Skip to main content

Większe Związki chciały niższe podwyżki…

By 7 maja, 2016Aktualności

W dniu 06 maja 2016 r. dokończone zostało spotkanie, które w dniu 27 kwietnia br. przerwane zostało przez Stronę resortową.

„Nasza intencja jest oczywista – pracownicy cywilni powinni zostać dowartościowani maksymalnie, na ile będzie stać resort. (…) Intencją jest znalezienie wspólnie takiego rozwiązania, które maksymalnie doceni pracowników cywilnych. Mamy pełną jasność, że zarabiają oni mało” – informował PAP Minister Macierewicz po spotkaniu w dniu 27 kwietnia br. Informacja ta wlała trochę nadziei w pracownicze serca, jednak tylko do dzisiejszego spotkania.

Okazało się bowiem, że to „maksymalne dowartościowanie pracowników, na które stać resort” to kwota środków, która została zabezpieczona w budżecie MON przez poprzednie Kierownictwo (PO i PSL), czyli 140,4 mln zł. Wcześniej Strona resortowa prezentowała stanowisko, iż w ramach tej kwoty uwzględnione zostało 35 mln zł na zadania sojusznicze, jednak ostatecznie w dniu dzisiejszym oficjalnie od tego odstąpiła. Prawdopodobnie zmiana decyzji spowodowana została prezentacją MKK przedstawioną na poprzednim spotkaniu, której pełną wersję zamieszczamy TUTAJ.

Przechodząc do tematu spotkania, Strona resortowa przedstawiła prezentację nt. „Propozycje poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników w latach 2016-2019”, z którą można zapoznać się TUTAJ. Na kilku pierwszych slajdach znalazły się odpowiedzi na nasze wątpliwości wyrażone w prezentacji MKK na poprzednim spotkaniu pod adresem Departamentu Budżetowego MON. Wynika z nich, że w tym departamencie pod pojęciem „wynagrodzenia” rozumie się również składki na ubezpieczenia społeczne, czy fundusz pracy. Natomiast w kwestii wzrostu funduszu uposażeń na 2016 r. w stosunku do roku 2015 o kwotę 128,5 mln zł,  Dyrektor Departamentu Budżetowego MON stwierdził, że „wynika to ze zmiany metodologicznej dokonanej przez Ministerstwo Finansów”. Nie będziemy dalej drążyć tego tematu, chociaż trzeba wskazać, że również w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników wojska Minister Finansów mógłby dokonać nawet kilku takich „zmian metodologicznych”.

W dalszej części prezentacji, przedstawione zostały informacje o wielkości środków na podwyżki ze względu na dział budżetu, z którego pracownicy są wynagradzani wraz z przedstawieniem ilości pracowników i uśrednionej podwyżki. Ponadto przekazano informację o wypłacie nagrody (premii) w wysokości ok. 1 tys. zł dla 42 tysięcy pracowników, których wynagrodzenia finansowane są z działu 752 Obrona narodowa, co ma nastąpić przed 15 sierpnia br.

Na ostatnich czterech slajdach znalazły się dane dotyczące zamierzeń w zakresie płac na lata 2017-2019 oraz proponowane zmiany w PUZP w zakresie modernizacji systemu wynagradzania.

W zamierzeniach na lata 2017-2019 zakłada się coroczne zwiększanie limitu środków na wynagrodzenia o 5% ponad ustawowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń , co powinno skutkować wzrostem pracowniczych wynagrodzeń o kwotę: ok. 210 zł w 2017 r., ok. 250 zł w 2018 r. i ok. 270 zł w 2019 r.

W proponowanych zmianach, bez bliższego określenia kierunku zmian, zakłada się:

  • kompleksową weryfikację tabeli zaszeregowań stanowisk, z uwzględnianiem rodzajów jednostek organizacyjnych i wartości stanowisk;
  • weryfikację tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego, z określeniem poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1750 zł;
  • określenie jednolitych zasad premiowania, w tym jednolitego poziomu premii, z wyłączeniem niektórych jednostek organizacyjnych;
  • określenie zasad tworzenia i wysokość funduszu nagród;
  • weryfikację zasad przyznawania świadczeń pracownikom w przypadku wykonywania zadań za żołnierzy.

Wszystkie proponowane powyżej zmiany do PUZP weszłyby w życie od 1 stycznia 2017 r., pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie resortu na rok 2017 i lata kolejne środków na ich realizację.

Po resortowej prezentacji, MKK przedstawiła prezentację bezpośrednio związaną z omawianą na spotkaniu kwestią planowania środków na wynagrodzenia pracowników. Wskazano w niej zaniechania w zakresie kształtowania funduszu płac pracowników resortu obrony narodowej, jak również spojrzenie na propozycje stron w zakresie wzrostu płac w 2016 r. w kontekście kształtowania się płac w latach 2013-2015, w tym również na tle wynagrodzeń w sferze budżetowej i państwowej sferze budżetowej. Chcąc zapoznać się tymi slajdami, kliknij TUTAJ.

Następnie, po krótkiej przerwie, nastąpiły wystąpienia przedstawicieli organizacji związkowych. Z ich wypowiedzi wynikało, że zaproponowane rozwiązanie zaakceptowali przedstawiciele NSZZ Pracowników Wojska i ZZ Sektora Obronnego, natomiast początkowo pewne wątpliwości co do wysokości podwyżki wyrażał Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, jednak ostatecznie to rozwiązania zaakceptował.

Organizacje związkowe skupione w Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej, zapoznając się z treścią prezentacji oraz nie otrzymując informacji na pytania dotyczące kształtowania się poziomu płac pracowników wojska na tle sfery budżetowej i państwowej sfery budżetowej w najbliższych latach, jak również brakiem akceptacji dla ustalonej przez MON kwoty podwyżki i sposobu jej dystrybucji na pracowników resortu obrony narodowej – przedstawiły Oświadczenie w tej kwestii, z którym można się zapoznać TUTAJ.

Na koniec przekazano informację, że wypłata wyrównań dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pozostałych należności za lata 2012-2015 – o co wnosiliśmy w naszej drugiej petycji z dnia 30 listopada 2015 r. – nastąpi do końca maja br.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
54 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Patryk
7 maja, 2016 15:26

To jest dramat . Ludzie pracują w MONie po kilkadziesiąt lat , a zarabiają mniej od pracownika dyskontu . Teraz gdy nastąpiła zmiana rządu ,liczyliśmy na sprawiedliwość ale tylko żołnierze są poważnie traktowani . A cywil ? Przecież nie zastrajkuje , więc do diabła z nim . Zresztą polityka kadrowa wskazuje , że najbardziej pożądanymi pracownikami są emeryci wojskowi którzy powoli rugują nas ze stanowisk . My pracownicy cywilni jesteśmy nikim . Taka jest prawda .

rafal
7 maja, 2016 16:55

Czy wszyscy pracownicy MON dostana wyrownanie za zle naliczana trzynastke,czy tylko niektore jednosti…………

7 maja, 2016 17:10
Reply to  rafal

Z tego co nas informował MON w trybie roboczym na początku marca, wyrównania zostaną dokonane wszędzie tam, gdzie w przeszłości dokonywano naliczeń DWR i pozostałych świadczeń ze stosunku pracy w sposób nieprawidłowy. Zgodnie z treścią petycji, powinniśmy otrzymać z MON zwrotną informację w zakresie dokonanej akcji weryfikacji prawidłowości naliczania i wypłacania tych wyrównań.

radek
7 maja, 2016 17:20

Ogólnie szacunek dla waszej postawy, Was – „TARCZY” i związków, które widzą problem, nie tylko umiarkowane sukcesy. Również uważam, że to symboliczne ruch ze strony Pracodawcy. Mam nadzieję, że to Wasze oświadczenie nie kończy tematu niestety tylko dystrybucji podwyżek, nie ich kwot na ten rok i będziecie się bacznie przyglądać poczynaniom Pracodawcy i ZZ przy ich rozdziale. Czy znacie etaty, które podlegają wyższej kwocie podwyżki – tak konkretnie z nazwy. Jasność w tym temacie należy się wszystkim,

7 maja, 2016 18:47
Reply to  radek

Z pewnością będziemy się przyglądali podziałom kwot przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń u pracodawców, szczególnie tam, gdzie istnieją struktury organizacyjne naszego Związku. Co się tyczy etatów, dla których przewidziano wyższe podwyżki możemy – na chwilę obecną – wskazać jedynie to co zawarte jest w projekcie protokołu ze spotkania z dnia 27 kwietnia 2016 r. Treść ta brzmi: „Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych (…) przybliżył zidentyfikowane obszary zadaniowe o strategicznym znaczeniu dla Sił Zbrojnych RP, które zostały uwzględnione podczas selekcjonowania stanowisk w resorcie ON, w tym związane z: obsługą, naprawą i użytkowaniem specjalistycznego sprzętu wojskowego, diagnostyką pojazdów wojskowych, przewozem ładunków niebezpiecznych, łącznością, teleinformatyką… Czytaj więcej »

Wiesław
7 maja, 2016 21:49

W teleinformatyce i łączności, te 350zł brutto problemu nie rozwiąże chociaż ci co zostają na pewno będą trochę mniej rozgoryczeni. Zupełnie nie rozumiem dlaczego MON nie kształtuje polityki wynagrodzeń w zależności od podobnych specjalności na rynku cywilnym.

7 maja, 2016 22:18
Reply to  Wiesław

Też się tego nie rozumiem. A co do resortowej polityki wynagrodzeń, to nie wiem czy ktokolwiek ją zna. Ostatnie lata jednoznacznie wskazują na jej brak, bo inaczej tego nie można określić. Brak decyzji dobrych dla pracowników i odkładanie spraw do czasu, aż się same rozwiążą, nie są w mojej ocenie właściwymi kierunkami działania. Tak duża skala zaniedbań – wymaga podjęcia pilnych działań naprawczych.

Marcin
8 maja, 2016 16:13

Czy pracownicy cywilni zatrudnieni jako ratownicy w Wojskowej Straży Pożarnej ( Kat. II LOT. ) zlokalizowanej na lotnisku wojskowym zostaną zakwalifikowani do działu 752 i mogą liczyć na podwyżkę wysokości 350 Zł. brutto wraz z wyrównaniem? czy można nas zakwalifikować jako obsługa lotniska bo przecież bez straży pożarnej żadne operacje lotnicze nie mogą się odbywać , a spędzamy tam nierzadko po 10-12 godzin na płycie lotniska. A co z pozostałą grupą pracowników Wojskowej Straży Pożarnej?

8 maja, 2016 16:50
Reply to  Marcin

Panie Marcinie, pytania są jak najbardziej zasadne, jednak nie powinny być skierowane do „TARCZY”. Proponuję przesłać treść tego zapytania do Sekretariatu Podsekretarza Stanu w MON Pana Bartłomieja Grabskiego na adres e-mail: sek.infrastruktury@mon.gov.pl , w kompetencjach którego pozostaje Departament Spraw Socjalnych MON, jak również omawiana problematyka. Pozdrawiam.

Osa
9 maja, 2016 10:02

Wiesławowi, Marcinowi, radkowi i wielu innym z tej i innych stron związkowych pragnę napisać, abyście nie dawali się wpuszczać w przysłowiowe maliny. Zatrzymajcie się i popatrzcie z boku, chłodno, na to co się właśnie stało. Spróbujcie to wszystko policzyć. Spróbujcie zwłaszcza uświadomić sobie istotę i konsekwencje tego wszystkiego dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych koleżanek i kolegów – pracowników wojska. Jakiś czas temu – pozwalając sobie na parę slow komentarza pod jedną z informacji związkowych na tej stronie napisałem: …dumam nad ludzką przewrotnością i arogancją. Jak przewrotnym i nie szanującym swych członków i partnerów trzeba być, aby pisać to,… Czytaj więcej »

radek
9 maja, 2016 17:44

Może najpierw napisz. A się zobaczy czy podołam tej prawdzie ja i może ktoś jeszcze z listy.. Dlaczego napisałem uśpiony agent. Bo z tego co piszesz i przemilczasz musisz być w centrum wydarzeń. A tam nie ma nikogo z zewnątrz. Stąd uśpiony agent , choć może właściwiej związkowiec. Ale mniejsza. Życzę przebudzenia Tobie bym nie czekał zbyt długo, sobie obiektywnej prawdy.

Wieslaw
11 maja, 2016 13:51

Pisz o swoich przemyśleniach i wnioskach. Chętnie poczytamy. Nie jest mi obca myśl, że każda podwyżka wiąże się z kolejnym obciążeniem w podatkach płaconych również przez nasze rodziny a także zadłużaniem się kraju. Nie mogę jednak przejść do porządku dziennego nad faktem dwulicowości tego największego z naszych ZZ. Moim zdaniem to po prostu V kolumna w naszych szeregach. Dla mnie jako byłego żołnierza, niej istotna jest wysokość wywalczonych środków na podwyżki, natomiast o wiele ważniejszy jest styl w którym tą walkę toczono.

rafal
11 maja, 2016 15:20

Osa czekamy na twoje trafne stwierdzenia…………

Rafał
11 maja, 2016 19:23

A czy będzie jeszcze poruszana sprawa świadczeń dla PW za wykonywanie nieetatowych funkcji wynikających z przepisów prawa i wykonywanych w sposób ciągły?

hans
11 maja, 2016 20:09

osa dostałeś może info od p. Kazimierczaka w sprawie PSPO

Osa
11 maja, 2016 21:24

Zastanawiałem się czy warto burzyć tą ogromną nadzieję środowiska pracowniczego nadymaną dodatkowo zapewnieniami niektórych środowisk roszczących sobie prawo do wyłącznego reprezentowania interesów środowiska pracowniczego resortu on. Może warto poczekać aż cała prawda wyjdzie na wierzch. Aż w pełni ujawni się ten tak donośnie odtrąbiony na niektórych stronach związkowych i w mediach sukces. Aż wszyscy przekonamy się jaką poprawę naszej sytuacji niosą te zapowiadane „podwyżki”. Miałem spokojnie poczekać – to już przecież nie moja batalia. Byłem w tej „wojnie” o godziwe wynagrodzenia jedynie szeregowym „żołnierzem”. Byłem jedynie jednym z paru tysięcy tych, którzy podpisali pracowniczą petycję. Byłem jednak także jej pomysłodawcą… Czytaj więcej »

Ela
12 maja, 2016 13:51
Reply to  Osa

Tak Osa trąby trąbiły do 27 kwietnia. Później wykręcono z nich ustniki i „odtrąbiły swój sukces” 06 maja ze zdwojoną siłą,

olo
11 maja, 2016 23:44

To są podwyżki wynagrodzeń !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a nie te ochłapy !!!!!!!
http://biznes.onet.pl/praca/zarobki/rzad-daje-podwyzki-kolejnym-urzednikom/4m0250

Osa
12 maja, 2016 21:39

Kontynuując, pragnę przywołać Raport Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego o inflacji z marca br. Stanowi on jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP. W rozdziale 4 tego Raportu znajdujemy ciekawy wykres nr 4.10 przedstawiający inflację bazową a także jej główne czynniki, czyli ceny energii i ceny żywności. Okazuje się, że o ile inflacja bazowa utrzymuje się na poziomie stałym zbliżonym do 0,3% w okresie od początku 2015r do chwili obecnej to z poszczególnymi jej elementami jest nieco inaczej, i tak w zakresie: – cen energii z około 1,5% deflacji dojdziemy w… Czytaj więcej »

radek
12 maja, 2016 22:40

Osa bez urazy, nie straciłem przytomności czytając Twój wpis. Jeśli sprawa dotyczy liczb, to tylko matematyka i jej prawa obowiązują. Wszystkie rachunki muszą się zgadzać z założeniami, a te zostały twardo postawione przez MON i konsekwentnie utrzymane. To co się stało to tylko umiejętne tasowanie, by wydawało się bardziej bogato niż jest w rzeczywistości, a na co i tak było przyzwolenie rządowej strony. Trzeba woli politycznej i sytuacji nadzwyczajnych, by coś drgnęło. W tym roku okoliczności były, ale przez oczekiwania wygłodniałej większości zostały przekreślone jako argumenty. MON ma dobrych negocjatorów i potrafi grać na emocjach. A sytuacji nie poprawi 100… Czytaj więcej »

Osa
13 maja, 2016 08:55

Moje pytanie nie dotyczyło tego, czy będziemy w stanie znieść wymowę liczb, chociaż wynikające z niej wnioski i perspektywy dla nas i naszych rodzin nie napawają optymizmem. Te liczby jedynie ukazują istotę naszego „zwycięstwa”. Usiłują również odpowiedzieć na pytanie, jakie bardzo wielu usilnie sobie zadaje. To pytanie o to, czy będzie lepiej. CZY CHOCIAŻ NIECO LŻEJ BĘDZIE NAM SIĘ ŻYĆ??? Nie chodzi o te liczby. One są jedynie po to, abyśmy nie mieli złudzeń i nie dali się omamić i odurzyć ich grą. Faktycznie, w tym co dotychczas napisałem nie ma ani nic odkrywczego, ani nowego. Ot, powtórka z rozrywki,… Czytaj więcej »

Wieslaw
13 maja, 2016 09:28

Osa, właściwie to nic nowego nie napisałeś. Każdy liczyć umie, a ponadto na przykładzie własnego (i sąsiadów) poziomu życia, widzi jak bardzo odstaje od średniej. Dlatego to „600zł” było taką minimalną odczuwalną kwotą podwyżki. Wszystko poniżej jest tylko większym lub mniejszym poziomem obniżenia poziomu życia nas i naszych rodzin. Poziom obronności naszego państwa na pewno przez to nie wzrośnie.

radek
13 maja, 2016 20:38

Osa. Odpowiem ci na ostatnie pytanie. Od lat rządzący wojskiem wiedzą, że nie da się przeżyć z tych pensji, a jednak ludzie żyją. Więc po co psuć ten układ.

Ela
14 maja, 2016 07:22
Reply to  radek

Radek, a najbardziej jak przeżyć z tych pensji wie największy ZG nszzpw bo to on „rządzi” i decyduje o przeżyciu, a ludzie jednak nadal żyją. Zarząd, który tkwi w tym samym składzie od dwóch dekakad. I co rządy się zmieniały, mony się smieniały a ONI ? Więc jak piszesz po co psuć ten układ?

Osa
14 maja, 2016 09:01

Pisząc o liczbach czyniłem to ze świadomością, że wielu – coraz więcej pw tu zagląda. Nie tylko członków ZPW ”Tarcza”. Wielu z nich się nieco pogubiło w tym gąszczu liczb…. Wystarczy wejść na strony innych zz lub np portal mundurowy aby zapoznać się z często skrajnymi opiniami. Jedni się cieszą i dziękują – inni wyrażają w radykalny sposób swoją dezaprobatę. Przykro mi, że musiałem nadzieje wielu z pracowników wojska nieco osłabić Tak mi jednak wychodzi z tych moich rachunków i inaczej wyjść nie chce. Jeżeli się mylę to bardzo proszę aby ktoś z tych zwłaszcza, którzy uznali się za ojców… Czytaj więcej »

jutka
14 maja, 2016 09:29

Przepraszam Cię @radek ale ja mam inne zdanie niż Ty. MON może i ma dobrych negocjatorów, ale MON nie negocjuje! MON tylko informuje! MON ma w pompie związki małe a duże traktuje jak swoich współpracowników, bo te ostatnie pięknie z MON-em się układają. Jeśli ludzie jadą z całej Polski na negocjacje, podają swoje propozycje a w zamian słyszą, że minister już dzień wcześniej podjął decyzję, to po co jest ta farsa? Komu potrzebna ta opera mydlana? Po ostatniej decyzji ministra widać, że nie traktuje związków na partnerskich zasadach. Chyba, że decyzja była konsultowana z dwoma większymi związkami, przez oba zaakceptowana… Czytaj więcej »

jutka
14 maja, 2016 11:15

No cóż @osa, odnoszę wrażenie, że cofnęłam się do czasów propagandy sukcesu. Bo okazuje się, że te szumnie wyartykułowane 250 zł to 230, a właściwie 180, przy czym brutto więc na konta może wpłynie stówka, może 120, ale dwa razy więcej ładniej brzmi i wygląda, więc dlaczego mają uczciwie pisać jak jest 😉 ks. Tischner mawiał, że są trzy prawdy: prawda, św. prawda i g..no prawda. Dwa dni temu Donald (nie mylić z Trumpem), po tragikomedii sejmowej napisał na twitterze, że jest prawda, św. prawda i audyt. Parafrazując można napisać, że w przypadku podwyżek jest prawda, św. prawda i 250… Czytaj więcej »

Ela
14 maja, 2016 16:47
Reply to  jutka

Brawo Jutka, Twoje trzy prawdy są NAJPRAWDZIWSZE. Jeszcze raz

radek
14 maja, 2016 15:32

Jutka, każdy ma prawo do własnego zdania. Tylko że tak jak opisałaś, to tak wyglądają negocjacje silnego ze słabym. Często to dyktat, ale jeśli druga strona przyjmuje te warunki to już są negocjacje i nie wnikam czy gdzieś przy okazji wkroczyli „targowiczanie” w szeregi związków .

Osa
14 maja, 2016 18:58

Sytuacja od dawna jest niestety taka, jak to celnie określiła @jutka. Zarówno Ona, jak i ja uczestniczyliśmy przez jakiś czas wspólnie w takich rozmowach i wiemy jak się to wszystko odbywa. Faktycznie radek – to były negocjacje tyle, że ci którzy w nich uczestniczyli od dawna siedzieli po jednej stronie. Ci, którzy byli po przeciwnej, wydali stosowne oświadczenie i wyszli, bo nic już od nich nie zależało. To, co wynieść zdołali to pracowniczy honor i przekonanie, że z uporem i do ostatka walczyli o inne rozdanie. Takie, które po raz pierwszy od lat było w pełni osiągalne i możliwe, gdyby… Czytaj więcej »

radek
15 maja, 2016 00:43

Osa. A ja odwrócę twoje pytanie. Czy równanie wszystkich do jednej linii ma sens jak do tego dążą Związki Zawodowe? Nie wszyscy na równorzędnych etatach mają takie same wykształcenie /piszę o kierunkowym zresztą wielu ma zupełnie inne, a już dobrze jak pokrewne – to piszę z obserwacji/. Nie wszyscy mają doświadczenie /a jednak starszym zabiera się tę wiedzę wliczając w zarobki wysługę/. Nie wszyscy pracują równie wydajnie i nie wszystkim pracującym na tym samym etacie przełożeni mogą powierzyć identyczne zadania. Zróżnicowanie jest celowe, jednak przy zachowaniu płacowego minimum dla wszystkich. Jak sam wiesz są etaty, które są opłacane dużo lepiej… Czytaj więcej »

Osa
15 maja, 2016 09:12

Poruszyłeś istotny w moim przekonaniu problem. To problem wartościowania naszej pracy. Tego wartościowania, do którego kilkakrotnie w resorcie się przymierzano, sporządzono stosowną metodykę, wszystko skrzętnie obliczono z udziałem przedstawicieli zz i … ślad po tym zaginął. A wiesz dlaczego?? Bo pani X czy panu Y należałoby parę stów z wynagrodzenia ująć a pani R i panu S nieco po sprawiedliwości nie wydumanej, ale skrzętnie wg wprowadzonych zasad wyliczonej – dodać. Bo wbrew pozorom a także od lat głoszonym prawdom w istocie, w aspekcie np. zadań jednostki logistycznej, istotne znaczenie ma praca ochroniarza, konserwatora magazyniera, czy mechanika a nie referenta pionu… Czytaj więcej »

Osa
15 maja, 2016 15:03

Kilka słów dotyczących tego popartego przez niektóre związki zawodowe zróżnicowania tegorocznej „podwyżki”. Prezentując niektóre liczby i wyliczenia celowo dotychczas nie poruszałem kwestii podwyżki dla około 7 tys. pw w zwiększonej do 350 zł wysokości. Dlatego, że nie bardzo wiedziałem co mam napisać. Ta zwiększona podwyżka powinna objąć w zasadzie co 6 pracownika. Z przedstawionego przez resort projektu dowiadujemy się, że realny wzrost wynagrodzeń tej wyselekcjonowanej grupy wyniesie około 220 zł (netto), czyli przysłowiową stówę więcej niż pozostałych. To dużo w naszych warunkach, dlatego mnożą się pytania np. strażaków zabezpieczających loty, elektryków, mechaników, techników, monterów a także naszych, lokalnie zatrudnionych w… Czytaj więcej »

radek
15 maja, 2016 16:47

Nie napisałem że popieram ten model podwyżek. Podwyżki najpierw powinny wyrównać wszystkim stagnację finansową do poziomu urealnienia naszych płac. Tylko dlaczego tak się nazywają, gdy chodzi tylko o spadek wartości nabywczej złotego w przeciągu 8 lat, to już inna sprawa. Za takim systemem jestem. Na pewno nie za modelem, w którym jeden etat, jedna płaca, gdy nie ma systemu, który potrafi docenić jednostki „ciągnące” cały zespół. Może zmyliło Cię to, co napisałem wcześniej. Tylko, że obecnie wypracowany cykl „podwyżek” daje namiastkę i tak bardzo skromnego lub niemożliwego awansu dla PW, choć w rzeczywistości jest tylko konsekwencją oszczędności budżetowych i nie… Czytaj więcej »

Osa
15 maja, 2016 19:58

Radek – my tu nie prowadzimy ankiety, a jedynie usiłujemy się wspólnie wypowiedzieć w sprawie, która zapewne wielu pracowników resortu interesuje. Po to, abyśmy to co się stało lepiej zrozumieli i pojęli. Osobiście nie mam najmniejszego zamiaru nikogo przekonywać. Jedynie dzielę się moimi poglądami i moją niepewnością. Niepewnością zwyczajnego pracownika z dołu tej pracowniczej piramidy. Ci, którzy mnie znają a takich jest sporo wiedzą, że tak jest. Ja po prostu chcę pojąć ten sukces, o którym piszą ci co mienią się jego autorami. Mam nadzieję, że chociaż jeden z nich zechce w końcu rozwiać te moje wątpliwości i obawy. Zapewne… Czytaj więcej »

radek
17 maja, 2016 05:55

Widzisz Osa temat interesuje może i wielu, ale wypowiadają się nieliczni. I dlatego mamy to, co mamy, czyli wielkie g…..
A napisałem ankieterzy, bo masz bardzo irytujący sposób kończyć obietnicami rozpoczęcia. Pozdrawiam Cię

Ewa
17 maja, 2016 14:17

Witam, chciałabym się dowiedzieć czy to prawda że MON ” urwał ” z wyrównań dodatkowych wynagrodzeń rocznych, rok 2012? Podobno się przedawniło…

17 maja, 2016 20:38
Reply to  Ewa

Nie wiem @Ewo, czy tak się stało, gdyż dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi na naszą petycję skierowaną do Ministra Obrony Narodowej w dniu 30 listopada 2015 r. Nie rozumiem jednak, dlaczego MON miałby „urwać” ten jeden rok?! Zgodnie z naszą petycją czytaj: https://zpwtarcza.pl/wp-content/uploads/2015/12/Petycja_do_Ministra_ON_o_wyrownanie.pdf , wskazywaliśmy na DWR i pozostałe należności ze stosunku pracy za lata 2012-2015. W przypadku DWR dotyczyć to będzie wypłat począwszy za 2012 r., które dokonywane były w I kwartale 2013 r. W świetle powyższego nie znajdujemy podstaw, aby nie podlegały one wyrównaniu, gdyż ewentualne ich przedawnienie przypadałoby na I kwartał 2016 r., a więc już po złożeniu… Czytaj więcej »

Ewa
18 maja, 2016 10:01

Dziękuję za odpowiedź ale niestety już wiem na pewno, że za 2012 rok zaległości nie będą wypłacone. Po raz kolejny MON nas wykołował. Większość ludzi ma dosyć tych przepychanek i nie wierzą w skuteczność związków, cały poprzedni rok walki o wyrównanie tych należności poszedł w diabły. W sumie to nic nowego tylko szkoda naszych nadziei.
A petycję tą i inne czytałam, jestem na bieżąco z wiadomościami z waszej strony. Pozdrawiam, Ewa.

18 maja, 2016 11:02
Reply to  Ewa

Jeżeli @Ewo jest tak jak piszesz, to z pewnością my, tj. MKK tej sprawy tak nie zostawimy i będzie ona miała swój dalszy ciąg…

Osa
18 maja, 2016 13:29

Związki będą skuteczne jedynie wówczas, gdy będzie stosowna determinacja i chęć do działania na korzyść środowiska tysięcy pracowników a nie oglądanie się na to, że kol. Marek, czy kol. Zenek, Krzysiek, czy Małgosia sprawę nam załatwią. W tej sprawie – sprawie złych naliczeń jest parę kwestii, które nikogo nie interesowały, gdyż wierzono, że wystarczy tupnąć nóżką a problem się rozwiąże. Po pierwsze – w pewnym momencie w resorcie zorientowano się, że źle to wypłacano i zaczęto robić to właściwie udając, że sprawy nie ma gdyż w naszym porządku prawnym można człowiekowi zabrać wszystko i to pokrzywdzony musi latami się sądzić… Czytaj więcej »

18 maja, 2016 16:39
Reply to  Osa

Napisałeś @Osa w swoim wpisie powyżej, że: (…) nie należało czekać aż sprawa się przedawni tylko założyć sprawy. Nikt zapewne tego z kilku powodów nie uczynił. Wydaje się, że gdyby nawet tak było to długotrwałość takich spraw i tak doprowadziłaby do przedawnienia tych roszczeń. Wydaje mi się @Osa, że nie jest prawdą powyższa treść, że długotrwałość takich spraw i tak doprowadziłaby do przedawnienia tych roszczeń. Skierowanie sprawy do sądu, a nawet wystąpienie do pracodawcy powoduje, że przerywa się termin i nie może być mowy o żadnym przedawnieniu, do czasu kiedy sprawa jest rozpatrywana i dochowywane są wyznaczane terminy. Piszesz o… Czytaj więcej »

radek
18 maja, 2016 18:09

@p.Marka. Pozwolę sobie zacytować „Analizując prowadzoną w tym zakresie korespondencję ZZ z MON, tak do końca nie wiem, czy ze strony MON była to chęć zaoszczędzenia kasy na wynagrodzenia, czy też nieznajomość przepisów prawa w tym zakresie”. Pytanie jest prozaiczne, czy ludzie naliczający wynagrodzenia naliczali je również sobie z tego samego wzoru. Jeśli tak w 100% to nieznajomość przepisów, o ile te osoby nie mogły w inny sposób /oczywiście w pełni legalny/, otrzymać rzeczone kwoty/ niedopłatę na etat/ pomijając system, który stworzyli. Bo mówimy o sumarycznej kwocie 8 mln zł więc o czymś niebagatelnym. A jeśli osoby „winne” zaniedbań są… Czytaj więcej »

Osa
18 maja, 2016 18:17

Zgoda – wszczęcie sprawy przerywa bieg przedawnienia. Oznacza to, iż okres biegu przedawnienia przed jego przerwaniem uznaje się za niebyły, a przedawnienie liczy się od nowa po ustaniu zdarzenia, które spowodowało jego przerwę. Art. 295 KP zawiera zamknięty katalog czynności, których dokonanie przerywa bieg przedawnienia: – To każda czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. – To uznanie roszczenia. Taką czynnością jednak nie jest petycja związkowa do MON w omawianej sprawie, gdyż to tak jakby napisać do pracodawcy, aby oddał kasę, której oddać nie… Czytaj więcej »

Osa
18 maja, 2016 18:35

Marek – pisząc o zz w całej tej sprawie polemizowałem z poglądem Ewy, która stwierdziła, że „Większość ludzi ma dosyć tych przepychanek i nie wierzą w skuteczność związków, cały poprzedni rok walki o wyrównanie tych należności poszedł w diabły.” W odpowiedzi wyraziłem swoje stanowisko pisząc „Co tu mają zz do rzeczy nie bardzo wiem.” Bo rzeczywiście nie bardzo wiem, skąd te pretensje do zz, które tę sprawę i pracownikom, i pracodawcom od dawna sygnalizują a nawet opracowały treść pisma pracowników do pracodawców z żądaniem wypłaty tych należności. Ilu z tego skorzystało i dlaczego właściwie nikt nie skorzystał?? Chodzi mi po… Czytaj więcej »

18 maja, 2016 19:27
Reply to  Osa

Osobiście @Osa, muszę przyznać, że nie brałem tego wpisu @Ewy do siebie, jak również do „TARCZY”, czy nawet do MKK, gdyż w tym wpisie mówi Ona o „poprzednim roku”, który poszedł w diabły. W ramach MKK zorganizowaliśmy się na początku listopada ubr. a już w dniu 30 listopada 2015 r. wyszła nasza petycja do MON. Dla nas w tej sprawie był więc to okres tylko miesiąca, góra dwóch a nie roku! Zatem prawdopodobnie @Ewa musi swoje negatywne doświadczenie i brak wiary mieć z innych organizacji związkowych. Fajnie @Osa, że nas odwiedziłeś. Pozdrawiam Cię serdecznie i … wpadnij jeszcze czasem do… Czytaj więcej »

Osa
18 maja, 2016 20:24

Dzięki – zastanawiałem się, czy się w końcu definitywnie nie zamknąć, bo z reguły jedynie wnerwiam i irytuję tych, którym zechce się przebrnąć przez te moje pierdy, np. radka (pozdrawiam serdecznie). Ten mój styl kończenia wypowiedzi pytaniami nie ma na celu wkurzenia kogokolwiek a jedynie wciągnięcie do dyskusji. Jak widać jednak my nie chcemy dyskutować, bo z reguły mamy już ukształtowany pogląd na życie, także to pracownicze. Lepiej wierzyć w mity niż dochodzić prawdy, bo prawda nie zawsze jest dla nas znośna. Aby się z nią zmierzyć, należy mieć nieco cywilnej odwagi. Nie zapraszaj mnie Marek do bywania tu, bo… Czytaj więcej »

18 maja, 2016 20:43
Reply to  Osa

To może daj już odetchnąć tej aktualności, bo trochę komentarzy się już tu uzbierało. Poza tym są inne, równie ciekawe aktualności. Pozdrawiam.

Criss
19 maja, 2016 22:33

Witam. Lubię tę stronę, bo w odróżnieniu od owc.com.pl czy NSZZ PW jest tutaj merytoryczna dyskusja. Osa pisz jak najwięcej, bo to pobudza też mnie do myślenia a niestety nie NSZZ PW, czy NSZZ „Solidarność”. Słuchaj, niebawem ruszymy z art. 104 kpa w sprawie petycji i wtedy zobaczymy co będzie. Uważam, że kluczowym jest powołanie Zespołu Branżowego, który to m. in. dzięki Tobie – mam taką nadzieję – w końcu powstanie i wyjdzie szydło z worka. Mamy też kolejne propozycje w sprawie zmiany obecnej sytuacji, ale to czas pokaże. Może byłem naiwniakiem, że np. przekonamy „nową władzę” i np. SAJMONA… Czytaj więcej »

Osa
19 maja, 2016 23:38

Witaj Criss – jestem nieco zaskoczony tym, że ktoś tu wchodzi a przede wszystkim, że te moje wypociny czyta. Z zaskoczeniem uświadamiam też sobie, że coś się wokół mnie dzieje tylko ja na tych moich pudłach z makaronem i sucharami w prowincjonalnym, puszczańskim składzie tego nie dostrzegam. To budujące. Dzięki, że zechciałeś tu zaistnieć, bo będzie nas więcej. Moja uwaga, ale i nieśmiała sugestia jest taka, że może z czasem na tej stronie związkowej powstałoby coś w rodzaju wymiany poglądów a nie tylko komentarzy pod informacjami?? Wówczas można byłoby – być może – wymieniać poglądy w interesujących nas sprawach, oczywiście… Czytaj więcej »

Osa
23 maja, 2016 18:28

No i po zapowiadanych przez NSZZ PW konsultacjach mamy ten nasz płacowy sukces w całej krasie wynikającej z pisma Podsekretarza Stanu. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że te moje wyliczenia opiewające na kwoty ok 120 – 140 zł netto się potwierdzają. Ponieważ nie ma co liczyć na to, że autorzy społeczni tego „sukcesu” nas w szczegółach objaśnią a ja osobiście dostrzegam jeszcze pewne możliwości poprawy tej skandalicznie niskiej podwyżki, zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń najniższych w zakładach pracy, byłoby może pożyteczne, aby ten dokument na stronie Związku wraz ze stosownym omówieniem się pojawił po to, abyśmy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami i… Czytaj więcej »

ja
25 maja, 2016 11:17

Witam
Pytanie mam o te super etaty do większych podwyżek. Są jakieś konkrety, wykazy stanowisk. Ogólnodostępne informacje są sprzeczne, raz że d-cy już do monu wysłali, inne że dss ma dopiero dać wykaz, związki niby nic nie wiedzą.

25 maja, 2016 12:22
Reply to  ja

Według mojej wiedzy, DSS wcześniej (około 2-3 mcy temu) zbierał informacje o stanowiskach, które w ocenie pracodawców należałoby bardziej docenić przy okazji podwyżek wynagrodzeń. Wówczas pracodawcy przedstawiali swoje propozycje, które trafiły do DSS. Jak to zazwyczaj bywa w wojsku, obecnie powstał problem z precyzyjnym określeniem tych stanowisk, aby było to w miarę zrozumiałe dla wszystkich. Chodzi o to, aby z jednej strony „zamknąć” się w ramach tych 7 tys. stanowisk, a z drugiej, aby nie otworzyć (nieopatrznie) całego worka ze stanowiskami specjalistycznymi. Stworzona bowiem pracodawcom w PUZP możliwość wprowadzania do planów zatrudnienia własnych nazw stanowisk pracy spowodowała, że są teraz… Czytaj więcej »

Osa
25 maja, 2016 12:42

Prawda jest taka, że i pracodawcy już dawno stosowne propozycje tych stanowisk objętych zwiększoną kwotą podwyżki wysłali, i DSS ma opracować i przesłać do jednostek (zakładów) wykaz takich stanowisk. Jedno drugiemu nie przeczy, gdyż procedura była taka, że propozycje pracodawców przechodzą przez „sito” w DSS, który może taki wykaz od pracodawcy zatwierdzić lub zmienić z uwagi na różne przyczyny. Ta zmiana może polegać zarówno na dopisaniu, jak i skreśleniu niektórych stanowisk z proponowanego przez pracodawców wykazu. Dotąd więc, aż nie będziemy się opierali na wykazie oficjalnie przesłanym z DSS nie możemy dyskutować, bo nie bardzo jest w tej sprawie o… Czytaj więcej »

54
0
Would love your thoughts, please comment.x