Skip to main content

Wynagrodzenia pracowników WOT

By 28 lutego, 2019Aktualności

W trakcie rozmów w Ministerstwie pojawiły się informacje o potrzebie wzmocnienia struktur jednostek organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej. Zasadnym wydaje się więc przedstawienie aktualnego obszaru wynagradzania tych pracowników, bo niewątpliwie są tam zatrudniani pracownicy RON ale jakże odmienne jest do nich podejście Ministerstwa, w kontekście kształtowania płac pracowników wojska zatrudnionych w jednostek organizacyjnych pozostałych rodzajów sił zbrojnych.

Na rok 2018 dla planowanych wówczas 365 pracowników WOT zabezpieczono w decyzji budżetowej wynagrodzenia osobowe na poziomie 26.203 tys. zł, co kształtowało przeciętną kwotę wynagrodzenia na poziomie… 5.982 zł, co – w naszej ocenie – stanowiło naruszenie postanowień § 10 decyzji Nr 141/MON z 2016 r.

W tej sprawie zwróciliśmy się z pismem do Pełnomocnika MON o powody tak znacznych dysproporcji w kształtowaniu wynagrodzeń tych pracowników, w stosunku do pracowników pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Odpowiedzi nie uzyskaliśmy do dnia dzisiejszego ale w międzyczasie nastąpiła nowelizacja decyzji Nr 141/MON, która podwyższyła zatrudnienie bazowe WOT do poziomu 585 stanowisk od 27 lipca 2018 r. co sprawia, że średnioroczna liczba stanowisk dla WOT ostatecznie osiągnęła w 2018 r. poziom 457 stanowisk (7 miesięcy po 365 + 5 miesięcy po 585)/12. Uwzględniając ten fakt, zaplanowane na 2018 r. środki pozwoliły wynagradzać tych pracowników po średniej kwocie na poziomie 4.778 zł – co i tak jest znacznie powyżej poziomu wynagrodzeń pracowników pozostałych RSZ.

Nadszedł rok 2019. W tegorocznej decyzji budżetowej dla 585 pracowników WOT zabezpieczono już w budżecie środki na wynagrodzenia osobowe w kwocie 39.436 tys. zł. Stanowi to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ponad 50%! Obecnie planowane przeciętne wynagrodzenie pracowników WOT kształtowane jest na poziomie… 5.618 zł a trzeba wskazać, że żadna z wymienionych powyżej wartości przeciętnych nie uwzględnia kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (DWR). Wynika z tego, że w bieżącym roku przeciętny planowany poziom wynagrodzenia tych pracowników wraz z DWR przekracza 6 tysięcy złotych!

W trakcie rozmów w Ministerstwie nie potrafiono nam wskazać uzasadnienia dla takiego kierunku działania. Stąd autentycznie mamy wątpliwości, czy zwiększenie budżetu płac dla pracowników WOT jest rzeczywiste, czy też jest swego rodzaju formą “ukrycia” rezerw występujących w obszarze wynagrodzeń w czasie, gdy prowadzone są trudne rozmowy o podwyżkach płac pracowników wojska w roku bieżącym?! Przecież budżet w przypadku wynagrodzeń pracowników WOT wzrósł w stosunku do roku poprzedniego… o niebagatelną – jak na liczbę 585 pracowników – kwotę ponad 13 mln zł! A z przedstawianej nam prezentacji wynika, że… z rezerwy pozostającej obecnie u Ministra – zakłada się kolejne wzmocnienie kadrowe w WOT i angażowanie w ten obszar dodatkowych środków na płace pracowników WOT.

Zdajemy sobie sprawę, jak trudno wojskowym pracodawcom realizować zadania w sytuacji, gdy ok. 3 tysiące stanowisk pracowników ron jest nieobsadzonych a dodatkowo dochodzą jeszcze zadania w związku z wakującymi stanowiskami żołnierzy, bądź w zastępstwie za żołnierzy, którzy aktualnie przebywają na kursach, szkoleniach i innych absencjach – których zadania w konsekwencji są przenoszone do realizacji na pracowników ron.

Wiemy, jak trudno – przy obecnym poziomie płac – pozyskać nowych pracowników z zewnątrz. Ale czemu mają służyć działania podejmowane w tym zakresie przez MON i to nie mające żadnego merytorycznego uzasadnienia?! Bo przecież nie można uznać za uzasadnienie tworzenie struktur nowego rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej, kosztem obsadzenia struktur jednostek pozostałych RSZ czy jednostek zabezpieczenia logistycznego.

Działając w ten sposób, pod koniec ubiegłego roku MON poszukiwał dodatkowo rezerw w obszarze płac i wręcz administracyjnie obniżał dotychczasowe fundusze płac pracowników zatrudnionych w RBL-ogach i innych jednostkach. Były to działania prowadzone pod pozorem poszukiwania oszczędności na tzw. “ścianę wschodnią”. W ich wyniku obecnie dochodzą do nas sygnały, że pracodawcy straszą swoich pracowników zwolnieniami, które mają niebawem nastąpić.

Co więcej, te poszukiwania sprawiają również, że niejako „od środka” rozbija się dobrze funkcjonujące rozwiązania systemowe w obszarze wynagradzania pracowników TOAW, które z takim trudem były wdrażane w roku 2012 – w drodze wybiórczego skreślania stanowisk pracy w tożsamych jednostkach organizacyjnych i dociążania dodatkowymi obowiązkami innych pracowników, którzy pozostają w zatrudnieniu.

Dlatego nie godzimy się z sytuacją, że “potrzebę” ukompletowania stanowisk pracowników WOT realizuje się poprzez tak radykalne podniesienie poziomu ich płac, tj. ponad kwoty wynagrodzeń, jakie otrzymują pracownicy na porównywalnych stanowiskach w pozostałych RSZ co stanowi naruszenie postanowień § 10 decyzji Nr 141/MON z 2016 r. Stanowi on, że: „przypadku sformowania nowej jednostki organizacyjnej (…), fundusz wynagrodzeń przydzielany będzie z uwzględnieniem: wielkości przyznanej tej jednostce limitu zatrudnienia bazowego, poziomu średniego wynagrodzenia występującego w porównywalnych pod względem specyfiki realizowanych zadań jednostkach organizacyjnych, struktury zatrudnienia tworzonej jednostki” – stąd uważamy, że takie działanie odbywa niewątpliwie kosztem poziomu płac pozostałych pracowników resortu!

Moglibyśmy jeszcze zrozumieć tę sytuację, gdyby w WOT na stanowiskach cywilnych byli zatrudniani sami dyrektorzy i kierownicy komórek wewnętrznych ale przecież tak nie jest. Jesteśmy świadomi, że zasadnicza część obecnych pracowników WOT “uciekła” od innych wojskowych pracodawców, skuszona lepszymi zarobkami. Niektórzy z nich objęli nawet niższe stanowiska od dotychczas zajmowanych ale za znacznie wyższe wynagrodzenie.

Czy taka jest polityka MON w obszarze wynagradzania pracowników ron? (MK)

Z ostatniej chwili:

Gdy ten temat ukazał się na stronie TARCZY w komentarzach pod jedną z aktualności, w wojskowej wewnętrznej sieci internetowej pojawiły się wpisy o jego nieprawdziwości, chociaż wszystkie zawarte tam dane można odnaleźć w decyzjach Ministra Obrony Narodowej, bądź ustalić we własnym zakresie dokonując prostych obliczeń.

Teraz, gdy są już znane informacje ze sprawozdań finansowych za rok 2018, w tym dane ze sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70 przekazywanego do Ministerstwa Finansów – można ten tekst zweryfikować. Ze sprawozdania wynika, że przeciętne wynagrodzenie pracowników cywilnych WOT za 2018 r. osiągnęło poziom znacznie wyższy niż np. poziom płac pracowników Wojsk Lądowych. Relację poziomu średnich płac pracowników zatrudnionych w jednostkach rodzajów sił zbrojnych i Żandarmerii Wojskowej do poziomu średnich płac pracowników WOT można znaleźć TUTAJ.

Z załączonej tabeli wynika, że pracownicy cywilni WOT zarabiali w ubiegłym roku więcej nawet od pracowników cywilnych zatrudnionych w Żandarmerii Wojskowej. Według posiadanej przez nas wiedzy, jest to pierwsza taka sytuacja w historii wynagradzania pracowników, że pracownicy danego rodzaju sił zbrojnych zarabiają więcej niż pracownicy cywilni zatrudnieni w Żandarmerii Wojskowej. Dotychczas to oni otrzymywali wyższe płace od pracowników RSZ.

Ze sprawozdań wynika również, że stopień obsadzania stanowisk pracowników cywilnych w Wojskach Obrony Terytorialnej już w zasadzie jest na ukończeniu, bo na koniec ubiegłego roku obsadzonych zostało prawie 94% stanowisk zaplanowanych dla pracowników cywilnych tych wojsk. Należy więc zakładać, że w bieżącym roku przeciętny poziom wynagrodzeń tych pracowników – wraz z DWR – tylko nieznacznie przekroczy zaplanowaną na rok 2019 kwotę ponad 6 tysięcy złotych.

Autorzy wpisów w wojskowej wewnętrznej sieci internetowej wskazują, iż nie otrzymują wynagrodzeń na takim poziomie i domagają się podjęcia w tym zakresie działań ze strony związków zawodowych. Związki jednak nie mają możliwości zasięgania informacji o poziomie wynagrodzeń poszczególnych pracowników bez ich zgody, stąd uważamy za zasadne podjęcie działań w tym zakresie przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa. O tym rozmawialiśmy już w trakcie spotkania w MON w dniu 14 lutego 2019 r., bo nasze pismo w tej sprawie – skierowane do Pełnomocnika MON w lipcu ubiegłego roku – nadal pozostaje bez odpowiedzi… (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
219 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Pracownik
28 lutego, 2019 19:05

Brawo 200 mld dla emerytów ale dla pracowników cywilnych wielkie nic to się nadaje do jakiegoś kabaretu, jak czytam te wpisy: temu to, temu tamto, za to, za tamto wszystkim jednakowo podwyżki.
A my nadal czekamy na decyzję MON, na spotkanie, na rozmowy – przejdźmy do czynów a nie obietnic.
Czym się różni pracownik cywilny ciężko pracujący od innych?

Kuba
28 lutego, 2019 19:29

Podejrzewam, że Ci pracownicy (no może 90%) to byli żz.

BRUNON
1 marca, 2019 14:00
Reply to  Kuba

A co ma piernik do wiatraka? Czy to byli żołnierze, czy my, to znaczenia nie ma. Faktem są olbrzymie dysproporcje płacowe.

Grzegorz M.
28 lutego, 2019 19:40

Marku, z tej analizy nasuwa się tylko jeden wniosek – szukać szczęścia w WOT.
Zostało 6% – teoretycznie, jakieś szanse są…

pracownik
1 marca, 2019 07:46

Minister ON podejmie decyzję co do podwyżek do 7.03.2019 r.

Nadzieja
1 marca, 2019 10:51
Reply to  pracownik

Mam nadzieję że decyzje co do podwyższenia płacy pracowników a nie kolejnej podwyżki dla żołnierzy…
Bo to by już całkiem ludzi rozzłościło i w najgorszym razie strajk… lub masowe L4… chyba jednak do takiej sytuacji musi dojść, by coś się ruszyło z płacami.

pracownik
1 marca, 2019 09:45

https://www.defence24.pl/na-trzynastke-dla-emerytow-zrzuci-sie-takze-mon-prawie-200-mln-zl?fbclid=IwAR1xA6RI0gSm1tl_AJNu79Tg2mkEuf8cZNaHusR76YUH_5EXGI3NkGQJGek No i co wy na to moi kochani? – Dziś mamy zarejestrowanych 161 tys. emerytów wojskowych. A przecież ta trzynastka będzie dotyczyła również tych osób, które pobierają świadczenia emerytalne z wojskowych biur emerytalnych, więc to też dzisiaj jest dla mnie wyzwanie, skąd te blisko 200 mln zł na wypłatę tej trzynastki wziąć, ale oczywiście, bez wątpienia środki znajdziemy – powiedział Skurkiewicz w rozmowie z internetową rozgłośnią RadioRadom.pl w swoim rodzinnym mieście. Dopytywany, czy będą to pieniądze przewidziane pierwotnie na modernizację wojska, Skurkiewicz zaprzeczył. Jak tłumaczył, nie wolno przesuwać środków między różnymi „przegródkami” budżetu. – Możemy dokonywać przesunięć w ramach… Czytaj więcej »

1 marca, 2019 11:55
Reply to  pracownik

Oczywiście, że się środki znajdą w budżecie MON, bo w końcu jest to decyzja przemyślana.
Nie ma to zasadniczego wpływu na nasze działania, bo skala oszczędności jest znaczna a poza tym są inne obszary w ramach budżetu MON, aby te świadczenia wypłacić.
Co do 200 mln zł, to nie wiadomo, bo skoro świadczeniobiorców wojskowego systemu emerytalnego jest 161 tys. – to koszt „trzynastki” stanowi kwotę 177,1 mln zł a trzeba wziąć pod uwagę, że w budżecie zaplanowano wydatki na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie wskaźnika 103,26%, natomiast oficjalnie jest to wartość 102,86% czyli w ramach samych świadczeń są już oszczędności…

Grzesiek
1 marca, 2019 13:22

Tylko, że to wie Pan a Ci fachowcy z Monu nie… lub udają, że nie…obstawiam to drugie

Zbyszek
1 marca, 2019 12:27

Dzień Dobry/Wieczór! Jestem ZASKOCZONY i NIEZASKOCZONY dość wysokimi zarobkami w WOT. Dlaczego jestem ZASKOCZONY? Od pracownika RON, zatrudnionego w WOT nie wymaga się specjalnie, wyższych kwalifikacjami niż od pracownika jednostek wojskowych, RBLog, WOG, Warsztatów, TOAW. itp. Powiem więcej, jeśli wartościujemy jednostki wojskowe to WOT są w tej najniżej wartości pod względem zdolności bojowej, wyposażenia itp. (jakim sprzętem tam dysponują? Karabinek i podstawowe wyposażenie żołnierza, techniki praktycznie żadnej!). Niska wartość bojowa jednostki, powinna równać się niskiej płacy wszystkich jej składowych czyli żołnierzy, jak również pracowników RON. Za niską jakość, niska płaca. Tak powinno być stosując logiczny układ myślenia! Za moich wczesnych… Czytaj więcej »

Jerzy
1 marca, 2019 15:01

Mi najbardziej szkoda, że związki nie zgodziły się na te 600 zł od lipca. Wprawdzie to kilka miesięcy ale w sierpniu dostałbym więcej w takim wariancie niż dostanę w wariancie, który wynegocjowały związki. Zresztą, „wynegocjowały” to zbyt wielkie słowo. Negocjacje według niektórych polegają na tym, że my chcemy 550 zł i basta. A jak wzywają na indywidualne rozmowy to nie pójdziemy, bo „jedność związkowa”. No to teraz minister podejmie decyzję samodzielnie a wy najedzcie się swoją „związkową jednością”. Na co komu wasza jedność, porozumienia i inne bzdety, skoro nie macie żadnych rezultatów, bo wszystko dzieje się poza wami? Mam tylko… Czytaj więcej »

Grzegorz M.
1 marca, 2019 15:35

Brawo Jasiu z S – za piękny wpis:
Wczoraj Pełnomocnik przekazał Solidarności wiadomość  ,że do 07 03
2019r. (środa ) będzie ostateczna decyzja Ministra ON w sprawie
podwyżek. Teraz macie porównanie jakie związki mówią prawdę i kto z wami
bawi się w ciuciubabkę i kto was oszukuje.(NSZZ PW) a Tarcza jak zwykle
nie ma żadnych informacji bo znowu Solidarność ją  UBIEGŁA  i  
rozmawiała z Pełnomocnikiem . A szczegóły się dowiecie do  środy.

SAJMON,Forum Oddziału Wart Cywilnych , Nov 2009.

2 marca, 2019 19:53
Reply to  Grzegorz M.

@Jasiu, my w spotkaniu nie uczestniczyliśmy, bo was tam miało nie być.
Okazuje się, że wy jednak z Pełnomocnikiem MON rozmawialiście.
I to dwukrotnie, o czym nie piszesz.
Zobaczymy w środę, jakie to da efekty dla Pracowników RON.
Oby dało…

Pracownik RON
1 marca, 2019 15:59

Co roku sytuacja dot. podwyżek dla pracowników cywilnych powtarza się, czyli ciągle przepychanki, dyskusje a na koniec i tak nic nie wskóramy. Może przejdźmy do czynów i pokażmy się w mediach, na ulicy czy poczekalniach lekarskich. Przecież wystarczyłyby średnio 4-5 dni bez cywili lub znacznie zmniejszona ilość i jednostki staną. Całe wojsko opiera się na naszej pracy- administracja, kuchnia, kierowcy, magazyny, ochrona, straż pożarna itp to przecież My. Pokażmy tak, jak nauczyciele, pielęgniarki, że też potrafimy się zjednoczyć!!! Nie wolno nam strajkować ale choroba nie wybiera!! Ileż można patrzyć biernie, że rząd i tak się z nami nie liczy, bo… Czytaj więcej »

Grzesiek
2 marca, 2019 08:46
Reply to  Pracownik RON

Więc wychodzi na to że generalnie związki zaszkodzily i tyle.po pierwszym spotkaniu można było wziaść 600 ale po cholere…( mam tu na myśli na pewno nie Zpw Tarcza ) lepiej jest nie zarabiac zadużo …i liczyć na mżonki…szlak mnie trafił.żegnam Panie Marku. Na protestach będę.tzn byłbym gdyby były…

2 marca, 2019 08:52
Reply to  Grzesiek

Myślę Grzesiek, że i tak tu powrócisz, ale o tym dowiemy się dopiero po Twoim pierwszym wpisie na stronie TARCZY w przyszłości…
Nie co się zarzekać.
Dlatego… kieruję do Ciebie słowa: do usłyszenia a w zasadzie: do przeczytania.
Pozdrawiam.

Igor
4 kwietnia, 2019 17:34
Reply to  Pracownik RON

Tu się nie iele zrobi ponieważ bardzo dużo pracowników RON to byli żołnierze zawodowi posiadający emerytury i to nie małe… tak naprawdę oni mają gdzieś strajki, protesty…. im wystarczy to, co mają i to, co od czasu do czasu rząd podrzuci… po co strajkować. Oni nie są zainteresowani a stanowią b. duży procent etatów pracowników RON i dlatego ciężko cokolwiek będzie negocjować, skoro nie będzie jedności, bo nie będzie i MON o tym wie, i na tym bazuje….. KONIEC KROPKA.

radek
2 marca, 2019 12:05

Do Zbyszek. Twój wywód o wyposażeniu WOT jest z kosmosu.

Anna
2 marca, 2019 17:59

Witam.
Z tego co się orientuję, 19 marca wszystkie związki będą brały udział w proteście, czy i my też mamy taki zamiar ? Z chęcią dołączę, mimo, iż będę na urlopie. Mamy już tego po dziurki w nosie. Co roku ta sama śpiewka, ile można? 🙁
Pozdrawiam.

Pracownik
3 marca, 2019 07:44
Reply to  Anna

Skąd te informacje? 19 marca to chyba dawno po decyzjach Ministra będzie.
A tak poza tym, może nie prośmy o podwyżki – tylko o jakiś pakiet socjalny dla najbiedniejszej grupy w budżetówce?
Pakiet PRON+?

Nadzieja
3 marca, 2019 20:46
Reply to  Pracownik

Najlepiej ogłosić strajk i już wtedy zobaczymy, czy tak wszyscy sobie będą radzić bez pracowników warsztatowych heh i niech mi ktoś pisze, że likwidacja warsztatów to puste słowa przeciwników podwyżki wtedy, gdy zastrajkują pracownicy zobaczymy Zbyszku, czy ktoś na miejsce takiego pracownika wejdzie z mon, czy Szeregowy, czy też z innym stopniem, jak daj takiego na 8 godzin na warsztat i daj mu 1800 zł netto. Śmiech na sali wypisywane twoje porównania!

Iga
4 marca, 2019 00:15
Reply to  Nadzieja

Strajk? Hmm, zabijemy się o własne nogi. Tu na forum to wszyscy chętnie by na barykady poszli a chętnych na prostą pikietę to nigdy nie ma. Nie oszukujmy się, nie ma w naszej społeczności ducha walki. Najlepiej napluć na związki i mówić że nic nie robią. Jeśli dziś zapytam, kto jest za tym żeby dostać godną podwyżkę – to zobaczę las rąk a kiedy zapytam, kto jedzie na pikietę – to nie ma chętnych żeby: – wziąć dzień wolny, – wziąć flagę do ręki, – wziąć los w swoje ręce, – wziąć odpowiedzialność za płace pracowników Ron, to nie ma… Czytaj więcej »

pracownik
4 marca, 2019 10:58
Reply to  Iga

Bo ludzie, których praca tutaj jest jedynym dochodem się – po prostu boją.
Sam bałem się podpisać pod listą o list otwarty, kiedy wysłannik z nszzpw przyszedł z nią, gdzie trzeba było wpisać imię nazwisko i podpis.
Ludzie się bali.

4 marca, 2019 12:38
Reply to  pracownik

@pracowniku, na liście głosów poparcia NIE TRZEBA BYŁO było wpisywać takich danych a jedynie wpisać wyraz „POPIERAM” i złożyć swój podpis.
Z tego, co piszesz widać, że w ogóle nie byłeś wówczas w tej kwestii zorientowany, chociaż na TARCZY była informacja w tym zakresie. I dalej jest…
Natomiast to, że przedstawiciele NSZZ PW tak działali – też świadczy o tym, w jaki sposób do tej kwestii podeszli… i o ich rzeczywistych zamiarach.

pracownik
4 marca, 2019 13:06

Panie Marku, ja to wiem.
Doskonale wiem też, jaki wzór był na tarczy (listy bez danych osobowych POPIERAM i parafka) ale sam nie jestem już członkiem NSZZPW i nie miałem wpływu na ich listy na których wymagali wpisania imienia i nazwiska (nie wiedzieć czemu i po co wyłamywali się z innym projektem listy).
Ogólnie ludzie się przestraszyli i niczego nie chcieli podpisywać myślę, że to nic dziwnego, bo sam miałem obawy, jak zostanie to odebrane.

4 marca, 2019 13:55
Reply to  pracownik

Jeżeli była taka sytuacja, to zmienia postać rzeczy i tylko potwierdza, że ci działacze NSZZ PW mogli mieć niecne zamiary z Waszymi danymi.
Bo dlaczego chcieli zbierać Wasze dane, skoro we wzorze było inaczej?

danuta
6 marca, 2019 12:58
broda
6 marca, 2019 18:08
Reply to  danuta

Kolego Przewodniczący może jakiś komentarz ?

6 marca, 2019 20:00
Reply to  broda

Chyba @broda żartujesz.
Mam komentować komunikat ze strony NSZZ PW w sytuacji, gdy oni sami zamilkli po sprytnie spreparowanym komunikacie.
Sorry, ale nie zamierzam nadawać mu znamion prawdy.

Anna
3 marca, 2019 20:47
Reply to  Pracownik

https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/592332,solidarnosc-rzad-budzetowka-nauczyciele-podwyzki-wynagrodzenie-protest.html
A z tym pakietem to dobry pomysł.
Faktycznie, chyba nie ma już niżej zarabiających w budżetówce 🙁
Pozdrowionka.

Krzysztof
6 marca, 2019 11:24

Szkoda, że podzielono pracowników wojska i na tych niby też PW ale z BOT i WOT.
Już wysokość nagród rocznych wzbudziła kontrowersje, jak pracownik WOT otrzymał średnio 2500 zł a my po tysiąc.

Nadzieja
6 marca, 2019 17:59
Reply to  Krzysztof

Czyli spotkanie w sprawie ogłoszenia podwyższenia płacy znów przesunięte na 12.03.2019?

Krzysztof
7 marca, 2019 08:06

W tych związkach to muszą siedzieć jakieś matołki bo nic nie potrafią zdziałać.
Siedzą za Nasze pieniądze i zwisa im ile dostaniecie.
Sami zapewnili sobie jako związkowcy, że nie straca pracy będąc działaczami a reszta?
Nie płacić na darmozjadów.

7 marca, 2019 09:05
Reply to  Krzysztof

@Krzysztofie, co Ty mówisz? To Wy jeszcze im płacicie???

Tomasz
7 marca, 2019 09:52

Szanowni Wszyscy Tu Piszący, proszę łaskawie zauważyć, że Pan Marek Kazimierczak jest jedynym przewodniczącym ZZ działającego w RON z którym, dzięki temu miejscu i jego (nie bójmy się tych słów) cywilnej odwadze mamy szansę, najczęściej anonimowo, porozmawiać na ważne dla nas tematy.
To jedyne ogólnodostępne miejsce, w którym następuje reakcja zwrotna z ważną osobą ze ZZ działających w RON. Najzwyczajniej w świecie: uszanujmy to.
Krytykujmy, wylewajmy żale, dyskutujmy, przekazujmy swoje zdanie i swoje emocje oraz piszmy, co nam się nie podoba ale uszanujmy to.
Proszę.

wrysiek
7 marca, 2019 13:08
Reply to  Tomasz

W pełni popieram a w odniesieniu do tych ansów i żalów słów kilka: 1/ W ubiegłym roku w resorcie on dokonano podwyżek wynagrodzeń w granicach naliczeniowej kwoty 200 zł na pełnozatrudnionego. Ile kto z tego otrzymał to kwestia inna – indywidualna w poszczególnych zakładach pracy. Najlepiej to w moim odczuciu wyszło tam, gdzie funkcjonuje kilka zz, bo jeden drugiemu patrzyl na ręce i nie wszyscy dali się kupić czy „zastraszyć” pracodawcom. Tak było w MON a gdzie indziej? A w MSWiA, czy innych służbach mundurowych?? Było – jeżeli tego ktoś nie wie – wielkie nic. Nie było bowiem tam żadnych… Czytaj więcej »

Jutka
7 marca, 2019 13:09
Reply to  Tomasz

Dzięki Tomasz za słowa wsparcia. Niby jesteśmy w jakimś stopniu uodpornieni, jednak przykro kiedy pracownicy wylewa ją swoją frustrację na związek. Wydaje mi się, że TARCZA najmniej na to zasłużyła. Wlożyliśmy naprawdę dużo wysiłku w to, żeby wywalczyć kasę. Ale żeby coś zagrało, musi być wola z obu stron lub odpowiednio duży nacisk z jednej. Czy Broniarz wychodzi sam na ulicę? Cisnął na MEN ile mógł. Nic to nie dało, więc nauczyciele nie przywalili focha na związki – tylko szykują się do protestu, bo mają jaja. A w MON-ie od dawna nie ma jaj. Co nie znaczy, że TARCZA spocznie… Czytaj więcej »

Pracownik
7 marca, 2019 20:25

https://www.wykop.pl/link/4833355

Tak sie z nas śmieją…

Zbyszek
8 marca, 2019 09:18
Reply to  Pracownik

Czy z nas się śmieją? Myślę że poniższy komentarz jednego z internautów oddaje w pełni ocenę tego ogłoszenia: „Normalna oferta pracy w administracji państwowej/samorządowej. Myśleliście, że wszyscy urzędnicy mają pensję jak aniołki z NBP?” Mamy bardzo wiele ofert pracy za takie stawki, np. pracownicy administracyjni sądów, prokuratur, sanepidów, inspektoratów, urzędów wojewódzkich, powiatów. Mało tego, za te stawki ludzie pracują (w przeważającej liczbie kobiety) z pełnym oddaniem i profesjonalizmem. Przecież kilka dni temu protestowali pracownicy sądów i prokuratury. Tam zarobki są podobne jak u PRON. Nie miejsce opisywać przyczyny tego stanu. Wielu ludzi w tej chwili idzie do pracy w tzw.… Czytaj więcej »

pracownik
8 marca, 2019 10:32
Reply to  Zbyszek

Ciekawy ten Twój komentarz Zbyszku taki, jak plaża po sztormie pełno w nim wszystkiego. Pisząc, że z nas się śmieją miałem na myśli kolegów informatyków, którzy są świetnymi fachowcami, pracują z oddaniem i zarabiają jakieś takie pieniążki w okolicy 1800-2200 zł, co dla komentujących na wykopie to śmiech. Nie mówię, że informatycy są jacyś najważniejsi, bo tak na prawdę wszyscy kiepsko zarabiamy ale jak się obserwuję rotację na tych stanowiska, czy ilość zgłoszeń na konkursy (ostatnio 2-3 max) a przy informacji o zarobkach część chętnych wychodzi bez słowa z konkursu… Jest kiepsko. Tak to nas 8 lat poprzedników urządziło i… Czytaj więcej »

Zbyszek
8 marca, 2019 12:08
Reply to  pracownik

Ja jednak wciąż czegoś nie rozumem! Informatycy to bardzo wysoko kwalifikowana grupa ludzi. Ofert pracy pełno! Jak się rozmawia przedstawicielami tej grupy to w zasadzie zarobki są nie niższe niż 4 tys. zł na rękę plus możliwość dorabiania w wielu miejscach. To co trzyma tych ludzi na stanowiskach w MON za 1800-2200 zł? Jakaś misja? A może wielka sprawa, że pracuje się dla umocnienia obronności kraju jako cywile? Pracowniku, wyjaśnij mi to, proszę? Jaką oni mają szansę zarabiać w najbliższych latach 4 tys. zł, jak starują z poziomu 2 tys. zł? Przecież MON „skapnie” jakieś 300 zł brutto i to… Czytaj więcej »

Anka
9 marca, 2019 09:46
Reply to  Zbyszek

Przecież to jest bardzo proste. Przychodzi młody człowiek po studiach. Wojsko oferuje wspaniałe szkolenia za darmo, po których otrzymują papiery. Mają możliwość szkolenia się na różnych systemach. Do odpracowania za kursy mają tylko trzy lata. A co to jest, jeżeli te kursy warte są nawet kilkanaście tysięcy? Opracowują swoje i się zwalniają. Potem przychodzą następni i tak w kółko. Nikt z cywili nie pracuje tu po 20 lat. To się opłaca tylko wojskowym, którzy wyrabiają wysługę i zwalniają się do firm. Pracowałam z nimi kilkanaście lat i tak to się odbywa.

Anka
9 marca, 2019 09:49
Reply to  Anka

I zapomniałam dodać, że często przychodzi młodzież zaraz po ukończeniu np. technikum informatycznego.
Robi sobie zaocznie studia a przy okazji ma praktykę i się uczy.
Potem, oczywiście po obronie się zwalnia, bo i po co ma tu siedzieć za 2.300 i tyle… w temacie.

Zbyszek
9 marca, 2019 18:25
Reply to  Anka

Anka, jestem Ci bardzo wdzięczny za wyjaśnienie sprawy. Umocniłaś mnie tylko w przekonaniu, że etatów wolnych nie ma! Ludzie na nich zatrudnieni narzekają, klną, ba – nawet protestują, niektórzy odchodzą – jest duża rotacja na stanowiskach ale one w przeważającej liczbie są obsadzone i ludzie na nich zatrudnieni mają świadomość wyzysku, pracują może mało wydajnie i mało ofiarnie ale pracują i maszyna KAPITALIZMU się kręci!
Dopóki będzie trwał ten stan rzeczy i będą chętni na te… „posady” za 2.300 zł – NIC SIĘ NIE ZMIENI ZNACZĄCO W PŁACACH!!!

Rysiek
9 marca, 2019 22:58
Reply to  Zbyszek

Też prawda

Nadzieja
11 marca, 2019 07:38
Reply to  Rysiek

Z tego co widzę, Zbyszku wypisujesz jakieś wyssane z palca rzeczy, że na 1 miejsce jest 10 chętnych ludzie młodzi odchodzą do marketów i innych dobrze płatnych prac. Dlaczego? Dlatego, iż zarabia 1750 zł na czysto nie mając wysługi ani innych dodatków, gdzie nadal pracuje pełno emerytów, którzy mają wyższe płace i wysługi i dorabiają na emeryturze śmiech na sali… Odnośnie pisania idźcie do marketów czy tam gdzie indziej, napisz tak do Nauczycieli , Pielęgniarek, czy Policjantów jak strajkowali! A podwyżki i tak dostali, i tak a pracownicy cywilni gorsi są? Jest równouprawnienie więc każdy zasługuje na godne wynagrodzenia i… Czytaj więcej »

Zbyszek
11 marca, 2019 10:59
Reply to  Nadzieja

Nadziejo! Jeśli chodzi o wpis dotyczący 72 kandydatów na jedno miejsce referenta w jednym ze Składów, to poczyniłem go po wpisie jednego z uczestników tego forum ps. Toja z dnia 27 lutego br. TAKIE PODAŁ WIELKOŚCI! Zaznaczył jeszcze, że na ofertę pracy na stanowisku TOKARZA nie było ANI JEDNEGO ZGŁOSZENIA od 4 miesięcy! Wpis każdego uczestnika forum traktuję bardzo poważnie i jako PRAWDZIWY. Nikt nie ma powodów aby tu kłamać w obliczu tak tragicznej sytuacji płacowej. Jeśli chodzi o wpis… „idźcie do marketów czy tam gdzie indziej” to proszę wskazać miejsce gdzie tak napisałem, jeszcze raz proszę wskazać takie miejsce.… Czytaj więcej »

radek
11 marca, 2019 19:16
Reply to  Zbyszek

Panie Zbyszku uprawia pan demagogię, wybierając te przykłady, które potwierdzają niby pana słuszne racje. Coś słyszałeś, ktoś powiedział etc. Pokaż mi pan taki przerost mechaników, lakierników, elektryków, elektroników, hydraulików, spawaczy , blacharzy etc. czekających za bramą. Ci dobrzy ale jeszcze młodzi odchodzą, a reszta /właściwiej garstka/ ich zastępuje. Z zewnątrz nikt nie przychodzi, jeśli nawet, to na chwilę i tu muszę się z panem zgodzić. Pytanie, czy nikomu na górze nie zależy na solidnym wykonywaniu postawionych zadań? Na całą obsadę tylko kilku ma szkoły i kierunkowe wykształcenie. Reszta jest z łapanki. Do tego jeszcze tych wydajnych, znających się na rzeczy… Czytaj więcej »

Zbyszek
12 marca, 2019 08:51
Reply to  radek

Panie Radku, każda odpowiedź na moje wpisy bardzo mnie cieszy a najbardziej te dłuższe wypowiedzi takie jak Pana. Po jednym zapisanym zdaniu trudno cokolwiek wywnioskować! Moja poprzednia wypowiedź nie miała na celu Pana kulturalnie obrazić! Jeśli tak Pan to odebrał, to BARDZO PRZEPRASZAM! Mam pytanie, skoro występują tak duże braki kadrowe wśród mechaników, lakierników, elektryków, elektroników, hydraulików, spawaczy, blacharzy etc. stosując podstawowe prawo na ryku pracy, prawo podaży i popytu – to ile przykładowo powinni zarabiać ww. specjaliści, aby zapanowała stabilna równowaga a praca na tych stanowiskach przyciągała chętnych? Dzwoniłem dzisiaj do znajomego ślusarza w Płocku. Pracuje w firmie podwykonawczej… Czytaj więcej »

12 marca, 2019 09:48
Reply to  Zbyszek

Pozwolę sobie trochę rzucić światła na te Wasze wpisy i podam dane za 2017 rok o najbardziej deficytowych stanowiskach w RON. Na pierwszym miejscu jest to stanowisko wartownika, które miało wartość trzycyfrową. W dalszej kolejności – według dwucyfrowej ilości występowania ofert pracy – były to stanowiska: – inspektor nadzoru inwestorskiego, – inspektor TUN, – specjalista w innych dziedzinach niż: budowlana, łączność, telekomunikacja, zamówienia publiczne, – specjalista z zakresu informatyki, – technik i operator obsługi maszyn i napraw urządzeń technicznych, – monter, – operator urządzeń radiokomunikacyjnych, – kucharz, – kierowca, – pełnomocnik ds psychoprofilaktyki, – specjalista i inspektor BHP, – pracownicy… Czytaj więcej »

Rysiek
12 marca, 2019 12:01
Reply to  Zbyszek

Oto kilka przykładow aktualnych wynagrodzen zasadniczych pracowników mojego zakladu pracy Jestem przekonany ze gdzie indziej jest bardzo podobnie: – portier, robotnik magazynowy, konserwator – 2050 zł – wartownik – 2100 zł – operator, ratownik – 2120 zł – stolarz – 2130 zł – ślusarz, rusznikarz, monter, maszynista, blacharz, galwanizator, grawer, lakiernik, inwentaryzator, tokarz – 2200 zł – kierowca, frezer – 2250 zł – tapicer – 2255zł no i baron wśrod robotników – krawiec – 2555 zł Spośród stanowisk nierobotniczych: – magazynier – 2160 zł – dowódca warty – 2185 zł – informatyk – 2250 zł – inspektor – 2250 zł… Czytaj więcej »

12 marca, 2019 12:44
Reply to  Rysiek

W pełni się z tym Twoim wnioskiem zgadzam i obiema rękami się pod nim podpisuję. Pozdrawiam.

Antek
11 marca, 2019 20:32
Reply to  Zbyszek

Zbyszku to, że ktoś napisał, że 72 kandydatów nie znaczy, że było to prawdą, szczerze w to wątpię a na miejsce tokarza zapewne nie było nikogo, bo wątpię by tokarz przyszedł pracować za 1800 zł netto, jak to ludzie piszą, że takie płace są. pozdrawiam

Zbyszek
12 marca, 2019 09:16
Reply to  Antek

Antku! Nie wiem jakimi przesłankami kierowałby się Toja wypisując fałszywe fakty? To ty zabawiłeś się w sędziego i wiesz lepiej! Nie lepiej przyjąć to do wiadomości, chociaż rozumiem, że to nie pasuje do ogólnej układanki, że nie ma ludzi chętnych itp. Spełniam swój obowiązek zamieszczam pełną wypowiedź Toji! Toja Raczej nie da się zaprzeczyć, że wszyscy mamy równe żołądki. A może przy podziale środków zz zapytają się pracodawcy, jak długo czekają na obsadzenie stanowisk. Taki przykład z życia, stanowisko tokarz – brak chętnych przez 4 miesiące. Stanowisko referent – 72 osoby chętne po pierwszym ogłoszeniu naboru. Odpowiedź Luty 27, 2019… Czytaj więcej »

Anka
10 marca, 2019 16:16
Reply to  Zbyszek

Panie Zbyszku zgadzam się z Panem w 100% dokładnie tak się to odbywa wszyscy mamy tego świadomość. Pracując po kilkanaście lat i więcej mamy prawo wszyscy godnie zarabiać. A mówienie do drugiego pracownika, żeby się zwolnił, jak się nie podoba… To jest po prostu poniżej godności.
Zresztą, słyszałam to już od jednego szefa. Jak mi dodał obowiązki za pracownika, który się zwolnił. Oczywiście za darmo.
Każdy chce otrzymywać godną płacę za dobrze wykonaną pracę.
Pozdrawiam.

jan
9 marca, 2019 20:48
Reply to  Anka

Pani Anko, pani jest sfrustrowana, zawsze można zmienić pracę na lepiej płatną, czyżby bała się pani konkurencji na rynku „cywilnym”? z pani fachowością na pewno znajdzie pani pracę.
Życzę odwagi!

Anka
10 marca, 2019 11:25
Reply to  jan

Dlaczego mam być sfrustrowana? Przecież nie jestem informatykiem. Tylko z nimi pracowałam.
Szkolenia odbywają się nie tylko w Zegrzu i rzeczywiście opinie o nich są różne, nie będę się na ten temat wypowiadać. Ale odbywają się również szkolenia na tzw. rynku cywilnym. Cóż na pewno nie każdy ma szczęście w nich uczestniczyć.
Kończę ten temat, bo przecież zdaję sobie sprawę, że po jednostkach z tymi szkoleniami wygląda różnie. Wypowiadałam się tylko na temat swojej. A propos, sama ogarniałam im te szkolenia.
Pozdrawiam.

!!!
9 marca, 2019 19:25
Reply to  Anka

Anka, serio? Wspaniałe szkolenia? Gdzie?
Byłem na szkoleniu w Zegrzu, takiej niekompetencji nie widziałem na żadnym szkoleniu.
Zmarnowałem dwa dni.

Zbyszek
10 marca, 2019 10:00
Reply to  !!!

Zacytuję klasyka, niezapomnianego Jerzego Dobrowolskiego z film pt. „Nie ma róży bez ognia”: BRAWO!!! WYGRAŁEŚ BON TOWAROWY!

Czy Ty byłeś aby Zegrzu, w wyspecjalizowanej jednostce szkolącej informatyków????
A teraz poważnie, powiem szczerze może tu nie miejsce na to, ale słychać jest coraz więcej głosów krytycznych w mediach o tym „renomowanym” CENTRUM!
Być może jest PRZEREKLAMOWANE???

!!!
10 marca, 2019 17:06
Reply to  Zbyszek

Tak w tej najlepszej: CSŁiI. Nie wiem, czy jest przereklamowane, ale jakbym miał tam siedzieć miesiąc i mieć zajęcia do 13, to chyba bym zwariował.

Rysiek
9 marca, 2019 10:00
Reply to  Zbyszek

A mnie wydaje się to proste… To trochę tak, jak z emerytami cywilnymi i mundurowymi – świadomie nie piszę – wojskowymi, bo wśród zatrudnionych w mon emerytów są także emeryci innych służb i to wcale nie w małej ilości. Jest ich wielu np. w OWC – zwłaszcza pochodzących z MSWiA i służby więziennej… To trochę tak, jak z tzw. chłoporobotnikami, których jest bez liku w prowincjonalnych filiach wojskowych zakładów pracy. To trochę tak, jak z tysiącami tych, którzy po pracy w wojsku idą do kolejnej pracy wykańczając domy i mieszkania, wożąc ludzi i towary, wykonując zadania ochronne w SUFO itp.… Czytaj więcej »

Zbyszek
10 marca, 2019 07:38
Reply to  Rysiek

Ryśku, jestem pod wrażeniem Twojej wypowiedzi. Można ją potraktować jako pewien Manifest Wiosny Ludów Nisko opłacanych! Z całym szacunkiem do Twojego punktu widzenia. Liczysz na to, że jest „grupa ludzi w których jest nadzieja, bo ich życiowa konieczność nie zmusza wręcz do natychmiastowej zmiany pracy, oni wszyscy mogą jeszcze trochę poczekać na poprawę…” Mam do tego wycinka zapisu takie pytania: Jak to się ma do 27 aplikacji na jedno stanowiska referenta w jednym ze Składów? Jak myślisz, czy pracodawca będzie skory więcej płacić, jeśli ma świadomość, że za bramą stoi te przysłowiowe 27 oczekujących i przebierających nogami? Czy możesz określić… Czytaj więcej »

Rysiek
10 marca, 2019 18:06
Reply to  Zbyszek

No właśnie – jakim narzędziem….. Choćby moim zdrowiem – bo jedynie tym mogę swobodnie dysponować. Jak myślisz – co by się stało, gdyby zamiast czekać na wyniki tych związkowych negocjacji z góry przecież możliwe do przewidzenia, pracownicy resortu ogłosiliby indywidualny protest głodowy w sprzeciwie wobec stanowisku resortu i były ich dziesiątki a może i setki?? Potrafisz sobie wyobrazić efekty takiego protestu?? Dziesiątki czy setki… Jedynie tylu na te blisko 46 tys. pracowników resortu Ale by to w zupełności wystarczyło aby zająć się poważnie naszymi pracowniczymi problemami. Aby zajęły się nami obydwie strony – zarówno resort, jak i związki zawodowe. Bo… Czytaj więcej »

Zbyszek
11 marca, 2019 07:02
Reply to  Rysiek

Wielkie dzięki, Panie Ryszardzie za poświęcony czas na odpowiedzi!
Nie pytam już o nić więcej. Widać, że żyjesz tymi problemami nawet… w niedzielę!
Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Zbyszek
10 marca, 2019 09:38
Reply to  Rysiek

Chcę wnieść sprostowanie do mojego wcześniejszego wpisu dotyczącego tych 27 aplikacji na referenta w jednym ze Składów. Jak napisał w dniu 27 lutego uczestnik forum – ps. „Toja”, swoje aplikacje na stanowisko referenta w pierwszym terminie złożyło NIE 27 kandydatów ALE 72 kandydatów! A to robi dużą różnicę! Jak Ryśku ustosunkowujesz się do takiej kwestii, że pod listem otwartym ZZ Tarcza, który poruszył bardzo ISTOTNE i w PEŁNI UZASADNIONE POSTULATY płacowe środowiska PRON – podpisało się tylko 5 tys. pracowników, przy zatrudnieniu 45 tys.? Byłbym pierwszym głupcem, który uważa, że te pozostałe 40 tys. nie słyszała o liście lub jest… Czytaj więcej »

Tomasz
10 marca, 2019 14:12
Reply to  Zbyszek

@Zbyszku, dla pełnego oglądu sytuacji podpowiem jak to działa, z tak dużą ilością aplikujących. Byłem świadkiem podobnej sytuacji. Oferta przechodzi przez Urząd Pracy. Osoby bezrobotne, zarejestrowane są „przymuszane” do reakcji na nie. Widziałem sposób rekrutacji ok. 30 osób „chętnych” na jedno stanowisko biurowe. W trakcie rozmów okazało się, że tak naprawdę chcące podjąć tę pracę są tylko, albo aż, cztery osoby, reszcie zależało na parafce, że się zgłosiły i „chciały”. Na stanowiska techniczne zgłasza się góra kilka osób i często żadna z nich nie podejmuje „wyzwania”. Jako anegdotę mogę opowiedzieć reakcję jednego z informatyków, który miał zbyt idealistyczne wyobrażenie o… Czytaj więcej »

Rysiek
10 marca, 2019 17:39
Reply to  Zbyszek

Witaj. A może to nie tyle strach co wygodnictwo i asekuranctwo??
Może to właśnie te przyczyny, które stoją u podstaw tego, że wszyscy oni mogą z różnych względów jeszcze poczekać??
Nie poparli – czy to oznacza, że nie mają nadziei na poprawę lub jest im dobrze tak, jak jest??

AdamB
9 marca, 2019 19:22
Reply to  Zbyszek

Jestem zatrudnionym w zeszłym roku informatykiem, płacą mi mniej niż szeregowemu i też jestem niezadowolony z wynagrodzenia. Jeśli nie zmieni się ono do końca mojej umowy terminowej, to jej nie przedłużę.
A jak „skapnie 300”, to się pożegnamy i skończy się „służenie niepodległej” a MON zatrudni sobie jakiegoś „świeżaka” i będzie go szkolił, a ten odejdzie.

Zbyszek
10 marca, 2019 06:28
Reply to  AdamB

Dziękuję AdamB za odpowiedź.
Bardzo mi przykro z tego powodu, ale jak Ty odejdziesz – na Twoje miejsce przyjdzie „świeżak” i będzie robił to, co ty robiłeś za podobne pieniądze. Posiedzi parę miesięcy, może będzie to kobieta i zajdzie w ciąże, odejdzie na urlop, przyjdzie następny a maszyna tzw. wolnego rynku kręcić będzie się dalej.
Nie otrzymałem odpowiedzi, dlaczego podjąłeś tę pracę będąc świadomym, że wynagrodzenie jest tam bardzo słabe?

AdamB
10 marca, 2019 17:00
Reply to  Zbyszek

Zbyszku, już piszę: podjąłem pracę, gdyż zaproponowano mi ponad 4000 brutto.
Okazało się, że z pochodnymi – pierwsze oszustwo.
Miały być również szkolenia – drugie oszustwo.
Zamiast tego mam: spanko na biurku.
Wolny rynek aż tak nie oszukuje i rozglądam się za zmianą. Nie jestem programistą, żeby zarabiać po naście tysięcy, a i tak uważam, że marnuję swój potencjał.

radek
8 marca, 2019 17:16
Reply to  Zbyszek

No właśnie …Mamy bardzo wiele ofert pracy za takie stawki, np. pracownicy administracyjni sądów, prokuratur, sanepidów, inspektoratów, urzędów wojewódzkich, powiatów. I co z tego wynika? Że nikt za te pieniądze robić nie chce. Skoro jest ich aż tak wiele. i jeszcze: ….To lepiej bez stresu iść do pracy do budżetu za 2,5 tys.zł.)))) – dodajesz. Zrozum 2, 5 tys. to chyba opisujesz średnią z PIT-u. Bo o tych trzeba zadbać a nie negować potrzebę podwyżek. Mam wrażenie czytając już nie pierwszy Twój artykuł Zbyszku, że akceptujesz taki stan rzeczy a najchętniej zatrzymałbyś nasze pensje na niezmienionym poziomie. Dziwi mnie fakt,… Czytaj więcej »

Zbyszek
9 marca, 2019 11:29
Reply to  radek

Radku z całym szacunkiem dla Twojej osoby widzę, że ty chyba nie rozumiesz pewnej podstawowej kwestii. Otóż Polska po 1989 roku wybrała kapitalistyczną drogę rozwoju gospodarczego. Kapitalizm to taka forma gospodarki, polegająca w dużej części na…. wyzysku ludzi w różnych jej przejawach i na budowaniu konfliktów interesów poszczególnych grup. Najczęściej jest to robione w tzw. „białych rękawiczkach”. Na rynku pracy najemnej sprowadza się to do pewnej granicy płacowej, od której pracownicy CHCĄ lub NIE CHCĄ pracować za pieniądze określone w wielu krajach jako Pensja Minimalna. Mam znajomych we Francji i Niemczech. Wielu, w tym emigranci z Polski pracuje tam za… Czytaj więcej »

9 marca, 2019 17:02
Reply to  Zbyszek

Napisałeś @Zbyszku: identyczne stanowiska, identyczne kwalifikacje i co? Z kim były robione konsultacje przy planowaniu tak zróżnicowanych stawek? I masz rację, bo pewnie z nikim nie były konsultowane. Padła decyzja od Ministra, że ma tak być! To prawie podobne z tym, że Minister ON zabierał wojskowym pracodawcom fundusz płac… bez jakiejkolwiek podstawy prawnej w tym zakresie… taka „zrzutka” wojskowych pracodawców… za 2-3 lata może usłyszymy, że… sami chcieli oddać. Generalnie można stwierdzić, że MON wpadł we własne sidła, bo takim działaniem naruszył postanowienia decyzji Nr 141/MON, którą sam wydał… bez niezbędnego zaopiniowania przepisów tej decyzji przez reprezentatywne organizacje związkowe, jak… Czytaj więcej »

pracownik
11 marca, 2019 08:31

Jest dobry znak – strona NSZZPW nie działa może w końcu postanowili zamknąć działalność? 🙂

AdamB
11 marca, 2019 18:53
Reply to  pracownik

Płonne nadzieje, po prostu nie zapłacili za domenę.

Rob
12 marca, 2019 09:00

A już od 1.03 nie pracuję jako pracownik cywilny, znudziło mnie czekać na kolejne ochłapy. Kurde czemu tak długo czekałem?

Bogdan
12 marca, 2019 11:36
Reply to  Rob

Nie wiem o co te bicie piany, niech się każdy uderzy w pierś i powie czy jego praca jest akurat warta tych pieniędzy, które bierze.
Wiadomo, że w wojsku jako pracownik cywilny nie zarobisz ale się też nie narobisz. Pracuję tu tylko ze względów zdrowotnych, bo gdzie indziej musiałbym się troszeczkę wysilić a tu dużo mniej ale spokojnie i stabilnie.
Proszę o wyrozumiałość, lecz żeby zarobić to trzeba ruszyć nie tylko głową ale i czymś innym.
Słuszne są uwagi, że każdy ma wybór robić i zarobić lub się… za mniejsze pieniądze.
Ot i cała prawda……

12 marca, 2019 12:37
Reply to  Bogdan

Z pewnością Bogdan tym wpisem wywołasz trochę emocji i to trochę jest chyba niewłaściwym określeniem…
Wszędzie są tzw. fuchy, gdzie niektórzy mają się lepiej niż pozostali, ale żeby tak oficjalnie pisać…
Szkoda, że decydując się na taki wpis nie ujawniłeś, w której jednostce jest Ci tak dobrze. 🙂
Bo pewnie nie jesteś z Ministerstwa…

Bogdan
12 marca, 2019 14:18

Marku, wiemy obydwaj, jak i reszta, że nie ma tutaj kokosów, jak nie masz znajomości (ja miałem je tylko przy zatrudnieniu). Jak pisałem, zarabiałem w cywilu o wiele więcej, lecz lekarz zalecił mi lżejszą pracę (wybacz, że nie napiszę, co robiłem fizycznie), więc nie narzekam.
Znałem i znam osobiście mądrych ludzi, którzy troszeczkę popracowali, zobaczyli jaki tu jest klimat i odeszli, bo mieli coś w głowach. Nie rozpisuję się, bo każdy zna realia a rzadko kto potrafi potwierdzić, że nie ma tu JEDNOŚCI – tylko zawiść…
Gorzka ale prawda…

radek
13 marca, 2019 18:40
Reply to  Bogdan

Do Bogdan Słowa …. Marku, wiemy obydwaj, jak i reszta, że nie ma tutaj kokosów, jak nie masz znajomości (ja miałem je tylko przy zatrudnieniu). Powtórzę za p. Bogdanem …. ja miałem je tylko przy zatrudnieniu. I co jeszcze mało skoro dostał pan robotę polegającą na byciu w pracy! Ale przecież premia na 15-go też nią jest. A wielu, ze względu właśnie na uciążliwość pracy i warunki im ucieka. Ty chwaląc się załatwionym etatem też nie musisz się chyba o nią martwić. Przecież skoro jest tak dobrze. Uderzam się w pierś p. Bogdanie. Ja za każdym razem, gdy zatwierdzam każdorazowo… Czytaj więcej »

Zbyszek
12 marca, 2019 14:57
Reply to  Bogdan

Bogdan, ty się chyba Boga nie boisz!
Na tym forum generalnie wszyscy narzekają na wyzysk i przeciążenie zadaniami za małą kasę a ty tym wpisem „burzysz” pewien ustalony jedynie słuszny kierunek dyskusji. Pewnie jeszcze nie ochłonąłeś z wrażeń po udziale w „bezalkoholowym* Pikniku z Okazji 20-lecia Wstąpienia Polski do NATO i tak z marszu po prostu podzieliłeś się z nami dobrym piknikowym humorem i Ci się to udało!
Uśmiałem się po pachy! Dobry żart!

* po słowie „bezalkoholowym” narrator mruga wymownie powieką.))))

Jan
12 marca, 2019 11:41
Reply to  Rob

Brawo TY !!!

Pracownik
12 marca, 2019 12:44

Czy wiadomo, kiedy Panie oficjalna odpowiedź od ministra?

12 marca, 2019 13:10
Reply to  Pracownik

Kiedy? to nie wiadomo.
Ale do kiedy powinna być – tak.
Do 21 marca 2019 r.
Czy będzie… to zależy od poszanowania prawa przez MON.

pracownik
12 marca, 2019 14:58

Co z podwyżkami w 2019 r.

W dniu dzisiejszym Przewodniczący Związku rozmawiał z Pełnomocnikiem MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi w związku z tym, że nie uzyskaliśmy wiążącej decyzji w sprawie podwyżek obiecanych przez Ministra Błaszczaka w 2019 r.
W poniedziałek 18 marca odbędą się konsultacje w sprawie podjęcia akcji protestacyjnej, no bo ile ile możne czekać ok 50 tys. pracowników na znalezienie przez MON czasu na podjęcie tej decyzji. E.R.

Rysiek
12 marca, 2019 17:45
Reply to  pracownik

Dzięki, że nam ten komunikat Pani Sekretarz Związku NSZZ PW przybliżyłeś. Jest ważny. 1/ – Dlatego ze ten związek wie i zgadza się ZGADZA SIĘ na wysokość podwyżki proponowaną przez resort, czyli po prostu te 300 zł. 2/ Dlatego, że ten związek zamiast wszcząć akcję protestacyjną z powodu niskiej kwoty podwyżki, chce ją ewentualnie EWENTUALNIE wszcząć, gdy ta planowana przez resort podwyżka nie zostanie rychło wypłacona. Jak z powyższego wynika to ważna informacja, bo w pełni ukazuje co się właściwie stało. A stało się dokładnie to, o czym od jakiegoś czasu tu piszemy. W dodatku – mam osobiste przekonanie, że… Czytaj więcej »

Pracownik
12 marca, 2019 20:38
Reply to  Rysiek

Nszzpw stosuje sprawdzone metody fałszywej flagi i to nie pierwszy raz.
Wprowadza atmosferę zagrożenia, że nic nie dostaniemy i wtedy Zenek wchodzi cały na biało oznajmiając, że cudem wywalczył 300 zł naliczeniowego na etat.
Ludzie nie są głupi.

Rysiek
12 marca, 2019 23:30
Reply to  Pracownik

W innym wątku dziś napisałem cyt:
„NSZZ PW chociaż nie zmyśla i nie bajdurzy chociaż intensywnie myśli, jak się z tego wszystkiego wyplątać,” …pisząc o tym, co się w kwestii naszych podwyżek wydarzyło i jakby w odpowiedzi mamy ten ich związkowy komunikat…
Podsumuję go Twoim zakończeniem postu: „Ludzie nie są głupi”

Anna
18 marca, 2019 09:20
Reply to  Rysiek

W takim razie zostało nam tylko czekać dziś na ogłoszenie strajku przez NSZZ PW. Chyba, że MON sam zaproponuje zgodę na 550 zł, której oczekuje około 50 tys pracowników.
Czekamy w takim razie na dzisiejsze ustalenia, do 21 marca ma być już wyrównana płaca od stycznia czyli do czwartku powinni wszyscy pracownicy cywilni otrzymać wyrównanie wynagrodzenia.

BLACKY
18 marca, 2019 12:46
Reply to  Anna

A kto Pani takich bajek naopowiadał, że do 21.03 mają być wypłacone podwyżki jak jeszcze decyzji MON nie ma w tym zakresie.

Ania
18 marca, 2019 15:44
Reply to  BLACKY

300 zł ponoć jest Decyzja

jutka
13 marca, 2019 06:45
Reply to  Pracownik

Ten związek istnieje dzięki swoim członkom.
Jesteś pewien, że ludzie nie są głupi?

Anka
13 marca, 2019 07:51
Reply to  Pracownik

Hahaha, nic dodać, nic ująć 🙂 You made my day

Adam
19 marca, 2019 15:48
Reply to  Pracownik

Czyli trzeba się wypisać z nszzpw, bo ten związek nie walczy o nic!

Adam
19 marca, 2019 15:47
Reply to  Rysiek

Właśnie. Jeśli nszzpw ma choć trochę honoru – to powinno ogłosić strajk!!!!
Postawić się chociaż raz!!!!
A nie, jak zwykle suchy komentarz i podkulony ogon.
A może założyć ZZ, które naprawdę będą walczyć.

Dorota
12 marca, 2019 13:21
Reply to  Pracownik

Jak długo jeszcze będzie trwała ta cisza?
Resort się z nami nie liczy, bo nie ma wśród nas jedności i jednomyślności.
I jeszcze jedno pytanie, czy mamy opracowany – oczywiście wspólny – wariant co dalej, jeśli resort nie popuści? Wszystkiego nie da się załatwić w jeden rok ale…

Ala
12 marca, 2019 14:21
Reply to  Dorota

Na stronie NSZZ podana data ogłoszenia podwyższenia płacy 12.03.2019 a innej daty nie było – więc z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie podwyżki..

12 marca, 2019 14:24
Reply to  Ala

Tam rzeczywiście była taka data. I była z tego co wiem, powiązana z odprawą kierowniczą MON i SZ RP…

Barbara
18 marca, 2019 17:06

ze strony nszz pw
2019-03-18
INFORMACJA
Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o podwyżkach dla pracowników ron 300 zł od miesiąca stycznia 2019 r., nie mniej niż 1000 zł jednorazowe w miesiącu sierpniu. W budżecie na 2020r zaplanowano 500 zł. na podwyżki dla pracowników ron. Sekretarz E.R.

Pretensja
19 marca, 2019 07:18
Reply to  Barbara

MASAKRA!!!!!!!! ŻENADA I BRAK SŁÓW!!!!
PO PROSTU ROZGORYCZENIE. ŻEBY NIE WYWALCZYĆ CHOCIAŻ 50 ZŁ WIĘCEJ????
NAPRAWDĘ NIE WIEM CO ROBIĄ ZWIĄZKI. TOTALNY MARAZM.
TERAZ POWINNIŚMY PROTESTOWAĆ.
PANIE ZENKU, KIEDY BĘDZIE PROTEST?
PRZECIEŻ WCZORAJ NIBY BYŁO SPOTKANIE W SPRAWIE AKCJI PROTESTACYJNEJ.
I CO DALEJ???? JA SIĘ PYTAM???

Pracownik
19 marca, 2019 09:44
Reply to  Barbara

Czy wiadomo, jakie są warunki przyznawania podwyżki?
300 brutto pięknie brzmi, ale jak zawsze potem okaże się, że 200 zł brutto lub mniej ;/

19 marca, 2019 09:54
Reply to  Pracownik

Obawiam się, że – niestety – masz rację…
Zresztą, kwota 300 zł miesięcznie w tym roku od początku na to wskazywała…
Niestety, gdy nie ma jedności w działaniu – wszystko się może zdarzyć.
Teraz się okazuje, że dla wielu zakończy się na poziomie… waloryzacji 2,3%…

Kaka
18 marca, 2019 17:14

KTO DO TEGO DOPUŚCIŁ!!!

Barbara
18 marca, 2019 18:57
Reply to  Kaka

SAMOWŁADCA – UZURPATOR ZENON

Ksenia
18 marca, 2019 19:49
Reply to  Kaka

Towarzysze ze związków 🙂

Alex
19 marca, 2019 09:10
Reply to  Kaka

Pozwolę sobie zacytować własny komentarz z 30 stycznia 2019: „Obawiam się Panie Marku, że tu nie ma żadnych negocjacji. Przedstawiciele MON przyszli z konkretną kwotą 300 zł i tego się trzymają. I co im zrobicie? Spotykają się z Wami stwarzając pozory dobrej woli, ale nie macie żadnych środków nacisku na nich. To przecież Minister określił im szczegółowo wysokość tej kwoty. Będzie kolejny termin, kolejne spotkanie, MON powie, że tylko 300 zł mogą dać, i co dalej?” Piszę to w tym celu, by pokazać, że zarówno działania MON, jak i związków są do bólu przewidywalne. Nie liczmy na związkowców, oni nie… Czytaj więcej »

Pracownik RON-to brzmi dumnie
18 marca, 2019 18:44

I po co były te dziwne spotkania, dyskusje itp.?
Jak co roku rząd zrobił co chciał, a związki obudziły się w styczniu, że trzeba rozmawiać o podwyżkach.
Śmieszne!!!

Zenon
18 marca, 2019 20:58

Pięknie po prostu… Brawo my

Alex
19 marca, 2019 09:16
Reply to  Zenon

Pięknie, to będzie w maju i jesienią.
Ja i moja liczna rodzina nie zagłosujemy na PiS.
PiS bezpowrotnie stracił nasze zaufanie.

Jerzy
19 marca, 2019 12:22
Reply to  Alex

Ok, tylko proszę Cię nie głosuj chociaż na PO, bo znowu zablokują podwyżki na 8 lat.

Alex
20 marca, 2019 14:44
Reply to  Jerzy

Jeśli już rozmowa o polityce, to myślę, że PO dostała poważną nauczkę i ponownie tego błędu nie zrobi.

Jerzy
21 marca, 2019 08:00
Reply to  Alex

Jeśli już rozmowa o polityce, to myślę, że to pracownicy wojska dostali poważną nauczkę i ponownie tego błędu nie zrobią.

21 marca, 2019 09:19
Reply to  Jerzy

Tak naprawdę to pracownicy cały czas dostają nauczkę. Po roku 1989 r. nie było jeszcze żadnego rządu, który podjąłby się zadania zreformowania tego obszaru i na poważnie go uregulował. Wręcz przeciwnie, wszystkie dotychczasowe opcje korzystały z tego, że jest, jak jest – podejmując działania, które dla nich były dobre a niekoniecznie dla Pracowników RON. Stąd np. nie ma określonej docelowej liczby pracowników, poziomu minimalnego wynagrodzenia pracownika RON, czy nie stworzono systemu gospodarowania zatrudnieniem i wynagrodzeniami. Wówczas nie byłoby takich zagrywek, jak obecnie są realizowane w ciszy gabinetów ministerialnych. Brak tych narzędzi pozwala np. obecnemu Kierownictwu kształtować taki poziom płac w… Czytaj więcej »

Anka
19 marca, 2019 07:57

Zaglądałam często na to forum, bo widziałam rzeczywistą chęć niektórych, podkreślam niektórych, działaczy związkowych do zmiany trudnej sytuacji pracowników RON. Do wczoraj miałam rzeczywistą nadzieję, że uda się te chęci i działania przekuć na godne podwyżki w tym roku. Jednak zderzenie z rzeczywistością znowu okazało się bardzo bolesne. MON znowu potraktował nas w ohydny sposób dając i tak to, co było z góry założone. Pytam więc po co były te wszystkie spotkania? Po co przedłużano negocjacje skoro i tak przeszedł pierwotny wariant podwyżki? Doceniam trud, który włożyli działacze zrzeszeni w MKK w skruszenie monowskiego betonu. Natomiast ogarnia mnie pusty śmiech,… Czytaj więcej »

Jasiu
20 marca, 2019 17:14
Reply to  Anka

Jak gdzie ona jest? 300 zł to nie bombeczka, a co… niewybuch?

Ziutek
19 marca, 2019 08:01

300 – 50 (na zabezpieczenie skutków podwyżki) – premia – wysługa…. Daj Boże, jak 150-180zł. z tego do podstawy wejdzie..

Alex
19 marca, 2019 14:28
Reply to  Ziutek

Czyli znowu po głowach dostaną pracownicy z największym stażem.
Oni do podstawy otrzymają najmniej, żeby w skutkach wyszło tak, jak tym najmłodszym, którzy mając mały staż – dostaną najwięcej do podstawy.

19 marca, 2019 14:41
Reply to  Alex

Nie dostrzegam @Alex, żeby w przesłanym piśmie było założenie, że dla każdego pracownika przewidziana jest kwota 300 zł…

Alex
20 marca, 2019 14:52

No tak. A ja się teraz zastanawiam nad logiką Ministra.
W budżecie zaplanował na rok 2019 podwyżki 300 zł na pracownika, a przecież ta propozycja 600 zł od lipca właśnie uwzględnia jego plan. W skali roku by wyszło właśnie 300 zł miesięcznie.
Ktoś mi powie o co tu chodzi, bo najwyraźniej nie o plan budżetowy?

Jerzy
21 marca, 2019 07:57
Reply to  Alex

Alex, ministrowi bez różnicy czy będzie 300zł od stycznia czy 600 od lipca – związki nie zgodziły się na 600 od lipca. Głównie z tego powodu, że razem z opcją „600 od lipca” musiałyby się zgodzić w pakiecie na 200 zł w przyszłym roku bez możliwości późniejszej negocjacji, co zamykałoby temat podwyżek w przyszłym roku.
Obecnie temat podwyżek w przyszłym roku jest wciąż otwarty i to jest dobry czas, aby te podwyżki negocjować, a nie jak do tej pory bywało w styczniu.

21 marca, 2019 08:52
Reply to  Jerzy

Było i jest dokładnie tak, jak napisałeś.
Gdyby propozycja MON nie była powiązana z rokiem 2020 a dotyczyła wyłącznie bieżącego roku – resortowa propozycja 600 zł od lipca z pewnością zostałaby zaakceptowana! W końcu pojawiła się ona przy stole jako propozycja Strony społecznej.
Jednak gdy zrobiono z niej „pakiet na dwa lata” – nie mogło być na to zgody, niezależnie od tego, kto od listopada będzie przy sterach.

TOAW
21 marca, 2019 19:34

Panie Marku, z całym szacunkiem, ale jak przyjdzie nowa władza to może być taka akcja, że w ogóle nic nie dostaniemy. Wtedy wyjdzie pakiet 300 zł na dwa lata a nie 800 zł na dwa lata 🙂

21 marca, 2019 21:45
Reply to  TOAW

Nie jestem takim pesymistą, gdyż to samo można byłoby powiedzieć o poprzednikach, którzy jakoby przez tyle lat nic nie dawali a poziom wynagrodzeń jednak sukcesywnie rósł. Przed wyborami w 2015 zabezpieczyli jednak w budżecie kwotę 140,3 mln zł, co pozwoliło zwiększyć obecnej władzy wynagrodzenia PRON w 2016 r. na poziomie 230/350 zł! Te wielkości zaplanowane w budżecie MON przez poprzednią ekipę dawały wzrost płac na poziomie, który w dwóch poprzednich latach nie został nawet przekroczony! W 2017 r. była to kwota 195 zł, natomiast w 2018 r. – kwota 200 zł. Teraz dostajemy 288 zł w sytuacji, gdy od grudnia… Czytaj więcej »

eelaa
22 marca, 2019 05:09

I nic więcej kasy nie będzie 🙁 jesteśmy biedakami

Adam
19 marca, 2019 08:37

Brawo.Na stronie nszz solidarność jest informacja.Minister Mon podjął decyzję: 300 zł podwyżki od 1 stycznia. Może w końcu zorganizujmy kuźwa strajk!!!!!!!Olewka Mon jest totalna.I jeszcze obietnica 500 zł w 2020 .Dobre hehe, obiecywać to ja też mogę, zawsze obiecują i wielka kupa z tego jest.

Kamil
19 marca, 2019 10:57
Reply to  Adam

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/najwyzsze-od-lat-podwyzki-dla-pracownikow-cywilnych

4373 średnio miesięcznie ? Gdzie ?
Nie znam nikogo w RON kto tyle ma …..

Strażak WSP
19 marca, 2019 11:20
Reply to  Kamil

Kto widział taką średnią?????
U nas pracownicy mówią, że na 100% na PIS nie będą głosować + rodziny, a to już się robi spora grupa ludzi.

Jerzy
19 marca, 2019 12:17
Reply to  Strażak WSP

Bez przesady, te rodziny to w większości wojskowi a oni akurat podwyżki dostali dość niezłe… Zresztą jestem ciekawy na kogo będą głosować: na PO która nie dała nic? 🙂 Wtedy na pewno zamiast podwyżek dostaną co roku „raport o nastrojach w resorcie” czy coś w tym stylu. Niezły zgryz.

Alex
20 marca, 2019 21:09
Reply to  Jerzy

Jerzy, a co Ty tutaj taką agitację prowadzisz?
To prywatna sprawa każdego z nas, na kogo zagłosujemy.
Nastawianie ludzi przeciwko PO, w kolejnej już Twojej wypowiedzi, jest co najmniej nietaktem, pomijając już fakt, że mnie np. strasznie wnerwia.

Jerzy
21 marca, 2019 07:43
Reply to  Alex

Alex, rozumiesz w ogóle co oznacza słowo „agitacja”? Ja nikogo do niczego nie namawiam, tylko przypominam ile PO dała podwyżki pracownikom wojska, doskonale to pamiętam bo sam co roku – zamiast pisma o podwyżkach – czytałem pismo od ministra na temat nastrojów w armii… Jeśli przytoczenie zwykłego faktu nazywasz agitacją przeciw PO, to sam sobie odpowiedz, jak dobrze musieli rządzić. Nie rozumiem też co Cię wnerwia: to, że przez 8 lat nie było podwyżek czy fakt, że o tym przypomniałem? To nie moja wina, że akurat PO nic nie dało, jakby to było SLD – to też bym napisał to… Czytaj więcej »

21 marca, 2019 08:42
Reply to  Jerzy

Akurat żołnierzom i funkcjonariuszom @Jerzy, to jest obojętne, kto będzie rządził, bo im – niezależnie czy za PO czy za PiS – uposażenia stale wzrastały… co prawda nie poprzez wzrost kwoty bazowej, ale korzystali z możliwości znacznego podnoszenia wysokości mnożnika przeciętnego uposażenia.
Stąd w okresie rządów PO nie mieli aż tak źle, jak pozostała budżetówka…

Jasiu
28 marca, 2019 19:20
Reply to  Kamil

U mnie tyle ma Komendant OWC z 25 letnim stażem pracy i dodatkiem funkcyjnym a niektórzy mają jeszcze więcej.
Nie będę za dużo ujawniał, bo niejakiego Rysia szlag trafi, że jest taki nieporadny i tak mało zarabia.

Rysiek
19 marca, 2019 11:59

Ponieważ kol Przewodniczący jakoś tak cichcem wrzucił to pismo resortu całościowo przedstawiające kwestię naszych „podwyżek”, jest tu:
https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2019_03_18/20190318_Zwiekszenie_wynagrodzen_pracownikow_ron_w_2019r.pdf
chciałbym zapytać (…-MK)

19 marca, 2019 14:24
Reply to  Rysiek

Uważam, że akurat Pracownikom RON nie trzeba wskazywać i pokazywać, gdzie i czego szukać, czyli prowadzić za rękę, bo struktura strony jest przejrzysta i w pełni transparentna. Jeżeli ktoś wchodzi na stronę i czegoś szuka – to w pierwszej kolejności wchodzi do właściwych zakładek a nie w obszar komentarzy. W ten sposób nabiera nowych praktyk czy nawyków, które – jak widać – są potrzebne. Na stronie MON też oficjalnie nie napisano, że znaleziono środki na 13 dla świadczeniobiorców a jednak to się stało, o czym już wcześniej pisałem. Mając na uwadze, że – poprzez tę stronę – skierowałeś pytania do… Czytaj więcej »

Ziutek
19 marca, 2019 13:52

Proszę Was, TARCZO żebyście zażądali na piśmie te 500 zł od przyszłego roku, żeby nie było, jak za Misiewicza i Macierewicza.
W przyszłym roku będzie nowy rząd, kolejny Minister i znowu będzie „ale ja nic nie obiecywałem i nic nie wiem”.
I zacznijcie już negocjacje odnośnie przyszłorocznych podwyżek, może uda się do tych 5 stów coś jeszcze dorzucić.

W każdym razie bardzo Wam dziękuję za walkę – i nie ma tu cienia ironii, bo wiem, że się staraliście i zrobiliście wszystko, co w Waszej mocy, żeby poprawić nasze warunki płacowe.

eelaa
19 marca, 2019 19:24

https://businessinsider.com.pl/finanse/pracownicy-cywilni-mon-dostana-podwyzki/nwm6x8z
A nie pamiętam już, w którym wątku pisałam, że nie będzie „wielkich” podwyżek, bo mon nie ma na to kasy.
Są dla nich ważniejsze sprawy, kiedyś węgiel, teraz drogi do „remontu”, a cywile no cóż…… ważne, że koszykowy związek ma się dobrze i to już od kilkudziesięciu lat i humor mu dopisuje.

olo
20 marca, 2019 16:52

Dziś pracownicy ZUS dostali podwyżki 400 brutto na osobę – bez dzielenia, bez łaski.

Adam
20 marca, 2019 21:32
Reply to  olo

Coraz bardziej mi się wydaje, że to jednak cywile służą w MON.
Wojsko tylko pracuje.

Pretensja
21 marca, 2019 15:02
Reply to  olo

http://www.nszzpw.pl/aktualnosci.nowosc.571.0.html
Podobno ma już być 288 zł. A nie 300 zł!!!!

21 marca, 2019 21:08
Reply to  Pretensja

A miało być ponad 300 zł.
Żołnierze – ponad 500 zł a pracownikom – ponad 300 zł.
Okazuje się, że żołnierzom – ponad 600 zł a pracownikom – ponad 200 z!

Tadeusz
22 marca, 2019 14:47

Pokaż, który żołnierz dostał 600 zł.

22 marca, 2019 18:07
Reply to  Tadeusz

Pytasz, który żołnierz? „Przeciętny”, przeciętnie każdy żołnierz otrzymał ww. kwotę 655,01 zł.
Jeżeli @Tadeuszu masz z tym jakiś problem – roszę bardzo:
w 2018 r. kwota bazowa 1523,29 zł x mnożnik 3,20 = 4874,53 zł stanowi przeciętne uposażenie żołnierzy.
w 2019 r. kwota bazowa 1523,29 zł x mnożnik 3,63 = 5529,54 zł stanowi przeciętne uposażenie żołnierzy.
Różnica: 5529,54 zł – 4874,53 zł = 655,01 zł!
Mnożnikowcy faktycznie rządzą się innymi prawami od niemnożnikowców, ale to sprawia, że wartość mnożników określa poziom wynagrodzenia/uposażenia.
Wątpisz, że przeciętne uposażenie żołnierzy nie jest osiągane?
Jesteś w błędzie.

Tadeusz
23 marca, 2019 15:47

Średnia wyszła poniżej 500 zł. Nie wiem, jak oni to naliczają.

Tadeusz
23 marca, 2019 15:48
Reply to  Tadeusz

Dokładnie jest, jak u was – ma być powyżej 300 a będzie coś ok. 200 zł.

Natka
21 marca, 2019 13:24

A na stronie NSZZPW jeszcze taka nowina,
to już chyba świadczy o całkowitym lekceważeniu pracowników i Związków http://www.nszzpw.pl/aktualnosci.nowosc.571.0.html

Kamil
21 marca, 2019 13:37

Czyli zapewne z 200 brutto do podstawy, pozostałe 100 brutto na zabezpieczenie dodatków (premia + wysługa ).
Teraz to szok! Wow!
Podstawa skoczy mi z 2000 brutto na 2200 brutto…
Jeszcze z 50 brutto i będzie najniższa krajowa (wynagrodzenia zasadniczego).
Czy to nie wstyd…

21 marca, 2019 20:54
Reply to  Kamil

Przy max wysłudze 20%, zasadnicze może nawet wzrosnąć o 221 zł…
A co mówić o tych, którzy już mają maksa i premię na poziomie 30-40% i więcej… i nie powinni już nic dostać a z pisma wynika, że… mają dostać waloryzację na poziomie 2,3%???? Ciekawe poprzez jaki składnik wynagrodzenia? Dalej podnosić premie ponad te co najmniej 30-40%, które już mają???!!!

Jacek
22 marca, 2019 18:55

Panie Marku a czytał Pan pismo, które otrzymali pracodawcy z WOG-ów?
Tam są jeszcze ciekawsze stwierdzenia, że każdemu pracownikowi należy się podwyżka o 2,3% od podstawy uposażenia a pozostałe środki można rozdzielić zgodnie z wolą pracodawcy czyli plebs po 50 pln a przydupasy sporo więcej. Przynajmniej taka interpretacja została przyjęta przez naszego „ekonomistę” w jednostce.

22 marca, 2019 19:13
Reply to  Jacek

@Jacku to pismo, które trafiło do pracodawców wczoraj – w trybie pilnym – zażądaliśmy od Pełnomocnika MON i oficjalnie dzisiaj dostaliśmy.
Nie może być bowiem tak, że kursują w eterze dwie informacje i są one w swojej treści rozbieżne.
Nie wiem, jakiego u siebie macie „ekonomistę” ale w piśmie zakłada się współdziałanie z organizacją związkową, więc można stwierdzić, że uzgodnienie zapisane w treści art. 27 ust. 3 musi być realizowane.
A co należy rozumieć przez termin „uzgodnienie” już w przeszłości Główny Inspektor Pracy wyjaśniał…

Jacek
22 marca, 2019 19:41

Panie Marku, u nas akurat nie ma związków, jest przedstawiciel a właściwie zastępca przedstawiciela – w sumie to to samo, który podpisze co mu „ekonomista” podsunie, bo – jak to mawiają – „ma zawsze rację” 🙂

Grzegorz M.
22 marca, 2019 20:57
Reply to  Jacek

Jacku – pozwól, że Ci coś wytłumaczę:
proszę byś nie miał żalu do przedstawiciela pracowników, czy też – jak podajesz – do jego z-cy.
Oni mogą jedynie zaopiniować decyzję pracodawcy w zakresie wzrostu wynagrodzeń.
Tę opinię można sobie wysadzić w… buty. Nie ma żadnego znaczenia, co się tam znajdzie, bo decyzyjnym w całości jest pracodawca.
To jedynie związki zawodowe mają wpływ na decyzję w tym względzie, gdyż uczestniczą w procesie uzgadniania i musi się tam znaleźć ich podpis – art. 27 ust. 3 ustawy o Związkach Zawodowych.

Jacek
23 marca, 2019 06:51
Reply to  Grzegorz M.

Panie Grzegorzu niech Pan dokładnie przeczyta co napisałem może to troche zakumuflowane ale dość jasne ja zdaję sobie sprawę z zapisów ustaw aczkolwiek opinia przedstawiciela powinna być w imieniu pracowników „jak sama nazwa głosi” a nie w imieniu przedstawiciela. To co z tym dalej zrobi pracodawca to już całkiem odrębna sprawa.

Grzegorz M.
23 marca, 2019 10:47
Reply to  Jacek

Jacku – tak, jak zarząd organizacji związkowej podpisuje różne dokumenty, regulaminy czy porozumienia – czyni to w imieniu wszystkich pracowników. Podobna sytuacja jest z przedstawicielem. Jego opinia jest opinią pracowników, którzy wybrali taką osobą by ich reprezentowała. To nie jest osoba mianowana przez pracodawcę, lecz uzyskała ten mandat zaufania od pracowników, którzy go wybrali by ich reprezentował. Jeśli uważasz/uważacie, że ta osoba sprawuje tę funkcję niezgodnie z Waszymi oczekiwaniami, nic nie stoi na przeszkodzie by tę osobę odwołać z pełnionej funkcji – szczegóły tej procedury określa stosowny regulamin wewnętrzny obowiązujący w danym zakładzie pracy. To, co jest napisane w opinii… Czytaj więcej »

Jacek
22 marca, 2019 20:13

Prosiłbym o zamieszczenie tego pisma. Niestety, w JW nie będzie ono dostępne dla szarego pracownika.

22 marca, 2019 20:41
Reply to  Jacek

Mówisz – masz @Jacku. Kliknij poniższy link:
https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2019_03_21/20190321_Zasady_realizacji_podwyzek_wynagrodzen_w_2019_r.pdf

Jednocześnie, jak wskazywałem już wcześniej – staramy się zamieszczać pisma na stronie TARCZY w zakładce DOKUMENTY i to tam właśnie to pismo również się znajduje. Proponuję zatem na przyszłość nie tylko czytać bieżące aktualności i komentarze tutaj się pojawiające ale również korzystać z tej zakładki: DOKUMENTY/Opinie i stanowiska/2019
Z drugiej strony, namawiam do stworzenia u Was organizacji a wówczas będziecie Wy a nie „ekonomista” decydować o Waszych wynagrodzeniach. Wystarczy napisać maila na zk@zpwtarcza.pl a z pewnością coś zaradzimy i pomożemy.
Pozdrawiam.

Jacek
23 marca, 2019 06:55

Przepraszam po napisaniu posta zajrzałem do zakładki moja wina ręce były szybsze niż głowa 🙂 bardzo dziękuję za link. Co do organizacji związkowej zbyt mało nas jest i zbyt jesteśmy wewnętrznie podzielenie (na lepszych i plebs do roboty) żeby udało się zawiązać organizację związkową zresztą raczej nie ma to już większego sensu jednostka w której pracuje raczej długo nie zagości już w strukturach SZ RP.

Grzegorz M.
23 marca, 2019 10:58
Reply to  Jacek

Szanowny @Jacku, po raz kolejny pozwolę sobie nie zgodzić się z Twoją wypowiedzią.
Ponieważ wystarczy, że jeden z pracowników przystąpi do wybranej przez siebie organizacji związkowej – jednego z 7 związków działajacych w RON, a wówczas zakład pracy – na mocy ustawy o Związkach Zawodowych – zostaje objęty działaniem tej organizacji.
Tym samym wygasa funkcja przedstawiciela pracowników, a rolę tę przejmuje organizacja związkową, która przyjęła nowego członka organizacji z tego zakładu pracy.
Tak to działa i funkcjonuje również w praktyce.
Wystarczy, że jeden pracownik wstąpi do organizacji…

Jacek
23 marca, 2019 18:35
Reply to  Grzegorz M.

Rozumiem czyli z Pana wypowiedzi wynika, że nie musi zostać zawiązana w danym zakładzie komórka związku w odpowiedniej liczbie pracowników, a wystarczy tylko jeden pracownik jako członek ZZ.
Prosiłbym bardzo o głębsze wytłumaczenie sprawy, jeśli to możliwe w formie e-maila, bo tu jest trochę utrudnione ze względu na moderację. Z góry bardzo dziękuję za udzielenie informacji.

23 marca, 2019 21:05
Reply to  Jacek

@Jacku, usunąłem z Twojego wpisu adres mailowy i przekazałem go Grzegorzowi M.
Możesz się więc spodziewać maila od niego na wskazany przez Ciebie adres. Pozdrawiam.

Jacek
24 marca, 2019 19:46

Żaden problem, zamieściłem go specjalnie by móc uzyskać informacje.
Niestety, forum z moderacją ma to do siebie, że jest trochę uciążliwe żeby uzyskać w miarę płynną wymianę informacji.
Dziękuję Panie Marku – informacja już dotarła.

jacek
22 marca, 2019 11:41

Podobno podwyżka już z marcową wypłatą…..

Anna
22 marca, 2019 16:08

Okazuje się, że z tych 288 zł podwyżki, to nie tylko mają być zabezpieczone dodatki i wysługa, ale także zwiększenie kwoty bazowej do mnożnika, które nastąpiło od 1 stycznia 2019 roku.
Czyli nasza podwyżka topnieje z godziny na godzinę.
Żenada.

22 marca, 2019 18:23
Reply to  Anna

@Anno, w przypadku KSC nie ma innej drogi podwyższenia wynagrodzeń, jak poprzez zwiększenie kwoty bazowej lub wysokości mnożnika.
W waszym przypadku zrobiono to bardzo sprytnie, bo podwyższono Wam i kwotę bazową i mnożnik ale… macie się zmieścić w kwocie przeciętnie 288 zł.
Generalnie jesteście mnożnikowcami, natomiast Państwo traktuje Was jak… zwykłych niemnożnikowców!!!

TOAW
22 marca, 2019 21:28

Tylko podwyższenie kwoty bazowej nastapiło nie w wyniku decyzji Ministra ON ale w wyniku ustawy budżetowej. To w ogóle inna bajka.
Dlaczego więc to ma być liczone razem? Po prostu żenada i tyle. Pan Minister sam będzie promował akcje „zostań żołnierzem” i inne wymysły.
Mam nadzieje, że moi koledzy i koleżanki odpowiednio zamanifestują tę sytuację.

22 marca, 2019 22:03
Reply to  TOAW

W trakcie jednego ze spotkań z Pełnomocnikiem MON wskazywałem na Was – członków KSC – zatrudnionych w TOAW, którzy macie prowadzić agitację kandydatów w szeregi sił zbrojnych podczas, gdy w rzeczywistości jesteście dzisiaj najniżej wynagradzaną grupą pracowników w RON. Dziwolągiem – w mojej ocenie – jest to, że wskazywać plusy płyną z faktu bycia żołnierzem, w tym poziom ich uposażeń, w tym ten najniższy – przeznaczony dla szeregowych, którymi mogą być… absolwenci gimnazjów. Przecież Wy macie mniej od nich, posiadając często 20-30 letnią wysługę… A na drugim biegunie są ci z KSC, którzy siedzą w Ministerstwie… za dwa razy większą… Czytaj więcej »

TOAW
24 marca, 2019 20:49

Panie Marku, tylko jak widać ciągłe upominanie się o Naszą grupę społeczną (korpus służby cywilnej w TOAW) daje efekt odwrotny. Mam wrażenie, że mało kogo obchodzi los ludzi zatrudnionych w WKU i WSZW.
Góra oczekuje spektakularnych efektów, tłumu chętnych do służby wojskowej, szybkiego realizowania powołań, ale gdzie motywacja ja się pytam?
Niestety, poklepaniem po plecach, listami dziękczynnymi nie napełnimy żołądków.
Na samą myśl, odechciewa się wszystkiego.
Dlatego najlepiej robić to co trzeba. 0 inicjatywy własnej i takie teraz podejście będę miał do tego wszystkiego i to samo proponuje moim koleżankom o kolegom z KSC TOAW.

Grzegorz M.
24 marca, 2019 21:54
Reply to  TOAW

@TOAW, dlatego też niektórzy pracownicy TAOW widząc niemoc, bezsilność i własną bezradność – wstępują w szeregi organizacji związkowych, by wspólnie próbować przebić ten mur.

Bany
28 marca, 2019 09:24
Reply to  Anna

Aniu wczoraj dostałem wypłatę z naliczeniami. Wyszło ok 160 zl netto. Z wysluga i premia na poziomie 25 proc…. odejmijmy skutki wychodzi 130 netto podwyżki…. chyba już czas zjednoczyć się i stanąć murem przeciwko temu poniżaniu.

niezadowolony
22 marca, 2019 19:11

Panie Marku a ja mam jedno zasadnicze pytanie. Co teraz związki zawodowe maja zamiar dalej robić? Skoro RON zlekceważył związki zawodowe (może zbyt delikatnie powiedziane), to związki zawodowe powinny pokazać jak wielki to był błąd ze strony RON. Liczę na to, że tak spokojne przyjęcie przez zz decyzji ministra ON – to tylko zagrywka taktyczna i w odpowiednim czasie zz (wszystkie) przygotują jakąś „bombę” dla MON i pokażą, że nawet najmniejszej grupy nie należy lekceważyć. U mnie, jak i moich kolegów i koleżanek jeszcze nigdy nie było takiej chęci zamanifestowania swojego niezadowolenia jak dziś – dlatego może warto by to… Czytaj więcej »

22 marca, 2019 19:17
Reply to  niezadowolony

Myślę, że będziesz miał @niezadowolony, niedługo zamanifestować skalę swojego niezadowolenia…

postronny obywatel
25 marca, 2019 09:11

zero „pomyślunku” w tych waszych związkach zawodowych,chcieliście 550 zł, dostanie 300 zł, ale jak Wam zaproponowano 600zł od 1 lipca to nie chcieliście. Jaki wynik, dostaniecie 300 zł z wyrównaniem od stycznia, czyli tyle samo rocznie za 2019 rok ile 600 za pól roku 2019. Ale wejdziecie w 2020 rok z pensją tylko o 300zł większą , a gdybyście wzięli od lipca 600zł to w rok 2020 weszlibyście z pensją zasadniczą o 600 zł większą. A to od niej liczą się wszelkie dodatki. Aha , i nie wiadomo czy w 2020 dostaniecie jakąś podwyżkę. Kto na tym wygrał, wy czy… Czytaj więcej »

Kamil
26 marca, 2019 00:00

Dlatego lepiej było brać 600 od lipca !!!

eelaa
26 marca, 2019 17:53

Ale pincet było lepsze niż szejset 😉

broda
26 marca, 2019 22:14

A już myślałem, że wszyscy potrafią czytać ze zrozumieniem.
To nie MON proponował po 600 od lipca, tylko była to propozycja Związkowa.
Tak gwoli przypomnienia.

Grzegorz M.
26 marca, 2019 23:56
Reply to  broda

Masz rację broda ale najwyraźniej komuś bardzo zależy żeby manipulować faktami i wypisuje bzdury – obawiam się, że świadomie.

Rysiek
27 marca, 2019 13:38
Reply to  Grzegorz M.

Zgoda – tylko nie tłumaczy to tego, że jej strona społeczna nie przyjęła … Łącznie z nami i tu właśnie powstał problem. Co zaś do manipulowania faktami Grzegorz, to są one takie, ze to co zaproponowała nasza M resort przetrawił i do tego później powrócił. Ta propozycja zakładała, że się to owszem da zrobić ale kosztem zmniejszenia zaplanowanej podwyżki w 2020 r., bo kasy więcej nie będzie. Na to twardo nie zgodziły się wszystkie. Powtarzam WSZYSTKIE zz co dla nas nie jest żadnym usprawiedliwieniem, gdyż ta kwota umożliwiała już w tym roku radykalną poprawę wszystkich generujących środki finansowe zapisów PUZP… Czytaj więcej »

Bany
28 marca, 2019 09:15

Postronny obywatelu kto powiedzial ze 300 czy 600 do podstawy? U mnie już wypłacono wypłaty z podwyżką…. wyszło ok 160 netto z premią i wysluga….. I gdzie te 300??? Jakis zart te obietnice i podwyzki… ile mozna byc dymanym…

Smooth obserwator
26 marca, 2019 13:00

Doszły mnie słuchy, z wnętrza WOT, że otrzymali 450 zł podwyżki … i to do PODSTAWY!!
Zweryfikujcie, proszę te informację.
Jeśli to prawda, to… aaa szkoda nawet gadać.
Pozdrawiam.

Anka
27 marca, 2019 18:26

W piśmie było wyraźnie napisane, że w pierwszej kolejności pieniądze mają być przeznaczone na wyrównanie płac. W naszej jednostce kompletnie to olano.
Dano wszystkim jednakowo tak, że dalej są ogromne różnice.
I ciekawe czy ktoś za to odpowie? Oczywiście nie.
Pójdzie meldunek, jak rozdzielili pieniądze a w Warszawie i tak to oleją.
Nie przebije się nigdy tego betonu.
Już straciłam nadzieję.

Grzegorz M.
28 marca, 2019 00:58
Reply to  Anka

Anka – cóż można Ci napisać w odpowiedzi… Jak to piszesz Warszawę czyli w moim rozumieniu Kierownictwo RON można/trzeba winić za określenie zbyt niskiej kwoty naliczeniowej na stanowisko – że jest zbyt niska zgadza się wszystkie 7 związków z RON ale za rozdział tych środków odpowiadają już jedynie pracodawcy i jeżeli występują u tych pracodawców zakładowe bądź międzyzakładowe organizacje związkowe. Niektórzy pracodawcy wymusiłi wręcz na tych reprezentantach podpisanie niekorzystnych porozumień obciążają ich odpowiedzialnością za nie wypłacenie podwyżek w terminie, a nawet posuneli się dużo dalej twierdząc że w takiej sytuacji podwyżek nie będzie. Zgodnie jednak ze stanowiskiem MON prezentowanym na… Czytaj więcej »

Rysiek
28 marca, 2019 17:18
Reply to  Grzegorz M.

To, że zdarzył się taki ktoś wcale nie upoważnia Ciebie do generalizowania tej sprawy Moje doświadczenia są zupełnie. inne. Byli żz chcieli to zrobić rzetelnie ale natrafili na opór tych „rasowych” z innych zakładowych zz.
Mógłbym więc napisać, że ci „rasowi” za wszelką cenę dażąc do równego podziału – konserwują jedynie te wszystkie od lat istniejące nieprawidłowości. Tego nie napisałem.
Jednak wobec nieuczciwej propagandowej nagonki na nas, nie mającej nic wspólnego z prawdą, byłem zmuszony głos zabrać….

Lucyna
27 marca, 2019 18:14

A może powalczyć o zdrowotne urlopy roczne dla pracowników wojska, jak to mają nauczyciele ?

Strażak WSP
28 marca, 2019 07:34
Reply to  Tomasz

No i można dać ludziom podwyżki, jak w WODACH POLSKICH, oni chyba nas – PW bardzo nie lubią.

Jasiu
28 marca, 2019 09:32
Reply to  Tomasz

U nas by to nie przeszło bo mąciciele tacy jak Rysiu czy kolesie z NSZZ PW. by powiedzieli ,że spłaszczamy wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi ( pracownikami) . Mam u siebie takiego też pseudo fachowca z NSZZ PW Pana Z. W który ostatnio tak namącił , ze ludzie się wypisują od niego ze związku ? A ja jestem za tym i Marek to może potwierdzić ,że podwyżki powinny trafić największe do najniżej zarabiających do osiągnięcia pewnego pułapu i wtedy można by było robić podwyżki po równo. Ten poziom to nie jest na pewno 2300zł. czy 2500zl. płacy zasadniczej.

Tomasz
28 marca, 2019 20:20
Reply to  Jasiu

Mnie akurat najbardziej zainteresował ten fragment: „pracownicy otrzymali newsletter z tabelą pokazującą mediany zarobków na poszczególnych stanowiskach. Wody Polskie posiadają także przygotowaną przez firmę Keystone Business Advisory za 230 tys. zł „wycenę” stanowisk poszczególnych stanowisk pracy, która ma służyć ustaleniu docelowych płac.”

Rysiek
31 marca, 2019 11:57
Reply to  Tomasz

Unas usilowano to zrobic sposobem gospodarczym – jak zwykle …. Bo wojska widocznie nie stac było na powierzenie tego zadania wybranej w przetargu profesjonalnej firmie….. Efekty tego wartościowania przerosły najśmielsze oczekiwania. Dlatego, że jego rzetelne przeprowadzenie wykazało iż te obiegowe poglądy co do tego czyja praca ma tą największa dla zakladu wartosc czy raczej komu nalezaloby więcej zaplacic gdyż jego stanowisko jest niedoszacowane od wielu lat nijak sie maja do wyników tego wartosciowania Tak oczywiscie byc nie moglo wiec zaczeto to ”recznie” zmieniac i naginac Wywolalo to protesty strony spolecznej która sie pod tak ”nagiętymi” protokołami podpisac nie chciała Efekttaki… Czytaj więcej »

Rysiek
28 marca, 2019 21:49
Reply to  Jasiu

Ty nie pisz tylko pokaż w realu, co potrafisz. Bo że ściemniać potrafisz, to my wszyscy od lat wiemy. Pieniędzy na etat masz w tym swoim ośrodku szkoleniowym dwukrotnie więcej niż w takim WOG-u, czy RBL-ogu a tak dzieliłeś, że twoi wartownicy zarabiają blisko o tysiąc mniej od krawca z mojego zakładu.
Tyle nawojowałeś, wiec przestań się w końcu ośmieszać.
Lepiej się pochwal, co teraz nawojowałeś i co się stało z twoimi pomysłami rodem z głębokiego stalinizmu.
Znów ci je zastopowali??
I słusznie, bo lata 50-te już nie powrócą.

Jasiu
29 marca, 2019 07:28
Reply to  Rysiek

To, że ty zarabiasz od krawca mniej o tysiąc, to ja wiem. Znowu siejesz propagandę i kłamiesz, jak z nut. No cóż ale jak się jest przegranym tak, jak ty i twoje 5 minut głodówki – to teraz atakujesz kogo popadnie i piszesz bzdury pod publikę. Uderz się w pierś, kup butelkę coca coli i ku wschodniej granicy podążaj po woli. Tam twoi koledzy moskale na Ciebie czekają i ciepłą kufajkę mają. Ty do końca swojego życia nie dorównasz pracownikom w tym ośrodku szkoleniowym, bo jesteś po prostu za mały chłopku i za mało masz mózgu żeby doprowadzić wynagrodzenia do… Czytaj więcej »

Rysiek
29 marca, 2019 13:48
Reply to  Jasiu

Ten „urlop związkowy” wykorzystujesz po to właśnie aby nam ustawicznie szkodzić i nas obrażać… Za to ci płacą?? W dodatku nas tu ustawicznie wszystkich okłamujesz, bo urlop związkowy dotyczy tych działaczy związkowych, którym płaci związek. Tobie związek płaci??? Za co?? Za nic nierobienie?? Otrzymujesz wynagrodzenie z resortu i nic nie robisz…. Kolejny już rok się migasz i rżniesz ważniaka, blokując etat i ktoś za ciebie tyrać musi za zupełną darmochę… Kim natomiast jesteś, wszyscy dobrze wiedzą. Co do tego twojego chwalidupstwa…. Guzik dla nas wygracie, bo tylko się puszycie. Uważaj, abyś tu nie pękł i smrodu nam nie narobił. Chcieliście… Czytaj więcej »

eelaa
29 marca, 2019 21:54
Reply to  Rysiek
Jasiu
30 marca, 2019 05:59
Reply to  Rysiek

Z chłopkiem małorolnym nie mam co dyskutować. Nie masz pojęcia w żadnym temacie a zwłaszcza w temacie 600 zł.
Nikt ci buzi nie chce zamykać, ani Marek, ani ja. Pisz sobie na stronie Tarczy do bólu, bo to jedyne co możesz zdziałać w sprawie podwyżek. I nie mam zamiaru z Tobą więcej polemizować. Z obrazem trudno się rozmawia.

Jeszcze raz ci powtórzę, oglądaj media a wszystkiego się dowiesz.

Rysiek
30 marca, 2019 11:05
Reply to  Jasiu

To z utęsknieniem czekamy wszyscy aż nas ozłocicie. Jeżeli tak się stanie – pierwszy wam podziękuję. Stanie się?? Nie sądzę – robicie tą dmuchaną zadymę aby ludzie z budżetówki zupełnie was nie opuścili. Przecież już obecnie są ich śladowe ilości. W całym resorcie on jest was może z dwustu a nadymacie się tak, jakby były was miliony. Przyjdą wybory – będziecie swoich członków namawiać do głosowania na kandydatów wiadomej siły przewodniej, więc po co cały ten cyrk?? Dziwię się, że ci wasi członkowie w wojsku z tych skromnych zarobków chcą płacić tak wysokie składki, w zamian otrzymując jedynie propagandową papę… Czytaj więcej »

Kamil
28 marca, 2019 17:35

Pierwsze wyrównania trafiają na konta .
Podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w zależności od WOGu , RBLOGu, JW są w różnych wysokościach. W niektórych np. 220 brutto, 237 brutto przez 250 brutto nawet do ok 290 brutto do zasadniczej.
Skąd te rozbieżności ?
Czy to oznacza te magiczne „średnio 300 na osobę”?

Daniel
28 marca, 2019 18:48
Reply to  Kamil

Jak widać z powyższego posta wszyscy pracownicy Wód Polskich otrzymali podwyżki. U nas, jak zwykle przepychanki, nieporozumienia i brak zgodności, jeśli chodzi o stanowisko w danej sprawie. Już drugi rok marazm w temacie PUZP-u, a od tego trzeba było zacząć poważne zmiany, jeśli chodzi o wyrównywanie dysproporcji płacowych. Już drugi rok pseudo podwyżki dzielą pracowników, a nie łączą. Część z nich nie otrzymuje obiecanych „podwyżek” w imię słusznej idei. O tym jednak nikt na tym forum nie pisze. Te osoby również mają rodziny, które mają swoje potrzeby, opłacają rachunki, a te rosną, jak ceny w sklepach. Jednak w innych instytucjach… Czytaj więcej »

Jasiu
29 marca, 2019 07:49
Reply to  Daniel

I to chcemy zrobić. Ujednolicić stawki a nie jakieś widełki. Tak samo z premią – ma być jedną stawką np. w wysokości 10 % i jeden regulamin premiowania dla wszystkich pracodawców w RON wpisany do PUZP. Zmiany mają dotyczyć stawek w tabeli. Pewnych szczegółów nie mogę ujawniać ale mogę poinformować, że będziemy chcieli dokonać zmian po lewej stronie. To, czy będziemy ruszać prawą – zobaczymy od środków, jakie MON przeznaczy na zmiany. Przypomnę, że dwa lata temu zwiększyliśmy prawą stronę średnio o 1000 zł, bo niektórzy pw się nie mieścili w tabelach i trzeba było im zwiększać premię do np.… Czytaj więcej »

Daniel
29 marca, 2019 09:24
Reply to  Jasiu

I na taką odpowiedź czekałem.
Mam tylko nadzieję, że w najbliższym czasie (może do przyszłego roku) doczekamy się PUZP „uszytego na miarę” RON?! Dodam, że również słyszałem o takich zabiegach (wysokie premie kosztem zasadniczej), a niestety – to nie wlicza się na poczet przyszłej emerytury?
Zatem należy cierpliwie czekać.
PS. A czy u nas będzie średnio 300 zł brutto – to się okaże przy wypłacie (dzisiejszej).

Rysiek
29 marca, 2019 13:21
Reply to  Daniel

„również słyszałem o takich zabiegach (wysokie premie kosztem zasadniczej), a niestety – to nie wlicza się na poczet przyszłej emerytury?”

Dobrze, że postawiłeś ten znak zapytania, bo ja uważam, że wszystko co zarobimy – wlicza się do emerytury i z tego są płacone i podatki, i składki na ubezpieczenie społeczne.

Daniel
29 marca, 2019 21:35
Reply to  Rysiek

Stąd ów „question mark”?
Jeśli do końca nie jestem pewien odpowiedzi, to głupot staram się nie pisać. Dla mnie zasadnicza jest wykładnią całej pensji. Premia raz jest większa, raz mniejsza. Jednak całość to dochód. Cały czas mam wielką nadzieję na usprawnianie PUZP.
ZZ zróbcie to sprawiedliwe, aby każdy PW był dumny z tego gdzie pracuje i dla kogo, i z tego co robi.

Anka
30 marca, 2019 06:03
Reply to  Daniel

Składki płacone są od pensji brutto – nie od zasadniczej czy premii.
A co do premii to nieporozumienie, że dalej ludzie mają po 80%. Czyli to są osoby, które mają powyżej 3000 zasadniczej. Więc bez przesady może.
Fajnie byłoby brać taką pensję, jak ludzie na dole biorą po niecałe dwa tysiące na rękę. U nas tak jest.
A oczywiście najwięcej mają pretensji ci, co mają najwyższe pensje.
Trochę pokory.

sisco
30 marca, 2019 22:54
Reply to  Rysiek

Tak na marginesie dodam tylko, że do emerytury nie wlicza się nagroda jubileuszowa, od której pobierany jest tylko podatek dochodowy.

Rysiek
31 marca, 2019 11:24
Reply to  sisco

To zagadnienie jest dużo bardziej skomplikowane poniewaz np; ”Wynagrodzenie chorobowe wypłacane pracownikowi za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat – za pierwsze 14 dni jest wynagrodzeniem zwolnionym ze składek na ubezpieczenie społeczne (stosuje się zwolnienie z tych składek). W konsekwencji składki ZUS nie wystąpią. W ubezpieczeniu zdrowotnym zwolnienie z naliczenia składek nie występuje, stąd końcowo kwota wynagrodzenia chorobowego podlega wyłącznie składkom na ubezpieczenie zdrowotne. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie stosuje się bowiem wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.… Czytaj więcej »

Rysiek
29 marca, 2019 07:29
Reply to  Kamil

Nie na osobe tylko na stanowisko z planu zatrudnienia a to zupełnie inna sprawa… Bo nikt nikomu tych 300 zł nie gwarantował, ani nawet 288 zł, które pozostały naliczeniowo do podziału. Mogłeś otrzymać jedynie te 2,3% inflacyjnego, bo tylko to było gwarantowane w piśmie każdemu. Stalo się tak, bo w istocie nie uzgodniono niczego… Ani nie dogadano się w kwestii wysokości tej podwyżki, ani sposobu jej podziału. Teraz ten problem, w oparciu o ogólne wskazania resortu – rozwiązywany jest w poszczególnych zakładach pracy a tu sposobów rozdziału tej kasy jest tyle, co ludzi. Jest więc tak, że każdy robi to… Czytaj więcej »

TOAW
31 marca, 2019 20:38

Sytuację zadowolenia informatyków z zarobków przedstawia obecnie ilość ofert na nabory.kprm.gov.pl. Na 5 ogłoszeń z WKU wszystkie dotyczą młodszego informatyka. Na 1 ogłoszenie z WSzW to oferta na starszego informatyka. Robi się naprawdę bardzo ciekawie. Aby tylko ktoś z ręką w pewnym miejscu się nie obudził 🙂

pracownik
1 kwietnia, 2019 14:05
Reply to  TOAW

Nastroje są bardzo kiepskie kolejne wypowiedzenia są już składane.
Ofert będzie więcej.

informatyk TOAW
1 kwietnia, 2019 19:16
Reply to  TOAW

No tak, i trzeba porównać 2 ogłoszenia młodszy informatyk WKU Suwałki – wynagrodzenie zasadnicze 3 132,47 (brutto) + dodatek za wysługę lat i…
WSzW Szczecin, starszy informatyk – wynagrodzenie około 3 000 zł brutto.

TOAW
2 kwietnia, 2019 05:06

To rzeczywiście jest bardzo ciekawe i zastanawiające 🙂 niby wyższy szczebel a tego nie widać. Bardzo często tak jest niestety, że przełożony nie widzi albo nie chce widzieć ile tej pracy jest i później odzwierciedleniem są zarobki. Smutne ale prawdziwe.

pracownik
2 kwietnia, 2019 06:34

Te stawki to jest taki wstyd, że ja już nie wiem.
Nie tak dawno wyśmiewano na portalu wykop.pl nie tylko zarobki informatyków w TOAW (bo ich oferty pracy łatwo znaleźć na KPRM) ale też te w RCI.
Szkoda tylko, że przy budowaniu nowego rodzaju sił zbrojnych – Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni – nie zwraca się uwagi, że w strukturze są już ludzie, którzy na co dzień zabezpieczają tę działkę i ich wynagrodzenia – to jakieś nieporozumienie.
Jak w zasadzie nas wszystkich.
Pozdrawiam.

Kamil
2 kwietnia, 2019 15:18

Po miesiącach walki z RON podwyżka z 2000 na 2235 brutto !!!
Nawet minimalnej krajowej (2250) nie ma wynagrodzenia zasadniczego ….
Wstyd ….

Roberet
3 kwietnia, 2019 19:30

czesiu rysiu i pyrtusiu. Ale daliście popalić rządowi. Mistrzostwo.
Pikieta? Róbcie sami ale nie pokłóćcie się czasem między sobą kto lepiej krzyczy i nie wychodźcie w czasie pikiety na kilku godzinne dyskusje, żeby ustalić swoje stanowisko.
Brawo!!!!

Rysiek
4 kwietnia, 2019 06:22
Reply to  Roberet

Nigdzie nie bylem niczego nie ustalałem a przedstawiam jedynie własne stanowisko Cześć beretko….Kolejny zadowolony z tego co mon dał….

Rysiek
4 kwietnia, 2019 06:51
Reply to  Barbara

Fajnie ale co np. oznacza ten fragment wywiadu z Panem Zenkiem?? – Minister obiecał na początku roku 300 zł z wyrównaniem wypłacanym do 30 kwietnia. Rzeczywiście dostaniecie podwyżkę w wysokości 300 zł? – Po czasie okazało się, że nie 300 zł a 288 zł… Ludzie się wkurzyli. Rząd nie panuje nad sytuacją w budżetówce. To wolna amerykanka. – Przygotowujecie się na rożne scenariusze strajkowe. Który z nich wydaje się najbardziej prawdopodobny? – Zgodnie z ustawą nie możemy strajkować. – Macie państwo związane ręce… – Zdecydowanie tak! Nie możemy użyć najostrzejszej formy protestu jaką jest strajk, choć prawdopodobnie tysiące ludzi by… Czytaj więcej »

Jacek
5 kwietnia, 2019 08:56
Reply to  Rysiek

@Rysiek proponuje przeczytać pismo dostępne na stronie TARCZY dość dokładnie tam jest wytłumaczone i jasno opisane na co pójdzie te 12 złotych, które zostało odcięte od 300 zł podwyżki, faktycznie nie tak to powinno wyglądać ale cóż takich mamy włodarzy resortu. Zanim zaczniemy rzucać wokół siebie gromy na wszystkich – warto doczytać dokładnie, co i gdzie poszło i wydaje mi się, że to wcale nie kradzież a tylko zabezpieczenie naszych odpraw, jubileuszówek i innych.

Rysiek
5 kwietnia, 2019 11:11
Reply to  Jacek

Witaj – a dlaczego to mnie namawiasz do przeczytania tego pisma??
Ja je znam i wydaje mi się, że rozumiem co w nim napisano…
Nigdzie i nigdy nie twierdziłem, że te 12 zł ktoś komuś ukradł…
Wręcz przeciwnie. Twierdziłem, że tak po prostu naliczane są podwyżki w sferze budżetowej, jeżeli pracodawcy ze stroną społeczna nie zawrą innego porozumienia. Takiego np. że każdy otrzyma do wynagrodzenia zasadniczego po 300 zł. Wówczas ta kwota na podwyżki będzie w istocie wyższa ale to już zmartwienie pracodawców.
Pytam więc – dlaczego to ja jawię się Tobie jako ten niekumaty??

Jacek
5 kwietnia, 2019 19:11
Reply to  Rysiek

@Rysiek a gdzie ja napisałem, że Ty napisałeś o kradzieży. To ja napisałem jako wniosek, że to nie kradzież tylko zabezpieczenie takich, czy innych płatności.
Ot, taka uwaga nie gniewaj się ale przeczytałeś, co chciałeś przeczytać a nie – co zostało napisane.
I tyle w temacie, pozdrawiam. I nie jestem zadowolony z podwyżek, które nam zafundował resort ale cóż jest, jak jest i raczej inaczej nie będzie.

Rysiek
5 kwietnia, 2019 23:56
Reply to  Jacek

Fakt – zwróciłeś się do mnie, więc całą Twoją wypowiedź do siebie odniosłem….

219
0
Would love your thoughts, please comment.x