Skip to main content

Dwa lata bez zmian w PUZP

By 15 listopada, 2016Aktualności

W dniu 16 listopada 2016 r. upłynie rok pod kierownictwem nowej władzy, zwanej „dobrą zmianą”, w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Z perspektywy pracowników resortu obrony narodowej dotychczas nie widać tej dobrej zmiany chyba, że uwzględni się wypłatę zaległych (za ostatnie 3 lata) wynagrodzeń. Wypłaty te jednak powinny być realizowane na bieżąco w terminach płatności, więc trudno uznać, aby „dobra zmiana” miała się kojarzyć wyłącznie z wypłatą wyrównań w kwocie ponad 7,0 mln zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 2013-2015.

Zostały wprowadzone podwyżki płac, z wyrównaniem od 1 stycznia br. Podwyżki pracowniczych wynagrodzeń zostały jednak wprowadzone wyłącznie w ramach środków zabezpieczonych w budżecie MON przez poprzedni rząd. Jednocześnie budzić musi wątpliwości tryb wprowadzenia ich w życie, jak również sposób określenia stanowisk specjalistycznych, deficytowych i szczególnie ważnych z punktu widzenia pracodawców. Ostateczną ocenę tegorocznych podwyżek pragniemy jednak odłożyć do czasu opublikowania – przez Główny Urząd Statystyczny – informacji o kształtowaniu się w bieżącym roku płac w sferze budżetowej i w państwowej sferze budżetowej. Wówczas będziemy mogli „zderzyć” oficjalne informacje z tymi, które zaprezentowaliśmy w trakcie spotkania w MON w dniu 6 maja br. i z tymi, które usłyszeli ze strony MON jako odpowiedź na nasze prezentacje.

Skoro z rzetelną oceną wzrostu płac pracowników wojska musimy jeszcze trochę poczekać, pora zająć się postanowieniami PUZP, czyli Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 r. Zmiany w PUZP były kolejnym – obok poprawy płac i określenia transparentnych zasad gospodarowania środkami na płace pracowników wojska – postulatem Strony Związkowej, który został ujęty w „Ocenie sytuacji…”.

Ostatnie posiedzenie Stron Układu odbyło się… dawno. Było to tak dawno, że wtedy jeszcze nie było naszego Związku! A przecież funkcjonujemy od 10 marca 2015 r., czyli już ponad 20 miesięcy.

Tak, tak, przez ponad 20 miesięcy Ministerstwo ON nie zorganizowało żadnego posiedzenia Stron Układu, tak jakby nie było potrzeby kontynuowania prac w tym zakresie. Dlatego chcemy przypomnieć, że w dniu 16 stycznia 2015 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi skierował – do działających wówczas w resorcie obrony narodowej organizacji związkowych – pismo wskazujące jakie zagadnienia w PUZP wymagają zmian lub ponownego uregulowania (treść pisma – TUTAJ).

Nie wiadomo jaki był odzew Strony społecznej na to pismo i czy w ogóle był, gdyż z całą pewnością również związki zawodowe mogłyby przedstawić wykaz co najmniej dziesięciu innych nie mniej ważnych zagadnień w PUZP, które wymagają natychmiastowej zmiany!

Prawdopodobnie korespondencja w tym zakresie nie była kontynuowana, gdyż w dniu 17 lutego 2015 r. Strona społeczna sprecyzowała i przedstawiła kierownictwu MON postulaty dotyczące poprawy sytuacji płacowo-socjalnej. Brak konstruktywnego dialogu w zakresie poprawy płac pracowników wojska pomiędzy stronami doprowadził ostatecznie do spotkania w Kancelarii Prezydenta RP. Problem ten w dalszym ciągu pozostaje nie załatwiony.

Brak zmian w PUZP natomiast powoduje, że na chwilę obecną niektórzy pracownicy, grupy zawodowe czy nawet całe jednostki organizacyjne nie są wynagradzane prawidłowo. Potrzeba dokonania niektórych zmian i określenia prawidłowych zasad wynagradzania pracowników resortu obrony narodowej nie wymaga angażowania dodatkowych środków na wynagrodzenia, stąd nie jest dla nas zrozumiałe dlaczego MON odwleka podjęcie rozmów na ten temat. Poza tym w kwestiach, które powodowałyby dodatkowe skutki finansowe, istnieje możliwość prowadzenia negocjacji równolegle z działaniami mającymi na celu pozyskanie korzystnego budżetu płac pracowników. O tym, co się dzieje w zakresie budżetu płac pracowników wojska na rok 2017 – zapraszam na stronę Związku Zawodowego „Militaria” (kliknij tutaj), gdzie pod datami 21 i 26 października 2016 r. zaprezentowano kompletną informację w tym zakresie.

Dlaczego:

  • od dwóch lat nie prowadzi się rozmów w zakresie zmian postanowień PUZP?
  • wiedząc, że PUZP nie przystaje do dokonywanych zmian organizacyjno-etatowych struktur Sił Zbrojnych RP, MON nie podejmuje się działań mających na celu dostosowanie tego Układu do zmieniającej się rzeczywistości?
  • nie podejmuje się tego tematu w sytuacji, gdy problemy w zakresie wynagradzania pracowników podległego dowództwa zgłaszał nawet Dowódca Generalny Sił Zbrojnych?

Z pewnością odpowiedzi na te i inne pytania uzyskalibyśmy, gdyby SK PC MON NSZZ Solidarność widziała pod koniec lipca br. potrzebę powołania Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Personelu Cywilnego Sił Zbrojnych RP. Niestety, Sekcja takiej potrzeby nie widziała.

Sekretarz Prezydium RDS ze strony NSZZ „Solidarność” przekazując tę negatywną opinię, wskazywał jednocześnie, że NSZZ “Solidarność” będzie występowała z wnioskiem o powołanie Zespołu branżowego ds. administracji publicznej w ramach, którego można by rozwiązywać problemy “dość wąskiej grupy” pracowników cywilnych MON.

Projekt utworzenia tego Zespołu wpłynął do OPZZ pod koniec października br. wraz z projektem regulaminu działania tego Zespołu. W dniu 3 listopada 2016 r. organizacje związkowe pracowników wojska zrzeszone w OPZZ przesłały do Przewodniczącego OPZZ opinię w sprawie powołania tego Zespołu, jak również objęcia jego zakresem działania wszystkich pracowników resortu obrony narodowej (treść opinii – TUTAJ).

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
40 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
SAJMON
15 listopada, 2016 11:47

Szanowny Marku trochę mówisz nie prawdę. Przecież protokół dodatkowy nr 30 został wprowadzony 26 kwietnia 2016r. sam go osobiście podpisałeś. To jednak musiałeś się spotykać z RON w sprawach PUZP dla PWJOSB. Coś mi tu nie gra.

15 listopada, 2016 13:22
Reply to  SAJMON

Witaj Jasiu, oczywiście, że piszę prawdę w tej powyższej aktualności. Prawdą jest również, że podpisywałem PD Nr 30, chociaż nie uczestniczyłem w negocjowaniu jego treści jako członek ZPW „TARCZA”, gdyż naszego Związku jeszcze wówczas nie było. PD Nr 30 został pewnie przez strony PUZP wynegocjowany pod koniec 2014 r., gdy w negocjacjach brała udział organizacja związkowa OPZZ „Konfederacja Pracy”. To nie moja rzecz, że akurat w tym PD stwierdza się, że został zawarty w dniu 26 kwietnia 2016 r. podczas, gdy faktycznie tak nie było! Jak się mówi, ryba psuje się… Jak spojrzysz w kalendarz, w ogóle się nie widzieliśmy… Czytaj więcej »

OSA
15 listopada, 2016 22:20

OK, panowie działacze. A swojej winy tu nie widzicie?? Żadnej?? Absolutnie żadnej?? A który zz przez te wszystkie miesiące wezwał zarówno MON, jak i pozostałych partnerów społecznych będących tzw. Stroną PUZP do negocjacji nad jego doskonaleniem?? Na co wszyscy czekacie?? Resort jedynie wówczas organizuje te negocjacje, gdy ma w tym interes a my?? My nigdy nie występujemy z inicjatywą i wezwaniem do rozmów. Nie proponujemy ani zmian, ani czasu i miejsca na te negocjacje. A ja pytam: dlaczego muszą się one zawsze odbywać jedynie wówczas i tam gdzie chce tego resort?? A może te rozmowy chociaż raz – dla równowagi… Czytaj więcej »

15 listopada, 2016 23:31
Reply to  OSA

Osa, ja ze swej strony przynajmniej nie widzę żadnej, absolutnie żadnej winy. Aby występować do strony Resortowej z propozycjami zmian do PUZP – trzeba mieć zgodne stanowisko całej Strony Społecznej! Nie będziemy występować z propozycjami w sytuacji, gdy przeciwko sobie będziemy mieli inne związki zawodowe. Sam doświadczyłeś tego na własnej skórze, gdy występowaliście – jako OPZZ „Konfederacja Pracy” – z propozycją rozwiązań, które zazwyczaj nawet nie stawały na posiedzeniach Stron PUZP, a jak już stanęły – były generalnie odrzucane z powodu, że były to propozycje OPZZ „Konfederacji Pracy”. Dlatego dzisiaj jesteśmy przygotowani do rozmów. Będziemy merytorycznie przygotowani do rozmów dotyczących… Czytaj więcej »

SAJMON
15 listopada, 2016 22:36

No dobra, przyjmuję wytłumaczenie.

SAJMON
16 listopada, 2016 08:53

Marek, wstawiaj posty według czasu a nie według własnego uznania. Jeżeli piszesz np. o godz. 23.31 a ja piszę o godz. 22.36, to twój post powinien być za moim postem. Nie musisz się martwić o „S”, ponieważ przygotowaliśmy zmiany do PUZP, które uważamy za potrzebne. Nie wiem, jak z wami rozmawiać ale skoro zaczynacie przeciągać przez zęby duże związki chociaż dla mnie wszystkie są równe i działają na równych prawach, to nie wiem czemu to ma służyć. A później się dziwicie, że „S” nie chce czegoś wam zaakceptować, jak z waszych ust bucha JAD. Niezgoda rujnuje a zgoda buduje –… Czytaj więcej »

16 listopada, 2016 10:14
Reply to  SAJMON

Witaj Jasiu, odnośnie tego wstawiania postów zauważ, że mój post jest odpowiedzią na wpis @Osy, natomiast Ty – zamiast kliknąć przy mojej odpowiedzi do Ciebie w sprawie wątku PD Nr 30 – napisałeś zdanie: „No dobra, przyjmuję wytłumaczenie.” , jako nowy komentarz. Gdybyś napisał to w odpowiedzi do mojego wpisu o PD, Twoja odpowiedź byłaby zaraz za moim wczorajszym wpisem z godz. 13.22, tj. jeszcze przed wpisem @Osy. Zauważ, że wpisy będące odpowiedzią, mają z lewej strony taki akapit, który wskazuje, że jest to odpowiedź do komentarza, a nie nowy komentarz. Ten mój wpis też będzie komentarzem na Twój dzisiejszy.… Czytaj więcej »

SAJMON
16 listopada, 2016 10:56

Nie Radę Sekcji, tylko Zespół budżetowy SK PC MON, który powstał na mój i Janusza M. wniosek.
Bo to my rozmawiamy o zagadnieniach budżetówki a nie o zbrojeniówce. Ja się nie wypowiadam na temat zbrojeniówki a dlaczego ktoś ze zbrojeniówki miałby zabierać głos w sprawie podwyżek czy PUZP, skoro go to nie dotyczy.

OSA
16 listopada, 2016 10:11

Marek Kazimierczak pisze: Listopad 15, 2016 o 23:31 Osa, ja ze swej strony przynajmniej nie widzę żadnej, absolutnie żadnej winy. Aby występować do strony Resortowej z propozycjami zmian do PUZP – trzeba mieć zgodne stanowisko całej Strony Społecznej! Nie będziemy występować z propozycjami w sytuacji, gdy przeciwko sobie będziemy mieli inne związki zawodowe. Ot i „bul”… a w art. 1 Układu podano kto jest jego tzw. Stroną… A tą Stroną, wg mojego rozumowania, jest reprezentujący pracodawców minister obrony narodowej oraz każdy ze związków zawodowych, które do układu przystąpiły. Tą, niejako drugą (społeczną) Stroną nie są więc – zgodnie z moim… Czytaj więcej »

16 listopada, 2016 11:47
Reply to  OSA

Witaj Rysiu, w pełni się zgadzam z Twoim rozumowaniem zapisów PUZP dotyczących kto jest stroną. W ramach MKK mamy współpracę 5 organizacji związkowych a nie – jak wskazujesz – 3. Mogło Cię może zmylić stanowisko ZZSO w trakcie majowego spotkania w MON, ale jak już wcześniej pisałem, w ramach MKK nikogo do niczego nie zmuszamy. Gdy ktoś ma inny pogląd, czy stanowisko – może w tej konkretnej sprawie iść swoją drogą. I tak też było w zakresie podwyżek w przypadku ZZSO. Pytasz się: Czego potrzeba? Otóż potrzeba właśnie zgody CAŁEJ STRONY SPOŁECZNEJ w zakresie propozycji, które są do przedstawienia, gdyż… Czytaj więcej »

OSA
16 listopada, 2016 10:19

No, no, Sajmon – jeszcze trochę a wspólnie utworzymy kolejny zz w mon, który wszystkich pogodzi. Wpierw jednak my sami musimy się… pogodzić, pozbywając się tej skorupy różnych uprzedzeń narosłej latami. Popieram cię, gdy piszesz o tym, że pomiędzy sobą już dawno powinniśmy rozmawiać, aby nie było jak zwykle. Rozumiem jednak ostrożność liderów pozostałych zz. Oni wielokrotnie doznawali „efektów” współpracy, która miała być a której nie było, bo np. pewien gość chwalił się, że po raz kolejny orżnął starych wyjadaczy, prawda?? TA WSPÓŁPRACA BĘDZIE ALE JEDYNIE WÓWCZAS, GDY PRZYSTĄPIMY DO MIĘDZYZWIĄZKOWYCH ROZMÓW WIDZĄC CEL GŁÓWNY, KTÓRYM JEST INTERES PRACOWNICZY A… Czytaj więcej »

criss
16 listopada, 2016 13:11

Witajcie! Janek, dostałem swego rodzaju „kuksańca” od Rysia. Teraz Ty, swoim „kuksańcem”, dokładasz np. do mnie. Mógłbym się zapytać: a czym ja Ci zawiniłem? Przestańmy skakać do siebie. Zgoda, Janek, tylko buduje i nadal powtarzam „Nobody is perfect”. Nie mamy mieć „osobistego jadu” wobec siebie, tylko merytorykę skierowaną do tych, co chcą nas poróżnić. Zostawmy to, gdyż – jak się mi wydaje – już wszystko w temacie bilateralnych kontaktów i animozji personalnych wiemy i nic nowego nie dodamy a eskalacja kolejnych epitetów, pomówień niczemu nie służy. No, chyba, że tym, co się z tego cieszą. A tacy są. Janek, wg… Czytaj więcej »

SAJMON
17 listopada, 2016 08:35
Reply to  criss

Krzysztof, zawsze możemy nasze pomysły skonsultować, np. żeby się nie dublowały. Zaproponujcie jakieś terminy i coś ustalimy wspólnie i gdzie się spotkamy, np. w Warszawie. Ja z Januszem i pozostałymi przedstawicielami „S” postaram się do poniedziałku, tj. 21.11.2016 r. uzgodnić termin i godzinę, i dam Wam odpowiedź. OK?

criss
18 listopada, 2016 10:49
Reply to  SAJMON

Witaj Janek!
Czekamy tylko na Wasze możliwości czasowe. Ciekawe co się stanie z projektem powołania ZB ds. AP w kontekście naszego projektu ZB ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Personelu Cywilnego SZ. Może powstaną oba, aby zadowolić wszystkich i będą obejmować właściwe im grupy pracowników? Po co wrzucać wszystkich do jednego worka i robić sztuczne twory?
Pozdrawiam.

OSA
16 listopada, 2016 15:36

Ja tu żadnych animozji nie widzę a te moje – zupełnie niewinne – „podszczypywania” swoją rolę przecież spełniły, ubarwiając tą naszą dyskusję. Oczywiście, że zespół branżowy powinien powstać i to nie budzi wątpliwości. Wpierw jednak Solidarność musi zmienić swoje stanowisko a to z paru względów będzie trudne. No, chyba, że w wojskowej Solidarności nastąpią istotne przetasowania personalne i zmieni się opcja widzenia problemów pw z tej obecnej, w której pw są zakładnikami w grze na taką, w której pw będą podmiotem działalności związkowej. Co zaś do istoty sprawy. Rację ma tu każdy z nas i dlatego dojście do wspólnego stanowiska… Czytaj więcej »

criss
16 listopada, 2016 23:10

Witaj!
Rysiu nic dodać, nic ująć i nawet to, że się ja mylę w zakresie odczytywania naszych animozji. Zaje….. porównanie z tymi ścieżkami. Karty na stół położymy. Prawda Marek?

17 listopada, 2016 19:24

Cześć wszystkim. Chciałem tylko zgłosić że strona co jakiś czas
nie działa…

17 listopada, 2016 22:35

Witaj, gdybyś mógł przybliżyć o jaki rodzaj nie działania strony chodzi, byłbym rad. Wtedy moglibyśmy podjąć jakieś działania. Jak dotychczas jesteś pierwszy, który ma taki problem ze stroną. Napisz, proszę, trochę więcej szczegółów w tej kwestii na mojego maila: kazimierczak@zpwtarcza.pl
Pozdrawiam.

17 listopada, 2016 20:09

Świetna strona, będę częściej zaglądał 🙂

17 listopada, 2016 22:45
Reply to  Janek

Witam serdecznie i cieszę się, że nasz internetowy kanał informacyjny Ci się podoba. Zaglądaj a z pewnością znajdziesz tu za każdym razem coś nowego. O to już dbają nasi koledzy a czasem koleżanki, którzy – w komentarzach pod aktualnościami – piszą teksty, chcąc przybliżyć problemy, z którymi na co dzień się borykają. W miarę możliwości, tak szybko, jak to jest możliwe, dostępne są na stronie różne informacje, których nie znajdziesz gdzie indziej.
Zatem zapraszam tak często, jak tylko znajdziesz trochę czasu. Przekaż również informację o naszej stronie innym zainteresowanym osobom, może one też znajdą tutaj coś interesującego do poczytania. Pozdrawiam.

SAJMON
18 listopada, 2016 15:06

A ten Janek to kto z MKK. Marek powiedz Jasiowi na ucho. Nikt nie dowie się prawdy.. Jak będą chcieli to przystąpią do Tarczy. Propaganda nie potrzebna. Bawisz się w NSZZ PW. Muszą być pozytywy w postaci kasy a nie informacje i tego mogą nie zauważyć. Tacy dziwni CI pw.
Tylko się nie denerwuj, Z Magdą rozmawiałem i jadę we wtorek do 2 RBLog. Pozdrawiam.

18 listopada, 2016 15:57
Reply to  SAJMON

Jasiu, no co Ty?! To pytanie nie do mnie, tylko skieruj do @Janka. Ja nikogo na siłę nie będę do „TARCZY” wciągał. A jak człowiek z Polski dokona fajnego wpisu na Twoją stronę, to co – nie podziękowałbyś Mu. Tak też uczyniłem. Przecież nie zaprosiłem do wstąpienia do „TARCZY”, tylko wskazałem, aby dzięki swojemu działaniu, o ile zechce, przekazał wiedzę o naszej stronie w swoim środowisku. Wychodzimy w „TARCZY” z założenia, że przyszli członkowie sami muszą zdecydować o wstąpieniu do nas. Odnosząc się do Twojego porównania nas z NSZZ PW, wyjawię Ci, że w przeciwieństwie do nich nie mamy żadnych… Czytaj więcej »

SAJMON
21 listopada, 2016 07:11

Oczywiście bardzo dobrze pojmujesz moje intencje. Co do NSZZ PW to nie ma sensu się wypowiadać. Jak przyjdzie odpowiedni czas to będą odpowiednie pytania. Marek wiem, że na Ciebie można zawsze liczyć a z Magdą współpracowałem jak była w innych strukturach i teraz też mam zamiar wspólnie pracować i pozmieniać trochę zapisów w 2 RBLog na lepsze.

Spotkanie odnośnie PUZP dla PWJOSB może odbyć się najprędzej po 5 grudnia 2016 r. Choroby opanowały NSZZ „S”. Możecie zaproponować termin i godzinę a my to powinniśmy zaakceptować. Pozdrawiam.

SAJMON
7 grudnia, 2016 08:26

Szanowny Marku umieść ten post w odpowiednim miejscu.
Sejm przyjął poprawkę Solidarności wcześniej przyjętą przez Senat, która zwiększa odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 91,74 zł. Od stycznia 2017 r. w zakładowych funduszach świadczeń socjalnych pojawi się więcej pieniędzy na urlopy (wczasy pod tzw. gruszą), pomoc materialną i świadczenia losowe dla pracowników. Uważamy, że to niewielki kroczek w dobrym kierunku, uruchamiający proces przywracania zamrożonego od sześciu lat odpisu. Obecny odpis to kwota 1.093,93 zł. W 2017 r. będzie to kwota 1.185,67 zł.

jutka
8 grudnia, 2016 08:04
Reply to  SAJMON

To dobra wiadomosc 🙂

SAJMON
8 grudnia, 2016 15:54
Reply to  SAJMON

Dzięki.

Osa
12 grudnia, 2016 09:20

Wiesz co Sajmon??? Jesteś lepszy we wciskaniu nam kitu niż wasz rzecznik prasowy Lewandowski. Jaki to sukces?? Wyszliście przed orkiestrę i w kwestii odmrożenia tego odpisu uczyniliście dokładnie to, co w wojsku czynicie wraz z NSZZ PW. Uwalacie wspólny front związkowy na rzecz zgniłego kompromisu, który w tym przypadku dał władzy blisko pól miliarda oszczędności w budżecie. Tematu nie rozwijam, bo wiesz o co chodzi. Mogło być w wojsku 500 – 600 zł podwyżki w tym roku – jest po 160 zł nie licząc wybranych, którym dano stówę więcej różniąc ludzi. Mogło być w socjalu blisko 300 zł więcej odpisu… Czytaj więcej »

SAJMON
13 grudnia, 2016 08:04

OSA, jesteś taki mądry, to spojrzyj ze strony pracodawcy na te przepisy. Dotychczas było to do 20 pracowników. I pracodawca – zatrudniający małą ilość pracowników – musiał tworzyć różnego rodzaju regulamin. Pytam się ciebie, czy taki mały pracodawca ma zajmować się firmą czy ustalaniem przepisów. Nie wymyślaj, tylko wczuj się również w rolę szefa firmy. Co do podwyżek nie będę się wypowiadał, bo pisałem nie jednokrotnie, dlaczego – warunkowo – Solidarność zgodziła się na wprowadzenie podwyżek zaproponowanych przez MON. Skoro jesteś taki silny w gębie na forum, to dlaczego nie przepchnąłeś swoich 600 zł. O ile one były twoje. Skaczesz… Czytaj więcej »

13 grudnia, 2016 12:10
Reply to  SAJMON

Oj tam, Sajmon, coś taki wrażliwy. Jakbym miał się przejmować wszystkim tym co o mnie wypisują… To, że na naszej stronie możemy poczytać również teksty, które nie są laurkami świadczy o jej naturalności. Tak, jak w życiu, w pracy. Nie zawsze otrzymujemy to, co chcielibyśmy otrzymać. I z tego powodu nie ma czym się przejmować. Jak Zespół Branżowy by powstał to z pewnością by się nie „rozsypał” z powodu takiego wpisu, jak ten Osy. Oczywiście, Sajmon, jak dobrze wiesz, kij ma dwa końce a proca nawet trzy. Tak też jest w kwestii tego podwyższenia limitu pracowników z 20 do 50… Czytaj więcej »

criss
13 grudnia, 2016 16:34

Witajcie! Janek, popieram myśl Marka. Od jednego wpisu nie zależy (chyba) współpraca związkowa. Nie wymachuj tymi „szeregami”, bo można by tam znaleźć „źdźbło”. Nie pisz, że przez to, że Osa ma jakieś anse do Ciebie, że od tego zależy los Zespołu Branżowego, bo to byłoby śmieszne dla ok. 45 tys. PW. Poza tym Osa od zawsze „czuje coś do Ciebie i wzajemnie”. Czy Wy się zmienicie???? Chyba (obym się mylił) nie. Sam przecież wiesz, że to, że nie ma jeszcze Zespołu Branżowego wynika nie z poglądów Osy, tylko sprawa leży w gestii struktur nadrzędnych „S”. Oczywiście rozumiem, że wpisy, jakich… Czytaj więcej »

Osa
13 grudnia, 2016 12:47

źródło; http://finanse.wp.pl/kat,1033781,title,Wiecej-pieniedzy-na-urlopy-i-swiadczenia-socjalne-w-pracy-Solidarnosc-obwieszcza-sukces,wid,18622557,wiadomosc.html?ticaid=118415 „…wysokość odpisu podstawowego wzrośnie z 1.093,93 zł na jednego pracownika do 1.185,67 zł – czyli o 91,74 zł. – To blisko trzy razy mniej niż pełne odmrożenie podstawy, o które również wnioskowała „Solidarność”. Jednak to i tak krok w dobrym kierunku, uruchamiający proces przywracania pełnego odpisu, który był zamrożony od 6 lat – podkreślił cytowany przez rzecznika Henryk Nakonieczny z prezydium Związku. Zaznaczył, że zmiany dotyczą pracowników w tzw. systemie powszechnym, a bez zmian pozostaje wysokość odpisu socjalnego dla nauczycieli i pracowników uczelni wyższych. M.in. brak rozszerzenia na te zawody krytykuje kierownictwo OPZZ. Przede wszystkim jednak domaga się,… Czytaj więcej »

SAJMON
14 grudnia, 2016 07:38

Marek i Krzysztof może trochę mnie poniosło. Próbowałem coś dobrego dla pracowników przekazać a zostałem skarconym. Jak ten koń, co ciągnie wóz to go batem, bo ciągnie za wolno. Dobra, przyjmuję na klatę ale dlaczego OSA wylewasz na mnie pomyje? Czy ja ustalam zapisy w Komisji Krajowej NSZZ Solidarność czy w RDS. Czy jestem osobą, która zna się na wszystkich grupach zawodowych. Chyba nie. Moim zadaniem jest bronić swoich pw a nie np. nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek. Oni mają swoje struktury NSZZ „S” i swoich szefów związkowych. A czy OPZZ, czy NSZZ „S” ma więcej członków to wcale mnie nie interesuje,… Czytaj więcej »

SAJMON
14 grudnia, 2016 08:48

Krzysztof, czytałem to, co napisałeś na waszej stronie związkowej o podwyżkach na 2017 r. Co to znaczy, że działy 753 i 755 (wiem, co to za działy) będą miały niższe podwyżki. Czyżbyś znał już kwotę podwyżki w dziale 752 na 2017 r., czy przyjmujesz propozycję RON z dnia 6 maja 2016 r. tj. po 210 zł. Bo jak ja bym liczył te 167,6 mln zł na 44 tys. pw – to wychodzi mi po ok. 310 zł brutto na jednego zatrudnionego. Jak możesz to rozwiń ten temat. Z góry dziękuję.

criss
14 grudnia, 2016 14:32
Reply to  SAJMON

Witaj! Janek, wg wstępnych moich wyliczeń (Marek te dane sprawdził), średnia podwyżka dla PW w 2017 r. (wg limitów zatrudnienia przyjmowanych przez MON za III kwartały 2016 r. i zweryfikowaniu na LZB w 2017 r.) w działach wyniosłaby: – Dział 750 – Administracja publiczna – 71 zł – Dział 752 – Obrona narodowa – 298 zł – Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (WBE) – 255 zł – Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (Sądy wojskowe) – 183 zł Niestety, to nie jest prawdziwy obraz ile komu się dostanie, bo w działach są różne grupy zawodowe, np. KSC, niemnożnikowcy, nauczyciele oraz… Czytaj więcej »

SAJMON
15 grudnia, 2016 07:47
Reply to  criss

Krzysztof, dziękuję za abc ekonomii. Tak, jak przypuszczałem, że RON zaproponuje podwyżki tylko w kwocie 210 zł. Tak, jak zaproponował i przedstawił to w opracowanej broszurze w maj 2016 r. „Propozycje poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników w latach 2016-2019” podwyżka zapisana jest w kwocie 210 zł. Jak to się ma np. do MSWiA, gdzie podwyżka wyniesie 300 zł dla pracowników i mundurowych. A u nas znowu nasi „wspaniali ekonomiści z MON” przyjęli podwyżkę dla mundurowych ok. 400 zł a dla cywili 200 zł. To pytam się, w jaki sposób Min. Macierewicz chce dogonić pozostałe sfery budżetowe, skoro nasza podwyżka nawet nie… Czytaj więcej »

criss
15 grudnia, 2016 10:22
Reply to  SAJMON

Janek w 100 % się z Tobą zgadzam i dlatego tak ważny jest Zespół Branżowy, bo on rozbije ten 26-letni układ pomiędzy MON a NSZZ PW. Aby zacząć biegać, trzeba sobie dobre buty kupić. Tymi butami będzie właśnie praca w ramach Zespołu Branżowego. Dlaczego żołnierze już mają tabelę? Bo nie mają widełek na stanowiskach i mają program informatyczny, który szybko oblicza to co akurat chcą sprawdzić, czy zweryfikować. A w przypadku PW? Szkoda gadać. I jeszcze jedno, zobacz niektórzy PW muszą być ukarani przez to, że nie są w dziale 752 Obrona narodowa, tylko w jakimś wydumanym innym dziale budżetu.… Czytaj więcej »

criss
14 grudnia, 2016 16:17
Reply to  SAJMON

Witaj! To też muszę skomentować. Janek, ja nie mam amnezji w zakresie „stanu prac nad ZB”. Chyba nie pamiętasz, jak Marek po raz pierwszy spytał się Pana Mirka w Waszej siedzibie na Jasnej w W-wie o jego zdanie na ten temat. A on odparł, że nie można powołać Zespołu Branżowego ale musi sobie jeszcze przeczytać w tym zakresie ustawę o RDS. I co, przeczytał (minął już ponad rok od tego pytania Marka)??? Tak samo myślał Pan Nakonieczny, gdy pytał sekretarza RDS czy można tworzyć taki zespół i co? Gdy się okazało, że można… to turbiny ze strony „S” stanęły. Nie… Czytaj więcej »

Osa
14 grudnia, 2016 22:47

OK – tyle, że zwiększy się odpis na ZFŚS o kwotę powyżej wymienioną. Obciąży to środki na wynagrodzenia w dziale ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Te środki nie pójdą na wynagrodzenia a tylko niejako na koszty z płacami związane. Kasy przez to jednak na płace będzie mniej a nie więcej, tak czy nie?? Co do kwoty, pozostawionej przez resort na różne programy w zakresie zatrudnienia. Założę się, że będzie to kwota 30-50 mln zł, czyli kolejne środki, które musimy odpisać z puli przeznaczonej na wynagrodzenia, gdyż innych środków na te programy np. zwiększenia zatrudnienia w związku z organizacją WOT nie… Czytaj więcej »

SAJMON
15 grudnia, 2016 08:13

To, że mój szef tak powoli działa, to nie moja wina. Ma taki pesel i pewnie dlatego tak powoli działa. Pamiętam, że proponował spotkanie w maju i słowa nie dotrzymał. Dlaczego mu tego nie powiecie np. w naszej obecności. To, że Mirek jest w marynarskim uścisku z R.R to wiem od dawna i to bardzo mi się nie podoba. Dlatego, tak jak napisałem, będę próbował zmienić pewne „układy” a czy mi się to uda – przekonacie się podczas pierwszych negocjacji płacowych w styczniu. Chyba, że zostanę wcześniej wykluczony z zespołu NSZZ „S” to wtedy będziecie mieli namacalny dowód o co… Czytaj więcej »

Osa
15 grudnia, 2016 09:59

No tośmy się dogadali…..

Close Menu
40
0
Would love your thoughts, please comment.x