Skip to main content
Monthly Archives

październik 2015

Nowa Jednostka organizacyjna w „TARCZY”

By Aktualności No Comments

W dniu 19 października 2015 r. Prezydium Zarządu Krajowego ZPW „TARCZA” podjęło decyzję o zarejestrowaniu nowej jednostki organizacyjnej Związku – Organizacji Związkowej Nr 6/Z Związku Pracowników Wojska „TARCZA” w Wałczu. Organizacja ta ma siedzibę w Składzie Mosty (patrz KONTAKT) a swoim zasięgiem działania obejmuje wszystkich pracowników 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu. Wcześniej organizacja ta funkcjonowała w strukturach Związku Zawodowego Sektora…

Czytaj dalej

22 października 2015 r. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów

By Aktualności No Comments

W ostatnich dniach do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przesłano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 1538), które w swojej treści zawiera załącznik zatytułowany: „VII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH PODLEGŁYCH…

Czytaj dalej

13 października 2015 r. Konferencja prasowa z mediami

By Aktualności One Comment

W dniu 13 października 2015 r. w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Warszawie przy Jasnej 7 odbyła się konferencja prasowa reprezentatywnych organizacji związkowych działających w resorcie obrony narodowej, w której uczestniczył Przewodniczący ZPW „TARCZA”. Zorganizowanie konferencji prasowej z mediami spowodowane było brakiem podjęcia działań naprawczych w obszarze wynagradzania pracowników cywilnych, których kierunek został wytyczony przez Ministra Obrony Narodowej na spotkaniu ze…

Czytaj dalej
Close Menu