Skip to main content

22 października 2015 r. Nowe rozporządzenie Rady Ministrów

By 22 października, 20153 grudnia, 2015Aktualności

W ostatnich dniach do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przesłano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 1538), które w swojej treści zawiera załącznik zatytułowany: „VII. PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH”.

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do członków władz ZPW „TARCZA” przez pracowników cywilnych wojska wyjaśniamy, że przepisy tego rozporządzenia mają na celu jedynie aktualizację tabeli VII znajdującej się w załączniku Nr 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. Nr 27, poz. 134, z późn. zm.), poprzez nadanie jej nowego brzmienia.

Potrzeba dokonania tej aktualizacji wynikała z faktu podpisania i ogłoszenia w sierpniu br. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę (Dz. U. poz. 1226), które weszło w życie z dniem 1 września 2015 r. W rozporządzeniu tym Minister Obrony Narodowej uaktualnił wykaz jednostek wojskowych i stanowisk pracy w tych jednostkach, które będą podlegały wynagradzaniu według przepisów tego rozporządzenia a konieczność dokonania zmian wynikała m. in. z powodu likwidacji dowództw rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które weszły w skład Dowództwa Generalnego RSZ.

Wszystkich, którzy chcieliby szczegółowo zapoznać się z wykazem jednostek wojskowych objętych przepisami wymienionego powyżej rozporządzenia Rady Ministrów, zapraszamy TUTAJ.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x