Kolejny dzień negocjacji…

  • 0
  • Maj 1, 2017
20170310_142709

Na 26 kwietnia 2017 r. zaplanowano kolejny dzień negocjacji PUZP. Nie był to jednak dzień negocjacji, taki jak poprzednie.

Niespodzianką było pojawienie się na rozpoczęciu spotkania Podsekretarza Stanu Bartłomieja GRABSKIEGO. W związku z przybyciem Pana Ministra, Strona społeczna oczekiwała informacji o wysokości podwyżek wynagrodzeń i terminie spotkania w celu uzgodnienia zasad ich podziału. Byłoby to naturalne w kontekście wystąpienia w tej sprawie Przewodniczącego Sekcji Krajowej „Solidarności”, pod koniec poprzedniego spotkania w dniu 7 kwietnia br.

Niestety, okazało się, że Pan Minister przybył jedynie z „roboczą” wizytą, zainteresowany przedłużającym się tempem procedowania zmian w PUZP. Poinformował zebranych, że decyzje w zakresie podwyżek nie zostały jeszcze podjęte przez Ministra Macierewicza i zapytał się czy mamy jakieś sprawy do rozstrzygnięcia. Korzystając z obecności Ministra, Przewodniczący „TARCZY” – w imieniu MKK – przekazał „Oświadczenie w sprawie protokołowania spotkań negocjacyjnych dotyczących PUZP dla Pracowników WJOSB” .

Następnie wywiązała się dyskusja o zasadności prowadzenia negocjacji w zakresie zmian całego PUZP. Kolega ze Związku Poligrafów przypomniał, że osobiście przedstawiał Panu Ministrowi – na jednym z marcowych spotkań – taki właśnie scenariusz co najmniej kilkumiesięcznych negocjacji. Pomimo tego, wówczas Strona resortowa uznawała ten kierunek jako jedyną drogę. Pan Minister przyznał, że wówczas nie dawał temu wiary i był bardziej optymistą niż pesymistą.

Z kolei Przewodniczący Kazimierczak wskazał, że już na pierwszym marcowym spotkaniu Strony zgodziły się co do tego, że tegoroczne podwyżki bez zmiany PUZP nie są możliwe. Dlatego też – w trakcie kolejnych spotkań – Przewodniczący NSZZ PW, prezentując stanowisko Strony społecznej, wskazywał priorytetowość prac nad załącznikami do PUZP oraz regulacją premii regulaminowej. Wiązało się to z oczekiwaniami pracowników wojska, które skupione były i są na obiecanych przez MON podwyżkach wynagrodzeń. Niestety, strona resortowa ostatecznie narzuciła prezentowany wcześniej przez siebie tryb omawiania i wyjaśniania kolejno poszczególnych propozycji zmian do Układu.

Następnie Przedstawiciel NSZZ PW zwrócił się do Ministra, aby strona resortowa podjęła decyzję dotyczącą uruchomienia podwyżek bez zmiany PUZP i określiła wysokość gwarantowanej podwyżki dla wszystkich pracowników a dopiero potem przejść do negocjowania zmian do PUZP. Uwzględniając, że stanowisko to było odmienne od stanowiska dotychczas prezentowanego przez Przewodniczącego NSZZ PW – Przewodniczący Kazimierczak wskazał, że przyjęcie takiego rozwiązania będzie trudne do zrealizowania, gdyż na niektórych stanowiskach nie ma już możliwości zwiększenia pracownikom wynagrodzeń zasadniczych. Sytuacja taka istnieje już od kilku lat, stąd kontynuowanie w bieżącym roku działań w sposób zapoczątkowany w roku ubiegłym może mieć swoje konsekwencje przy faktycznym podziale środków w zakładach pracy, jak również przy zakładanych do wprowadzenia zmianach dotyczących systemu wynagradzania w PUZP.

Dyskusja w tej sprawie nie mogła być kontynuowana, bo Pan Minister został wywołany z sali i już się nie pojawił do końca spotkania…

Spotkanie było kontynuowane a Strony rozmawiały o zmianach w treści PUZP. Po „przebrnięciu” kolejnego rozdziału – dotyczącego uprawnień do świadczeń żywnościowych – Strona społeczna zawnioskowała o przerwę. W trakcie przerwy Strona społeczna wypracowała wspólne stanowisko o przejściu do negocjowania załączników do PUZP i kwestii dotyczących premiowania. Działania te miały być realizowane dopiero po podjęciu przez MON decyzji o skali podwyżek i uzgodnieniu ze Stroną społeczną zasad podziału środków przeznaczonych na podwyżkę.

Po przerwie zaprezentowano wspólne stanowisko Strony społecznej w trzech punktach, które dotyczyły:

  1. przedstawienia przez MON wielkości środków przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzeń i rozpoczęcie ze stroną społeczną uzgodnień dotyczących ich podziału – w celu niezwłocznego uruchomienia podwyżek, z wyrównaniem od 1 stycznia br.;
  2. prowadzenia dalszych negocjacji wyłącznie w zakresie zmian w załącznikach Nr 1 i 2 do PUZP;
  3. wprowadzenia do treści Układu zapisów dotyczących jednolitej premii regulaminowej w wysokości 10% dla wszystkich pracowników oraz zaprzestania tworzenia regulaminów premiowania u pracodawców.

Strona resortowa przyjęła do wiadomości przedstawione żądania, jednak – wobec braku na sali osób upoważnionych do zajęcia stanowiska w zakresie zgłoszonych żądań, czy przynajmniej określenia terminu udzielenia odpowiedzi – nie udzieliła żadnych odpowiedzi. W zaistniałej sytuacji, Strona społeczna zaproponowała przejście bezpośrednio do omawiania zmian w załącznikach do Układu, jednak Strona resortowa stwierdziła, że nie jest na to przygotowana. Gdy padła propozycja MON, aby dalej kontynuować prace w zakresie treści Układu w dotychczasowym trybie – nie została ona przyjęta przez Stronę społeczną.

Ostatecznie, nie podejmując żadnych działań strony „trwały” przez prawie godzinę przy swoich stanowiskach w nadziei, że jednak upełnomocniony przedstawiciel MON się pojawi i odniesie się do żądań Strony Społecznej.

Niestety, nie doczekaliśmy się. Przed godziną 16-tą przybył natomiast Szef Sekretariatu Ministra Grabskiego, który poinformował, że w trybie pilnym nasze żądania zostaną przekazane Ministrowi i udzielona zostanie nam odpowiedź. Na pytanie kiedy miałoby to nastąpić, przedstawiciele MON nie potrafili tego określić.

Zgodnie z wcześniej podjętymi ustaleniami, kolejne spotkanie odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 r. i będzie dotyczyć wyłącznie załączników Nr 1 i 2 do PUZP oraz zapisów dotyczących premiowania. (MK)

Z OSTATNIEJ CHWILI:

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Minister Obrony Narodowej Pan Antoni MACIEREWICZ, bez informowania Strony społecznej podjął decyzję w sprawie wypłaty w maju br. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników resortu obrony narodowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone TUTAJ.

Z przekazanej Stronie społecznej – mailem w późnych godzinach popołudniowych w dniu 28 kwietnia 2017 r. – informacji Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi wynika, że szczegółowe zasady realizacji podwyżek wynagrodzeń zostały przekazane pracodawcom i dysponentom środków budżetowych w pismach Podsekretarza Stanu w MON Pana Bartłomieja GRABSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r.

161
Dodaj komentarz

58 Wątki komentarzy
103 Odpowiedzi na wątki
0 Odpowiedzi na wątki
 
Najbardziej zareagowany komentarz
Najciekawszy wątek komentarza
18 Autorzy komentarzy
  Subskrybować  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Lili

Witam, czy jest jakikolwiek cień szansy na to, że wskazana przez MON kwota podwyżki może być podzielona i np. ci zarabiający najniżej tj. 2-2,5 tys. zł brutto dostaną choć odrobinę więcej niż ci, którzy zarabiają kwoty wyższe w widełkach płacowych?
Tak w ramach jakiejkolwiek przyzwoitości.
Pozdrawiam

Dert

Jeżeli u pracodawcy jest ustalona tzw. piramida stanowisk to w ramach przyzwoitości, o której piszesz nie można tym co mają najmniej dawać więcej, bo dojdzie do tego, że na stanowisku wyżej sklasyfikowanym będzie zarabiało się tyle samo, co na najniższym.

Nie zgodzę się z Tobą @Dert, Bezpieczniej budować system wynagrodzeń od dołu, tak jak piramidę. Na dole są największe skutki, bo tych stanowisk jest najwięcej. Po przekroczeniu każdego, kolejnego poziomu (szczebla) zarządzania będzie wiadomo, ile środków już zagospodarowano, a ile jeszcze pozostaje. W ostateczności, w końcowym etapie może się okazać, że np. dla dyrektorów jednostek budżetowych lub dyrektorów jednostek organizacyjnych – zabrakło już środków na ich płace. Wtedy trzeba będzie podjąć decyzję, czy mają to być rzeczywiście stanowiska PW, czy ZZ. Jeżeli będzie “parcie”, aby to były jednak PW – to trzeba zwiększyć budżet płac PW. I wierz mi, środki… Czytaj więcej »

Osa

Taki cień szansy by zaistniał gdyby:
1/ W tym piśmie min. Grabskiego taką możliwość uwzględniono. Osobiście – wbrew opiniom wielu innych – obstawiam, że nieznaczny margines na taką “operację” będzie.
2/ Przekazano całość środków na podwyżki do zakładów ze wskazówką następującej np. treści: “Przekazane środki na wzrost wynagrodzeń należy podzielić zgodnie z zasadami określonymi w PUZP dla PWJOSB oraz art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Informację z dokonanego podziału przekazanych środków przedstawić do DSS MON w terminie do dnia 30 maja bieżącego roku.”
Po prostu wystarczyłoby zapisać jedynie tyle…
A czy tak będzie???
Odpowiadam – nie będzie…

Witaj @Lili, na obecną chwilę nie wiadomo, co zapisano w pismach, które Minister Grabski wysłał do pracodawców i dysponentów środków.
Z pobieżnej analizy przykładu realizacji tej podwyżki zawartego na stronie MON można zauważyć, że wielu pracownikom nie będzie można podwyższyć wynagrodzeń zasadniczych w kwotach wskazanych przez MON.
W takich przypadkach dostrzegamy możliwość zwiększania wynagrodzeń dla innych PW, którzy mają relatywnie niżej określone stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Nie wiemy jednak, czy będzie to możliwe w kontekście treści pism o podwyżkach.

KOBRA

Marku, nie tylko bez informowania strony społecznej ale bez żadnego uzgodnienia wysokości podwyżek i zasad podziału tej kwoty. Ale co tam, p. Antoni M. nie liczy się z Prezydentem RP a ma się liczyć ze Stroną Społeczną?! Powinniśmy podjąć decyzję o skierowaniu pism do Pana Prezydenta i pani Premier o braku dialogu i naruszeniu ustawy o związkach zawodowych lub wytypować delegację związkową do nich. Skoro zasady podziału zostały przekazane do pracodawców i dysponentów środków już 28 kwietnia br. to wynika, że wszystko było wcześniej przez MON ustalone i zaplanowane a rozmowy z nami to zwykła gra z ich strony. W… Czytaj więcej »

Teraz – po sprostowaniu na stronie mon.gov.pl okazuje się, że Minister jednak podjął decyzję o podwyżkach w dniu… 29 kwietnia 2017 r. a więc dzień po tym jak wysłał pisma Minister Grabski (28 kwietnia 2017 r.).
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/wzrosna-pensje-pracownikow-wojska-m2017-04-28/
Zapewne dlatego, że w dniu 28 kwietnia przebywał w…
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/wizyta-ministra-macierewicza-w-rumunii-j2017-04-28/
Tak samo pewnie będzie w przypadku mechanika z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 2405 zł.
Okazuje się, że musiałby to być nie tylko “wysoko wykwalifikowany mechanik legitymujący się dyplomem technika lub mistrza w zawodzie” czyli zaszeregowany do XII kategorii wynagrodzenia zasadniczego (1.770-2.600 zł). Po podwyżce w zasadzie ma maksa – 2.555 zł.

Osa

Marku – zajrzałem… wiadomo gdzie i co widzę??? Widzę, że na adres Pana Ministra pewien pracownik wysłał krótką a istotną informację, po której Pan Minister podjął decyzję (ustną) co do natychmiastowego uruchomienia całego procesu podwyżek. Ten proces uruchomiony (na łeb, na szyję) wyrażę się “elegancko” – w trybie natychmiastowym spowodował, że informacja o tej decyzji(ustnej) została zamieszczona już 28 bm. i w tym dniu powstało także pismo o zasadach rozdziału środków. Nie zostało jednak wysłane a obecnie po podpisaniu stosownego dokumentu przez Pana Ministra w dniu 29 bm., data tego pisma ulegnie zmianie i zostanie przesłane – także do zz… Czytaj więcej »

@Osa, chodzi mi o to, że na stronie mon.gov.pl informacja została zamieszczona “28.04.2017 r.” a następnie przemianowano ją jako z dnia “29.04.2017 r.” czyli na sobotę.
Pismo Ministra Grabskiego poszło do pracodawców i dysponentów w piątek, bo taką informację otrzymała Strona społeczna od Pełnomocnika MON.
Nie wiem dlaczego zakładasz, że to pismo dopiero wpłynie do ZZ w dniu 4 maja, skoro już 2 maja jest dniem pracującym…

Osa

Mareczku – na Boga Przeczytaj spokojnie co Pan Pulkownik napisał Jeszcze raz to zacytuję; „Szczegółowe zasady realizacji podwyżek zostały przekazane pracodawcom i dysponentom środków budżetowych w pismach Podsekretarza Stanu w MON Pana Bartłomieja Grabskiego z dn. 28.04.2017 r.” Ta informacja mówi tylko i wyłącznie o tym, że stosowne informacje dotyczące podziału środków znajdują się w pismach z dnia 28.04. Zostały przekazane w pismach oznacza, że tam po prostu się znajdują. Naprawdę. W tej informacji nie ma nic co dawałoby nam pewność, że te pisma w ogóle wysłano. Co zaś do czasu tej powyższej informacji i komunikatu na stronie MON. Zwróć… Czytaj więcej »

Ty @Osa, patrząc w … wiesz w co, możesz sobie bajdurzyć w tym zakresie, co chcesz. Mnie jednak nie przekonasz, bo wiem co mówię i wiem, co czytam i widzę, co mam przed oczyma.
Tak więc dalej patrz sobie w … wiesz w co. :-)
Na Forum OWC mam motto: Wiedz, co mówisz ale nie mów wszystkiego, co wiesz.
Tak więc poczekajmy cierpliwie do jutra.

Osa

Tylko spokojnie i powoli a dojdziemy do PRAWDY… Otóż jest ona taka, że w dniu 2017-04-28 o godz 15:46 o czym mówi ta moja… z sekretariatu DSS wyszła informacja podpisana przez Pana Pułkownika, że cyt: “Szczegółowe zasady realizacji podwyżek zostały przekazane pracodawcom i dysponentom środków budżetowych w pismach Podsekretarza Stanu w MON Pana Bartłomieja Grabskiego z dn. 28.04.2017 r.” Nic, co jest w tym fragmencie informacji nie mija się tak naprawdę z tą naszą PRAWDĄ. 1/ Te zasady mogły być określone w dniu 28.04. i taką datę może nosić to pismo, gdyż w tym dniu decyzja w istocie podjęta przecież… Czytaj więcej »

Dlaczego @Osa odnosisz kwestię przekazania pism do godziny ok. 15. Sprawdź w naszych komentarzach, kiedy u nas była pierwsza informacja – ok. 13:28. A więc wówczas już była opublikowana na stronie mon.gov.pl
Przekazać pismo do pracodawców i dysponentów, to dzisiaj nie jest żaden problem. Najlepiej to zrobić po ARCUS-ie i dotrze, gdzie trzeba. To nie Twoje czasy, gdy robiono to na piechotę…
Czytałem, że obdarzyłeś nowego Pełnomocnika dużym kredytem zaufania ale myślę, że właśnie ten kredyt się o kilka procent…

Osa

Marku – upieram się, że to pismo w dniu 28 bm. nie poszło do pracodawców, bo nie zdążono go uzgodnić i przesłać. Upieram się także, że ten proces jedynie częściowo nastąpi (jeżeli w ogóle) w dniu 2 maja a najpewniej dopiero 4 maja i to w tym dniu dokumenty zostaną przesłane do jednostek z tym, że do części z nich dotrą faktycznie dopiero w dniu 5 maja.
Będziemy więc mogli o treści pisma dyskutować dopiero 4-5 bm.
Tyle widzę… wiadomo gdzie.
Ale to szczegóły przecież…

Jeżeli by tak było, to już w pierwszej informacji do Strony społecznej nowy Pełnomocnik MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi by się “mijał” z prawdą. :-(
Informacja, że pisma doszły do pracodawców i dysponentów jest faktem.
Czy faktem jest, że te pisma poszły? I to clou zagadnienia.

Osa

Ta informacja Marku nieco wyprzedziła rzeczywistość. Dzieje się czasami tak jak ktoś nakaże działanie niezwłoczne. Jak widać, obiegowe przekonanie o tym, że resort on to machina, która bardzo długo się “rozpędza” po to, by podjąć decyzje jest mylące. Bywa i tak jak tym razem. Ten “kop” był na tyle silny, że niejako wyprzedzono pewne działania, które powinny być podjęte. Ja jako pw mam z tego powodu nieukrywaną satysfakcję. To dla mnie rzeczywisty prezent od resortu. Nie chodzi o tę podwyżkę, bo ona będzie – jaka będzie. Chodzi o to, że ja a także tysiące innych niemal namacalnie przekonaliśmy się właśnie,… Czytaj więcej »

Osa

Dzięki Marku, że tę informację załączyłeś, bo zrozumiałem co się tam właściwie działo. Pojąłem także czego w istocie dotyczył ten związkowy “dwugłos” tam zaistniały oraz w jaki sposób – dążąc do jedności stanowiska strony społecznej – odstąpiliśmy od początkowych naszych postulatów. Proszę o krótką informację na temat udziału i stanowiska ZZ SO w tym spotkaniu…. Zapoznając się z powyższą informacją, zauważyłem po raz kolejny pewne zaskoczenie faktem, że resort niejako jednostronnie określa zasady podziału środków na wynagrodzenia. Chciałbym się do tego problemu odnieść, bo może pozwoli to coś w przyszłości postanowić. Coś – co tę sytuację zaskoczenia zniweluje i zamieni… Czytaj więcej »

Na Twoje pytanie o zachowanie przedstawicieli ZZ SO odpowiedź jest następująca. Gdy zrobiliśmy przerwę na ustalenie stanowiska Strony społecznej, przedstawicieli tego Związku nie było na sali, gdyż opuścili ją wraz z przedstawicielami MON. Po przerwie przedstawiciel NSZZ PW prezentując stanowisko stwierdził, że jest ono stanowiskiem całej Strony społecznej co oznacza, że zapewne uzgodnił to stanowisko również z przedstawicielami ZZSO po ich powrocie na salę. Odnośnie natomiast propozycji Twoich wpisów do pisma MON o podwyżkach w zakresie: cyt: Ewentualnie w pismach zawrzeć co najwyżej wskazówki dotyczące sposobu dokonania podwyżki dla tych, którzy w tzw. „widełkach” się nie mieszczą. Nie rozumiem, dlaczego… Czytaj więcej »

KOBRA

I teraz Marku, mogę dać co niektórym tylko 16 zł do zasadniczej, bo się skończyła tabela dla ich kategorii i dopiero teraz będą jodłować na związki zawodowe. Lepiej niż ci z Tyrolu.
A ja z uśmiechem odpowiem – idź do p. Ministra i zapytaj się, dlaczego tak zapisał podwyżki, bo ja je tylko realizuje ściśle według wytycznych.

Osa

Też prawda ale jedynie w sytuacji, gdy my nadążamy, ze zmianami w układzie za realiami.
Co np. byłoby, gdybyśmy mieli 2-3 cyfrową inflację a przez parę lat nie uaktualnialibyśmy stawek w układzie??
Ja, czyniąc to przykładowe zastrzeżenie, coś takiego miałem na myśli, bo przecież życie wciąż nas zaskakuje – nie zawsze pozytywnie…

Dobra, dobra, @Osa, nie przesadzaj… :-)

KOBRA

A wartownik obecnie 1705 zł podstawa wynagrodzenia a po podwyżce 1855 zł i do tego przykładu mechanika brakuje tylko i aż 700 zł różnicy na podstawie. A gdyby było 500 zł różnicy to by nie wystarczyło a wartownikowi dorzucić te 150 zł z mechanika i by miał te 2005 zł na postawie. Ale największy związek – NSZZ PW (jak to mówi p. R.R.) – nie zgodził się na to, żeby podwyżki nie trafiły do wszystkich pw. I dlatego Ci, co mają dużo, będą mieć coraz więcej a Ci co mają poniżej minimalnej – nadal będą mieć głodową zasadniczą. I byśmy… Czytaj więcej »

@KOBRA, chyba nie wierzysz, że w tego mechanika ze średnią 2.405 zł. O ile mnie słuchy dochodzą, w brygadzie logistycznej w ogóle nie ma żadnego mechanika. Oni występują w batalionach remontowych i nie z takim wynagrodzeniem zasadniczym.
Na stronie mon.gov.pl nie można było jednak dać przykładu z mechanikiem na poziomie zasadniczej 1900 zł, w sytuacji, gdy kilka dni wcześniej mówiono w senackiej komisji, że średnia płaca pracowników z ubiegłego roku to kwota 3.751 zł. http://niezalezna.pl/97419-zarobki-w-wojsku-poszly-w-gore
a płace w ubiegłym roku poszły w górę o…. 435 zł przeciętnie na stanowisko.
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/lepsze-wynagrodzenia-w-wojsku-o2017-04-19/

KOBRA

Właśnie tak myślałem, że jak napiszę o tym mechaniku – to ty wyjawisz całą prawdę. A może RON nie wie gdzie zatrudnia mechaników. U mnie mechanicy są i chcieliby mieć te 2405 zł na podstawie ale mają tylko 1984 zł i po podwyżce tegorocznej w wysokości 150 zł będą mieli zasadniczą 2134 zł. I to są prawdziwe zasadnicze a nie to co napisał RON czyli jak zwykle uprawia demagogię i to jest ta “dobra zmiana” czyli mydlenie społeczeństwu oczu. Nawet prostego komunikatu nie potrafią wstawić na stronie. Bo jak można pisać takie bzdury, że dostaliśmy podwyżki 435 zł czyli 185+250… Czytaj więcej »

Osa

Ta moja…..(wiadomo) wyjawiła mi, że byłeś Mareczku na manifie i cię tam kijem od szturmówy obito.
Prawda to??
Dałem jej trochę tego mojego samogonu to głupoty pewnie opowiada ale zapytać nie zaszkodzi.
Pamiętajcie, aby się jutro… oflagować.
Co do tej powyższej dyskusji o podwyżkach, to radziłbym grzecznie, aby nie dzielić jeszcze skóry na niedźwiedziu a za to niezwłocznie zmniejszyć fundusz nagrodowy – to te zasadnicze od razu nieco pójdą do góry.

Masz rację, pójdą tylko nieco do góry, bo już są prawie pod sufitem. :-)

fikson

Witam Panie Marku mam następujące pytanie.
Jeśli zamknąłem widełki podstawy zasadniczej a moja premia wynosi na tą chwilę 20%. Ostatnią podwyżkę dostałem w premię, bo w podstawę z oczywistych przyczyn nie mogłem, najbliższą podwyżkę pewnie też dostanę w premię to wychodzi mi na to, że po wprowadzeniu przez związki zmian w PUZP czeka mnie i mi podobnych pracowników relatywna obniżka pensji. Chciałbym się dowiedzieć czy dobrze myślę, Z góry dziękuję za odpowiedź.

Osa

A niby dlaczego fikson?? Pierwsza operacja jaka powinna zostać dokonana to ujednolicenie premii – wszędzie do 10 % Da to taki efekt, że jednym zasadnicze się zmniejszą a innym się zwiększa. Zmniejszą się tym, którzy np. premii zupełnie nie mieli. Im zmniejszą się o 10%, bo te 10% wejdzie z zasadniczej do premii. Gdyby jednak taka operacja miała miejsce to zmniejszenie zasadniczej o np. 5 czy 10% po to, aby z tego “wykroic” 10% premię – uderzy tych pracowników “po kieszeni” dlatego, że straca część kwoty za stażowe. Policzmy przykładowo. obecnie jest: zasadnicza 2000 zł, 5% premii to 100 zł,… Czytaj więcej »

Coś z rana popuściłeś sobie @Osa wodze fantazji i wyszło Ci te liczenie trochę tak na okrągło, bo np.: – w pierwszym przykładzie ten Twój pracownik z wynagrodzeniem łącznym 2500 zł i 5% premii, mógłby mieć określone zasadnicze na poziomie 1923 zł, premia 10% – 192,30 zł i wysługa 20% – 384,60 zł i łącznie by wyszło 2499,90 zł. A lepiej by było, gdyby miał 1924 zł zasadniczej i ogółem – 2501,20 zł, bo zyskałby 1,20 zł a nie stracił 10 groszy. – w drugim przykładzie – przy zarobkach ogółem 7750 zł, w tym 35% premii – można ustalić zasadnicze… Czytaj więcej »

Wszystko się okaże jak zostaną zbudowane tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego. Wiem, że już ubiegłoroczna podwyżka odbywała się poprzez wzrost wysokości premii i chcieliśmy tego uniknąć w roku bieżącym, gdyż nie ma podstaw do zwiększania premii z tytułu tego, że MON nie dokonał zmiany tabeli stawek. Piszę MON, gdyż wiem, że Strona społeczna kierowała do MON wnioski o podwyższenie obu stron tabeli. MON optował jedynie za podwyższeniem strony prawej, stąd nie wyrażał zgody na podniesienie obu stron. Na spotkaniu w dniu 26 kwietnia br. mówiłem o tym problemie, przed którym stoimy w ramach prac w PUZP. Ogólnie można powiedzieć tak. Dzisiaj,… Czytaj więcej »

jan

Do tej skromnej podwyżki przydałyby się z dwie pokaźne jednorazówki wypłacone w sierpniu i grudniu. Byłaby to jakaś rekompensata.

Może coś z tego będzie… ostatnią decyzją MON (Nr 90 z dnia 25 kwietnia 2017 r.) zmieniającą decyzję budżetową MON na rok 2017 przeniesiono z uposażeń (paragraf 405) na wynagrodzenia (401) kwotę 45 mln zł – w ramach rezerwy DB czyli Departamentu Budżetowego!
http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2017/04/Poz._86_dec._Nr_90.pdf
patrz w kolumnie “DB”.

Osa

Mareczku – aptekarzem nie jestem a te nasze zasadnicze nie powinny być takie, jakie ci wyszły np. 1923 zł lub 5961 zł. Co to za “końcówki” tych zasadniczych?? W pierwszym przypadku powinno być 1925 zł a w drugim 5965 zł – jak przedstawiłem. Oczywiście, ten pierwszy opisany przypadek liczyłem “zgrubnie”, zastrzegając, że można to wyliczyć dokładnie. Należy zadbać i to zadanie zz, aby te wynagrodzenia zasadnicze były nadawane z dokładnością do 5 a najlepiej 10 zł. Tymczasem rzeczywiście zdarzają się w finansach tacy “aptekarze jak np. ….Ty…. co sprawia, że stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników w niektórych zakładach są “wyśrubowane” co… Czytaj więcej »

@Osa napisałeś: Tymczasem rzeczywiście zdarzają się w finansach tacy „aptekarze jak np. ….Ty…. co sprawia, że stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników To nie wynika z aptekarstwa ale z przestrzegania postanowień PUZP, a konkretnie art. 29 ust. 4. Skoro można dać dodatkowo pracownikowi te kilka zł więcej, np. 3 zł w zasadniczej co wraz z premią i wysługą da 3,90 zł – to czemu nie dawać. A na to, żeby dać w zaokrągleniu 5 czy 10 złotych np. nie ma środków! To nie aptekarstwo, a stosowanie przepisów PUZP. Pisząc “Coś te pisma Pana Ministra Grabskiego długo idą…”, odczuwam z Twojej strony malutką… Czytaj więcej »

Osa

Stwierdziłeś; “jest nawet gorzej niż być powinno. Bo jeżeli dziś pracownik nie ma dodatku za wysługę a w przyszłym roku będzie miał – to pracodawca w przyszłym roku nie będzie miał środków, aby temu pracownikowi wypłacić te 5% od np. 2000 zł czyli 100 zł mcznie od stycznia 2018 r. da brak w budżecie płac 1200 zł tylko na tego jednego pracownika… i wtedy będzie musiał znów np. zmniejszać fundusz nagród, jak w latach poprzednich by wypłacać pracownikom wynagrodzenia. Ale o czym my tu piszemy, przecież to jest abecadło wynagradzania, to się powinno wiedzieć.” No właśnie Mareczku – to się… Czytaj więcej »

Wiem, że chodzi Ci o zmniejszanie funduszu nagród w kontekście braku planu wydatków na wzrost wysługi.
Piszę jednak tu o faktach, o tym co się dzieje w realu i nie będę tego przeinaczał tylko dlatego, żeby ładniej wyglądało. To, że w niektórych jednostkach tworzony fundusz nagród kiedyś był tworzony a dziś już nie jest – jest także spowodowane tym, że brakowało na wypłaty dodatków za wysługę. Tych podstawowych jak i zwiększonych. Wcale się nie zapędziłem w żaden róg, bo o tym mówiłem oficjalnie przedstawicielowi DB w trakcie spotkania w MON w dniu 26 kwietnia br.

Osa

“Tak, tak, ja mijam się co rusz z prawdą a np. Pan Pełnomocnik to według Ciebie… wzór cnót. :-)” Nie wiem – człowieka nie znam, natomiast uważam, że do całej sprawy podszedł z maksymalnym zaangażowaniem i starannością, zadając sobie trud wysłania do władz zz informacji w późnych godzinach popołudniowych – gdy inni już dawno udali się do domów. Nie musiał tego robić ale widać chciał. Za to – jako szeregowy pw – Panu Pułkownikowi zwyczajnie dziękuję, gdyż uwierzyłem, że dostrzega wagę tych naszych pracowniczych problemów. Nie musiał tego robić, bo mógł wysłać stosowną informację dziś lub nawet w dniu 4… Czytaj więcej »

Osa

Mareczku, ja przecież od początku pisałem, że może to pismo dziś u mojego pracodawcy czyli np. w jego kompie będzie lub nie – ale przecież dziś mamy 2 maja. Jeżeli nawet dziś było a np. pracodawcy nie było, bo był np. na obchodach Święta Flagi a wielu pracowników po prostu wzięło w tym dniu urlop na żądanie, to wszelkie prace tak naprawdę mogą się rozpocząć dopiero z dniem 4 maja. Tak pisałem i to w pełni podtrzymuję, więc mnie już nie nękaj. Jeżeli zapytasz, jakie prace to odpowiem, że również takie, których bez udziału zz przeprowadzić nie można. Dlatego nie… Czytaj więcej »

Osa

Nie Marku – chodzi mi o to, że w tym podanym przez Ciebie przykładzie po prostu minąłeś się z prawdą, bo te obliczenia są zupełnie inne.

Tak, tak, ja mijam się co rusz z prawdą a np. Pan Pełnomocnik to według Ciebie… wzór cnót. :-)
Już nie patrz w tę… (wiesz w co) i przyjmij do wiadomości, że to pismo jest już u Twojego pracodawcy. I teraz sobie zweryfikuje te Twoje pisanie. Że przekazane w piśmie Ministra Grabskiego z dnia 28.04 br. oznacza nic innego niż: Pismo Ministra Grabskiego z dnia 28.04. br. z (zawartymi w nim) wytycznymi do podwyżek zostało przekazane do pracodawców i dysponentów.

A jak niby miałyby wyglądać te obliczenia wg Ciebie?

Osa

Widać, że Ty już znasz to pismo a my nie… Pisałem o tym właśnie, że jeżeli do części pracodawców nawet to pismo dzisiaj dotrze – to nikt nad nim pracował nie będzie wcześniej niż od 4 bm. Napisałem dokładnie tak: “Jakakolwiek praca nad tymi dokumentami może się rozpocząć z chwilą, gdy wielu adresatów zapozna się z tymi pismami 2-go lub dopiero 4-go bm. i dlatego po 4 bm. można się spodziewać, że i my ich treść poznamy…” Pisząc “my” miałem nas czyli pw na myśli – nie zaś Ciebie, bo Ty zawsze wiesz o wszystkim nieco wcześniej. No, to jak… Czytaj więcej »

Napisałeś, że: “Ty zawsze wiesz o wszystkim nieco wcześniej. No, to jak wiesz, to dlaczego treści tego pisma nam nie przedstawiasz?? To kolejna jakaś tajemnica jest??” Doskonale wiesz, że gdybym to pismo miał w wersji możliwej do przekazania, władze TARCZY, już by je również miały. Niestety, w tym roku Pełnomocnik MON nie przekazał nam tego pisma, chociaż był w jego posiadaniu. I dlatego ten kredyt zaufania trochę się Mu obniżył. Co w tym piśmie jest zawarte wiem, bo dzisiaj trafiło ono do pracodawców. Co niektórzy z TARCZY dziś pracują – więc mam info o jego treści. Dlatego jestem w tej… Czytaj więcej »

Osa

No bo to zaliczka jest…. A konto tych zmian w PUZP….

Osa

Piszesz cyt: “To nie wynika z aptekarstwa ale z przestrzegania postanowień PUZP, a konkretnie art. 29 ust. 4. Skoro można dać dodatkowo pracownikowi te kilka zł więcej, np. 3 zł w zasadniczej co wraz z premią i wysługą da 3,90 zł – to czemu nie dawać. A na to, żeby dać w zaokrągleniu 5 czy 10 złotych np. nie ma środków! To nie aptekarstwo, a stosowanie przepisów PUZP.” Zapewne nie wiesz co piszesz. Wg Ciebie to ci nasi pracodawcy tak to wszystko skrzętnie wyliczyli, że co do złotówki?? Marek – przestań mnie rozśmieszać, bo dziś jest święto, było wczoraj i… Czytaj więcej »

Tomasz

Nurtuje mnie pytanie.
Jeżeli jestem w 8 kat. zaszeregowania to widełki kończą się tam na kwocie 1900 zł.
Ja mam zasadniczej 1790 to znaczy, że dostanę tylko 110 zł podwyżki + skutki?
Czy Pan Minister wymyślił coś, aby zniwelować takie problemy?

Tak @Tomaszu, Pan Minister wymyślił, że:
“W przypadku wystąpienia maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku, należy dokonać zmiany zapisów w obowiązujących zakładowych regulaminach premiowania, w trybie określonym w tych regulaminach (w przypadku, gdy przepis płacowy przewiduje premię, jako składnik wynagrodzenia).”
W celu realizacji tego kierunku, Pan Minister wycofał się z pisma, które wprowadził w życie w dniu 16 marca 2017 r., które zabraniało dokonywania zmian w wysokości premii regulaminowej.

Pan Minister nie uwzględnił, że zakładowy regulamin premiowania podlega zmianie w drodze aneksów, a te są podpisywane – w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Zgodnie z postanowieniami PUZP, akurat nie znajduję podstaw do corocznego zwiększania w regulaminie wysokości premii dla poszczególnych stanowisk pracy, w dodatku zwiększać ją w różnych wysokościach. To, że MON nie widział potrzeby zmiany tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego przez ostatni rok – nie jest podstawą, aby teraz pracodawcy w uzgodnieniu będą “naprawiać” ten brak działania ze strony MON. O tym było mówione na spotkaniu w MON w dniu 1 marca br. i dlatego było to pismo Ministra… Czytaj więcej »

Osa

Tu pełna zgoda z tym, że co do uzgodnień aneksowych do zakładowych regulaminów premiowania to PUZP niewiele ma do tego, bo o tych regulaminach premiowania jedynie enigmatycznie wspomina. To więc problem zakładowy rozwiązywany w uzgodnieniu pracodawców ze zz.
Mówisz, że zz nic do tej “podwyżki” nie mają i tu się po raz kolejny mylisz.
Nie wiedziałem, że i z Tobą będę musiał tu w wielu kwestiach polemizować, bo to podstawy wiedzy z zakresu prawa pracy czy problematyki płacowej ….

@Osa, w regulaminach premiowania zapisuje się to, co jest w delegacji zapisanej w PUZP. O tym mówią wyroki sądów, które można znaleźć na naszej stronie. To, że w wojskowych jednostkach w tym zakresie była wszechstronna twórczość – nie podlega dyskusji, ale też nie oznacza, że było to działanie prawidłowe.
O braku zz przy podwyżkach, stwierdzam w oparciu o treść pisma Ministra Grabskiego. Zawsze jakieś zapisy się znalazły, teraz ich nie ma. DOBRA ZMIANA nastała.

Osa

Marek – tak się składa, że ja to wiem a aktualny zapis w tym względzie jest następujący – przywołuje go dla przypomnienia… ROZDZIAŁ VII ZASADY PREMIOWANIA Art. 36. 1. Pracodawca tworzy – w ramach środków na wynagrodzenia – fundusz premiowy. Decyzję o wysokości funduszu premiowego podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. 2. Pracodawca w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustala w szczególności: 1) kryteria dokonywania oceny realizacji przez pracowników zadań wymiernych i niewymiernych, 2) wysokość premii przysługującej za pełne wykonanie zadań oraz zasady jej podwyższania, obniżania i pozbawiania, 3) tryb podwyższania, obniżania, pozbawiania, uzgadniania i zatwierdzania premii indywidualnych oraz terminy… Czytaj więcej »

Pan Minister ma tyle zaległej korespondencji wobec “TARCZY”, że nie zamierzam Mu jej powiększać. Tym bardziej, że podwyżka ma zostać zrealizowana z wyrównaniem do 31 maja 2017 r. Pismo Ministra, przesyłające nam korespondencję pomiędzy DB i DSS w sprawie tworzenia funduszu nagród w 2017 r. “idzie” do nas od 19 kwietnia 2017 r., bo jakoś tak się zdarzyło, że akurat w tej sprawie nie można było wysłać go mailem.
Ale mailem wysyłane jest każde zaproszenie na spotkanie.

pracus

Cały czas mam nieodparte wrażenie, że żadna z organizacji związkowych (a i niestety samo Ministerstwo Obrony Narodowej) nie pamięta o tym, że poza Pracownikami Wojska (pozdrawiam) są również Członkowie Korpusu Służby Cywilnej pracujący w Terenowych Organach Administracji Wojskowej! Wojewódzkie Sztaby Wojskowe oraz Wojskowe Komendy Uzupełnień. Nie zapominajcie o nas, bo u nas jest również mizeria! (a czegoś takiego jak premia regulaminowa nie ma, bo jest tylko wysługa). Pozdrowienia.

Nie zapominamy, nie zapominamy. O Was w trakcie spotkań także się upominamy.
Z przesłanego pisma Ministra można wnioskować, że każdy z pracowników zatrudnionych w TOAW będzie miał podniesione wynagrodzenie zasadnicze o 165 zł, czyli mnożnik powinien być podniesiony o 0,0881 i od tego naliczona wysługa lat. Maksymalny wzrost płacy z uwzględnieniem 20% wysługi to będzie kwota 198,10 zł.

Osa

Słuchaj Marek, bo zaczynam się denerwować… O tym, że resort znajdzie sposób, aby podwyżkę wprowadzić a nawet o tym, jaki to będzie sposób pisałem co najmniej 3 miesiące temu. Wówczas byli tacy co twierdzili, że to się zrobić nie da. Gdy twierdziłem, że ta podwyżka będzie miała właśnie taki wymiar i będzie niejako jednym z etapów tegorocznej regulacji wynagrodzeń – spotkałem się z kpiną. A teraz, gdy wszystko co do joty się sprawdziło, Ty twierdzisz, że palcem nie ruszysz chociaż, to co się dzieje – tak samo Ciebie trzęsie, jak i mnie. Nie zamierzasz ministrowi powiększać korespondencji… OK, to jakie widzisz… Czytaj więcej »

Minister skierował pisma do pracodawców. Pracodawcy, zgodnie z art. 27 ust. 3 muszą dokonać podziału środków na podwyżki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. A więc w maju będą prowadzone negocjacje pracodawców z tymi organizacjami związkowymi. Zakładowe organizacje są na tyle mocne, że im doradzać nie trzeba. A gdy będą potrzebowały wsparcia – to wsparcie otrzymają.

Osa

Oprócz tych paru “mocnych” oz – ów, rozumiem, że z naszego zz – są też te “słabsze”.
Dopiero co pisałeś o tym, jak to resort scedował problemy na lokalnych pracodawców…
A władze związkowe w tej zaistniałej sytuacji to, co niby robią??
Pytałem mojego kota Tomusia ale czasu nie miał, bo szczury w magazynie łapał.
Po święcie pracy, podczas którego się uwalił tą moją księżycówką – strasznie się rozzuchwaliły i wcinają ten wojskowy makaron aż miło…
Zajrzałem więc… wiadomo gdzie… ale w dziób dostałem, bo ta moja… wiadomo co… jest strasznie obrażona za pomówienie, że bajdurzy… Dostała kielicha i wydukała…
“Odwróćcie zaistniałą sytuację…”, rozumiesz coś z tego??

Gdybym się jeszcze zajmował tłumaczeniem jej słów, to w ogóle byś miał wszystko na gotowe… Nie pisałem, że resort scedował na lokalnych a MON. Bo to lokalni pracodawcy tworzą resort. A MON to dla mnie Urząd MON czyli “zbrojne ramię” Ministra do zabezpieczania i wdrażania w życie Jego decyzji. Fakt, że czasem wydaje mi się, że te decyzje tak naprawdę nie są Ministra ale myślę, że… to mi się tylko tak wydaje. MON jest jednoosobowy. A władze związkowe to liczba mnoga. Obecnie siedem ZZ. Co robią… pytasz. Ano władze związkowe nie będą podejmować uchwał, bo ich realizacja i tak będzie… Czytaj więcej »

Osa

A tak Mareczku – bliżej brzegu??
Cały czas myślę co ta… wiadomo co… miała na myśli.

Osa

Tomasz napisał: Maj 2, 2017 o 15:09 Nurtuje mnie pytanie. Jeżeli jestem w 8 kat. zaszeregowania to widełki kończą się tam na kwocie 1900 zł. Ja mam zasadniczej 1790 to znaczy, że dostanę tylko 110 zł podwyżki + skutki? Czy Pan Minister wymyślił coś, aby zniwelować takie problemy? Panie Tomaszu – nie sadzę, aby Pan otrzymał satysfakcjonującą odpowiedź, więc jej Panu udzielę. Otóż, pisząc o 8 kat. zasz. nie wspomniał Pan, że to Pana stanowisko jest zaszeregowane do kat 8-10, prawda?? Jeżeli tak, to na tym stanowisku może Pan mieć zasadniczą nie do 1900 zł a do 2200 zł. Już… Czytaj więcej »

TADEUSZ

Tragedia czytam i nie wierzę zamiast walczyć o setki wy zadowalacie się złotówkami. Jestem żołnierzem i jak najbardziej popieram to, abyście otrzymali jak najwyższe podwyżki, oczywiście ci najmniej zarabiający. Związki zawodowe macie w przeciwieństwie do nas ale do niczego. Z obserwacji WOG Oleszno, kto nie jest w związkach zawodowych zostaje pominięto przy podziale nagród. Pilnują, aby jak najwięcej było dla zasłużonych działaczy związkowych. Czytając wasze forum, chyba tylko Pan Kazimierczak coś próbuje naprawić ale sam za bardzo nie da rady. Trzeba wymienić większość działaczy związkowych, bo oni myślą tylko o sobie. WYBRAĆ ludzi młodych, poza układami, którzy chcą coś zrobić… Czytaj więcej »

Osa

Jeżeli jesteś żołnierzem to o nic walczyć nie musisz, bo ci to na tacy przynoszą.
Skończysz służbę – być może rozpoczniesz pracę w wojsku lub poza nim.
Wówczas dopiero poczujesz smak (i zapach) każdej pojedynczej złotówki…

eelaa

Brawo, brawo TADEUSZ, trafiłeś w punkt.
Tak właśnie się dzieje i tak pojmują swoją rolę “działacze związkowi”, z wyjątkami jak p. Marek.
Dlatego też mnóstwo pw rezygnuje z przynależności do zz, słysząc “i o co jeszcze Ci chodzi, czego jeszcze oczekujesz” itp.
Nikt nie mówi czy ich działalność to działalność pro bono, czy kwota zaczynająca się cyfrą, no właśnie…
A nagrody, premie, medale.
Cóż nawet na najniższym poziomie nie można uzyskać żadnej informacji ani porady.

Osa

Eelaa – związki to my – MY, PRACOWNICY. Jakich wybieramy przywódców – takich mamy. Prawda jest taka, że nie chcemy się narażać, nie stać nas na zajmowanie się problemami innych, bo często mamy sporo własnych. Przyjmujemy postawę roszczeniową. Płacimy (lub nie płacimy) składki i wymagamy. Od nich, nie od siebie. A gdy zorientujemy się, że ta składka rośnie, bo rosną zarobki – to się po prostu pod byle pretekstem ze związku wypisujemy. Najlepiej wówczas, gdy ten zz załatwi nam zwiększoną – w ramach wyrównywania wynagrodzeń – podwyżkę lub związkową zapomogę… Powód do rozstania się ze związkiem zawsze się znajdzie. Obserwuję… Czytaj więcej »

Andrzej

Panie Marku a czy te podwyżki będą dotyczyły także OWC w ASzW?

Nie.

anka

Byłam w związkach 20 lat.
W międzyczasie przeszłam wiele Pań przewodniczących.
Przez ostatnie lata potrzebowałam typowej pomocy – poparcia od związków.
NIE DOSTAŁAM ŻADNEJ!
Wprost przeciwnie u nas związki były przeciwko ludziom – nie dla ludzi.
Ale mimo wszystko, dalej mam nadzieję, że się to kiedyś zmieni. Mam nadzieję, że są w Polsce jednostki, gdzie związki są faktycznie pomocą dla ludzi tak, jak to sobie kiedyś wyobrażałam.
Ja na swoim ewidentnym przykładzie – straciłam złudzenia.

Osa

Odniosę się do tego fragmentu;
Związki zawodowe macie w przeciwieństwie do nas ale do niczego. Z obserwacji WOG Oleszno, kto nie jest w związkach zawodowych zostaje pominięto przy podziale nagród. Pilnują, aby jak najwięcej było dla zasłużonych działaczy związkowych.

Tak się składa, że sytuację w tym zakładzie nieco znam i pisząc tu o nagrodach dla związkowców zapomniałeś dodać, że nie o TARCZĘ tu chodzi a o inny zz…
Pomijając tę kwestię – a niby dla kogo zz ma się starać o te nagrody??
Dla tych, co do zz nie należą, składek nie płacą a jedyne co robią – to wrogą dla związków robotę??

W zakresie funduszu nagrodowego, mamy pełną jasność, że nie jest to forma zapłaty za pracę a jedynie świadczenie wynikające ze stosunku pracy. Takie samo, jak urlop nagrodowy czy medal – tyle, że złotówkowe. O sposobie rozdysponowania nagród tylko tym właściwych – można pisać i pisać a działanie w tym obszarze i tak się nie zmieni. Gorzej, że podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w przypadku wyróżniania urlopami nagrodowymi czy medalami. Dotarły do mnie informacje, że zawnioskowane przez jednego z pracodawców wyróżnienia, zostały “u góry” zweryfikowane. Okazało się bowiem, że urlopy nagrodowe mogą być udzielone jedynie dla 5% stanu osobowego pracowników a… Czytaj więcej »

Osa

Prawda…
Z paru długoletnich pracowników OWC, na których zz wystąpił do przełożonych z propozycją wyróżnienia medalami resortowymi i stosowne wnioski tego wyróżnienia zostały sporządzone – nikt nie otrzymał.
A byli to wyróżniający pracownicy, którzy np. od 16 lat nieustannie pełnią służbę ochronną.
Więcej z propozycją wyróżnienia tych ludzi nie wystąpimy. Kupimy im po prostu flachę koniaku – tak od serca i po koleżeńsku.
Będzie to dla nich faktyczny i rzeczywisty powód do dużej satysfakcji.

U Ciebie była akurat sytuacja, że to Związek wystąpił.
Ale mój wpis dotyczył wystąpienia pracodawcy, który uważał, że akurat tym PW należą się wyróżnienia, bo rzetelnie dokonał oceny ich pracy.
Niestety, wnioski zostały zweryfikowane do 5% stanu osobowego w zakresie urlopów nagrodowych i 10% – w zakresie medali.
Limity są realizowane. Pozostaje wątpliwość – kto je wprowadził.
Czy to wymysł jednostkowy, czy “działanie systemowe”, jak w przypadku decyzji o podwyżkach.

Osa

To żadna różnica, bo nasze wystąpienie było przecież do pracodawcy, który – uznając jego zasadność – sporządził stosowne wnioski uważając, że “akurat tym PW należą się wyróżnienia, bo rzetelnie dokonał oceny ich pracy”.
Może to ten limit sprawił, że nikt nic nie otrzymał ale ani jeden z blisko 10, na których wnioskowano??!!
Widać praca w wojskowej ochronie nie cieszy się uznaniem i nie jest ważna dla obronności.
Nawet w dobie rosnącego terrorystycznego zagrożenia.
To smutne ale trzeba jakoś z tym żyć.

Ano trzeba.
A co z tą Twoją… no wiesz…
Coś jeszcze zobaczyła? 😉

Osa

Zobaczyła…
Coś tam bez ładu i składu marudziła….
Ale mnie to Marku kosztuje…
Nie wiem czy nadążę z nastawianiem zacieru a i koszty to przecież są.
Na razie wyłożyła się jak długa choć to Kula jest i odsypia tego klina, co jej zadałem rano.
Wstanie, to z wieczora może coś konkretniej powie a może i nie, bo strasznie na Ciebie cięta jest…
No, ale z tego co marudziła – to wynika, że ma jakiegoś pomysła…

Modrak

Witam, mam wrażenie, że MON przeprowadził podwyżkę wynagrodzenia według własnego uznania, tak jak chciał (na ile miał pod ręką wolnej kasy). Zdanie strony społecznej potraktował jako zło konieczne (dosadnie mówiąc chyba Was olał) i życie będzie kręciło się dalej…
Dla pracowników ważne będzie, że dostaną podwyżkę, pewnie na koniec maja!

Osa

@Modrak napisał: “mam wrażenie, że MON przeprowadził podwyżkę wynagrodzenia według własnego uznania, tak jak chciał Zdanie strony społecznej potraktował jako zło konieczne (dosadnie mówiąc chyba Was olał)” Bynajmniej – mon nikogo nie olał i przeprowadził tę podwyżkę zgodnie z kilkuletnim planem w tym zakresie, uzgodnionym z dużymi zz w roku ubiegłym i w sposób, w jaki chciał największy zz a z jakim ja się osobiście ogólnie zgadzam. W jaki?? W taki, że ta podwyżka już jest a nie czekamy z nią jeszcze parę miesięcy, natomiast strona społeczna przestała być “przyciskana” tą podwyżką do ściany w kwestii PUZP i można te… Czytaj więcej »

Z pisma wynika, że wypłata ma nastąpić do dnia 31 maja 2017 r.

Osa

W kwestii tej podwyżki, jeszcze jeden – istotny dla niektórych byłych już pracowników resortu – problem.
Otóż ta podwyżka obejmuje wszystkich pracowników niemnożnikowych zwolnionych w okresie od dnia 1 stycznia br. do dnia realizacji podwyżki wynagrodzeń.
Oczywiście każdy z nich będzie miał naliczane wyrównanie, w zależności od tego, kiedy się z resortem pożegnał. I przeliczone świadczenia ze stosunku pracy, które przy rozstaniu z resortem otrzymał.

TADEUSZ

Osa widzę, że też nieźle kombinujesz, z tego co piszesz dla ciebie się liczą też tylko ci co składki płacą.
Nagroda należy się od pracodawcy za dodatkowa pracę i za dodatkowe osiągnięcia a nie jak piszesz za przynależność do związków zawodowych.
Może coś byście robili też dla tych nieskładkowych najlepiej ich przekreślić, bo nie płacą to dla nich nic.
Wojsko mi płaci może i więcej ale i odpowiedzialność mam większą ty. Z tego, co piszesz to połowę dnia rozmawiasz z kotem i połowę z wiewiórkami.
Lepiej przy wiewiórkach uważaj na swoje orzeszki.

Mam, @Tadeuszu, odmienne spojrzenie w kwestii nagrody. Ona nie należy się za dodatkową pracę, czy za dodatkowe osiągnięcia. Zgodnie z literaturą przedmiotu, nagroda nie jest składnikiem wynagrodzenia i przed jej przyznaniem pracownikowi nie przysługuje prawo podmiotowe do jej żądania. Przyznanie nagrody zależy od swobodnego uznania pracodawcy. Dlatego staramy się w naszych działaniach, aby w ramach środków na wynagrodzenia minimalizować tworzenie funduszów nagród. Obecnie obligatoryjne tworzenie funduszy nagród dotyczy członków KSC i urzędów państwowych, gdyż zostało to zapisane w ustawach. Niski poziom płac PW nie idzie w parze z wypłacaniem nagród, gdyż odbywa się to kosztem wynagrodzeń i powoduje w konsekwencji,… Czytaj więcej »

TADEUSZ

Też jestem za tym, aby nie było nagród. Ile mniej nerwów, kto dostał a kto nie, a temu się nie należało itp. Ale co na to łowcy nagród, dla których pensja to dodatek.

Anula

A co z tymi, którzy nie mieszczą się w widełkach płacowych?

Osa

Ponieważ trwa cisza i pytanie zawisło w próżni, napiszę jakie rozwiązanie ja będę postulował. Zawrzeć w trybie pilnym międzyzwiązkowe porozumienia, zarówno na szczeblu władz krajowych zz funkcjonujących w resorcie on, jak i na szczeblach zakładowych dotyczące braku akceptacji aneksów do regulaminów premiowania podwyższających stawki premii tym wszystkim, którzy nie mieszczą się w stawkach kat. zaszeregowania na zajmowanych stanowiskach. Jaki skutek efekty i następstwa?? 1/ – Zablokowanie podwyżki wynagrodzeń dla powyższej kategorii pracowników do czasu aż dokonana zostanie zmiana zapisów Układu. 2/ – Wydatne przyspieszenie rozmów uzgodnieniowych a może także wyodrębnienie z negocjowanych zmian problematyki płacowej i wprowadzenie jej w trybie… Czytaj więcej »

Osa

No i jeszcze z Czarodziejska Szklaną Kulą – pamiątką po babci …. Liczą się wszyscy – także tacy jak Ty. Nie wiem skąd te Twoje wnioski, bo napewno nie na podstawie tego, co dotychczas napisałem. Napewno nie napisałem, że cyt: “Nagroda należy się od pracodawcy …………… za przynależność do związków zawodowych.” Napisałem natomiast cyt: “…niby dla kogo zz ma się starać o te nagrody?? Dla tych, co do zz nie należą, składek nie płacą a jedyne co robią – to wrogą dla związków robotę??” No właśnie – dla nich ma się związek o nagrody starać?? Piszesz: “Może coś byście robili… Czytaj więcej »

TADEUSZ

Kule musi pan oddać do legalizacji, bo głupoty pokazuje.
Ładne zachęty macie dla ludzi, aby występowali do związków zawodowych. Z tego co pan pisze można wywnioskować albo wstąpicie, albo pocałujcie nas w d…e.
Swoimi wypowiedziami pokazuje pan jacy ludzie siedzą w tych ZZ. Sądząc po wypowiedzi, jesteś jakimś sfrustrowanym oficerem na emeryturze, który za bardzo nie może sobie podowodzić.
A jeszcze jedno – nie jestem pracownikiem cywilnym ale znam ich sytuację nie gorzej niż pan, panie Osa.
Ale jak dalej będziesz najeżdżał na OWC – napewno cię noc zastanie nie na jednej bramie.

KOBRA

Panie Tadeuszu, ja to od dawna stwierdziłem, że… (MK)
Ja, Panie Tadeuszu, też jestem za jasnym przejrzystym pokazaniem ile funkcyjni działacze związkowi dostają zwiększonych premii, urlopów nagrodowych, nagród pieniężnych, medali czy innych wyróżnień.
Ja się mogę pochwalić, że przez 9 lat niczego nie dostałem.
I żyję i nadal walczę o lepszy byt dla wszystkich pw.
Ciekawe czy mój post się ukaże na forum Tarczy.

TADEUSZ

Widać, że coś robisz dla pracowników – nie dla pracodawców, bo by było odwrotnie.

Witaj @KOBRA,
Widzę, że sam miałeś wątpliwości, czy Twój komentarz się ukaże.
A dlaczego miałby się nie ukazać?

KOBRA

Wiedziałem, że się ukaże. Bo dość sprawiedliwie i obiektywnie administrujesz tym forum. I za to podziękowania i chwała.

Dziękuję za zrozumienie.

KOBRA

Zapomniałem dodać, że związek “S” był i jest za tym, żeby podwyżki trafiły w najwyższej wysokości do najniżej uposażonych. Pozdrawiam.

@KOBRA, nawet jakbyś tego nie dodał to i tak wiemy, że tak jest.
W końcu razem ustalaliśmy te priorytety do podwyżek, aby w większej skali dotyczyły tych najniżej zarabiających. Dokonałem już analizy propozycji nowych tabel stawek wynagrodzenia zasadniczego i nie jest tak źle. Trochę trzeba zmienić i do rozmów z MON w dniach 22-23 bm. jesteście przygotowani.

KOBRA

Nie pamiętam czy razem żeśmy ustalali ale przyjmuję, że tak było. Oczywiście znowu żartuję. Wydaje mi się, że z tego naszego duetu wyszłoby wiele ciekawych propozycji dla PW, a nie tylko mieszanka wybuchowa. O jakich analizach mówisz i piszesz. O naszych tabelach “S” tych co opracowałem JA i Gośka, i możemy je zaproponować dniu 22 i 23 maja. Tak rozumiałem twój wpis. Bardzo się cieszę, że Mistrz pochwala ucznia to znaczy, że jeszcze będą ze mnie ludzie lub specjalista, lub tak jak w mojej JW ostatnio lawinowo zatrudniani są emeryci wojskowi z innej JW do naszej JW na etaty specjalistów… Czytaj więcej »

Dokładnie tak jest jak napisałeś w tym Twoim powyższym komentarzu. Troszkę korekty by się zdało… i będzie OK. Ale o tym w indywidualnym mailu. Pozdrawiam.

Osa

No to żeśmy sobie pogadali ale to niczego nowego do sprawy nie wnosi.
Moja Kula dobrze pokazuje, o czym świadczy Pana odpowiedź.
Nikogo do zz nie zachęcam i za nabór do związku nikt mi nie płaci.
Przynależność do każdej organizacji, także związku zawodowego powinna wynikać z potrzeby i konieczności a nie z tego, że ktoś sobie członków kupi.
Nikim nie dowodzę a na temat mojej frustracji pogląd proszę zachować dla siebie.
Piszę, jak jest i nie wnikam czy się to komuś podoba czy nie.
Zamiast osobistych wycieczek, proszę o nieco więcej merytoryki w wypowiedziach, bo np. postulat likwidacji nagród możemy sobie pomiędzy bajki włożyć.

TADEUSZ

Ok, masz rację, do niczego to nie prowadzi. Lepiej niech zostanie jak jest – po co jakieś zmiany.
Zawsze tak było. Ci co mają więcej – dostają jeszcze więcej a ci co mają mało – dostają nic. Oni całe życie byli biedni – to sobie poradzą.
Swoją drogą bolą te nagrody dla zarządu ZZ a dostają naprawdę sporo.
Ujawnijcie kwoty za 2016 r. Niektórzy mieli więcej niż pensji.
A czy swoją pracę poza związkami wykonują dobrze – niech każdy, kto was zna oceni sam.
Pozdrawiam i żegnam.

Osa

Tadeusz – ta sprawa w najmniejszym stopniu tego związku nie dotyczy, bo nasz związek struktury w tym zakładzie nie ma. To forum a raczej możliwość pisania komentarzy pod informacjami nie jest skrzynka skarg i zażaleń, ani miejscem na donosy. Również Cię żegnam. Pozdrów chłopaków ze składu w “O” od sfrustrowanego, który latami życzył i życzy im dobrze. Co do tych nagród, bo ten problem wiąże się z tematem naszej dyskusji – to ja oczywiście uważam, że być powinny a zestaw tych nagród powinien być znacznie rozbudowany i umieszczony w Układzie wraz z ramowymi zasadami ich przyznawania. Bo o regulaminach premiowania… Czytaj więcej »

A dlaczego mamy pisać o karach, skoro zapisów o nich w PUZP nie zawarliśmy.

Osa

Miałem na myśli to, że z wypowiedzi uczestników tej naszej “rozmowy” wynika, że problemem są wyróżnienia a nie kary. Pomijając fakt, że o tych wyróżnieniach niewiele albo zgoła nic nie wiemy – to oczywiście wiemy, że są tacy, którzy mają tych nagród więcej niż wynagrodzeń. No i to, że całe zarządy związkowe nic nie robią tylko się tymi nagrodami obdzielają. Taki sposób kreowania rzeczywistości, ja jednoznacznie określam i mam do tego prawo. Bo, gdy mi zabierano premie za tę moją działalność związkową a konkretnie w podzięce za to, że uniemożliwiłem zwolnienie pracownika – to jakoś nikt wówczas nie przyszedł z… Czytaj więcej »

A co się dziwisz? Przecież to takie nasze, polskie standardowe zachowanie.

TADEUSZ

A jeszcze raz, bo widzę, że cię zabolało. Rok temu podział 1000 zł dla każdego po równo. Kobieta, która była na zwolnieniu kilka dni dostała tylko 500 zł, bo była na zwolnieniu. Osoba ze związków, która te pieniądze według niej uczciwie dzieliła – też była na zwolnieniu ale przytuliła dla siebie działkę tej, co była na zwolnieniu i jeszcze kilku innych osób. Wiem, nie wszystkim po równo, bo ten pijak, ten złodziej ale trzeba się też oglądać na siebie – czy aby na pewno zasługujesz, czy nie wyżądzasz swoją pazernością krzywdy innym. I nie piszę tu tylko do OSY i… Czytaj więcej »

Osa

Dzięki za zwrócenie mi uwagi – poważnie. Z tym, że ta Twoja uwaga pod moim adresem Tadeuszu, to takie trafienie kulą w płot. Dlatego, że ja od ponad 2 tygodni jestem po prostu na urlopie a jak nawet nie byłem – to pracuję na zmiany i może się tak złożyć, że jako ten “fizyczny” sobie leżę, gdy ci “umysłowi” ciężko pracują. Co do przykładu podziału tej ubiegłorocznej jednorazówki. To zapewne sposób podziału tej ubiegłorocznej premii dał mi – jako wzorcowy – Wasz Pracodawca, który w roku bieżącym awansował i jest obecnie moim pracodawcą?? Właśnie co do tego zaprezentowanego sposobu podziału… Czytaj więcej »

Rozumiem @TADEUSZU, że poprzez naszą stronę chcesz nadać przekaz do przedstawicieli zarządu ZZ działającego u Twojego pracodawcy, ABY SIĘ OPAMIĘTALI.
@Osy jednak nie masz co dyscyplinować, bo aktualnie przebywa na urlopie, stąd tak częste Jego przebywanie w komentarzach.
Gdyby był w pracy, nie miałby dostępu do kompa a poza tym – wierz mi – sam potrafi się dyscyplinować.

TADEUSZ

Osa źle zrozumiał i stworzył konflikt, bo moje posty na początku nie były do niego.
Panie Marku ma Pan rację w NSZZ nawet nie można komentować, bo ludzie by zakrzyczeli.

Andrzej61

Do Osy – nie wyobrażam sobie sytuacji, w której działacz związkowy miał więcej nagrody niż inni.
W momencie wyboru na przewodniczego związku poprosiłem pracodawcę, aby moje nagrody nie były wyższe od pozostałych.

Osa

Oooo, witam serdecznie. Nie pytam skąd ale jestem zaszczycony, że nawiązują ze mną dialog związkowi działacze. Jako szeregowcowi w związkach mi to dogadza. Może się nie pokłócimy. Mam taką nadzieję ale zastrzegam, że jestem strasznie upierdliwy. Właściwie już niedługo, bo niebawem ta strona zaliczy okrągłe 100 tysięcy wejść, co jest dużym medialnym sukcesem tego związku czyli TARCZY. Ponieważ dyskusja się nam rozkręca i jest wielowątkowa, moja obecność tu przestanie być konieczna. Chętnie za to poczytam wypowiedzi uczestników tego forum. Co do Twojej wypowiedzi, ja nigdy nie byłem przewodniczącym ale żem pyskaty i każdemu stanę do oczu to mnie wybierano, abym… Czytaj więcej »

Osa

Marek – ponieważ w zasadzie wszystko, co dotyczy tego etapu regulacji płacowych, który ma być przeprowadzony w maju wiemy – to proszę, żebyś spokojnie to wszystko zebrał teraz do kupy i poinformował członków tego forum, czego tak naprawdę mogą się spodziewać.
Proszę, żebyś to jak najprościej i w punktach ujął w sposób dla wszystkich w pełni zrozumiały i zamieścił taki komunikat np. jutro około południa.
W ten sposób zrobimy dla pw to, co inni zrobić powinni a nie robią.
Ludzie zasługują na pełną informację o tym, co ich czeka.
Co ty na to???

A ja w dalszym ciągu czekam. Czekam na obiecane przez Ciebie działanie Pełnomocnika MON. Czekam na pisma, które wyszły w dniu 28 kwietnia 2017 r. do pracodawców i dysponentów budżetu. Czekam na pisma, które wyszły w zakresie pracowników opłacanych z działu 750, 753 i 755 a nawet informacji o tym fakcie od Pełnomocnika MON nie otrzymałem. Czekam na uzgodnienie zasad podziału środków na podwyżki w odniesieniu do pracowników wojskowych biur emerytalnych. Nie rozumiem o czym mam tu pisać i dlaczego. Niech piszą Ci, co mają wiedzę. Ja nie mam… takiej np. kuli, w którą mógłbym spojrzeć jak Ty. W ostatnich… Czytaj więcej »

Osa

“Czekam na obiecane przez Ciebie działanie Pełnomocnika MON. Czekam na pisma, które wyszły w dniu 28 kwietnia 2017 r. do pracodawców i dysponentów budżetu. Czekam na pisma, które wyszły w zakresie pracowników opłacanych z działu 750, 753 i 755 a nawet informacji o tym fakcie od Pełnomocnika MON nie otrzymałem.” Nie obiecywałem, że Pełnomocnik podejmie jakiekolwiek działania w odniesieniu do zz. Pełnomocnik zrobił swoje. Poinformował zz o podjętej decyzji oraz o tym, że stosowne pisma w sprawie zostały przesłane. W ten sposób odpowiedział na postulat zz dotyczący niezwłocznego wprowadzenia podwyżki. Wprowadza się ją właściwie niezwłocznie i jest to faktem. Pełnomocnik… Czytaj więcej »

Widzisz @Osa, jak to Ci zręcznie wyszło. Lepiej bym tego nie ujął.

Osa

Nie przekonywałem Ciebie ani nikogo, że 4 bm. cokolwiek się wydarzy. Pisałem jedynie, że: „Jakakolwiek praca nad tymi dokumentami może się rozpocząć z chwilą, gdy wielu adresatów zapozna się z tymi pismami 2-go lub dopiero 4-go bm. i dlatego po 4 bm. można się spodziewać, że i my ich treść poznamy…” Starajmy się więc trzymać tego, co sądzimy i piszemy a nie tego co chcielibyśmy żeby było… Jeżeli wciąż czekasz i niczego nie wiesz – to co nam pozostaje?? Pozostaje nam zajrzeć do tej mojej Kuli… Sęk w tym, że ona na Ciebie bardzo cięta jest i jakoś muszę ją… Czytaj więcej »

A więc do jutra…
A tak na marginesie, Pełnomocnik MON w ogóle nie zakłada skierowania do ZZ tych pism o podwyżkach. Inna sprawa, że tak sobie informatycznie usprawnili komunikację, że w zasadzie nic nie mogą wysłać drogą elektroniczną, tylko faksem…
Czy naprawdę jesteśmy w XXI wieku, skoro przesłanie mailem jawnego pisma sprawia tyle problemów?

KOBRA

I tu Marku sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Nie wiadomo czy w ogóle związki dostaną zasady podziału podwyżek. Bo po co? Jak dostali pracodawcy i dysponenci, to po co mają mieć związki zawodowe.
Nie wiem na co czekają Szefowie, Prezesi związków zawodowych. Napiszcie wspólną związkową skargę do p. Premier i p. Prezydenta jak wygląda uzgodnienie w wersji p. Macierewicza.
Marku, weź się za to bardzo proszę.
Mirek na pewno się pod tym podpisze.
Od 8 maja jest w pracy.
Nie powinniśmy w ogóle przystępować do uzgadniania w JW skoro nie wiemy, jakie są zasady podziału.

KOBRA

Marku a wiesz, że coś wisi w powietrzu.
Jest to pierwszy etap podwyżek. Drugi etap to podniesienie minimalnych wynagrodzeń do 1900 zł lub jeszcze wyżej ale to jest informacja jeszcze nie potwierdzona.
I na pewno ten geniusz od kuli nic nie wiedział. l tylko snuje swoje pomysły.
Jak będzie okazja to porozmawiamy przez komórkę.

Osa

Ale odkrycie – moja Kula mówi o tym od dawna.
A skąd wie?? Od kota Tomusia a on skąd wie??
Od Kota… Tak tak…
Ona mi to wszystko w punktach wykładała ale pewien związkowy geniusz musiał ją z transu wybić.
Ładnie to tak???

A mi powiedziała, że z DSS-u masz korespondencję na mailu.
W końcu spełniły się Twoje oczekiwania, chociaż – jak piszesz – na nic nie liczyłeś.
Pozdrawiam. :-)

Być może ktoś coś zrozumiał, bo do końca nie wierzę, że to przerzucenie 45 mln zł z uposażeń na wynagrodzenia decyzją MON z dnia 25 kwietnia 2017 r. miało zabezpieczać wypłatę nagród.
Również Przewodniczący DUDA wskazywał, że nadchodzi czas pracownika.
A teraz jeszcze te teksty w necie odnośnie cyberprzestrzeni…
Tak czy inaczej, myślę, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w państwie na 2018 r. mile nas zaskoczy i to pod tym kątem są prowadzone działania w MON.
Dla czynienia dobra – niepotrzebne im ZZ.
Związki są potrzebne, gdy trzeba zwalniać PW, jak przy decyzji 88/MON.

KOBRA

A co powiesz, jak minimalne wynagrodzenie będzie w przyszłym roku w kwocie 2200 zł.
Myślę, że w ciągu 35 dni pierwsze informacje powinny się ukazać w prasie czyli tak do połowy czerwca.
Przynajmniej w latach poprzednich zawsze tak było.
Pozdrawiam.

Osa

Marek – jesteś niesamowity.
Właśnie otrzymałeś miano “Złotousty” od mojej Kuli.
Gdy to przeczytała, zatoczyła się i mówi: Tylko poczytaj, jaka głębia myśli – nie to, co ty piszesz a co wygląda, pachnie i smakuje jak ten twój przypominający siki, śmierdzący i piekący bimberek…
Ty tylko to potrafisz… (chyba cisnę ją w krzaki na tym moim składzie)

Osa

Moją Czarodziejską Szklaną Kulę (w skrócie CSK) Tomuś poturlał w krzaki… Pokaże gdzie ona leży ale też chce tego bimbru… Tak kończy się nadmierna demokracja. Nadmierna demokracja kończy się totalnym chaosem. Porobiło się. Więc zanim omówię zasady podwyżki pracowników wynagradzanych w oparciu o zapisy Układu, parę zdań dotyczących innych grup pracowniczych, których przedstawiciele tu są obecni – chociaż niezbyt pilno im do zakładania organizacji naszego Związku. A szkoda, bo my w pewnym momencie przestaniemy przedstawiać te informacje do publicznej wiadomości wszystkich a ograniczymy dostęp do tego forum do zweryfikowanych członków związku. Tak jest wszędzie i nie ma w tym nic… Czytaj więcej »

Osa

Kolejną, dużą, bo kilkusetosobową grupą pracowniczą są pracownicy Wojskowych Biur Emerytalnych. Zasady podwyżki ich wynagrodzeń zostały określone w piśmie Podsekretarza Stanu nr 2416/PI z dnia 28 kwietnia br. – Środki na podwyżki dla tej grupy pracowniczej zapewniają wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 175 zł w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy a także sfinansowanie pozostałych składników i należności. – Realizacja wypłat ma nastąpić do 31 maja br., z wyrównaniem od 1 stycznia. – Wzrostem wynagrodzeń zostaną objęci także pracownicy zwolnieni w roku bieżącym do czasu realizacji podwyżek. – W odróżnieniu od pracowników działu 750 Administracja państwowa, tutaj Minister Grabski nie widzi… Czytaj więcej »

Osa

No i w końcu – nieliczna – kilkudziesięcioosobowa grupa pracowników sądów wojskowych. Zasady podwyżki wynagrodzeń dla tej grupy pracowniczej zostały określone w piśmie Podsekretarza Stanu nr 2417/PI z dnia 28 kwietnia br. – Uśredniona kwota naliczeniowa wynosi 59 zł na stanowisko. – Zapewnia to wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pełnozatrudnionego średnio o 45 zł a także sfinansowanie pozostałych składników i należności. – Zasady podwyższenia wynagrodzenia określą pracodawcy w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub – tam gdzie oz nie funkcjonują – z przedstawicielami pracowników, przesyłając stosowną informację do Podsekretarza Stanu. – Podczas podziału środków powinna być zastosowana zasada określona w art.… Czytaj więcej »

Andrzej61

Osa – bardzo ładnie przedstawiłeś w trzech odsłonach, to co było na jednej stronie prezentacji DSS już w marcu. Zapomniałeś o niemałej grupie pracowników KSC (głownie TOAW i archiwa), bo ci z kryptologii to kasę mają kosztem TOAW . Co do pism o podwyżkach to już pisałem na innym forum, że trafią do pracodawców po 8 maja Pozdrawiam

Osa

Nie wydaje mi się, abym o tej grupie pracowników zapomniał, gdyż pisałem to, o czym mówią pisma Podsekretarza Stanu Pana Bartłomieja Grabskiego. Jeżeli w pismach nic nie ma o KSC z działu 752 oznacza to, że zapewne stosuje się do tych pracowników zasady analogiczne jak do pozostałych PW, z wyłączeniem premii regulaminowej, której ci pracownicy nie posiadają w systemie wynagradzania. Można więc wysnuć z tego następujące zasady: – Uśredniona kwota naliczeniowa 198 zł na stanowisko. – Wzrost wynagrodzeń zasadniczych 165 zł na pełnozatrudnionego oraz sfinansowanie pozostałych składników wynagrodzenia dla tej grupy pracowniczej, w tym 33 zł z tytułu dodatku za… Czytaj więcej »

Andrzej61

Osa – dziękuję, że wyjaśniłeś tym, co nie potrafią liczyć.
Idąc tym tokiem myślenia, to skutki dla pracowników KSC będą następujące:
– bazowe wynagrodzenie –165,09 zł (wzrost mnożników o 0,0881);
– wysługa lat (max 20 %) –33,02 zł;
– dodatek zadaniowy 0,5 % –0,99 zł;
– fundusz nagród 3% –5,97 zł;
Razem na etat – 205,07 zł.
Jak się mylę, to mnie popraw lub pan Marek, bo ta tematyka jest mu znana (parę lat temu chciał dobrze ale RON olał jego projekt).
Pozdrawiam.

Osa

Andrzeju, proponuję żebyśmy się chwilę zatrzymali do czasu wyjaśnienia tej sprawy z Waszymi podwyżkami do końca.
Jak mogłeś przeczytać, w dniu dzisiejszym wyszło w tej sprawie zapytanie do Pełnomocnika MON i mam nadzieję, że szybka odpowiedź rozwieje nasze wątpliwości.
Proszę, nie traktujcie tego, co napisałem jako pewnik do czasu, gdy otrzymamy potwierdzenie z wiarygodnego źródła. Serdecznie pozdrawiam…

Andrzej61

Osa – dzięki za zaangażowanie w sprawę KSC – wspólnymi siłami jesteśmy bliżej wyjaśnienia sprawy podwyżek płac.
Pozdrawiam

@Osa, czemu jesteś taki zachowawczy. Wszystko dobrze pokombinowałeś mimo, że w piśmie dotyczącym działu 752 nie było wprost o członkach KSC.

Tak, @Andrzej61, w Waszym przypadku podwyżka powinna kształtować w ww. kwotach. Co do ówczesnego projektu, to jest on realizowany w praktyce, jednak został przez DSS “okrojony” co do najniższych stanowisk w WKU. To spowodowało, że nie mógł w pełni się rozwinąć. Mam nadzieję, że razem z MON siądziemy jeszcze do stołu w zakresie dokonania korekty w tym projekcie. Pozdrawiam.

Andrzej61

Panie Marku,
dziękuję za potwierdzenie mojego toku myślenia.
Z pisma, które dotarło do pracodawcy tak to wprost nie wynika.
Również mam nadzieję, że sprawa wynagrodzeń pracowników TOAW zostanie któregoś dnia wyprostowana.
Pozdrawiam :)

Osa

Aby sprawę tej grupy pracowniczej niezwłocznie i jednoznacznie wyjaśnić należałoby – moim zdaniem – zadać pytanie Dyrektorowi DSS czy ta podwyżka, aby napewno obejmuje tę grupę i jakie są jej zasady.
Mógłby być to np. zwykły mail do DSS w tej sprawie Przewodniczącego ZK naszego Związku .
Ponownie proponuję otwarcie tematu tegorocznych podwyżek po to, abyśmy wspólnie mogli sobie różne sprawy i problemy związane z tą operacją wyjaśniać oraz dzielić się opiniami w tym zakresie.

Mówisz – masz.
W dniu dzisiejszym skierowane zostało oficjalne pismo do Pełnomocnika MON w sprawie podwyżek KSC w TOAW.
Odnośnie “ponownego” otwarcia tematu tegorocznych podwyżek informuję, że go nie zamykałem.
Dotychczas dyskusja na ten temat była prowadzona w niniejszym obszarze, czyli “Kolejny dzień negocjacji…”
i będzie on dalej funkcjonował.
Przewidujemy kolejne aktualności w zakresie prac nad PUZP w terminie późniejszym… tj. prawdopodobnie w okolicach zakładanego spotkaniu w MON (22-23 maja).

KOBRA

Marku i mamy problem z głowy.
Nie musimy dzielić pieniążków, ponieważ w piśmie p. Grabskiego nic nie napisano o uzgadnianiu ze związkami zawodowymi czyli pracodawcy mogą podzielić sami i wina będzie po ich stronie, w sytuacji, gdy źle podzielą.

Ciekawe, dlaczego potrzebę uzgodnienia zasad podwyższenia wynagrodzeń ze związkami zapisano wyłącznie w pismach skierowanych do pracodawców, którzy są finansowani w ramach działów 750 Administracja publiczna i 755 Wymiar sprawiedliwości. Jeżeli Podsekretarz Stanu uznał natomiast, że nie trzeba w działach 752 Obrona narodowa i 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne realizować zapisów wynikających z art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych – to poczekamy i zobaczymy jakie będą tego skutki. Pamiętaj jednak, że to pracodawcy odpowiadają za podział środków na podwyżki. Dlatego więc to od nich związki zawodowe powinny dostać informację o podwyżkach i to oni powinni zdecydować czy będą uzgadniać ze… Czytaj więcej »

KOBRA

Osa, a pokaż mi, gdzie ja uderzam w pana Pełnomocnika. Coś masz ostatnio kłopoty z logicznym myśleniem, może za dużo bimbru. Ja nie mam żadnych pretensji do p. Pełnomocnika. Jak wpływa pismo od mojego Szefa i nie ma zastrzeżeń do tego pisma – to robię z tym pismem co chcę. A jak byś chciał zgłębić się w tym temacie lub innym – to akurat, jak byście nie dostali tego pisma to bym Markowi wysłał, bo na tym polega współpraca związkowa a nie: licytacja kto pierwszy dostał pismo i wstawił na forum. I tak np. jest w sprawie 2RBLog. Zapytaj Marka?… Czytaj więcej »

Osa

Kobra napisał cyt: “..po awanturze zrobionej przez Mirka i zagrożeniem, że wszystko ukaże się w telewizji i prasie – jak szanuje się związki zawodowe w MON. I p. Pełnomocnik podjął decyzję, żeby przesłać materiały również do związków zawodowych. Cała akcja odbywała się w piątek w dniu 5 maja 2017 r. Jak nie wierzysz, możesz zapytać p. Pełnomocnika.” Gdy ja powyższy wpis komentuję tak: “To nie były jego pisma, a tylko jego podwładni je wytworzyli. Jak wynika z treści, również Pełnomocnik otrzymał je tylko do wiadomości, dlatego te pretensje należy gdzie indziej skierować. Rozumiem Kobra, że łatwiej uderzyć w Pułkownika niż… Czytaj więcej »

KOBRA

Osa napisałem, że u mnie w zakładzie osiągną minimalną. I jak tam z tym bimberkiem. A mnie nie musisz informować, ile ma wartownik w 1 RBlog czy na składzie w D..e czy innych składach, bo tam mój “podwładny związkowy” prowadzi organizację i wszystko przekazuje do centrali związkowej. Załatwiłem to, że u mnie będą mieli te 2 tys. zł. na podstawie oczywiście. Te 150 zł to za mało ale od czego jest głowa na karku. Przecież sam w zeszłym roku, podczas podwyżek wynagrodzenia, dokładałeś najniżej zarabiającym czyli wartownikom po 50 zł dodatkowo. Było tak czy nie. Inni też tak robili, może… Czytaj więcej »

Osa

Kobra napisał cyt: “Uważam, że jest to jakiś malutki sukces dla OWC, bo jako pierwsi w RON osiągniemy te minimalne wynagrodzenie i jest to zasługa działających u mnie związków, którymi ja kieruję. I trzeba dalej walczyć, aby teraz mądrze – by było to zapisane w tabelach i do przodu. I nic nie ściemniam i się nie wychwalam.” Jeżeli tak jest to ci, o których tak walczysz powinni obecnie mieć zasadnicze powyżej 1850 zł a nie mają. Gdyby nawet mieli to jestem tym twoim chwaleniem się i zaskoczony, i przybity. Oto wieloletni działacz związkowy Solidarności, uważający się tu publicznie za mistrza… Czytaj więcej »

@KOBRA napisałeś: “Uważam, że jest to jakiś malutki sukces dla OWC, bo jako pierwsi w RON osiągniemy te minimalne wynagrodzenie…”
Teraz @KOBRA to trochę przesadziłeś. Pod koniec ubiegłego roku było w RON 149 wartowników, którzy mieli wynagrodzenie powyżej 3 tysięcy złotych. Zatem musieli mieć zasadnicze powyżej 2000 zł już wówczas.
Gdybyś napisał np. “bo jako pierwsi w RON – opłacani według postanowień PUZP – osiągniemy te minimalne wynagrodzenie…” byłoby to bliższe prawdzie.

Jak już jesteśmy przy wartownikach OWC, to właśnie w Dzienniku Urzędowym MON ukazała się decyzja dotycząca tej grupy pracowników. Dotyczy ona ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego za przedmioty mundurowe. Kwoty może nie są duże ale zawsze trochę grosza do budżetu domowego wpadnie. Poniżej link do decyzji:
http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-90-decyzja-nr-93mon-z-dnia-29-kwietnia-2017-r-w-sprawie-kkwiwalentu-pienieznego-wyplacanego-za-przedmioty-mundurowe-pracownikom-wewnetrznych-s/

bolek

Przepisy – przepisami a życie sobie. W 3 RBM do 2010 r. wymiana następowała terminowo.
Obecnie w 3 RBLogu zaległości ciągną się latami a ekwiwalent to czysta fikcja.

KOBRA

Marku, co rok ukazuje się w kwietniu nowa decyzja z nowymi tabelami dotyczącymi stawek za umundurowania OWC. Dziękuję – w imieniu wartowników – skoro ją już wrzuciłeś na forum Tarczy. Na forum OWC też zawsze jest wstawiana co roku. Problem jednak jest tu inny. Wartownicy mają np. po jednej kurtce zimowej i jak mają oddać ją do prania, skoro nie mają w czym chodzić po posterunkach w zimie. A pralnie wykonują pranie 6 lub 7 dni. Właśnie o takiej błahej sprawie np. będziemy rozmawiać 18 maja. Panowie Komendanci WOG-ów nie chcą płacić ekwiwalentu za pranie. Uważam, że ekwiwalent za pranie… Czytaj więcej »

Osa

To żaden absurd, bo obowiązkiem pracodawcy a nie pracownika jest prać to ubranie, które w przypadku pracowników OWC jest jakimś skrzyżowaniem ubioru roboczego określonego w kp i przepisach BHP z ubiorem służbowym. Jeżeli tak, to część z nich – mająca takie możliwości zawiera umowy z pralniami i te ubrania pierze. Czyni to wówczas, gdy pracownicy je do prania zdają. Z wielu powodów tego nie czynią więc wychodzi na to, że takich przypadków prania tych ubrań jest w roku kilka, nawet w przypadku licznego OWC a z tego są ogromne oszczędności. Wystarczy policzyć: W miesiącu z 50 pracowników nikt nie oddał… Czytaj więcej »

KOBRA

Osa, czy ja ciebie prosiłem o komentarz w sprawie prania umundurowania. Wiem, że jako były żołnierz zawodowy znasz się na wszystkim ale mnie, ani czytającym twoje wywody na pewno są nie potrzebne.
Jak chcesz zabrać głos, to załatw wszystkim wartownikom w RON ekwiwalent pieniężny za pranie umundurowania i wtedy będę miał dla Ciebie szacunek.

Osa

Nie prosiłeś mnie o komentarz w tej sprawie, co nie znaczy, że mam się nie napić tego mojego bimbru i nie wyjaśnić i Tobie, i innym jak się ma ta sprawa. Tak jest – jako były żołnierz – na wszystkim się znam, bo mój charakter służby mnie do tego zmuszał. Ty prawdopodobnie nie znasz się na niczym i dlatego zostałeś działaczem związkowym, zamiast pełnić służbę ochronną. Po co pełnić warty – lepiej brać kasę i dostawiać się do innych bez powodu, co potrafisz koncertowo. Prosiłem cię o wyjaśnienie problemu związanego z podwyżką a ty sobie wycieczki robisz pod moim adresem.… Czytaj więcej »

Cycu76

Cześć Kobra, pytanko, czy ty działasz w 2 RBLog., bo jestem wartownikiem w jednym ze składów mu podległych i te 2000 zł w podstawie, o której pisałeś – napawa lekkim optymizmem.

Osa

Właśnie – z tego, co tu Kolega Kobra pisał to tak po prostu jest…
Jest tak czy nie???
Zapytajmy kolegę Kobrę jak myśli tego dokonać.
Jestem tego bardzo ciekaw.

KOBRA

Jak zapiszesz się do “S”, to Ci powiem.
Ciekawy to ty zawsze byłeś, tylko z rozwiązywaniem pozytywnie spraw to masz problem.
To nie to samo co wymądrzać się na różnych forach i wszystkich pouczać.
Czytam to, co piszą niektórzy do Ciebie i jak krytykują – oprócz mnie – również twoje koleżanki i kolegów związkowych.
Oczywiście, to nie jest takie łatwe do zrealizowania.
Sam chyba wiesz, że trwają prace na nad nowym PUZP i można dużo dobrego zapisać w PUZP, czy nie.
Np.??????