Skip to main content

Decyzja Ministra znikąd

By 14 maja, 2016Aktualności

W dniu 9 maja 2016 r. Minister Obrony Narodowej podpisał decyzję Nr 141/MON w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej, która została następnego dnia  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym MON pod pozycją 89 (czytaj TUTAJ). Dla pracowników wojska jest to ważna decyzja, gdyż określa zasadnicze kwestie dotyczące gospodarowania zatrudnieniem i środkami na wynagrodzenia, w tym m. in. ustala wielkość ich zatrudnienia.

Procedowanie i podpisanie tej decyzji odbywało się w dużej konspiracji, a jej ogłoszenie prawdopodobnie miało zaskoczyć Stronę społeczną. Pomysłodawcy takiego trybu działania nie uwzględnili przepisu art. 19 ustawy o związkach zawodowych, który stanowi, że organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Nie mamy wątpliwości, że przepisy tej decyzji mieszczą się w zakresie działania związków zawodowych. Opracowanie nowej decyzji Ministra Obrony Narodowej, która reguluje obszar zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej było kolejnym sposobem na zmianę przepisów w tym zakresie.

Pierwszym, była podjęta w styczniu br. próba nowelizacji obowiązującej w tym obszarze decyzji Nr 448/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. Do przesłanego wówczas związkom zawodowym projektu decyzji zawierającego zmiany w tym obszarze, MKK zgłosiła szereg uwag, które zostały przekazane Ministrowi Grabskiemu w dniu 10 lutego 2016 r. (czytaj TUTAJ).  Nasze stanowisko wynikało z faktu, iż decyzja Nr 448/MON była w swoich zapisach bliźniaczo podobna do poprzedzającej ją decyzji Nr 88/MON z dnia 24 marca 2010 r., która zawierała szereg niekorzystnych dla pracowników wojska zapisów. Nasze stanowisko w zakresie tych decyzji podzielał Podsekretarz Stanu w MON Pan Bartłomiej Grabski, który w skierowanym do nas piśmie wskazywał, że: „W obecnej chwili działania kierownictwa MON nastawione są na naprawę wieloletnich błędów, których jedynym efektem były dwie niekorzystne decyzje Ministra Obrony Narodowej: decyzja Nr 88/MON z dnia 24 marca 2010 r. (…) i zastępująca ją decyzja Nr 448/MON z dnia 31 grudnia 2013 r. o identycznym brzmieniu.”

W świetle tych deklaracji, środowisko pracownicze z nadzieją oczekiwało od nowego Kierownictwa MON propozycji rozwiązań ich nabrzmiałych płacowych i zawodowych problemów. Niestety, ich nadzieje nie zostały spełnione. Opublikowana we wtorek decyzja Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. w swej treści niewiele różni się od swoich poprzedniczek, a jednocześnie zwiększa wielkość zatrudnienia pracowników resortu obrony narodowej o 425 stanowisk. Dotychczas, na podstawie postanowień decyzji Nr 448/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r., w resorcie mogło być zatrudnionych 45475 pracowników. Nowa decyzja określa limit zatrudnienia na poziomie 45900 pracowników. W ślad za zwiększeniem zatrudnienia nie został zwiększony fundusz wynagrodzeń pracowników co sprawia, że zatrudnienie nowych pracowników będzie się odbywało kosztem obniżenia płac pracowników pozostających obecnie w zatrudnieniu.

Kierownictwo MON nie informowało Strony społecznej o zaniechaniu dalszego procedowania projektu decyzji zmieniającej decyzję Nr 448/MON, na rzecz opracowania nowej decyzji Ministra Obrony Narodowej, która miała całkowicie zastąpić decyzję dotychczas obowiązującą. Opracowując nową decyzję, nie przekazano jej założeń (projektu) do zaopiniowania przez organizacje związkowe.

W związku z powyższym, w dniu 13 maja 2016 r. MKK poinformował o tym fakcie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej oraz Przewodniczących trzech reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego organizacji związkowych, a mianowicie: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ.

W piśmie skierowanym do ww. osób (czytaj TUTAJ wskazaliśmy, że wobec braku konstruktywnych działań ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, oczekujemy:

  • podjęcia niezwłocznych działań w kierunku rozwiązania nabrzmiałych problemów zawodowych i płacowych pracowników resortu obrony narodowej, jak to ma miejsce w innych obszarach działania Ministra Obrony Narodowej;
  • uregulowania sytuacji zaistniałej w związku z podjęciem i ogłoszeniem decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2016 r. w sposób naruszający prawa organizacji związkowych do opiniowania założeń i projektów aktów prawnych.
0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
6 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Osa
19 maja, 2016 08:17

Uważam, że w tej sprawie MKK niepotrzebnie poszedł po bandzie. Mogę to swoje stanowisko rozwinąć, ale właściwie po co?? Mleko już się rozlało a odpowiedź, którą otrzymacie może nieco Was wyhamuje w przyszłości. Napiszę jedynie, że do aktów rangi decyzji ministerialnych nie stosuje się zasad legislacji wynikających chociażby z Regulaminu funkcjonowania Rady ministrów a nawet gdyby było to rozporządzenie to wpływ konsultacji społecznych na jego treść istnieje, ale przedstawiona opinia nie jest dla inicjatora aktu prawnego obowiązująca. W dodatku osobiście uważam, że uwzględniono istotne postulaty zarówno TARCZY, jak i NSZZ PW tyle, że te Wasze postulaty i tak chybiły celu.… Czytaj więcej »

19 maja, 2016 12:53
Reply to  Osa

Oj, @Osa, to chyba Ty pojechałeś po bandzie!!! Aby obiektywnie spojrzeć, trzeba mieć na sprawę szerszą perspektywę, a nie z pozycji Twoich… worków z kaszą gryczaną! Ty uważasz, że decyzja Ministra nie wymagała uzgodnienia, czy opiniowania przez związki zawodowe i… masz prawo tak uważać, bo żyjemy w wolnym kraju. Z naszego punktu widzenia ważna jest problematyka regulowana tą decyzją. Jeżeli obejmuje zakres zadaniowy związków zawodowych, to – niezależnie od rangi aktu prawnego – jego założenia lub projekt powinny być przekazane do zaopiniowania reprezentatywnym organizacjom związkowym. Zadania Ministra ON w zakresie PW są określone w ustawie o urzędzie MON oraz we… Czytaj więcej »

Osa
19 maja, 2016 16:06

Może tak a może i nie…. PUZP dla PWJOSB stanowi: Art. 69. 1. Założenia lub projekty resortowych aktów prawnych albo decyzji, dotyczących warunków pracy i płacy, spraw socjalnych oraz ochrony zdrowia pracowników objętych Układem są opiniowane przez związki zawodowe reprezentujące tych pracowników. 2. Departament Prawny Ministerstwa Obrony Narodowej przekazuje akty prawne dotyczące warunków pracy i płacy, o których mowa w ust. 1 – podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Rozkazów MON – związkom zawodowym. Kompetencje RDS – u są tu; http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/rada-dialogu-spolecznego/rada-dialogu-spolecznego/ Ustawa o RDS-ie jest tu http://www.dialog.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/m.sobczyk/Ustawa%20o%20RDS.pdf Art. 2. Do właściwości Rady oraz jej stron należy: 1) wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk,… Czytaj więcej »

19 maja, 2016 18:09
Reply to  Osa

A Ty @Osa nie zauważasz, że w zgłoszonych uwagach do projektu nowelizacji decyzji Nr 448/MON wskazywaliśmy, iż: – postanowienia decyzji pozostają w sprzeczności z innymi przepisami; – dysponenci środków budżetowych wykazują nieprawidłowe dane; – proponowaliśmy ograniczyć wzór planu zatrudnienia do niezbędnego minimum; – itd, itp. Chodzi o to, aby realizacja zadań w tym obszarze odbywała się na podstawie transparentnych przepisach, które w sposób czytelny będą określać obowiązki poszczególnych stron w tym zakresie. I żebyś – uzgadniając plan zatrudnienia i wynagrodzeń – miał pełną świadomość, że robisz to będąc w pełni przekonanym, że tak właśnie jest. Że możesz złożyć swój podpis… Czytaj więcej »

Osa
19 maja, 2016 22:58

Ponownie zwracam uwagę, że decyzje to tego typu dokumenty, których w poszczególnych ministerstwach wydaje się setki miesięcznie. Nie są one jednak przedmiotem uzgodnień ze zz, ani na forum RDS-u, ani zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów. W oparciu o zapis ustawy o zz powstał zapis w PUZP, który jeszcze raz zacytuję: PUZP dla PWJOSB stanowi: Art. 69. 1. Założenia lub projekty resortowych aktów prawnych albo decyzji, dotyczących warunków pracy i płacy, spraw socjalnych oraz ochrony zdrowia pracowników objętych Układem są opiniowane przez związki zawodowe reprezentujące tych pracowników. Założenia lub projekty resortowych aktów prawnych albo decyzji. No właśnie, a czego to… Czytaj więcej »

20 maja, 2016 07:59
Reply to  Osa

Trzeba odpowiedzieć na pytanie, po co było wprowadzanie zapisów z ustawy o ZZ do PUZP? Czy to w ogóle miało sens, skoro można było przestrzegać zapisu ustawowego? A więc trzeba sobie odpowiedzieć, że… miało. Chodziło bowiem o to, aby organizacjom związkowym – nie reprezentatywnym w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych – dać możliwość opiniowania aktów prawnych. Właściwie chodziło wówczas o jeden ZZ, który nie był reprezentatywny w rozumieniu przepisów ustawy o ZZ, czyli o NSZZ Pracowników Wojska. Był on jednak na tyle liczebny, że pozostałe ZZ, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o TKdSSG zgodziły się taki zapis wprowadzić.… Czytaj więcej »

6
0
Would love your thoughts, please comment.x