Skip to main content

Na wyrównania trzeba jeszcze poczekać

By 27 lutego, 2016Aktualności

W dniu 3 grudnia 2015 r. informowaliśmy o złożeniu petycji do Ministra Obrony Narodowej w sprawie podjęcia decyzji o wyrównaniu zaniżonych wypłat należności ze stosunku pracy za lata 2012 – 2015.

W dniu 24 lutego 2016 r. Podsekretarz Stanu w MON Pan Bartłomiej GRABSKI skierował do organizacji związkowych wchodzących w skład Międzyzwiązkowej Komisji Koordynującej (MKK) pismo w sprawie naszej petycji. Z jego treści wynika, że w resorcie obrony narodowej podjęte zostały działania mające na celu uzyskanie rzetelnych i miarodajnych danych w tym zakresie od wszystkich dysponentów środków budżetowych, jak również prowadzona jest ich szczegółowa weryfikacja. Mając powyższe na uwadze, jak również fakt, iż nasza petycja obejmuje złożone zagadnienie prawne, Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o skorzystaniu – na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) – z możliwości wydłużenia terminu jej rozpatrzenia.

Przepis ten daje możliwość przedłużenia okresu rozpatrywania petycji o okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jednak Minister Grabski zapewnia nas w przesłanym piśmie, że – ze względu na rangę przedmiotowego problemu dla ogółu pracowników zatrudnionych w resorcie obrony narodowej – „podjęte działania będą stanowiły priorytet w zakresie realizowanych wobec pracowników zamierzeń.”

Z pełną treścią pisma Podsekretarza Stanu można się zapoznać TUTAJ.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Close Menu
0
Would love your thoughts, please comment.x