Skip to main content

Czy rzeczywiście wszystko jest w porządku?

By 24 sierpnia, 2022Aktualności

Z treści ministerialnej decyzji można wnioskować, że funkcja Pełnomocnika Ministra do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi została stworzona po to, aby nie angażować Ministra bezpośrednio w kwestie dotyczące Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP). Świadczy o tym również art. 65 Układu, który stanowi, że Pełnomocnik Ministra koordynuje prowadzenie rokowań z właściwym statutowo organem ponadzakładowej organizacji związkowej w celu zawarcia lub zmiany PUZP.

Funkcja Pełnomocnika Ministra a tym samym odpowiedzialność za kształt i aktualność Układu, który określa zasady wynagradzania dla około 98  % pracowników resortu obrony narodowej została przypisana do stanowiska dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON.

Do czasu objęcia stanowiska przez Ministra Błaszczaka, spotkania ze stroną związkową dotyczące PUZP odbywały się w miarę regularnie, czego efektem jest 31 protokołów dodatkowych do Układu podpisanych od 1998 r. przez ministrów obrony narodowej i działające w resorcie obrony narodowej reprezentatywne organizacje związkowe.

Niestety, ostatnie spotkanie negocjacyjne miało miejsce w 9 stycznia 2018 r., tj. w dniu powołania Ministra Błaszczaka i od tego dnia już żadne spotkania negocjacyjne nie zostało zorganizowane. Od tego czasu nie są też realizowane zapisy powołanej wcześniej decyzji Ministra mające na celu zmianę treści Układu. Brak tych działań w zakresie tabeli stawek wynagrodzeń zasadniczych sprawia, że już obecnie wynagrodzenia zasadnicze na stanowiskach zaszeregowanych do kategorii X włącznie są niższe niż minimalna płaca w kraju (3010 zł). Uwzględniając natomiast propozycje Rządu na rok przyszły, zapewne w roku 2023 również stawki maksymalne  wynagrodzeń zasadniczych zapisanych w kategoriach XI i XII (odpowiednio 3200 i 3400 zł) będą niższe od minimalnej płacy w kraju!

Od 1 lipca 2022 r. ustalono ustawą nowe minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników służby zdrowia. Ich wysokość jest taka, że maksymalne wynagrodzenie zasadnicze specjalisty w zakresie obrony cyberprzestrzeni (4150 zł w kat. XV PUZP) jest niższe od… minimalnej stawki przewidzianej dla pielęgniarek (5323 zł). Chociaż akurat w przypadku tego stanowiska nie ma co się dziwić, gdyż ustalona od lipca minimalna płaca zasadnicza dla pielęgniarek jest wyższa od maksymalnych stawek (5300 zł w kat. XIX PUZP) przewidzianych dla stanowisk głównych księgowych wojskowych jednostek budżetowych, czy stanowisk… dyrektorów niektórych wojskowych jednostek organizacyjnych! Chociaż o tym fakcie było wiadomo już od ubiegłego roku, w ministerstwie nie podjęto żadnych działań aby tej sytuacji zapobiec.

Ostatnio, w związku z wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyzny wyszło na jaw, że nie zabezpieczono właściwych środków na zmianę zasad wynagradzania dla pracowników tworzonych ustawowo centrów rekrutacji. Sytuacja ta wynika zapewne z braku spotkań negocjacyjnych Stron PUZP, gdyż pracownicy centrów od kwietnia b.r. zostali objęci postanowieniami PUZP a do chwili obecnej Strony nie ustaliły wielkości skutków finansowych objęcia ich Układem. Powyższe powoduje, że pracownicy centrów rekrutacji posiadający staż 25 i więcej lat pracy otrzymują wynagrodzenia w zaniżonej wysokości, tj. na poziomie wynagrodzeń, które otrzymywali w poprzednich zakładach pracy. Kierowane przez nasz Związek wnioski w tej sprawie do Ministra Obrony Narodowej pozostają bez merytorycznego rozstrzygnięcia, gdyż odpowiedzi udziela… Pełnomocnik Ministra.  

Zgodnie z zapisami art. 77 Strony Układu zobowiązały się do działania na rzecz prawidłowej realizacji jego postanowień. Za czasów Ministra Błaszczaka ich realizacja nie jest prawidłowa z uwagi na brak jakichkolwiek działań w tym zakresie ze strony Pełnomocnika Ministra. Ocena nie może być inna, gdyż przy braku organizacji spotkań Stron PUZP – nie ma możliwości np. dokonać wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych, których z każdym dniem narasta coraz więcej oraz dokonać zmiany tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Czyżby treść postanowień końcowych Układu nie była znana urzędnikom z ministerstwa?(MK)

4.4 7 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
240 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Grzegorz M.
24 sierpnia, 2022 23:28

Brak słów wobec takiej ignorancji i pogardy władz dla PRON.

Jan
27 sierpnia, 2022 13:56
Reply to  Grzegorz M.

pis „żondzi” jak w filmie.nie mamy Pana płaszcza i co nam zrobisz

Jasiu
25 sierpnia, 2022 07:56

Marku w pełni się podpisuję dwoma rękoma. Pan Pełnomocnik podczas spotkań w maju i ostatnim – 4 sierpnia 2022 r. z Solidarnością – zobowiązał się do końca sierpnia przesłać do wszystkich szefów związku nowych propozycji tabel. Najgorsze, że jest to już 2 termin, który przedstawia człowiek Ministra Obrony Narodowej i ośmiesza swojego pryncypała, że nie potrafi tak prostej rzeczy wykonać. My proponowaliśmy mu wielokrotnie, że skoro nie dysponuje odpowiednią kadrą – to związki opracują wspólną tabelę. Oczywiście odmówił. Gdyby „dobra zmiana” szanowała fachowców w DSS takich jak Magda, to by ona i wielu innych pracowało do dziś. Bo to byli… Czytaj więcej »

Marcin
25 sierpnia, 2022 09:35

Witajcie, to pytanie zamykające treść aktualności jest jak najbardziej zasadne, ale jak to wynika z doświadczeń z ostatnich 4 lat nic się nie zmieni. Propozycje związkowe w kwestii zmiany PUZP dla WJOSB (m.in. ZPW „TARCZA”) są od lat ignorowane. Brak jest jakiejkolwiek woli pochylenia się nad nowym układem, a ten obowiązujący jest już niestety archaiczny. Niestety, żeby zacząć pracować nad nowym układem potrzebna jest współpraca i chęć doprowadzenia do zmian, ale muszą to zrobić ludzie, którzy mają o tym pojęcie, wiedzę i doświadczenie. Z jednej strony (społecznej) gotowość do prac jest cały czas a z drugiej… niestety nie. Dlaczego doprowadzono… Czytaj więcej »

Michal1970
25 sierpnia, 2022 13:18

Trzeba zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego totalnie „olewa” się związki? Dłuższy okres czasu siłą napędową był największy związek – nszzpw. Do momentu kiedy prywatne interesy kierujących nie doprowadziły do utraty reprezentatywności. Obecnie związek ten nie jest partnerem do przeprowadzenia zmian w puzp. Przyspawanie do etatów związkowych przez wydłużenie kadencji, mimo odwołania covida, a tym samym do dużych wynagrodzeń. Wątpliwości legalności piastowania funkcji. Brak zainteresowania pracownikami. Wszystko to powoduje odpływ członków związku i utratę reprezentatywności. Pozostałe organizacje, Tarcza i Militaria jako małe ilościowo są lekceważone przez mon. Zostaje jeszcze Solidarność. Chyba jedyny związek, z którym trochę się liczą. Obecnie… Czytaj więcej »

Solidaruch
26 sierpnia, 2022 11:38
Reply to  Michal1970

Michał 1970, z Solidarnością też się nie liczy.
Na dowód wstawię w najbliższym czasie wpis na stronie moz nszz solidarnosc pc mon, jak p. Pełnomocnik rozwiązał sprawę dyskryminacji i mobbingu wielu działaczy Solidarności w CSLog.

Antoni
27 sierpnia, 2022 20:54

<<Czy rzeczywiście wszystko jest w porządku?>>
Oczywiście. Przecież wszystko idzie zgodnie z planem.
Rząd skutecznie marginalizuje ZZ. W RON jak po maśle, bez żadnego oporu.

JSolidaruch.
29 sierpnia, 2022 07:46
Reply to  Antoni

Pokażemy takiemu jednemu „bohaterowi” co siedzi w kilku spółkach w PGZ przy wyborach na drugi rok.

Max
29 sierpnia, 2022 08:11
Reply to  Antoni

To prawda. Działania związków zawodowych w resorcie on nie są adekwatne do istniejącej od dawna sytuacji. Uważam, że to efekt braku determinacji i zdecydowania nie tyle niezrzeszonych i szeregowych członków związków, co związkowych przywódców i działaczy. Co przeszkadza aby szefowie związków, zwłaszcza nie świadczących pracy w resorcie a więc np. szefowie NSZZ PW, wojskowej Solidarności i Tarczy ”okopali” się pod resortem i ujawnili prawdę o tym, jak traktowanych jest kilkadziesiąt tysięcy pracowników czynnie uczestniczących we wszystkich zadaniach wojska. Są opłacani przez związki zawodowe, więc problemu aby tak uczynić nie ma. Co przeszkadza aby do nich dołączyło w sumie kilkadziesiąt tych… Czytaj więcej »

SPimpek Sadelko.
29 sierpnia, 2022 21:19
Reply to  Max

Trochę się mijasz z prawdą. W NSZZ PW to są opłacani ze składek. W Solidarności płaci pracodawca. Zapewniam cię, że można policzyć na palcach szefów, którzy są na etacie związkowym. Szału nie ma. Moje osobiste zdanie to mnie akurat nie jest po drodze z Jagiełło, czy jego zastępca, który cały czas dziękują za wszystko i składają podziękowania panom generałom. Trzeba zebrać siły i nie głosować na tych fachowców z MON, czy DSS i oczywiście na dobrą zmianę. Jak ich wypieprzą, ze stołków i kilku pójdzie siedzieć, to może tacy geniusze zrozumieją, że trzeba się liczyć z pracownikami cywilnymi. SAM osobiście… Czytaj więcej »

Michal1970
31 sierpnia, 2022 08:21

W nszzpw są opłacani ze składek. To ,,tylko” ponad 500 tys. rocznie dla 7 osób.
Nic dziwnego, że trzymają się za wszelką cenę.

Max
2 września, 2022 10:26
Reply to  Michal1970

Jeszcze dopisz, ze niektórzy z nich mają emerytury, pomimo związkowej – wcale nie małej kasy. Nie komentuję ale chciałbym ich widzieć kiedyś w długotrwałej pikiecie pod siedzibą resortu. Wówczas osobiście – pomimo przynależności do innego związku – do nich dołączę.

Max
31 sierpnia, 2022 09:19

W Solidarności za tą ”działalność związkową” płaci pracodawca, gdyż wszystkiego są w resorcie 1-2 międzyzakładowe oz. Ale ich przełożonemu w sekcji branżowej płaci związek. Mógłby w ramach pomocy, do której jest zobowiązany tą wojskową Solidarność wspomóc – nie uważasz?? Poza tym nie minąłem się z prawdą, gdyż przedstawiłem problem ogólnie a nie szczegółowo. Bo z tego, co wiem, to: -na czele Poligrafów, Solidarności 80, Solidarności, NSZZ PW, Sektora Obronnego oraz Tarczy stoją opłacani ze składek związkowych. Kilkudziesięciu działaczy tych związków – poza SO, Solidarnością 80, ZZ Poligrafów jest wynagradzana przez resort, nie świadcząc pracy. Drugie tyle częściowo pracy nie świadczy,… Czytaj więcej »

SPimpek Sadelko.
31 sierpnia, 2022 15:47
Reply to  Max

Znowu nie do końca piszesz prawdę. Szef branżówki wcale nie jest opłacany.
To tak do twojej wiadomości a po drugie szef KS PC MON NSZZ Solidarność też pracuje związkowo za free, bo już od dwóch lat jest na emeryturze.
Szefowie różnych Sekcji skupionych w kilku Sekretariatach też pracują za Bóg zapłać….

Max
31 sierpnia, 2022 19:00

Ten ”szef branżówki” to wybrany w lutym tego roku, w związku z odejściem p. Wielgusa na emeryturę szef strażackiej Solidarności p. Bartłomiej Mickiewicz a jednocześnie członek KK Solidarności patrz link z zaprzysiężenia: http://kspnszz.org/index.php/2022/03/02/przewodniczacy-ksp-zaprzysiezony-na-czlonka-komisji-krajowej/ na pewno nie zapierdziela na co dzień jako strażak po drabinach i nie gasi pożarów. Ma i czas i możliwości wspomóc wojskową Solidarność, co jest przecież jego obowiązkiem tym bardziej, że W dniu 22.06.2022 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”. W sprawach bieżących WZD zobowiązało uchwałą Radę Sekcji do aktywnych działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery… Czytaj więcej »

Solidaruch.
2 września, 2022 07:59
Reply to  Max

Akurat tu się z tobą nie zgadzam. Jest to nowy Szef Sekretariatu Służb Publicznych i muszę cię zmartwić i pomimo, że w skład Sekretariatu wchodzi bardzo duża ilość Krajowych Sekcji, to zawsze bierze udział w spotkaniach naszej Sekcji. Osobiście miałem okazję go poznać i porozmawiać z Bartkiem Mickiewiczem o naszych niskich płacach i tego nie wiesz, jako osoba z naszej branży czyli oficer straży pożarnej bardzo walczy o podwyżki dla służb mundurowych i cywili. Spotyka się już w Ministerstwie Finansów i na pewno nie usiądzie na laurach dopóki nie osiągnie swojego celu. A że jest skuteczny to może świadczyć, że… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Solidaruch.
Max
4 września, 2022 21:07
Reply to  Solidaruch.

Napisałeś dużo ale z tego wniosek, że te wielkie ”podwyżki” w przyszłym roku będą na poziomie tegorocznym, co w efekcie doprowadzi do dalszego spadku wartości naszych płac.
Ot i to ta naga prawda po ściemnianiu, jak to wszyscy a zwłaszcza wy chcecie nam dobrze zrobić.
Zobaczymy więc już niedługo, kto będzie wojsku naprawiał te techniczne nowości, które wojsko planuje zakupić.
To doprawdy wstyd aby szeregowy dobrowolnej służby zasadniczej zarabiał tyle, co samodzielny referent, technik lub magazynier środków bojowych.
Ktoś tu w końcu powinien się w głowinę ostro walnąć, bo przez taką politykę płacową krzywdę temu wojsku zrobi….

Last edited 1 rok temu by Max
Solidaruch.
6 września, 2022 08:46
Reply to  Max

Nie wiem czy napisałem dużo, czy mało ale osobiście bardzo bym się cieszył, gdyby była „powtórka z rozrywki” i by było znowu 500 zł ale nie brutto tylko netto plus skutki. Nie jestem walnięty i wiem, ile dostawałem za tych oszołomów z PO i PSL i dlatego podwyżki w takich wysokościach chociaż częściowo pokrywają różne podwyżki np. cen prądu, gazu, wody itd. Nigdy nie dostawaliśmy żadnej rekompensaty finansowej w związku z podwyżkami cen np. energii. Czyżbyś zapomniał MAX ile dali ci „koledzy” z PO. Ja chętnie będę przytulał co roku ponad 400 zł do płacy zasadniczej. Nie lamentuj, bo to… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Solidaruch.
Max
6 września, 2022 15:22
Reply to  Solidaruch.

Nie uprawiam tu w odróżnieniu od Ciebie polityki. Rządzących nie chwalę, ani nie ganię. Domagam się jedynie godziwej – realnie – zapłaty za świadczoną pracę. Bo żadne porównania typu – kiedyś dawali 50 a teraz 500 zł podwyżki nie wykażą tego, o ile w międzyczasie wzrosły ludziom koszty ich utrzymania. Stosując Twój sposób patrzenia na to, co się dzieje mógłbym przecież napisać: dawniej lepiej było, bo chleb, masło, olej i wiele innych artykułów było 2-3 krotnie tańsze niż obecnie. W roku bieżącym otrzymaliśmy /nie wszyscy/ 500 zł podwyżki brutto. To przeciętnie 7-8% zarobków sprzed podwyżki, natomiast w przypadku najniżej wynagradzanych… Czytaj więcej »

Max
31 sierpnia, 2022 21:48

Nie do końca piszę prawdę?? To poczytajmy. Oto obszerny fragment Waszej uchwały w sprawach finansowych; Rozdział III Wynagrodzenia pracowników Związku pochodzących z wyboru § 7 1. Wysokość miesięcznych wynagrodzeń etatowych pracowników Związku pochodzących z wyboru, ustala i finansuje odpowiednio Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego i Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, w kwotach nieprzekraczających maksymalnych wysokości: 1/ przewodniczącego: a/ zarządu regionu, rady krajowego sekretariatu branżowego i Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszającego do 40 tys. członków – 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS… Czytaj więcej »

Solidaruch.
5 września, 2022 07:51
Reply to  Max

Max uważasz, że te 13 tys. zł dla Bartka M. to jest dużo, skoro mój Dowódca ma około 13 tys. pensji i zarządza tylko 700 chłopkami w JW w jednej miejscowości a Bartek około 40 tys. członków związku i to we wszystkich branżach i w różnych miejscowościach to się nie ośmieszaj. Przecież ty masz ponad 5 tys. zł plus emerytura i za co odpowiadasz. Za worki z piaskiem w magazynie. Max, bądź rozsądny i pisz co ty robisz w naszej sprawie a nie oczekujesz, że ktoś za Ciebie coś zrobi. Ja cały czas atakuję swoich np. przełożonych do jeszcze efektywniejszej… Czytaj więcej »

Max
5 września, 2022 22:01
Reply to  Solidaruch.

”Przecież ty masz ponad 5 tys….” No to jak za pilnowanie tych worków z piaskiem resort płaci ponad 5 tys zł, to o co ten cały krzyk ze kasy nie ma?? Tacy jak ty może i się starają tyle, że całe g…o z tego wychodzi. W dodatku pisząc te pierdy sami sobie i innym strzelacie w stopę. Czytam z paska wypłaty – do wypłaty za miesiąc lipiec – 2842 zł… Mówi ci to coś?? NO – to durnot tu nie pisz a te całe wynagrodzenia brutto i przed opodatkowaniem i oskładkowaniem sobie w cholewy schowaj Oto co z zarobku za… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Jasiu
19 września, 2022 12:36
Reply to  Max

Coś tu czarujesz. Potrącenia mamy zbliżone a podatek masz 445 zł a ja 175 zł i na rękę ja mam 3480 zł. Jak zwykle kłamiesz?????.

Max
21 września, 2022 18:26
Reply to  Jasiu

Dopiero teraz zauważyłem ten twój bzdet…
W każdej chwili prześlę ci skan tego mojego paska. Chcesz??
Musze jednak wiedzieć, czy te swoje inwektywy tu publicznie odszczekasz??

Max
31 sierpnia, 2022 23:03

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 20 lipca 2022 r.

 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2022 r.

 

 W związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 1)) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale w 2022 r. wyniosło 6566,15 zł.

No to sobie policzmy…
Ale gdzieżby tam.
W Solidarności wszyscy pracują…. społecznie.

Solidaruch.
2 września, 2022 08:18
Reply to  Max

Co ty zaglądasz szefowi Sekretariatu do kieszeni. Pochwal się ile ma twój Szef z ZNP niejaki Broniarz.
A co, ma być na etacie i zarabiać mniej niż miał jako oficer w Straży Pożarnej. A może pochwalisz się ile ty masz pensji i emerytury (renty), że np. dwa razy korzystacie z podwyżek w ciągu roku. Raz, gdy dostaniecie np. 13,8% podwyżki a emerytury wojskowe nie są głodowe i drugi raz z MON np. znowu podwyżki po 500 zł.
Tylko żyć i nie narzekać…

Max
4 września, 2022 21:12
Reply to  Solidaruch.

Pieprzysz….Durnoty piszesz…Ściemniasz i herezje głosisz.
Zawiść i głupota przez ciebie przemawia.
Radzę nieco opamiętania.

Max
4 września, 2022 21:14
Reply to  Solidaruch.

Pochwal się ile ma twój Szef z ZNP niejaki Broniarz….
Broniarz nie jest moim szefem…

A co, ma być na etacie i zarabiać mniej niż miał jako oficer w Straży Pożarnej
No w końcu…Wydało sie jacy z was społecznicy….

Solidaruch.
6 września, 2022 08:54
Reply to  Max

Ty na prawdę jesteś chory. A z czego ma żyć. Przecież praca związkowa to jest jego podstawowe źródło utrzymania.

Max
6 września, 2022 22:46
Reply to  Solidaruch.

Nie wypowiadałem się na temat tego czy ta kasa się należy, czy nie a jedynie tego, że jeżeli ktoś wcale niemałą kasę z pracowniczych składek bierze, to powinien uczciwie na nią zapracować albo się jej zrzec. To tyle.
Poza tym – nie pierdzielcie o tym, że np. Jagiełło bierze a wy nie, bo wy też bierzecie i wydaje się, że więcej niż ten kopany tu i gdzie indziej Jagiełło.
Jeżeli mówimy o pracy społecznej, to takiej jak np. moja, bo w ciągu 16 lat zajmowania się problemami pracowniczymi wielokrotnie traciłem… nic nie zyskując.

SPimpek Sadelko.
2 września, 2022 18:40
Reply to  Max

Pochwal się Max, ile ty co miesiąc przytulasz emerytury i wynagrodzenia.

Last edited 1 rok temu by SPimpek Sadelko.
Max
4 września, 2022 21:00

A ma to jakieś znaczenie?? Co chcesz przez to napisać?? To ok… Grosza za nic nierobienie tylko palenie głupa na forach nie biorę, jak np. ty… Emerytury na rękę mam 2458 zł. To dużo za ponad 25 lat służby w polskim lotnictwie?? Jako wartownik w resortowym owc zarabiam mniej od Ciebie, bo na rękę ok. 2800 to dużo. Łącznie ok. 5300, to tak dużo? Ulżyło?? Twój idol z SK oprócz emerytury stoczniowej ma kasę ze związku, co daje blisko dwukrotnie tyle, co mam ja a guzik dla pracowników wojska przez lata zrobił podobnie, jak cała ta wasza Solidarność. To, co… Czytaj więcej »

Piotr
30 sierpnia, 2022 10:04
Reply to  Max

Podpisuję się Max pod twoim postem obiema rękami.
Brak determinacji to grzech zaniechania.
Słanie pism i biadolenie na forach o braku odpowiedzi na nie niczego nie zmieni.
Jeśli ktoś podejmuje się funkcji, to jego obowiązkiem jest sprawowanie jej w taki sposób aby było widać efekty albo ze sceny zejść.
Psy szczekają a karawana jedzie dalej.

Pracownik01
31 sierpnia, 2022 13:28
Reply to  Piotr

A gdzie można zobaczyć te pisma? bo na NSZZ PW są może ze 2 na rok

Max
31 sierpnia, 2022 21:57
Reply to  Pracownik01

Nasz Przewodniczący może służyć pismem /jednym z wielu/, na które otrzymał… jednozdaniową odpowiedź z DSS, chociaż pismo Związku skierowane do Ministra ON Mariusza Błaszczaka liczyło 4 strony i poruszało szereg istotnych pracowniczych problemów.
Dlatego już czas najwyższy aby nie pisać a działać

Pracownik01
1 września, 2022 17:57
Reply to  Max

Hmm… chodzi mi o to żeby ZZ za każdym razem pochwaliły się takimi pismami i ich odpowiedziami (albo ich brakiem) to pokaże że związki coś robią a jeśli chodzi o działanie, to nie wiem co mogą zrobić więcej!?

Max
2 września, 2022 10:19
Reply to  Pracownik01

Możemy zrobić dużo więcej, tylko trzeba chcieć. W sytuacji, gdy strona społeczna jest lekceważona i pomijana, należy radykalnie zmienić formy i metody oddziaływania. Pomysły są tu cenne ale nie są drogą do celu. Ten cel oraz formy metody i środki gwarantujące jego osiągnięcie powinny wypracować i wdrożyć władze poszczególnych funkcjonujących w resorcie związków zawodowych. To ich obowiązek tyle, że niewiele jak dotąd zdziałano. Sugeruję na początek zwołanie wspólnej związkowej konferencji z udziałem przedstawicieli środków masowego przekazu i przedstawienie tego wszystkiego, co w resorcie jest lekceważone a co dotyczy żądań praw i przywilejów pracowników resortu. Lista jest bardzo długa a czas… Czytaj więcej »

AArsen Lupin
11 września, 2022 15:35
Reply to  Max

A co mieli Panu Przewodniczącemu odpisać.
Spotkałeś kiedyś Pełnomocnika albo z nim rozmawiałeś, to byś się nie dziwił, że odpisał tylko jednozdaniowo.
Porozmawiaj z Solidarnością to oni dopiero Ci powiedzą prawdę, co ten Pan Dyr. DSS wyrabia i jak rozpatrzył ich skargę na Komendanta?
Kabaret ani mru mru w całym tego znaczeniu.

Ciekawy..
30 sierpnia, 2022 08:08

Na premie i nagrody w MON dla „urzędasów” Pan Morawiecki przeznaczył 2,7mln zł.
Ciekawe ile dostali ci od PUZP a w dodatku jeszcze kilka posad w PGZ.

Last edited 1 rok temu by Ciekawy..
yyyyy..
31 sierpnia, 2022 12:26

Może tak byśmy zorganizowali protest?
Ten protest by polegał na masowym pójściu na L4 w określonych dniach tygodnia.
Przykładowo na tydzień, bądź dłużej. Zapewne każdy z nas ma jakieś schorzenie, na które mógłby nagle zachorować 🙂
Zapewniam was, że parę takich akcji i chajs by się znalazł…

Max
31 sierpnia, 2022 21:54
Reply to  yyyyy..

No i cięcia przy najbliższej premii regulaminowej płaconej z oszczędności w wynagrodzeniach. Zapytaj pracowników np. 1 RBLogu jak to działa.
Ludzi nie stać na kilkuset zlotowe cięcia w aktualnej sytuacji w jakiej się znajdują.
Poza tym… podaj chociaż jeden przykład tego, że potrafiliśmy się porozumieć i solidarnie zadziałać.
Widać jeszcze do Ciebie nie dotarło ze największym wrogiem pracowników resortu on są…. pracownicy tego resortu…

Michal
2 września, 2022 01:51
Reply to  Max

A będą jakieś oszczędności

Max
2 września, 2022 09:58
Reply to  Michal

Michal – przecież wiesz, że będą. Miały zostać wypłacone w sierpniu, lecz z powodu braku uzgodnień i nieobecności pracodawcy wypłata została przesunięta na wrzesień. Pomimo prawie 2 tygodniowego ucierania stosownego porozumienia nie jest ono dla wielu pracowników korzystne, z powodu uporu pracodawcy, który uzależnił wysokość wypłaty od obecności pracowników w pracy. Szczegóły porozumienia po ostatecznych uzgodnieniach są podane do wiadomości zainteresowanych. Pola do korzystniejszych uzgodnień tym razem nie było, z powodu uporu pracodawcy oraz zniecierpliwienia pracowników. Kto nie chorował oraz spełnia parę innych warunków – otrzyma 600 zł brutto. Należy przypomnieć, że w czerwcu rozdzielono premię z oszczędności w dużo… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Jan
21 września, 2022 12:51
Reply to  Max

Najlepiej premia za nieprzychodzenie do pracy

Woganin
1 września, 2022 09:55
Reply to  yyyyy..

Dlaczego L4 ?
Zacznijmy od czegoś prostszego, prawo dopuszcza nam akcje protestacyjne polegające na wywieszeniu flag na budynkach i od tego trzeba zacząć.
Obwiesić budynki jednostek i instytucji wojskowych, to prasa i opinia publiczna będzie się pytać co się w tym wojsku dzieje, że budynki obwieszone flagami i sloganami.
Nie wiem, może to pomoże?

Max
1 września, 2022 17:32
Reply to  Woganin

Zapewne tego nie wiesz, że nawet na umieszczenie na terenie zakładu pracy związkowej tablicy informacyjnej należy uzyskać zgodę pracodawcy lub jego przedstawiciela. Przy tym on może to miejsce wyznaczyć np. ….obok toalety. Wszelkie oflagowanie flagami narodowymi lub związkowymi bez zgody zarządcy danego terenu jest nielegalne a flagi zostaną zdjęte na koszt związku. Dotyczy to także wszelkich haseł, ulotek itp. materiałów. Oczywiście w takim przypadku koszty usunięcia w/w materiałów propagandowych okazują się tak wysokie, że wypadałoby członkom Zarządu takiego związku wziąć pożyczki i z własnej kieszeni zapłacić… W takich realiach działamy a stworzyli je ci, którzy śpiąc na styropianie, stworzyli ten… Czytaj więcej »

SPimpek Sadelko.
4 września, 2022 10:02

Pan Dyr. DSS po raz drugi nie dotrzymał terminu, ani słowa i nie opracował tabeli do PUZP.
Co na to kierownictwo Solidarności.
Czekają na wybory, czy śpią snem letnim.

Michal1970
4 września, 2022 21:39

A komu ma przedstawić? nszzpw w totalnej rozsypce. Okręt a w zasadzie dziurawa łajba tonie a kapitan z pomagierami doją swoich członków.
Pozostałe związki w zasadzie nic nie mogą. Tylko czekać.
Na „wesołą załogę” tonącej łajby nie ma co liczyć.
Natomiast pozostali, jeżeli się zmobilizują, jeżeli razem wystąpią – to może coś to da.
Trzeba spróbować.

Markowski
4 września, 2022 20:55

Pytanie do Maxa do postu z dnia 2 września; Szczegóły porozumienia po ostatecznych uzgodnieniach są podane do wiadomości zainteresowanych.”
Kto się kryje pod pojęciem zainteresowanych?

Max
5 września, 2022 21:25
Reply to  Markowski

My podajemy treść porozumienia do wiadomości naszych członków ale także pozostałych pracowników, jeżeli są nią zainteresowani. Na siłę nikogo do zapoznania się z treścią porozumienia zmuszać przecież nie będziemy a niestety wielu sprawia widoczny problem przeczytanie paru zdań i ich zrozumienie. Wolą aby im ktoś opowiedział co i jak. Tyle, że te informacje często wprowadzają ich w błąd, bo ktoś coś nie doczytał albo nie zrozumiał.
Naprawdę uważasz, że wszyscy żywo interesują się tym, co także w sferze wynagrodzeń w zakładzie się dzieje?
Duży odsetek te wszystkie problemy płacowe kwituje krótko powiedzeniem: ”Wejdzie na konto, to będzie…”

Markowski
6 września, 2022 20:36
Reply to  Max

Z odpowiedzi Pana Maxa wynika wprost, że członkowie to rozumni ludzie a reszta pracowników to niedouczone ćwoki. Słowo „jeżeli” i dalsza część odpowiedzi to sugeruje.
Życzę powodzenia w dalszej pracy związkowej, szczególnie na podstawie art. 7 ustawy o ZZ.

Max
6 września, 2022 22:37
Reply to  Markowski

Czepiasz się pan bez ładu i sensu, gdyż z mojej wypowiedzi nic takiego nie wynika. Napisałem, że informacja jest dostępna dla wszystkich, lecz nie wszyscy chcą się z nią zapoznać. Kto zechce, to ją znajdzie – to wszystko. Jest tez smutna prawda, że wielu czytać nie chce a i ze zrozumieniem tekstu różnie bywa. Pański przykład jest tego dowodem. Trzeba mieć dużo złej woli aby wysnuć z mojej wypowiedzi to, co zechciał pan wydedukować. A artykuły stosownej ustawy lepiej Pan zostaw tam, gdzie je zapisano. Bo nie po to członkowie związków zawodowych płacą wcale niemałe składki aby nic z tego… Czytaj więcej »

Michal1970
18 września, 2022 10:34
Reply to  Max

Szykuje się kolejny wałek.
Klika w nszzpw chce wydłużyć sobie dalej kadencje.
Za nic mają zwykłych ludzi.
Wielki skok na składki.

jan
18 września, 2022 17:16
Reply to  Michal1970

Zenon , to jak Mojżesz, tyle będzie rządził , co ten żył, nie daj Boże.

Garganel
19 września, 2022 16:11
Reply to  Michal1970

Oni cały czas wykorzystują niby Covid-19 i celowo przesuwają wybory w NSZZ PW.
Ich szef, niejaki Zenon nie powinien być szefem, bo nikt go nie wybierał. Jego kadencja trwa chyba 6 lub 7 lat. Boją się, że tak skutecznie działają, że nikt ich nie wybierze a dobrze im się bierze wysokie pensje ze składek związkowych.
Teraz robią sobie znowu 3 dni wolnego. Niby spotkanie delegatów. Ciekawe co ustalą i komu teraz Szef NSZZ PW będzie dziękował za awans koledze generałowi.

Max
19 września, 2022 18:01
Reply to  Michal1970

Żaden to skok na składki, bo ktoś kierować działalnością związkową musi… Aktualnie prawo umożliwia przedłużenie kadencji władz związkowych do trzech miesięcy (90 dni) po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Nie związkowcy odnośne uregulowania prawne wprowadzili, więc niech pan nie tragizuje. Zwracam uwagę administratorowi tego forum, że to forum ZPW „Tarcza” a nie miejsce do wynurzeń dotyczących innych zz, jeżeli ich przedstawiciele nas nie „szczypią” i z nami nie polemizują. Uwagi dotyczące innych zz proszę kierować na ich strony netowe – przecież je mają. Pan, kolego raczy popełnić kolejny post sugerujący, że to Pan ma chęć na objęcie w NSZZ… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Wojtek
19 września, 2022 11:22

Dzień dobry. Czy szanowni panowie związkowcy zamiast kłócić się o kasę ze składek mogliby dla odmiany zrobić coś dla pracowników?
Zaplanować jakąś akcję protestacyjną, napisać jakąś petycję, zebrać podpisy, zarządzić głodówkę, masowe urlopy na żądanie – zróbcie cokolwiek ale coś zróbcie, zamiast ciągle wykłócać się o stołki i kasę ze składek, i kto ile bierze, i za co.

Grzegorz M.
19 września, 2022 16:34
Reply to  Wojtek

Wojtek !!!
Świetna inicjatywa.
I co, wybraliście w Waszej Organizacji Związkowej?
Głosowaliście?

Max
19 września, 2022 17:48
Reply to  Wojtek

Szanowne Panie i Panowie, związkowcy – Panie Wojtku – nie raz pisali i protestowali. A także – jak np. ja – głodowali.
Gdzie Pan był wówczas??
Jest jednak faktem, że sprzeciw i rozgoryczenie środowisk związkowych związane z brakiem konkretnego działania władz związkowych narasta.
Organizacje zakładowe pod naciskiem swoich członków i niezrzeszonych pracowników podejmują oddolne działania typu – wystąpienie Małgosi Świątczak z 1 RBLogu i jej koleżanki do władz w sprawie naszych wynagrodzeń.
I chociaż to wystąpienie odbiło się szerokim echem nie tylko na stronie netowej NSZZ PW – niewiele to dało.
Dlaczego?
Może o tym napiszę….

Max
21 września, 2022 22:50
Reply to  Max

Kontynuując… To wystąpienie działaczek zakładowej struktury NSZZ PW jest ważne… Byłoby jednak jeszcze ważniejsze gdyby: 1/ Zostało uzgodnione z dwoma pozostałymi zz w 1 RBLogu, 2/ Uzyskało wsparcie zarówno władz krajowych tego związku, jak i innych struktur zakładowych, 3/ Zostało napisane nie w stylu proszalnym a zupełnie innym. Nie jako wystąpienie rozczarowanych referentek, które mają dostęp do informacji, że oni – czyli żołnierze premie dostają a one nie… gdyby było w nim mniej użalania się a więcej o tym, co się stanie, gdy ta cała ściema z naszymi wynagrodzeniami i totalne lekceważenie środowisk pracowniczych przez decydentów będzie nadal mieć miejsce.… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Max
22 września, 2022 07:36
Reply to  Max

Na koniec – zanim mnie nerwy nie opuszczą i taka refleksja. W kwietniu tego roku do wszystkich bez wyjątku członków podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny przesłałem wystąpienie zakładowej organizacji związkowej ZPW ”Tarcza” dotyczące uwag związanych z jawnie krzywdzącym pracowników – byłych żołnierzy zapisem w projekcie tej ustawy. Myślicie, że ktokolwiek mi odpowiedział, że ktokolwiek zgłosił jakieś zastrzeżenia czy uwagi?? Nic podobnego. Przejechano się w pośpiechu po tych krzywdzących wielu pracowników wojska zapisach bez słowa. Wątpliwości nie zgłaszał nikt. Efekt jest taki, że obecnie już dochodzi do spraw przed sądami pracy a będzie ich coraz więcej.… Czytaj więcej »

Jasiu
22 września, 2022 16:15
Reply to  Max

Max napisz do posła Pawła SZRAMKI, on ci na pewno odpisze.
Ja korzystam z jego usług w/s MON.

Max
24 września, 2022 08:32
Reply to  Jasiu

Tu nie chodzi o to aby mnie lub tym działaczkom związkowym, które list napisały odpisywał, tylko o to aby zainicjował spotkanie podkomisji stalej d/s społecznych w resorcie /nie w wojsku/, której jest przecież wiceprzewodniczącym poświęcone sytuacji materialnej i bytowej kilkudziesięciu tysięcy pracowników tego resortu. -Chodzi o to aby zaproszono na te obrady przedstawicieli funkcjonujących w resorcie zz i zechciano cierpliwie wysłuchać tego, co mieliby do powiedzenia… – I chodzi także o to aby poza pogaduszkami zapadły podczas obrad tej podkomisji konkretne wnioski, propozycje i sugestie, zarówno dla ministerstwa jak i KOBN. O to w tym wszystkim chodzi a nie o… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Zasmucony pron
22 września, 2022 08:12

KAS – podwyżki w 2023 – 2025 r. o 1700 zł w ciągu 3 lat.
Brawo strona społeczna.

jan
25 września, 2022 10:47
Reply to  Zasmucony pron
Max
26 września, 2022 21:46
Reply to  jan

I ponownie błąd w pojmowaniu całej sprawy.
Kryje się w słowie; ”prosimy’’, które należało zastąpić słowami ”niezwłocznie wzywamy do negocjacji”

Admin
27 września, 2022 12:22
Reply to  Max

Max, oni nie znają słowa „wzywamy”.
To przez nich m.in. nie rozpoczęły się w 2019 r. negocjacje, kiedy wzywaliśmy strony PUZP do negocjacji.
Nie wzywali z nami wówczas, czyli 30.12.2019 r., to i nie wzywają teraz.
https://zpwtarcza.pl/opinie-i-stanowiska-2019/
Tylko proszą… a skutki jakie tego są – widzą wszyscy.

Max
26 września, 2022 12:37
Reply to  Zasmucony pron

Nawet gdyby podnosili nam o te krytykowane 500 zł co roku przez te 3 lata, to byłoby 1500 zł. I co?? Też biłbyś brawo?? A nie wydaje ci się, że te 1700 zł w ciągu 3 lat, to zaledwie – być może – wyrównanie tej rosnącej inflacji i tego, co jeszcze nas czeka?? Naprawdę sądzisz, że rzeczywista inflacja w roku przyszłym będzie taka, że te niecałe 8% podwyżki naszych wynagrodzeń ją zniwelują? W roku bieżącym wg prognoz stojących u podstaw planowania inflacja miała wynosić w ujęciu średniorocznym 3,3 %. Stąd też, gdy my piszemy, że 500 zł podwyżki brutto to… Czytaj więcej »

Grzegorz
1 października, 2022 16:02
Reply to  Max

Ryszard… Gus podaje 17.2% inflacji… chciałbym być przy jakimś stole przy rozmowach z politykami… i najlepiej tymi z pis i z tymi z opozycji… pis spytałbym czy zamawiają odczyt wygodny dla siebie w Gus… bo te 16.1 czy teraz 17.2 to komedia… ciekaw jestem jak go liczą w odniesieniu do cen żywności czy usług… co jest niby w tym badanym koszyku??? Ceny żywności wywindowały o min 60% a są i takie art, które zdrożały trzykrotnie… przykład chleb – kupowałem po 3.20 rok temu… dziś płacę równe 5 zł. Ludzie kochani… Ci w Gusie to niezłe zioło palą!! inflacja w Polsce… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Grzegorz
Max
6 października, 2022 17:44
Reply to  Grzegorz

Witam serdecznie. Widać a raczej czytać, że Ciebie poniosło. I bardzo dobrze, bo jedynie ci, których ”poniesie” mogą zmienić tą naszą rzeczywistość na lepszą. Jesteś na dobrej drodze…. Pytasz, dlaczego ta inflacja wg Gus jest taka, jaka jest. Odpowiem, jak odpowiedziano jednemu w bardzo zamierzchłych czasach… Bo, towarzyszu – szyny kolejowe potaniały. Co zaś do tych naszych oczekiwań, to już to kiedyś przerabialiśmy. Na każdego dorosłego obywatela kraju przypada towarzysze po 8 kg mięsa wieprzowego w miesiącu. Kto będzie niezadowolony, ten dostanie dodatkowo po świńskim ryju. I na koniec…. W roku ubiegłym staliśmy na skraju przepaści. Od tej pory posunęliśmy… Czytaj więcej »

Smarek
25 września, 2022 19:04

Kiedy w końcu budżetówka zrozumie, że jest na samym końcu łańcucha pokarmowego? Wiecie na czym polega ekonomia i zarządzanie? Dostajecie kasę ze wspólnej skarbonki wszystkich obywateli. Jesteście tą częścią w odróżnieniu od prywaciarzy, że to Oni pracują na Was. Jak im jest ciężko, to Wam nie może być lepiej. Obywatele Was opłacają i nigdy ale to nigdy nie będziecie mieć lepiej. Jak państwo może dać podwyżki, skoro oszczędza na wszystkim a prywaciarzom jest coraz gorzej. To prosta matematyka. Nie wiem jak nie można rozumieć, że wypłata budżetówki to pieniądze z podatków prywaciarzy opłacających zus, podatki, ciężko pracujących na wasze wypłaty.… Czytaj więcej »

Pracownik RON
26 września, 2022 21:07
Reply to  Smarek

Pi#$@&+oliysz. Tyle w temacie.

Max
26 września, 2022 21:40
Reply to  Smarek

Kiedy w końcu budżetówka zrozumie, że jest na samym końcu łańcucha pokarmowego? My to dobrze rozumiemy…. Dostajecie kasę ze wspólnej skarbonki wszystkich obywateli. Jesteście tą częścią w odróżnieniu od prywaciarzy, że to Oni pracują na Was Wszystkich obywateli więc przecież także i nas – prawda? Pracując u tzw. prywaciarza jesteś u niego dokładnie tak z jego zysku opłacany, jak i pracownicy budżetówki. Napiszę więcej – jesteś opłacany wyłącznie z jego zysku podczas, gdy np. ja także z zysku setek tysięcy takich prywaciarzy i podatków milionów pracujących, także i podatków moich… Wam nie może być lepiej. Obywatele Was opłacają i nigdy… Czytaj więcej »

Bobek
20 października, 2022 10:07
Reply to  Max

Na końcu łańcucha pokarmowego jest tasiemiec lub glista ludzka taka jak ….????

Last edited 1 rok temu by Bobek
Lili
27 września, 2022 07:32
Reply to  Smarek

Hahaha, ale sobie człowieku ulżyłeś. My też Cię szanujemy i pozdrawiamy.

Wojtek
30 września, 2022 09:51
Reply to  Smarek

Ale zdajesz sobie sprawę, że jeśli pracownicy cywilni z wojska odejdą do innej pracy, to jednak ktoś będzie musiał za nich „siedzenie w magazynach, biurach i picie kawki” wykonać?
A jeśli nie pracownicy, to będą to żołnierze, którzy zamiast się szkolić – będą „siedzieć w magazynach, biurach i pić kawki” tylko, że za dużo większe pieniądze?
To na pewno ulży przedsiębiorcom.

To Ja
1 października, 2022 19:52
Reply to  Smarek

Twój tok myślenia zatrzymał się w poprzedniej epoce.
Pracownik cywilny RON wykonuje pracę na rzecz obronności Państwa i za to należy mu się szacunek oraz godna płaca. Tyle w temacie.

Solidaruch
26 września, 2022 08:10

poczytajcie na Portalu mundurowym o piśmie KM NSZZ „Solidarność’ PC MON. Przygotowujemy się do demonstracji w Warszawie. Termin ustali Komisja Krajowa. Jak tylko będzie wiadomo kiedy to powiadomimy i zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na przynależność związkową. Walczymy wspólnie o podwyżki płac dla nas a nie dla kogoś.

Max
8 października, 2022 18:18
Reply to  Solidaruch

Właśnie, ze walczycie o podwyżki nie dla nas a dla kogoś. W tej Warszawie będą nauczyciele, ZUS i parę innych grup zawodowych budżetówki, w tym np. KAS, czy służba zdrowia. Będą nawet pracownicy MSWiA a każda z tych grup będzie liczna, charakterystycznie się wyróżniająca i i zorganizowana. A wy co? Jak zwykle pojedzie Was tam trzech ze starym banerem i nikt tam Was nie zauważy. Chcecie naprawdę protestować, to stańcie pod bramą MON a wówczas i ja, i wielu innych na pewno do Was dołączymy. Na koniec – Wy napisaliście, że chcecie podwyżki w wys. 800 zł w przyszłym roku,… Czytaj więcej »

Ciekawy.
28 września, 2022 14:50

Może ktoś, co się zna na tych zapisach o budżecie mógłby napisać ile dostaniemy podwyżki brutto w 2023 r., bo uchwalono dzisiaj budżet. Z góry dziękuję.

Max
30 września, 2022 15:02
Reply to  Ciekawy.

Niczego jeszcze nie uchwalono. Po prostu rzad przyjął projekt budżetu na rok następny ale to tylko projekt rządowy. Do zatwierdzenia budżetu przez sejm i podpisu Prezydenta jeszcze daleko. Wydaje się jednak, że inflacja planowana wzrosła z początkowo planowanych 7,8 do 9,8% i to przy założeniu, że nie będzie – jak to określono – szoków cenowych. Szok cenowy właśnie mamy a prognozy na luty przyszłego roku wskazują, że inflacja osiągnie ponad 20%. Planowano wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej na 7,8% i nadal taki jest – czyli o 2% niższy od planowanej inflacji. Możesz sobie policzyć, ile to te ok. 7,8% twojego… Czytaj więcej »

Ciekawy
6 października, 2022 08:57
Reply to  Max

Max te 320-350 zł brutto to na tą chwilę dla tych, co mają chyba 4500 zł brutto.
Wiem, ale jeszcze jest nadzieja, że będzie więcej a w moim przypadku od 1 stycznia 2023 r. już jest zagwarantowana większa podwyżka, bo ponad 400 zł brutto……

Max
10 października, 2022 09:38
Reply to  Ciekawy

W porządku.
Źle Ciebie oceniłem… o całe 50 zł….
Niewiele albo zgoła nic o Tobie nie wiedząc i tak dobrze trafiłem.
Jest nadzieja… i jej nie ma, bo gdy wyczerpały się te proste ale i nośne społecznie narzędzia zwalczania inflacji, pozostaje co??
NIESTETY TZW. SCHŁADZANIE GOSPODARKI.
Resztę sobie dopowiedz….

Solidaruch.
10 października, 2022 17:03
Reply to  Max

Rysiu nie rycz, bo ja znam te twoje numery. Znowu Cię boli, że NSZZ Solidarność wychodzi na ulicę a ty śpisz na workach w magazynie. Gwarantuję, że będzie więcej z mojej organizacji niż było Tarczy na ostatniej demonstracji. Widzisz, ja nie potrzebuję swoich plakatów czy flag, bo ja należę do NSZZ Solidarność i pod takimi sztandarami chodzimy już 40 lat i będziemy chodzić następne 60 lat. A fundusz strajkowy Solidarność mamy taki, że stać nas na autobusy za darmo i wyżywienie przez najbliższe 5 lat. Będzie nas na pewno ze 100 tys. a może 200 tys. członków. A ty jak… Czytaj więcej »

Max
11 października, 2022 19:19
Reply to  Solidaruch.

Pieprzysz … Ściemę uskuteczniacie i tylko ludzi oszukujecie. Wyście się już przecież z premierem Morawieckim dogadali a dowód na to znajduje się na Waszej stronie, do której link podałem wcześniej. Guzik walczycie – jedynie ściemniacie. Rząd opracował projekt, wg którego ci wynagradzani najniżej w resorcie – otrzymaliby po ok. 300 zł podwyżki. Wydarliście się, że chcecie 800 zł tylko po to, że gdy resort da średnio na etat 500 – 600 zł, wówczas ogłosicie wielkie zwycięstwo, no, bo koniec końców – spotkaliście się gdzieś pośrodku tej drogi. Tyle, że te nawet 600 gdyby było dla każdego, tym najniżej zarabiającym nie… Czytaj więcej »

Max
12 października, 2022 07:32
Reply to  Solidaruch.

”Gwarantuję, że będzie więcej z mojej organizacji niż było Tarczy na ostatniej demonstracji. Widzisz, ja nie potrzebuję swoich plakatów czy flag, bo ja należę do NSZZ Solidarność i pod takimi sztandarami chodzimy już 40 lat i będziemy chodzić następne 60 lat.” Z tej twojej organizacji nie będzie nikogo, bo się pomiędzy sobą i ze wszystkimi w tej Grupie gryziecie i wynosicie te wasze brudy na zewnątrz. Na struktury w innych zakładach nie liczcie, bo one w ogóle nie działają. Ich po prostu realnie zupełnie nie ma. To, co robią to podpisują się pod tym, co wypracowują inne funkcjonujące w zakładach… Czytaj więcej »

JASIU
7 października, 2022 12:30

17 listopada Solidarność wychodzi na ulicę w Warszawie.demonstrować ws podwyżek większych niż 7.8% i o emerytury stażowe. Teraz możecie wszyscy pracownicy Ron pokazać, jak wam zależy na płacach. A nie później płakać, że związki nie załatwiły. To musi i jest nas wspólny cel. Pokażmy siłę, czyli niech nas jest dużo z naszych i innych związków. Zapraszamy.

Max
10 października, 2022 09:34
Reply to  JASIU

Przede wszystkim nie Ty powinieneś nas zapraszać. Nie było Was, gdy my protestowaliśmy, gdy protestowało OPZZ, w tym Tarcza. Nie było Was, gdy protestował NSZZ PW, więc nie ściemniaj i nie rób z ludzi wariata, bo pod Waszymi sztandarami na pewno protestować nie będziemy. Aby protestowały wraz z Wami inne zz i centrale związkowe, trzeba się dogadać na górze związkowej władzy. Z kim uzgadnialiście ten Wasz protest?? Komu proponowaliście wspólne zabieganie o wyższe płace?? Piszesz o proteście. O proteście?? A to niby co?? Sam nie wiesz co mówicie i piszecie, to poczytaj i posłuchaj…. https://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/21809-czerpiemy-z-propozycji-solidarnosci-zakonczylo-sie-spotkanie-premiera-z-solidarnoscia Wersal… istny Wersal i ściema… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Solidaruch.
13 października, 2022 20:15
Reply to  Max

A kto ma zapraszać takiego jak ty. Faraon, papież a może książę Filip. Nie chcesz, to nie przyłączaj się. Taki mądry i wszystko wiesz a ograł cię jak chłopca Pełnomocnik. Gdybyś zadzwonił do mnie, to bym Ci podpowiedział abyś strajku głodowego nie odwoływał, tylko zawiesił. No nie dziwię się. Jako były wojskowy nie miałeś po prostu żadnych wzorców. Bo wy wojskowi tylko potraficie przepisywać pisma a sami od siebie nic nie potraficie napisać kilka zdań. I tak bez Ciebie ugramy więcej, bo jakbyś przyszedł ubrany za pajaca tak, jak przyszedłeś na demonstracje TARCZY, to byś był pośmiewiskiem a nie poważnym… Czytaj więcej »

Max
17 października, 2022 07:59
Reply to  Solidaruch.

Pieprzysz….

A co do tego mojego strajku – masz złe informacje, bo ja go wówczas zawiesiłem ale odwieszać nie myślę.
Nie ma z kim tego dalej ciągnąć.

Co zaś do tej ograniczeniowości, to radzę abyś w lustro popatrzył.
Tak jak się ośmieszałeś tu i w paru innych miejscach i robisz to nadal, to nikt dotychczas nie uczynił. Pobiłeś wszelkie rekordy.

Last edited 1 rok temu by Max
Solidaruch.
17 października, 2022 19:56
Reply to  Max

Nareszcie poszedłeś po rozum do głowy, że jesteś sam jak samotny biały żagiel. I wreszcie będzie spokój w Tarczy i w innych związkach. Każdy będzie nadal robił to, co potrafi najlepiej czyli walczyć o podwyżki czy zmiany w PUZP. A tobie pozostało tylko się przyglądać z dala, bo nic nie osiągnąłeś i nic dobrego dla pron nie zrobiłeś. To na tyle. Boli cię, że w każdej JW jest moje pismo o podwyżkach a jeszcze nie wiesz najważniejszego. Codziennie mam po kilka telefonów z całej Polski czy już dostałem odpowiedź z MON. Widzisz a ja dalej pisze do posłów i senatorów… Czytaj więcej »

Max
19 października, 2022 13:04
Reply to  Solidaruch.

Efektów żadnych nie będzie. To, co robicie to ściema, żeby udawać, że walczycie. To dokładnie to samo, co z listem Małgosi i jej koleżanki. Oczywiście ”podwyżki” będą. Piszę te podwyżki w cudzysłowiu, bo to zaledwie częściowa waloryzacja wynagrodzeń. Będzie po 600 przeciętnie na stanowisko, bo ja tak ustaliłem grożąc masowymi protestami głodowymi. I nie jest ważne, czy jestem działaczem czy nie. A Wy?? – Wy przestańcie udawać, że coś robicie i lepiej siedźcie cicho, bo czego się tkniecie, to spieprzycie. Jeżeli chodzi o to, że jestem jak ten samotny biały żagiel, to może i prawda. Smutna prawda, bo w zalewie… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Eric
12 października, 2022 19:49
Reply to  JASIU

Tu nie ma co demonstrować, tu trzeba strajkować i działać ostrzej. Bo rząd na demonstracje leje… A jak strajkować, to uczmy się od Francuzów… Ale ZZ znów od lat to samo… nic się nie uczycie… dalej wszystko od oka robicie, aby było widać, że niby się starcie… A rząd i tak swoje zrobi… Będzie tyle, ile oni chcą… A my, pracownicy wojska dalej będziemy się kręcić w okolicach minimalnej krajowej… w styczniu niektórzy nawet tego nie będą mieli, będą mieli płacone jakieś równania… MON o nas sobie przypomni przed wyborami, kolejne laurki nam wręczy, jak to o nas pamięta… rzuci… Czytaj więcej »

Solidaruch
17 października, 2022 09:08
Reply to  Eric

To czemu nie strajkujesz, na co czekasz, aż ktoś zacznie głodować czy pojedzie i weźmie swój urlop na demonstracje do warszawy. Proszę bardzo, ogłoś referendum zbierz 51 % załogi w każdym zakładzie pracy (JW) w RON i przystąp do strajku. Pokaż, co potrafisz i ilu pracowników cywilnych poderwiesz i pójdzie za tobą. Każdy jest mądry w buzi, pisząc anonimowo na forum tarczy a jakbyś nie dostał przez kilka lat premii czy urlopu nagrodowego, jak ja nie dostaję i moi członkowie – to byś inaczej patrzył na to. Myślisz, że ja nie chciałbym aby nas poparło 70% pron i odeszło od… Czytaj więcej »

Eric
17 października, 2022 18:36
Reply to  Solidaruch

Widzisz Jasiu, po to jest prezes i inni działacze związkowi, którzy się na to zgodzili, biorą często za to pieniądze, więc niech coś robią. Ale wy – jak zwykle – czekacie aż ktoś inny to zrobi… Ja, jako zwykły składkowiec na ZZ nie chce tam wchodzić między was… Zresztą, wy tam bardzo nowych nie dopuścicie… Co do strajku to się nie bój, jak będzie organizowany to pójdę. A na Waszą stronę jak wejdę, to już rzygam tym waszym Grudziądzem… wkoło tylko centrum, jakby innych JW w kraju nie było… Uwierz, że w innych są równie ciekawe problemy…. Ja wam piszę,… Czytaj więcej »

Max
19 października, 2022 17:55
Reply to  Eric

Wcisnę się i ja pomiędzy tą ”wódkę” a ”zakąskę” To prawda…. Jest prawdą, że jeżeli o pracę w wojsku stara się były mundurowy to ma pierwszeństwo przed typowymi cywilami, zwłaszcza jeżeli chodzi o stanowisko kierownicze czy związane z dużą a zwłaszcza szczególną odpowiedzialnością. Tematu nie rozwijam. Prawdą jest także, że zwłaszcza w regionach gdzie o pracę trudno stosuje się zasadę pierwszeństwa w przyjęciach najbliższych żołnierzy, czyli osób z żołnierskich rodzin. Może to i niewiele ma wspólnego z tą tzw. równością w zatrudnieniu ale w przypadku pracy w służbach mundurowych – pracy w specyficznym środowisku i w uwarunkowaniach pracy z jakimi… Czytaj więcej »

Solidaruch.
19 października, 2022 19:42
Reply to  Eric

A prezes to kto.To jakaś nadprzyrodzona istota.Eric pisz prawdę kto bierze pieniądze .Jaki prezes.Wiesz co ja skorzystałem na tym, że jestem szefem związku przez 15 lat dosłownie NIC.Dostaje dzisiaj głodową pensje wartowników.Nie mam wypasionego biura związkowego, nie mam kolegów generałów i nie przychodzą do mnie na wódkę raz w tygodniu.Każdy ma prawo działać, być wybranym i usiąść na stołeczek, tylko trzeba jeszcze znaleźć te ponad 150 członków, którzy będą cię popierać i wybierać przez 4 kadencję a wygląda na to, że będę ostatnie 3 lata pełnił kadencję i odejdę na emeryturę.Skoro taki wojskowy major hak Max chce mnie krytykować to… Czytaj więcej »

Max
25 października, 2022 04:57
Reply to  Solidaruch.

No tak… Żale i uprzedzenia się po raz kolejny wylały. Dlatego, że kol Jasio tak zdołował tą wojskową Solidarność, że przyjdzie mu na starość w końcu stanąć z kałachem na bramie. Czas najwyższy. Wystarczy tego ściemniania i nic nie robienia. Koledze płacą?? Za co?? Za pisanie tu i gdzie indziej durnot, pyszczenie na pewnego majora i narzekanie. Faktycznie – napracowałeś się chłopie, bo napisałeś papier, na który może odpowie ci ten, którego podgrawerowałeś do ministra. Co zaś do tego stażowego, to masz rację z tym, że nie do końca. Wszyscy pamiętamy te twoje dyrdymały sprzed lat, w których pisałeś aby… Czytaj więcej »

Były działacz Solidarności.
25 października, 2022 14:17
Reply to  Max

Ty o Jasia się nie martw. Kiedyś ci pisałem i powtórzę to setny raz. Jasiowi nie dorastasz do pięt. Zanim ty pomyślisz, to Jasiu jest 3 razy z powrotem. Jak byś miał chociaż milimetr wiedzy o strukturach np. organizacji, której szefem jest Jasiu, to byś wiedział, że w tej organizacji rządzą sami młodzi szefowie Komisji Oddziałowych. Lubisz pomysły Jasia sobie przypisywać. To Jasiu zaproponował aby stażowe liczyć od minimalnej płacy, bo tak będzie bardziej sprawiedliwie. Tak samo jak Jasiu a nie ty, szeregowy członek związku zaproponował śmieszne i niesprawiedliwe zasady stopniowania wartownika, gdzie niektórzy młodzi wartownicy chodzili ponad 3 lata… Czytaj więcej »

Max
26 października, 2022 09:41

Jasiu – daj chłopie na luz.
Właśnie przeszedłeś samego siebie w tym samouwielbieniu i durnocie. Zalecam badania i to szybko, bo każdy, kto to czyta jest przekonany, że choroba postępuje…..
Co do istoty sprawy.
Oczywiście, że się chłopie boisz, bo już obecnie nie masz tylu członków w swojej MOZ aby w pełni korzystać ze zwolnienia z pracy na działalność związkową. Zapewne więc trzeba będzie w końcu zacząć uczciwie na chlebek zarabiać i stanąć na warcie w tym twoim OWC, zamiast dyra zgrywać.
I tego się właśnie panicznie boisz, co przecież widać, słychać i czuć….

Max
28 października, 2022 09:39

”Tak samo jak Jasiu a nie ty, szeregowy członek związku zaproponował śmieszne i niesprawiedliwe zasady stopniowania wartownika, gdzie niektórzy młodzi wartownicy chodzili ponad 3 lata i nie mogli awansować jako np. wartownicy czy st. wartownicy. Bo w JW było kolesiostwo, nepotyzm taki sam jaki jest teraz w niektórych JW.” No tak – to wasz – solidarnościowy – debilny pomysł na równanie wszystkich ze wszystkimi Pomysł, który oczywiście mon kupił, bo na tym przez lata fortunę na płacach zaoszczędził. Teraz, gdy po latach zarabiacie dokładnie tyle, ile przyjęci wczoraj pracownicy zapewne inaczej patrzycie na to, co zrobiliście. Bo właściwie wszędzie jest… Czytaj więcej »

Max
26 października, 2022 13:30
Reply to  Solidaruch.

Jasiu… Ależ ty chłopie nie jesteś żadnym związkowym wodzem. Co najwyżej jakimś małym wodzusiem nad ok. 100 członkami Solidarności w wojsku, pozbieranymi z trudem z ponad tuzina zakładów. Międzyzakładowa struktura, której przewodzisz strasząc ludzi, że nie poradzą sobie z obowiązkami związanymi z odrębną osobowością prawną znaczy tyle, co struktura zakładowa związku z 10 członkami, gdzieś w chlewni w X. Dokładnie tyle i ani grama więcej. Przestań więc zgrywać wodza i kozaka, bo to nie te buty. Parę numerów ci zabraknie…. Gdyby twojemu pracodawcy przyszło np. do głowy aby złożyć wniosek do sadu o stwierdzenie ilości waszych członków, to zapewne przeżyłbyś… Czytaj więcej »

Max
18 października, 2022 06:41
Reply to  Solidaruch

Proszę bardzo, ogłoś referendum zbierz 51 % załogi w każdym zakładzie pracy (JW) w RON i przystąp do strajku. Pokaż, co potrafisz

Coś ci się Jasiu nie pomyliło??
Co wpis, to bzdura i durnota…..
JAKIE NA BOGA REFERENDUM??
W wojsku??
Opamiętaj się chłopie – to nie tartak w Sitańcu.

Solidaruch
20 października, 2022 10:06
Reply to  Max

To poczytaj sobie przepisy związkowe, jak się przeprowadza i ogłasza strajk i ilu musi przystąpić do strajku. Zapomniałem przecież, ty były major wszystko wiesz najlepiej tylko nic jeszcze nie zrobiłeś, co by się nadawało do powtórzenia lub wykorzystania w innych JW. Dysproporcje jak miałeś, tak masz a dlaczego, bo takie mądrale jak ty zjadają własny ogon.Nie martw się, w nowej kadencji przyjadę i pokażę ci, jak się rozmawia z pracodawcą i negocjuje podwyżki.Zapytaj pracowników w 22 WOG Olsztyn ile pan Komendant chciał im dać podwyżki. Wiesz ile. 200 zł do zasadniczej i co najgorsze, pod takimi propozycjami podpisali się NSZZ… Czytaj więcej »

Max
26 października, 2022 08:40
Reply to  Solidaruch

P….SZ JAK ZWYKLE ZRESZTĄ JAKI STRAJK W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH NA GŁOWĘ CHŁOPIE UPADŁEŚ??? Radzę wrócić do źródeł i zapoznać się z ustawą o sporach zbiorowych. Tam zapisano kiedy i gdzie można organizować strajki…. Nie kołuj więc i nie sprowadzaj ludzi na manowce, bo jeszcze znajdzie się ktoś, kto zacznie taki strajk w wojsku organizować i z hukiem z pracy wyleci a jeszcze mu sprawę zrobią, którą oczywiście przegra płacąc wojsku do końca życia za rzeczywiste lub wydumane straty. Oprócz procesu cywilnego, będzie miał także postępowanie prokuratorskie pod zarzutem zagrożonym karą do 10 lat. Ty o tym nie wiesz, czy naiwnego… Czytaj więcej »

Max
26 października, 2022 09:34
Reply to  Solidaruch

Do kompletu fragment tej ustawy z 23 maja 1991 r o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: Art. 19. 1. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa. 2. Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Krajowej Administracji Skarbowej, w których pełnią służbę funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, oraz jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Każdemu, kto zacznie wydziwiać, że… Czytaj więcej »

Max
18 października, 2022 07:14
Reply to  Eric

Co zaś do Ciebie, Eric – o jakim ty chłopie strajku piszesz?? Zaglądasz na stronę NSZZ – i co?? Zauważyłeś może, że za zorganizowanie krótkiego spotkania członków związku w czasie pracy przewodniczącą tego związku – z dnia na dzień, dyscyplinarnie – z pracy posiali? Gdzie wówczas byli ci bohaterowie, którym ta dziewczyna chciała zrobić dobrze? Gdzie byli lekarze i stosunkowo dobrze opłacane pielęgniarki? Opublikowano zdjęcie jak z rączkami do góry ale z odwróconymi główkami niby wyrażają wsparcie. Tak jednak aby ich nikt nie rozpoznał. To, co stało się w szpitalu wojskowym w Wałczu, może stać się w każdej chwili wszędzie,… Czytaj więcej »

Max
28 października, 2022 12:01
Reply to  JASIU

Gdy już od czerwca protestowały zz skupione w OPZZ, zarówno w poszczególnych województwach, jak i później w Warszawie, to gdzie była wówczas wasza Solidarność??
Gdzie ty chłopie wówczas byłeś??
Na d….e siedziałeś i bzdety płodziłeś – tyle z ciebie ”działaczu” pożytku….

Pracownik RON
7 października, 2022 21:13

Skoro na 15 Sierpnia MON nas olało, to czy na 11 Listopada też tak będzie?
Czy może coś skapnie z MONu?

yoshi
13 października, 2022 06:42
Reply to  Pracownik RON

Tak, było. Figa z makiem, nic nie dało oprócz więcej zadań do wykonania.

Michal
19 października, 2022 11:52
Reply to  Pracownik RON

Tak kablem po ryju dostaniemy

To Ja
25 października, 2022 13:42

I tak cały czas: Max, Rysio, Solidaruch, Jasiu udowadniają sobie, który z Nich najlepiej działa. Ale z całym szacunkiem Panowie, żadnego przesłania informacji, opinii czy też merytorycznej dyskusji brak.
Mam nieodparte wrażenie, że podział między organizacjami jest coraz większy. Ale może o to komuś chodzi?
Związki skłócone, to rzucimy ludziom jakiś „ochłap” – niech mają.
A jak nie damy, to co nam zrobią?
Przepraszam za być może przygnębiające spojrzenie na temat ale tak to odbieram.

Max
26 października, 2022 08:34
Reply to  To Ja

Odbierasz słusznie. Bo to, co się dzieje to próby znalezienia naiwnych, którzy zasilą ”igrzyska” dla publiki mające udowodnić, że oto np. Solidarność wywalczy nam godziwe wynagrodzenia. Otóż niczego – co by rząd dać nie chciał – nie wywalczy a jedynie będzie usiłowała powstrzymać ucieczkę członków tego związku. Może paru naiwnych w tą ”walkę” uwierzy. Jeżeli jednak mamy działać razem, to nie pod sztandarami tylko jednego zz. Nie gdzieś tam a pod siedzibami władz resortu. Nie o coś tam a o konkrety związane nie tylko z wynagrodzeniami ale z wieloma problemami naszej pracy w resorcie. Litanie tych spraw i problemów można… Czytaj więcej »

Antoni
27 października, 2022 08:40
Reply to  Max

Maxie, masz rację, że największym błędem związków zawodowych działających w ron jest brak zjednoczenia w zorganizowanej formie, takiego, które pozwoliłoby prezentować w rozmowach z MON wypracowane jednolite stanowisko. Bez tego ja nie widzę możliwości jakiegokolwiek faktycznego, a nie iluzorycznego wpływu związków zawodowych na decyzje ministerstwa. Niestety, empiria pokazuje, że to utopia. Główne przyczyny są znane i już nawet nie warto ich tutaj powtarzać. Pisałem już w tym wątku, że MON świadomie marginalizuje znaczenie związków zawodowych. W przypadku Solidarności to wasalizacja, a w przypadku pozostałych związków mieszanka dezynwoltury z impertynencją. Teraz już można być pewnym, że brak zmian w tabelach płac… Czytaj więcej »

Max
27 października, 2022 12:21
Reply to  Antoni

Nic dodać, nic ująć.
Dziękuję za wypowiedź i merytoryczną, i wyważoną, i nie pozbawioną publicystycznego talentu. Jakże rożni się ona od wynurzeń niejakiego Jasia, występującego tu w jakże wielu postaciach…. Dzięki raz jeszcze, bo to dowód, że czytają nas tu nie tylko jasiopodobni ale też zgoła inni.

Max
1 listopada, 2022 07:28
Reply to  Antoni

Teraz już można być pewnym, że brak zmian w tabelach płac w PUZP to nie efekt braku profesjonalizmu tylko makiawelizm czystej wody. Wiem, że ostro, ale w skróconej, publicystycznej formie, bez wchodzenia w niuanse, tak to widzę. Ja również…. Ten brak zmian w tabelach stawek wynagrodzeń spowodował, że resort już zaoszczędził miliony na płacach, za które przyjął pracowników do WOT-u i innych nowo powstających struktur organizacyjnych. Te oszczędności, to zahamowanie wzrostu dodatków stażowych liczonych do 20 lat, ściśle związanych z wynagrodzeniami zasadniczymi. Ponieważ u 2/3 pracowników wynagradzanych w oparciu o PUZP nie można już podnosić wynagrodzeń zasadniczych a jedynie premie,… Czytaj więcej »

Michal
26 października, 2022 04:06

Czy w 1 RBLog planowane są wypłaty z oszczędności?? I czy będzie coś na Święta?

Max
26 października, 2022 18:02
Reply to  Michal

Michal. Ja ci nie odpowiem kompetentnie, bo już żadnej funkcji w zarządzie Tarczy w 1 RBL-ogu nie pełnię. Były wybory i są nowe władze. Ja się o stanowisko w zarządzie nie ubiegałem…. Czy ci ktoś odpowie – nie wiem. Miej wraz z innymi jednak nadzieję, że pieniądze będą i to w kwocie, która wydatnie pomoże godziwie spędzić te zbliżające się święta i jeszcze kupić prezenty rodzinie. Ja to wiem. Pytanie jest jednak, jak te środki zostaną rozdzielone. Na to pytanie nie znam odpowiedzi, gdyż nie będę w tym podziale uczestniczył. Tak że wszystko wskazuje na to, że będzie liczyła się… Czytaj więcej »

Michal
27 października, 2022 10:58
Reply to  Max

Dziękuję za odpowiedź. Miłego dnia życzę. Oby coś wpadło.

Klakier.
27 października, 2022 19:21
Reply to  Max

To po ile po 2, czy po 3 tys. zł.
A że nie będziesz uczestniczył w podziale, to wielki sukces, bo znowu byś mieszał.
Co na to odpowie Jasiu??

Max
28 października, 2022 07:25
Reply to  Klakier.

Pieprzysz Jasiu.
Która to już twoja odsłona na tym forum?
Przecież chłopie kompy, z których te durnoty nadajesz są łatwe do identyfikacji.
No ale ty tego oczywiście nie wiesz….

Max
28 października, 2022 11:57
Reply to  Klakier.

Jasiu – przecież ty, chłopie sam ze sobą rozmawiasz.
Nikt ci nie powiedział, że to choroba??

Solidaruch.
30 października, 2022 19:51
Reply to  Max

Max czy jak otwierasz lodówkę, to widzisz Jasia a przy goleniu i patrząc w lustro – widzisz Jasia a może masz zaburzenia widzenia i myślenia.
Jasiu to gość normalny a ty tak jak powiedział premier Miller do Ziobry – jesteś kompletnym zerem. Polemika z takim chorym człowiekiem, który nie wie kto pisze, co pisze i wszędzie widzi Jasia, to paskudna choroba.
Leczy się ją w Świeciu koło Grudziądza lub w Tworkach.

Max
3 listopada, 2022 10:42
Reply to  Solidaruch.

Myślisz, że jak zmieniasz kompy lub każesz kolesiowi wysłać to, co sam napłodziłeś, to nikt się nie rozezna?? Przecież twojego, Jasiu, stylu nikt nie podrobi….
Co zaś do tego, że niejaki Jan Sz pisze tu z paru adresów, to wypowiedział się w tej sprawie Admin, który przecież widzi skąd kto pisze.
Swoje porady więc zachowaj gościu dla siebie i rodziny.

Michal
2 listopada, 2022 06:59
Reply to  Max

A czy ja dobrze gdzieś czytałem, że w listopadzie i grudniu ma być dodatek inflacyjny dla pracowników? Czy dotyczy to żołnierzy??

Michal
2 listopada, 2022 15:35
Reply to  Max

Słyszałem, że Komendant z oszczędności chce zrobić fundusz nagród w 1RBLog, więc w takim razie będzie można sobie już wybić z głowy jakieś dobre pieniądze, bo jeden dostanie 2 tys. a drugi nic…

Max
3 listopada, 2022 10:39
Reply to  Michal

Nie ja powinienem ci odpowiedzieć ale jeszcze raz zrobię wyjątek. Aby ten fundusz nagrodowy utworzyć, potrzebna jest zgoda strony społecznej a jej nie ma. Problem więc istnieć przestał. Z drugiej strony – irytuje mnie powszechne wydawałoby się stanowisko, że takie nagrody są albo dla posłusznych albo dla znajomych królika. A nie przyszło Wam do głowy, że także dla tych, którzy pracują więcej niż inni?? Jestem przeciwny jednakowemu rozdawnictwu tej dodatkowej kasy, bo przecież widzę, że ludzie nie pracują równo. W dodatku… No, to jakie zachęty do efektywnej i wydajnej pracy pozostawić chcecie tym waszym przełożonym?? Dobre słowo i uścisk ręki… Czytaj więcej »

Admin
3 listopada, 2022 20:43
Reply to  Max

A może Max organizacje mają przykład, który idzie z góry w związku z podziałem środków celowego funduszu nagród pozostającego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej?
Czy fakt wyróżniania ponadprzeciętnie pracujących pracowników (jak napisałeś) rzeczywiście musi być utajniony?!
Czy to wstyd, że się jest wyróżnianym za pracę??
Czy rzeczywiście wynika to jedynie z przepisów RODO??
Nie piszę już o formie i trybie tworzenia listy osób do wyróżnień ze środków CFN…

Max
4 listopada, 2022 00:30
Reply to  ZARZĄD

RODO nie ma nic wspólnego z wynagrodzeniami, gdyż wynagrodzenia nie podlegają uregulowaniom ani stosownej ustawy, ani rozporządzenia PE. Kto nie wierzy, niech poczyta … Dane o wynagrodzeniach mogą natomiast stanowić podstawę do ewentualnego zaskarżenia na gruncie cywilnym za ujawnienie tych danych. Jednak nie w przypadku, gdy taka premia czy nagroda stanowi jedynie drobną i okresową część należności z tytułu pracy i nie określa w żaden sposób wynagrodzenia danego pracownika. Wie to każdy, jedynie są tacy, którzy udają, że nie wiedzą, ukrywając te dane o wyróżnieniach z innych względów niż prawne przesłanki, które przecież nie istnieją. Jeżeli jednak nie chcemy, nawet… Czytaj więcej »

Solidaruch.
2 listopada, 2022 19:47
Reply to  Max

Czas najwyższy, że już nie pełnisz żadnej funkcji, bo było tak śmiesznie i wesoło przy twoich pomysłach. Teraz dopiero Tarcza odżyje a ty będziesz mógł krytykować tylko kogo, bo ja nie mam zamiaru z takim jak ty polemizować.

Max
3 listopada, 2022 18:52
Reply to  Solidaruch.

Być może ludziska się śmiali. Głównie jednak z tego, że nigdy – jak sięgam pamięcią – nie pojawiałeś się na żadnych negocjacjach, chociaż z racji pełnionej funkcji powinieneś. Twoi przedstawiciele godzinami się nie odzywali, pisząc kolokwialnie – ziewali i dłubali w nosie, bo nic do powiedzenia nie mieli. Was po prostu w tym zakładzie nie było i nie ma. Jeżeli już dajecie głos, to pod dyktando zakładowego NSZZ PW, który pod kierownictwem zarówno Kasi, jak i od jakiegoś czasu Małgosi prężnie w tym zakładzie działa. Ufam, że TARCZA kierowana przez działaczy z Gdyni z powodzeniem sobie poradzi i nadal będzie… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Pracownik RON
26 października, 2022 23:06
Reply to  Michal

Oszczędności nie ma a na Święta kablem po ryju będzie.

Max
27 października, 2022 12:30
Reply to  Pracownik RON

Jeżeli odpisujesz Michalowi, to racji nie masz, bo oszczędności – pomimo dwukrotnej wypłaty z nich w tym roku – nadal są i to na tyle duże w wiadomym zakładzie pracy, że mogą wystarczyć na urządzenie godziwych zbliżających się świąt.
Jeżeli rozpowszechniane są informacje, że tych oszczędności na funduszu wynagrodzeń nie ma, czy nie będzie – to jedynie dlatego, aby je pokątnie podzielić, co uważam za wątpliwe.

Last edited 1 rok temu by Max
Pracownik RON
28 października, 2022 10:39
Reply to  Max

Oby tak było. Życzę tego wszystkim.

Paweł
5 listopada, 2022 18:45
Reply to  Max

Tylko szkoda, że Komendant chce wyróżnić pojedyncze osoby w tak ciężkich czasach a to, że wszytko idzie w górę nikogo nie interesuje.

Max
7 listopada, 2022 17:12
Reply to  Paweł

Paweł, Komendant nie ma środków więcej niż te, które mu na wynagrodzenia przyznano. Tymi środkami musi zapewnić wszelkie płatności związane ze sferą wynagrodzeń i nie on jest władny te środki zwiększyć, chociaż z moich informacji wynika, że się o nie ubiegał. Wybacz ale te oszczędności w wynagrodzeniach, to nie socjal a my wciąż chcemy po równo. To może więcej dawać tym, którzy mniej zarabiają?? Właśnie do takiego paradoksu w wynagrodzeniach dojść możemy… W kwestii wynagrodzeń nie kierujmy się sytuacją materialną pracowników i ich rodzin, bo to kwestia nie mająca związku z wynagrodzeniami. One są za prace i nie spełniają funkcji… Czytaj więcej »

Wojtek
27 października, 2022 10:38
Reply to  Michal

Ja słyszałem, że premie na święta mają nam zabrać podobno na pomoc dla Ukrainy i dla każdego ma być po 200 zł netto premii a reszta do zwrotu, to prawda?
ktoś coś wie?

Max
28 października, 2022 11:56
Reply to  Wojtek

Nie podpuszczaj ludzi.
Co?? Ruski troll się nam pojawił??
Widać, jesteście wszędzie….

Wojtek
7 listopada, 2022 09:27
Reply to  Max

Proste pytanie zadałem, tak ciężko odpisać czy to prawda czy nie?
To już teraz każdy, kto śmie pytać o pieniądze idące z naszych podatków w Ukrainę to ruski troll? To się porobiło…

Max
7 listopada, 2022 12:30
Reply to  Wojtek

Porobiło się, bo jeżeli nawet tym ruskim trolem nie jesteś, to rozsiewane przez nich informacje powielasz. Odpowiadam więc również prosto: 1/Premii na święta nie ma i nigdy nie było. Co było?? a/ świadczenia z ZFŚS w kwocie kilkuset złotych i te świadczenia – tam gdzie zakładowe regulaminy świadczeń socjalnych o nich mówią – po prostu będą i nie ma takiej siły, która mogłaby je zmniejszyć, czy odebrać i przeznaczyć na cele inne niż socjalne dla pracowników danego zakładu. Ta kasa jest bowiem z tzw. odpisu i aby go chociaż o złotówkę zmniejszyć – potrzeba zmiany stosownej ustawy a tego nikt… Czytaj więcej »

Paweł
7 listopada, 2022 17:01
Reply to  Max

A kiedy można się spodziewać porozumienia w sprawie oszczędności w 1RBLog, jeżeli takowe będą

Max
8 listopada, 2022 20:29
Reply to  Paweł

Nie wcześniej jak w grudniu. Im później, tym lepiej…

Paweł
9 listopada, 2022 01:27
Reply to  Max

W zeszłym roku było ale w połowie listopada

Admin
7 listopada, 2022 20:08
Reply to  Max

Max, napisałeś, że: „Premii na święta nie ma i nigdy nie było.”
Natomiast z pisma Nr 7988/DSS z dnia 31.10.2022 r. Pełnomocnika MON skierowanego do Pana Jana Sz. wynika, że:
„…w ramach możliwości funduszu wynagrodzeń w latach 2018-2019 przekazywane były również dodatkowe środki na jednorazowe premie/nagrody dla pracowników resortu obrony narodowej m. in. z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego, Święta Konstytucji 3 Maja czy Świąt Bożego Narodzenia.”

Zatem, premie były na święta. Pozdrawiam. ;))

Max
8 listopada, 2022 19:44
Reply to  ZARZĄD

Być może – nie sięgam tak daleko pamięcią, bo to 5 lat do tyłu. Na pewno nie było tych premii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, czy Świąt Bożego Narodzenia. Nie wiem także czy były to dodatkowe środki z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, czy Święta Wojska Polskiego. Przy okazji znajdę wykaz należności przesłanych w tych terminach i sprawdzę. Wiem natomiast, że nie licząc na dotacje z resortu, ani IW SZ – pracodawcy po prostu uruchamiali własne oszczędności, w czym żadnego udziału kierownictwa resortu nie było. Ten sam pełnomocnik, który o tym wszystkim pisze, tak niedawno przecież –… Czytaj więcej »

Wojtek
8 listopada, 2022 09:21
Reply to  Max

„Premii na święta nie ma i nigdy nie było.” – kłamiesz, bo pracuję już ponad 10 lat w wojsku i sam pamiętam, że zazwyczaj były mniejsze lub większe premie od ministra z okazji 15 sierpnia, 11 listopada, czasem 3 maja a zdarzało się, że i na Wielkanoc. Skoro w tym roku premii na 11 listopada nie będzie, to pytam się gdzie podziały się te pieniądze? „sytuacja na Ukrainie z naszymi płacami żadnego związku nie ma” – no właśnie, a powinna mieć! Skoro mamy wojnę tuż za granicą, skoro mamy wydane karty mobilizacyjne – to powinniśmy zarabiać odpowiednio więcej. Jak to… Czytaj więcej »

Max
8 listopada, 2022 20:20
Reply to  Wojtek

Może i skandal… Nie mnie o tym pisać. Jest tak, bo przecież pan minister Skurkiewicz – podczas ostatniego posiedzenia OBN – w odpowiedzi na wystąpienie Pana Jagiełły prezentował pogląd, że resort dba o pracowników, dobrze płaci, no więc po co jakaś dodatkowa kasa?? Wojtek – napisałeś cyt.: Wojtek 27 października, 2022 10:38 Ja słyszałem, że premie na święta mają nam zabrać podobno na pomoc dla Ukrainy i dla każdego ma być po 200 zł netto premii a reszta do zwrotu, to prawda? ktoś coś wie? Co ja zrozumiałem z tej Twojej wypowiedzi?? Zrozumiałem dokładnie to, że piszesz nie o 11… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
AAjax.
27 października, 2022 19:27

U Jasia będzie około po trzy tysiące złotych na główkę a może jeszcze więcej.
Jak oczywiście Pan Komendant zgodzi się na kryteria i zasady podziału zaproponowane przez NSZZ „Solidarność”, bo ZZ NSZZ PW w Centrum chodzi na pasku Komendanta i podpisuje mu wszystko, co chce a w zamian Pan Przewodniczący dostaje premie, urlopy nagrodowe itd…..
To jest ten jeden z tych pseudodziałaczy, który najbardziej dba o swój interes, zamiast o pron w Centrum…
Takich „układowców” bardzo kochają Komendanci i Dowódcy JW.

Last edited 1 rok temu by AAjax.
Max
30 października, 2022 17:33
Reply to  AAjax.

Może i tak a może nie. Radzę zwrócić uwagę, że w tym całym Centrum nie wy – Solidarność a NSZZ PW ma zdecydowaną większość a więc i reprezentatywność na poziomie zakładowym, gdyż jest najliczniejszym zz w zakładzie. Wasza liczebność to jedynie śladowa liczebność członków w Centrum w OWC tego zakładu i poza OWC niczego nie dostrzegacie. A to, że ”koty drzecie” zarówno z kierownictwem, jak i partnerem społecznym nie przysparza wam ani chluby, ani poważania w środowisku pracowniczym. Nawet wasi członkowie zauważają, że klimat jaki wytworzyłeś działając w imieniu Solidarności w kontaktach z kierownictwem ale i wieloma pracownikami zakładu negatywnie… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Jasiu
3 listopada, 2022 06:35
Reply to  Max

Kim ty jesteś, żeby oceniać działalność związku czy działania moje.
Ty możesz tylko i wyłącznie mówić o swoim RBLog a o innych nie posiadasz żadnej wiedzy, tylko – jako wszystko wiedzący – wszystko wiesz, co się u mnie dzieje. Żal i śmiech na sali. Nie martw się o naszą organizację i o mnie, bo radzimy sobie już 15 lat i poradzimy sobie przez co najmniej kolejne 15 lat.
A tak prywatnie ode mnie, to pomódl się abyś doczekał końca pracy jako mundurowy emeryt na etacie cywilnym. Pozdrawiam J.

Max
4 listopada, 2022 00:11
Reply to  Jasiu

Rozumiem, że załatwisz mi zwolnienie…
Potraficie jedynie jątrzyć i straszyć.
Dziwię się tym wszystkim, którzy jeszcze są z wami.
Oczu i uszów nie mają??

Jasiu
4 listopada, 2022 14:07
Reply to  Max

A ty się boisz tych, co jątrzą i straszą. Dziwisz się, masz pełne prawo, bo u nas w związku są normalni członkowie, którzy wiedzą kto ich reprezentuje i z kim się liczą w MON.
Jak nie wierzysz, to przypomnij sobie z kim się liczą w MON i z kim rozmawia rząd.
Nie będą rozmawiać z oszołomami z OPZZ i FZZ.

Admin
7 listopada, 2022 11:01
Reply to  Jasiu

FZZ wychodzi na ulicę już w dniu 9 listopada, zatem już niedługo zobaczymy czy rząd nie rozmawia z FZZ.
A z kim rozmawia ten rząd, skoro również Solidarność wychodzi na ulice w dniu 17 listopada?

Max
7 listopada, 2022 12:10
Reply to  Jasiu

No no Chroni cię twój stan zdrowia, dlatego powstrzymam się od dalszej polemiki. Zauważyłem także, że te Wasze – wojskowej Solidarności postulaty są generalnie i słuszne, i właściwie sformułowane. Mogłyby się stać podstawą wspólnego związkowego wystąpienia do decydentów o godziwe płace oraz warunki pracy. Mogłyby ale nie są, gdyż wy słowem nie zaprosiliście władz pozostałych zz do współpracy i sformułowania wspólnych postulatów – a szkoda, bo zapewne np. TARCZA mogłaby coś do tego dodać i się pod tym wspólnym projektem podpisać. Bo my, w przeciwieństwie do Was, nie bawimy się w politykę i zależy nam na załatwieniu problemu a to… Czytaj więcej »

Max
31 października, 2022 21:33
Reply to  AAjax.

’’ZZ NSZZ PW w Centrum chodzi na pasku Komendanta i podpisuje mu wszystko, co chce a w zamian Pan Przewodniczący dostaje premie, urlopy nagrodowe itd….. To jest ten jeden z tych pseudodziałaczy, który najbardziej dba o swój interes, zamiast o pron w Centrum…” Jasiu – zanim kogoś osrasz, głęboko się chłopie zastanów i odpowiedz sobie na proste pytanie: Jeżeli ten lokalny działacz NSZZ PW jest taki denny a ty taki dla wszystkich cenny, to dlaczego w NSZZ PW w waszym zakładzie jest co najmniej 5 razy więcej członków niż w tej twojej Solidarności?? On dostaje premie i urlopy a ty… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Solidaruch.
2 listopada, 2022 19:22
Reply to  Max

Przecież jesteś taki geniusz to myślałem, że czytasz stronę MOZ NSZZ Solidarność PC MON, bo tam administrator wstawił pismo-odpowiedź od Pełnomocnika. Twój szef, czyli Marek wiedział od razu ale takich pionków co nic nie znaczą w Tarczy po prostu nie informuję. A teraz przejdę do meritum sprawy. Tak, jak pisałem ci wcześniej, ty nigdy nie osiągniesz liczby ponad 200 członków, bo jesteś za g…….. i po prostu jesteś t……… a takich się nie kocha w MON, z wyjątkiem Marka i Krzyśka, którzy to poświęcają się dla dobra pron. Zanim mnie wywalą, to ty już będziesz na tamtym świecie. A co… Czytaj więcej »

Grzegorz
3 listopada, 2022 07:36
Reply to  Solidaruch.

Nie kompromituj się. Nic nie wywalczyliście!
Ty na prawdę wierzysz w to, co tu piszesz??od lat solidarność układa się z rządem. Nic nowego.
I nie na zasadzie kompromisu a dyktatu rządu…

Max
3 listopada, 2022 09:33
Reply to  Solidaruch.

Kończ waść, wstydu oszczędź
No właśnie ….

Wiedziałem, że takiego ”geniusza” jak ty łatwo sprowokuję do odrobiny szczerości i patrzajta ludziska co wyszło….
1/ to, że się wypisało około 40 członków, to zasługa takich ludzi, jak ty i strachu pracowników przed utratą premii.
2/ A co do podwyżek, to Solidarność już się dogadała z rządem….

A nie pisałem???

Jasiu
3 listopada, 2022 22:16
Reply to  Max

Tylko zapomniałem dodać że wypisali się 2 lata temu.Ha ha ha Co ty mozesz prowokowac ty jestes taki prosty do przewidzenia ze dziecko w zlobku jest madrzejsze od Ciebie Dziadku..

Last edited 1 rok temu by Jasiu
Max
3 listopada, 2022 14:39
Reply to  Solidaruch.

”Przecież jesteś taki geniusz to myślałem, że czytasz stronę MOZ NSZZ Solidarność PC MON, bo tam administrator wstawił pismo-odpowiedź od Pełnomocnika.” Faktycznie….. pismo jest – tyle, że do złudzenia przypominające to, które otrzymała Małgosia wraz z koleżanką. Właściwie 2/3 tego pisma do Solidarności – to kopia pisma do NSZZ PW z 1 RBLogu. Niewiele więc sobie trudu zadano aby Wam odpowiedzieć. Dlatego, że jak już pisałem, to Wasze /i innych/ pisanie to dla resortu jak pojedyncze ukłucia komara dla słonia. Tak was też potraktowano a ja myślałem, że po prostu zamieściliście pismo DSS będące odpowiedzią na list działaczek NSZZ PW.… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Jasiu
4 listopada, 2022 14:20
Reply to  Max

Eysiu nareszcie zrozumiałeś, że ja coś robię a nie pod publikę tylko pokazuje szefom największych związków zawodowych, że można też napisać na dole pismo i ktoś te pisma rozprowadzi w MON czy na portalu mundurowym. To jest mój protest przeciwko panom, którzy siedzą i biorą potężne pieniądze a nie potrafią się dogadać ponad podziałami i walnąć w MON. Dlatego, jak mówił walesiak zaczynamy brać sprawy swoje ręce. A teraz skończę, bo pogarszający stan zdrowia z dnia na dzień nie pozwala mnie na polemizowanie. A tu już WZD naszej organizacji i jeszcze operacja dla poratowania zdrowia. Zrobię wszystko o ile stan… Czytaj więcej »

Anna
29 października, 2022 20:23

Czy to prawda? Jeżeli tak, to znowu będzie garstka ludzi 🙁
comment image?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=dbeb18&_nc_ohc=jiaUPjk3z0oAX9FjC4n&tn=SY5cXhgNAHd0Cy3b&_nc_ht=scontent.fpoz6-1.fna&oh=00_AfBhMCw_uy8h7CtRoocRoedAjVC7paOCW6CE__gJ5hw3xw&oe=6362657E

Pracownik
31 października, 2022 09:58
Reply to  Anna

Bo tylko garstce zależy żeby coś zmienić

Solidaruch.
31 października, 2022 20:38

Na stronie Milnet Z przeczytałem, że Pan wiceminister ON p. W. Skurkiewicz przekazał, że średnie wynagrodzenie w MON w 2022 r. wyniosło 5583,00 zł. Ciekawe kto to ma.
Nawet jak się doliczy 13 pensję, to z ledwością jest to ok. 5000 zł.
Mam na myśli tu wartowników, którzy mają ponad 45 lat pracy i dodatki za II i III zm. a ile mają „szeregowi” pron bez dodatków – 4000,00 lub 4500,00 zł.

PRON
2 listopada, 2022 11:43

Dlaczego żadne związki nie chcą się przyłączyć do manifestacji „Marsz Godności” 17.11.2022 r.??! (oprócz NSZZ PW, bo ci to nie popierają żadnej formy walki o PRON).

Max
3 listopada, 2022 10:16
Reply to  PRON

Przecież zapewne wiesz a naiwnego strugasz… Odpowiem aby i dla wszystkich innych było to czytelne. 1/ Dlatego, że szanujące się związki zawodowe w ustawce pomiędzy rządem a Solidarnością udziału brać nie będą. Cytuje, aby to nie było jedynie moje wydumane stanowisko: ” A co do podwyżek, to Solidarność już się dogadała z rządem….” 2/ Dlatego, że gdy inne centrale związkowe w tym roku protestowały /OPZZ już od lipca/, to Solidarność miała to gdzieś a nawet te protesty marginalizowała. 3/ Dlatego, że te 7-skądinąd słusznych postulatów wojskowej Solidarności nie przebije się do świadomości władz resortu on, bo on dobrze wie jaką… Czytaj więcej »

Jasiu.
5 listopada, 2022 13:15
Reply to  Max

Mam pytanie a te szanujące związki to kto. OPZZ z liderem Tuskiem, czy NSZZ PW, Tarcza.
Mnie to nie obchodzi czy Solidarność się dogadała, czy nie. Mnie interesuje aby było więcej niż 7,8% i w tym kierunku są działania mojej organizacji, są na razie pisma a później zobaczymy ile będzie bohaterów przyjechać na Niepodległości do Warszawy.

Max
4 listopada, 2022 09:17
Reply to  PRON

”Dlaczego żadne związki nie chcą się przyłączyć do manifestacji „Marsz Godności” 17.11.2022 r.??! (oprócz NSZZ PW, bo ci to nie popierają żadnej formy walki o PRON).” Odpowiem ci raz jeszcze, bogatszy o refleksje z ostatniego posiedzenia OBN dotyczącego zatwierdzenia budżetu MON na rok przyszły. Bo właśnie w tym posiedzeniu komisji sejmowej uczestniczyli ci, których tu odsądzasz od czci i wiary a mianowicie przewodniczący i z-ca władz krajowych NSZZ PW. Pytam – a gdzie byli przedstawiciele pozostałych zz?? Moja refleksja z tego posiedzenia jest taka, jak i z tej całej ”polemiki” pomiędzy mną a Jasiem. Wspólnej płaszczyzny, na której nadajemy nie… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Eric
5 listopada, 2022 21:09
Reply to  Max

Rysiu, bardzo dobrze napisane do Skurkiewicza.
Kulturalnie, bez żółci i w punkt. Podejrzewam, że ktoś z MONu tu zagląda, tylko, że oni pracowników RON mają w d..ie…
Widać to z daleka, obecny minister ze ZZ się nie spotkał ani razu…
Cały czas będziemy w okolicy minimalnej. Takie jest moje zdanie, obym się mylił…
Inflacja robi swoje…
Czuję, że po Nowym Roku każdy to odczuje, obudzimy się jakby w innym świecie, gorszym…

.Ciekawy.
10 listopada, 2022 13:25
Reply to  Max

Panie Rysiu, gdybyś był leśnikiem z Radomia, to Pan Minister Skurkiewicz by cię zrozumiał. A tak jest ciężko przełożyć mowę „lasu” na język ludzki.
Panie Rysiu, liczy się kasa i premie w RON ale tylko dla wybranych.

Max
12 listopada, 2022 11:16
Reply to  .Ciekawy.

To zapewne prawda. Stąd też te, z uporem podawane przez pana ministra średnie nijak się mające do wynagrodzeń dziesiątków tysięcy pracowników resortu. Bo prawda jest taka, że na blisko 45 tys. pracowników resortu, wynagrodzenia przekraczające 7 tys. brutto otrzymuje około 7-9 tys. pracowników, którzy tą średnią windują w górę. Mnie nawet nie o to chodzi, że resort z uporem wykazuje te średnie wynagrodzeń od wielu już lat co o to, że pisząc kolokwialnie – pies z kulawą nogą w tym OBN słowem w kwestii naszych wynagrodzeń się nie odezwał. Od lewicy po prawicę mieli ten problem w nosie i nawet… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Jasiu
6 listopada, 2022 18:44

Marku, czytałem twoją wypowiedź o dodatku mobilizacyjnym i skomentowałbym to, że MON potwierdzą, że nie ma pojęcia o przydziałach mobilizacyjnych.
Zadałbym pytanie Panu Ministrowi, czy na Niepodległości pracuje ktoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie w tematach wojskowych czy cywilnych. Porażka, Panowie.

Wojtek
7 listopada, 2022 09:00

Tak z ciekawości – będą premie na 11 listopada czy też poszły na pomoc Ukrainie?

Max
8 listopada, 2022 21:09
Reply to  Wojtek

No i ponownie piszesz te swoje zasłyszane bzdety.
Co poszło na pomoc Ukrainie – możesz to w końcu jasno wyrazić a nie wnerwiać ludzi??
Ja tak z ciekawości – które premie poszły już na pomoc Ukrainie??
Możesz nam wszystkim ten problem przybliżyć a nie pisać tych durnot??
Co konkretnie Tobie zabrano i przeznaczono na pomoc Ukrainie??

Last edited 1 rok temu by Max
Magazynier
17 listopada, 2022 11:02

Panie Marku, czy ze swojego doświadczenia i wiedzy ws. płac mógłbyś udzielić odpowiedzi czy tzw. dodatek mobilizacyjny dla pron (w kwotach od 10 zł do 16 zł) wlicza się do minimalnego wynagrodzenia. Z góry dziękuje.

Admin
17 listopada, 2022 18:39
Reply to  Magazynier

Dodatek mobilizacyjny jak go nazywasz a w rzeczywistości dodatek za pracowniczy przydział mobilizacyjny nie jest wynagrodzeniem, o czym mógłbyś się dowiedzieć, czytając paragraf 6 rozporządzenia MON.
Dodatek jest świadczeniem na rzecz osób fizycznych.
Co więcej, widzę, że nie do końca przeczytałeś to rozporządzenie albo… nie zrozumiałeś jego treści.
Piszę tak, gdyż wysokość tego dodatku wynosi od 120 do 200 zł.
Nie wiem dlaczego posługujesz się wielkościami odpowiednio 10 i 16 zł.
Ten dodatek jest świadczeniem rocznym a nie miesięcznym.
Pozdrawiam.

Max
17 listopada, 2022 20:08
Reply to  ZARZĄD

W dodatku aby go otrzymać, musi być złożony stosowny wniosek, w którym będzie uzasadnienie, iż ten dodatek się należy.

Admin
18 listopada, 2022 00:10
Reply to  Max

Jak przy okazji każdego świadczenia. 🙂

Pracownik RON
17 listopada, 2022 22:29
Reply to  ZARZĄD

Za takie pieniądze nikt nie przyjedzie na czas W.
Za 200 zł rocznie mogą sobie zabrać te karty mobilizacyjne i gdzieś indziej poszukać mięsa armatniego.

Admin
18 listopada, 2022 00:12
Reply to  Pracownik RON

Te 200 zł dotyczy: przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników.
Nie wiem, czy się załapiesz. 🙂

Max
18 listopada, 2022 06:00
Reply to  ZARZĄD

No właśnie. A najlepszy jest ten podział, co komu się należy zamieszczony w załączniku. Okazuje się, że sprzedawca (???) będzie miał tego „dodatku” więcej, niż technik czy operator sprzętu. Kolega pytał, czy taki dodatek wpłynie na wynagrodzenie minimalne. Ja odpowiem – wpłynie w miesiącu, w którym zostanie wypłacony, gdyż ten cały dodatek – jak słusznie zauważył Marek – jest świadczeniem ze stosunku pracy i wlicza się do świadczenia minimalnego za pracę, gdyż nie jest wśród dodatków z tego świadczenia wyłączonych. Nie radzę się jednak martwić na zapas. Zasadnicze plus premie to minimalne wynagrodzenie osiągną. Wielu do niego doliczy dodatki funkcyjne… Czytaj więcej »

Paweł
18 listopada, 2022 11:25

Max, czy pewne jest to, że dostaniemy jakieś oszczędności w 1RBLog i ewentualnie w jakiej kwocie??

Max
19 listopada, 2022 13:47
Reply to  Paweł

Pewne jest, że niektórzy dostaną, ale w jakiej kwocie nie wiem, bo już nie uczestniczę w żadnych pracach w tym zakresie…

Paweł
19 listopada, 2022 19:38
Reply to  Max

Czyli już nie będzie, że wszyscy??
Tak, jak było to co roku przed świętami??

Max
20 listopada, 2022 11:46
Reply to  Paweł

Paweł – nigdy nie było, że wszyscy a tym bardziej, że jednakowo. Za każdym razem dzieląc te oszczędności, spisywano stosowne porozumienie ze zz. Pomimo usilnych starań mojego Związku – w wyniku zdecydowanego stanowiska pracodawcy ale i przyzwolenia pewnego związku, wskutek panującej powszechnie opinii, iż wielu pracowników brało zwolnienia kiedy tylko chciało, w tym tak aby przedłużać sobie dni wolne od pracy – w porozumieniach tych bardzo często wysokość tej dodatkowej premii uzależniano od okresu rzeczywistej pracy. Mieliśmy w tej kwestii odmienne zdanie – takie, że w przypadku tych nieobecności – to przełożeni powinni decydować czy pracownikowi premie zmniejszyć i o… Czytaj więcej »

Pinek
28 listopada, 2022 07:19
Reply to  Max

Stefan przestań polepszyć

Max
1 grudnia, 2022 18:19
Reply to  Pinek

Pinek – racz się jaśniej wyrażać. O co kaman???

Pinek
2 grudnia, 2022 06:25
Reply to  Max

Przestań gadać głupoty,nic nie robiłeś a jak zrobiłeś to wychodziło to ze szkodą dla pracownika.

Pinek
2 grudnia, 2022 17:34
Reply to  Max

Nic nie robiłeś tylko dobrze sobie i byłbym trepom jak ty

Max
5 grudnia, 2022 17:17
Reply to  Pinek

Jesteś zwykłym chamem i to właśnie ”dzięki” takim wałom, jak ty więcej ja palcem w bucie nie ruszę. A masz coś do mnie, to mi durniu stan do oczu a nie chowaj się za klawiaturą kompa, Bohaterze za dychę.
Takich, jak ty nie stać na nic innego, jak tylko na osrywanie innych. Może za to da ci twój szef 5 zł więcej tej premii, którą właśnie dzielą. Tym razem bez udziału zz w składzie M. Doświadczycie więc tej ”sprawiedliwości”, do której tak tęsknicie.
Zapewne nawet kontakty z lokalnym kierownictwem niewiele tu pomogą.

Pinek
7 grudnia, 2022 18:03
Reply to  Max

Dobrze, że usunęli starych dziadków od władzy, mówisz o sprawiedliwość za jeden dzień zwolnienia zabrali tyle samo, co za dwa tygodnie, tak wyglądały twoje ustalenia.

Max
7 grudnia, 2022 23:15
Reply to  Pinek

Pieprzysz Pinek, bo to nie były moje ustalenia i ja w tym udziału nie brałem. Jeżeli chodzi o drugą w tym roku zwiększoną premię z oszczędności w 1 RBL -ogu, to i owszem…. Do 2 tygodni zwolnienia zabierano pewien procent tej premii. Ten okres był liczony z 3 miesięcy przed wypłatą i nie był to pomysł żadnego ze związków a pracodawcy. Gdybyście buziek wówczas nie darli a nieco się wstrzymali, zapewne te uzgodnienia byłyby inne. Niestety, łapki się wam trzęsły do tych paru złotych, więc wyszło jak wyszło. To nie był nasz pomysł i my się na taki podział nie… Czytaj więcej »

Paweł
10 grudnia, 2022 06:57
Reply to  Max

Max a do kiedy wypłata tych oszczędności??

Pinek
7 grudnia, 2022 18:37
Reply to  Max

Tobie mało emerytura, dobrze, że zlikwidują OWC, pozbędziemy się starych pryków wojskowych.

Max
7 grudnia, 2022 23:25
Reply to  Pinek

Pinek, mało emerytura nie tylko byłym wojskowym. Paru typowych cywili także na emeryturach pracuje a będzie ich coraz więcej. Nie płacisz, więc się odwal.
Piszesz –” dobrze ze likwiduja OWC”
No właśnie – w tym się wyraża ta wasza pracownicza ”solidarność”. Może tego nie wiesz ale właściwie wszystkie etaty magazynierów zostaną wkrótce u nas ponownie uwojskowione a kierowcami niedługo zostaną żołnierze dobrowolnej służby zasadniczej, podobnie jak pracownikami magazynowymi. Wówczas na pewno będzie wam lepiej, jak stracicie to, na co tak bardzo narzekacie….
Co zaś do OWC, to ten się wkrótce znacznie powiększy, wbrew oczekiwaniom takich jak ty.

Pinek
10 grudnia, 2022 18:39
Reply to  Max

OWC może się powiększy ale ciebie już nie będzie, a tyłek to tobie trza niedługo podcierać, nara politruk.
Wychodzę z forum – będziesz miał spokój.

Max
12 grudnia, 2022 23:01
Reply to  Pinek

Wisi mi to czy tu jesteś, czy nie.
Zajmij się swoją rodziną zamiast mi do życiorysu zaglądać.
To fakt – niedługo mnie już nie będzie głównie dlatego, że takie typy jak ty mi tą moją pracę i działalność społeczną zupełnie obrzydziły. Ja sobie poradzę w przeciwieństwie do takich, jak ty.
Właściwie to po co tu wszedłeś??
Popłakać chciałeś, bo ci premie obcięli?? No, problem – jeszcze nie raz obetną, tylko wypłakać się nie będzie komu.
Nara ”magister” a zamiast durnoty tu wypisywać, racz coś pozytywnego i odkrywczego zamieścić, jeżeli potrafisz.
POTRAFISZ??

Last edited 1 rok temu by Max
Pinek
7 grudnia, 2022 18:45
Reply to  Max

Nie obrażaj, durniem jesteś sam Max, boli, że usunęli z zarządu związku, jesteś zwykłym cieciem na składzie

Max
7 grudnia, 2022 23:30
Reply to  Pinek

Może i jestem zwykłym cieciem na składzie i jestem z tego dumny. Stań mi w pysk, mądralo, niech zobaczę z jakim tuzem mam do czynienia.
G…o wiesz, więc nie pierdacz.
Jestem szczęśliwy, że w końcu oderwałem się od podcierania tyłków takim ”magistrom” jak ty.
No i ponieważ jeszcze trochę popracuję, zdążę się przekonać na co was stać.

Armagedo
8 grudnia, 2022 11:30
Reply to  Pinek

Proszę nie rozpowszechniać nieprawdziwych informacji. Nikt nikogo nie usunął. Więcej szacunku do wszystkich.

Paweł
28 listopada, 2022 15:24

Czy można spodziewać się jakichkolwiek pieniędzy na święta dla pracowników?
Bo dla żołnierzy jak zwykle są.

Max
1 grudnia, 2022 18:20
Reply to  Paweł

Z zakładowych oszczędności i socjalu.
Napewno nie z tzw. ”góry”, gdyż oni tam uważają, że i tak zbyt dużo nam dali.

Anka
7 grudnia, 2022 10:01
Reply to  Max

U nas jasny podział. Do 20 dni nic nie odbijają. Powyżej 20 dni nieobecności 10 zł za dzień. Bez kłótni i awantur. Czy tak trudno to zrobić w innych jednostkach..

Max
7 grudnia, 2022 23:31
Reply to  Anka

OK a za jaki okres te cięcia w premiach?

Max
12 grudnia, 2022 13:54
Reply to  Anka

Bogatszy o analizę obecnego porozumienia o wypłacie środków z oszczędności w moim zakładzie pracy, mogę napisać, że właśnie i u nas nadeszło ”nowe”. Z analizy zawartego porozumienia wynika, że: 1/ Naliczono na pełnozatrudnionego kwotę X. 2/ Spełniając jednak wszystkie warunki uprawniające do otrzymania premii, można otrzymać kwotę Y o kilkaset zł niższą od tej naliczeniowej i nikt nie musi się tłumaczyć dlaczego, ponieważ tzw. kwota gwarantowana jest o te kilkaset zł niższa od naliczeniowej. 3/ Ta gwarantowana kwota jest zmniejszana m.in. za usprawiedliwione nieobecności w pracy i w paru innych przypadkach a także w paru kolejnych nie przyznawana. Efekt tego… Czytaj więcej »

Paweł
11 grudnia, 2022 19:50
Reply to  Max

A wiadomo kiedy można się tych pieniędzy spodziewać??

Paweł
12 grudnia, 2022 11:23
Reply to  Max

A kiedy można spodziewać się tych pieniędzy??

Max
12 grudnia, 2022 22:52
Reply to  Paweł

Zapewne już je otrzymałeś. Czeka cię jeszcze świadczenie z ZFŚS oraz wypłata pozostałości z tej oszczędności pod koniec miesiąca. Zastrzegam jednak, że w przyszłości już nie będę na tego typu pytania odpowiadał, bo to już nie moja rola, ani zadanie.

Paweł
13 grudnia, 2022 15:07
Reply to  Max

Czyli jeżeli nie otrzymałem, to znaczy, że nie dostałem nic??
Mimo, że nie zostałem ukarany ani nie dyskwalifikuje mnie zwolnienie lekarskie, bo nie chodzę na takowe.

Paweł
13 grudnia, 2022 15:11
Reply to  Max

Na pewno już zostały przelane??
A ile można się spodziewać na koniec roku z oszczędności??

Max
13 grudnia, 2022 21:16
Reply to  Paweł

Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, te premie jeszcze przesłane na konta nie zostały, gdyż musiano naliczyć place na 10-tego. Nastąpi to najpewniej do końca tego tygodnia.
Co do tej reszty z oszczędności, to będzie można dokonać obliczeń po ostatecznym podliczeniu całego funduszu na wynagrodzenia i wydatków z niego. Nie będzie to jednak kwota znaczna, gdyż kwota naliczeniowa obecnie – pomimo dwukrotnych wypłat w tym roku – to 1 tys. zł na pełnozatrudnionego.
Pozostanie więc bardzo niewiele do podziału, w tym prawdopodobnie jakiś bonus z IW SZ – zapewne również niewiele.
Na szampana jednak łącznie wystarczy.

Paweł
15 grudnia, 2022 12:24
Reply to  Max

Środki dziś wpłynęły na konto. Pozdrawiam

Armagedo
13 grudnia, 2022 19:44
Reply to  Max

W 1 RBLog wypłat jeszcze nie było.
Trochę cierpliwości wszystkim polecam.

Max
15 grudnia, 2022 12:56
Reply to  Armagedo

Dziś już są….

Karolcia
20 grudnia, 2022 13:04
Reply to  Armagedo

Wczoraj na skrzynki kierowników wpłynęły do podziału oszczędności za grudzień, naliczeniowo po 340 złotych na osobę. Dzisiaj informacja w arcusie, iż nie należy stosować paragrafu 5 – u nas do tego się nie dostosowali – obniżyli 5 złotych za każdy dzień zwolnienia z wytłumaczeniem, że przyznanie dotyczyło faktycznie świadczonej pracy. Osoba będąca 10 dni na zwolnieniu dostała 50 złotych mniej, zaś osoba będąca cały miesiąc na urlopie dostanie 340 złotych. Gdzie tu wytłumaczenie za faktycznie świadczoną pracę?? Ludzie wiedzą jaka jest kwota na osobę i wiedzą, że zwolnienia nie są brane pod uwagę, to za co dostało się mniej?? Kto… Czytaj więcej »

Max
21 grudnia, 2022 07:52
Reply to  Karolcia

Jesteś pewna, że to oszczędności za grudzień a nie „resztówka” z IW??

Armagedo
21 grudnia, 2022 11:22
Reply to  Karolcia

To dzielona była „resztka” z oszczędności 1 RBLog. Naliczenie po 336 zł. PGK, w piśmie nr wych 34005/22 z 20.12.2022 uzupełniło informację przesłaną do Kierowników. Nie należało stosować paragrafu 5 wcześniejszego porozumienia, czyli nie stosować potrąceń za nieobecności.
Wszystkie organizacje związkowe o tym wiedziały a Kierownicy mieli to uwzględnić.

Armagedo
21 grudnia, 2022 11:24
Reply to  Karolcia

Nie wiem czy u Was jest organizacja związkowa, a jeśli jest lub są – to nie powinni się podpisać pod takim podziałem.

Max
27 grudnia, 2022 19:46
Reply to  Armagedo

Witam serdecznie, Armagedo. W wypowiedzi Karolci nie wszystko się mi zgadza, a mianowicie: 1/ – podana przez nią kwota, 2/ – podana kwota zmniejszenia i to za dzień, 3/ – nie są to oszczędności za grudzień a zupełnie co innego. Jeżeli Karolcia te informacje widziała, to je tu celowo zniekształca, skąd więc pewność, że w dalszej części wypowiedzi pisze prawdę?? Poza tym jak żyję, to o takich dziwactwach w 1 RBL-ogu nie słyszałem. Nie ma u nas żadnego elementu zakładu, gdzie nie byłoby przedstawiciela któregoś z trzech funkcjonujących w zakładzie zz. Więc co?? Jestem przekonany, że w interesie każdego ze… Czytaj więcej »

Paweł
21 grudnia, 2022 13:00
Reply to  Karolcia

Kiedy można się spodziewać wypłaty tych oszczędności??

Armagedo
2 stycznia, 2023 08:35
Reply to  Karolcia

Proszę o kontakt z z przewodniczącym organizacji Tarczy.
Numer telefonu w zakładce: kontakt.
Lub do mnie na priv mail: armagedo@poczta.onet.pl
Z którego składu (warsztatu) jesteś, Karolcia?

Max
18 stycznia, 2023 09:12
Reply to  Armagedo

Witaj. Zapewne nikt się z Tobą nie skontaktował???

Paweł
16 grudnia, 2022 11:30

czy zmiana decyzji budżetowej z 12.12 ma związek z ewentualnymi pieniędzmi na święta?

Paweł
4 stycznia, 2023 21:56

Kiedy można się spodziewać podwyżki i w jakiej wysokości??

Max
5 stycznia, 2023 05:36
Reply to  Paweł

W końcu marca z wyrównaniem od stycznia w wys 300 – 500 zł brutto, w zależności od dotychczasowych poborów.
P.S. Zapewne zauważyłeś, że ta zmiana decyzji, o którą pytałeś żadnego wpływu na należności w grudniu nie miała. Było więc tak, jak te decyzje w którejś z wypowiedzi skomentowałem. Najwyższy czas aby pozbyć się złudzeń…..

Last edited 1 rok temu by Max
Buntownik 23
9 stycznia, 2023 22:05
Reply to  Max

I znowu nasz znajomy z MON doprowadzi do dysproporcji płac.
Niektórzy latami starali się doprowadzić do równych płac na tożsamych stanowiskach a teraz znowu wolna amerykanka.
Podwyżki będą od wynagrodzenia brutto i znowu wszyscy będą mieli inną stawkę zasadniczą. Najgorsze jest to, że pron cicho siedzą i nie idą do sądu by zaskarżyć DSS, że ci – kórym się zmienia staż pracy – nie otrzymują podwyżki wynagrodzenia z tego tytułu.
To po prostu żenada i olewanie pracowników cywilnych wojska.
Dlaczego pron nie zrobią pozwu zbiorowego przeciwko RON.

Last edited 1 rok temu by Buntownik 23
Max
10 stycznia, 2023 23:34
Reply to  Buntownik 23

”Najgorsze jest to, że pron cicho siedzą i nie idą do sądu by zaskarżyć DSS, że ci – kórym się zmienia staż pracy – nie otrzymują podwyżki wynagrodzenia z tego tytułu.” Nie bardzo rozumiem o co Tobie chodzi?? Problem istnieje u części pracowników z TOAW, obecnych centrów rekrutacyjnych, którzy z dnia na dzień stali się pracownikami niemnożnikowymi, wynagradzanymi z Układu. Co do pozostałych. Jeżeli w roku ubiegłym była 500 zł podwyżka, to przynajmniej w moim zakładzie wszyscy taką otrzymali i nie jest tu istotne, ile z tego zasiliło zasadnicze a ile skutki, w tym zwłaszcza stażowe i premie. Miało być… Czytaj więcej »

Admin
12 stycznia, 2023 00:25
Reply to  Max

Tak, „W MSWiA pracownicy Układu przecież nie mają” i to jest ból tych, którzy przyszli do MON z MSWiA, za min. Błaszczakiem. Myśleli, że będzie łatwy kawałek chleba jak w MSWiA a tutaj jakiś układ trzeba negocjować i spotykać się ze związkami. Nie mają żadnego doświadczenia w zakresie prowadzenia negocjacji, gdyż dotychczasowych pracowników „porozsadzali” po departamentach (patrz Departament Infrastruktury) a zatrudnili swojaków. Co więcej, nie lubią nawet kompromisów, więc nie zamierzają się nawet spotykać. Drugą stroną medalu jest stan programu informatycznego, w oparciu o który naliczane są wynagrodzenia pracowników ron. Chodzą słuchy, że jest on już w takim stanie, że… Czytaj więcej »

Max
12 stycznia, 2023 09:59
Reply to  ZARZĄD

Dzięki Marku za pomoc w wyjaśnianiu tych dość trudnych zagadnień i jak zwykle kompetentna wypowiedź. Co zaś do tej spodziewanej „podwyżki” a w istocie prawie 10% obniżki realnej wartości naszych wynagrodzeń tylko w tym roku, nie wspominając o spadku ich wartości w dwóch poprzednich latach, pomimo „ogromnych podwyżek” naszych wynagrodzeń, którymi tak się resort szczyci usiłując i nam, i innym – np. posłom z KON – wcisnąć jak bardzo o nas dba. Dba tak, że licząc spadek wartości naszych wynagrodzeń w roku bieżącym oraz dotychczasowy spadek wynagrodzeń tylko w roku ubiegłym, pomimo tych „ogromnych” ubiegłorocznych „podwyżek” – łącznie stracimy ponad… Czytaj więcej »

Michal
13 stycznia, 2023 07:04
Reply to  Max

Podział powinien być taki, że wszyscy po równo, ale i tak się tak nie da.

Pracownik RON.
16 stycznia, 2023 09:39
Reply to  Michal

Panie Michal, wszystkim po równo się nie da, bo każdy ma inne wynagrodzenie brutto.
I od tego będzie się liczyło te 7,8% lub więcej o ile „Solidarność’ cokolwiek więcej wywalczy niż te 7,8% zapisane w ustawie budżetowej.
Niedługo pierwsze informacje co udało się dotychczas „załatwić” dla tzw. sfery budżetowej.

Max
18 stycznia, 2023 12:35
Reply to  Pracownik RON.

Na pewno nie będzie tak, jak napisałeś, bo te 7,8% lub więcej nie dotyczy bynajmniej wzrostu wynagrodzeń każdego K i każdej W a jedynie nakładów na wynagrodzenia ogółu pracowników a to zasadnicza różnica.
Nie wiadomo także, jaki sposób naliczania tej ”podwyżki” wybierze resort, chociaż można się spodziewać, że w szczegóły bawił się nie będzie, pozostawiając ten drażliwy problem pracodawcom oraz stronie społecznej.

Magazynier
13 stycznia, 2023 08:41
Reply to  Max

Czegoś Max tu nie rozumie. Możesz mnie to wytłumaczyć. Każdy pracownik przecież ma zagwarantowane 7,8% podwyżki i każdy musi dostać te 7,8% do wynagrodzenia brutto. A możesz je zrealizować na tą chwilę tylko w jeden sposób poprzez podniesienie premii regulaminowej. I tu ci, co mieli np. 5% premii – będą mieli już po tegorocznych podwyżkach 30% premii a w niektórych jednostkach ponad 90% premii. Pan Ekspert z Niepodległości – p. Wojciech dba o nasze głodowe wynagrodzenia. Zastanawia mnie jedna sprawa – dlaczego szefowie 7 związków nie podejmą wspólnych działań i nie pójdą do Pana Prezydenta ws. celowego zaniżania wynagrodzeń pracowników… Czytaj więcej »

Max
16 stycznia, 2023 20:16
Reply to  Magazynier

”Czegoś Max tu nie rozumie. Możesz mnie to wytłumaczyć. Każdy pracownik przecież ma zagwarantowane 7,8% podwyżki i każdy musi dostać te 7,8% do wynagrodzenia brutto”\ Odpowiem jak potrafię, bo nikt tu nie chce na wątpliwości ludzi odpowiadać… W 2021 i 2022 r. kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej wynosiła 2031,96 zł, a w 2023 roku wzrasta o 158,49 zł. W efekcie od stycznia 2023 r. kwota ta wyniesie ok. 2190,45 zł. Dla przykładu urzędnik, którego mnożnik wynosi 2,0, będzie mógł liczyć na podwyżkę w wysokości ok. 316 zł brutto. Nastąpi więc wzrost kwoty bazowej, a nie funduszu wynagrodzeń. Dzięki… Czytaj więcej »

Młody pron
18 stycznia, 2023 12:53
Reply to  Max

Nie dali mnie podwyżki stażowego, bo mam 8 lat a w listopadzie wskoczyło mnie 9 lat pracy i z tego tytułu nie mogę dostać podwyżki o około 30 zł co miesiąc. Powinienem dostać 270 zł a dostaję nadal 240 do dnia dzisiejszego. Pani z finansówki powiedziała, że nie ma możliwości podnoszenia stażowego w premii.

Max
18 stycznia, 2023 14:54
Reply to  Młody pron

Stażowe to procent od zasadniczej w przedziale 5-20 lat pracy. Powyżej 25 lat stażu liczy się określony procent od wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania, czyli jeszcze inaczej. Oczywiście, że nie ma możliwości realizacji stażowego w premii, gdyż to zupełnie inne składowe wynagrodzenia. Te aktualne stażowe ale i wynagrodzenia zasadnicze bardzo wielu pracowników pozostaną, gdyż zwiększyć się ich już nie da. W Twoim przypadku po kolejnym roku stażu pracy powinni ci zwiększyć to Twoje stażowe i zakład ma na to środki, choćby dlatego, że planując nakłady na wynagrodzenia powinien naliczyć na każde stanowisko maksymalne skutki składowych wynagrodzenia. W przeciwnym razie skąd… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Młody pro
20 stycznia, 2023 09:18
Reply to  Max

Max, dzięki ci za wytłumaczenie ale jest problem. Pani z finansówki powiedziała, że związki w kwietniu podpisały podwyżki i tam ustalono tyle premii aby było około 500 zł brutto podwyżki. Tylko nikt nie pomyślał o młodych pracownikach, którym się zwiększa co roku staż pracy o 1% i teraz pani specjalistka twierdzi, że nie ma możliwości zwiększenia o 1% premii aby mnie wyrównać stratę tych około 30 zł miesięcznie. Co ja mam zrobić. Wystąpić do związków czy do pracodawcy z moim problemem i młodych pracowników w całym ron. Z góry dziękuję za podpowiedź.

Max
23 stycznia, 2023 22:53
Reply to  Młody pro

Jakby przeczuwając, że coś takiego nastąpi, napisałem swój drugi – uzupełniający post, w którym starałem się wyjaśnić, że co innego jest kwestia stażowego przy dokonywaniu podwyżek, gdyż ono wówczas wzrosło nielicznym a więc tym, którym można jeszcze było podnieść wynagrodzenia zasadnicze a zupełnie czym innym jest kwestia spełnienia warunków związanych ze zwiększeniem stażowego z uwagi na zwiększającą się wysługę. Na ten cel zakład ma stosowne środki. Nie może bowiem być tak, iż ze stażu pracy pracownika wynika, że powinien mieć 9% stażowego a ma płacone nadal tylko 8%… Nie ma przy tym żadnego związku z podwyżkami wynagrodzeń a tłumaczenia jakiejś… Czytaj więcej »

Max
19 stycznia, 2023 10:18
Reply to  Młody pron

Słuchaj ”Młody”… Uzupełnię swoją wypowiedź dotyczącą dodatku stażowego, bo przez skórę czuję, że nie wypowiedziałem się w pełni zrozumiale. Otóż – jeżeli chodzi o dodatek za wysługę, gdyż tak się on w Układzie nazywa mamy tu do czynienia jakby z dwoma odmiennymi sytuacjami. Pierwsza to taka, że np od dnia 1 stycznia tego roku rzekomo podwyższa nam wynagrodzenia. Piszę – rzekomo, gdyż w istocie nastąpi dalszy spadek ich tzw siły nabywczej, czyli realnej wartości liczonej w nabywaniu usług i towarów. W tej sytuacji wszyscy, którzy mają maxa w zasadniczych, gdy stawki w tabelach nie zostaną podniesione a nie zostaną! –… Czytaj więcej »

Max
7 lutego, 2023 00:23

Mieliśmy Karolcie, która zgłaszała publicznie problem i młodego pron-a także pokrzywdzonego, lecz gdy doszło do konkretów: kto, gdzie i kiedy – nastąpiło… totalne zapadniecie się pod ziemie.
Cicho sza, bo się wyda…
Faktycznie ta nasza odwaga jest… ”wielka” i tym zapewne zakończymy.

240
0
Would love your thoughts, please comment.x