Skip to main content

Brak kompetencji czy blokowanie zmian.

By 7 listopada, 2022Aktualności

Obowiązujący w resorcie obrony narodowej Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa zasady wynagradzania dla około 95% cywilnych pracowników wojska.

Został podpisany w dniu 08 czerwca 1998 r. a od tego czasu, w drodze negocjacji stron Układu, czyli Ministra Obrony Narodowej i reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających cywilnych pracowników wojska, podpisano już 31 protokołów dodatkowych, dostosowując treść PUZP do zmian zachodzących w krajowym prawie pracy. Ponadto należy wskazać, że 11 protokołów dodatkowych zmieniało zawarte w Układzie tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Od 1998 r. do chwili obecnej tekę Ministra Obrony Narodowej dzierżyło 9 ministrów. Ośmiu z nich w czasie swojej kadencji podpisało co najmniej dwa protokoły dodatkowe. Pierwszych sześciu ministrów podpisywało protokoły dodatkowe osobiście, natomiast dwóch kolejnych – ministrowie Tomasz Siemoniak i Antoni Macierewicz – upoważniło do tych czynności swoich wiceministrów. Byli to odpowiednio: sekretarz stanu Czesław Mroczek i podsekretarz stanu Maciej Jankowski oraz dwukrotnie podsekretarz stanu Bartłomiej Grabski. Ostatni protokół dodatkowy noszący numer 31 został podpisany w dniu 20 grudnia 2017 r. Zapewne żadna z osób podpisujących wówczas protokół nie spodziewała się, że na kolejny protokół przyjdzie czekać ponad 5 lat…

Dziewiątym Ministrem Obrony Narodowej w okresie obowiązywania Układu został Mariusz Błaszczak, który tekę ministra objął w dniu 9 stycznia 2018 r. Od tego czasu mija właśnie 58 miesięcy i w tym czasie nie podpisano żadnego protokołu dodatkowego do Układu. Co więcej, w tym czasie nie zorganizowano nawet jednego spotkania negocjacyjnego, w trakcie którego strony mogłyby uzgodnić zmiany do PUZP. Niewątpliwie pod tym względem Minister Błaszczak jest najgorszym ministrem.

Aby nie mieć za wiele wspólnego z cywilnymi pracownikami wojska, Minister Błaszczak w dniu 16 sierpnia 2018 r. – na podstawie upoważnienia Nr 97/MON – upoważnił do zawierania, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, protokołów dodatkowych do PUZP, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych przewidzianych dla Ministra Obrony Narodowej jako strony tego Układu… Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych Pana Wojciecha Drobnego. Tak, dyrektora komórki organizacyjnej ministerstwa a nie jednego ze swoich wiceministrów.  

Nie wiadomo na podstawie jakich przesłanek została podjęta decyzja o tak niskim umiejscowieniu w hierarchii stanowisk osoby, która miała odpowiadać m. in. za kształtowanie tabel stawek wynagrodzeń zasadniczych cywilnych pracowników wojska. Może wynikało to z faktu, że dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – na podstawie decyzji Nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 2007 r. – pełni również funkcję Pełnomocnika MON do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi, w ramach której upoważniany jest m.in. do „koordynowania narad i konferencji oraz organizowania negocjacji z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników, w sprawach „Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek organizacyjnych Sfery Budżetowej”, a także stosowania w resorcie obrony narodowej innych, pozaresortowych, ponadzakładowych układów zbiorowych prac”. Nikt zapewne nie poinformował wówczas Ministra, że pomimo upływu już kilku miesięcy zajmowania stanowiska dyrektora departamentu, Pan Drobny nie zwołał nawet pierwszego posiedzenia nieetatowego Zespołu, któremu – zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej – ma przewodniczyć. Według naszej wiedzy ten zespół nie odbył dotąd pierwszego posiedzenia ze swoim przewodniczącym.

Dyrektor Drobny do dnia dzisiejszego nie zorganizował spotkania z właściwymi statutowo organami organizacji związkowych do czego jest upoważniony jako Pełnomocnik MON, chociaż reprezentatywne organizacje związkowe będące stronami Układu wystąpiły z wnioskiem o spotkanie z Ministrem już w dniu objęcia urzędu Ministra Obrony Narodowej przez Pana Błaszczaka.

Na stronie ministerstwa, w zakładce „Co robimy/Dialog społeczny” można znaleźć informacje o wysokości wzrostu płac cywilnych pracowników wojska w latach 2018-2020 i w 2022 r. Kwestia wzrostu płac nie należy jednak do kompetencji tego dyrektora, lecz dyrektora Departamentu Budżetowego MON, który odpowiednio do wskazań i założeń Ministerstwa Finansów ujmuje właściwe kwoty środków w projekcie budżetu MON. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przekazuje wyłącznie informacje w tej kwestii, o czym w przeszłości już wielokrotnie się przekonaliśmy. Zadaniem Dyrektora Drobnego jest natomiast dbanie o właściwe zabezpieczenie przepisów o wynagradzaniu pracowników, w tym nowych stawek wynagrodzeń zasadniczych w PUZP w drodze prowadzonych negocjacji ze stroną związkową a tego akurat w ogóle nie czyni. To nic robienie stało się jakąś normą w przypadku Dyrektora Drobnego.

Obecnie występujące w Układzie stawki wynagrodzeń zasadniczych obowiązywały w czasie, gdy minimalna płaca wynosiła 2100 zł. Od 1 stycznia 2023 r. minimalna płaca będzie w kwocie 3490 zł a cywilnym pracownikom wojska będzie się nadal płacić według stawek z roku 2018! Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku już więcej niż połowa pracowników resortu obrony narodowej będzie miała wynagrodzenie zasadnicze niższe od minimalnej płacy w kraju. Dla porównania w załączeniu przedstawiamy obowiązujące w tym roku stawki wynagrodzeń zasadniczych pracowników wojska i pracowników resortu spraw wewnętrznych i administracji, bez uwzględniania stanowisk kierowniczych. (patrz TUTAJ).

Mając na uwadze, że przedstawiona sytuacja utrzymuje się od prawie pięciu lat, a nasze wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej nie przynoszą żadnych skutków, Zarząd Krajowy Związku Pracowników Wojska „TARCZA” na ostatnim posiedzeniu podjął uchwałę o potrzebie wystąpienia w tej sprawie do Prezydenta RP – Zwierzchnika Sił Zbrojnych, z jednoczesnym powiadomieniem Ministra Obrony Narodowej i Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Oczekujemy na interwencję ze strony Pana Prezydenta, która spowoduje, że cywilni pracownicy wojska będą wynagradzani co najmniej na takim samym poziomie wynagrodzeń zasadniczych, jak inne grupy zawodowe państwowej sfery budżetowej. (patrz TUTAJ).

Kolejnym naszym krokiem jest skierowanie wystąpienia do Minister Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedzialnej za dział „Praca” i zasady wynagradzania (patrz TUTAJ), gdyż uważamy, że postanowienia PUZP są obecnie mniej korzystne niż ogólnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie wynagradzania za pracę.

Według nie potwierdzonych informacji, dyrektor Drobny nie podejmuje negocjacji, gdyż upoważnienie udzielone przez Ministra, aby dyrektor departamentu podpisywał protokół dodatkowy nie jest prawidłowe. Zamiast przyznać się do błędu i odwołać udzielone upoważnienie, w ministerstwie postanowiono nie podejmować negocjacji ze stroną związkową, które – po dokonaniu uzgodnień treści – spowodowałyby potrzebę podpisania uzgodnionego przez strony Układu protokołu dodatkowego Nr 32 przez Dyrektora Drobnego.

Czy taki scenariusz jest możliwy?! Czas pokaże. (MK)

5 7 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
74 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Grzegorz M.
7 listopada, 2022 15:20

Z tego można wywnioskować, że zarówno Minister Błaszczak, jak i Dyrektor Drobny mają w głębokim poważaniu pracowników RON i nic nie wskazuje, by mogło się to zmienić.
Najwyraźniej ta grupa zawodowa nie stanowi o wynikach wyborów, przez co takie lekceważące podejście tych Panów.

Max
7 listopada, 2022 21:56

Wszystko, co piszesz jest prawdą. Co z tego jednak?? Żadne pisma, prośby i błagania już nie wystarczą, bo decydenci mają je w nosie od dawna. Przyszedł czas na zjednoczenie działań, które tu postulowaliśmy. Aktualnie ZNP oraz nauczycielskie zz skupione m.in. w FZZ zawarły porozumienie o wspólnej walce o wynagrodzenia. Pomimo zaproszenia, oświatowa Solidarność do porozumienia nie przystąpiła, jednak konsolidacja sił społecznych w oświacie stała się faktem i powołano międzyzwiązkowy komitet. Również inne grupy zawodowe budżetówki podejmują podobne działania, jednocząc wysiłki wobec zagrożenia podstaw bytu pracowniczych rodzin. Oto link do porozumienia zz służb mundurowych. Zawiera tekst stosownego porozumienia o współdziałaniu mogącego… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Jasiu.
8 listopada, 2022 13:25
Reply to  Max

Max musisz się zwrócić do Mirka K., którego pomawiałeś i zobaczysz, jakie będzie jego zdanie. Dobrze by było aby Marek K. przysłał kopię pisma od Tarczy w/s porozumienia do mojej organizacji związkowej. Jak Mirek nie podejmie 'tematu”, to ja postaram się nacisnąć na tych opornych z KS PC MON NSZZ „Solidarność”. Pomimo tego, że mam kilka bardzo pilnych spraw do załatwienia w swojej organizacji oraz kilka wyjazdów związkowych, mogę kolejny raz się poświęcić i spowodować aby doszło do spotkania 7 szefów działających w MON np. takie spotkanie mogło by się odbyć w siedzibie KK NSZZ „Solidarność” w Warszawie i może… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Jasiu.
Admin
8 listopada, 2022 15:53
Reply to  Jasiu.

O tym, że u Was mają inne zdanie niż np. Ty wiem bez patrzenia na wniosek o powołanie Branżowego Zespołu, na którym jest 5 podpisów i brakuje tylko podpisu Waszego przedstawiciela.

Max
8 listopada, 2022 18:36
Reply to  ZARZĄD

Uważam Marek, że powinniśmy po raz kolejny spróbować to wszystko ogarnąć. Po prostu wystąpmy z projektem stosownego porozumienia. Podałem przykład tego ze służb mundurowych, jakkolwiek nie uważam tego ich porozumienia za w istocie wzorcowe. Należy jednak po raz kolejny stosowną inicjatywę podjąć, bo czas najwyższy aby zacząć występować wspólnie i w porozumieniu. Wszystko bowiem powinno dla wszystkich pracowników resortu stać się jasne. My po prostu musimy wiedzieć, kto z nami a kto przeciwko nam. Najwyższy czas aby sprawdzić rzeczywiste intencje naszych partnerów, bo opowiadać różności można – gorzej z konkretami, co już wychodzi z wypowiedzi Jasia w tym wątku. No,… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Jasiu.
9 listopada, 2022 12:25
Reply to  ZARZĄD

Brakuje podpisu również NSZZ PW. Bo mamy 7 związków w RON a nie 6, Marku.

Admin
9 listopada, 2022 15:44
Reply to  Jasiu.

Jasiu, wiem, co piszę i nie trzeba mnie poprawiać. Jak napisałem, że jest pięć podpisów – to znaczy, że jest pięć i brakuje jednego. Przecież to widzę, w przeciwieństwie do Ciebie. 🙂
NSZZ PW nie należy do żadnego podmiotu, który jest reprezentowany w RDS, stąd nie mógł uczestniczyć w tworzeniu branżowego dwustronnego zespołu RDS.
NSZZ PW miał być zaproszony do udziału w pracach tego Zespołu.

JWyborca .
10 listopada, 2022 10:54
Reply to  ZARZĄD

Zgadza się. Masz rację sorry….
Pamiętaj, co napisałem. Masz przysłać projekt porozumienia również do mnie abym miał wiedzę, kiedy poszło pismo do KS PC MON NSZZ „Solidarność”.

Admin
12 listopada, 2022 00:34
Reply to  JWyborca .

Chyba nie przeczytałeś dokładnie swojego postu, zanim go wysłałeś. 🙂
Napisałeś w nim „Masz przysłać…
Jasiu, nie jestem w strukturach Twojej organizacji, abyś mi pisał co ja mam robić…
Poza tym przypominam Ci, że – poza propozycją powołania Zespołu Branżowego – z naszej strony była również do Was skierowana propozycja powołania MKK.
Pamiętasz, co wtedy odpowiedzieliście?
Bo ja pamiętam doskonale…

Tropiciel.
12 listopada, 2022 06:12
Reply to  ZARZĄD

Dobra rób jak uważasz. Takim wpisem atakujesz człowieka, który zawsze dążył do porozumienia związków zawodowych. No cóż i znowu się oddalamy….
To jest te wasze dążenie do zgody.
ŻYCZĘ POWODZENIA.

Admin
13 listopada, 2022 12:40
Reply to  Tropiciel.

Tropicielu, nikogo nie atakuję a jedynie stwierdzam fakty. Nic na to nie poradzę, skoro tak uważasz.
Napisałeś o „człowieku, który zawsze dążył do porozumienia związków zawodowych”, którego niby mam atakować.
Możesz napisać kogo masz na myśli?

Tropiciel.
15 listopada, 2022 14:57
Reply to  ZARZĄD

Bez odpowiedzi.

Max
16 listopada, 2022 21:28
Reply to  Tropiciel.

Jasiu – nie cuduj – nie chcę cię ”szczypać”, z uwagi na Twój stan zdrowia ale dej se na luz. Marek jedynie zauważył, że użyłeś sformułowania, które /i bardzo słusznie/ go nieco zniesmaczyło. Tak się bowiem nie pisze i nikt z Tarczy nigdy tak do Was nie pisał, ani się nie wypowiadał… Dlatego ten rozkazujący i dyrektorski ton pozostaw dla swojego podwładnego związkowego w wiadomym składzie a nie stosuj go w stosunku do władz krajowych innego związku, bo to i śmieszne, i nie wypada. W dodatku – kilkakrotnie już pisałem o tym, że występujesz tu w wielu osobach, jednocześnie sam… Czytaj więcej »

admin
8 listopada, 2022 18:41
Reply to  Jasiu.

A nie łatwiej zorganizować spotkanie w formie wideokonferencji na https://vtc.ron.mil.pl/ ?
Możnaby zaprosić ministra/wiceministra/pełnomocnika itp

Last edited 1 rok temu by admin
Jasiu.
9 listopada, 2022 12:28
Reply to  admin

Bo byś musiał rozmawiać z Witkiem z Dęblina, bo Mirek nie poradzi sobie z wideo konferencją.

Anżej
8 listopada, 2022 07:56

W tytule jest błąd, powinno być i zamiast czy

Marcin
8 listopada, 2022 18:58

Ponad 44 tysiące pracowników RON, w tym opłacanych w ramach PUZP dla WJOSB około 42 tysięcy – to całkiem silna grupa wyborców. Statystycznie ponad 70-75% z nich bierze udział w wyborach. Najniższe wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, brak jakiejkolwiek woli współpracy ze stroną społeczną a w zasadzie wręcz totalne jej lekceważenie i ignorancja – mogą dać tylko jeden wynik wyborczy.

Magda
9 listopada, 2022 16:02
Reply to  Marcin

20% inflacji, podwyżki planowane w wysokości 7,8% a poparcie dla partii rządzącej 32%. Śmiem twierdzić, że wśród tych 42 tys. pracowników jest około 30% zadowolonych ze stanu faktycznego. Prosta matematyka. Niestety.

Max
13 listopada, 2022 18:43
Reply to  Magda

Są i tacy…
Jeżeli miałabyś maxa w zasadniczej i dodatkowo 100% premii, to nie byłabyś zadowolona pomimo tego wszystkiego, co się dzieje??

JWyborca .
9 listopada, 2022 18:40
Reply to  Marcin

Marcin zapomniałeś, że te 42 tys. pron mają rodziny, czyli mężów, żony, córki itp. a to jest już coraz większy elektorat.
A jeszcze niektórzy „Sympatycy PIS” od stycznia 2023 r. zaczynają kampanie wyborczą aby nie głosować na PIS…..

konfederacja
10 listopada, 2022 03:11
Reply to  Marcin

Mi nawet jakby dali 10000 zł to i tak bym na nich nie zagłosował. Obecnie Wszystko co robi partia rządząca pokrywa się z tak zwanym „wielkim resetem” i powiedzeniem Klausa schwaba w Davos „nie będziesz nic mieć będziesz szczęśliwy”.
Zobaczcie sobie zdjęcia w internecie które krążą kto jest na tych zdjęciach na tej konferencji w Davos.

Tropiciel.
8 listopada, 2022 20:32

Jakbyś siedział w kilu spółkach w PGZ i przytulał konkretne dywidendy to też byś miał w d..e pracowników Ron i ich głodowe zarobki.

Józef
9 listopada, 2022 18:03

Po co tyle skomleć, ja po 15 latach pracy zostawiam to dalszej egzystencji……….. DOSYĆ …Nie mam zamiaru dalej się płaszczyć tym bardziej że potrafię coś innego dobrze robić…….. pa,pa do zobaczenia w normalności…..

nobody
9 listopada, 2022 19:16

W swoim dzisiejszym wystąpieniu Szojgu powiedział, że „życie żołnierzy Rosji jest zawsze priorytetem”. – „priorytetowe traktowanie” jak u naszego Ministra wynagrodzenie pracowników RON

Józef
10 listopada, 2022 17:51

Widzę że admin niewygodne dla niego tematy kłujące w oczy po prostu usuwa……. lęk przed czym?

Admin
12 listopada, 2022 00:36
Reply to  Józef

A niby które to tematy…

criss
10 listopada, 2022 18:15

Ludzie zrozumcie, że bez odrębnej „partii” Pracowników Cywilnych Wojska nic nie będzie. Wspomnicie moje słowa. A wybory tuż, tuż. Wystąpienia Marka są niezwykle kompetentne i tyle. Zobaczymy jak je będzie można wykorzystać za rok? Nie możemy swoją miarą oceniać działań drugiej strony. Komitety protestacyjne były dobre, ale w latach 80-tych. Tak na marginesie, powołaliśmy MKK i co? Teraz liczy się konkretna władza. Byłem nie raz na posiedzeniu SKON i co to dawało? Napisaliśmy zaje…. petycje w 2015 r. i co – zrealizowali tylko tą małą a reforma leży itp. A teraz jakiś poseł Lewicy chce się ogrzać tematem płacowym niedoli… Czytaj więcej »

Max
12 listopada, 2022 08:56
Reply to  criss

Witaj Criss…
Czy ja dobrze rozumiem, że Ty optujesz za politycznym zorganizowaniem pracowników ron w jakąś partie polityczną???

criss
14 listopada, 2022 12:12
Reply to  Max

Tak, Max, jakby była wola????

Andrzej
15 listopada, 2022 16:43
Reply to  criss

Czemu nie, tylko jakie znaczenie będzie mieć partia tak ok. 10.000 członków i 100.000 elektoratu, bo na więcej bym nie liczył.
Mimo tych wątpliwości, jestem za i chętnie włączę się do pracy.

Max
16 listopada, 2022 10:50
Reply to  Andrzej

A mnie się wydaje, że raczycie żartować a tu żartów nie ma z czego robić. Solidarności swego czasu udało się przepchnąć na skrzydłach PIS-u do Sejmu byłego przewodniczącego Śniadka i co?? Dużo zdziałał?? Tu: Komisja Polityki Społecznej i Rodziny  Podkomisja stała do spraw rynku pracy zbytniej aktywności nie przejawiał Tu: https://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladgr?OpenAgent&381&PL https://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladgr?OpenAgent&389&PL tym bardziej nie jest pracownikom potrzebny, najlepsze jednak mamy tu…. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/posel.xsp?id=386&type=K&klub=PiS#int Zero interpelacji, zapytań czy oświadczeń. W dodatku – przecież nikt spoza naszego środowiska nie głosowałby na kogoś, kto danej grupie społecznej chciałby zrobić dobrze. Nawet wielu z naszego środowiska by na takiego nie głosowało. No OK a… Czytaj więcej »

Criss
16 listopada, 2022 15:58
Reply to  Max

Scalenia ZZ nigdy nie będzie. Solidarność i ich ludzie to wg mnie zły przykład. Nie chcę tutaj swoich poglądów politycznych głosić. Wiem, co to jest komitet wyborczy. Coś wiem też w zakresie tworzenia – coś z niczego, od podstaw i parę razy mi się udało. Gdybym miał 1000 osób już dawno bym udowodnił, że się da. Jeśli zaś chodzi o skuteczność, to można by zobaczyć, jakby coś było a jak nie ma – to puste gadanie. Co do reprezentatywności, czy też zasięgu oddziaływania, to na pewno chodziłoby o sferę budżetowa a nie tylko MON. Historia działania paru „bytów” pokazuje, że… Czytaj więcej »

Max
17 listopada, 2022 20:02
Reply to  Criss

Ok ok – w porzadku W pelni rozumiem ale wiekszych nadziei sobie nie robię

Eric
13 listopada, 2022 13:51

Jasiu, 17 Solidarność ma protestować.
A wczoraj w Bytomiu imprezujecie m.in. z Sasinem… zdj itp.
Rozumiem, że ustalaliście przebieg protestu?
Śmieszni jesteście… Dalej się układacie z PiSem…
Dziwisz się, że nikt się do was nie przyłącza do protestu…

adam
16 listopada, 2022 16:40

Zarówno Pan minister, jego pełnomocnik i zapewne duża część społeczeństwa uważa pracowników RON za obciążenie budżetu, tylko nikt nie zauważa, że w przypadku gdyby nie było cywili, ich zadania musieliby wykonywać żołnierze.
Czy możliwe jest przedstawienie kosztów zastąpienia cywili żołnierzami panu ministrowi?
Najmniej zarabiający żołnierz to 4560 zł – pracownik 3010 zł.
44000 pracowników przynosi MON-owi ponad 70 milionów oszczędności miesięcznie.
Może warto to pokazać?

Max
17 listopada, 2022 20:00
Reply to  adam

adam – dzięki za podpowiedzi. Można byłoby znaleźć tego sporą „garść”. Problem jednak w tym, że pan minister i jego współpracownicy są przekonani, że robią nam dobrze, że o nas dbają jak nikt dotąd tylko my jesteśmy niewdzięczni ……i zamiast bić brawo i hurtem zapisywać się do wiadomej partii – jeszcze śmiemy narzekać. Te i inne wyliczenia należy – korzystając ze zbiorowej mądrości naszego środowiska skrzętnie zbierać, gdyż to medialny materiał w przypadku protestu naszego środowiska. Co dała ta szumnie zapowiadana przez resort ”podwyżka” w tym roku – wszyscy wiedzą. Wiedzą też, że w efekcie doprowadziła do dalszego spadku siły… Czytaj więcej »

Max
18 listopada, 2022 00:08

No i po tak szumnie zapowiadanym proteście Solidarności… A miało być tak pięknie. Jaki powód?? Ukraińska rakieta w Polsce … ”W związku eksplozją rakiety w Przewodowie, NSZZ „Solidarność” odwołał planowany na czwartek protest w Warszawie.” Ale jaja. Ale jaja…. Śmiechu warte. No i przecież sukces, bo odpis na ZFŚS będzie inaczej naliczany. Słuchając Pana Dudy z Solidarności, dowiedziałem się jak źle było w tym zakresie za rządów Platformy. A teraz, Panie Duda jest dobrze u schyłku 2 kadencji obecnej władzy?? Wysokość odpisu na ZFŚS w 2022 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu… Czytaj więcej »

Max
18 listopada, 2022 01:02

P.S. A to w uzupełnieniu mojej wypowiedzi o tym, jak buduje się rządowo-związkowy ład społeczny. Rąsia, buzia, klapa, goździk… no i nauka, jak mówić aby niczego konkretnie nie powiedzieć.
No i ci wszyscy, którzy mieli jeszcze nadzieję – niech w końcu zatrybią, że koniec z kasą – czołgi i rakiety kupować trzeba…
Przyznać jednak należy, że zaprezentowano pełen Wersal, jak zwykle dokładając opozycji, która jest wszystkiemu winna.
Wszystko jest tu: https://www.youtube.com/watch?v=NggjsMbyNZE
A żeby was…..

Last edited 1 rok temu by Max
Max
23 listopada, 2022 19:02

Ponieważ wszystkich tak jakoś ostatnio ”zamurowało” – zapewne z uwagi na związkowo-rządowe uzgodnienia z dnia 17 listopada b.r. a na stronie https://www.facebook.com/MOZSOLIDARNOSCPCMON/ nasz Jasiu już wieści wiekopomne sukcesy Solidarności w dziele robienia dobrze pracownikom budżetówki i nie tylko – kilka moich uwag. Także dlatego aby paru pracownikom resortu np. Pani Barbarze Krzan tak aktywnej i na tej solidarnościowej i na stronie NSZZ PW nieco oczy otworzyć: 1/ Do żadnych konkretów podczas rozmów premiera z Solidarnościa w dniu 17 listopada b.r. nie doszło. Nie doszło, Panie Janie także do cyt. z Pana strony: ”- odmrożenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok… Czytaj więcej »

Admin
24 listopada, 2022 10:05
Reply to  Max

Max, napisałeś, że: „Bo gdyby nawet założyć, że taki zespół związkowo-resortowy by powstał, to co dalej?? Pomyśleliście o tym??” A Ty, Max pomyślałeś o tym, że im wcale nie chodzi o to, aby cokolwiek powstało… Może chodzi o to, aby znaleźć nowy obszar działania dla naszego znajomego z resortu, który ma prawie 5 letnie doświadczenie w zakresie PUZP. Przecież wystarczy mieć jedynie wpisane zadanie do wykonania i… NIC ROBIĆ a kasa sama będzie wpływać na konto. Takie rozwiązanie już zostało przetestowane u nas, więc teraz nasz znajomy może wypłynie na szerokie wody… „Podpięty” pod dobry plecak z działu państwowej sfery… Czytaj więcej »

.Jasiu.
24 listopada, 2022 14:18
Reply to  Max

Jak nie wiesz, kto tam pisze i kto jest administratorem tej strony, to ode mnie trzy kroki w bok. Nie mam przyjemności z Tobą polemizować.
Poszukaj sobie kozła ofiarnego w rodzinie i możesz po nim jeździć starcze.

Max
1 grudnia, 2022 18:17
Reply to  .Jasiu.

Rozumiem, że gdy brakuje argumentów – pozostają osobiste chamskie wycieczki.
Tak trzymać.
Po tym was właśnie inni poznają….

Pinek
29 listopada, 2022 07:14
Reply to  Max

Ten co robił , mieszkał tylko

Kasia
2 grudnia, 2022 06:46

Czy ktoś wie czy dostaniemy coś na nadchodzące święta???

Olo
5 grudnia, 2022 12:44
Reply to  Kasia

Jeśli chodzi o OWC to raczej wypowiedzenia, ponieważ zostanie zastąpione przez służbę dobrowolna

OWC
7 grudnia, 2022 14:48
Reply to  Olo

To pójdziemy prędzej na emeryturę Ha, Ha, Ha ale jaja .

Pinek
7 grudnia, 2022 18:28
Reply to  Olo

Emeryci mokro w gaciach mają

Max
9 grudnia, 2022 09:49
Reply to  Pinek

Ty się człowieku martw o siebie, bo ciebie pożegnanie z tym wojskiem także wkrótce czeka i będzie trzeba zasuwać jedynie w SUFO za małą oficjalnie kasę a więc i składki na ZUS – oczywiście, jeżeli cię byli policjanci i więziennicy do pracy dopuszczą, bo tez chcą dorobić.
Co zaś do emerytów, to żaden z nich ci pracy nie zabrał, bo ja masz. Z zatrudnieniem zaś znajomków, brata, siostry czy żony musisz jednak nieco poczekać, zanim ci emeryci odejdą i to was boli.

Wojtek
8 grudnia, 2022 08:15
Reply to  Kasia

Ja słyszałem już jakiś czas temu, że fundusze poszły do naszych braci a dla nas po 200 zł ma być, prawda to?

Max
9 grudnia, 2022 09:50
Reply to  Wojtek

Ty człowieku jednak jesteś chory, prawda to??

Monika
8 grudnia, 2022 12:56
Reply to  Kasia

zapewne dostaniemy 00,000 czas był by przywyknąć

aaa
8 grudnia, 2022 16:07
Reply to  Kasia

Życzenia Wesołych Świąt 🙂

Olo
11 grudnia, 2022 11:48

Dziwne, u jednych 3000 oszczędności, u innych 0.

Max
13 grudnia, 2022 08:42
Reply to  Olo

Olo – oszczędności w funduszu wynagrodzeń powstają w każdym zakładzie, któremu właściwie naliczono środki na wynagrodzenia w skali rocznej.
Z nich są opłacane m.in. nadgodziny, których im więcej tym kwota do podziału jest mniejsza.
Te oszczędności można jednak rozdzielić na wiele różnych sposobów uzgodnionych ze związkami zawodowymi. To wcale nie musi być jednorazowa premia regulaminowa a np. mogą one w całości zasilić fundusz nagrodowy i zostać wypłacone w sposób uznaniowy, pod warunkiem, że związki zawodowe się na to zgodzą.
Radzę się dowiedzieć, jak te oszczędności zagospodarowano u Was w zakładzie….

olo
14 grudnia, 2022 08:46
Reply to  Max

Dzięki za odp

olo
14 grudnia, 2022 16:34

czy zmiana decyzji budżetowej z 12.12 ma związek z ewentualnymi pieniędzmi na święta?

Max
16 grudnia, 2022 02:23
Reply to  olo

Być może ma ale nie dla pracowników wojska. Wg mojego rozumienia, zał do tej decyzji to w zasadzie nakłady na nasze wynagrodzenia obcięto za to zwiększono nakłady na nagrody dla żołnierzy. Tak odczytuje ten zal do Decyzji nr 177/MON Z 9 grudnia br. Ja tam kasy dla nas nie widzę ale ponieważ zapoznałem się z tym zal pobieżnie – mogę się mylić.

Ona
16 grudnia, 2022 14:13
Reply to  olo

Też mnie to zastanawia.

Piotr
15 grudnia, 2022 09:02

Moja jednostka została zakwalifikowana do tych strategicznych…. każdy żołnierz otrzymał dodatek w kwocie 450 zł. Ok, słusznie.
A pracownicy RON?
Jak wybuchł konflikt na Ukrainie równo z żołnierzami pracowaliśmy po 12 godzin, nikt nie narzekał, bo wiedzieliśmy, że jest potrzeba, że tak trzeba.
Niestety, Minister tego naszego, często poświęcenia nie docenia.
Bardzo to przykre. BARDZO, PANIE MINISTRZE!!!
A władze związków?
Gdzie Wy?
Czy walczycie o nasz lepszy byt?

Last edited 1 rok temu by Piotr
To Ja
17 grudnia, 2022 22:01
Reply to  Piotr

Piotr, myślisz, że Ministra to obchodzi?
On ma zadanie do wykonania, na cywili nie zwraca uwagi, Ot, jesteśmy takim „efektem ubocznym”. Nie nosimy już mundurów lub nigdy ich nie nosiliśmy, więc nie mamy jego szacunku.
Wiesz kiedy się to zmieni?
Kiedy nasi przełożeni będący żołnierzami, będą otwarcie się upominać o lepszy los dla Nas.
Ale czy zależy im na tym?
Cywile w wojsku nie są doceniani, o ironio przez ministra, który jest też cywilem.

Max
17 grudnia, 2022 23:25
Reply to  Piotr

Naprawdę uważasz, że np. mechanik czy referent w takiej jednostce powinien zarabiać 450 zł więcej od kolegi z innego zakładu pracującego na takim samym stanowisku pracy?? A może obecnie już tak jest, z uwagi na widełki w stawkach?? I wg jakich zapisów PUZP ten dodatek miałby być naliczony?? Pytam, bo zwracasz się z pytaniem do władz zz gdzie one?? A gdzie mają niby być w opisanej przez Ciebie sprawie?? Czym się różni struktura uposażeń żołnierzy od wynagrodzeń pracowników resortu on zapewne wiesz… Na koniec… Nie odkryjemy Ameryki, jeżeli napiszemy, że wysiłek pracowników jednostek leżących na tzw. ścianie wschodniej wcale nie… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Piotr
19 grudnia, 2022 18:17
Reply to  Max

Ja w żadnym akapicie nie napisałem, że należą się pracownikom dodatki po 450 zł tak, jak żołnierzom. Zwróciłem jedynie uwagę na fakt, że niestety jesteśmy lekceważeni. Zapewne wiesz, Max, że żołnierze dostali na koniec roku [wcześniej również] premie.
My, pracownicy RON nie. I właśnie o tym pisałem.
Wesołych Świąt

Max
20 grudnia, 2022 22:08
Reply to  Piotr

Wzajemnie…

Max
20 grudnia, 2022 22:25
Reply to  Piotr

Napisałeś; ”Moja jednostka została zakwalifikowana do tych strategicznych…. każdy żołnierz otrzymał dodatek w kwocie 450 zł. Ok, słusznie. A pracownicy RON?” Żołnierze otrzymali premie a pracownicy z wielu wojskowych zakładów pracy także premie pochodzące z tzw. oszczędności w funduszu wynagrodzeń. W dodatku – pracownicy zakładów, dla których to IW jest dysponentem środków budżetowych otrzymali po kilkaset zł, które już w większości zakładów wypłacono. Ci, co pracowali dłużej otrzymają zapłatę za tzw. nadgodziny. Dodatkowo w wielu zakładach pracy jest wypłacane w grudniu świadczenie świąteczne… To tylko niektóre należności, o których należy tu wspomnieć a ich łączna wysokość jakże często wyniesie ponad… Czytaj więcej »

Max
26 grudnia, 2022 21:13
Reply to  Max

Uzupełniając powyższą wypowiedź, która /mam nadzieje/ zostanie zamieszczona już po świętach a jednocześnie odnosząc się do zgryźliwych zawartych na stronie NSZZ PW uwag koleżanek i kolegów dotyczących tego, jakoby MON nie wszystkich obdarował na te święta, pragnę zauważyć, że: 1/ Nowy Wojskowy Oddział Gospodarczy w Siedlcach – 28 WOG powstał na podstawie zarządzenia nr 14/MON z 29 sierpnia 2022 r. i w dalszym ciągu jest zapewne w organizacji a pełnej sprawności oraz gotowości do realizacji zadań nie osiągnął. Pomimo więc tego, że podlega w kwestii środków pod IW SZ RP – na podział tej ”resztkówki” z IW się nie załapał. Taka jest… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
radek
24 grudnia, 2022 10:07
Reply to  Piotr

A powinieneś napisać – należą się.
O ile działania nasze i mundurowych są tożsame, lub chociaż zbieżne.
W końcu ciągniemy ten sam wóz*.

radek
24 grudnia, 2022 10:03
Reply to  Max

….wysiłek pracowników jednostek leżących na tzw. ścianie wschodniej wcale nie jest większy a często wręcz mniejszy od wysiłku pracowników jednostek leżących zgoła gdzie indziej na rzecz wspomagania Ukrainy i ochrony granicy z Białorusią.
A jak to zostało obliczone?
I skąd to my w głosie jednego człowieka.

Max
27 grudnia, 2022 19:08
Reply to  radek

Ależ ze mną radek wcale nie musisz się zgadzać. Zapytaj pracowników paru składów bliżej Odr,y to może ci odpowiedzą jaką trasę pokonują z określonym towarem, jeżeli oczywiście będą mogli i chcieli. Nie ja rozpocząłem tą dyskusję sprowadzającą się do licytacji komu więcej, bo od tego rozpoczyna się różnicowanie naszego środowiska. Jeżeli zamiast wspólnie walczyć o kasę, zaczniemy się bić pomiędzy sobą, to przebijemy w końcu to ”dno”od spodu. Tego jeszcze brakuje aby pracownicy zaczęli otrzymywać dodatki, których w Układzie nie ma. Uważam, że nie tędy droga, chociaż w przyszłych pracach nad Układem /jeżeli do nich kiedykolwiek dojdzie/ należałoby parę problemów… Czytaj więcej »

Grzegorz
5 stycznia, 2023 08:52
Reply to  Max

Jasiu tu pisał, chwalił się, że Solidarność wywalczyła wyższe podwyżki… że sami zobaczymy.
Ha ha no ciekawe gdzie i co On jarał… jest 7,8% jak było:] i odpis na zfśs także bez zmian. Inne sprawy także fiasko. Weźcie już go tu blokujcie, bo się go czytać nie da. Solidarność układa się z rządem i każdy to widzi. Ich tłumaczenie jest tak fascynujące, jak Obajtka…

Michal
10 stycznia, 2023 17:27
Reply to  Grzegorz

Jedni układają się z jednymi, drudzy z drugimi, a o pracownikach nikt nie myśli.

Michal
9 stycznia, 2023 12:44

Kiedy można się spodziewać podwyżki i w jakiej wysokości??

Pracownik .
17 stycznia, 2023 09:39
Reply to  Michal

Podwyżki możesz się spodziewać w kwietniu 2023 r.

PRONek
19 stycznia, 2023 11:37
Reply to  Pracownik .

Sprawdzone info czy wróżenie z fusów?

Max
23 stycznia, 2023 22:35
Reply to  PRONek

Pracownik ma rację, gdyż zna obowiązujące w tym zakresie zasady. Niektóre tylko grupy pracownicze budżetówki mają regulacje placowe już w styczniu. Reszta w końcu marca co sprawia, że w kwietniu mają wynagrodzenia ”po nowemu”, z wyrównaniem za miesiące styczeń – marzec.
Poza tym te regulacje w zakresie 7,8%, to nie wróżenie z fusów ale zapis budżetowy odnośnie sfery budżetowej.
Natomiast czy Solidarność, która jak zwykle wyrwała się przed szereg, że ona załatwi… to jest rzeczywiście wróżenie z fusów…

74
0
Would love your thoughts, please comment.x