Skip to main content

O sytuacji materialno-bytowej pracowników

By 23 czerwca, 2017Aktualności

W przeszłości sytuacja socjalno-bytowa pracowników wojska była tematem, który corocznie był realizowany w trakcie posiedzeń sejmowej komisji obrony narodowej. Po przedstawieniu informacji przez przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej, zawsze była okazja do przedstawienia stanowisk przedstawicieli Strony Społecznej, czyli organizacji związkowych działających w resorcie obrony narodowej. Niestety, w ostatnich latach, pomimo ujmowania tego tematu w planach pracy Komisji zarówno w roku bieżącym i poprzednim – nie udało się Komisji tego tematu zrealizować.

Zamiast w Sejmie, w dniu 19 kwietnia 2017 r. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat sytuacji materialno-bytowej żołnierzy oraz sytuacji materialno-bytowej pracowników resortu obrony narodowej była przedstawiana w trakcie posiedzenia senackiej komisji obrony narodowej.

O ile w przypadku żołnierzy można było uzyskać wiedzę o wielokierunkowych działaniach w tym zakresie, w odniesieniu do pracowników resortu obrony narodowej poprzestano na przedstawieniu ogólnej charakterystyki tej grupy zawodowej oraz działaniach związanych ze wzrostem płac w roku 2016 i w roku bieżącym.

Zapoznając się z informacjami publikowanymi po posiedzeniu Komisji, szczególnie medialną informacją była wysokość przeciętnego wynagrodzenia pracowników wojska, która w ubiegłym roku ukształtowała się na poziomie 3.751 zł. Informując o poziomie tej płacy pominięto informację, że w ramach tej kwoty ok. 195 zł pochodzi ze środków przeniesionych z uposażeń żołnierzy. Gdyby tych środków nie było, przeciętne wynagrodzenie pracownika wojska stanowiłoby kwotę 3.556 zł a przedstawiane w trakcie posiedzenia relacje tego wynagrodzenia do przeciętnych płac w sferze budżetowej, gospodarce narodowej, sektorze przedsiębiorstw, czy do uposażeń żołnierzy… znacznie by się obniżyły.

Informując szczegółowo o wysokości funduszu płac pracowników na początku roku i jego zmianach dokonanych w ciągu roku, jak również o ostatecznej jego wysokości na koniec roku Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Pan płk Leszek Kwiatecki w końcu… „zawiesił się”. Rzeczywiście, w tej „gęstwinie” szczegółowo wymienianych kwot liczonych w miliardy, miliony i tysiące złotych zawieszenie prezentującego było nieuniknione.

Czytając teraz stenogram z posiedzenia pozostaje tylko zadać pytanie, gdzie w tej prezentacji Dyrektora departamentu była mowa o sytuacji materialno-bytowej pracowników wojska?

Zabrakło np. informacji o strukturze i wysokości świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu socjalnego, o ilości pracowników najniżej zarabiających, o pracownikach, których wynagrodzenia nie osiągają ustawowo określanego minimalnego poziomu wynagrodzenia, czy w końcu zabrakło odniesienia się do opracowanego przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych badania nt. Sytuacji społeczno-zawodowej pracowników resortu obrony narodowej.  

Wynikało to zapewne z faktu, że prezentowana Informacja… przygotowana prawdopodobnie została na bazie oceny sytuacji kadrowej, która corocznie jest opracowywana również w odniesieniu do pracowników wojska (patrz TUTAJ).

Ze stenogramem z przebiegu posiedzenia w senackiej Komisji można się zapoznać TUTAJ.

W prezentowanym materiale wymienione zostały jednostki organizacyjne, w których zatrudnieni pracownicy wynagradzani są na znacznie wyższym poziomie, porównywalnym do płac wypłacanych urzędnikom w ministerstwach, jak również te, w których pracownicy otrzymują najniższe wynagrodzenia w resorcie ON i jednocześnie najniższe w państwowej sferze budżetowej. Oceniając kształtowanie się tych wynagrodzeń wskazano, że dotyczy to jednostek pozostających na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych a jako uzasadnienie dla takiego niskiego poziomu płac wskazano, że „pracownicy zatrudnieni w tych jednostkach organizacyjnych w znacznej mierze pełnią zadania administracyjno-ewidencyjne oraz obsługi. Są to z natury stanowiska o małych wymaganiach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.”

Nie mamy dostępu do materiału, który był prezentowany w trakcie tego posiedzenia, stąd nie wiemy, kto był autorem materiału przygotowanego dla Dyrektora Kwiateckiego ale traktując w ten sposób pracowników regionalnych baz logistycznych, wojskowych oddziałów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych Inspektoratu Wsparcia SZ RP – niewątpliwie zrobił zatrudnionym w tych jednostkach pracownikom olbrzymią krzywdę. Takie podejście do tego problemu ministerialnego urzędnika może tylko świadczyć o tym, że przygotowujący tę prezentację nie miał w ogóle wiedzy o tym, jakie obszary działalności Sił Zbrojnych RP zabezpieczają pracownicy w jednostkach podległych pod Inspektorat Wsparcia. Prawda bowiem jest taka, że po wdrożeniu terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w garnizonach, bez udziału pracowników wojska praktycznie nic nie można zrobić.

Przykładem niech będzie fakt, że w sytuacji, gdy ponad 90% struktur wojskowych oddziałów gospodarczych stanowią pracownicy wojska – to właśnie oni obecnie realizują przejęte z jednostek operacyjnych zadania w zakresie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP, które dotychczas były domeną żołnierzy.

Z ostatniej chwili:

Niedawno ukazała się publikacja Głównego Urzędu Statystycznego pn. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r.

Z publikacji tej możemy się dowiedzieć, że w 2016 r. przeciętne wynagrodzenie w sferze budżetowej wyniosło 4.351 zł i wzrosło w stosunku do wynagrodzenia w roku 2015 r. o kwotę 143 zł.

Sfera budżetowa dzieli się na samorządową i państwową. Relatywnie niższy w ubiegłym roku wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej był spowodowany niskim wzrostem płac w sferze samorządowej, gdzie podwyżki wyniosły jedynie o 90 zł podczas, gdy w jednostkach organizacyjnych państwowej sferze budżetowej, do której zaliczani są pracownicy resortu obrony narodowej przeciętny wzrost płac w ubiegłym roku wyniósł 358 zł a przeciętne wynagrodzenie w tej sferze ukształtowało się na poziomie 5.497 zł.

W trakcie posiedzenia w Senackiej Komisji te informacje nie były jeszcze znane, dlatego w prezentacji przedstawiciele MON odnosząc się do wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – porównywali do wynagrodzeń w sferze państwowej za rok 2015.

Mając obecnie tę wiedzę, inaczej można spojrzeć na dane przedstawione Stronie Społecznej na spotkaniu ze Stroną Resortową w dniu 1 marca br. Wskazywano wówczas, że – po wyłączeniu wypłat jednorazowych oraz wyrównań dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pozostałych należności za okres ich błędnego naliczania w latach 2013-2015 – w 2016 r. w dziale 752 Obrona narodowa wynagrodzenia pracowników wzrosły przeciętnie o ok. 290 zł, osiągając poziom 3.514 zł. Z uwzględnieniem tych wyłączeń wzrost ten stanowił kwotę 337 zł jednak trudno zakładać, że analogiczne wypłaty będą dokonywane w odniesieniu do pracowników również w latach następnych.

Reasumując, w obu ww. przypadkach kwotowy wzrost przeciętnych płac pracowników działu Obrona narodowa w 2016 r. był niższy od przeciętnej kwoty podwyżki w państwowej sferze budżetowej.

Na koniec warto jeszcze wskazać na wzajemne „powiązania” pomiędzy przeciętnymi wynagrodzeniami pracowników opłacanych z działu Obrona narodowa a pracownikami państwowej sfery budżetowej a mianowicie:

  • niższe kwoty podwyżek pracowników resortu obrony narodowej w ubiegłym roku pogłębiły różnice pomiędzy tymi pracownikami – z poziomu kwoty 1.915 zł w 2015 r. do kwoty 1.983 zł w 2016 r.;
  • pomimo tego, nieznacznie poprawiła się relacja pomiędzy przeciętnymi płacami tych pracowników – z poziomu 62,7% w 2015 r. do 63,9% w 2016 r.

 

Oceniając dotychczasowy poziom i sposób kształtowania środków na wynagrodzenia pracowników resortu obrony narodowej trudno oczekiwać, że w ramach tych wielkości będą istniały możliwości opracowania motywacyjnych i konkurencyjnych zasad wynagradzania dla stanowisk szczególnych, jak również niektórych specjalistycznych jednostek organizacyjnych, z jednoczesnym kształtowaniem wynagrodzeń na odpowiednim – zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP – poziomie w odniesieniu do pozostałych pracowników realizujących codzienne zadania na rzecz Sił Zbrojnych, w ramach działu budżetu  Obrona narodowa. (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
306 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
bubba
24 czerwca, 2017 19:32

Witam. Tak czytam te wszystkie zawiłości i wykręty samej góry jakby to zrobić, żeby udać, że dają spore podwyżki a najlepiej nie dawać nic a jak jest okazja – to jeszcze coś zabrać. Od tych marnych wypłat to tylko za głowę się chwycić i włosy rwać. Tragedia i totalny brak szacunku dla pracowników przez MON a walka związków przypomina rozbijanie muru głową. Jakie by nie były argumenty i fakty, to i tak MON robi co chce z 40 tys. pracowników, pokazując w mediach jacy są dla nas wspaniali. Zarabiamy niemal 4000 zł i jeszcze dają podwyżki. Po prostu kraina mlekiem… Czytaj więcej »

murzyn
25 czerwca, 2017 11:36
Reply to  bubba

1600 Brutto?! a to zgodne z prawem jest? od cywilnych firm się wymaga przestrzegania płacy minimalnej a u nas co? a bryndza!
Powiem tak, to przechodzi już powoli wszelkie granice.
Specjaliści uciekają i to masowo.
Ogólnie myślę, że wszystko to, to wielka improwizacja i markowanie ruchów, granie jak zwykle na zwłokę, bo nie da się, nie ma itp.

Bubba
25 czerwca, 2017 20:44
Reply to  murzyn

Niestety to wszystko jest według nich zgodne z prawem. 1600 brutto plus 10% premia i wysługa daje netto poziom najniższej krajowej. Zapominają że to dodatki a nie podstawą niestety są one tylko po to abyśmy odbiło do najniższej krajowej. Kolejny paradoks to wymyśl że jeśli ktoś nie ma wysługa lub znikomą to zamiast 1600 brutto na umowie ma 1750 zł brutto żeby kwota netto mieściła się jako najniższa krajowa. Jak to rozumieć skoro zgodnie z prawem za tą samą pracę i stanowisko w zakładzie pracy należy się takie same wynagrodzenie zgodnie z kodeksem pracy. I co o takiej sytuacji myśleć.… Czytaj więcej »

25 czerwca, 2017 21:22
Reply to  Bubba

Dzisiaj Bubba, zapewne już nie masz tej 1600 zasadniczej, o której piszesz, bo ostatnie dwie obligatoryjne podwyżki spowodowały, że ci pracownicy, których wynagrodzenia zasadnicze jeszcze pod koniec 2015 r. kształtowały się na najniższym możliwym poziomie, czyli np. w przypadku wartowników czy młodszych ratowników była to kwota 1530 zł w VIII – wzrosły o 175 zł w roku ubiegłym i 150 w roku bieżącym. Zatem, zamiast tego 1530, wartownik i mł. ratownik MUSI mieć dzisiaj co najmniej 1855 zł. Cóż z tego skoro do maksa na swoim stanowisku (2200 zł) mają jeszcze daleko a inni już w ubiegłym roku nie mieścili… Czytaj więcej »

bubba
25 czerwca, 2017 22:39

Niestety rzeczywistość jest na tyle smutna że kwota 1600 brutto plus tegoroczna podwyżka i nic ponad tą kwotę gdyż staż pracy ponad 10 lat i spokojnie łapię się ponad pułap najniższej krajowej a ludzi przyjmowali w tym roku. Do dziś nie ma pełnej obsady choć powinna być a chętnych jakoś nie widać żeby drzwiami i oknami walili a jak się ktoś znajdzie to emeryt bo kto inny przyjdzie? Tak jak napisałeś wolna amerykanka i robienie wszystkiego co jest możliwe żeby człowiek dostał jak najmniej jest to możliwe. Z góry przepraszam za błędy w poprzednim poście ale słownik w telefonie czasami… Czytaj więcej »

25 czerwca, 2017 23:19
Reply to  bubba

No tak, rzeczywiście, nie wziąłem pod uwagę tego, że ta podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w 2016 r. czyli 175 zł może nie być uwzględniana w wynagrodzeniach nowych pracowników, którzy zostali zatrudnieni już po jej zrealizowaniu. Czyli u Was jak widać jest przyzwolenie na różnicowanie wynagrodzeń zasadniczych. To rzeczywiście macie pecha. Ale w takim razie gdzie jest organizacja zakładowa wiadomego Związku? Dlaczego pozwalają na takie działanie skoro wiadomo, że stanowiska w OWC i WSP są to ewidentnymi przykładami stanowisk tożsamych? Szkoda, że akurat u Was nie ma struktur naszego Związku (mamy je w trzech pozostałych RBL-ogach), bo zapewne ten temat byłby przez… Czytaj więcej »

KOBRA
26 czerwca, 2017 07:19

Szanowny kolego Marku, muszę wskazać, że jesteś w błędzie, bo np. w 1 RBLog WAŁCZ mają 1845 zł płacy zasadniczej i w 22. WOG Olsztyn również 1845 zł. I dlaczego nie mają dzisiaj co najmniej 1855 zł? Niby minimalna różnica o 10 zł ale jest. A gdzie jak tu osiągnąć minimalną w kraju, która na tę chwilę jest 2000zł a od nowego roku 2018 – będzie co najmniej 2080 zł. A może by tak związki, zamiast spierać się przy stole negocjacyjnym nad PUZP, pomyślały i wystąpiły do Ministra Obrony Narodowej o podniesienie najniżej zarabiającym pracownikom tę minimalną z 1845 zł… Czytaj więcej »

Mariusz
25 czerwca, 2017 09:47

Tyle razy wałkowany był temat tego, że średnie statystyczne wynagrodzenie w MON ma się NIJAK do rzeczywistych pieniędzy jakie otrzymujemy.
Naprawdę żaden przedstawiciel związków nie jest w stanie UŚWIADOMIĆ panów z KON czy mediów jak to wygląda???????
Chyba coraz więcej pracowników MON czytając takie informacje traci nadzieję na jakąkolwiek poprawę swojej sytuacji materialnej.
Traktują nas jak białych murzynów.

25 czerwca, 2017 13:38
Reply to  Mariusz

Oczywiście Mariusz, masz rację, że rzeczywiste wynagrodzenia, które trafiają do kieszeni pracowników są inne niż te prezentowane podczas spotkań w KON. Już nawet nie chodzi o te netto czy brutto, bo wiadomo, że każdy musi zapłacić składkę na ubezpieczenia społeczne (chociaż nie, nie każdy) ale już zaliczkę na podatek – każdy. Wiadomo, że z tego pracowniczego wynagrodzenia „odciąga się” jakieś ok. 29% czyli dla pracownika 71% od tych kwot ogólnie licząc. W ramach przeciętnego wynagrodzenia za dany rok, które zazwyczaj prezentowane jest w mediach zawiera się to co jest wykazywane przez Główny Urząd Statystyczny. A prawda jest taka, że w… Czytaj więcej »

olo
3 lipca, 2017 10:31

Będą premie na 15 sierpnia?

4 lipca, 2017 11:39
Reply to  olo

Oceniając działania podejmowane przez Stronę resortową począwszy od 25 kwietnia br. – odpowiedź może być tylko twierdząca.

Krystyna
5 lipca, 2017 13:41

Czy pracownicy spoza 752 też mogą liczyć na premię?

5 lipca, 2017 21:25
Reply to  Krystyna

Tak, poza działem 752, premie będą mogły być wypłacone również pracownikom opłacanym z działu 750, którzy w zasadach wynagradzania mają taki składnik jak premia.
Wynika to z faktu, iż jedynie w tych dwóch działach doszło do „wygospodarowania” przedmiotowych oszczędności.

Krystyna
6 lipca, 2017 11:13

Dla 753 znowu nic?

6 lipca, 2017 21:38
Reply to  Krystyna

Nie ma co się martwić na zapas.
A nuż i dla Was zapadną dobre decyzje…
Decyzje o wypłatach jednorazowych dla pracowników ron mają być podjęte jeszcze w tym miesiącu.

Kasia
6 lipca, 2017 10:07

A czy coś wiadomo odnośnie kwoty tej premii?

zaniepokojony
16 lipca, 2017 10:27

Panie Marku, ja może nie na temat ale chciałbym o coś zapytać. Jestem wieloletnim pracownikiem ron a rzecz dotyczy naszej personalnej. Podjęła u nas pracę rok czy dwa lata temu a od samego początku widać u niej wielką niechęć do związków. Sama niechęć… niby nic złego ale w ostatnich tygodniach obserwuję konkretne działania dyskredytujące naszą organizację a zwłaszcza jej zarząd. Ryje pod związkami i bez żadnego skrępowania buntuje ludzi i tworzy wokół związków wrogą atmosferę. Pewnie zorientowała się, że nowy dowódca (ostatnio mieliśmy zmianę na stanowisku) nie jest przychylny związkom. Jestem w szoku, bo pracownik na tym stanowisku powinien kierować… Czytaj więcej »

16 lipca, 2017 13:09
Reply to  zaniepokojony

Cóż Ci mam @zaniepokojony napisać. Zazwyczaj tak się dzieje, że przy zmianie dowódcy u niektórych odzywają się instynkty, które mają na celu uzyskanie dodatkowych obszarów wpływów. Tak też zapewne jest w przypadku Waszej personalnej. Całą nadzieja, że trafił Wam się mądry dowódca (komendant, szef), bo i z tym jest różnie. Odkąd pamiętam, w trakcie spotkań największego Związku z Ministrem ON zawsze był stawiany postulat, aby w ramach do programów szkolenia przyszłych dowódców był uwzględniany temat „funkcjonowania pracodawcy i współpracy na linii pracodawca – organizacje związkowe”. Bo gdzie oni mieli się z tym zapoznać, jak uczyli się przede wszystkim wojskowego rzemiosła.… Czytaj więcej »

GACEK
16 lipca, 2017 18:24

Z tymi dowódcami to różnie bywa. Są tacy, co umieją rozmawiać ze związkami i wspólnie ustalają zasady np. wynagradzania, czy inne rzeczy. Ale są też tacy, którzy uważają, że związki zawodowe (czytaj – przewodniczący) są im potrzebne ale wyłącznie takie, które się układają i w zamian za to dostają np. wyższą podwyżkę lub co 2 miesiące urlopy nagrodowe. Mądry Komendant, Dowódca „oczytany” człowiek, który zna życie i umie rozmawiać ale większość traktuje związki jak żołnierzy służby zasadniczej i tak samo można powiedzieć o naszych guru związkowych. Są tacy, co się nie boją wojskowych pracodawców i tacy, którzy jedzą im z… Czytaj więcej »

ANKA
21 lipca, 2017 05:27

Przyszło pismo odnośnie premii na kwotę 1500 zł. Oczywiście będzie potrącane za zwolnienia lekarskie. Do 10 dni pełna kwota. Powyżej dziesięciu do 20 dni – kwota mniejsza o 50 %. Powyżej 20 dni NIC.

21 lipca, 2017 08:31
Reply to  ANKA

Oczywiście pod warunkiem, że takie zapisy znajdą się w zakładowym regulaminie premiowania. Zgodnie z art. 36 PUZP to pracodawca w uzgodnieniu zakładowymi organizacjami związkowymi określa w regulaminie premiowania m. in. zasady i tryb podwyższania, obniżania i pozbawiania premii. W piśmie PS zaleca pracodawcom uwzględnić pewne zasady przyznawania (i poświęca temu w zasadzie całą drugą stronę pisma), ale jednocześnie wskazuje na pierwszej stronie pisma, że „pracodawcy (…) w porozumieniu z porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (…) – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy – określą szczegółowe zasady przyznawania: 1) podwyższonych premii indywidualnych ustalanych kwotowo (…) – zgodnie z… Czytaj więcej »

GACEK
21 lipca, 2017 18:32

A może ktoś z RON chce pokazać, że się zna na czymś. Tylko na czym.
Dotychczas doły dzieliły przez wiele lat jednorazówki i nie było zgrzytów. A teraz?
Zostawmy to pracodawcom i związkom zawodowym. I oni to na pewno zrobią dobrze.
A w Wojskowych Regulaminach premiowania, które są szablonowe mogę się założyć, że nie ma nic o podziale jednorazówek.
MON nie przekazuje zaleceń do osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia, bo nie ma w ogóle pojęcia, że taki problem istnieje i nawet nie wie ile osób w RON ma takie wynagrodzenie.

Marek Kazimierczak
21 lipca, 2017 20:36

W odpowiedzi do wpisu KRYSTYNY z dnia 6 lipca br.
Dobra wiadomość dla pracowników biur emerytalnych, dla których Minister Grabski podjął w dniu dzisiejszym decyzję o wydzieleniu dodatkowych środków na jednorazowe wypłaty.
Nie będą to – co prawda – kwoty tak znaczne, jak w przypadku działu 752, jednak liczy się fakt, że w ogóle będą.
W końcu wysokość tegorocznych wypłat jednorazowych w dziale 752 jest również dużym zaskoczeniem i świadczy o znacznych możliwościach MON w obszarze wynagradzania pracowników ron…

Krystyna
22 lipca, 2017 10:56

Dziękuję za dobrą wiadmość! Pewnie to też Pana zasługa.

22 lipca, 2017 14:04
Reply to  Krystyna

Nie, nie Pani Krystyno, w tym zakresie to podziękowania należy kierować wyłącznie do Dyrektora DSS, któremu WBE podlegają. Niech – wbrew powszechnym opiniom – sukces ma jednego ojca. Można powiedzieć, że dla pracowników tych biur Dyrektor departamentu miał dobre wejście, bo jednak coś dla nich „zorganizował”.

Krystyna
22 lipca, 2017 15:24

W takim razie dziękuję Panu Dyrektorowi DSS!
W końcu zauważono, że tych kilkuset pracowników WBE to też pracownicy MON.

Grzegorz M.
25 lipca, 2017 23:14
Reply to  Krystyna

Pani Krystyno
Zauważono – ma Pani rację i to w głównej mierze zasługa Pana Marka, który pomógł nam „753” się zorganizować i to w wielu kwestiach. Myślę, że nie muszę Pani przybliżać spraw OZ Nr 9/M, jednak jeśli są jakiekolwiek pytania lub wątpliwości chętnie podzielę się swoją wiedzą na ten temat.

Rysiek z Klanu
22 lipca, 2017 10:47

Nie wiem dla kogo jest zaskoczeniem, bo przecież Szanowny Panie Marku w marcu 2017 r. – podczas spotkania w siedzibie NSZZ PW – wszystkie organizacje związkowe wystosowały pismo (tak czy nie), że środki, które MON posiada w rezerwie na wynagrodzenia w 2017 r. to kwota 175 mln zł. Przecież to Pan, Panie Marku najprawdopodobniej był autorem tych wyliczeń. A przypominam, że do dziś MON nie przedstawił szczegółowych wyliczeń, np. ile pieniędzy poszło na podwyżki. MON zabezpieczył na ten cel około 108 mln zł a ile rzeczywiście wyszło na podwyżki. Stąd te wszystkie oszczędności i oczywiście nagrody w postaci 1% od… Czytaj więcej »

22 lipca, 2017 13:58
Reply to  Rysiek z Klanu

Analizując ten Twój powyższy wpis Ryśku z Klanu, w pełni bym się podpisał pod każdym jego zdaniem. Co więcej, informacje, które do nas napływają pozwalają zakładać, że ta jednorazowa wypłata na 15 sierpnia nie będzie chyba ostatnią w tym roku.

radek
22 lipca, 2017 21:17

Powyżej 20 dni nic. Dokładnie 21 dni. I to jest premia….
Pracując ponad 30 lat w warunkach szkodliwych /nie tylko z nazwy, przy ograniczeniu zatrudnienia z 2 do jednego etatu od prawie roku… Gdy po powrocie z L4 /nieplanowanego/, trzeba wszystko nadrobić, już bez zwrotu 20% za chorobowe.
Gdy o urlopie w pełnym zakresie można zapomnieć, by zregenerować siły /jestem sam/ to… sprawiedliwy jest podział. Pierwszy raz się tak złożyło a tu od razu 1500 w plecy.
Ale cóż, regulamin to regulamin.
Czy sprawiedliwy? To już inna sprawa.
Ale w myśl zasady, trzeba bywać by cię widzieli, nie robić.

ARES
23 lipca, 2017 12:03

Te wyliczenia to jedynie sugestia resortu adresowana do pracodawców. którzy zgodnie z przywołanymi w piśmie zasadami określonymi w ustawie o zz mają OBOWIĄZEK uzgadniania (nie – jak to napisano – porozumienia) tych zasad ze zz. Obowiązek uzgadniania zasad podziału oznacza tyle i aż tyle, że porozumienia nie będzie, jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia stanowisk czyli do wspólnego wypracowania takich zasad, które będą akceptowane przez Strony takiego porozumienia. Określone w wiadomym piśmie zasady to jedynie – jak to Marek celnie ujął powyżej – zalecenia i sugestie dla pracodawców a nie dla zz, które mogą zupełnie inaczej widzieć problematykę podziału tych środków.… Czytaj więcej »

Jola
26 lipca, 2017 20:56

Czy wiadomo juz w jakiej wysokosci maja byc jednorazowe dodatki w dziale „753”

Grzegorz M.
28 lipca, 2017 00:48
Reply to  Jola

Pani Jolu – z tego co mi wiadomo – w biurach zrzeszonych w ZPW „TARCZA” dyrektorzy podjęli działania zmierzające do uruchomienia środków z funduszu nagrodowego i prowadzone są uzgodnienia ze stroną związkową.

Krystyna
2 sierpnia, 2017 09:11
Reply to  Grzegorz M.

Panie Grzegorzu, pytamy o jednorazówki z MON a nie z funduszu nagrodowego.

Grzegorz M.
4 sierpnia, 2017 00:48
Reply to  Krystyna

Pani Jolu, Dziękuję, że zwróciła Pani na to uwagę. Dziś mogę już z pełną odpowiedzialnością potwierdzić, o czym wspominał Pan Marek wyżej. Dodatkowe środki na nagrody w tym miesiącu dla pracowników działu 753 zostały uruchomione i największa w tym zasługa Pana Dyrektora DSS – za co należą się Mu podziękowania. Po raz pierwszy od wielu lat przypomniano sobie, iż dział nasz znajduje się w RON. Myślę, że wiadomości w tej kwestii dotarły już do wszystkich biur z uwagi na fakt, iż stosowne pismo w tej sprawie przekazane już zostało przez Dyrektora DSS. Mogę udzielić Pani więcej informacji, więc bardzo chętnie… Czytaj więcej »

Grzegorz M.
4 sierpnia, 2017 20:39
Reply to  Krystyna

Przepraszam – oczywiście odpowiedź miała trafić do Pani Krystyny. Może późna pora choć odrobinę mnie wytłumaczy.

dorota
29 lipca, 2017 09:12

Jestem oburzona końcowym wpisem pana „ares”. Myślę, że nie potrzebne to było zawiało ironią.. Porównanie bardzo niefortunne

ARES
30 lipca, 2017 21:00

Szanowna Pani, „Co roku trzy miliony kobiet na świecie poddaje się operacjom plastycznym piersi. Najwięcej, ponad 1,7 mln z nich, powiększa sobie biust. 775 tys. kobiet robi ich lifting (podniesienie), a ponad 640 tys. je zmniejsza. Rekordzistkami są Amerykanki (w sumie pół miliona operacji rocznie), a po nich Brazylijki i Meksykanki. Polki nie mieszczą się w pierwszej trzydziestce tego światowego rankingu” http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,16987643,Od_kiedy_Polki_powiekszaja_piersi.html?disableRedirects=true Widać nie mają takiej możliwości albo nie lubią… nie dochodziłem przyczyn. Ten mój przykład, który tak Panią oburzył jednak jest wzięty po prostu z życia – podobnie, jak zabiegi wydłużania prącia, które także mogą spowodować tydzień leczenia w… Czytaj więcej »

JAN
31 lipca, 2017 17:07

A u nas, gdy się zapytaliśmy Pani związkowczyni, czy coś wie na temat sierpniowej premii – Pani ta „łaskawie” nam odpowiedziała „żebyśmy się o nic nie upominali.” I z szyderczym uśmieszkiem dodała, że „we wrześniu szykują się zwolnienia dla prawie setki osób.” Ręce opadają, gdy reprezentują nas takie osoby.
KOSZMAR.

Paweł
1 sierpnia, 2017 17:26

do kiedy wypłaty tych premii na święto Wojska Polskiego??
czy na pewno przed dniem 15.08 będą wypłacone???
i o co chodzi z kwotą naliczeniową 1700 a tym kwotą 1500zł??
to w końcu jaka jest wysokość tej transzy/premii???

eelaa
3 sierpnia, 2017 21:02
Reply to  Paweł

Poczytajcie na fejsie na stronie nszz pw jak w jednym RBLog-u związki potrafiły dogadać się z dowódcą i docenić pracowników w zw. z sierpniowymi dodatkami.
WIELKIE BRAWA DLA NICH (związków i dowódcy).
Jednak można, ale nie wszystkich na taki gest stać.

3 sierpnia, 2017 23:00
Reply to  eelaa

Jak już brawa dla związków i dowódcy, to mogłaś eelaa wskazać konkretnie o kogo chodzi.
Tak, żeby było wiadomo.
Uzupełnię więc Twoją informację, że chodzi o pracodawcę czyli 2 RBLog i działające tam cztery zakładowe organizacje związkowe z: NSZZ PW, NSZZ Solidarność, WZZ SIERPIEŃ 80 i ZPW „TARCZA”.
Okazuje się więc, że można nawet wtedy, gdy działają w pracodawcy aż 4 organizacje związkowe.

RYSIEK z klanu
4 sierpnia, 2017 07:42

Szanowny Panie Marku,
mogę poinformować, że w Grudziądzu w CSLog dwa związki wspólnie z Komendantem świetnie podzielili pieniądze i zwiększyli jednorazówkę o 18 zł (czyli 1718 zł).
Trzeba było chorować lub być na urlopie bezpłatnym powyżej 120 dni roboczych żeby stracić całą jednorazówkę.
Widać, że tam gdzie są mądrzy szefowie związków i pracodawca, który umie z nimi rozmawiać – to można się dogadać w 100%. I o to tylko właśnie chodzi. MON powinien uczyć się od niektórych Pułkowników, jak rozmawiać ze stroną społeczną i dochodzić do consensusu.

GACEK
4 sierpnia, 2017 07:48

W Grudziądzu po 1718 zł wraz z oszczędnościami i niby chorobowego, i bezpłatnego. Dwa związki z pracodawcą dogadały się i nie zważały na zapisy z pisma P. Ministra.

Pracownica WP
3 sierpnia, 2017 13:23

Brawo Panie Ministrze! Udało się Panu upodlić i tak już upodlonych pracowników wojska. Nie wiem czy to chciał Pan osiągnąć swoją premią z warunkami ograniczającymi ich przyznanie ale zdyskryminował Pan pracowników ze względu na stan ich zdrowia, matki sprawujące opiekę nad chorymi dziećmi (podobno nasze Państwo prowadzi politykę pro rodziną), osoby po wypadkach w drodze do pracy, osoby korzystające z urlopów okolicznościowych (przecież śmierć najbliższych osób to wyróżnienie), osoby przebywające na urlopach szkoleniowych (odrębne umowy podpisane z pracodawcą). Gratuluję polotu i finezji osobom tworzącym pisma określające warunki przyznania premii. Przecież w MON nie wiedzą, że pracodawcy w mundurach nie odważą… Czytaj więcej »

pracownik
4 sierpnia, 2017 07:24
Reply to  Pracownica WP

Drogi Pracowniku WP! ale Ty masz świadomość, że to jest PREMIA – NAGRODA a nagrody czy premie są za coś i bynajmniej nie za samo bycie zatrudnionym tak trudno wam to pojąć? nie rozumiem tego jęczenia odkąd przyszło to pismo. Nie było Cię w pracy? nie pracowałeś i ktoś musiał Cię zastąpić więc z jakiej racji wszyscy mają dostać po równo, jak za komuny – czy się stoi czy się leży to mi premia się należy! Wysoka wartość motywacyjna byłaby w sytuacji, gdy bez względu na to czy się pracuje, czy nie – to i tak się dostaje. A tak… Czytaj więcej »

Lili
5 sierpnia, 2017 07:03
Reply to  pracownik

Ja mam świadomość, że to jest ochłap rzucony na pocieszenie do beznadziejnie marnej pensji i nie ośmieszajmy się gloryfikując te pieniądze. Pozdrawiam

eelaa
5 sierpnia, 2017 08:48
Reply to  pracownik

pracowniku, życzę Ci jak najwięcej i jak najwyższych nagród, ale nie życzę Ci ciężkich chorób, których wielu z pracowników doświadcza. Gdybyś był jednym z nich to byś nie pisał „czy się stoi …….” .

pracownik
6 sierpnia, 2017 08:32
Reply to  eelaa

Akurat zarzut jest nietrafiony, bo nie dostałem nic z powodu właśnie przewlekłej choroby. Słuchajcie drodzy, po pierwsze nie odmawiam nikomu kasy, wszystko zależy od waszego dowódcy są miejsca gdzie dostali wszyscy są miejsca, gdzie poszło wg pisma różnie jest co osobiście mi się bardzo nie podoba, bo mogę założyć, że gdybym był podwładnym gdzieś indziej, to bym dostał co jest NIESPRAWIEDLIWE zasady powinny być dla wszystkich takie same ale czego oczekiwać w tym miejscu gdzie jesteśmy. Chciałbym jeszcze napisać, że jestem PRZECIWNIKIEM lobbowanym przez byłych żołnierzy emerytów nagrodom. Wiadomo komu na nich tak zależy i czemu pisane to było już… Czytaj więcej »

ARES
6 sierpnia, 2017 20:07
Reply to  pracownik

Zdecyduj się o co właściwie ci chodzi??
Którym wojskowym emerytom zależy na tym, aby zamiast tą kasę dodać do wynagrodzeń wkładano ją w nagrody?
Jeżeli nikomu tej kasy nie odmawiasz – to dlaczego nie podoba ci się taki podział gdzie wszyscy coś dostali?
Twierdzisz, że minister nie ma obowiązku dawania niczego ponad zapisane w umowie wynagrodzenie – to po co wałkujesz temat tej nagrodopremii?
A co do tegorocznej podwyżki – to ten temat tu na forum był omawiany wszechstronnie i wiadomo komu jej kształt i wielkość zawdzięczamy.

Marlena
28 sierpnia, 2017 09:18
Reply to  pracownik

Zgadzam się z twierdzeniem, że to miała być PREMIA-NAGRODA ale niestety nie była. Okazało się, że to były pieniądze za obecność. Premię, nagrodę powinno się wypłacać za pracę. Tak trudno Tobie to pojąć. Za komuny obowiązywało powiedzenie czy się stoi, czy się leży – stówka się należy. Teraz miało być inaczej. W czasie nieobecności pracownika, nikt za niego pracy nie wykona. Po powrocie musi nadrobić zaległości. Wielokrotnie byłam w sytuacji, że nawet na zwolnieniu, czy w trakcie urlopu musiałam jechać do pracy. To oczywiście nie jest nigdzie odnotowane, zwolnienie – niestety tak. I to nie były odosobnione sytuacje. Mamy małe… Czytaj więcej »

eelaa
4 sierpnia, 2017 07:38
Reply to  Pracownica WP

Jeszcze raz WIELKIE BRAWA I SZACUN DLA WIELKIEJ CZWÓRKI ZWIĄKOWEJ I DOWÓDCY. A mnie pozostanie tylko smutek 🙁

Krystyna
4 sierpnia, 2017 14:36
Reply to  Pracownica WP

W 100% prawda.

ARES
4 sierpnia, 2017 09:25

Tak właśnie jest jak napisano powyżej. Tylko prawdziwe poruszenie może wygenerować słowa PRAWDY tej PRAWDY, której tak wielu nie chce dostrzec a jeszcze więcej wypowiedzieć. Wielki szacun za odwagę. Co do tego omawianego powyżej rozwiązania w 2 RBLogu to jego szczegółów nie znamy. To „wyciąganie” okresu nieobecności w pracy /bo zapewne nie tylko zwolnień lekarskich/ do 90 dni roboczych jest dosyć nieudaczną próbą obejścia tych zapisanych w piśmie min. Grabskiego ograniczeń. W dodatku bije w plecy tych, którzy rzeczywiście – nieraz bardzo ciężko /np. rak, gruźlica itp/ chorują…. Poszliście jednak tą drogą – chwała Wam i za to, bo wielu… Czytaj więcej »

Robert
4 sierpnia, 2017 23:07

Czy ktoś się orientuje konkretniej kiedy będą wypłacać te nagrody w 1 rblog-u?

ARES
5 sierpnia, 2017 20:31
Reply to  Robert

Będą wypłacać w dwóch terminach:
– przed 15 bm;
– przed końcem tego miesiąca.

ARES
5 sierpnia, 2017 09:39

Pracownica WP napisała cyt: „..Nie wiem czy to chciał Pan osiągnąć swoją premią z warunkami ograniczającymi ich przyznanie ale zdyskryminował Pan pracowników ze względu na stan ich zdrowia, matki sprawujące opiekę nad chorymi dziećmi (podobno nasze Państwo prowadzi politykę pro rodziną), osoby po wypadkach w drodze do pracy, osoby korzystające z urlopów okolicznościowych (przecież śmierć najbliższych osób to wyróżnienie), osoby przebywające na urlopach szkoleniowych (odrębne umowy podpisane z pracodawcą). Gratuluję polotu i finezji osobom tworzącym pisma określające warunki przyznania premii.” Na to Pracownik – cyt: „masz świadomość, że to jest PREMIA – NAGRODA a nagrody czy premie są za coś… Czytaj więcej »

radek
7 sierpnia, 2017 20:13

do pracownik.
21 dni absencji chorobowej, to tylko uśredniając 20% czasu jaki nie przepracowałem w tym roku.
80% – 124 dni byłem i wykonywałem swoje obowiązki, goniąc przez pierwsze tygodnie zaległości, które z braku drugiej osoby powstały, gdy byłem na L4.
I co jak za komuny?
A można odliczać od zadanej kwoty premii każdy dzień absencji na L4 i mamy sprawiedliwość, jak na zwolnieniu 80%. Proste, ale wtedy nie da się zaoszczędzić na wyższe niż przeciętne nagrody. Te – tzw. przepisy – tworzą ludzie, jakoś może się mylę, ale z podobnym do Twojego systemem wartości. Mimo to, życzę Ci… zdrowia.

Cywil ktory nie zgadza się na takie traktowanie.
12 sierpnia, 2017 08:37

Dlaczego kadra zazdrości pracownikom cywilnym jednorazowej premii z okazji Święta Wojska Polskiego. Artykuł na portalu mundurowym. Czy my – pw zazdrościmy wam ciągłego wzrostu wskaźnika czy tego, że w ciągu roku kilka razy za byle co np. wyjazd na wystawę do Ostródy otrzymujecie bardzo wysokie premie. Następny – we wrześniu. Czy zazdrościmy wam, że otrzymujecie na każde święto w Polsce np. 8 maja, 11 listopada itd., po cichu bardzo wysokie nagrody. A jak odchodzicie z JW do JW to również dostajecie nagrody pieniężne. A cywile co dostają. Po 45 latach dyplom. Tak szanuje cywili Komendant RBLog Kraków. A to, że… Czytaj więcej »

Pracownik
16 sierpnia, 2017 10:47

Mam pytanie a jak rozmowy z MON na temat PUZP już 9 miesięcy minęło zaraz koniec roku a tu nic.

18 sierpnia, 2017 21:56
Reply to  Pracownik

Będą kontynuowane w najbliższym czasie, tzn. w dniach 22-23 sierpnia br.

jan
19 sierpnia, 2017 10:57

Panie Marku, a wiadomo kiedy to zostaną wprowadzone w życie te wszystkie zmiany, a co za tym idzie – podwyżki pensji, chyba?

20 sierpnia, 2017 21:05
Reply to  jan

Tego chyba nie wie nikt. Jak dotychczas idzie to bardzo powolnie, żeby nie napisać topornie. Zmiany wejdą w życie jak wszystkie strony: zarówno MON, jak i każda z organizacji związkowych będą wyrażały zgodę na dokonanie konkretnych zmian w Układzie.
Jednocześnie należy wskazać, że podwyżki pensji nie są uzależnione od wprowadzenia zmian w PUZP, o czym może świadczyć fakt wprowadzenia podwyżek w roku bieżącym.

Doom1471
21 sierpnia, 2017 11:18

Witam. Mam pytanie odnośnie podwyżek dla specjalistów- doczytałem, że miały być w czerwcu. Zostały wstrzymane czasowo czy odwołane?

21 sierpnia, 2017 18:41
Reply to  Doom1471

A z jakiego źródła Kolega posiada tę wiedzę?
Dzisiaj trudno jest odróżnić kto jest a kto nie jest specjalistą.
Tak na dobrą sprawę, każdy zatrudniony pracownik zatrudniony w ron musi być specjalistą… chociaż niekoniecznie zajmować stanowisko specjalisty.
Dlatego najlepiej proszę wrzucić więcej szczegółów co, gdzie i jak miało być.

Doom1471
21 sierpnia, 2017 19:14

Rysiek z Klanu pisze: Czerwiec 23, 2017 o 13:21 Adam, rozmowy nie są tajne ale w trakcie, gdy są prowadzone rozmowy przy stole – co niektórzy przedstawiciele pracodawców wymyślają cuda. Więc potrzeba też czasu, żeby zająć się w porę również tymi sprawami. Tak było rano w dniu 21 czerwca, gdy dostaliśmy newsa o podwyżce dla tych tzw. „super fachowców”, analogicznie jak tym, co w zeszłym roku dostali podwyżkę w wysokości 350 zł. Sprawa ostatecznie się wyjaśniła z korzyścią dla pw ale ile trzeba było zachodu wokół niej i odkręcania – szkoda gadać. W zeszłym roku było to też robione po… Czytaj więcej »

22 sierpnia, 2017 08:13
Reply to  Doom1471

Jeżeli tylko na tych wpisach to nie można mówić o żadnych realnych podwyżkach, które były planowane dla specjalsów. Tę sytuację można potraktować jako „podchody” niektórych „niską rangą” osób funkcyjnych w sytuacji, gdy tak naprawdę w obszarze wynagradzania pracowników brak chętnych do podjęcia zdecydowanych i konkretnych decyzji w obawie o… skutki jej podjęcia. I nie dotyczy to wyłącznie podwyżek i poziomu wynagradzania pracowników ale w ogóle wzięcia pełnej odpowiedzialności za politykę zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz gospodarowanie środkami na wynagrodzenia. Stąd też są te znaczne wypłaty jednorazowe od kilku lat, czy podwyżki wynagrodzeń w ostatnich dwóch lat wypłacane każdemu po równo.… Czytaj więcej »

radek
22 sierpnia, 2017 21:47

Ostatnie premie były za sam fakt bycia w pracy, więc może już skończcie z tymi „super fachowcami”.
Do Jan – każda zmiana dotycząca PUZP ma coś ograniczyć, wyciąć, zminimalizować koszty pracy. Dlatego jest taka cisza wokół prac.
Ale poczytaj sobie wcześniejsze teksty z tego forum.
Jest wiele na ten temat i nie ma tam nic optymistycznego.

Pracownik
23 sierpnia, 2017 16:49

Panie Marku i jak rozmowy z RON ruszylo cos do przodu czy dalej trudno uwierzyć im ze najniższa kwota w tabeli PUZP to nie może być 1300 zl

24 sierpnia, 2017 15:54
Reply to  Pracownik

Na chwilę obecną trwają rozmowy, czy negocjacje w zakresie zmian do PUZP i zapewne jeszcze… bliżej nie określony czas one potrwają. Co do kwoty 1300 zapisanej obecnie w PUZP. Nie przywiązywałbym akurat do tej kwoty specjalnej uwagi, gdyż: – faktem jest, że występuje ona w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w kat. I; – faktem jest, że żadne stanowisko pracy, które jest opłacane wg przepisów PUZP nie zostało zaszeregowane do kat. I a więc w efekcie ta stawka (1300 zł) nie dotyczy żadnego pracownika, jeżeli mówimy o poziomie wynagrodzenia zasadniczego. Dla przykładu, w obrocie prawnym funkcjonuje wiele innych rozporządzeń RM,… Czytaj więcej »

Ares
25 sierpnia, 2017 21:50

A jednak ta wysokość kwoty w I kat zasz jest z kilku względów istotna i znacząco wpływa na poziom wynagrodzeń tysięcy pw….
Utrzymywanie jej więc na tak niskim poziomie jest i krótkowzroczne i zgoła krzywdzące dla pracowników.
To nic innego, jak naigrywanie się z tysięcy pw poprzez ukazywanie całej tej ściemy, zwanej pracowniczymi przywilejami.
Mamy bowiem „przywileje” będące procentem od… 1300 zł.
To po prostu cały ten układ w krzaki wywalmy.

Rysiek z Klanu
25 sierpnia, 2017 13:21

Te negocjacje, czy przepychanki potrwają co najmniej do marca 2018 r. a wg mnie – jeżeli zostaną podpisane przez wszystkich – to będzie już 1 lipca 2018 r. I wówczas minimalne wynagrodzenie będzie na innym poziomie, bo propozycja na 2019 r. np. 2200 zł. Zatem, w praktyce druga kategoria powinna rozpoczynać się nie niżej niż płaca minimalna w 2019 r. I zapomniałem jeszcze napisać, że związki czekają, bo strona resortowa powinna uporządkować premie, żeby były do końca 2017 r. w jednakowej wysokości. Jeżeli nie MON, to ci pracodawcy np. gdzie jest premia w wysokości np. 15 lub 20 % –… Czytaj więcej »

Ares
25 sierpnia, 2017 22:37
Reply to  Rysiek z Klanu

Panie Ryszardzie: 1/ jeżeli będzie tak, że będziemy czekali na kolejne podniesienie najniższego wynagrodzenia, aby je zapisać w pierwszej, drugiej lub kolejnej kat zasz – to nigdy tych prac nie zakończymy, bo co roku należałoby te stawki weryfikować; Dlatego tworzenie tabeli bez odniesienia do najniższego wynagrodzenia jest niepoważne a tą drogą od lat zmierzamy z uporem. A przecież wystarczyłoby, abyśmy wprowadzili mechanizm odnoszący się do tej minimalnej płacy, stwierdzając np. że wynagrodzenie zasadnicze w II kat zaszeregowania wynosi od 80 – 100% najniższego wynagrodzenia, w III kat zaszeregowania – kwotę najniższego wynagrodzenia do NW plus np 200 zł itd. Tak… Czytaj więcej »

radek
26 sierpnia, 2017 17:28

Ty też Ryśku z Klanu kiedyś będziesz miał dużą wysługę.
Obłowią – śmieszny jesteś. Z czego się można obłowić, skoro ci młodzi mają wyższe stawki zasadniczej a zdrowie już nie to.
I podstawa na granicy minimum socjalnego. Ot, taki cyrk i grono tych, którzy patrzą i nic nie widzą.
A raczej widzą tylko to, co chcą zobaczyć.

pracownik
29 sierpnia, 2017 07:27
Reply to  radek

Nie martw się Radku.
Ci młodzi nie zostaną zbyt długo za te śmieszne pieniądze jakie się im oferuje, więc nie będziesz miał komu zazdrościć a i czasu na to też nie znajdziesz, bo będziesz zapierdzielać za wakujących 🙂
pozdrawiam.

Ps. w IKEA na start dają 22 zł/h polecam.

Rysiek z Klanu
29 sierpnia, 2017 13:05

Moim skromnym zdaniem powinno ustalić się minimalne wynagrodzenie do I kat. czyli np. wysługi. A w II kat., ponieważ będą ją mieli najprawdopodobniej wartownicy to powinno być wyższe wynagrodzenie niż minimalne wynagrodzenie na 2018 r. czyli 2100 zł i od tego – najniżej uposażonego stanowiska, jak jest obecnie – powinno być stopniowanie wynagrodzenia w górę. Oglądałem te propozycje ministerialne i wcześniej referent był na równi z wartownikiem a teraz RON proponuje wartowników do niższej kategorii. Ciekawe, co się zmieniło w przepisach, że teraz referenci mają mieć wyższą stawkę zasadniczą. Z tego co słyszę to zaczyna brakować wartowników za tak nędzne… Czytaj więcej »

Ares
29 sierpnia, 2017 17:44
Reply to  Rysiek z Klanu

Nikt Kolego do młodych i zdolnych nic nie ma ale w końcu powinniśmy sobie wyjaśnić do czego w tej polityce płacowej zmierzamy. Czy do tego, aby zdolnym i wykształconym płacić więcej, czy do tego, aby płacić równo np. wszystkim wartownikom, czy referentom i to w całym resorcie?? Swego czasu w środowisku zawodowym, o którym wspominasz czyli na stanowiskach wartowniczych była możliwość nieznacznego awansu zawodowego, podobnie jak to jest wśród np. pracowników administracji, specjalistów czy techników lub magazynierów. Wówczas byli tacy, którym się to nie podobało i możliwość zawodowego i płacowego awansu ludziom zabrano. To jak niby chcesz tych młodych i… Czytaj więcej »

Ares
29 sierpnia, 2017 17:58
Reply to  Rysiek z Klanu

Jeszcze odnośnie tego fragmentu Twojej wypowiedzi cyt: „pieniążki na SUFO są chociaż płaci się firmom ochroniarskim od 20 do 40 zł za roboczogodzinę. Ciekawe, dlaczego nikogo w RON to nie zainteresuje. Przecież widać, że wyciekają potężne pieniędzy, które można wykorzystać np. na podwyżki dla najniżej zaszeregowanych wartowników. Myślę, że jak ktoś z „Pentagonu” z ul. Niepodległości 218 przeczyta ten post – to postara się to zmienić” Zapewne cię Kolego zmartwię ale to nie jest tak, że sobie tę kasę przelewamy tak, jak nam się żywnie podoba w budżecie mon. Tak po prostu nie jest. Dlatego ta kasa /wielomilionowa/, która jest… Czytaj więcej »

Ares
29 sierpnia, 2017 17:26

A ja chciałbym doczekać czasu, gdy ci młodzi rzeczywiście zaczną z resortu odchodzić…. Dlaczego?? Bo jedynie wówczas, być może resort zacznie poważnie myśleć o wysokości naszych wynagrodzeń, zwłaszcza na tych tzw. pracowniczych dołach. Wielu z nas przyjmowało się do pracy wówczas, gdy lokalna podaż siły roboczej była duża a popyt na pracowników – mały. Stąd żenująco niskie zasadnicze wielu z nas, nieco podciągane tym stażowym. Obecnie podaż siły roboczej się zmniejszyła, za to popyt na pracowników – także w resorcie – się zwiększył. Dlaczego?? Wystarczy, że przypomnimy sobie, iż średnia wieku pw to ponad 55 lat a właściwie blisko 60… Czytaj więcej »

magazynier
30 sierpnia, 2017 17:19

Przepraszam,ale mam pytanko.
Bardzo proszę o odpowiedź, choć przyznaję, że należę do innego związku (po prostu w naszym WOG-u nie ma Tarczy). Obcieli mi premię sierpniową przyznaną przez Ministra z powodu URLOPU OJCOWSKIEGO, związek podczas negocjacji nie uwzględnił „młodych tatusiów” ( mam stażu 23 lat).
Czy miał pracodawca prawo obniżyć mi premię?

31 sierpnia, 2017 09:40
Reply to  magazynier

Witaj Kolego, nie ma u Was TARCZY m. in. również z tego powodu, że należycie do innego związku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby działały u Was organizacje innych związków, jednak trzeba do innego związku zapisać. Rozumiem, że w związku dotychczasowym jest wygodniej, ale jak widać, nie spełnia on oczekiwań Kolegi, skoro pojawiają się takie wątpliwości odnośnie wypłat premii. To, że akurat u Was nie ma TARCZY wynika zapewne z faktu, iż Wam wygodniej w dotychczasowym związku. Zbyt wiele niewiadomych w tej krótkiej informacji, aby zajmować stanowisko na tej stronie. Proponuję to pytanie skierować do swoich reprezentantów związkowych. Może się… Czytaj więcej »

HALINKA
1 września, 2017 07:43

W pełni popieram pańską wypowiedź, Panie Marku. Pracownicy zapisali się do związku, wiadomo jakiego – NSZZ PW, bo ciągle im pierze się mózgi, że wszystko się im załatwi a pozostałe związki działające w RON są związkami, które szkodzą i działają na niekorzyść pw. A jak do czego przyjdzie – okazuje się, że rzeczywistość jest inna. Przecież trzeba wskazać, że tak naprawdę NSZZ PW nie należy do żadnych struktur związkowych czyli np. OPZZ, FZZ, czy NSZZ „Solidarność” i za składki członkowskie sami siebie utrzymują. W przeszłości należeli do OPZZ ale widocznie za mało im zostawało pieniążków na PLENA i INTEGRACJĘ, i… Czytaj więcej »

Ares
1 września, 2017 12:56
Reply to  HALINKA

Z wieloma Pani uwagami się zgadzam i widać, że posiada Pani sporą wiedzę w temacie. A jednak nie potrzeba nam wojny polsko-polskiej w wojskowych zakładach pracy. Z wielu względów…. także i dlatego, że jak to już niektórzy na tym forum zauważyli „w kupie siła” i dlatego, że ta wojna nie służy i pracownikom, i interesom pracodawców. Tak się jednak dziwnie składa, że do tej wojny jesteśmy wciąż na nowo popychani… A to barwy związkowe nie cacy, a to pracownicy-emeryci winni całemu złu itp. itd.. Stad biorą się także i podczas tych rozmów nad zmianami w PUZP pomysły pod publiczkę –… Czytaj więcej »

KOBRA
4 września, 2017 13:25
Reply to  Ares

Ares głównym projektodawcą jest NSZZ PW, które chwali się, że zabierze przywileje z tytułu zatrudniania byłych żołnierzy wojskowych na etatach cywilnych (wysługa, odprawa). Jest poparcie z góry i chyba im się uda. Gdyby Pracodawcy nie kręcili prywaty i zatrudniali byłych żołnierzy tylko naprawdę na specjalistyczne stanowiska nie byłoby zapewne sprawy. Ale pracodawcy zatrudniają byłych na wszystkie stanowiska lub nawet tworzą nowe stanowiska pod ich kątem i wtedy są zgrzyty i pw się buntują. Znasz moje stanowisko ARESIE i jak zajdzie taka potrzeba a będzie wszystko zgodne z przepisami prawnymi – to ja się pod tym podpiszę. Nie można dokładać co… Czytaj więcej »

Ares
4 września, 2017 16:23
Reply to  Ares

A więc jak zwykle te moje „wiewiórki” miały dobre informacje… Nie będziesz ze mną polemizował – następny, który zrobił swoje ale polemizował nie będzie… OK. To może, jak już tak sobie rozmawiamy to nie w ramach polemiki a po prostu uczciwej informacji ktoś z Was – uczestników tych owianych tajemnicą rozmów – napisze tu jaki to zapis w układzie robiący „dobrze” takim, jak ja wspólnie zmajstrowaliście?? Po prostu zacytujcie to, co już zostało przedyskutowane i wspólnie zaklepane a takiego t…a, jak ja /i parę tysięcy innych pracujących w resorcie/ dotyczy?? Nie spodziewam się tu polemiki a informacji i zapewne /tak… Czytaj więcej »

Ares
31 sierpnia, 2017 16:58
Reply to  magazynier

Ja Tobie Kolego odpowiem… Urlop ojcowski jest przywilejem pracownika, któremu w czasie trwania stosunku pracy urodziło się dziecko. Może z niego skorzystać ojciec w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Jeżeli ojciec dziecka nie skorzysta z urlopu ojcowskiego – nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny – urlop po prostu przepada. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. Zgodnie z art. 182/3 § 2 Kodeksu pracy, pracownik powinien go złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o udzielenie urlopu… Czytaj więcej »

pracownik
31 sierpnia, 2017 11:02

Witajcie mamy ostatni dzień sierpnia więc jeszcze tylko 12 miesięcy i dostaniemy podwyżki! (z wyrównaniem od stycznia) proponuję zatem radować się i cieszyć. Pozdrawiam.

tomek
9 września, 2017 12:23

Panowie, mowa tu o cwaniaczkach, o wysłudze tych panów, o odprawach, o tym, że tworzone są stanowiska.
To wszyscy wiemy a co czeka zwykłego pracownika.
Czy doczekamy się zmian w PUZP, czy realnych podwyżek w przyszłym roku.
I nie, jak to ma miejsce po 6 miesiącach lub też, jak pan minister się obudzi i da coś na pocieszenie, i dla świętego spokoju a zbliża się koniec roku.
Może jakieś konkrety, o ile ktoś coś wie i może się tym podzielić.

KOBRA
11 września, 2017 07:59

Zmiany na pewno będą w PUZP jednak, żeby coś zrobić i zapisać lepiej, niż było dotychczas – musi trochę czasu zabrać. Pierwotna treść Układu była opracowywana przez trzy lata. Nie znaczy to, że teraz będzie to trwać również tyle lat. Co do podwyżek na 2018 r. i premii jednorazowych na ten rok, informacje od Dyrektora Budżetowego związki zawodowe mają otrzymać w połowie września, a więc zapewne w dniach 19/20 września 2017 r. t.j. podczas kolejnego dwudniowego spotkania nad Układem. Tu z się nie zgadzam, bo właśnie Pan Minister i Pan Generał z Budżetowego są bardzo aktywni ale forsą rządzi pan… Czytaj więcej »

eelaa
12 września, 2017 07:34
Reply to  KOBRA

„Przez 8 lat Polki i Polacy …………”

Ares
11 września, 2017 21:53

Słuchaj Kobra, Tu nie chodzi o to, ile to będzie trwało a o to, że z tych rozmów robicie wielką tajemnicę. Nawet przed członkami poszczególnych związków…. Ja wprawdzie znam pierwotny projekt resortu dotyczący zmian w PUZP ale projektów zmian układu mojego zz nie znam. Założę się, że projektu zmian Solidarności do układu także członkowie tego Twojego zz nie znają. Dlaczego?? Z bardzo prostej przyczyny…. Dlatego, że gdy resort miesiącami w gronie specjalistów pracował nad projektem, który znienacka stronie społecznej przedstawił – to strona społeczna o tym pojęcia nie miała…. W dodatku – żaden z licznych zz będących stroną układu nie… Czytaj więcej »

KOBRA
15 września, 2017 07:48
Reply to  Ares

Ares, ty nie znasz projektu twojego zz. To bardzo źle. Płacisz składki i twoi koledzy z Tarczy Cię nie informują. Trochę nie chce mi się wierzyć. Znam Marka ponad 10 lat i wiem, że na bieżąco przekazuje wiadomości ze spotkań. Chyba, że nadepnąłeś mu na odcisk lub Wiesiowi, i ma Ciebie po dziurki w nosie. To nie moja sprawa. Za dużo byś chciał wiedzieć np. o projekcie Solidarności. Związek zawodowy ma się tłumaczyć nie swojemu członkowi. Ty albo masz kłopoty z myśleniem, albo masz kłopoty z pamięcią do jakiego związku należysz. A czemu ty nie opracowałeś projektu alternatywnego. Tylko znowu… Czytaj więcej »

18 września, 2017 23:32
Reply to  KOBRA

KOBRA, przepraszam, że Twój post został zamieszczony dopiero dzisiaj, ale było to związane z miejscem mojego przebywania czyli w okolicach, gdzie jeszcze nie ma zasięgu umożliwiającego aktualizację strony. Pozdrawiam Cię serdecznie.

Ares
19 września, 2017 10:03
Reply to  KOBRA

Dzięki za wypowiedź. Innej się od Ciebie nie spodziewałem. Tak trzymać a w końcu zapanuje i u nas….prawo i sprawiedliwość…. A język mnie „zaswędział”, bo zaczynam jarzyć w jakim to kierunku zmierza. A zmierza po raz kolejny w kierunku ogrania tych wszystkich, dla których rzekomo w pocie czoła pracujecie. I jeszcze co do Waszego związkowego projektu układu. Wy go, Kolego związkowy po prostu nie macie i to jest ta smutna prawda, którą zamierzam z Was wydusić. Co zaś do mnie. Możemy się tu publicznie założyć, że za dwa tygodnie od dziś przedłożę tu – na forum do publicznej debaty –… Czytaj więcej »

Ares
19 września, 2017 10:39
Reply to  KOBRA

Raczyłeś napisać: „A co do politycznych fragmentów, to coś Ci się pomieszało. Gdzie tu ja politykuję.” Politykujesz, gdy piszesz cyt: „Czemu nie byliście tacy roszczeniowi i aktywni na forum, jak rządziła PO z PSL. Teraz wszyscy dostają drugi rok z rzędu podwyżkę i jeszcze narzekacie i marudzicie. Nie są to może wielkie podwyżki ale są. 8 lat nie da się nadrobić w ciągu dwóch lat rządów PIS-u. Jak PIS będzie rządził 8 lat to zobaczymy jaką postawę będziemy mieli. Trochę cierpliwości…” Uprawiasz w tym momencie nachalną propagandę polityczną nie będąc działaczem związkowym a propagandową tubą określonej partii. Mnie się to… Czytaj więcej »

KOBRA
21 września, 2017 08:16
Reply to  Ares

Ares-Osa, czy jak tak się jeszcze podpisujesz na tym forum. Po pierwsze – nigdy nie byłem członkiem żadnej partii i nie jestem ale rękę, która daje jakąś forsę nie będę odcinał, tylko chwalił. Po drugie – dlaczego nie przedłożyłeś swojej propozycji szefowi TARCZY np. w marcu 2017r., kiedy rozpoczęliśmy prace nad zmianami do PUZP. On zapewne przedstawiłby twoją propozycję do RON i byśmy nad nią się pochylili – o ile by była do wprowadzenia. Mam nadzieję, że masz chociaż troszeczkę wyobraźni i wiesz, że to co byśmy chcieli wprowadzić do PUZP – to się nie da. Dlatego trwają prace i… Czytaj więcej »

21 września, 2017 18:24
Reply to  KOBRA

Jasiu, napisałeś: „…każdy „mundurowy” musiał w tamtych latach, być w PZPR żeby awansować lub mieć dobrze płatne stanowisko w wojsku.”
Informuję Cię, że pisząc to, nie masz racji. Nie każdy musiał w tamtych czasach być w PZPR, czego jestem przykładem. Zresztą, jestem przekonany, że takich przykładów jest znacznie więcej.
Piszę to tak dla zasady, że czasami wszystkich jednak KOBRA wrzucasz wszystkich do jednego worka.
Pozdrawiam.

KOBRA
22 września, 2017 07:50
Reply to  KOBRA

Oczywiście zgadzam się z Tobą, Marku.
Po prostu zagalopowałem się ale wiesz przecież, że należę do tych ludzi, co jak popełnią błąd to potrafią się przyznać.
Dlatego przepraszam tych mundurowych, którzy nie byli w PZPR.

Ares
22 września, 2017 09:55
Reply to  KOBRA

Kobra napisał: „Jak pisałeś, że nie będziesz pisał, gdy liczba wejść przekroczy 100 tys wpisów. Pokaż chociaż raz, że umiesz dotrzymać słowa”. Jasiu – ja przecież wiem, że nie tyko ty chciałbyś, abym się zamknął raz na zawsze. Wówczas już nikt nie będzie miał odwagi wykazywać całą tę ściemę i propagandową papę, którą od lat są karmieni pw. Nikt nie będzie miał odwagi sprzeciwić się nieudolnemu wykazywaniu porażek jako zwycięstw. Wciąż zwyciężamy a jest coraz gorzej – tak przecież mówią ludzie i mają rację. Postanowiłem pisać na tym forum, aby stało się ono miejscem ożywionej dyskusji o naszych pracowniczych sprawach.… Czytaj więcej »

Agata
12 września, 2017 10:31

Co to oznacza, że stanowisko jest poza etatem. Z planu zatrudnienia?
Co to realnie oznacza dla danego pracownika ron.

14 września, 2017 19:41
Reply to  Agata

Zwrot „stanowisko poza etatem” oznacza, że nie jest to stanowisko etatowe. Pierwotnie w ron, gdy wprowadzano stanowiska PW do etatu wskazywano, że będą się one nazywały stanowiskami etatowymi, natomiast te, które nie będą w etacie – miały się nazywać stanowiskami „z planu zatrudnienia”. Było tak w XXI wieku, kiedy nie było jeszcze decyzji Nr 88/MON i nie było wiadomo, jak ma wyglądać „plan zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń”. Ostatecznie, jak decyzja 88/MON weszła w życie, raptem okazało się, że w planie zatrudnienia trzeba zamieszczać wszystkie stanowiska. Zarówno te z etatu i z planu zatrudnienia. I zaczęto szukać nazwy dla tych stanowisk,… Czytaj więcej »

Ares
15 września, 2017 09:45
Reply to  Agata

Agato – właśnie w początkowym okresie rządów formacji tak wychwalanej tu przez Kolegę Kobrę, bo w Protokole nr 14, który podpisany w dniu 21 marca 2006 r. a zaczął obowiązywać od 1 maja tegoż roku – określono szczegółowo zarówno co to są stanowiska z etatu, jak i z planu zatrudnienia dodając w art. 4 Układu – po pkt 11 pkt 12 i 13. Oczywiście zgodę na to dali nasi przedstawiciele, czyli tzw. „Wielka Trójka” – Jagiełło – Kamieński – Sońta. Każdy się może o tym przekonać zapoznając się z tym Protokołem. A więc w okresie, gdy premierem był Marcinkiewicz w… Czytaj więcej »

18 września, 2017 23:33
Reply to  Ares

Ares, analogicznie jak w przypadku KOBRY, nie mogłem puścić Twoich piątkowych wpisów wcześniej. Przepraszam za tę zwłokę w umieszczeniu tych wpisów o pozdrawiam równie serdecznie.

Grzegorz M.
20 września, 2017 20:18
Reply to  Ares

Ares – jestem Ci niezmiernie wdzięczny za te definicje.
Potwierdziłeś tym samym, jak ważne jest tego typu forum. To istna skarbnica wiedzy dla każdego pracownika RON – również niezrzeszonego.
Dla początkujących związkowców wiele wskazówek, również z Waszej czasami ostrej polemiki.
Podziękowania dla KOBRY za zaangażowanie i wytrwałość.
Najważniejsze, że w ten sposób pozwalacie nam czerpać wiedzę z Waszych doświadczeń.

KOBRA
21 września, 2017 08:53
Reply to  Ares

Ty, Ares, wszystkiemu byś był przeciwny. A powiedz, co chcesz zdziałać mając tak liczną organizację związkową. Nawet pikiety nie zrobisz, bo nie posiadasz środków, żeby opłacić autokary. Nie wycieraj sobie gęby i nie obrażaj tych, co mieli odwagę i założyli związki w MON, bo Ty wtedy chodziłeś na baczność i byłeś po drugiej stronie barykady. Dziwię się, że obrażasz swoja koleżankę Przewodniczącą – Czesię S., która to o dziwo jest z wami w tzw. MKK. Postaram się jej ten twój post przedstawić i ciekawy jestem, czy nadal będzie chciała być w waszych strukturach. Najbliższe spotkanie w czwartek 28 września. Uważam,… Czytaj więcej »

Ares
22 września, 2017 09:09
Reply to  KOBRA

Tylko tyle masz do powiedzenia? Ci, którzy to czytają stosowne wnioski wyciągają… Oto stosunek związkowego działacza do pw, który śmie mieć jakieś wątpliwości i uwagi. To Wasza metoda stosowana w wojskowych zz od lat. Niewygodnych i kłopotliwych wspólnie z pracodawcami u….my. Tak było w Dęblinie i w innych miejscach. Mam przechlapane u kierownictwa zakładu, więc Ty nie musisz ich wspomagać. Radzę jęzorek nieco powstrzymać i ograniczyć te szkalujące mnie inwektywy, bo prawdy i tak pod trawnik nie włożysz. Nie będę ja – będą inni i nie uda się wam z nich wszystkich zrobić głupków. Co do tego wała to właśnie… Czytaj więcej »

KOBRA
22 września, 2017 13:08
Reply to  Ares

Ares, ja nie mam żadnej nienawiści ale nie lubię cwaniaków, którzy się wymądrzają publicznie a jak byli przy sterze to nic nie zrobili. Masz poglądy inne czy pomysły to przekaż swojemu szefowi Wieśkowi, on Markowi i przyniesie do RON rewelacyjny projekt Układu i wszyscy na niego się zgodzą a to co próbujesz pisać i mówić to czysta demagogia. Czego jestem bliski rozwiązania zagadki. Pytam się jakiej. Pisałeś na Forum OWC wymądrzałeś się i obrażałeś wszystkich i co. Nie wiem kto tam jest administratorem ale Cię z stamtąd po prostu wyrzucono. Co ja uprawiam, co ty chłopie bredzisz. Nikt z nikogo… Czytaj więcej »

Ares
22 września, 2017 09:23
Reply to  KOBRA

Napisałeś: „Dziwię się, że obrażasz swoja koleżankę Przewodniczącą – Czesię S., która to o dziwo jest z wami w tzw. MKK. Postaram się jej ten twój post przedstawić i ciekawy jestem, czy nadal będzie chciała być w waszych strukturach. Najbliższe spotkanie w czwartek 28 września. Uważam, że sobie trochę za dużo pozwalasz pomawiając osoby publicznie z nazwiska, nie znając realiów i swoje poglądy czy twierdzenia wydajesz – na postawie protokołów dodatkowych.” Pisząc tak, kłamiesz i to perfidnie, bo ja ani nikogo nie obrażam, ani tym bardziej nie pomawiam – jedynie piszę jak jest po to, aby ta PRAWDA, którą tacy… Czytaj więcej »

PEWURON
12 września, 2017 15:03

KOBRA zabrzmiałeś teraz jak działacz NSZZ PW…

KOBRA
15 września, 2017 07:50
Reply to  PEWURON

Nigdy nie byłem i nie będę członkiem tego 'Cywilno-Wojskowego” Związku.

Ares
15 września, 2017 09:23
Reply to  PEWURON

On zabrzmiał właściwie – zgodnie z wytycznymi – zabrzmiał tak jak „propagandowa tuba” sprawujących władzę… i dlatego ja tej „tubie” ale i wszystkim, którzy tu bywają parę faktów przypomnę, bo organicznie nie znoszę, jak się ze mnie robi wała…..

KOBRA
21 września, 2017 08:28
Reply to  Ares

Ares, OSA i jeszcze nie wiem, jak tu się wpisujesz (na forum TARCZY, bo na Forum OWC podpisywałeś się czterema lub pięcioma nickami i sam sobie odpisywałeś) a więc z Ciebie nikt w.ła nie musi robić, bo tym nim jesteś i będziesz do końca życia.

Pszczółka Maja
13 października, 2017 10:55
Reply to  KOBRA

Panie pohamuj się… bo ciśnie się już na usta „chamie opanuj się”…
Ps.
Nawiązując do tematu premii/nagród jednorazowych, nader często używacie zwrotu „wszyscy” dostali, to ja pozwolę sobie w imieniu kilku tysięcy pw ze stażem pracy mniej niż PEŁNE 12 MIESIĘCY „podziękować” za pozbawienie premii nawet w % adekwatnych do ilości przepracowanych miesięcy…
Gratuluję samozadowolenia i życzę odrobiny empatii w przyszłości…

Kaziu
18 września, 2017 17:58

Na forum przepychanki a od początku roku średnia krajowa wzrosła o ok. 220 zł brutto (z 4277,32 zł brutto w styczniu 2017 r.). Czyli jak to się ma do naszych 180zl? Nie można było podwyzek zapisać jakoś sensowniej żebyśmy nie gonili króliczka do dziś?

Agnieszka
19 września, 2017 09:37

Po co jest PUZP? Dla kogo jest PUZP? Nie chroni pracowników, zamyka drogę rozwoju, jest nieadekwatny do sytuacji w kraju… może by znieść?

KOBRA
22 września, 2017 08:28
Reply to  Agnieszka

Właśnie, Szanowna koleżanko, pracujemy nad zmianami w PUZP, aby chronił pracowników i pracodawcy nie robili sobie koncertu życzeń w ustalaniu płacy dla nowego pracownika. Aby wszystko było jasne, że przychodzisz np. na etat referenta i masz przypisaną kat. zaszeregowania i płacę zasadniczą a nie jakieś dowolne ustalenia komendantów czy dowódców i różnicowanie pracowników na tożsamych stanowiskach, jak to ma miejsce np. w niektórych RBLogach. Różnica ta dzisiaj wynosi np. ponad 800 zł na stanowisku. Działam w związkach wiele lat i z mojego doświadczenia powinno wprowadzać się Ponadzakładowe UZP, bo one są najlepsze i najważniejsze. Zakładowe UZP mają swoją „moc” ale… Czytaj więcej »

Ares
22 września, 2017 13:57
Reply to  KOBRA

No, no, może i ja mam projekt ale za to wy go po prostu nie macie, bo gdybyście mieli to pokazalibyście go publicznie chyba, że się go wstydzicie. Jak się Kobra podkręcisz a ja to potrafię jak widać sprawić – to plujesz jadem na prawo i lewo ale nieco prawdy wówczas na światło dzienne wychodzi. A jaka to prawda?? A taka że cyt: ..”przy okazji RON a także niektóre związki chcą coś ugrać dla swoich członków i dlatego nieraz muszą być i małe konflikty (a gdzie ich nie ma), ale zapewniam Cię – „posuwamy” się małymi krokami do przodu”… Zapamiętajcie… Czytaj więcej »

KOBRA
23 września, 2017 12:33
Reply to  Ares

Widzisz jaki jesteś nie kumaty. Przekazałem Ci relacje z obrad nad PUZP, że jakieś związki próbują coś ugrać dla siebie a Ty taki inteligentny i nie wiesz jakie to związki. To ja Ci podpowiem – to te co roku obiecują: podwyżki wyższe niż są (posłuchaj wystąpienia Prezesa), żeby jednorazówki były co roku osobno i wciskają kit, że to oni wszystko załatwiają. No i dziękują MON za wszystko. A co do dalszego pisania, to podjąłem ostateczną decyzję, że rezygnuję z tego forum, bo nie ma sensu. Mogę tu pisać i przekazywać informacje ale skoro jest człowiek, który tu bruździ i szuka… Czytaj więcej »

Ares
24 września, 2017 00:10
Reply to  KOBRA

Tak, tak – będę tu pisał i Was Kochani informował, tylko Marku zabierz z tego forum tego swojego psa łańcuchowego Aresa, który na mnie wciąż skacze i po kostkach gryzie. Jeżeli go nie zamkniesz w budzie to ja tu pisać przestanę a Wy wszyscy stracicie możliwość zapoznania się z moimi mądrościami. A żeby cię….stonoga podeptała…. 🙂 Radzę, Kobra, abyś tu nie pisał, bo szkoda mi tej wojskowej Solidarności. Jako działacz tego zz chluby ani autorytetu na tym forum mu nie przysparzasz. Już lepiej pisz na swoim związkowym forum czyli forum OWC i pracowników wojska. Słyszałem, że po wyautowaniu mnie z… Czytaj więcej »

Ares
22 września, 2017 20:57
Reply to  KOBRA

Psze Pani – 🙂
„pieniaczy czy podżegaczy typu Ares, Osa nie brakuje w RON. Proszę nie brać takich osób pod uwagę”.
A żeby cię… 🙂
Skarżypytą to ty byłeś zapewne już w przedszkolu.
Może to i odpowiednie kwalifikacje na działacza tyle, że nie w moim związku 🙂

Ares
19 września, 2017 09:38

Kaziu, te – jak słusznie zauważyłeś – „przepychanki” biorą się stąd właśnie, że ścierają się tu rożne programy, opcje i koncepcje. To forum związkowe jako jedyne miejsce w necie jest platformą wymiany i ucierania się różnych poglądów. Jedynie poprzez to „ucieranie” można otrzymać pewną ich wypadkową, dochodząc w wielu kwestiach do kompromisu. Bo to nasze życie – także zawodowe jest w istocie nie kończącą się szkołą wyborów… Aby jednak wybierać racjonalnie i podejmować optymalne decyzje zawodowe i życiowe – ten nasz… „osobisty biologiczny komp” musi mieć jak najwięcej rzetelnych danych i my się tu także o te „dane” bijemy. Co… Czytaj więcej »

KOBRA
22 września, 2017 08:04
Reply to  Ares

Ares – Misie i cukierki krówki, o których piszesz w powyższym poście były na poczęstunek dla wszystkich zwiedzających wystawę w Kielcach.
W sobotę i w niedzielę, czyli 9 i 10 września był dzień otwarty dla wszystkich obywateli.
Ale jesteś za mały PTYŚ, żeby to wiedzieć i dlatego – jako gąska Balbinka – Cię informuję, że ja byłem i jadłem pyszne krówki a i Misia też dostałem, chociaż nie jestem mundurowym.

Ares
22 września, 2017 13:46
Reply to  KOBRA

Za to ty Kobra jesteś PTYŚ wielki i nie możesz ogarnąć tego, że ten międzynarodowy – jubileuszowy już XXV Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach to nie impreza organizowana przez wojsko a dla wojska i polskiego, i innego przez zakłady przemysłu zbrojeniowego. Po to, aby mogło zakupić wytwory polskiej zbrojeniówki. Dlatego wojsko, jak raz tam wcale nie musiało częstować gości krówkami a zwłaszcza tymi misiami o miłej aparycji…. Dostałeś takiego misia w dodatku „proporcjonalnie” zbudowanego więc się ciesz… A tak przy okazji. Robiąc tu nagonki na mundurowych, zwłaszcza tych dawnych „partyjnych” jakoś nie jarzysz, że wśród zaproszonych na tą zbrojeniową imprezę… Czytaj więcej »

KOBRA
23 września, 2017 12:20
Reply to  Ares

Jak ja byłem to był dzień otwarty dla wszystkich chętnych ale Ty znowu przekręcasz fakty i szukasz pokazania jaki to ty jesteś mądry a wszyscy są na około głupi. Dziwię się tylko, że taki światowy człowiek znający rozwiązania w każdym temacie nie znalazł się na szczytach jako lider partyjny. Zapytaj tych, co dzisiaj rządzą w Polsce dlaczego zabierają emeryturę takim, jak ty a dlaczego handlują z komunistami. Ja nie jestem członkiem partii ani kierownictwa MON czy PGZ. I dlatego nadal podtrzymuję swoje twierdzenie, że jesteś mały Ptyś, bo jak byś był duży – to byś miał wpływ na pewne rzeczy,… Czytaj więcej »

Ares
22 września, 2017 20:46
Reply to  KOBRA

Zachowujesz się jak dziecko to ci go dali…. 🙂
a chociaż proporcjonalnie zbudowany?? 🙂

KOBRA
23 września, 2017 12:09
Reply to  Ares

Ponieważ byłem z wnukiem to wnuk dostał. A zbudowany jest proporcjonalnie lepiej od Ciebie i twojej postury.

Pracownik
19 września, 2017 16:35

Panowie jak rozmowy z MON sa jakies konkrety.

Ares
22 września, 2017 15:27
Reply to  Pracownik

Czekałem cierpliwie aż ktoś z dobrze poinformowanych Tobie raczy odpowiedzieć.
To Twoje pytanie jest bowiem także i moim, i tysięcy takich jak my. Upłynęło ponad pół roku a więc: „..Panowie jak rozmowy z MON są jakieś konkrety???”
Zapewne nie ma, bo ktoś by nam tu na tak zadane pytanie odpowiedział.
A więc konkretów czyli rezultatów dotychczasowej pracy nad układem po prostu… brak.
Pytanie jest takie – DLACZEGO??

KOBRA
23 września, 2017 12:07
Reply to  Ares

Odpowiem Ci, bo brakuje takiego geniusza jak TY – byłego mjr. wojska polskiego „reformatora i projektodawcy 21 wieku”, niczym innego drugiego (prof. Miodka ) i masz odpowiedź dlaczego.

Ares
23 września, 2017 23:56
Reply to  KOBRA

Jeszcze żeście mnie – szeregowy – stopnia wojskowego nie pozbawili, więc pisz gościu majora a nie byłego majora w dodatku nawigatora po dęblińskiej szkole, o której tacy jak ty mogli jedynie pomarzyć, bo nigdy by się do niej nie dostali. Różnicę tę zresztą widać w tym co tu obydwaj wypisujemy. I coś ci gościu jeszcze napisze – naprawdę uważasz, że pisząc co rusz o mojej służbie, o której i tak cale g….o wiesz – w oczach ludzi myślących mnie zdyskwalifikujesz?? Może jedynie takich jak ty, ale takich w środowisku wojskowym mało. Bo ty jesteś ewenementem – jedynym w swoim rodzaju.… Czytaj więcej »

Ares
23 września, 2017 19:58

Kobra napisał: „Chłopie z Tobą naprawdę jest źle, chociaż można postawić tezę czy w ogóle kiedyś było dobrze. I Cię nie obrażam. Tylko, że przez 8 lat nic nie było więcej na podstawie a ty chcesz mi wmówić. Gdyby nie PIS to byś do dzisiaj miał 1530 zł na podstawie. To dzięki tej partii, której ja nie jestem członkiem ale widzę, że coś robią dla tych najniżej zaszeregowanych…” A ja ciebie, kolego związkowy, po raz kolejny bardzo proszę, abyś nam tu propagandowej, politycznej papy nie wciskał, bo to forum związkowe a nie polityczne. Ty, tymczasem prawie w każdej wypowiedzi uprawiasz… Czytaj więcej »

Ares
23 września, 2017 20:03

Kobra napisał: „Praca z wojskowymi w mojej JW to wielka pomyłka. Większość poszła do wojska, bo nie potrafiła znaleźć pracy w cywilu. A chodzenia na baczność i oddawanie honorów to można nauczyć nawet głupka. Po wojnie, jak brano do wojska to dawano do jednej ręki słomę a do drugiej siano….. Jak dożyję do emerytury, to na pewno nie będę chciał pożegnania ze sztandarem, chociaż w pewnym stopniu jestem fundatorem. Bo dla mnie liczą się pw a nie tradycje żołnierskie (pokazy pod publikę) i zauważyłem, że bardzo dużo pw w taki sposób kończy karierę a nie chcą, bo w taki sposób… Czytaj więcej »

KOBRA
24 września, 2017 17:25

Nie mam dalej przyjemności polemizować, czy dostarczać Ci paliwa. Niech dyskutują z Tobą Ci mądrzy po szkole „Dęblińskiej”. A co do propozycji o wprowadzeniu 13 – tki do PUZP to taki jesteś geniusz a widać, że czytasz strony związkowe Solidarności. Marek może to potwierdzić, że właśnie o tym z nim rozmawiałem i powiedział, że nie ma możliwości wprowadzenia takiego zapisu do Układu. Jednorazówek nie musisz wprowadzać, bo będą wliczane do zasadniczej od 2018 r. A do lekarza to powinieneś iść ty, bo przez przeciążenie G (po szkole dęblińskiej) źle ci klepki się poskładały. Taki geniusz a tylko jesteś w Mostach… Czytaj więcej »

Ares
26 września, 2017 10:02
Reply to  KOBRA

Pierdzielisz Kobra i jest mi wstyd, że tacy „specjaliści” negocjują ten nasz układ. Nie widzę podstaw do zbytnich nadziei. A żeby wykazać, że takie zapisy i to w sferze budżetowej w PUZP istnieją – odsyłam do tego linku…. http://zlppn.pl/dok/PUZP.pdf Dla niektórych mających problemy ze zrozumieniem i szukaniem niezbędnych informacji dla ułatwienia podaję – to rozdział XII zatytułowany „dodatkowe wynagrodzenie roczne” § 31 … Ponieważ zapewne intencji wpisania tego do układu nie pojmujesz, to tłumaczę, że w świetle zawartego w § 31 zapisu, to dodatkowe wynagrodzenie roczne jest w istocie wypłacane na podstawie układu a jedynie zasady jego naliczania i wypłacania… Czytaj więcej »

KOBRA
27 września, 2017 07:12
Reply to  Ares

Ares, jedno tylko pouczenie.
Ten Licencjat, który pisał na Forum OWC to była wsza, która zakończyła pracę w RON a ponieważ nie wiesz, to Cię poinformuję, że zdjęto go ze służby (ABW) w OWC w trybie natychmiastowym ponieważ dopuścił ciężkiego przestępstwa. Dlatego zawiadomiłem odpowiednie służby i już go nie ma a chciał być taki ważny w związkach i JW.
Czy Ci Ares kogoś to nie przypomina.

Ares
25 września, 2017 09:20

Kobra napisał: „…ja się cieszę, że mamy od dwóch lat te nędzne podwyżki i oczekuję również przez kolejne lata wzrostu płacy zasadniczej. A nie, jak to było wcześniej, tj. mieć przez 8 lat zero.” Co do tych „podwyżek”… Podwyżki w roku ubiegłym zostały zabezpieczone w budżecie przez poprzedni rząd a nowy nic w tej kwestii nie zmienił. Jedynie zróżnicowano kwotę podwyżek dając więcej różnego rodzaju specjalistom oraz pracownikom na tzw. stanowiskach deficytowych. To się na tych ludziach teraz zemści, bo gdyby wiedzieli co w układzie dla nich szykujecie to nagła krew by ich zalała, prawda Kobra?? A szykujecie prawdziwa „rewolucję”.… Czytaj więcej »

radek
25 września, 2017 20:37

Panowie Ares i Kobra przekażcie sobie maile… by się dalej chłostać, albo znak pokoju.
Publicznie to żenada.
Kobra, nie wszystkim wojskowym wojsko uratowało życie, tak jak nie wszyscy cywile /zdaniem tych, co ich uratowało wojsko/ to margines wiedzy i chęci do pracy.
Ares, co do zapisów, o których wspomniałeś jako zapisy w układzie popieram, choć obawiam się, że zostaną opłacone innymi już istniejącymi, które w zamian obetną.

Ares
26 września, 2017 10:24
Reply to  radek

Radek – przecież wiesz, że najwyższy czas aby głośno powiedzieć parę słów a nie tylko siedzieć i czekać aż inni dla nas coś wymyślą. Jeżeli czynią to w naszym imieniu, niech nas zapytają co sądzimy o zmianach, nad którymi tak intensywnie pracują. Dlatego, że ten układ jest dla każdego pw i dla rasowych, i dla byłych, i dla związkowych, i niezrzeszonych – dla wszystkich. A jeżeli tak, to żadnej tajemnicy być tu nie może. Nie jest zaś dobrze i właściwie, gdy na pytających czy proponujących rozwiązania wylewa się kubły pomyj i się ich sekuje. Wstyd mi, że postępuje tak działacz… Czytaj więcej »

KOBRA
26 września, 2017 07:42

Ares, zadam Ci pytanie. Czy to nie twój związek, TARCZA i całe MKK chcą, aby były przypisane sztywne stawki zaszeregowania. Bez rozpiętości w kat. zaszeregowania. A ty tego pomysłu z jedną stawką nie popierasz? Działasz na szkodę swojej organizacji. Przepisz się do innego związku, gdzie kategorie zaszeregowania w PUZP będą ustalać specjaliści wojskowi tacy oczywiście jak ty. To, co Marek zaproponował wstępnie do Układu, czyli przypisanie jednej stawki zaszeregowania to jako „S” jestem wstanie zaakceptować, ewentualnie z minimalnym rozszerzeniem w kategoriach o np. od 300-500 zł. Ale nie różnice 1000 lub 1500 zł. Na to mojej zgody nigdy nie będzie.… Czytaj więcej »

Ares
27 września, 2017 17:12
Reply to  KOBRA

Jasiu – ależ ty chłopie zdajesz się zupełnie nie pojmować po co w układzie te rozpiętości w stawkach…. Piszesz cyt: „To, co Marek zaproponował wstępnie do Układu, czyli przypisanie jednej stawki zaszeregowania to jako „S” jestem wstanie zaakceptować, ewentualnie z minimalnym rozszerzeniem w kategoriach o np. od 300-500 zł. Ale nie różnice 1000 lub 1500 zł. Na to mojej zgody nigdy nie będzie…..” A niby dlaczego ?? Po co w ogóle ta prawa strona tabeli?? A może po prostu zamieścic tam jedynie minimalne stawki wynagrodzeń zapisując to np. tak: I kat zasz. – X zł II kat zasz. od Y… Czytaj więcej »

Ares
26 września, 2017 20:51

„Nikt tu się nie chłosta ale nie lubię jak wymądrza się gość na forum a przy stole, to nie było wcześniej ani be, ani me, ani kukuryku i w dodatku nic – co ten gość proponował – nie zostało wprowadzone do Układu. Po mnie chociaż została tabela dla OWC i WSP, bo nigdy by do tego nie doszło. I obojętnie – jak się to dziś ocenia – czy jest dobra, czy zła. ALE JEST. I zawsze można ją zmienić.” Do powyższego fragmentu twojej, Kobra wypowiedzi muszę się odnieść. Marek, ale i inni są świadkami, że gdy krótko uczestniczyłem w tych… Czytaj więcej »

Close Menu
306
0
Would love your thoughts, please comment.x