Wynagrodzenia pracowników WOT

  • 0
  • Luty 28, 2019
20190228_190720

W trakcie rozmów w Ministerstwie pojawiły się informacje o potrzebie wzmocnienia struktur jednostek organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Zasadnym wydaje się więc przedstawienie aktualnego obszaru wynagradzania tych pracowników, bo niewątpliwie są tam zatrudniani pracownicy RON ale jakże odmienne jest do nich podejście Ministerstwa, w kontekście kształtowania płac pracowników wojska zatrudnionych w jednostek organizacyjnych pozostałych rodzajów sił zbrojnych.

Na rok 2018 dla planowanych wówczas 365 pracowników WOT zabezpieczono w decyzji budżetowej wynagrodzenia osobowe na poziomie 26.203 tys. zł, co kształtowało przeciętną kwotę wynagrodzenia na poziomie… 5.982 zł, co – w naszej ocenie – stanowiło naruszenie postanowień § 10 decyzji Nr 141/MON z 2016 r.

W tej sprawie zwróciliśmy się z pismem do Pełnomocnika MON o powody tak znacznych dysproporcji w kształtowaniu wynagrodzeń tych pracowników, w stosunku do pracowników pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Odpowiedzi nie uzyskaliśmy do dnia dzisiejszego ale w międzyczasie nastąpiła nowelizacja decyzji Nr 141/MON, która podwyższyła zatrudnienie bazowe WOT do poziomu 585 stanowisk od 27 lipca 2018 r. co sprawia, że średnioroczna liczba stanowisk dla WOT ostatecznie osiągnęła w 2018 r. poziom 457 stanowisk (7 miesięcy po 365 + 5 miesięcy po 585)/12. Uwzględniając ten fakt, zaplanowane na 2018 r. środki pozwoliły wynagradzać tych pracowników po średniej kwocie na poziomie 4.778 zł – co i tak jest znacznie powyżej poziomu wynagrodzeń pracowników pozostałych RSZ.

Nadszedł rok 2019. W tegorocznej decyzji budżetowej dla 585 pracowników WOT zabezpieczono już w budżecie środki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 39.436 tys. zł. Stanowi to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 50%! Obecnie planowane przeciętne wynagrodzenie pracowników WOT kształtowane jest na poziomie… 5.618 zł a trzeba wskazać, że żadna z wymienionych powyżej wartości przeciętnych nie uwzględnia kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR). Wynika z tego, że w bieżącym roku przeciętny planowany poziom wynagrodzenia tych pracowników wraz z DWR przekracza 6 tysięcy złotych!

W trakcie rozmów w Ministerstwie nie potrafiono nam wskazać uzasadnienia dla takiego kierunku działania. Stąd autentycznie mamy wątpliwości, czy zwiększenie budżetu płac dla pracowników WOT jest rzeczywiste, czy też jest swego rodzaju formą “ukrycia” rezerw występujących w obszarze wynagrodzeń w czasie, gdy prowadzone są trudne rozmowy o podwyżkach płac pracowników wojska w roku bieżącym?! Przecież budżet w przypadku wynagrodzeń pracowników WOT wzrósł w stosunku do roku poprzedniego… o niebagatelną – jak na liczbę 585 pracowników – kwotę ponad 13 mln zł! A z przedstawianej nam prezentacji wynika, że… z rezerwy pozostającej obecnie u Ministra – zakłada się kolejne wzmocnienie kadrowe w WOT i angażowanie w ten obszar dodatkowych środków na płace pracowników WOT.

Zdajemy sobie sprawę, jak trudno wojskowym pracodawcom realizować zadania w sytuacji, gdy ok. 3 tysiące stanowisk pracowników ron jest nieobsadzonych a dodatkowo dochodzą jeszcze zadania w związku z wakującymi stanowiskami żołnierzy, bądź w zastępstwie za żołnierzy, którzy aktualnie przebywają na kursach, szkoleniach i innych absencjach – których zadania w konsekwencji są przenoszone do realizacji na pracowników ron.

Wiemy, jak trudno – przy obecnym poziomie płac – pozyskać nowych pracowników z zewnątrz. Ale czemu mają służyć działania podejmowane w tym zakresie przez MON i to nie mające żadnego merytorycznego uzasadnienia?! Bo przecież nie można uznać za uzasadnienie tworzenie struktur nowego rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej, kosztem obsadzenia struktur jednostek pozostałych RSZ czy jednostek zabezpieczenia logistycznego.

Działając w ten sposób, pod koniec ubiegłego roku MON poszukiwał dodatkowo rezerw w obszarze płac i wręcz administracyjnie obniżał dotychczasowe fundusze płac pracowników zatrudnionych w RBL-ogach i innych jednostkach. Były to działania prowadzone pod pozorem poszukiwania oszczędności na tzw. “ścianę wschodnią”. W ich wyniku obecnie dochodzą do nas sygnały, że pracodawcy straszą swoich pracowników zwolnieniami, które mają niebawem nastąpić.

Co więcej, te poszukiwania sprawiają również, że niejako „od środka” rozbija się dobrze funkcjonujące rozwiązania systemowe w obszarze wynagradzania pracowników TOAW, które z takim trudem były wdrażane w roku 2012 – w drodze wybiórczego skreślania stanowisk pracy w tożsamych jednostkach organizacyjnych i dociążania dodatkowymi obowiązkami innych pracowników, którzy pozostają w zatrudnieniu.

Dlatego nie godzimy się z sytuacją, że “potrzebę” ukompletowania stanowisk pracowników WOT realizuje się poprzez tak radykalne podniesienie poziomu ich płac, tj. ponad kwoty wynagrodzeń, jakie otrzymują pracownicy na porównywalnych stanowiskach w pozostałych RSZ co stanowi naruszenie postanowień § 10 decyzji Nr 141/MON z 2016 r. Stanowi on, że: „przypadku sformowania nowej jednostki organizacyjnej (…), fundusz wynagrodzeń przydzielany będzie z uwzględnieniem: wielkości przyznanej tej jednostce limitu zatrudnienia bazowego, poziomu średniego wynagrodzenia występującego w porównywalnych pod względem specyfiki realizowanych zadań jednostkach organizacyjnych, struktury zatrudnienia tworzonej jednostki” – stąd uważamy, że takie działanie odbywa niewątpliwie kosztem poziomu płac pozostałych pracowników resortu!

Moglibyśmy jeszcze zrozumieć tę sytuację, gdyby w WOT na stanowiskach cywilnych byli zatrudniani sami dyrektorzy i kierownicy komórek wewnętrznych ale przecież tak nie jest. Jesteśmy świadomi, że zasadnicza część obecnych pracowników WOT “uciekła” od innych wojskowych pracodawców, skuszona lepszymi zarobkami. Niektórzy z nich objęli nawet niższe stanowiska od dotychczas zajmowanych ale za znacznie wyższe wynagrodzenie.

Czy taka jest polityka MON w obszarze wynagradzania pracowników ron? (MK)

Z ostatniej chwili:

Gdy ten temat ukazał się na stronie TARCZY w komentarzach pod jedną z aktualności, w wojskowej wewnętrznej sieci internetowej pojawiły się wpisy o jego nieprawdziwości, chociaż wszystkie zawarte tam dane można odnaleźć w decyzjach Ministra Obrony Narodowej, bądź ustalić we własnym zakresie dokonując prostych obliczeń.

Teraz, gdy są już znane informacje ze sprawozdań finansowych za rok 2018, w tym dane ze sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 przekazywanego do Ministerstwa Finansów – można ten tekst zweryfikować. Ze sprawozdania wynika, że przeciętne wynagrodzenie pracowników cywilnych WOT za 2018 r. osiągnęło poziom znacznie wyższy niż np. poziom płac pracowników Wojsk Lądowych. Relację poziomu średnich płac pracowników zatrudnionych w jednostkach rodzajów sił zbrojnych i Żandarmerii Wojskowej do poziomu średnich płac pracowników WOT można znaleźć TUTAJ.

Z załączonej tabeli wynika, że pracownicy cywilni WOT zarabiali w ubiegłym roku więcej nawet od pracowników cywilnych zatrudnionych w Żandarmerii Wojskowej. Według posiadanej przez nas wiedzy, jest to pierwsza taka sytuacja w historii wynagradzania pracowników, że pracownicy danego rodzaju sił zbrojnych zarabiają więcej niż pracownicy cywilni zatrudnieni w Żandarmerii Wojskowej. Dotychczas to oni otrzymywali wyższe płace od pracowników RSZ.

Ze sprawozdań wynika również, że stopień obsadzania stanowisk pracowników cywilnych w Wojskach Obrony Terytorialnej już w zasadzie jest na ukończeniu, bo na koniec ubiegłego roku obsadzonych zostało prawie 94% stanowisk zaplanowanych dla pracowników cywilnych tych wojsk. Należy więc zakładać, że w bieżącym roku przeciętny poziom wynagrodzeń tych pracowników – wraz z DWR – tylko nieznacznie przekroczy zaplanowaną na rok 2019 kwotę ponad 6 tysięcy złotych.

Autorzy wpisów w wojskowej wewnętrznej sieci internetowej wskazują, iż nie otrzymują wynagrodzeń na takim poziomie i domagają się podjęcia w tym zakresie działań ze strony związków zawodowych. Związki jednak nie mają możliwości zasięgania informacji o poziomie wynagrodzeń poszczególnych pracowników bez ich zgody, stąd uważamy za zasadne podjęcie działań w tym zakresie przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa. O tym rozmawialiśmy już w trakcie spotkania w MON w dniu 14 lutego 2019 r., bo nasze pismo w tej sprawie – skierowane do Pełnomocnika MON w lipcu ubiegłego roku – nadal pozostaje bez odpowiedzi… (MK)

123
Dodaj komentarz

30 Wątki komentarzy
93 Odpowiedzi na wątki
4 Odpowiedzi na wątki
 
Najbardziej zareagowany komentarz
Najciekawszy wątek komentarza
43 Autorzy komentarzy
  Subskrybować  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Pracownik

Brawo 200 mld dla emerytów ale dla pracowników cywilnych wielkie nic to się nadaje do jakiegoś kabaretu, jak czytam te wpisy: temu to, temu tamto, za to, za tamto wszystkim jednakowo podwyżki.
A my nadal czekamy na decyzję MON, na spotkanie, na rozmowy – przejdźmy do czynów a nie obietnic.
Czym się różni pracownik cywilny ciężko pracujący od innych?

Kuba

Podejrzewam, że Ci pracownicy (no może 90%) to byli żz.

BRUNON

A co ma piernik do wiatraka? Czy to byli żołnierze, czy my, to znaczenia nie ma. Faktem są olbrzymie dysproporcje płacowe.

Grzegorz M.

Marku, z tej analizy nasuwa się tylko jeden wniosek – szukać szczęścia w WOT.
Zostało 6% – teoretycznie, jakieś szanse są…

pracownik

Minister ON podejmie decyzję co do podwyżek do 7.03.2019 r.

Nadzieja

Mam nadzieję że decyzje co do podwyższenia płacy pracowników a nie kolejnej podwyżki dla żołnierzy…
Bo to by już całkiem ludzi rozzłościło i w najgorszym razie strajk… lub masowe L4… chyba jednak do takiej sytuacji musi dojść, by coś się ruszyło z płacami.

pracownik

https://www.defence24.pl/na-trzynastke-dla-emerytow-zrzuci-sie-takze-mon-prawie-200-mln-zl?fbclid=IwAR1xA6RI0gSm1tl_AJNu79Tg2mkEuf8cZNaHusR76YUH_5EXGI3NkGQJGek No i co wy na to moi kochani? – Dziś mamy zarejestrowanych 161 tys. emerytów wojskowych. A przecież ta trzynastka będzie dotyczyła również tych osób, które pobierają świadczenia emerytalne z wojskowych biur emerytalnych, więc to też dzisiaj jest dla mnie wyzwanie, skąd te blisko 200 mln zł na wypłatę tej trzynastki wziąć, ale oczywiście, bez wątpienia środki znajdziemy – powiedział Skurkiewicz w rozmowie z internetową rozgłośnią RadioRadom.pl w swoim rodzinnym mieście. Dopytywany, czy będą to pieniądze przewidziane pierwotnie na modernizację wojska, Skurkiewicz zaprzeczył. Jak tłumaczył, nie wolno przesuwać środków między różnymi “przegródkami” budżetu. – Możemy dokonywać przesunięć w ramach… Czytaj więcej »

Oczywiście, że się środki znajdą w budżecie MON, bo w końcu jest to decyzja przemyślana.
Nie ma to zasadniczego wpływu na nasze działania, bo skala oszczędności jest znaczna a poza tym są inne obszary w ramach budżetu MON, aby te świadczenia wypłacić.
Co do 200 mln zł, to nie wiadomo, bo skoro świadczeniobiorców wojskowego systemu emerytalnego jest 161 tys. – to koszt “trzynastki” stanowi kwotę 177,1 mln zł a trzeba wziąć pod uwagę, że w budżecie zaplanowano wydatki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie wskaźnika 103,26%, natomiast oficjalnie jest to wartość 102,86% czyli w ramach samych świadczeń są już oszczędności…

Grzesiek

Tylko, że to wie Pan a Ci fachowcy z Monu nie… lub udają, że nie…obstawiam to drugie

Zbyszek

Dzień Dobry/Wieczór! Jestem ZASKOCZONY i NIEZASKOCZONY dość wysokimi zarobkami w WOT. Dlaczego jestem ZASKOCZONY? Od pracownika RON, zatrudnionego w WOT nie wymaga się specjalnie, wyższych kwalifikacjami niż od pracownika jednostek wojskowych, RBLog, WOG, Warsztatów, TOAW. itp. Powiem więcej, jeśli wartościujemy jednostki wojskowe to WOT są w tej najniżej wartości pod względem zdolności bojowej, wyposażenia itp. (jakim sprzętem tam dysponują? Karabinek i podstawowe wyposażenie żołnierza, techniki praktycznie żadnej!). Niska wartość bojowa jednostki, powinna równać się niskiej płacy wszystkich jej składowych czyli żołnierzy, jak również pracowników RON. Za niską jakość, niska płaca. Tak powinno być stosując logiczny układ myślenia! Za moich wczesnych… Czytaj więcej »

Jerzy

Mi najbardziej szkoda, że związki nie zgodziły się na te 600 zł od lipca. Wprawdzie to kilka miesięcy ale w sierpniu dostałbym więcej w takim wariancie niż dostanę w wariancie, który wynegocjowały związki. Zresztą, “wynegocjowały” to zbyt wielkie słowo. Negocjacje według niektórych polegają na tym, że my chcemy 550 zł i basta. A jak wzywają na indywidualne rozmowy to nie pójdziemy, bo “jedność związkowa”. No to teraz minister podejmie decyzję samodzielnie a wy najedzcie się swoją “związkową jednością”. Na co komu wasza jedność, porozumienia i inne bzdety, skoro nie macie żadnych rezultatów, bo wszystko dzieje się poza wami? Mam tylko… Czytaj więcej »

Grzegorz M.

Brawo Jasiu z S – za piękny wpis:
Wczoraj Pełnomocnik przekazał Solidarności wiadomość  ,że do 07 03
2019r. (środa ) będzie ostateczna decyzja Ministra ON w sprawie
podwyżek. Teraz macie porównanie jakie związki mówią prawdę i kto z wami
bawi się w ciuciubabkę i kto was oszukuje.(NSZZ PW) a Tarcza jak zwykle
nie ma żadnych informacji bo znowu Solidarność ją  UBIEGŁA  i  
rozmawiała z Pełnomocnikiem . A szczegóły się dowiecie do  środy.

SAJMON,Forum Oddziału Wart Cywilnych , Nov 2009.

@Jasiu, my w spotkaniu nie uczestniczyliśmy, bo was tam miało nie być.
Okazuje się, że wy jednak z Pełnomocnikiem MON rozmawialiście.
I to dwukrotnie, o czym nie piszesz.
Zobaczymy w środę, jakie to da efekty dla Pracowników RON.
Oby dało…

Pracownik RON

Co roku sytuacja dot. podwyżek dla pracowników cywilnych powtarza się, czyli ciągle przepychanki, dyskusje a na koniec i tak nic nie wskóramy. Może przejdźmy do czynów i pokażmy się w mediach, na ulicy czy poczekalniach lekarskich. Przecież wystarczyłyby średnio 4-5 dni bez cywili lub znacznie zmniejszona ilość i jednostki staną. Całe wojsko opiera się na naszej pracy- administracja, kuchnia, kierowcy, magazyny, ochrona, straż pożarna itp to przecież My. Pokażmy tak, jak nauczyciele, pielęgniarki, że też potrafimy się zjednoczyć!!! Nie wolno nam strajkować ale choroba nie wybiera!! Ileż można patrzyć biernie, że rząd i tak się z nami nie liczy, bo… Czytaj więcej »

Grzesiek

Więc wychodzi na to że generalnie związki zaszkodzily i tyle.po pierwszym spotkaniu można było wziaść 600 ale po cholere…( mam tu na myśli na pewno nie Zpw Tarcza ) lepiej jest nie zarabiac zadużo …i liczyć na mżonki…szlak mnie trafił.żegnam Panie Marku. Na protestach będę.tzn byłbym gdyby były…

Myślę Grzesiek, że i tak tu powrócisz, ale o tym dowiemy się dopiero po Twoim pierwszym wpisie na stronie TARCZY w przyszłości…
Nie co się zarzekać.
Dlatego… kieruję do Ciebie słowa: do usłyszenia a w zasadzie: do przeczytania.
Pozdrawiam.

radek

Do Zbyszek. Twój wywód o wyposażeniu WOT jest z kosmosu.

Anna

Witam.
Z tego co się orientuję, 19 marca wszystkie związki będą brały udział w proteście, czy i my też mamy taki zamiar ? Z chęcią dołączę, mimo, iż będę na urlopie. Mamy już tego po dziurki w nosie. Co roku ta sama śpiewka, ile można? :(
Pozdrawiam.

Pracownik

Skąd te informacje? 19 marca to chyba dawno po decyzjach Ministra będzie.
A tak poza tym, może nie prośmy o podwyżki – tylko o jakiś pakiet socjalny dla najbiedniejszej grupy w budżetówce?
Pakiet PRON+?

Anna

https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/592332,solidarnosc-rzad-budzetowka-nauczyciele-podwyzki-wynagrodzenie-protest.html
A z tym pakietem to dobry pomysł.
Faktycznie, chyba nie ma już niżej zarabiających w budżetówce :(
Pozdrowionka.

Nadzieja

Najlepiej ogłosić strajk i już wtedy zobaczymy, czy tak wszyscy sobie będą radzić bez pracowników warsztatowych heh i niech mi ktoś pisze, że likwidacja warsztatów to puste słowa przeciwników podwyżki wtedy, gdy zastrajkują pracownicy zobaczymy Zbyszku, czy ktoś na miejsce takiego pracownika wejdzie z mon, czy Szeregowy, czy też z innym stopniem, jak daj takiego na 8 godzin na warsztat i daj mu 1800 zł netto. Śmiech na sali wypisywane twoje porównania!

Iga

Strajk? Hmm, zabijemy się o własne nogi. Tu na forum to wszyscy chętnie by na barykady poszli a chętnych na prostą pikietę to nigdy nie ma. Nie oszukujmy się, nie ma w naszej społeczności ducha walki. Najlepiej napluć na związki i mówić że nic nie robią. Jeśli dziś zapytam, kto jest za tym żeby dostać godną podwyżkę – to zobaczę las rąk a kiedy zapytam, kto jedzie na pikietę – to nie ma chętnych żeby: – wziąć dzień wolny, – wziąć flagę do ręki, – wziąć los w swoje ręce, – wziąć odpowiedzialność za płace pracowników Ron, to nie ma… Czytaj więcej »

pracownik

Bo ludzie, których praca tutaj jest jedynym dochodem się – po prostu boją.
Sam bałem się podpisać pod listą o list otwarty, kiedy wysłannik z nszzpw przyszedł z nią, gdzie trzeba było wpisać imię nazwisko i podpis.
Ludzie się bali.

@pracowniku, na liście głosów poparcia NIE TRZEBA BYŁO było wpisywać takich danych a jedynie wpisać wyraz “POPIERAM” i złożyć swój podpis.
Z tego, co piszesz widać, że w ogóle nie byłeś wówczas w tej kwestii zorientowany, chociaż na TARCZY była informacja w tym zakresie. I dalej jest…
Natomiast to, że przedstawiciele NSZZ PW tak działali – też świadczy o tym, w jaki sposób do tej kwestii podeszli… i o ich rzeczywistych zamiarach.

pracownik

Panie Marku, ja to wiem.
Doskonale wiem też, jaki wzór był na tarczy (listy bez danych osobowych POPIERAM i parafka) ale sam nie jestem już członkiem NSZZPW i nie miałem wpływu na ich listy na których wymagali wpisania imienia i nazwiska (nie wiedzieć czemu i po co wyłamywali się z innym projektem listy).
Ogólnie ludzie się przestraszyli i niczego nie chcieli podpisywać myślę, że to nic dziwnego, bo sam miałem obawy, jak zostanie to odebrane.

Jeżeli była taka sytuacja, to zmienia postać rzeczy i tylko potwierdza, że ci działacze NSZZ PW mogli mieć niecne zamiary z Waszymi danymi.
Bo dlaczego chcieli zbierać Wasze dane, skoro we wzorze było inaczej?

danuta
broda

Kolego Przewodniczący może jakiś komentarz ?

Chyba @broda żartujesz.
Mam komentować komunikat ze strony NSZZ PW w sytuacji, gdy oni sami zamilkli po sprytnie spreparowanym komunikacie.
Sorry, ale nie zamierzam nadawać mu znamion prawdy.

Krzysztof

Szkoda, że podzielono pracowników wojska i na tych niby też PW ale z BOT i WOT.
Już wysokość nagród rocznych wzbudziła kontrowersje, jak pracownik WOT otrzymał średnio 2500 zł a my po tysiąc.

Nadzieja

Czyli spotkanie w sprawie ogłoszenia podwyższenia płacy znów przesunięte na 12.03.2019?

Krzysztof

W tych związkach to muszą siedzieć jakieś matołki bo nic nie potrafią zdziałać.
Siedzą za Nasze pieniądze i zwisa im ile dostaniecie.
Sami zapewnili sobie jako związkowcy, że nie straca pracy będąc działaczami a reszta?
Nie płacić na darmozjadów.

@Krzysztofie, co Ty mówisz? To Wy jeszcze im płacicie???

Tomasz

Szanowni Wszyscy Tu Piszący, proszę łaskawie zauważyć, że Pan Marek Kazimierczak jest jedynym przewodniczącym ZZ działającego w RON z którym, dzięki temu miejscu i jego (nie bójmy się tych słów) cywilnej odwadze mamy szansę, najczęściej anonimowo, porozmawiać na ważne dla nas tematy.
To jedyne ogólnodostępne miejsce, w którym następuje reakcja zwrotna z ważną osobą ze ZZ działających w RON. Najzwyczajniej w świecie: uszanujmy to.
Krytykujmy, wylewajmy żale, dyskutujmy, przekazujmy swoje zdanie i swoje emocje oraz piszmy, co nam się nie podoba ale uszanujmy to.
Proszę.

Jutka

Dzięki Tomasz za słowa wsparcia. Niby jesteśmy w jakimś stopniu uodpornieni, jednak przykro kiedy pracownicy wylewa ją swoją frustrację na związek. Wydaje mi się, że TARCZA najmniej na to zasłużyła.
Wlożyliśmy naprawdę dużo wysiłku w to, żeby wywalczyć kasę. Ale żeby coś zagrało, musi być wola z obu stron lub odpowiednio duży nacisk z jednej.
Czy Broniarz wychodzi sam na ulicę? Cisnął na MEN ile mógł. Nic to nie dało, więc nauczyciele nie przywalili focha na związki – tylko szykują się do protestu, bo mają jaja.
A w MON-ie od dawna nie ma jaj. Co nie znaczy, że TARCZA spocznie na laurach.
Pozdrawiam, M.

wrysiek

W pełni popieram a w odniesieniu do tych ansów i żalów słów kilka: 1/ W ubiegłym roku w resorcie on dokonano podwyżek wynagrodzeń w granicach naliczeniowej kwoty 200 zł na pełnozatrudnionego. Ile kto z tego otrzymał to kwestia inna – indywidualna w poszczególnych zakładach pracy. Najlepiej to w moim odczuciu wyszło tam, gdzie funkcjonuje kilka zz, bo jeden drugiemu patrzyl na ręce i nie wszyscy dali się kupić czy “zastraszyć” pracodawcom. Tak było w MON a gdzie indziej? A w MSWiA, czy innych służbach mundurowych?? Było – jeżeli tego ktoś nie wie – wielkie nic. Nie było bowiem tam żadnych… Czytaj więcej »

Pracownik

https://www.wykop.pl/link/4833355

Tak sie z nas śmieją…

Zbyszek

Czy z nas się śmieją? Myślę że poniższy komentarz jednego z internautów oddaje w pełni ocenę tego ogłoszenia: “Normalna oferta pracy w administracji państwowej/samorządowej. Myśleliście, że wszyscy urzędnicy mają pensję jak aniołki z NBP?” Mamy bardzo wiele ofert pracy za takie stawki, np. pracownicy administracyjni sądów, prokuratur, sanepidów, inspektoratów, urzędów wojewódzkich, powiatów. Mało tego, za te stawki ludzie pracują (w przeważającej liczbie kobiety) z pełnym oddaniem i profesjonalizmem. Przecież kilka dni temu protestowali pracownicy sądów i prokuratury. Tam zarobki są podobne jak u PRON. Nie miejsce opisywać przyczyny tego stanu. Wielu ludzi w tej chwili idzie do pracy w tzw.… Czytaj więcej »

radek

No właśnie …Mamy bardzo wiele ofert pracy za takie stawki, np. pracownicy administracyjni sądów, prokuratur, sanepidów, inspektoratów, urzędów wojewódzkich, powiatów. I co z tego wynika? Że nikt za te pieniądze robić nie chce. Skoro jest ich aż tak wiele. i jeszcze: ….To lepiej bez stresu iść do pracy do budżetu za 2,5 tys.zł.)))) – dodajesz. Zrozum 2, 5 tys. to chyba opisujesz średnią z PIT-u. Bo o tych trzeba zadbać a nie negować potrzebę podwyżek. Mam wrażenie czytając już nie pierwszy Twój artykuł Zbyszku, że akceptujesz taki stan rzeczy a najchętniej zatrzymałbyś nasze pensje na niezmienionym poziomie. Dziwi mnie fakt,… Czytaj więcej »

Zbyszek

Radku z całym szacunkiem dla Twojej osoby widzę, że ty chyba nie rozumiesz pewnej podstawowej kwestii. Otóż Polska po 1989 roku wybrała kapitalistyczną drogę rozwoju gospodarczego. Kapitalizm to taka forma gospodarki, polegająca w dużej części na…. wyzysku ludzi w różnych jej przejawach i na budowaniu konfliktów interesów poszczególnych grup. Najczęściej jest to robione w tzw. “białych rękawiczkach”. Na rynku pracy najemnej sprowadza się to do pewnej granicy płacowej, od której pracownicy CHCĄ lub NIE CHCĄ pracować za pieniądze określone w wielu krajach jako Pensja Minimalna. Mam znajomych we Francji i Niemczech. Wielu, w tym emigranci z Polski pracuje tam za… Czytaj więcej »

Napisałeś @Zbyszku: identyczne stanowiska, identyczne kwalifikacje i co? Z kim były robione konsultacje przy planowaniu tak zróżnicowanych stawek? I masz rację, bo pewnie z nikim nie były konsultowane. Padła decyzja od Ministra, że ma tak być! To prawie podobne z tym, że Minister ON zabierał wojskowym pracodawcom fundusz płac… bez jakiejkolwiek podstawy prawnej w tym zakresie… taka “zrzutka” wojskowych pracodawców… za 2-3 lata może usłyszymy, że… sami chcieli oddać. Generalnie można stwierdzić, że MON wpadł we własne sidła, bo takim działaniem naruszył postanowienia decyzji Nr 141/MON, którą sam wydał… bez niezbędnego zaopiniowania przepisów tej decyzji przez reprezentatywne organizacje związkowe, jak… Czytaj więcej »

pracownik

Ciekawy ten Twój komentarz Zbyszku taki, jak plaża po sztormie pełno w nim wszystkiego. Pisząc, że z nas się śmieją miałem na myśli kolegów informatyków, którzy są świetnymi fachowcami, pracują z oddaniem i zarabiają jakieś takie pieniążki w okolicy 1800-2200 zł, co dla komentujących na wykopie to śmiech. Nie mówię, że informatycy są jacyś najważniejsi, bo tak na prawdę wszyscy kiepsko zarabiamy ale jak się obserwuję rotację na tych stanowiska, czy ilość zgłoszeń na konkursy (ostatnio 2-3 max) a przy informacji o zarobkach część chętnych wychodzi bez słowa z konkursu… Jest kiepsko. Tak to nas 8 lat poprzedników urządziło i… Czytaj więcej »

Zbyszek

Ja jednak wciąż czegoś nie rozumem! Informatycy to bardzo wysoko kwalifikowana grupa ludzi. Ofert pracy pełno! Jak się rozmawia przedstawicielami tej grupy to w zasadzie zarobki są nie niższe niż 4 tys. zł na rękę plus możliwość dorabiania w wielu miejscach. To co trzyma tych ludzi na stanowiskach w MON za 1800-2200 zł? Jakaś misja? A może wielka sprawa, że pracuje się dla umocnienia obronności kraju jako cywile? Pracowniku, wyjaśnij mi to, proszę? Jaką oni mają szansę zarabiać w najbliższych latach 4 tys. zł, jak starują z poziomu 2 tys. zł? Przecież MON “skapnie” jakieś 300 zł brutto i to… Czytaj więcej »

AdamB

Jestem zatrudnionym w zeszłym roku informatykiem, płacą mi mniej niż szeregowemu i też jestem niezadowolony z wynagrodzenia. Jeśli nie zmieni się ono do końca mojej umowy terminowej, to jej nie przedłużę.
A jak “skapnie 300”, to się pożegnamy i skończy się “służenie niepodległej” a MON zatrudni sobie jakiegoś “świeżaka” i będzie go szkolił, a ten odejdzie.

Zbyszek

Dziękuję AdamB za odpowiedź.
Bardzo mi przykro z tego powodu, ale jak Ty odejdziesz – na Twoje miejsce przyjdzie “świeżak” i będzie robił to, co ty robiłeś za podobne pieniądze. Posiedzi parę miesięcy, może będzie to kobieta i zajdzie w ciąże, odejdzie na urlop, przyjdzie następny a maszyna tzw. wolnego rynku kręcić będzie się dalej.
Nie otrzymałem odpowiedzi, dlaczego podjąłeś tę pracę będąc świadomym, że wynagrodzenie jest tam bardzo słabe?

AdamB

Zbyszku, już piszę: podjąłem pracę, gdyż zaproponowano mi ponad 4000 brutto.
Okazało się, że z pochodnymi – pierwsze oszustwo.
Miały być również szkolenia – drugie oszustwo.
Zamiast tego mam: spanko na biurku.
Wolny rynek aż tak nie oszukuje i rozglądam się za zmianą. Nie jestem programistą, żeby zarabiać po naście tysięcy, a i tak uważam, że marnuję swój potencjał.

Rysiek

A mnie wydaje się to proste… To trochę tak, jak z emerytami cywilnymi i mundurowymi – świadomie nie piszę – wojskowymi, bo wśród zatrudnionych w mon emerytów są także emeryci innych służb i to wcale nie w małej ilości. Jest ich wielu np. w OWC – zwłaszcza pochodzących z MSWiA i służby więziennej… To trochę tak, jak z tzw. chłoporobotnikami, których jest bez liku w prowincjonalnych filiach wojskowych zakładów pracy. To trochę tak, jak z tysiącami tych, którzy po pracy w wojsku idą do kolejnej pracy wykańczając domy i mieszkania, wożąc ludzi i towary, wykonując zadania ochronne w SUFO itp.… Czytaj więcej »

Zbyszek

Chcę wnieść sprostowanie do mojego wcześniejszego wpisu dotyczącego tych 27 aplikacji na referenta w jednym ze Składów. Jak napisał w dniu 27 lutego uczestnik forum – ps. “Toja”, swoje aplikacje na stanowisko referenta w pierwszym terminie złożyło NIE 27 kandydatów ALE 72 kandydatów! A to robi dużą różnicę! Jak Ryśku ustosunkowujesz się do takiej kwestii, że pod listem otwartym ZZ Tarcza, który poruszył bardzo ISTOTNE i w PEŁNI UZASADNIONE POSTULATY płacowe środowiska PRON – podpisało się tylko 5 tys. pracowników, przy zatrudnieniu 45 tys.? Byłbym pierwszym głupcem, który uważa, że te pozostałe 40 tys. nie słyszała o liście lub jest… Czytaj więcej »

Rysiek

Witaj. A może to nie tyle strach co wygodnictwo i asekuranctwo??
Może to właśnie te przyczyny, które stoją u podstaw tego, że wszyscy oni mogą z różnych względów jeszcze poczekać??
Nie poparli – czy to oznacza, że nie mają nadziei na poprawę lub jest im dobrze tak, jak jest??

Tomasz

@Zbyszku, dla pełnego oglądu sytuacji podpowiem jak to działa, z tak dużą ilością aplikujących. Byłem świadkiem podobnej sytuacji. Oferta przechodzi przez Urząd Pracy. Osoby bezrobotne, zarejestrowane są “przymuszane” do reakcji na nie. Widziałem sposób rekrutacji ok. 30 osób “chętnych” na jedno stanowisko biurowe. W trakcie rozmów okazało się, że tak naprawdę chcące podjąć tę pracę są tylko, albo aż, cztery osoby, reszcie zależało na parafce, że się zgłosiły i “chciały”. Na stanowiska techniczne zgłasza się góra kilka osób i często żadna z nich nie podejmuje “wyzwania”. Jako anegdotę mogę opowiedzieć reakcję jednego z informatyków, który miał zbyt idealistyczne wyobrażenie o… Czytaj więcej »

Zbyszek

Ryśku, jestem pod wrażeniem Twojej wypowiedzi. Można ją potraktować jako pewien Manifest Wiosny Ludów Nisko opłacanych! Z całym szacunkiem do Twojego punktu widzenia. Liczysz na to, że jest “grupa ludzi w których jest nadzieja, bo ich życiowa konieczność nie zmusza wręcz do natychmiastowej zmiany pracy, oni wszyscy mogą jeszcze trochę poczekać na poprawę…” Mam do tego wycinka zapisu takie pytania: Jak to się ma do 27 aplikacji na jedno stanowiska referenta w jednym ze Składów? Jak myślisz, czy pracodawca będzie skory więcej płacić, jeśli ma świadomość, że za bramą stoi te przysłowiowe 27 oczekujących i przebierających nogami? Czy możesz określić… Czytaj więcej »

Rysiek

No właśnie – jakim narzędziem….. Choćby moim zdrowiem – bo jedynie tym mogę swobodnie dysponować. Jak myślisz – co by się stało, gdyby zamiast czekać na wyniki tych związkowych negocjacji z góry przecież możliwe do przewidzenia, pracownicy resortu ogłosiliby indywidualny protest głodowy w sprzeciwie wobec stanowisku resortu i były ich dziesiątki a może i setki?? Potrafisz sobie wyobrazić efekty takiego protestu?? Dziesiątki czy setki… Jedynie tylu na te blisko 46 tys. pracowników resortu Ale by to w zupełności wystarczyło aby zająć się poważnie naszymi pracowniczymi problemami. Aby zajęły się nami obydwie strony – zarówno resort, jak i związki zawodowe. Bo… Czytaj więcej »

Zbyszek

Wielkie dzięki, Panie Ryszardzie za poświęcony czas na odpowiedzi!
Nie pytam już o nić więcej. Widać, że żyjesz tymi problemami nawet… w niedzielę!
Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Anka

Przecież to jest bardzo proste. Przychodzi młody człowiek po studiach. Wojsko oferuje wspaniałe szkolenia za darmo, po których otrzymują papiery. Mają możliwość szkolenia się na różnych systemach. Do odpracowania za kursy mają tylko trzy lata. A co to jest, jeżeli te kursy warte są nawet kilkanaście tysięcy? Opracowują swoje i się zwalniają. Potem przychodzą następni i tak w kółko. Nikt z cywili nie pracuje tu po 20 lat. To się opłaca tylko wojskowym, którzy wyrabiają wysługę i zwalniają się do firm. Pracowałam z nimi kilkanaście lat i tak to się odbywa.

!!!

Anka, serio? Wspaniałe szkolenia? Gdzie?
Byłem na szkoleniu w Zegrzu, takiej niekompetencji nie widziałem na żadnym szkoleniu.
Zmarnowałem dwa dni.

Zbyszek

Zacytuję klasyka, niezapomnianego Jerzego Dobrowolskiego z film pt. “Nie ma róży bez ognia”: BRAWO!!! WYGRAŁEŚ BON TOWAROWY!

Czy Ty byłeś aby Zegrzu, w wyspecjalizowanej jednostce szkolącej informatyków????
A teraz poważnie, powiem szczerze może tu nie miejsce na to, ale słychać jest coraz więcej głosów krytycznych w mediach o tym “renomowanym” CENTRUM!
Być może jest PRZEREKLAMOWANE???

!!!

Tak w tej najlepszej: CSŁiI. Nie wiem, czy jest przereklamowane, ale jakbym miał tam siedzieć miesiąc i mieć zajęcia do 13, to chyba bym zwariował.

Anka

I zapomniałam dodać, że często przychodzi młodzież zaraz po ukończeniu np. technikum informatycznego.
Robi sobie zaocznie studia a przy okazji ma praktykę i się uczy.
Potem, oczywiście po obronie się zwalnia, bo i po co ma tu siedzieć za 2.300 i tyle… w temacie.

jan

Pani Anko, pani jest sfrustrowana, zawsze można zmienić pracę na lepiej płatną, czyżby bała się pani konkurencji na rynku “cywilnym”? z pani fachowością na pewno znajdzie pani pracę.
Życzę odwagi!

Anka

Dlaczego mam być sfrustrowana? Przecież nie jestem informatykiem. Tylko z nimi pracowałam.
Szkolenia odbywają się nie tylko w Zegrzu i rzeczywiście opinie o nich są różne, nie będę się na ten temat wypowiadać. Ale odbywają się również szkolenia na tzw. rynku cywilnym. Cóż na pewno nie każdy ma szczęście w nich uczestniczyć.
Kończę ten temat, bo przecież zdaję sobie sprawę, że po jednostkach z tymi szkoleniami wygląda różnie. Wypowiadałam się tylko na temat swojej. A propos, sama ogarniałam im te szkolenia.
Pozdrawiam.

Zbyszek

Anka, jestem Ci bardzo wdzięczny za wyjaśnienie sprawy. Umocniłaś mnie tylko w przekonaniu, że etatów wolnych nie ma! Ludzie na nich zatrudnieni narzekają, klną, ba – nawet protestują, niektórzy odchodzą – jest duża rotacja na stanowiskach ale one w przeważającej liczbie są obsadzone i ludzie na nich zatrudnieni mają świadomość wyzysku, pracują może mało wydajnie i mało ofiarnie ale pracują i maszyna KAPITALIZMU się kręci!
Dopóki będzie trwał ten stan rzeczy i będą chętni na te… “posady” za 2.300 zł – NIC SIĘ NIE ZMIENI ZNACZĄCO W PŁACACH!!!

Anka

Panie Zbyszku zgadzam się z Panem w 100% dokładnie tak się to odbywa wszyscy mamy tego świadomość. Pracując po kilkanaście lat i więcej mamy prawo wszyscy godnie zarabiać. A mówienie do drugiego pracownika, żeby się zwolnił, jak się nie podoba… To jest po prostu poniżej godności.
Zresztą, słyszałam to już od jednego szefa. Jak mi dodał obowiązki za pracownika, który się zwolnił. Oczywiście za darmo.
Każdy chce otrzymywać godną płacę za dobrze wykonaną pracę.
Pozdrawiam.

Rysiek

Też prawda

Nadzieja

Z tego co widzę, Zbyszku wypisujesz jakieś wyssane z palca rzeczy, że na 1 miejsce jest 10 chętnych ludzie młodzi odchodzą do marketów i innych dobrze płatnych prac. Dlaczego? Dlatego, iż zarabia 1750 zł na czysto nie mając wysługi ani innych dodatków, gdzie nadal pracuje pełno emerytów, którzy mają wyższe płace i wysługi i dorabiają na emeryturze śmiech na sali… Odnośnie pisania idźcie do marketów czy tam gdzie indziej, napisz tak do Nauczycieli , Pielęgniarek, czy Policjantów jak strajkowali! A podwyżki i tak dostali, i tak a pracownicy cywilni gorsi są? Jest równouprawnienie więc każdy zasługuje na godne wynagrodzenia i… Czytaj więcej »

Zbyszek

Nadziejo! Jeśli chodzi o wpis dotyczący 72 kandydatów na jedno miejsce referenta w jednym ze Składów, to poczyniłem go po wpisie jednego z uczestników tego forum ps. Toja z dnia 27 lutego br. TAKIE PODAŁ WIELKOŚCI! Zaznaczył jeszcze, że na ofertę pracy na stanowisku TOKARZA nie było ANI JEDNEGO ZGŁOSZENIA od 4 miesięcy! Wpis każdego uczestnika forum traktuję bardzo poważnie i jako PRAWDZIWY. Nikt nie ma powodów aby tu kłamać w obliczu tak tragicznej sytuacji płacowej. Jeśli chodzi o wpis… “idźcie do marketów czy tam gdzie indziej” to proszę wskazać miejsce gdzie tak napisałem, jeszcze raz proszę wskazać takie miejsce.… Czytaj więcej »

Antek

Zbyszku to, że ktoś napisał, że 72 kandydatów nie znaczy, że było to prawdą, szczerze w to wątpię a na miejsce tokarza zapewne nie było nikogo, bo wątpię by tokarz przyszedł pracować za 1800 zł netto, jak to ludzie piszą, że takie płace są. pozdrawiam

Zbyszek

Antku! Nie wiem jakimi przesłankami kierowałby się Toja wypisując fałszywe fakty?
To ty zabawiłeś się w sędziego i wiesz lepiej! Nie lepiej przyjąć to do wiadomości, chociaż rozumiem, że to nie pasuje do ogólnej układanki, że nie ma ludzi chętnych itp. Spełniam swój obowiązek zamieszczam pełną wypowiedź Toji!

Toja
Raczej nie da się zaprzeczyć, że wszyscy mamy równe żołądki. A może przy podziale środków zz zapytają się pracodawcy, jak długo czekają na obsadzenie stanowisk.
Taki przykład z życia, stanowisko tokarz – brak chętnych przez 4 miesiące. Stanowisko referent – 72 osoby chętne po pierwszym ogłoszeniu naboru.

Odpowiedź Luty 27, 2019 06:22

radek

Panie Zbyszku uprawia pan demagogię, wybierając te przykłady, które potwierdzają niby pana słuszne racje. Coś słyszałeś, ktoś powiedział etc. Pokaż mi pan taki przerost mechaników, lakierników, elektryków, elektroników, hydraulików, spawaczy , blacharzy etc. czekających za bramą. Ci dobrzy ale jeszcze młodzi odchodzą, a reszta /właściwiej garstka/ ich zastępuje. Z zewnątrz nikt nie przychodzi, jeśli nawet, to na chwilę i tu muszę się z panem zgodzić. Pytanie, czy nikomu na górze nie zależy na solidnym wykonywaniu postawionych zadań? Na całą obsadę tylko kilku ma szkoły i kierunkowe wykształcenie. Reszta jest z łapanki. Do tego jeszcze tych wydajnych, znających się na rzeczy… Czytaj więcej »

Zbyszek

Panie Radku, każda odpowiedź na moje wpisy bardzo mnie cieszy a najbardziej te dłuższe wypowiedzi takie jak Pana. Po jednym zapisanym zdaniu trudno cokolwiek wywnioskować! Moja poprzednia wypowiedź nie miała na celu Pana kulturalnie obrazić! Jeśli tak Pan to odebrał, to BARDZO PRZEPRASZAM! Mam pytanie, skoro występują tak duże braki kadrowe wśród mechaników, lakierników, elektryków, elektroników, hydraulików, spawaczy, blacharzy etc. stosując podstawowe prawo na ryku pracy, prawo podaży i popytu – to ile przykładowo powinni zarabiać ww. specjaliści, aby zapanowała stabilna równowaga a praca na tych stanowiskach przyciągała chętnych? Dzwoniłem dzisiaj do znajomego ślusarza w Płocku. Pracuje w firmie podwykonawczej… Czytaj więcej »

Rysiek

Oto kilka przykładow aktualnych wynagrodzen zasadniczych pracowników mojego zakladu pracy Jestem przekonany ze gdzie indziej jest bardzo podobnie: – portier, robotnik magazynowy, konserwator – 2050 zł – wartownik – 2100 zł – operator, ratownik – 2120 zł – stolarz – 2130 zł – ślusarz, rusznikarz, monter, maszynista, blacharz, galwanizator, grawer, lakiernik, inwentaryzator, tokarz – 2200 zł – kierowca, frezer – 2250 zł – tapicer – 2255zł no i baron wśrod robotników – krawiec – 2555 zł Spośród stanowisk nierobotniczych: – magazynier – 2160 zł – dowódca warty – 2185 zł – informatyk – 2250 zł – inspektor – 2250 zł… Czytaj więcej »

W pełni się z tym Twoim wnioskiem zgadzam i obiema rękami się pod nim podpisuję. Pozdrawiam.

Pozwolę sobie trochę rzucić światła na te Wasze wpisy i podam dane za 2017 rok o najbardziej deficytowych stanowiskach w RON. Na pierwszym miejscu jest to stanowisko wartownika, które miało wartość trzycyfrową. W dalszej kolejności – według dwucyfrowej ilości występowania ofert pracy – były to stanowiska: – inspektor nadzoru inwestorskiego, – inspektor TUN, – specjalista w innych dziedzinach niż: budowlana, łączność, telekomunikacja, zamówienia publiczne, – specjalista z zakresu informatyki, – technik i operator obsługi maszyn i napraw urządzeń technicznych, – monter, – operator urządzeń radiokomunikacyjnych, – kucharz, – kierowca, – pełnomocnik ds psychoprofilaktyki, – specjalista i inspektor BHP, – pracownicy… Czytaj więcej »

pracownik

Jest dobry znak – strona NSZZPW nie działa może w końcu postanowili zamknąć działalność? :)

AdamB

Płonne nadzieje, po prostu nie zapłacili za domenę.

Rob

A już od 1.03 nie pracuję jako pracownik cywilny, znudziło mnie czekać na kolejne ochłapy. Kurde czemu tak długo czekałem?

Jan

Brawo TY !!!

Bogdan

Nie wiem o co te bicie piany, niech się każdy uderzy w pierś i powie czy jego praca jest akurat warta tych pieniędzy, które bierze.
Wiadomo, że w wojsku jako pracownik cywilny nie zarobisz ale się też nie narobisz. Pracuję tu tylko ze względów zdrowotnych, bo gdzie indziej musiałbym się troszeczkę wysilić a tu dużo mniej ale spokojnie i stabilnie.
Proszę o wyrozumiałość, lecz żeby zarobić to trzeba ruszyć nie tylko głową ale i czymś innym.
Słuszne są uwagi, że każdy ma wybór robić i zarobić lub się… za mniejsze pieniądze.
Ot i cała prawda……

Zbyszek

Bogdan, ty się chyba Boga nie boisz!
Na tym forum generalnie wszyscy narzekają na wyzysk i przeciążenie zadaniami za małą kasę a ty tym wpisem “burzysz” pewien ustalony jedynie słuszny kierunek dyskusji. Pewnie jeszcze nie ochłonąłeś z wrażeń po udziale w “bezalkoholowym* Pikniku z Okazji 20-lecia Wstąpienia Polski do NATO i tak z marszu po prostu podzieliłeś się z nami dobrym piknikowym humorem i Ci się to udało!
Uśmiałem się po pachy! Dobry żart!

* po słowie “bezalkoholowym” narrator mruga wymownie powieką.))))

Z pewnością Bogdan tym wpisem wywołasz trochę emocji i to trochę jest chyba niewłaściwym określeniem…
Wszędzie są tzw. fuchy, gdzie niektórzy mają się lepiej niż pozostali, ale żeby tak oficjalnie pisać…
Szkoda, że decydując się na taki wpis nie ujawniłeś, w której jednostce jest Ci tak dobrze. :-)
Bo pewnie nie jesteś z Ministerstwa…

Bogdan

Marku, wiemy obydwaj, jak i reszta, że nie ma tutaj kokosów, jak nie masz znajomości (ja miałem je tylko przy zatrudnieniu). Jak pisałem, zarabiałem w cywilu o wiele więcej, lecz lekarz zalecił mi lżejszą pracę (wybacz, że nie napiszę, co robiłem fizycznie), więc nie narzekam.
Znałem i znam osobiście mądrych ludzi, którzy troszeczkę popracowali, zobaczyli jaki tu jest klimat i odeszli, bo mieli coś w głowach. Nie rozpisuję się, bo każdy zna realia a rzadko kto potrafi potwierdzić, że nie ma tu JEDNOŚCI – tylko zawiść…
Gorzka ale prawda…

radek

Do Bogdan Słowa …. Marku, wiemy obydwaj, jak i reszta, że nie ma tutaj kokosów, jak nie masz znajomości (ja miałem je tylko przy zatrudnieniu). Powtórzę za p. Bogdanem …. ja miałem je tylko przy zatrudnieniu. I co jeszcze mało skoro dostał pan robotę polegającą na byciu w pracy! Ale przecież premia na 15-go też nią jest. A wielu, ze względu właśnie na uciążliwość pracy i warunki im ucieka. Ty chwaląc się załatwionym etatem też nie musisz się chyba o nią martwić. Przecież skoro jest tak dobrze. Uderzam się w pierś p. Bogdanie. Ja za każdym razem, gdy zatwierdzam każdorazowo… Czytaj więcej »

Pracownik

Czy wiadomo, kiedy Panie oficjalna odpowiedź od ministra?

Dorota

Jak długo jeszcze będzie trwała ta cisza?
Resort się z nami nie liczy, bo nie ma wśród nas jedności i jednomyślności.
I jeszcze jedno pytanie, czy mamy opracowany – oczywiście wspólny – wariant co dalej, jeśli resort nie popuści? Wszystkiego nie da się załatwić w jeden rok ale…

Ala

Na stronie NSZZ podana data ogłoszenia podwyższenia płacy 12.03.2019 a innej daty nie było – więc z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie podwyżki..

Tam rzeczywiście była taka data. I była z tego co wiem, powiązana z odprawą kierowniczą MON i SZ RP…

Kiedy? to nie wiadomo.
Ale do kiedy powinna być – tak.
Do 21 marca 2019 r.
Czy będzie… to zależy od poszanowania prawa przez MON.

pracownik

Co z podwyżkami w 2019 r.

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Związku rozmawiał z Pełnomocnikiem MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi w związku z tym, że nie uzyskaliśmy wiążącej decyzji w sprawie podwyżek obiecanych przez Ministra Błaszczaka w 2019 r.
W poniedziałek 18 marca odbędą się konsultacje w sprawie podjęcia akcji protestacyjnej, no bo ile ile możne czekać ok 50 tys. pracowników na znalezienie przez MON czasu na podjęcie tej decyzji. E.R.

Rysiek

Dzięki, że nam ten komunikat Pani Sekretarz Związku NSZZ PW przybliżyłeś. Jest ważny. 1/ – Dlatego ze ten związek wie i zgadza się ZGADZA SIĘ na wysokość podwyżki proponowaną przez resort, czyli po prostu te 300 zł. 2/ Dlatego, że ten związek zamiast wszcząć akcję protestacyjną z powodu niskiej kwoty podwyżki, chce ją ewentualnie EWENTUALNIE wszcząć, gdy ta planowana przez resort podwyżka nie zostanie rychło wypłacona. Jak z powyższego wynika to ważna informacja, bo w pełni ukazuje co się właściwie stało. A stało się dokładnie to, o czym od jakiegoś czasu tu piszemy. W dodatku – mam osobiste przekonanie, że… Czytaj więcej »

Adam

Właśnie. Jeśli nszzpw ma choć trochę honoru – to powinno ogłosić strajk!!!!
Postawić się chociaż raz!!!!
A nie, jak zwykle suchy komentarz i podkulony ogon.
A może założyć ZZ, które naprawdę będą walczyć.

Pracownik

Nszzpw stosuje sprawdzone metody fałszywej flagi i to nie pierwszy raz.
Wprowadza atmosferę zagrożenia, że nic nie dostaniemy i wtedy Zenek wchodzi cały na biało oznajmiając, że cudem wywalczył 300 zł naliczeniowego na etat.
Ludzie nie są głupi.

Adam

Czyli trzeba się wypisać z nszzpw, bo ten związek nie walczy o nic!

Anka

Hahaha, nic dodać, nic ująć :) You made my day

jutka

Ten związek istnieje dzięki swoim członkom.
Jesteś pewien, że ludzie nie są głupi?

Rysiek

W innym wątku dziś napisałem cyt:
“NSZZ PW chociaż nie zmyśla i nie bajdurzy chociaż intensywnie myśli, jak się z tego wszystkiego wyplątać,” …pisząc o tym, co się w kwestii naszych podwyżek wydarzyło i jakby w odpowiedzi mamy ten ich związkowy komunikat…
Podsumuję go Twoim zakończeniem postu: “Ludzie nie są głupi”

Anna

W takim razie zostało nam tylko czekać dziś na ogłoszenie strajku przez NSZZ PW. Chyba, że MON sam zaproponuje zgodę na 550 zł, której oczekuje około 50 tys pracowników.
Czekamy w takim razie na dzisiejsze ustalenia, do 21 marca ma być już wyrównana płaca od stycznia czyli do czwartku powinni wszyscy pracownicy cywilni otrzymać wyrównanie wynagrodzenia.

BLACKY

A kto Pani takich bajek naopowiadał, że do 21.03 mają być wypłacone podwyżki jak jeszcze decyzji MON nie ma w tym zakresie.

Ania

300 zł ponoć jest Decyzja

Barbara

ze strony nszz pw
2019-03-18
INFORMACJA
Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o podwyżkach dla pracowników ron 300 zł od miesiąca stycznia 2019 r., nie mniej niż 1000 zł jednorazowe w miesiącu sierpniu. W budżecie na 2020r zaplanowano 500 zł. na podwyżki dla pracowników ron. Sekretarz E.R.

Pracownik

Czy wiadomo, jakie są warunki przyznawania podwyżki?
300 brutto pięknie brzmi, ale jak zawsze potem okaże się, że 200 zł brutto lub mniej ;/

Obawiam się, że – niestety – masz rację…
Zresztą, kwota 300 zł miesięcznie w tym roku od początku na to wskazywała…
Niestety, gdy nie ma jedności w działaniu – wszystko się może zdarzyć.
Teraz się okazuje, że dla wielu zakończy się na poziomie… waloryzacji 2,3%…

Pretensja

MASAKRA!!!!!!!! ŻENADA I BRAK SŁÓW!!!!
PO PROSTU ROZGORYCZENIE. ŻEBY NIE WYWALCZYĆ CHOCIAŻ 50 ZŁ WIĘCEJ????
NAPRAWDĘ NIE WIEM CO ROBIĄ ZWIĄZKI. TOTALNY MARAZM.
TERAZ POWINNIŚMY PROTESTOWAĆ.
PANIE ZENKU, KIEDY BĘDZIE PROTEST?
PRZECIEŻ WCZORAJ NIBY BYŁO SPOTKANIE W SPRAWIE AKCJI PROTESTACYJNEJ.
I CO DALEJ???? JA SIĘ PYTAM???

Kaka

KTO DO TEGO DOPUŚCIŁ!!!

Alex

Pozwolę sobie zacytować własny komentarz z 30 stycznia 2019: “Obawiam się Panie Marku, że tu nie ma żadnych negocjacji. Przedstawiciele MON przyszli z konkretną kwotą 300 zł i tego się trzymają. I co im zrobicie? Spotykają się z Wami stwarzając pozory dobrej woli, ale nie macie żadnych środków nacisku na nich. To przecież Minister określił im szczegółowo wysokość tej kwoty. Będzie kolejny termin, kolejne spotkanie, MON powie, że tylko 300 zł mogą dać, i co dalej?” Piszę to w tym celu, by pokazać, że zarówno działania MON, jak i związków są do bólu przewidywalne. Nie liczmy na związkowców, oni nie… Czytaj więcej »

Ksenia

Towarzysze ze związków :-)

Barbara

SAMOWŁADCA – UZURPATOR ZENON

Pracownik RON-to brzmi dumnie

I po co były te dziwne spotkania, dyskusje itp.?
Jak co roku rząd zrobił co chciał, a związki obudziły się w styczniu, że trzeba rozmawiać o podwyżkach.
Śmieszne!!!

Zenon

Pięknie po prostu… Brawo my

Alex

Pięknie, to będzie w maju i jesienią.
Ja i moja liczna rodzina nie zagłosujemy na PiS.
PiS bezpowrotnie stracił nasze zaufanie.

Jerzy

Ok, tylko proszę Cię nie głosuj chociaż na PO, bo znowu zablokują podwyżki na 8 lat.

Anka

Zaglądałam często na to forum, bo widziałam rzeczywistą chęć niektórych, podkreślam niektórych, działaczy związkowych do zmiany trudnej sytuacji pracowników RON. Do wczoraj miałam rzeczywistą nadzieję, że uda się te chęci i działania przekuć na godne podwyżki w tym roku. Jednak zderzenie z rzeczywistością znowu okazało się bardzo bolesne. MON znowu potraktował nas w ohydny sposób dając i tak to, co było z góry założone. Pytam więc po co były te wszystkie spotkania? Po co przedłużano negocjacje skoro i tak przeszedł pierwotny wariant podwyżki? Doceniam trud, który włożyli działacze zrzeszeni w MKK w skruszenie monowskiego betonu. Natomiast ogarnia mnie pusty śmiech,… Czytaj więcej »

Ziutek

300 – 50 (na zabezpieczenie skutków podwyżki) – premia – wysługa…. Daj Boże, jak 150-180zł. z tego do podstawy wejdzie..

Alex

Czyli znowu po głowach dostaną pracownicy z największym stażem.
Oni do podstawy otrzymają najmniej, żeby w skutkach wyszło tak, jak tym najmłodszym, którzy mając mały staż – dostaną najwięcej do podstawy.

Nie dostrzegam @Alex, żeby w przesłanym piśmie było założenie, że dla każdego pracownika przewidziana jest kwota 300 zł…

Adam

Brawo.Na stronie nszz solidarność jest informacja.Minister Mon podjął decyzję: 300 zł podwyżki od 1 stycznia. Może w końcu zorganizujmy kuźwa strajk!!!!!!!Olewka Mon jest totalna.I jeszcze obietnica 500 zł w 2020 .Dobre hehe, obiecywać to ja też mogę, zawsze obiecują i wielka kupa z tego jest.

Kamil

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/najwyzsze-od-lat-podwyzki-dla-pracownikow-cywilnych

4373 średnio miesięcznie ? Gdzie ?
Nie znam nikogo w RON kto tyle ma …..

Strażak WSP

Kto widział taką średnią?????
U nas pracownicy mówią, że na 100% na PIS nie będą głosować + rodziny, a to już się robi spora grupa ludzi.

Jerzy

Bez przesady, te rodziny to w większości wojskowi a oni akurat podwyżki dostali dość niezłe… Zresztą jestem ciekawy na kogo będą głosować: na PO która nie dała nic? :) Wtedy na pewno zamiast podwyżek dostaną co roku “raport o nastrojach w resorcie” czy coś w tym stylu. Niezły zgryz.

Rysiek

Ponieważ kol Przewodniczący jakoś tak cichcem wrzucił to pismo resortu całościowo przedstawiające kwestię naszych “podwyżek”, jest tu:
https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2019_03_18/20190318_Zwiekszenie_wynagrodzen_pracownikow_ron_w_2019r.pdf
chciałbym zapytać (…-MK)

Uważam, że akurat Pracownikom RON nie trzeba wskazywać i pokazywać, gdzie i czego szukać, czyli prowadzić za rękę, bo struktura strony jest przejrzysta i w pełni transparentna. Jeżeli ktoś wchodzi na stronę i czegoś szuka – to w pierwszej kolejności wchodzi do właściwych zakładek a nie w obszar komentarzy. W ten sposób nabiera nowych praktyk czy nawyków, które – jak widać – są potrzebne. Na stronie MON też oficjalnie nie napisano, że znaleziono środki na 13 dla świadczeniobiorców a jednak to się stało, o czym już wcześniej pisałem. Mając na uwadze, że – poprzez tę stronę – skierowałeś pytania do… Czytaj więcej »

Ziutek

Proszę Was, TARCZO żebyście zażądali na piśmie te 500 zł od przyszłego roku, żeby nie było, jak za Misiewicza i Macierewicza.
W przyszłym roku będzie nowy rząd, kolejny Minister i znowu będzie “ale ja nic nie obiecywałem i nic nie wiem”.
I zacznijcie już negocjacje odnośnie przyszłorocznych podwyżek, może uda się do tych 5 stów coś jeszcze dorzucić.

W każdym razie bardzo Wam dziękuję za walkę – i nie ma tu cienia ironii, bo wiem, że się staraliście i zrobiliście wszystko, co w Waszej mocy, żeby poprawić nasze warunki płacowe.

eelaa

https://businessinsider.com.pl/finanse/pracownicy-cywilni-mon-dostana-podwyzki/nwm6x8z
A nie pamiętam już, w którym wątku pisałam, że nie będzie „wielkich” podwyżek, bo mon nie ma na to kasy.
Są dla nich ważniejsze sprawy, kiedyś węgiel, teraz drogi do „remontu”, a cywile no cóż…… ważne, że koszykowy związek ma się dobrze i to już od kilkudziesięciu lat i humor mu dopisuje.