Skip to main content

Zespół problemowy RDS o sprawach pracowniczych

By 23 marca, 2016Aktualności

W dniu 21 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, na którym rozpatrywany był wniosek Doradcy Prezydenta RP Pani Agnieszki Lenartowicz – Łysik poświęcony sytuacji socjalno-bytowej pracowników wojska. Strona resortowa była reprezentowana przez Podsekretarza Stanu w MON Pana Bartłomieja Grabskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych wchodzących w skład Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej, którzy złożyli wniosek o powołanie Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Personelu Cywilnego Sił Zbrojnych RP w oparciu o przepisy art. 40 ust. 3 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

W trakcie tego posiedzenia głos zabrał Przewodniczący ZPW „TARCZA” kol. Marek Kazimierczak, który przedstawił uzasadnienie dla złożonego wniosku, przybliżając uczestnikom posiedzenia specyfikę funkcjonowania pracowników wojska w ramach Sił Zbrojnych RP. W swojej wypowiedzi szczególny nacisk położył na okres ostatnich 16 lat, tj. okresu, w którym obowiązuje obecna ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Wskazywał, iż pomimo istnienia zapisów ustawowych o możliwości zwiększenia wynagrodzeń na zmiany organizacyjne i nowe zadania, Kierownictwo MON w poprzednich latach nie korzystało z tych zapisów konsekwentnie ograniczając liczebność pracowników wojska o prawie 15 tysięcy, przy jednoczesnej zamianie ponad 6 tysięcy stanowisk wojskowych na cywilne. Dla kontrastu przedstawił, że w tym czasie w MSWiA liczebność pracowników cywilnych wzrosła o prawie 7 tysięcy, co było możliwe dzięki ustanowieniu w 2007 r. specjalnego programu modernizacji, który zabezpieczył w latach 2007-2009 środki finansowe na zastąpienie w poszczególnych formacjach części funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Sekcji Krajowej PC MON NSZZ „Solidarność” i NSZZ Pracowników Wojska, którzy w swoich wystąpieniach poparli ideę powołania zespołu branżowego jako płaszczyzny dialogu w MON.

Podsumowując, Przewodniczący Zespołu Pan Henryk Nakonieczny przedstawił cele i zadania Zespołu nie znajdując możliwości realizacji naszego wniosku w ramach prac kierowanego przez siebie Zespołu, chociaż – jak wskazał – dostrzega w wypowiedziach przedstawicieli organizacji związkowych potrzebę wzmocnienia roli dialogu społecznego.  Obecni na posiedzeniu sekretarze Rady wskazali, że w ostatnim czasie – w ramach Rady Dialogu Społecznego – prowadzone były intensywne prace nad opracowaniem procedur, w oparciu o które będą w przyszłości powoływane zespoły branżowe w oparciu o zapisy art. 40 ust 3, w tym przewiduje się możliwość powoływania również dwustronnych zespołów branżowych.

Według uzyskanych przez nas informacji, dokument ten jest obecnie finalizowany i w niedługim czasie zostanie poddany uzgodnieniu.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Close Menu
0
Would love your thoughts, please comment.x