Skip to main content

Pierwsze spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MON

By 1 lutego, 2024Aktualności

W dniu 30 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pana Stanisława WZIĄTKA  z przedstawicielami siedmiu reprezentatywnych organizacji związkowych działających w resorcie obrony narodowej. Celem tego spotkania było omówienie bieżącej sytuacji, perspektyw finansowych, a także współpracy ze Stroną Związkową.

Nasz Związek reprezentowała delegacja w składzie:

Przewodniczący Związku – Kol. Marek KAZIMIERCZAK

Wiceprzewodnicząca Związku – Kol. Dorota WOŹNIAK

Wiceprzewodnicząca Związku – Kol. Marzena ZAWADA

Po przedstawieniu się Ministrowi przez poszczególne osoby biorące udział w spotkaniu ze Strony Związkowej, rozpoczęła się zasadnicza część spotkania. Minister Wziątek poinformował Stronę Związkową o zabezpieczeniu w budżecie MON na rok 2024 środków umożliwiających dokonanie podwyżki wynagrodzeń pracownikom cywilnym wojska na poziomie 20% w stosunku do roku ubiegłego. Następnie omawiano bieżącą sytuację pracowników resortu obrony narodowej.

Po wypowiedziach Przewodniczącego NSZZ Pracowników Wojska i Prezesa ZZ „Militaria”, głos zabrał Przewodniczący Związku Pracowników Wojska „TARCZA”.

W swojej wypowiedzi wskazał, iż zasadniczą przyczyną obecnego stanu sytuacji cywilnych pracowników wojska w jego ocenie jest brak realizacji zadań związanych z pełnieniem przez Dyrektora Departamentu funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi. Punkt ten został zapisany w zadaniach Departamentu Spraw Socjalnych bez bliższego uszczegółowienia, gdyż powiązany jest z decyzją Nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 99 z późn. zm.), z której postanowień wynika m. in. organizowanie negocjacji z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie PUZP, organizowanie spotkań z Ministrem Obrony Narodowej, czy aktywowanie do działania członków powołanego przez Ministra ON nieetatowego Zespołu, który powinien prowadzić negocjacje w zakresie zmian w PUZP.   

Brak realizacji tych postanowień doprowadził do niżej przedstawionych sytuacji:

 • przez cały okres kierowania resortem obrony przez Ministra Błaszczaka nie zorganizowano żadnego spotkania negocjacyjnego Stron PUZP;
 • przez ponad 6 lat nie zmieniono tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego w PUZP;
 • podwyżki wynagrodzeń pracowników od 2020 r. są realizowane w drodze podwyższania premii regulaminowych;
 • wprowadzono – bez podstawy prawnej, w drodze niepublikowanej decyzji Nr 166/DSS z dnia 27 maja 2023 r. – okresowe zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 1000 zł dla pracowników objętych PUZP za wstąpienie do dobrowolnej terytorialnej służby wojskowej;
 • dokonano takich zmian w zakresie decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników, że obecnie nie wiadomo jaka wielkość pracowników obowiązuje w resorcie obrony narodowej, jak również nie jest znany podział pracowniczych stanowisk do dyspozycji poszczególnych dysponentów środków etatowych;
 • dystrybucja środków na podwyżkę w okresie 2016-2023 w równych kwotach doprowadziła do sytuacji, iż wynagrodzenia pracowników wzrosły w tym czasie w zasadzie o tę samą kwotę. Działania te spowodowały, iż obecnie – przy wzroście minimalnej płacy do kwoty 4242 zł – wynagrodzenia większości pracowników ron nie osiągają tego poziomu. Za przykład podał 2 Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie, gdzie ok. 1600 pracownikom pracodawca musiał od stycznia wyrównać wynagrodzenie, co stanowi ok. 85% ogółu zatrudnionych w tej Bazie;
 • istniała możliwość swobodnego gospodarowania środkami na wynagrodzenia pracowników ron, bez jakiegokolwiek uzgodnienia kierunków ich realizacji ze Stroną Związkową.

Kontynuując swoją wypowiedź, Przewodniczący TARCZY wskazał, że sytuacja braku tabel wynagrodzeń zasadniczych i realizacja podwyżek w drodze premii regulaminowych  przyczyniła się do nieprawidłowego – jego zdaniem – obliczania w roku bieżącym wyrównań pracowniczych wynagrodzeń do poziomu płacy minimalnej.

Mając na uwadze, iż wyrównania te właśnie następują, Przewodniczący zwrócił się do Ministra o osobiste zainteresowanie się tą sprawą, gdyż dotychczas z ministerstwa pracodawcy wojskowi nie otrzymali żadnej instrukcji, czy wyjaśnienia o sposobie dokonywania tych wyrównań, chociaż rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od września roku ubiegłego.

Podsumowując swoje wystąpienie, Przewodniczący zwrócił się ponadto do Ministra o:

 • niezwłoczne rozpoczęcie prac w sprawie zmian w PUZP, w tym opracowania nowych tabel stawek wynagrodzenia zasadniczego. W jego opinii należałoby wrócić do propozycji pięciu organizacji przedstawionej Ministrowi Obrony Narodowej w grudniu 2017 r., przy uwzględnieniu potrzeby wypracowania nowego kształtu tabeli stawek;
 • dokonanie audytu wynagrodzeń pracowników cywilnych wojska za lata 2016-2023;
 • uchylenie lub zmianę postanowień decyzji Nr 166/MON aby zapobiec przeznaczaniu środków na wynagrodzenia pracowników ron na reklamowanie służby wojskowej;
 • spowodowanie aby od Pełnomocnika MON wpłynęły do naszego Związku informacje, o które występowaliśmy w sierpniu i październiku 2023 r.;
 • spowodowanie aby informacje o wielkości wynagrodzeń pracowników na rok 2024 przedstawił Departament Budżetowy MON, którego przedstawiciele opracowywali materiały w tym zakresie do Ministerstwa Finansów na każdym etapie prac nad projektem ustawy.

W dalszej części spotkania Wiceprzewodnicząca Woźniak zwróciła się do Ministra z pytaniem dotyczącym sposobu realizacji podwyżki wynagrodzenia o 20 procent od dnia 01 stycznia 2024 r. w kontekście obecnie dokonywanych wyrównań do minimalnej płacy. Z uwagi na dyskusję, która się wówczas wywiązała wśród uczestników spotkania, przedstawiciele DSS wskazali, iż w tej sprawie informacje zostaną zawarte w piśmie z ministerstwa.

W trakcie dyskusji głos zabrała również Wiceprzewodnicząca Zawada, która wskazywała na potrzebę powiązania wynagrodzeń zasadniczych pracowników wojska z poziomem np. najniższego uposażenia żołnierza zawodowego. W jej ocenie, takie rozwiązanie gwarantowałoby coroczne podwyższanie wynagrodzeń bez potrzeby zmienianie tabel w PUZP w drodze prowadzonych negocjacji. Zawada potwierdziła również fakt potrzeby wyrównywania poziomu wynagrodzeń do płacy minimalnej w kraju dla ponad 70% pracowników w Bazie, w której jest zatrudniona.

Minister Wziątek nie ukrywał swojego zaskoczenia sytuacją cywilnych pracowników wojska jaką zastał w resorcie. Jednocześnie dostrzegając potrzebę pilnego wdrożenia nowej tabeli, Minister podjął decyzję, że kolejne spotkanie, już w gronie ekspertów odbędzie się w ministerstwie w następną środę, tj. w dniu 07 lutego 2024 r. (MK)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 7 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
88 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Jasiu
1 lutego, 2024 21:53

A ja słyszałem co innego, że przedstawiciele kilku związków zawodowych chcą aby MON z 20% podwyżki pomniejszył o kwotę podwyżki, którą otrzymali pracownicy aby osiągnąć podwyżkę płacy minimalnej, np. pron ma dostać 900 zł (20% podwyżki) a podwyższono mu już wynagrodzenie o 400 zł do wysokości minimalnego wynagrodzenia (4242 zł) – to dostanie tylko 500 zł podwyżki w ramach 20% zagwarantowanej podwyżki dla każdego pron w ustawie budżetowej na 2024 r. Będę pierwszym, który pójdzie do Sądu Pracy za złe wyliczenie podwyżki. Oczywiście, jak zwykle były podziękowania od szefa NSZZ PW, tylko nie wiem za co a może za brak… Czytaj więcej »

Grzegorz
2 lutego, 2024 06:42
Reply to  Jasiu

Masakra. Niektóre zz to szkodniki.
No jak można chcieć mniej… ??
Ja też pójdę. Ale uważam, że w tym roku – jak w roku 23 – pierw wyrównanie do minimalnej, a dopiero potem zasadnicze podwyżki dostaniemy.

Zarząd
2 lutego, 2024 07:38
Reply to  Jasiu

Lepiej to zobrazować można takim przykładem. W grudniu 2023 r. pracownik w kat X miał 3600 zł, czyli minimalną. Miał 3000 zł plus 20% czyli 600 zł premii. Ma wysługę 3 lata. Od 1 stycznia 2024 r. dostał wyrównanie do minimalnej w kwocie 642 zł i teraz ma 4242 zł, czyli 3000 zł plus 41,4% premii. Podwyżkę 20% ma otrzymać od 3600 w wysokości 720 zł, czy od 4242 zł w wysokości 848,40 zł? Rozważmy dwie sytuacje: Od podwyżki 720 zł ma mieć odjęte te 642 zł(!), czyli obiecana dla niego przez Rząd podwyżka to kwota… 78 zł lub 206,40… Czytaj więcej »

Jasiu
2 lutego, 2024 15:59
Reply to  Zarząd

Marku, zgodnie z wcześniejszymi podwyżkami pracownik, który ma dziś 4242 zł i np. 20 lat pracy (czyli 808 zł) powinien otrzymać podwyżkę w wysokości 1010 zł i nic mu nie można zabierać, czy pomniejszać. Zapomniałeś, że na podwyżkę 20 % składają się trzy składniki: wynagrodzenie zasadnicze, premia i wysługa i od tego brutto liczy się 20% podwyżki zgodnie z ustawą budżetową a nie jakieś 12 czy 16 %, bo jakiś „geniusz” ze związków chce pomniejszać. Jeszcze jest Sąd Pracy i on rozstrzygnie, kto ma rację pracownik czy Pracodawca, który bezpodstawnie pozbawia pracownika 20% podwyżki. Niech Ci geniusze z MON i… Czytaj więcej »

Admin
2 lutego, 2024 19:41
Reply to  Jasiu

Jasiu, Ty mnie tutaj wiążesz z tym pomysłem , a ja tylko dałem wpis dotyczący tego negatywnego działania, aby uzmysłowić tym Waszym ekspertom o co w tym chodzi.
Tak, Waszym, bo we wtorek to przedstawiciele Solidarności byli za tym aby pomniejszać podwyżkę o wypłacone wyrównanie do minimalnej.
Dlatego masz jeszcze czas aby tych swoich przedstawicieli zdopingować do pożądanego działania w tym zakresie.
Czytając Twój wpis, nie rozumiem dlaczego wymieniłeś tylko 3 składniki wynagrodzenia…
Myślę jednak, że to jest taka Twoja własna metoda na tę podwyżkę.
Jeżeli tak, to nie podpisuję się pod tym.

Jasiu
2 lutego, 2024 21:36
Reply to  ZARZĄD

Marku, to nie są moi przedstawiciele, bo ja zrezygnowałem i 5 miesięcy temu wyszedłem, jak zobaczyłem, że do Prezydium KS wszedł niespełniony radny z Krakowa, były członek NSZZ PW a teraz – żeby było śmieszniej – założył związek Solidarność i teraz wszyscy widzą, jaką ma wiedzę i co proponował zrobić, czyli zabrać część podwyżki pron a w dodatku to były wojskowy. Niech pracownicy się sami mogą przekonać co to za fachowiec. Ja tylko liczę na twoją i Krzyśka fachowość. A co do zaproszenia, to napisałem 3 składniki i podwyżkę o 20%. A co do tabeli to II kat. powinna moim… Czytaj więcej »

Jasiu
2 lutego, 2024 23:28
Reply to  ZARZĄD

A co do 3 składników, to są najważniejsze i ty znowu tu myślisz o dodatku za warunki szkodliwe i niebezpieczne, dodatku funkcyjnym itd…

Last edited 4 miesięcy temu by Jasiu
Grzegorz
2 lutego, 2024 20:42
Reply to  Jasiu

Narzekają Jasiu na drobnego a sami są gorsi. Beton jak cholera.

Jasiu
8 lutego, 2024 10:00
Reply to  Grzegorz

Grzegorz, oni będą jeździć na wycieczki do Warszawy, bo im w to graj.
Nic nie tracą, poza trochę czasu. Jak może skończą się składkowe pieniądze, to może wezmą się do roboty.

Antoni
2 lutego, 2024 17:20
Reply to  Zarząd

Już gdzieś tu napisałem, że herbata nie robi się słodsza od mieszania.

Czy są ekstra pieniądze na wyrównanie do minimalnej, czy trzeba je dopiero wynegocjować?

Admin
2 lutego, 2024 19:43
Reply to  Antoni

Na pierwsze – TAK, pisałeś.
Na drugie – TAK, są i nie trzeba ich negocjować.

Grzegorz
2 lutego, 2024 20:20
Reply to  ZARZĄD

To po kiego wała zz chcą uwalać ludziom z podwyżek wiedząc, że w budżecie są na to środki.
Serio, topić takich to mało.
Nigdy nic się u nas nie zmieni… nigdy.
Ja pójdę do sądu, wygram i wypier… z wojska. A zz to są do wyjebania. Reset.

Antoni
2 lutego, 2024 20:58
Reply to  ZARZĄD

Cieszę się.
Czy inne związki o tych pieniądzach nie wiedzą?
Próbuję zrozumieć ich tok rozumowania i nie udaje mi się.

Eustachy
2 lutego, 2024 18:05
Reply to  Zarząd

To co powiesz o mojej sytuacji. Przed wejściem w życie nowej minimalnej miałem 4 zł więcej czyli 4246 (jako zasadnicza plus premia regulaminowa) bez stażowego. Po podniesieniu pensji pracownikom grupy 10 mają oni obecnie 4 zł mniej a niektórzy nawet 18 zł więcej niż ja (na grupie 14) bez innych dodatków. Oczywiście nie mam o to do nich pretensji czy żalu. Podnosząc nam jednakowo o 20 % różnica między grupą 10 a 14 wyniesie nadal kilka złotych lub w niektórych przypadkach będzie na coraz większym minusie względem niektórych z grupy 10. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Bo moim zdaniem… Czytaj więcej »

To Ja
3 lutego, 2024 00:10
Reply to  Zarząd

Pytanko
Specjalista z obecnym wynagrodzeniem 4300 nie otrzymuje nic, referenci i inne stanowiska, które były bardzo nisko opłacane tj. 3600 otrzymali wyrównanie do kwoty 4300 od 1 stycznia. Teraz Wszyscy dostaniemy 20% podwyżki, nie umniejszając pracownikom na niższych stanowiskach – będziemy zarabiać tak samo?
Kierownicy, specjaliści, referenci, kucharze przecież to już było. Wszyscy po równo.
Żeby nie było – uważam, iż pensje szeregowych pron są żenujące ale co ze stanowiskami średniego szczebla?

Admin
3 lutego, 2024 21:10
Reply to  To Ja

Nie bez powodu, w budżecie powinny się znaleźć środki na przeciwdziałanie spłaszczeniu poziomu wynagrodzeń, w drodze odpowiedniego podwyższenia poziomu płac w stosunku do najniższego stanowiska w hierarchii pracowniczych stanowisk w ron.
O potrzebie zabezpieczenia środków na takie działanie informowaliśmy – jako Strona związkowa – Ministerstwo Finansów.
Oceniamy, że te nasze działania okazały się skuteczne i w budżecie MON będą możliwości żeby teraz te działania wdrożyć w życie.

Krystyna
2 lutego, 2024 17:22
Reply to  Jasiu

W MSWiA pracownicy już wiedzą, że właśnie tak będzie wyglądać podwyżka więc nie ma co się łudzić, że w MON będzie inaczej.

Max
2 lutego, 2024 21:19
Reply to  Krystyna

No właśnie…. Trwa tu dyskusja kto chce a kto nie chce podwyżki z uwzględnieniem tego wyrównania do minimalnego wynagrodzenia, jakby to od stanowiska zz cokolwiek tu zależało. W naszym resorcie – co zresztą zostało przez zz podkreślone – nie pokuszono się o jakiekolwiek wskazówki w jaki sposób te minimalne wynagrodzenia osiągnąć. Było wiec tak, że jedni pchali tą kasę w premie regulaminowe, które wielu urosły do ponad 40% a inni wymyślili dodatkowe premie kwotowe i tam umieścili tą brakującą do minimalnego wynagrodzenia kasę. Wychodzi na to, że gdy już za styczeń wynagrodzenia wypłacono dopiero DSS łaskawie wyda wytyczne co i… Czytaj więcej »

Grzegorz
4 lutego, 2024 08:21
Reply to  Max

Ryszard… to wytłumacz mi jedno. Co byłoby, gdyby podwyżki w budżetówce wzrosły tylko o 6,6%. A minimalna rośnie z 3600 do 4242… co byś odejmował??? Byłoby z czego??? Dlatego ta cała Twoja narracja jest błędna. Ale róbcie tak dalej! Czyli dla wielu ten wskaźnik 20% to iluzja… nawet pis wiedział, że pierw trzeba w ustawie zwiększyć środki na wzrost minimalnej i dopiero dodatkowe 6,6. I na nic to wasze zaklinanie rzeczywistości. Jasiu mam rację?? Marku?? Jak sposób przeprowadzania podwyżek będzie taki, by w poczet tych 20% zaliczać minimalną – to nie mam pytań. I jeśli to wypływa od związkowych, to… Czytaj więcej »

Admin
4 lutego, 2024 17:28
Reply to  Grzegorz

Grzegorzu, uzbrój się w cierpliwość.
Nie odpowiadałem na wcześniejszy wpis Maxa, nie będę zajmował stanowiska wobec Twojego obecnego wpisu.
Prezentowałem tu, na forum swoje stanowisko i uważam, że takie działanie resortu powinno być, gdyż jest to w interesie pracowników, związków zawodowych, jak i samego resortu!
TARCZA ma ku temu swoje argumenty, które przedstawiała do Ministerstwa we wrześniu 2018 r. i jesteśmy w tym zakresie konsekwentni!
Można nawet rzec – JEŻELI NIE TERAZ, TO KIEDY?!

Max
4 lutego, 2024 22:45
Reply to  ZARZĄD

Uważam, że władze Tarczy po raz kolejny rozbudzają niepotrzebnie nadzieje, zamiast realnie spojrzeć na problem.
To jednak już nie moja sprawa.
Od 2018 roku usiłujemy uporać się z problemem i co??
A może należy się w końcu obudzić i realnie podejść do spraw wynagrodzeń, zamiast bełtać ludziom w głowach.

Admin
5 lutego, 2024 21:24
Reply to  Max

A może zamiast bełtać ludziom w głowach… powinieneś zamilczeć na miesiąc, czy dwa i poczekać na efekt końcowy.

Max
6 lutego, 2024 00:59
Reply to  ZARZĄD

Tak właśnie zrobię…

Krystyna
5 lutego, 2024 14:27
Reply to  ZARZĄD

Dobrze by było uzyskać od DSS jednoznaczne wytyczne, jak te podwyżki mają być przeprowadzone.
Bo jedni twierdzą, że 20% dla każdego pracownika a inni, że 20% wzrostu funduszu płac a to już niekoniecznie przekłada się na taki sam wzrost płacy poszczególnych pracowników.

Admin
5 lutego, 2024 21:45
Reply to  Krystyna

A ja uważam, iż ani pierwsza, ani druga propozycja nie jest właściwa w aktualnej sytuacji płacowej pron! Czyli ani wzrost funduszu o 20%, jak również 20% dla każdego pracownika.
Żeby nie było – również nie powinna to być równa kwota w przeliczeniu na 1 pracownika!

Krystyna
5 lutego, 2024 21:55
Reply to  ZARZĄD

To jaka powinna być ta podwyżka?

Pracownik RON
5 lutego, 2024 22:38
Reply to  ZARZĄD

To ciekawe. To jak niby przy aktualnej sytuacji płacowej pron miałoby to wyglądać?
Jeżeli nie każdy pracownik miałby dostać 20%, to zapewne najmniej dostaliby pracownicy na najniższych stanowiskach. Czyli taki pracownik do najniższej krajowej 4242 zł dostanie np. 5% i to byłoby ok?

Admin
5 lutego, 2024 23:58
Reply to  Pracownik RON

Myślisz, Pracowniku RON, tak jak dyrektor Drobny, gdy wzywaliśmy – jako TARCZA – do rozmów w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Pan dyrektor – jako istotną zmianę sytuacji ekonomicznej bądź finansowej pracodawców, o której mowa w art. 241/2 – uznawał wyłącznie pogorszenie tej sytuacji! My uważaliśmy, że zmiana może być również in plus, tym bardziej, że pan dyrektor w każdym piśmie pisał do związków, jakie to minister zabezpiecza środki na wynagrodzenia! Tak samo Ty – nie napisałem, że jakikolwiek pron miałby nie dostać tych 20% a tu się już pojawia tekst… o 5%! O tym jak powinny wyglądać podwyżki będziemy… Czytaj więcej »

Krystyna
6 lutego, 2024 15:25
Reply to  ZARZĄD

Czyli uznajecie za pewnik, iż każdy pracownik dostanie 20% lub więcej? Czy można wiedzieć kiedy ta podwyżka ma zostać zrealizowana?

Admin
10 lutego, 2024 23:22
Reply to  Krystyna

Według zapewnień Ministra i Premiera tak być powinno.
Jeżeli ma być inaczej, to te osoby powinny podjąć decyzję i poinformować o tym PRON a nie dyr. Drobny ze związkami.
Podwyżka będzie z pewnością zrealizowana po wejściu w życie zmiany tabeli stawek WZ.

Jasiu
8 lutego, 2024 10:43
Reply to  Pracownik RON

To jest pomysł od wielu lat Marka aby pracownicy na dole dostawali najmniej i cały czas próbuje to zrobić. To są jego słowa, że ja zawsze daje po równo. Tylko, że nie tylko ja mam takie zdanie ale pozostałe 2 związki działające np. w 2 RBLog. Skoro pracownikowi brakuje do minimalnego wynagrodzenia 432 zł, to muszę mu to dać i teraz – jeśli będzie miał w 3 podstawowych składnikach, czyli: wynagrodzenie zasadnicze, premia i wysługa – 5000 zł brutto, to muszę zgodnie z zapisami Ustawy o podwyżkach dla sfery budżetowej dać mu 20% podwyżki brutto, czyli 1000 zł ( brutto)… Czytaj więcej »

Max
4 lutego, 2024 22:36
Reply to  Grzegorz

Grzegorz – to wytłumacz mi jedno. Jeżeli do tego, co już dano dołożymy jeszcze 20% od tej nowej wartości, to skąd na to kasa? Wprawdzie z tych dodatkowych środków w dyspozycji mon można byłoby zgrubnie dać przeciętną podwyżkę w wys 1000 – 1200 zł miesięcznie tyle, że minister sobie sporą kwotę także zostawi na różne projekty związane z wynagrodzeniami a w dodatku należało będzie zabezpieczyć inne związane z płacami należności jak np. odprawy, które się istotnie zwiększą. Wiadomym jest także, że chociaż na sprzęt środki będą i prawdopodobnie nikt ich nie zmniejszy, to wobec konieczności zmian w budżecie, gdyż ten… Czytaj więcej »

Admin
5 lutego, 2024 21:22
Reply to  Max

Tak, i te różnice powinny pomiędzy płacami w jednostkach a w ministerstwie się rozszerzać – dokładnie tak, jak napisałeś.
Załóżmy, w ministerstwie ma 6000 zł a u nas 4000 zł, po podwyżce będą mieli o 20% a różnica między nimi też wzrośnie o 20%.

Grzegorz
5 lutego, 2024 21:32
Reply to  Max

Jakoś protestów w całej budżetówce nie ma od lat, kiedy to nauczycieli się wiecznie tylko widzi.
Krótko, bo mi się serio odechciewa… tzn. odechciało. Ryszard… nigdy dobrze nie będzie, skoro karze się ludzi za to, że trzeba było im wyrównywać do minimalnej. A że na taki pomysł wpadły jak zwykle… hm, hm, to sorry. Ja wywieszam białą flagę.
Chciałbym być kiedyś na spotkaniu w Ministerstwie. Posłuchać i prostym językiem przemówić… zresztą…

Max
6 lutego, 2024 00:18
Reply to  Grzegorz

Grzegorz – my się od jakiegoś czasu nie rozumiemy…. W kwestii czy doliczyć to wyrównanie do najniższej w poczet planowanej podwyżki zz nic do gadania nie mają. Powiedzmy jednak, że życzliwość nowej władzy byłaby taka, że zezwoli na duży społeczny udział w podziale tej kasy na podwyżki, wówczas np. byłoby oczywiście teoretycznie tak: – na podwyżki dla pracowników niemnożnikowych – 600 mln zł – pracowników 45 tys – miesięcy 12 – na dodatkowe koszty płac – 50 mln. – na pracownika przeciętnie – ok 1100 zł podwyżki miesięcznie Przyjmijmy, że tylko połowa pracowników otrzymała wyrównanie do najniższej w przeciętnie 300… Czytaj więcej »

Admin
6 lutego, 2024 01:04
Reply to  Max

Max, w tych swoich wyliczeniach zapomniałeś o tym, że środki na 20%-towe podwyżki nie będą stanowiły zabezpieczenia na realizację wyrównań do płacy minimalnej. Na ten cel w budżecie zostały już zabezpieczone kwoty.
Zgodnie z postulatami organizacji związkowych skierowanych do Ministerstwa Finansów, w budżecie mają być również środki na przeciwdziałanie spłaszczeniu płac.
O wszystkim dowiemy się dokładnie w dniu 7 lutego w trakcie spotkania w ministerstwie.

Max
6 lutego, 2024 13:23
Reply to  ZARZĄD

Jeżeli tak to dlaczego w MSWiA odliczono to wyrównanie do najniższej od podwyżki?? Tam te zasady nie obowiazuja tylko u nas??
Jestem pewien podziwu dla Twojego optymizmu ale go nie podzielam….

Max
5 lutego, 2024 01:07
Reply to  Grzegorz

”Ryszard… to wytłumacz mi jedno. Co byłoby, gdyby podwyżki w budżetówce wzrosły tylko o 6,6%. A minimalna rośnie z 3600 do 4242. Co byś odejmował??? Byłoby z czego???” Niczego nikomu bym nie odejmował…Jeżeli by ta podwyżka dla niektórych była mniejsza od wyrównania do najniższej to ta różnica przez cały rok byłaby wypłacana jako dodatek wyrównawczy. Mówi o tym stosowna ustawa U nas również tak być powinno, że aktualnie powinien być płacony ten dodatek jako odrębny składnik wynagrodzenia. Z chwilą, gdy w życie wejdzie tegoroczna podwyżka, ten dodatek nie byłby wypłacany a każdemu podniesiono by wynagrodzenie z grudnia o te np… Czytaj więcej »

Admin
5 lutego, 2024 21:36
Reply to  Max

A co by było, gdyby w tym roku nie było podwyżek? W ogóle!
A minimalne byłoby podniesione do poziomu 4242 zł.

Max
5 lutego, 2024 23:01
Reply to  ZARZĄD

Już odpowiedziałem – dodatek zg z ustawą

IT_
8 lutego, 2024 19:40
Reply to  ZARZĄD

Zwolniłbym się, bo nie stać mnie na pracę w wojsku

Beti
4 lutego, 2024 12:18
Reply to  Max

Uważam, że właśnie tak to powinno się odbyć. Jest to logiczne.

Jasiu
5 lutego, 2024 11:55
Reply to  Max

Max szef IWSZ wydał wytyczne o współpracy ze ZZ i co. Panowie, najmądrzejsi pracodawcy wojskowi leją na swojego szefa i robią, co chcą. Wcale nie przestrzegają zapisów w wytycznych. Skoro Szef IWSZ nie potrafi krótko za gębę złapać i wyciągnąć wnioski dyscyplinujące Komendantów, czy Dowódców JW – to co tu się dziwić na górze, że jest bałagan i jeden Pan przez prawie 7 lat nie zrobił tabelki. To jakaś kpina i żenada, że ten Pan siedzi jeszcze przy stole negocjacyjnym. Pan sędzia podczas jednego wyroku w sądzie powiedział, że jak ktoś, czyli pracownik wojska jest magistrem czy doktorantem – to… Czytaj więcej »

Jasiu
2 lutego, 2024 21:38
Reply to  Krystyna

Bo w MSWiA są świetni fachowcy związkowi.
I potrafią się postawić.

Jasiu
8 lutego, 2024 10:46
Reply to  Jasiu

A nasi przedstawiciele potrafią jeździć tylko na wycieczki do Warszawy. Oczywiście moje nie wygodne i krytykujące posty zostaną usunięte.

Grzegorz M.
2 lutego, 2024 00:10

Marku.
Z tego, co czytam – mogę śmiało powiedzieć, że Zarząd podołał oczekiwaniom.
Pamiętając jednak Twoje wcześniejsze wystąpienia i rozmowy w DSS, w których miałem przyjemność uczestniczyć – mogę stwierdzić, że również i to wystąpienie było bardzo trafne.
Obawiam się jednak, że o ile kolejne rozmowy będą się nadal toczyły w tym samym składzie i pod dyktando zespołu DSS nadal kierowanego przez obecnego Dyrektora DSS – to tak samo, jak przez ostatnie kilka lat dobrej zmiany G… z tego będzie.
Jeszcze raz gratuluję stanowiska całemu Zarządowi.

jan
2 lutego, 2024 19:38
Reply to  Grzegorz M.

trzeba zawnioskować o usunięcie pana z DSS.

Grzegorz
2 lutego, 2024 20:27
Reply to  jan

A co to da. Takim samym betonem są nasze cudowne zz.
Kończę karierę na bank tu na forum. W wojsku myślę do czerwca, lipca i będę zdrowszy. O ile się uda.
Dziś newsy rozje… mi łeb. Jak ludzie, którzy nas reprezentują szkodzić zaczynają, to po co tu siedzieć… nigdy u nas nic się nie zmieni.nigdy. nie z tymi pseudo zz.
Jedna tarcza nic nie zmieni.tyle tu było mojego.

Grzegorz M.
2 lutego, 2024 21:45
Reply to  jan

Janie Pozwolę sobie się z Tobą nie zgodzić. Nie należy bowiem brać przykładu z „dobrej zmiany” i wstrzymać bunt, czy też obywatelskie nieposłuszeństwo – to przejaw słabości. Jeżeli do dnia 7 lutego nie zostanie odwołany/zdymisjonowany Dyrektor DSS tzn. że Pan Wiceminister olał związki i nawet nie przeanalizował wypowiedzi przedstawicieli PRON. Oznaczać to może tylko jedno – w dalszym ciągu sprawy pracowników cywilnych wojska będą marginalizowane a same spotkania będą – jak za czasów Pana Drobnego – miały na celu wykazanie, że dialog trwa i trwać będzie ale też, że stronie resortowej wcale nie zależy na poprawie sytuacji dziesiątek tysięcy pracowników,… Czytaj więcej »

Jasiu
2 lutego, 2024 23:43
Reply to  jan

Jak niektórzy dziękowali, tylko nie wiadomo, za co i komu.

Jasiu
2 lutego, 2024 23:42
Reply to  Grzegorz M.

Gratulować to można jak będzie sukces, bo wcześniej to Zenek mówił, że to on grał pierwsze skrzypce, teraz Marek mówi, że on to i tamto poruszył a przedstawiciel Solidarności zabierał głos.
A tak naprawdę to dopiero się okaże – może 7 lutego – kto i co mówił i jaki będzie efekt końcowy.
Czy np. jest 1 miliard, czy 1,6 miliarda na podwyżki. A może tylko 913 mln zł. I kto tu kłamie a kto mówi prawdę.

Admin
3 lutego, 2024 20:59
Reply to  Jasiu

Jasiu, już Cię mogę poinformować, że – zgodnie z informacją, jaką otrzymały wczoraj wszystkie związki zawodowe – w budżecie MON, w rezerwie Ministra ON w dziale 752 – Obrona narodowa pozostają środki w kwocie 651.392 tys. zł, które umożliwiają wzrost wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń o 20%.
Według moich analiz – jest to kwota zbliżona do kwoty, którą zakładaliśmy na zabezpieczenie realizacji 20-procentowej podwyżki w odniesieniu do tej grupy pracowników ron.

Jasiu
5 lutego, 2024 00:25
Reply to  ZARZĄD

Na ilu pracowników te kwotę liczysz, Marku. Średnio, ile Ci wyjdzie. Około 1000 zł na 1 pron?
Na taką to ewentualnie podwyżkę bym się zgodził przy moim wynagrodzeniu brutto, reszta pracowników też chyba by była zadowolona.

Admin
5 lutego, 2024 21:32
Reply to  Jasiu

W ogóle nie dzielę tego na pracowników…
Równo to już było przez ostatnie 8 lat po: 250, 205, 200, 300, 500, 0, 500, 7,8%, czyli przeliczone na 1 prac średnio w JW.

A teraz się dziwicie się i jesteście zaskoczeni, że najniżej zaszeregowani mają tyle samo co… specjaliści!!!!
A ile mają mieć, skoro od lat dajecie podwyżki w tej samej wysokości dla wszystkich…

Max
5 lutego, 2024 22:57
Reply to  ZARZĄD

Jeżeli nawet tak było, to to spłaszczenie było już wcześniej.
Nawet wówczas, gdy problem wynagrodzeń rozwiązywałeś w ramach NSZZ PW jako ich doradca.
Do kogo pretensje??
Jeżeli dawaliśmy każdemu po np. 500 zł to różnica w wynagrodzeniach się nie zmieniała a one już wcześniej małe były. Kto, jak kto ale Ty powinieneś o tym wiedzieć i takich argumentów nie używać.
Na koniec – to kto niby taki model kolejnych podwyżek wynegocjowywał z mon przez lata.
Ja – w zakładzie czy wy tam podczas tych całych ”negocjacji”???

Admin
6 lutego, 2024 00:34
Reply to  Max

Żadnych negocjacji za Błaszczaka nie było a nawet jeżeli wszystkie związki przedstawiały swoje jednobrzmiące stanowisko – nie było ono w ogóle brane pod uwagę! W ten sposób, przez ostatnie 8 lat wynagrodzenia z tytułu podwyżek wzrosły o 2.359 zł, bo ostatnią podwyżkę 7,8% szacuję na przeciętnym poziomie 404 zł. Masz rację, różnice w wynagrodzeniach były już wcześniej, również za poprzedniej władzy – dlatego była nasza petycja i spotkanie w Kancelarii Prezydenta. Ostatecznie uważam, że w dalszym ciągu tamte problemy wyrażane przez nas w 2015 r. są w dalszym ciągu aktualne – tyle, że przeniesione na poziom o te ok. 2300-2400… Czytaj więcej »

Max
6 lutego, 2024 09:27
Reply to  ZARZĄD

Nie komentuję….. Wspomnę jedynie, że inflacja w 2020 r. – 3,4%, w 2021 r. – 5,1%, w 2022 r. – 14,4%, w 2023 r. – 11,4%. W zaistniałej sytuacji należałoby po równo ta biedę dzielić zwłaszcza, iż pomimo tych wszystkich ”podwyżek” jesteśmy właśnie w tym miejscu, że ponad połowie pracowników trzeba sporo dopłacać do minimalnego wynagrodzenia. Uważam więc, że wybrano jedynie możliwy wariant rozdziału podwyżek, który utrwalał różnice w wynagrodzeniach do tego roku, w którym się to wszystko w związku z koniecznością równania do najniższej zawaliło. Jest pewne, że gdyby pracownicy resortu przyzwoicie zarabiali to nie doszłoby do tego skandalu… Czytaj więcej »

Admin
6 lutego, 2024 10:24
Reply to  Max

Dziękuję.

Jasiu
6 lutego, 2024 14:18
Reply to  Max

Rysiu w pełni się pod twoim wpisem podpisuję. Też przyjmuję pozycję wyczekującą i czekam ,co „mądre głowy” nam załatwią za nowego rozdania .A to już ostatnia szansa na dobre ROZDANIE. Czekam.

Jasiu
6 lutego, 2024 14:01
Reply to  ZARZĄD

Jak spałeś 8 lat to teraz masz dysproporcje płacowe .Ja u siebie nie mam a dlaczego bo nie chwalę się swoja nie wiadomo jaką wiedzą tylko po prostu występowałem do Pracodawcy aby załatwił dodatkowe środki na wyrównanie dysproporcji płac a przy okazji udało nie się podwyższyć w tamtym czasie o 100zł wynagrodzenia zasadnicze dla OWC z 1530zł. na 1630zl. a reszta spała i śpi nadal .Zaoszczędzone środki z corocznych podwyżek konsumuje w następujący sposób ,ze już dwukrotnie dodatkowo podniosłem wynagrodzenie zasadnicze np. informatykom czy innym stanowiskom. Ja każdy grosz pompowałem w dysproporcje płacowe i u mnie nie ma żadnych dysproporcji… Czytaj więcej »

Jasiu
6 lutego, 2024 14:13
Reply to  ZARZĄD

Kolego Marku gdybyś nie dawał po równo podwyżek do dzisiaj ci na dole by musieli dostać podwyżki do płacy minimalnej co najmniej po 1000zl. lub po 1500zll.A może prościej przypisać stawki zaszeregowania do stanowisk jak będziecie robić tabele i wtedy płace się nie będą spłaszczać Ale mnie przy stole negocjacyjnym nie ma już 7 lat. Mój były szef KS godził się na podwyżki po równo to ja jestem bardzo z tego zadowolony. Ostatni raz przy stole byłem w grudniu 2017r. a efekt tabele zostały rozszerzone o 1000zł.Dzisiaj tez jak nie potraficie się dogadać to rozszerzcie prawą stronę tabeli w PUZP… Czytaj więcej »

Admin
10 lutego, 2024 23:19
Reply to  Jasiu

Ale dostaliby wyrównanie do minimalnej z innych środków niż te przeznaczone na podwyżkę.

Jasiu
6 lutego, 2024 13:18
Reply to  ZARZĄD

A ty gdzie byłeś, jak nie na negocjacjach w 2RBLog. Mogłeś się nie zgodzić na podwyżki po równo i by nie weszły. Tylko bez takich wycieczek, jak miałeś wolna rękę to oddałeś pracodawcy 50 tys. zł a mogłeś z tych pieniędzy dać podwyżki tym super fachowcom czy specjalistom. Ja musiałem opuścić na drugi dzień 2 RBLog a ty resztę uzgadniałeś z Komandorem Mocnym. Ja ci oficjalne dałem upoważnienie na drugi dzień co wynegocjujesz, to ja podpiszę. Było tak czy nie. Dlatego Marku, warto mówić prawdę lub pisać prawdę a nie teraz szukać kozłów ofiarnych w innych związkach. To, że ja… Czytaj więcej »

Jasiu
6 lutego, 2024 13:50
Reply to  ZARZĄD

Podwyżki nie będą po równo bo każdy ma inna stawkę zaszeregowania, inną wysokość premii regulaminowej czy wysług np .specjaliści mają 4150zł. czy 4400 zł .a może jeszcze więcej. Można ich przeszeregować np. na st. specjalistów. Ja mam mnóstwo pomysłów tylko musisz załatwić wraz z pozostałymi 6 związkami wywalczyć dodatkowe środki i nie będzie nikt pokrzywdzony .Tak sobie myślę bo gdybym źle dzielił podwyżki to czy byłym 16 lat przewodniczącym. .Wyrzucono by mnie po prostu z hulkiem. Gwarantuję ci co byście nie zrobili ze szkodą na pracowników to ja i tak wyjdę z moim pracownikami na swoje. Jeszcze mamy Sądy Pracy… Czytaj więcej »

Armagedo
2 lutego, 2024 17:21

Trzymam kciuki za spotkanie 7 lutego i cieszę się, że udało się Zarządowi TARCZY merytorycznie przedstawić problemy. 🙂

Admin
2 lutego, 2024 19:45
Reply to  Armagedo

Dzięki za ocenę. Również trzymamy kciuki żeby to było konstruktywne spotkanie.

Jasiu
2 lutego, 2024 23:45
Reply to  ZARZĄD

Efekty widoczne.

Eric
6 lutego, 2024 00:15

Może napiszecie w końcu prawdę, co było ustalone na spotkanie 30 stycznia?
Panie Marku, propozycje podwyżek, które Pan przedstawił są sprzeczne z tym, co jedna Pani z Tarczy będąca na spotkaniu nam przekazała. Jasno nam powiedziała, że chcecie równanie do najniższej podciągnąć pod podwyżki 20%…
To kto mówi prawdę, Pan czy Koleżanka związkowa?
Bo to są 2 różne sposoby podziału.
Z sąsiedniej jednostki NSZZ już oznajmił formę podwyżek.
Moje zdanie jest takie, że na styczniowym spotkaniu już wszystko ustaliliście ZZ z MON w lutym aby dopniecie wszystko…
Obym się mylił…

Admin
6 lutego, 2024 00:48
Reply to  Eric

Nie widzę Eric żadnych różnic w tym, co ja napisałem z tym, co przedstawiała moja Wiceprzewodnicząca. Powiem więcej, gdy spotykaliśmy się z posłami w OPZZ i poruszaliśmy temat wyrównywania do minimalnej i 20% podwyżek – posłowie wskazywali, że co innego jest równanie do minimalnej a co innego podwyżki. I tak też mamy zabezpieczone środki w dwóch mieszkach! Uważam jednocześnie, iż odrzucenie najniżej zarabiających pracowników ron od minimalnej płacy jest w interesie zarówno MON, jak i wszystkich ZZ. O to aby tak się stało – przedstawialiśmy do MON nasze – TARCZY postulaty do Ministra Błaszczaka już w 2018 r. po manifestacji… Czytaj więcej »

Bas
7 lutego, 2024 15:08
Reply to  ZARZĄD

Proszę o info odnośnie spotkania 7 lutego, czy wiadomo czy tabele ustalono oraz ile dokładnie każdy z nas otrzyma podwyżki?
dziękuję

Eustachy
7 lutego, 2024 16:38
Reply to  ZARZĄD

Na stronie RCL projekt nowej siatki żołnierzy. Najniższa grupa 0 szeregowy – podstawa 6000. Nie mam pytań

jan
8 lutego, 2024 00:12
Reply to  ZARZĄD

Czyli dalej nic…..
Aktualności 7 lutego 2024 roku w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyło się spotkanie Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowym z przedstawicielami siedmiu reprezentatywnych na poziomie ponadzakładowym organizacji związkowych – NSZZ Pracowników Wojska, Związku Pracowników Wojska „TARCZA”, NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych MON, Związku Zawodowego Militaria, NSZZ „Solidarność”– 80, Związku Zawodowego Poligrafów oraz Związku Zawodowego Sektora Obronnego.
Podczas spotkania omówiono kwestie sposobu podwyższenia wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2024 roku oraz zmiany tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej Zał. Nr 2 do PUZP, co do których uzyskano wstępny konsensus.
Rozmowy w tym zakresie będą kontynuowane.

Jasiu
11 lutego, 2024 15:36
Reply to  Eric

Ciekawe co to za koleżanka albo Dorotka, albo Marzenka, bo tylko one i szef Tarczy, czyli Marek brali udział.
Zawsze można skonfrontować i pokazać kto mówi prawdę a kto się boi ujawnić prawdę lub swoich członków.
Zostawię to bez swojego komentarza.
Nie jestem na szczęście członkiem Tarczy.

Last edited 4 miesięcy temu by Jasiu
Jasiu
7 lutego, 2024 07:43

Mam nadzieję że moje posty opisujące prawdę zostaną wstawione.
Ja nie mam się czego wstydzić, bo nie zabieram jednym i nie daje drugim. Ciekawy jestem, czy będzie notatka z tego spotkania, czy chociaż protokół rozbieżności. A może lepiej nie ujawniać, kto, co mówił.
Bedzie można mydlić oczy pracownikom. Już kolega MAX zobaczył w końcu, że nie jest tak, jak powinno.
Z tego, co pamiętam, to Rysiu zawsze jak ja miał odmienne zdanie na pewne sprawy.
I o to chodzi chyba w naszych kochanych związkach zawodowych.

Jasiu
7 lutego, 2024 15:50

Związkowcy pojechali na spotkanie do MON a p. Wziątek pojechał do Szczecina.
Tak nowe rozdanie szanuje przedstawicieli pracowników, czyli związki zawodowe. A Zenek mówił, że idzie wszystko w dobra stronę.
Oni są gorsi od poprzedników. I co, nie mówiłem, że związki pojechali na wycieczkę. Ile będzie jeszcze wycieczek do Warszawy za pieniądze związkowców. Jak macie j…. to podejmijcie referendum w JW i przystąpcie do pogotowia strajkowego a potem do strajku.
Jest nas około 13000 członków, to na co czekacie.
Wstyd i żenada.

Jasiu
8 lutego, 2024 09:57

Kiedy 3 spotkanie a potem 4, 5, 6 i tak następne 6 lat bez tabelki. Chyba Marku nie bierzesz przykładu z Kol. Mirka, który też się spotykał milion razy i p. grosik go zwodził a teraz was ogrywa jak chłopców w krótkich spodenkach. Tak trudno było napisać kilka zdań dla swoich członków. Tak wy. działacze TARCZY i POZOSTALI też traktujecie poważnie swoich członków związków. Nie zwracam się do przedstawicieli KS PC MON NSZZ „Solidarność”, bo z-ca przewodniczącego Krajowej Sekcji kol. Witka niejaki p. Koluch chciał zabierać pracownikom środki z 20%, które zostały podniesione z tytułu podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Z takim… Czytaj więcej »

Basia
8 lutego, 2024 11:09

Czy są jakieś nowe ustalenia, konkrety po spotkaniu z dnia 7 lutego?

Pracownik
8 lutego, 2024 12:52

Czy spotkanie w środę w ogóle się odbyło?!

Jacek
8 lutego, 2024 16:43

Jak tam wczorajsze rozmowy? Są już jakieś konkrety?

IT_
8 lutego, 2024 19:38

Chciałbym tylko zauważyć, że Pracownik RON, który w grudniu 2022r. miał najniższe wynagrodzenie dzięki wzrostowi minimalnej oraz proponowanej 20% podwyżce będzie miał wzrost wynagrodzenia w stosunku dwuletnim o 69% (o 2080 złotych).
Pracujący natomiast na „bardziej wymagającym” stanowisku, który w roku 2022 miał 5000 brutto, dzięki dwuletnim podwyżkom będzie miał wzrost wynagrodzenia na poziomie 29% (o 1468 zł).
Tak to widzicie???

Admin
11 lutego, 2024 00:16
Reply to  IT_

A co my mamy nie widzieć? Przecież wzrost minimalnej płac z poziomu 3010 zł w grudniu 2022 r. do poziomu 4242 zł od 1 stycznia 2024 r. był powszechnie znany już w połowie ubiegłego roku, gdy ówczesny rząd przedstawiał wartości minimalnej płacy rok 2024. W trakcie wyborów natomiast ścierały się propozycje 6,6% poprzedniego rządu i kandydatów do Rządu nazywanego dzisiaj Rządem Koalicji 15 Października, którzy proponowali 20% podwyżki dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Z pewnością oba rządy nie przewidywały w swoich propozycjach wzrostu wynagrodzeń budżetówki kwot, które będą wypłacane jako wyrównanie, gdyż: – w przypadku podwyżki 6,6% należałoby zabrać 11,2%;… Czytaj więcej »

Jasiu
9 lutego, 2024 10:32

Mam pytanie do kogoś, kto się zna.
Czy nie prościej byłoby wprowadzić zapisy do PUZP dotyczące wprowadzenia współczynnika podwyższenia wynagrodzenia, jak mają np. pielęgniarki 94% kwoty bazowej i co roku – z automatu – dostają podwyżki bez negocjacji i przepychanek.
Jakby to powiedzieć – prosto, łatwo i przyjemnie.
Co stoi na przeszkodzie.
Proszę niech mnie ktoś „oświeci”.

Admin
11 lutego, 2024 00:27
Reply to  Jasiu

Zanim ktoś Ci odpowie, Jasiu, ja wskażę tylko, że tabela mnożnikowa do PUZP, która mogłaby wejść w życie od 1 stycznia 2024 r. została przekazana do DSS w dniu 25 września 2023 r. Jak dotychczas nie uzyskaliśmy do niej żadnego stanowiska MON. W tym samym piśmie przekazaliśmy korektę tabeli, która mogła z powodzeniem wejść w życie od 1 listopada 2023 r. i nie byłoby dzisiaj żadnych problemów z premiami, gdyż zostałyby one już rozliczone w listopadzie ubiegłego roku. Na tę tabelę też nie uzyskaliśmy jakiegokolwiek stanowiska, chociaż to pismo dyr. Drobny nosi ze sobą, bo w środę wymachiwał nim nad… Czytaj więcej »

Jasiu
11 lutego, 2024 15:29
Reply to  ZARZĄD

Tam nie ma fachowców, dlatego nie masz odpowiedzi na Wasze pisma.
Po kilku spotkaniach z tym panem zostawię jego wiedzę i rozwiązywanie problemów płacowych – bez komentarza.

To Ja
9 lutego, 2024 12:12

Ponoć szczegóły spotkania w dniu 7.02.2024 są ustalone …
Jeden ze związków już o tym pisze.
Czy faktycznie zostały uzgodnione szczegóły podwyżek dla pron?

Anka
12 lutego, 2024 12:58

Panie Marku, co oznacza zapis w dołączonej prezentacji, cyt.: „Decyzja co do podwyżek zawodów medycznych”?

Admin
12 lutego, 2024 17:12
Reply to  Anka

Zapewne chodzi o to, z której puli środków mają pracownicy zawodów medycznych być objęci.
Dotychczas, za czasów dyr. Drobnego korzystali z obu źródełek.
Czy mają być objęci podwyżką od 1 stycznia 2024 r. jako pracownicy ron, czy podwyżką od 1 lipca 2024 r. jako pracownicy zawodów medycznych.
Teraz – po zmianie rządu – Dyrektor ma wątpliwości, których wcześniej przez lata nie miał!
Tego też Strony nie ustaliły w trakcie tego spotkania.

Jasiu
14 lutego, 2024 19:27
Reply to  ZARZĄD

Może teraz dupka lata, że będzie wyautowany.
Dla mnie to w ogóle absurd.
Pracownicy zawodów medycznych otrzymują podwójną podwyżkę – to jest chore.
Mają współczynnik i do widzenia.
Ktoś mądry napisze na pewno, że są również pracownikami wojska i im się też należy podwyżka.
Polska to piękny kraj. Jeden absurd goni drugi.

88
0
Would love your thoughts, please comment.x