
0
Would love your thoughts, please comment.x