Czy rzeczywiście wszystko jest w porządku?

  • 0
  • 24 sierpnia, 2022

Z treści ministerialnej decyzji można wnioskować, że funkcja Pełnomocnika Ministra do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi została stworzona po to, aby nie angażować Ministra bezpośrednio w kwestie dotyczące Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (PUZP). Świadczy o tym również art. 65 Układu, który stanowi, że Pełnomocnik Ministra koordynuje prowadzenie rokowań z właściwym statutowo organem ponadzakładowej organizacji związkowej w celu zawarcia lub zmiany PUZP.

Funkcja Pełnomocnika Ministra a tym samym odpowiedzialność za kształt i aktualność Układu, który określa zasady wynagradzania dla około 98  % pracowników resortu obrony narodowej została przypisana do stanowiska dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych MON.

Do czasu objęcia stanowiska przez Ministra Błaszczaka, spotkania ze stroną związkową dotyczące PUZP odbywały się w miarę regularnie, czego efektem jest 31 protokołów dodatkowych do Układu podpisanych od 1998 r. przez ministrów obrony narodowej i działające w resorcie obrony narodowej reprezentatywne organizacje związkowe.

Niestety, ostatnie spotkanie negocjacyjne miało miejsce w 9 stycznia 2018 r., tj. w dniu powołania Ministra Błaszczaka i od tego dnia już żadne spotkania negocjacyjne nie zostało zorganizowane. Od tego czasu nie są też realizowane zapisy powołanej wcześniej decyzji Ministra mające na celu zmianę treści Układu. Brak tych działań w zakresie tabeli stawek wynagrodzeń zasadniczych sprawia, że już obecnie wynagrodzenia zasadnicze na stanowiskach zaszeregowanych do kategorii X włącznie są niższe niż minimalna płaca w kraju (3010 zł). Uwzględniając natomiast propozycje Rządu na rok przyszły, zapewne w roku 2023 również stawki maksymalne  wynagrodzeń zasadniczych zapisanych w kategoriach XI i XII (odpowiednio 3200 i 3400 zł) będą niższe od minimalnej płacy w kraju!

Od 1 lipca 2022 r. ustalono ustawą nowe minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników służby zdrowia. Ich wysokość jest taka, że maksymalne wynagrodzenie zasadnicze specjalisty w zakresie obrony cyberprzestrzeni (4150 zł w kat. XV PUZP) jest niższe od… minimalnej stawki przewidzianej dla pielęgniarek (5323 zł). Chociaż akurat w przypadku tego stanowiska nie ma co się dziwić, gdyż ustalona od lipca minimalna płaca zasadnicza dla pielęgniarek jest wyższa od maksymalnych stawek (5300 zł w kat. XIX PUZP) przewidzianych dla stanowisk głównych księgowych wojskowych jednostek budżetowych, czy stanowisk… dyrektorów niektórych wojskowych jednostek organizacyjnych! Chociaż o tym fakcie było wiadomo już od ubiegłego roku, w ministerstwie nie podjęto żadnych działań aby tej sytuacji zapobiec.

Ostatnio, w związku z wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyzny wyszło na jaw, że nie zabezpieczono właściwych środków na zmianę zasad wynagradzania dla pracowników tworzonych ustawowo centrów rekrutacji. Sytuacja ta wynika zapewne z braku spotkań negocjacyjnych Stron PUZP, gdyż pracownicy centrów od kwietnia b.r. zostali objęci postanowieniami PUZP a do chwili obecnej Strony nie ustaliły wielkości skutków finansowych objęcia ich Układem. Powyższe powoduje, że pracownicy centrów rekrutacji posiadający staż 25 i więcej lat pracy otrzymują wynagrodzenia w zaniżonej wysokości, tj. na poziomie wynagrodzeń, które otrzymywali w poprzednich zakładach pracy. Kierowane przez nasz Związek wnioski w tej sprawie do Ministra Obrony Narodowej pozostają bez merytorycznego rozstrzygnięcia, gdyż odpowiedzi udziela… Pełnomocnik Ministra.  

Zgodnie z zapisami art. 77 Strony Układu zobowiązały się do działania na rzecz prawidłowej realizacji jego postanowień. Za czasów Ministra Błaszczaka ich realizacja nie jest prawidłowa z uwagi na brak jakichkolwiek działań w tym zakresie ze strony Pełnomocnika Ministra. Ocena nie może być inna, gdyż przy braku organizacji spotkań Stron PUZP – nie ma możliwości np. dokonać wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych, których z każdym dniem narasta coraz więcej oraz dokonać zmiany tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Czyżby treść postanowień końcowych Układu nie była znana urzędnikom z ministerstwa?(MK)

4.2 5 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
75 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Grzegorz M.
24 sierpnia, 2022 23:28

Brak słów wobec takiej ignorancji i pogardy władz dla PRON.

Jan
27 sierpnia, 2022 13:56
Reply to  Grzegorz M.

pis “żondzi” jak w filmie.nie mamy Pana płaszcza i co nam zrobisz

Jasiu
25 sierpnia, 2022 07:56

Marku w pełni się podpisuję dwoma rękoma. Pan Pełnomocnik podczas spotkań w maju i ostatnim – 4 sierpnia 2022 r. z Solidarnością – zobowiązał się do końca sierpnia przesłać do wszystkich szefów związku nowych propozycji tabel. Najgorsze, że jest to już 2 termin, który przedstawia człowiek Ministra Obrony Narodowej i ośmiesza swojego pryncypała, że nie potrafi tak prostej rzeczy wykonać. My proponowaliśmy mu wielokrotnie, że skoro nie dysponuje odpowiednią kadrą – to związki opracują wspólną tabelę. Oczywiście odmówił. Gdyby “dobra zmiana” szanowała fachowców w DSS takich jak Magda, to by ona i wielu innych pracowało do dziś. Bo to byli… Czytaj więcej »

Marcin
25 sierpnia, 2022 09:35

Witajcie, to pytanie zamykające treść aktualności jest jak najbardziej zasadne, ale jak to wynika z doświadczeń z ostatnich 4 lat nic się nie zmieni. Propozycje związkowe w kwestii zmiany PUZP dla WJOSB (m.in. ZPW “TARCZA”) są od lat ignorowane. Brak jest jakiejkolwiek woli pochylenia się nad nowym układem, a ten obowiązujący jest już niestety archaiczny. Niestety, żeby zacząć pracować nad nowym układem potrzebna jest współpraca i chęć doprowadzenia do zmian, ale muszą to zrobić ludzie, którzy mają o tym pojęcie, wiedzę i doświadczenie. Z jednej strony (społecznej) gotowość do prac jest cały czas a z drugiej… niestety nie. Dlaczego doprowadzono… Czytaj więcej »

Michal1970
25 sierpnia, 2022 13:18

Trzeba zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego totalnie “olewa” się związki? Dłuższy okres czasu siłą napędową był największy związek – nszzpw. Do momentu kiedy prywatne interesy kierujących nie doprowadziły do utraty reprezentatywności. Obecnie związek ten nie jest partnerem do przeprowadzenia zmian w puzp. Przyspawanie do etatów związkowych przez wydłużenie kadencji, mimo odwołania covida, a tym samym do dużych wynagrodzeń. Wątpliwości legalności piastowania funkcji. Brak zainteresowania pracownikami. Wszystko to powoduje odpływ członków związku i utratę reprezentatywności. Pozostałe organizacje, Tarcza i Militaria jako małe ilościowo są lekceważone przez mon. Zostaje jeszcze Solidarność. Chyba jedyny związek, z którym trochę się liczą. Obecnie… Czytaj więcej »

Solidaruch
26 sierpnia, 2022 11:38
Reply to  Michal1970

Michał 1970, z Solidarnością też się nie liczy.
Na dowód wstawię w najbliższym czasie wpis na stronie moz nszz solidarnosc pc mon, jak p. Pełnomocnik rozwiązał sprawę dyskryminacji i mobbingu wielu działaczy Solidarności w CSLog.

Antoni
27 sierpnia, 2022 20:54

<<Czy rzeczywiście wszystko jest w porządku?>>
Oczywiście. Przecież wszystko idzie zgodnie z planem.
Rząd skutecznie marginalizuje ZZ. W RON jak po maśle, bez żadnego oporu.

JSolidaruch.
29 sierpnia, 2022 07:46
Reply to  Antoni

Pokażemy takiemu jednemu “bohaterowi” co siedzi w kilku spółkach w PGZ przy wyborach na drugi rok.

Max
29 sierpnia, 2022 08:11
Reply to  Antoni

To prawda. Działania związków zawodowych w resorcie on nie są adekwatne do istniejącej od dawna sytuacji. Uważam, że to efekt braku determinacji i zdecydowania nie tyle niezrzeszonych i szeregowych członków związków, co związkowych przywódców i działaczy. Co przeszkadza aby szefowie związków, zwłaszcza nie świadczących pracy w resorcie a więc np. szefowie NSZZ PW, wojskowej Solidarności i Tarczy ”okopali” się pod resortem i ujawnili prawdę o tym, jak traktowanych jest kilkadziesiąt tysięcy pracowników czynnie uczestniczących we wszystkich zadaniach wojska. Są opłacani przez związki zawodowe, więc problemu aby tak uczynić nie ma. Co przeszkadza aby do nich dołączyło w sumie kilkadziesiąt tych… Czytaj więcej »

SPimpek Sadelko.
29 sierpnia, 2022 21:19
Reply to  Max

Trochę się mijasz z prawdą. W NSZZ PW to są opłacani ze składek. W Solidarności płaci pracodawca. Zapewniam cię, że można policzyć na palcach szefów, którzy są na etacie związkowym. Szału nie ma. Moje osobiste zdanie to mnie akurat nie jest po drodze z Jagiełło, czy jego zastępca, który cały czas dziękują za wszystko i składają podziękowania panom generałom. Trzeba zebrać siły i nie głosować na tych fachowców z MON, czy DSS i oczywiście na dobrą zmianę. Jak ich wypieprzą, ze stołków i kilku pójdzie siedzieć, to może tacy geniusze zrozumieją, że trzeba się liczyć z pracownikami cywilnymi. SAM osobiście… Czytaj więcej »

Michal1970
31 sierpnia, 2022 08:21

W nszzpw są opłacani ze składek. To ,,tylko” ponad 500 tys. rocznie dla 7 osób.
Nic dziwnego, że trzymają się za wszelką cenę.

Max
2 września, 2022 10:26
Reply to  Michal1970

Jeszcze dopisz, ze niektórzy z nich mają emerytury, pomimo związkowej – wcale nie małej kasy. Nie komentuję ale chciałbym ich widzieć kiedyś w długotrwałej pikiecie pod siedzibą resortu. Wówczas osobiście – pomimo przynależności do innego związku – do nich dołączę.

Max
31 sierpnia, 2022 09:19

W Solidarności za tą ”działalność związkową” płaci pracodawca, gdyż wszystkiego są w resorcie 1-2 międzyzakładowe oz. Ale ich przełożonemu w sekcji branżowej płaci związek. Mógłby w ramach pomocy, do której jest zobowiązany tą wojskową Solidarność wspomóc – nie uważasz?? Poza tym nie minąłem się z prawdą, gdyż przedstawiłem problem ogólnie a nie szczegółowo. Bo z tego, co wiem, to: -na czele Poligrafów, Solidarności 80, Solidarności, NSZZ PW, Sektora Obronnego oraz Tarczy stoją opłacani ze składek związkowych. Kilkudziesięciu działaczy tych związków – poza SO, Solidarnością 80, ZZ Poligrafów jest wynagradzana przez resort, nie świadcząc pracy. Drugie tyle częściowo pracy nie świadczy,… Czytaj więcej »

SPimpek Sadelko.
31 sierpnia, 2022 15:47
Reply to  Max

Znowu nie do końca piszesz prawdę. Szef branżówki wcale nie jest opłacany.
To tak do twojej wiadomości a po drugie szef KS PC MON NSZZ Solidarność też pracuje związkowo za free, bo już od dwóch lat jest na emeryturze.
Szefowie różnych Sekcji skupionych w kilku Sekretariatach też pracują za Bóg zapłać….

Max
31 sierpnia, 2022 19:00

Ten ”szef branżówki” to wybrany w lutym tego roku, w związku z odejściem p. Wielgusa na emeryturę szef strażackiej Solidarności p. Bartłomiej Mickiewicz a jednocześnie członek KK Solidarności patrz link z zaprzysiężenia: http://kspnszz.org/index.php/2022/03/02/przewodniczacy-ksp-zaprzysiezony-na-czlonka-komisji-krajowej/ na pewno nie zapierdziela na co dzień jako strażak po drabinach i nie gasi pożarów. Ma i czas i możliwości wspomóc wojskową Solidarność, co jest przecież jego obowiązkiem tym bardziej, że W dniu 22.06.2022 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ “Solidarność”. W sprawach bieżących WZD zobowiązało uchwałą Radę Sekcji do aktywnych działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sfery… Czytaj więcej »

Solidaruch.
2 września, 2022 07:59
Reply to  Max

Akurat tu się z tobą nie zgadzam. Jest to nowy Szef Sekretariatu Służb Publicznych i muszę cię zmartwić i pomimo, że w skład Sekretariatu wchodzi bardzo duża ilość Krajowych Sekcji, to zawsze bierze udział w spotkaniach naszej Sekcji. Osobiście miałem okazję go poznać i porozmawiać z Bartkiem Mickiewiczem o naszych niskich płacach i tego nie wiesz, jako osoba z naszej branży czyli oficer straży pożarnej bardzo walczy o podwyżki dla służb mundurowych i cywili. Spotyka się już w Ministerstwie Finansów i na pewno nie usiądzie na laurach dopóki nie osiągnie swojego celu. A że jest skuteczny to może świadczyć, że… Czytaj więcej »

Last edited 28 dni temu by Solidaruch.
Max
4 września, 2022 21:07
Reply to  Solidaruch.

Napisałeś dużo ale z tego wniosek, że te wielkie ”podwyżki” w przyszłym roku będą na poziomie tegorocznym, co w efekcie doprowadzi do dalszego spadku wartości naszych płac.
Ot i to ta naga prawda po ściemnianiu, jak to wszyscy a zwłaszcza wy chcecie nam dobrze zrobić.
Zobaczymy więc już niedługo, kto będzie wojsku naprawiał te techniczne nowości, które wojsko planuje zakupić.
To doprawdy wstyd aby szeregowy dobrowolnej służby zasadniczej zarabiał tyle, co samodzielny referent, technik lub magazynier środków bojowych.
Ktoś tu w końcu powinien się w głowinę ostro walnąć, bo przez taką politykę płacową krzywdę temu wojsku zrobi….

Last edited 25 dni temu by Max
Solidaruch.
6 września, 2022 08:46
Reply to  Max

Nie wiem czy napisałem dużo, czy mało ale osobiście bardzo bym się cieszył, gdyby była “powtórka z rozrywki” i by było znowu 500 zł ale nie brutto tylko netto plus skutki. Nie jestem walnięty i wiem, ile dostawałem za tych oszołomów z PO i PSL i dlatego podwyżki w takich wysokościach chociaż częściowo pokrywają różne podwyżki np. cen prądu, gazu, wody itd. Nigdy nie dostawaliśmy żadnej rekompensaty finansowej w związku z podwyżkami cen np. energii. Czyżbyś zapomniał MAX ile dali ci “koledzy” z PO. Ja chętnie będę przytulał co roku ponad 400 zł do płacy zasadniczej. Nie lamentuj, bo to… Czytaj więcej »

Last edited 24 dni temu by Solidaruch.
Max
6 września, 2022 15:22
Reply to  Solidaruch.

Nie uprawiam tu w odróżnieniu od Ciebie polityki. Rządzących nie chwalę, ani nie ganię. Domagam się jedynie godziwej – realnie – zapłaty za świadczoną pracę. Bo żadne porównania typu – kiedyś dawali 50 a teraz 500 zł podwyżki nie wykażą tego, o ile w międzyczasie wzrosły ludziom koszty ich utrzymania. Stosując Twój sposób patrzenia na to, co się dzieje mógłbym przecież napisać: dawniej lepiej było, bo chleb, masło, olej i wiele innych artykułów było 2-3 krotnie tańsze niż obecnie. W roku bieżącym otrzymaliśmy /nie wszyscy/ 500 zł podwyżki brutto. To przeciętnie 7-8% zarobków sprzed podwyżki, natomiast w przypadku najniżej wynagradzanych… Czytaj więcej »

Max
31 sierpnia, 2022 21:48

Nie do końca piszę prawdę?? To poczytajmy. Oto obszerny fragment Waszej uchwały w sprawach finansowych; Rozdział III Wynagrodzenia pracowników Związku pochodzących z wyboru § 7 1. Wysokość miesięcznych wynagrodzeń etatowych pracowników Związku pochodzących z wyboru, ustala i finansuje odpowiednio Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego i Rada Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, w kwotach nieprzekraczających maksymalnych wysokości: 1/ przewodniczącego: a/ zarządu regionu, rady krajowego sekretariatu branżowego i Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów zrzeszającego do 40 tys. członków – 2-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku ogłaszane przez Prezesa GUS… Czytaj więcej »

Solidaruch.
5 września, 2022 07:51
Reply to  Max

Max uważasz, że te 13 tys. zł dla Bartka M. to jest dużo, skoro mój Dowódca ma około 13 tys. pensji i zarządza tylko 700 chłopkami w JW w jednej miejscowości a Bartek około 40 tys. członków związku i to we wszystkich branżach i w różnych miejscowościach to się nie ośmieszaj. Przecież ty masz ponad 5 tys. zł plus emerytura i za co odpowiadasz. Za worki z piaskiem w magazynie. Max, bądź rozsądny i pisz co ty robisz w naszej sprawie a nie oczekujesz, że ktoś za Ciebie coś zrobi. Ja cały czas atakuję swoich np. przełożonych do jeszcze efektywniejszej… Czytaj więcej »

Max
5 września, 2022 22:01
Reply to  Solidaruch.

”Przecież ty masz ponad 5 tys….” No to jak za pilnowanie tych worków z piaskiem resort płaci ponad 5 tys zł, to o co ten cały krzyk ze kasy nie ma?? Tacy jak ty może i się starają tyle, że całe g…o z tego wychodzi. W dodatku pisząc te pierdy sami sobie i innym strzelacie w stopę. Czytam z paska wypłaty – do wypłaty za miesiąc lipiec – 2842 zł… Mówi ci to coś?? NO – to durnot tu nie pisz a te całe wynagrodzenia brutto i przed opodatkowaniem i oskładkowaniem sobie w cholewy schowaj Oto co z zarobku za… Czytaj więcej »

Last edited 24 dni temu by Max
Jasiu
19 września, 2022 12:36
Reply to  Max

Coś tu czarujesz. Potrącenia mamy zbliżone a podatek masz 445 zł a ja 175 zł i na rękę ja mam 3480 zł. Jak zwykle kłamiesz?????.

Max
21 września, 2022 18:26
Reply to  Jasiu

Dopiero teraz zauważyłem ten twój bzdet…
W każdej chwili prześlę ci skan tego mojego paska. Chcesz??
Musze jednak wiedzieć, czy te swoje inwektywy tu publicznie odszczekasz??

Max
31 sierpnia, 2022 23:03

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 20 lipca 2022 r.

 

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2022 r.

 

 W związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 1)) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale w 2022 r. wyniosło 6566,15 zł.

No to sobie policzmy…
Ale gdzieżby tam.
W Solidarności wszyscy pracują…. społecznie.

Solidaruch.
2 września, 2022 08:18
Reply to  Max

Co ty zaglądasz szefowi Sekretariatu do kieszeni. Pochwal się ile ma twój Szef z ZNP niejaki Broniarz.
A co, ma być na etacie i zarabiać mniej niż miał jako oficer w Straży Pożarnej. A może pochwalisz się ile ty masz pensji i emerytury (renty), że np. dwa razy korzystacie z podwyżek w ciągu roku. Raz, gdy dostaniecie np. 13,8% podwyżki a emerytury wojskowe nie są głodowe i drugi raz z MON np. znowu podwyżki po 500 zł.
Tylko żyć i nie narzekać…

Max
4 września, 2022 21:12
Reply to  Solidaruch.

Pieprzysz….Durnoty piszesz…Ściemniasz i herezje głosisz.
Zawiść i głupota przez ciebie przemawia.
Radzę nieco opamiętania.

Max
4 września, 2022 21:14
Reply to  Solidaruch.

Pochwal się ile ma twój Szef z ZNP niejaki Broniarz….
Broniarz nie jest moim szefem…

A co, ma być na etacie i zarabiać mniej niż miał jako oficer w Straży Pożarnej
No w końcu…Wydało sie jacy z was społecznicy….

Solidaruch.
6 września, 2022 08:54
Reply to  Max

Ty na prawdę jesteś chory. A z czego ma żyć. Przecież praca związkowa to jest jego podstawowe źródło utrzymania.

Max
6 września, 2022 22:46
Reply to  Solidaruch.

Nie wypowiadałem się na temat tego czy ta kasa się należy, czy nie a jedynie tego, że jeżeli ktoś wcale niemałą kasę z pracowniczych składek bierze, to powinien uczciwie na nią zapracować albo się jej zrzec. To tyle.
Poza tym – nie pierdzielcie o tym, że np. Jagiełło bierze a wy nie, bo wy też bierzecie i wydaje się, że więcej niż ten kopany tu i gdzie indziej Jagiełło.
Jeżeli mówimy o pracy społecznej, to takiej jak np. moja, bo w ciągu 16 lat zajmowania się problemami pracowniczymi wielokrotnie traciłem… nic nie zyskując.

SPimpek Sadelko.
2 września, 2022 18:40
Reply to  Max

Pochwal się Max, ile ty co miesiąc przytulasz emerytury i wynagrodzenia.

Last edited 28 dni temu by SPimpek Sadelko.
Max
4 września, 2022 21:00

A ma to jakieś znaczenie?? Co chcesz przez to napisać?? To ok… Grosza za nic nierobienie tylko palenie głupa na forach nie biorę, jak np. ty… Emerytury na rękę mam 2458 zł. To dużo za ponad 25 lat służby w polskim lotnictwie?? Jako wartownik w resortowym owc zarabiam mniej od Ciebie, bo na rękę ok. 2800 to dużo. Łącznie ok. 5300, to tak dużo? Ulżyło?? Twój idol z SK oprócz emerytury stoczniowej ma kasę ze związku, co daje blisko dwukrotnie tyle, co mam ja a guzik dla pracowników wojska przez lata zrobił podobnie, jak cała ta wasza Solidarność. To, co… Czytaj więcej »

Piotr
30 sierpnia, 2022 10:04
Reply to  Max

Podpisuję się Max pod twoim postem obiema rękami.
Brak determinacji to grzech zaniechania.
Słanie pism i biadolenie na forach o braku odpowiedzi na nie niczego nie zmieni.
Jeśli ktoś podejmuje się funkcji, to jego obowiązkiem jest sprawowanie jej w taki sposób aby było widać efekty albo ze sceny zejść.
Psy szczekają a karawana jedzie dalej.

Pracownik01
31 sierpnia, 2022 13:28
Reply to  Piotr

A gdzie można zobaczyć te pisma? bo na NSZZ PW są może ze 2 na rok

Max
31 sierpnia, 2022 21:57
Reply to  Pracownik01

Nasz Przewodniczący może służyć pismem /jednym z wielu/, na które otrzymał… jednozdaniową odpowiedź z DSS, chociaż pismo Związku skierowane do Ministra ON Mariusza Błaszczaka liczyło 4 strony i poruszało szereg istotnych pracowniczych problemów.
Dlatego już czas najwyższy aby nie pisać a działać

Pracownik01
1 września, 2022 17:57
Reply to  Max

Hmm… chodzi mi o to żeby ZZ za każdym razem pochwaliły się takimi pismami i ich odpowiedziami (albo ich brakiem) to pokaże że związki coś robią a jeśli chodzi o działanie, to nie wiem co mogą zrobić więcej!?

Max
2 września, 2022 10:19
Reply to  Pracownik01

Możemy zrobić dużo więcej, tylko trzeba chcieć. W sytuacji, gdy strona społeczna jest lekceważona i pomijana, należy radykalnie zmienić formy i metody oddziaływania. Pomysły są tu cenne ale nie są drogą do celu. Ten cel oraz formy metody i środki gwarantujące jego osiągnięcie powinny wypracować i wdrożyć władze poszczególnych funkcjonujących w resorcie związków zawodowych. To ich obowiązek tyle, że niewiele jak dotąd zdziałano. Sugeruję na początek zwołanie wspólnej związkowej konferencji z udziałem przedstawicieli środków masowego przekazu i przedstawienie tego wszystkiego, co w resorcie jest lekceważone a co dotyczy żądań praw i przywilejów pracowników resortu. Lista jest bardzo długa a czas… Czytaj więcej »

AArsen Lupin
11 września, 2022 15:35
Reply to  Max

A co mieli Panu Przewodniczącemu odpisać.
Spotkałeś kiedyś Pełnomocnika albo z nim rozmawiałeś, to byś się nie dziwił, że odpisał tylko jednozdaniowo.
Porozmawiaj z Solidarnością to oni dopiero Ci powiedzą prawdę, co ten Pan Dyr. DSS wyrabia i jak rozpatrzył ich skargę na Komendanta?
Kabaret ani mru mru w całym tego znaczeniu.

Ciekawy..
30 sierpnia, 2022 08:08

Na premie i nagrody w MON dla “urzędasów” Pan Morawiecki przeznaczył 2,7mln zł.
Ciekawe ile dostali ci od PUZP a w dodatku jeszcze kilka posad w PGZ.

Last edited 1 miesiąc temu by Ciekawy..
yyyyy..
31 sierpnia, 2022 12:26

Może tak byśmy zorganizowali protest?
Ten protest by polegał na masowym pójściu na L4 w określonych dniach tygodnia.
Przykładowo na tydzień, bądź dłużej. Zapewne każdy z nas ma jakieś schorzenie, na które mógłby nagle zachorować 🙂
Zapewniam was, że parę takich akcji i chajs by się znalazł…

Max
31 sierpnia, 2022 21:54
Reply to  yyyyy..

No i cięcia przy najbliższej premii regulaminowej płaconej z oszczędności w wynagrodzeniach. Zapytaj pracowników np. 1 RBLogu jak to działa.
Ludzi nie stać na kilkuset zlotowe cięcia w aktualnej sytuacji w jakiej się znajdują.
Poza tym… podaj chociaż jeden przykład tego, że potrafiliśmy się porozumieć i solidarnie zadziałać.
Widać jeszcze do Ciebie nie dotarło ze największym wrogiem pracowników resortu on są…. pracownicy tego resortu…

Michal
2 września, 2022 01:51
Reply to  Max

A będą jakieś oszczędności

Max
2 września, 2022 09:58
Reply to  Michal

Michal – przecież wiesz, że będą. Miały zostać wypłacone w sierpniu, lecz z powodu braku uzgodnień i nieobecności pracodawcy wypłata została przesunięta na wrzesień. Pomimo prawie 2 tygodniowego ucierania stosownego porozumienia nie jest ono dla wielu pracowników korzystne, z powodu uporu pracodawcy, który uzależnił wysokość wypłaty od obecności pracowników w pracy. Szczegóły porozumienia po ostatecznych uzgodnieniach są podane do wiadomości zainteresowanych. Pola do korzystniejszych uzgodnień tym razem nie było, z powodu uporu pracodawcy oraz zniecierpliwienia pracowników. Kto nie chorował oraz spełnia parę innych warunków – otrzyma 600 zł brutto. Należy przypomnieć, że w czerwcu rozdzielono premię z oszczędności w dużo… Czytaj więcej »

Last edited 28 dni temu by Max
Jan
21 września, 2022 12:51
Reply to  Max

Najlepiej premia za nieprzychodzenie do pracy

Woganin
1 września, 2022 09:55
Reply to  yyyyy..

Dlaczego L4 ?
Zacznijmy od czegoś prostszego, prawo dopuszcza nam akcje protestacyjne polegające na wywieszeniu flag na budynkach i od tego trzeba zacząć.
Obwiesić budynki jednostek i instytucji wojskowych, to prasa i opinia publiczna będzie się pytać co się w tym wojsku dzieje, że budynki obwieszone flagami i sloganami.
Nie wiem, może to pomoże?

Max
1 września, 2022 17:32
Reply to  Woganin

Zapewne tego nie wiesz, że nawet na umieszczenie na terenie zakładu pracy związkowej tablicy informacyjnej należy uzyskać zgodę pracodawcy lub jego przedstawiciela. Przy tym on może to miejsce wyznaczyć np. ….obok toalety. Wszelkie oflagowanie flagami narodowymi lub związkowymi bez zgody zarządcy danego terenu jest nielegalne a flagi zostaną zdjęte na koszt związku. Dotyczy to także wszelkich haseł, ulotek itp. materiałów. Oczywiście w takim przypadku koszty usunięcia w/w materiałów propagandowych okazują się tak wysokie, że wypadałoby członkom Zarządu takiego związku wziąć pożyczki i z własnej kieszeni zapłacić… W takich realiach działamy a stworzyli je ci, którzy śpiąc na styropianie, stworzyli ten… Czytaj więcej »

SPimpek Sadelko.
4 września, 2022 10:02

Pan Dyr. DSS po raz drugi nie dotrzymał terminu, ani słowa i nie opracował tabeli do PUZP.
Co na to kierownictwo Solidarności.
Czekają na wybory, czy śpią snem letnim.

Michal1970
4 września, 2022 21:39

A komu ma przedstawić? nszzpw w totalnej rozsypce. Okręt a w zasadzie dziurawa łajba tonie a kapitan z pomagierami doją swoich członków.
Pozostałe związki w zasadzie nic nie mogą. Tylko czekać.
Na “wesołą załogę” tonącej łajby nie ma co liczyć.
Natomiast pozostali, jeżeli się zmobilizują, jeżeli razem wystąpią – to może coś to da.
Trzeba spróbować.

Markowski
4 września, 2022 20:55

Pytanie do Maxa do postu z dnia 2 września; Szczegóły porozumienia po ostatecznych uzgodnieniach są podane do wiadomości zainteresowanych.”
Kto się kryje pod pojęciem zainteresowanych?

Max
5 września, 2022 21:25
Reply to  Markowski

My podajemy treść porozumienia do wiadomości naszych członków ale także pozostałych pracowników, jeżeli są nią zainteresowani. Na siłę nikogo do zapoznania się z treścią porozumienia zmuszać przecież nie będziemy a niestety wielu sprawia widoczny problem przeczytanie paru zdań i ich zrozumienie. Wolą aby im ktoś opowiedział co i jak. Tyle, że te informacje często wprowadzają ich w błąd, bo ktoś coś nie doczytał albo nie zrozumiał.
Naprawdę uważasz, że wszyscy żywo interesują się tym, co także w sferze wynagrodzeń w zakładzie się dzieje?
Duży odsetek te wszystkie problemy płacowe kwituje krótko powiedzeniem: ”Wejdzie na konto, to będzie…”

Markowski
6 września, 2022 20:36
Reply to  Max

Z odpowiedzi Pana Maxa wynika wprost, że członkowie to rozumni ludzie a reszta pracowników to niedouczone ćwoki. Słowo „jeżeli” i dalsza część odpowiedzi to sugeruje.
Życzę powodzenia w dalszej pracy związkowej, szczególnie na podstawie art. 7 ustawy o ZZ.

Max
6 września, 2022 22:37
Reply to  Markowski

Czepiasz się pan bez ładu i sensu, gdyż z mojej wypowiedzi nic takiego nie wynika. Napisałem, że informacja jest dostępna dla wszystkich, lecz nie wszyscy chcą się z nią zapoznać. Kto zechce, to ją znajdzie – to wszystko. Jest tez smutna prawda, że wielu czytać nie chce a i ze zrozumieniem tekstu różnie bywa. Pański przykład jest tego dowodem. Trzeba mieć dużo złej woli aby wysnuć z mojej wypowiedzi to, co zechciał pan wydedukować. A artykuły stosownej ustawy lepiej Pan zostaw tam, gdzie je zapisano. Bo nie po to członkowie związków zawodowych płacą wcale niemałe składki aby nic z tego… Czytaj więcej »

Michal1970
18 września, 2022 10:34
Reply to  Max

Szykuje się kolejny wałek.
Klika w nszzpw chce wydłużyć sobie dalej kadencje.
Za nic mają zwykłych ludzi.
Wielki skok na składki.

jan
18 września, 2022 17:16
Reply to  Michal1970

Zenon , to jak Mojżesz, tyle będzie rządził , co ten żył, nie daj Boże.

Garganel
19 września, 2022 16:11
Reply to  Michal1970

Oni cały czas wykorzystują niby Covid-19 i celowo przesuwają wybory w NSZZ PW.
Ich szef, niejaki Zenon nie powinien być szefem, bo nikt go nie wybierał. Jego kadencja trwa chyba 6 lub 7 lat. Boją się, że tak skutecznie działają, że nikt ich nie wybierze a dobrze im się bierze wysokie pensje ze składek związkowych.
Teraz robią sobie znowu 3 dni wolnego. Niby spotkanie delegatów. Ciekawe co ustalą i komu teraz Szef NSZZ PW będzie dziękował za awans koledze generałowi.

Max
19 września, 2022 18:01
Reply to  Michal1970

Żaden to skok na składki, bo ktoś kierować działalnością związkową musi… Aktualnie prawo umożliwia przedłużenie kadencji władz związkowych do trzech miesięcy (90 dni) po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. Nie związkowcy odnośne uregulowania prawne wprowadzili, więc niech pan nie tragizuje. Zwracam uwagę administratorowi tego forum, że to forum ZPW “Tarcza” a nie miejsce do wynurzeń dotyczących innych zz, jeżeli ich przedstawiciele nas nie “szczypią” i z nami nie polemizują. Uwagi dotyczące innych zz proszę kierować na ich strony netowe – przecież je mają. Pan, kolego raczy popełnić kolejny post sugerujący, że to Pan ma chęć na objęcie w NSZZ… Czytaj więcej »

Last edited 11 dni temu by Max
Wojtek
19 września, 2022 11:22

Dzień dobry. Czy szanowni panowie związkowcy zamiast kłócić się o kasę ze składek mogliby dla odmiany zrobić coś dla pracowników?
Zaplanować jakąś akcję protestacyjną, napisać jakąś petycję, zebrać podpisy, zarządzić głodówkę, masowe urlopy na żądanie – zróbcie cokolwiek ale coś zróbcie, zamiast ciągle wykłócać się o stołki i kasę ze składek, i kto ile bierze, i za co.

Grzegorz M.
19 września, 2022 16:34
Reply to  Wojtek

Wojtek !!!
Świetna inicjatywa.
I co, wybraliście w Waszej Organizacji Związkowej?
Głosowaliście?

Max
19 września, 2022 17:48
Reply to  Wojtek

Szanowne Panie i Panowie, związkowcy – Panie Wojtku – nie raz pisali i protestowali. A także – jak np. ja – głodowali.
Gdzie Pan był wówczas??
Jest jednak faktem, że sprzeciw i rozgoryczenie środowisk związkowych związane z brakiem konkretnego działania władz związkowych narasta.
Organizacje zakładowe pod naciskiem swoich członków i niezrzeszonych pracowników podejmują oddolne działania typu – wystąpienie Małgosi Świątczak z 1 RBLogu i jej koleżanki do władz w sprawie naszych wynagrodzeń.
I chociaż to wystąpienie odbiło się szerokim echem nie tylko na stronie netowej NSZZ PW – niewiele to dało.
Dlaczego?
Może o tym napiszę….

Max
21 września, 2022 22:50
Reply to  Max

Kontynuując… To wystąpienie działaczek zakładowej struktury NSZZ PW jest ważne… Byłoby jednak jeszcze ważniejsze gdyby: 1/ Zostało uzgodnione z dwoma pozostałymi zz w 1 RBLogu, 2/ Uzyskało wsparcie zarówno władz krajowych tego związku, jak i innych struktur zakładowych, 3/ Zostało napisane nie w stylu proszalnym a zupełnie innym. Nie jako wystąpienie rozczarowanych referentek, które mają dostęp do informacji, że oni – czyli żołnierze premie dostają a one nie… gdyby było w nim mniej użalania się a więcej o tym, co się stanie, gdy ta cała ściema z naszymi wynagrodzeniami i totalne lekceważenie środowisk pracowniczych przez decydentów będzie nadal mieć miejsce.… Czytaj więcej »

Last edited 8 dni temu by Max
Max
22 września, 2022 07:36
Reply to  Max

Na koniec – zanim mnie nerwy nie opuszczą i taka refleksja. W kwietniu tego roku do wszystkich bez wyjątku członków podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny przesłałem wystąpienie zakładowej organizacji związkowej ZPW ”Tarcza” dotyczące uwag związanych z jawnie krzywdzącym pracowników – byłych żołnierzy zapisem w projekcie tej ustawy. Myślicie, że ktokolwiek mi odpowiedział, że ktokolwiek zgłosił jakieś zastrzeżenia czy uwagi?? Nic podobnego. Przejechano się w pośpiechu po tych krzywdzących wielu pracowników wojska zapisach bez słowa. Wątpliwości nie zgłaszał nikt. Efekt jest taki, że obecnie już dochodzi do spraw przed sądami pracy a będzie ich coraz więcej.… Czytaj więcej »

Jasiu
22 września, 2022 16:15
Reply to  Max

Max napisz do posła Pawła SZRAMKI, on ci na pewno odpisze.
Ja korzystam z jego usług w/s MON.

Max
24 września, 2022 08:32
Reply to  Jasiu

Tu nie chodzi o to aby mnie lub tym działaczkom związkowym, które list napisały odpisywał, tylko o to aby zainicjował spotkanie podkomisji stalej d/s społecznych w resorcie /nie w wojsku/, której jest przecież wiceprzewodniczącym poświęcone sytuacji materialnej i bytowej kilkudziesięciu tysięcy pracowników tego resortu. -Chodzi o to aby zaproszono na te obrady przedstawicieli funkcjonujących w resorcie zz i zechciano cierpliwie wysłuchać tego, co mieliby do powiedzenia… – I chodzi także o to aby poza pogaduszkami zapadły podczas obrad tej podkomisji konkretne wnioski, propozycje i sugestie, zarówno dla ministerstwa jak i KOBN. O to w tym wszystkim chodzi a nie o… Czytaj więcej »

Last edited 6 dni temu by Max
Zasmucony pron
22 września, 2022 08:12

KAS – podwyżki w 2023 – 2025 r. o 1700 zł w ciągu 3 lat.
Brawo strona społeczna.

jan
25 września, 2022 10:47
Reply to  Zasmucony pron
Max
26 września, 2022 21:46
Reply to  jan

I ponownie błąd w pojmowaniu całej sprawy.
Kryje się w słowie; ”prosimy’‘, które należało zastąpić słowami ”niezwłocznie wzywamy do negocjacji”

Admin
27 września, 2022 12:22
Reply to  Max

Max, oni nie znają słowa “wzywamy”.
To przez nich m.in. nie rozpoczęły się w 2019 r. negocjacje, kiedy wzywaliśmy strony PUZP do negocjacji.
Nie wzywali z nami wówczas, czyli 30.12.2019 r., to i nie wzywają teraz.
https://zpwtarcza.pl/opinie-i-stanowiska-2019/
Tylko proszą… a skutki jakie tego są – widzą wszyscy.

Max
26 września, 2022 12:37
Reply to  Zasmucony pron

Nawet gdyby podnosili nam o te krytykowane 500 zł co roku przez te 3 lata, to byłoby 1500 zł. I co?? Też biłbyś brawo?? A nie wydaje ci się, że te 1700 zł w ciągu 3 lat, to zaledwie – być może – wyrównanie tej rosnącej inflacji i tego, co jeszcze nas czeka?? Naprawdę sądzisz, że rzeczywista inflacja w roku przyszłym będzie taka, że te niecałe 8% podwyżki naszych wynagrodzeń ją zniwelują? W roku bieżącym wg prognoz stojących u podstaw planowania inflacja miała wynosić w ujęciu średniorocznym 3,3 %. Stąd też, gdy my piszemy, że 500 zł podwyżki brutto to… Czytaj więcej »

Smarek
25 września, 2022 19:04

Kiedy w końcu budżetówka zrozumie, że jest na samym końcu łańcucha pokarmowego? Wiecie na czym polega ekonomia i zarządzanie? Dostajecie kasę ze wspólnej skarbonki wszystkich obywateli. Jesteście tą częścią w odróżnieniu od prywaciarzy, że to Oni pracują na Was. Jak im jest ciężko, to Wam nie może być lepiej. Obywatele Was opłacają i nigdy ale to nigdy nie będziecie mieć lepiej. Jak państwo może dać podwyżki, skoro oszczędza na wszystkim a prywaciarzom jest coraz gorzej. To prosta matematyka. Nie wiem jak nie można rozumieć, że wypłata budżetówki to pieniądze z podatków prywaciarzy opłacających zus, podatki, ciężko pracujących na wasze wypłaty.… Czytaj więcej »

Pracownik RON
26 września, 2022 21:07
Reply to  Smarek

Pi#$@&+oliysz. Tyle w temacie.

Max
26 września, 2022 21:40
Reply to  Smarek

Kiedy w końcu budżetówka zrozumie, że jest na samym końcu łańcucha pokarmowego? My to dobrze rozumiemy…. Dostajecie kasę ze wspólnej skarbonki wszystkich obywateli. Jesteście tą częścią w odróżnieniu od prywaciarzy, że to Oni pracują na Was Wszystkich obywateli więc przecież także i nas – prawda? Pracując u tzw. prywaciarza jesteś u niego dokładnie tak z jego zysku opłacany, jak i pracownicy budżetówki. Napiszę więcej – jesteś opłacany wyłącznie z jego zysku podczas, gdy np. ja także z zysku setek tysięcy takich prywaciarzy i podatków milionów pracujących, także i podatków moich… Wam nie może być lepiej. Obywatele Was opłacają i nigdy… Czytaj więcej »

Lili
27 września, 2022 07:32
Reply to  Smarek

Hahaha, ale sobie człowieku ulżyłeś. My też Cię szanujemy i pozdrawiamy.

Wojtek
30 września, 2022 09:51
Reply to  Smarek

Ale zdajesz sobie sprawę, że jeśli pracownicy cywilni z wojska odejdą do innej pracy, to jednak ktoś będzie musiał za nich “siedzenie w magazynach, biurach i picie kawki” wykonać?
A jeśli nie pracownicy, to będą to żołnierze, którzy zamiast się szkolić – będą “siedzieć w magazynach, biurach i pić kawki” tylko, że za dużo większe pieniądze?
To na pewno ulży przedsiębiorcom.

Solidaruch
26 września, 2022 08:10

poczytajcie na Portalu mundurowym o piśmie KM NSZZ “Solidarność’ PC MON. Przygotowujemy się do demonstracji w Warszawie. Termin ustali Komisja Krajowa. Jak tylko będzie wiadomo kiedy to powiadomimy i zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na przynależność związkową. Walczymy wspólnie o podwyżki płac dla nas a nie dla kogoś.

Ciekawy.
28 września, 2022 14:50

Może ktoś, co się zna na tych zapisach o budżecie mógłby napisać ile dostaniemy podwyżki brutto w 2023 r., bo uchwalono dzisiaj budżet. Z góry dziękuję.

75
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x