Skip to main content

Przepisy sobie a życie sobie…

By 7 maja, 2017Aktualności

W trakcie spotkania w dniu 26 kwietnia 2017 r. Ministrowi Grabskiemu przekazane zostało
– w imieniu MKK – „Oświadczenie w sprawie protokołowania spotkań negocjacyjnych dotyczących PUZP dla Pracowników WJOSB”(czytaj TUTAJ). Minister, po krótkim zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, abyśmy pisali protokół we własnym zakresie.

Takie stanowisko przyjęliśmy z niedowierzaniem, gdyż zakładaliśmy, że protokoły ze spotkań i listy obecności są sporządzane w oparciu o poczynione wcześniej ustalenia pomiędzy Stronami PUZP. Okazuje się jednak, że nie. Pomimo prowadzonych od ponad 18 lat negocjacji, Strony dotychczas nie spisały żadnego regulaminu ich prowadzenia. Nie ustalono więc ani sposobu dokumentowania przebiegu negocjacji, ani zasad i trybu ich prowadzenia jak również przedstawiania przez Strony propozycji zmian do Układu.

Szukając uregulowań związanych z PUZP, natrafiliśmy na decyzję Nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej Nr z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi oraz nieetatowego Zespołu do spraw stosowania w resorcie obrony narodowej ponadzakładowych układów zbiorowych pracy (Dz. Urz. MON z 2007 r. poz. 8). Jest to już kolejna decyzja od czasu, gdy w 1998 r. podpisano Układ. Wcześniejsze były zmieniane w związku ze zmianą Ministra Obrony Narodowej. Obecnie obowiązującą decyzję podpisał jeszcze Pan Aleksander SZCZYGŁO.

Decyzja powołuje w Ministerstwie Obrony Narodowej funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowych, która została powierzona dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych. Pełnomocnik ten pełni również funkcję przewodniczącego nieetatowego zespołu do spraw stosowania w resorcie obrony narodowej ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

Zgodnie z postanowieniami decyzji, w skład tego Zespołu wchodzą przedstawiciele:

  • Departamentu Budżetowego;
  • Departamentu Kadr;
  • Departamentu Spraw Socjalnych;
  • Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP;
  • Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;
  • Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

wskazani przez dyrektorów (szefów) ww. komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Członków tego nieetatowego Zespołu, Minister zobowiązał do osobistego uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Pełnomocnika MON, jak również do prowadzenia negocjacji z przedstawicielami związków zawodowych w sprawach Ponadzakładowego Układu Zbiorowego pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej (PUZP).

Przedstawiciele „TARCZY” uczestniczyli dotychczas w pięciu dniach spotkań negocjacyjnych ale w żadnym z nich nie brali udziału członkowie Zespołu będący przedstawicielami: Departamentu Kadr, Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP, czy Inspektoratu Wsparcia SZ, natomiast pojawiali się różni przedstawiciele Departamentu Budżetowego a tylko w ostatnim spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojskowej Służby Zdrowia. To świadczy, że decyzja Ministra ON nie jest przestrzegana.

W negocjacjach widoczny jest brak stałego przedstawiciela Departamentu Budżetowego a szczególnie widoczny jest brak przedstawiciela Inspektoratu Wsparcia SZ. Pracownicy objęci postanowieniami PUZP w ok. 90% zatrudnieni są w jednostkach organizacyjnych podległych Inspektoratowi Wsparcia, stąd akurat brak tego przedstawiciela nie jest dla nas zrozumiały. Dopytywał się o niego Przewodniczący TARCZY w trakcie pierwszego spotkania, ale nie uzyskał odpowiedzi. W prowadzonych dotychczas negocjacjach Strona resortowa nie odpowiadała również na inne pytania i wątpliwości Strony społecznej sugerując, aby pytania skierować do MON na piśmie. Te, które skierowaliśmy na piśmie, zostały przesłane do… Inspektoratu Wsparcia SZ.

Dotychczasowe spotkania negocjacyjne prowadzone były przez urzędników Departamentu Spraw Socjalnych, którzy np. w końcowej fazie spotkania w dniu 26 kwietnia br. byli wyłącznymi przedstawicielami Strony resortowej w ilości 8 osób.

Czy doczekamy się, że postanowienia decyzji Ministra Obrony Narodowej w zakresie prowadzenia negocjacji ze Stroną społeczną będą przestrzegane? Dlaczego w negocjacjach nie biorą udziału wskazani przedstawiciele?

 

 

Sporne koszty

W trakcie prowadzonych negocjacji przedstawiciele Strony społecznej podnosili kwestię finansowania kosztów przejazdu na spotkania członków organizacji związkowych. Wskazywali, że jako pracownicy resortu obrony narodowej przyczyniają się do kształtowania przepisu płacowego, w oparciu o który MON opłaca około 90% wszystkich pracowników wojska. Nie jest to więc wyłącznie realizacja zadania związkowego.

Strona resortowa dotychczas wskazywała, że takiej możliwości nie ma, gdyż stanowiłoby to naruszenie prawa. Nie potrafiła jednak wskazać, który przepis zostałyby naruszony.

Okazuje się, że Strona społeczna miała jednak rację, gdyż możliwość finansowania tych kosztów wynikała np. z zapisu poprzedniej decyzji dotyczącej powołania Pełnomocnika MON (Nr 186/MON z dnia 8 lipca 2002 r. – Dz. Urz. MON z 2002 r. poz. 129), w której pkt 13 miał brzmienie: „Dyrektor Departamentu Budżetowego zapewni środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu oraz organizowaniem spotkań, narad i negocjacji, o których mowa w pkt. 3.”

Czy w zaistniałej sytuacji MON zmieni swoje stanowisko w tym zakresie? (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
64 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
KOBRA
8 maja, 2017 09:26

Marku przeczytaj pismo nr 2790/DB z 01.10.2008 r. podpisane przez kontradmirała Czesława Rolika w sprawie zasad finansowania kosztów podróży oraz stanowisko Szefa Finansów IWSZ płk. T. Baszczyńskiego Nr 610/SK/V/08 z dnia 09.10.2008 r.
I o komentarz to proszę już na priv. Pozdrawiam.

Osa
9 maja, 2017 19:12

Poniżej fragment Układu w przedsiębiorstwie państwowym po to, aby wykazać, że można właściwie te sprawy uregulować – jeżeli się tylko chce i to uregulować bardzo dawno temu. Oto ten przykład: PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE Tekst jednolity według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r., obejmujący zmiany wprowadzone Protokołami dodatkowymi nr 1- 25 do PUZP. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH § 35 1. W celu udoskonalenia systemu wzajemnej komunikacji, uczestnictwa i porozumienia się na wszystkich szczeblach, rozwoju wzajemnego zaufania, pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, pracodawcy, na wniosek zakładowych organizacji związkowych zapewnią: 3) nieodpłatne udostępnianie… Czytaj więcej »

KOBRA
10 maja, 2017 09:25

Dzięki Osa, może skorzystamy.

Osa
10 maja, 2017 14:31

Jeżeli „może” – to bez łachy…
Odechciało mi się wskazywać Wam drogę, bo wy oczywiście wszystko wiecie najlepiej…
Pamiętajcie tylko, aby kolejne 10 lat później nie płakać, gdy ponownie zrypiecie tą i inne sprawy…

pracownik
11 maja, 2017 07:21

http://www.politykazdrowotna.com/18527,to-juz-pewne-bedzie-protest-ratownikow-medycznych

Polecam poczytać i pozdrawiam … ah 165 zł + skutki trzeba to wysłać do ratowników może przejrzą na oczy

Osa
11 maja, 2017 12:39
Reply to  pracownik

400 zł od lipca to jakby te nasze 195 zł od stycznia. Tyle się im proponuje. Ile wywalczą – to się okaże. Tam chociaż chcą walczyć o kasę. A my?? Gdy w roku ubiegłym MKK wystąpił o 600 zł podwyżki to tacy „negocjatorzy”, jak piszący tu przedstawiciel Solidarności stukali się w głowę i szybko przyklepali propozycje resortu. Jak z tego widać, różnica w podejściu do kwestii wynagrodzeń u nas w wojsku i gdzie indziej jest zasadnicza. Bo gdzie indziej, gdyby się tak z pracodawcą układano, jak u nas to tych „negocjatorów” za bramy zakładów by na taczkach wywieziono. Najzabawniejsze jest… Czytaj więcej »

KOBRA
12 maja, 2017 13:54
Reply to  Osa

Osa, jesteś skończonym osłem, bo inaczej nazwać Cię nie mogę. Jak możesz pisać takie kłamstwa. Jesteś sfrustrowany, bo jako członek trzeciego lub czwartego związku znowu nic nie załatwiliście ani w zeszłym roku, ani w tym roku z tych „księżycowych” obiecanek płacowych. Może ujawnisz, kiedy były te rozmowy i ustalenia tych trzech związków. Naprawdę masz jakieś napady alkoholowe i nie wiesz co piszesz. Uderz się ty ale nie w pierś tylko w głowę. Tobie można pisać, malować a ty swoje. Podpisali porozumienie w zeszłym roku? Jak jest podpisane, to pokaż podpisy Solidarności i NSZZ PW, i ZZ SO. Nadal oszukujesz. Wiadomo… Czytaj więcej »

Osa
13 maja, 2017 13:07
Reply to  KOBRA

Co napisano w artykule Polski Zbrojnej zaraz po tych ubiegłorocznych „negocjacjach”??? Proszę bardzo – wszystko jest tu….. http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/19332?t=Podwyzki-dla-pracownikow-wojska Nawet widać autorów tego „sukcesu”. To jedynie niektóre fragmenty tego artykułu cyt: ….„Z działaczami spotkał się wiceminister Bartłomiej Grabski. Rozmowy zakończyły prowadzone od miesięcy negocjacje w sprawie podwyżek dla cywilów zatrudnionych w wojsku. Porozumienie z MON podpisały NSZZ PW i „Solidarność”. – Wspólnie z najliczniejszymi związkami zawodowymi opracowaliśmy program „105+” , który zakłada jeszcze w tym roku podwyżkę pensji średnio o 250 złotych dla większości pracowników cywilnych. Siedem tysięcy cywilów służących na tak zwanych stanowiskach krytycznych otrzyma wynagrodzenie wyższe o około 350… Czytaj więcej »

KOBRA
15 maja, 2017 07:16
Reply to  Osa

Nie nie żądaliśmy, bo mój szef jest „starej daty” i nie bawi się w sprostowania tego, co piszą pismacy na potrzeby MON. Po drugie – czy był to wywiad z Mirkiem (Szefem) i autoryzowany. Nie – w komunikatach wydawanych przez MON pismacy piszą co chcą. Jeszcze mam nadzieje, że na tym forum są tacy jak Marek, Krzysiek i mogą to potwierdzić, że nie ma żadnego protokołu z podpisami NSZZ „S i NSZZ PW, z których by wynikało, że akceptują zaproponowany „koncert życzeń „przez MON. OSA, przestań swoje ubiegłoroczne niespełnione żądania Tarczy zwalać na innych. A czemu w tym roku nie… Czytaj więcej »

15 maja, 2017 09:39
Reply to  KOBRA

KOBRA, nawiązujesz do niespełnionych obietnic TARCZY z ubiegłego roku, ale dobrze wiesz, że były one niespełnione dlatego, iż MON się… porozumiał. I odbyło się to w taki sposób, że każdy pracownik RON ma dziś prawo wiedzieć w jaki sposób to się odbyło, bo sytuacja PW się nie poprawiła. A w jaki sposób się odbyło… można dowiedzieć się wyłącznie z PZ czy strony internetowej MON, które o tym wówczas informowały. Wy również z ówczesnej sytuacji wyciągnęliście nowe doświadczenie, czego przykładem może być to przygotowane przez Was Oświadczenie Strony Społecznej na informacje zawarte na stronie internetowej MON, pod którym podpisały się wszystkie… Czytaj więcej »

jutka
13 maja, 2017 14:39
Reply to  KOBRA

No to ja w taki razie podziękuję panu @kobrze za skuteczne zniechęcenie mnie do odwiedzania tej strony.
Nie ma miejsca tu dla mnie 🙁
Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia.

KOBRA
11 maja, 2017 10:36

Widzisz Osa – jedno słowo a jak Cie zabolało. Jak tylko będzie możliwość – to będziemy bazować na tym, co przedstawiłeś. Chyba podziękowałem.

pracownik
12 maja, 2017 14:48
radek
12 maja, 2017 23:01

Do pracownik. A myślisz, że to dobrodziejstwo podwyżek spłynęło bez powodu właśnie przed ogłoszeniem tego faktu. Pomyśl, kto wie o tym pierwszy… Dali do planowanego , nie rzeczywistego. I są OK.

pracownik
13 maja, 2017 09:39
Reply to  radek

Szanowny Radku ja to wszystko doskonale wiem. Boli mnie tylko to, że jak zwykle nas oszukują aby tylko zatkać paszcze niezadowolonej tłuszczy.
Zauważcie szanowni jak ludzie szybko się pogodzili z tą „podwyżką” i jej wysokością.
Pozdrawiam.

13 maja, 2017 13:10
Reply to  pracownik

Nie do końca się z Tobą zgadzam @pracowniku, na chwilę obecną PW wiedzą o „podwyżce” tyle, ile wynikało z modelowej prezentacji na stronie mon.gov.pl I oczywiście oczekują na końcowe efekty podwyżek licząc, że w ich przypadku będzie przynajmniej tak samo jak w tym przykładzie. Nie martw się. Jak się dowiedzą, że tak nie będzie, bo ta prezentacja miała tylko charakter… poglądowy – wówczas znów będzie głośniej. A tak na marginesie, w pismach – pisząc o kwocie podwyżki – operuje się kwotą 165 zł i bliżej nie określonymi kwotami jej skutków. Nigdzie nie napisano, że w przypadku np. 20 lat pracy… Czytaj więcej »

pracownik
13 maja, 2017 13:19

Szanowny Marku jak zwykle w punkt. U mnie wyszła tak śmieszna kwota, że aż wstydziłbym się komuś takie pieniądze dać i nazwać to podwyżką (mam tylko 7 % wysługi – KSC) przykro mi cholernie bo w tej sytuacji niestety ale muszę pożegnać się z RON. Nie dam rady dłużej. Jak to ktoś kiedyś słusznie napisał „Za dużo by umrzeć zbyt mało by żyć” i tak podsumowuję zarobki cywili w MON. Pozdrawiam.

Osa
13 maja, 2017 18:00

Marek napisał; „A tak na marginesie, w pismach – pisząc o kwocie podwyżki – operuje się kwotą 165 zł i bliżej nie określonymi kwotami jej skutków. Nigdzie nie napisano, że w przypadku np. 20 lat pracy – podwyżka wyniesie 195 zł. Bo nie u wszystkich tak będzie. W mojej ocenie szczególnie poszkodowani będą ci pracownicy, którzy w ubiegłym roku zostali potraktowani jako specjaliści. Wczoraj mieli więcej – dziś będą mieć mniej.” A ile wg Ciebie wyniesie?? Nikt Marek dziś mniej miał nie będzie dlatego nie powinieneś ludzi straszyć. Nie wydaje mi się, aby ci ubiegłoroczni szczególnie docenieni, w wyniku tego… Czytaj więcej »

13 maja, 2017 20:21
Reply to  Osa

Akurat przedziały w kategoriach niższych są węższe. VIII to 470 zł i IX – 420 zł. Ubiegłoroczna podwyżka w kwocie 350 zł spowodowała, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach zaszeregowanych do tych kategorii bardzo zbliżyli się ze swoimi podstawami do maksymalnych stawek przypisanych do stanowisk a więc odpowiednio: 1900 i 2000 zł. Dzisiaj nie ma możliwości im zwiększyć wynagrodzenia zasadniczego o kwotę zapisaną w piśmie Podsekretarza Stanu. Zwiększenie premii – jak sugerują niektórzy – spowoduje brak możliwości uzyskania zwiększenia dodatku za wysługę lat w takiej kwocie, jaką by ci pracownicy otrzymali, gdyby MON chciał zmienić tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego. Strona społeczna… Czytaj więcej »

Osa
13 maja, 2017 21:56

Marek pisze cyt;
„efekt jest taki, że: elektromechanik mający 1980 zł plus 10% premii 198 zł plus wysługę 20% 398 zł czyli łącznie 2574 zł – ile otrzyma według pisma? 20 zł do zasadniczej plus 145 zł do premii plus 4 złote do wysługi. Razem – 169 zł.
Czy wynika tak z pisma?
TAK czy NIE?”

No nie ….
Z pisma wynika, coś innego….

13 maja, 2017 22:37
Reply to  Osa

No tak, masz rację, z pisma wynika, że pracodawcy „podwyższą wynagrodzenie zasadnicze pracownikom wraz z premią (…) o kwotę 165 zł w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;”
Nie ma żadnej mowy o tym, że mają podwyższyć dodatek stażowy. A jedynie – przedstawić dysponentom środków budżetowych informację o faktycznych kosztach pozostałych składników wynagrodzenia.
Pytanie, po co?

Osa
13 maja, 2017 22:56

Rzeczywiście,pracodawcy mają przedstawić dysponentom środków budżetowych informację o faktycznych kosztach pozostałych składników wynagrodzenia…
Po co??
Po to, aby następnie ci dysponenci środków budżetowych – po skalkulowaniu faktycznych kosztów pozostałych składników wynagrodzenia oraz pozostałych należności – mogli wystąpić z wnioskiem o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w trybie decyzji 63/MON…
Jak myślisz – po co??

Osa
13 maja, 2017 22:46

Zacznijmy jednak od tego, że napisałeś: „Akurat przedziały w kategoriach niższych są węższe. VIII to 470 zł i IX – 420 zł. Ubiegłoroczna podwyżka w kwocie 350 zł spowodowała, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach zaszeregowanych do tych kategorii bardzo zbliżyli się ze swoimi podstawami do maksymalnych stawek przypisanych do stanowisk a więc odpowiednio: 1900 i 2000 zł.” Następnie do powyższych kat zasz kwalifikujesz tego elektromechanika co oznacza że kwalifikujesz go w obszarze płac dla robotników wykwalifikowanych posiadających umiejętności zawodowe do wykonywania prac samodzielnie, czyli do tej VIII-IX kat zasz. Prawda?? A kto i kiedy postanowił, że tego elektromechanika tam zakwalifikować… Czytaj więcej »

14 maja, 2017 00:15
Reply to  Osa

Są pracodawcy, co kwalifikują i zz to akceptują. Dlatego w ramach nowego taryfikatora MKK zakłada, że w tabeli będą wszystkie stanowiska pracy z przypisanymi im wartościami stawek wynagrodzenia zasadniczego. W ubr. w ramach tych specjalistów było stanowisko konserwatora zakwalifikowanego do grupy… pozostałych konserwatorów.
I nikogo jakoś to nie zdziwiło.

Osa
14 maja, 2017 01:01

No, bo to jest działalność związkowa. Ta działalność w połączeniu z radosną twórczością niektórych „profesjonalistów” daje oto takie rezultaty.
Mój kot Tomuś by się ośmiał i głośno zamiauczał, gdyby się o tym dowiedział…

Osa
14 maja, 2017 12:52

Osobiście uważam, że stosowny zapis w regulaminach premiowania dający możliwość pozytywnego i kompleksowego załatwienia tej mocno drażliwej społecznie sprawy powinien być następujący: ZAŁĄCZNIK Nr ……… do Zakładowego Regulaminu Premiowania Pracowników resortu obrony narodowej …………………………………………………………. 1. W związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników resortu, realizując zasady określone w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej nr 21418/PI z dnia 28 kwietnia 2017 r. pracownikom, którzy osiągnęli maksymalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego na zajmowanym stanowisku, co uniemożliwia przyznanie im obligatoryjnej podwyżki, zwiększa się premię regulaminową, o której mowa w §…………………… niniejszego Regulaminu – kwotowo, o kwotę wynikającą z… Czytaj więcej »

racek
15 maja, 2017 20:20

Panie Marku.
Mam wrażenie po kilkukrotnym czytaniu Pana z Osą polemiki, że….
Osa chce, a Pan wie…. jak to będzie ostatecznie wyglądać.
Jednak jestem bliższy poglądom Osy. Można i są sposoby dać a nie zabierać.
I dalej się upieram, że cisza medialna wokół naszych podwyżek zabiera nam najwięcej z obiecanych kwot.
Cisza jest pozwoleniem na to.
A społeczeństwo jeszcze nam zazdrości tamtych podwyżek w kwocie 600 zł.

15 maja, 2017 22:38
Reply to  racek

Nie bez przyczyny znalazła się w komentarzach nasza polemika. W zakładach pracy, w których TARCZA ma swoje struktury – prezentowane jest i będzie stanowisko bliskie temu, o którym można tutaj przeczytać. Niestety, nie we wszystkich jednostkach organizacyjnych jeszcze działamy, stąd nasz wpływ na to co się dzieje jest ograniczony do Pracodawców objętych zasięgiem naszego działania. O kierunkach działania innych związków brak oficjalnych informacji, jednak docierają do nas pojedyncze sygnały, które przyjmujemy z niepokojem… Dlatego wiedząc, że jest zapotrzebowanie na informacje i wskazówki, stanowiące swego rodzaju naprowadzenie na potencjalne zagrożenia w tym zakresie – postanowiliśmy zamieścić tę naszą polemikę. Liczymy jednocześnie,… Czytaj więcej »

racek
15 maja, 2017 20:21

oczywiście radek to tylko literówka przepraszam

Osa
16 maja, 2017 07:04

Ponieważ zrozumiałem, że generalnie to moje pisanie może kogoś zainspirować – znalazłem chwilę czasu, aby wraz z Tomusiem dokończyć problem. A Tomusia muszę pochwalić, bo złapał w międzyczasie tłustego szczura a ma zakaz polowania na polne myszy. Taki on mądry. Tak mnie to zainspirowało, że potrafił tego dokonać, że pomyślałem sobie – nie mogę być gorszy. Też potrafię. Chociaż spróbuję – no i wyszło to co wyszło a co poniżej zamieszczam. ………………………………………………….. dnia…… maja 2017 r. POROZUMIENIE W sprawie zasad podziału środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej…………………………………………………………………. w 2017 roku zawarte w dniu………..maja 2017 roku pomiędzy; ……………………………..… Czytaj więcej »

Janusz
16 maja, 2017 09:36

A tymczasem w kraju szykuje się kolejna podwyżka płacy minimalnej. Czyżby znowu pracownicy RON znaleźli się na szarym końcu?
http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/placa-minimalna-w-2018-r-wyniesie-nie-mniej-niz-2049-zl/7lmqgc

KOBRA
16 maja, 2017 12:05

Wydaje mi się, że płaca minimalna może być określona w kwocie pomiędzy 2075 zł a 2150 zł.
Takie są „przecieki” z prac w KPRM.

KOBRA
30 maja, 2017 12:50
Reply to  KOBRA

Mogę dodać, że wszystkie związki żądają minimalnej płacy na poziomie 2300 zł.
Ile ostatecznie będzie – przekonamy się już niedługo.

Osa
16 maja, 2017 12:37

Ta płaca minimalna prawdopodobnie wyniesie w roku przyszłym 2100 zł i dlatego w tym roku powinniśmy zadbać aby stawki najniższych wynagrodzeń w Układzie wynosiły co najmniej 2000 zł, czyli dokładnie tyle ile wynosi tegoroczna płaca minimalna i tyle aby po „podwyżkach” przyszłorocznych – nadal osiągała tą nową minimalną płacę. To oczywiście minimum. Gdy wiec czytam, że przedstawiony przez resort projekt stawek wynagrodzenia przewiduje stawki w wysokości 1850 lub 1900 zł w kategoriach przewidzianych dla robotników, OWC czy WSP a 2000 zł na stanowiskach kasjera czy kierownika zmiany to doprawdy nie wiem – śmiać się czy płakać. W jakiej rzeczywistości my… Czytaj więcej »

pracownik
16 maja, 2017 13:09

http://www.medonet.pl/zdrowie,zarobki-mlodych-lekarzy–porozumienie-zawodow-medycznych-walczy-o-podwyzki-i-sklada-petycje-w-sejmie,artykul,1723177.html

Dajmy im w końcu podwyżki ! a jak … dla 45 000 ludzi nie ma lub są marne grosze a dla wielokrotnie większej liczby zapewne się znajdą, bo robią hałas i niepokój.

Osa
16 maja, 2017 15:17

Zgoda i dlatego zastanawiam się dlaczego np. ta nasza wojskowa Solidarność jeszcze nie wyprowadziła nas na ulicę.
Szefom np. TARCZY czy Militarii się nie dziwię, bo… Wiadomo.
Nie dziwię się także NSZZ PW, bo… Wiadomo.
No, ale Solidarność??
Zacznijcie a chętnie się przyłączę. Naprawdę….
Zresztą, myślę, że nie tylko ja…

KOBRA
17 maja, 2017 13:05

Jeśli zapadną decyzje na szczeblach najwyższych w „S” to napewno nie będziesz nam ty potrzebny a innych pw napewno zaprosimy do wspólnych działań. (…) Osa, przestań pisać pod publikę i znowu mnie prowokować.
Na takie marne chwyty nie nabiorą się pw. Pozdrawiam.

Osa
17 maja, 2017 17:11

Nie dopatruj się tego, czego nie ma – tylko tego, co jest. A jest np. tak, że w pewnym ośrodku szkoleniowym pracownicy narzekają, bo do zapowiadanego od lat dobrobytu daleko. Za to fundusz na nagrody duży tylko, że te nagrody są uznaniowe. Myślałem, że gdy już (w końcu kiedyś) postanowicie o proteście to i ja się Wam przydam. Okazuje się, że takich jak ja Wam nie potrzeba. I git. Jakoś to przeżyję. Chciałem napisać nie dożyję, bo zapewne to i tak nigdy nie nastąpi. W każdym razie nie w tej pięciolatce… A zresztą… zresztą obecnie twój związek ma ważniejsze sprawy… Czytaj więcej »

radek
17 maja, 2017 18:36

Do Kobra. Tu nie chodzi o Ciebie, o Was ale o Nas – pracowników.
Mam wrażenie, że te „szczeble”, o których pisze Kobra są za wysoko, by usłyszeć co myślą doły o tym wszystkim.
A nie zmieni się nic, bo każdy związek reprezentuje inną (inne) grupy zawodowe w mniej lub bardziej arogancki sposób ustami swoich wysokich przedstawicieli.
I żeby było jasne. Każdy moim zdaniem ma rację, bo nie ma grupy, która stoi ponad innymi.
Zaniedbania ze strony płatnika, nie tylko w samym zarobkach są wszędzie.
A bez pojednania central związkowych będą dalej.

Osa
17 maja, 2017 21:17

Jak zwykle radek trafiłeś w punkt. Ponieważ ja za chwilę stad odejdę, tacy jak Ty powinni być przyszłością tego miejsca. Tacy, którzy patrzą szerzej a nie tylko przez okulary z nazwą jakiegoś związku. My – pracownicy się przecież niczym od siebie nie różnimy – różnią się reprezentujące nas związki zawodowe, zwłaszcza wówczas, gdy mają ambicje polityczne. Oto co np. robi obecnie Solidarność. Krzysztof Łoziński, członek honorowy NSZZ „Solidarność” – legendarny działacz związkowy, jeden z założycieli Solidarności, uczestnik protestów w sierpniu 1980 r. pisze tak cyt: „strajkując w sierpniu 1980 roku, biorąc udział w tworzeniu Solidarności, konspirując w podziemiu, siedząc w… Czytaj więcej »

KOBRA
19 maja, 2017 08:03

Takich jak kolega Krzysztof Łoziński jest tysiące co byli internowani, działali w 1980 r. czy są może jeszcze bardziej zasłużeni, tylko pracują gdzieś w spokoju i nie wypinają klaty do medali czy odznaczeń. Ja znam w swoim środowisku wielu kolegów, którzy siedzieli w wiezieniu i się nie chwalą. Każdy, kto zna struktury Solidarności i liderów związkowych wie o tym, że część z nich jest za PIS a część za PO. I to ich indywidualna sprawa. Mnie to nie interesuje. Nie jestem członkiem żadnej Partii ale dostrzegam obecnie małą zmianę np. w moim portfelu – w porównaniu do rządów przez 8… Czytaj więcej »

19 maja, 2017 12:52
Reply to  KOBRA

KOBRA, a pamiętasz jak wczoraj na spotkaniu pan mecenas powiedział, że przepisy art 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych to stosuje się na szczeblu centralnym (MON) a nie u pracodawców.
Pamiętam, że kiedyś w podobnym stylu płk F. instruował i kierował ZZ na pracodawców wojskowych wskazując, że uzgodnienia wynikające z art. 27 ust. 3 nie dotyczą Ministra ON ale tych pracodawców.
Ot i wojskowa argumentacja, i współdziałanie szczebli zarządzania zasobami osobowymi w RON.

KOBRA
19 maja, 2017 13:24

A może Pan prawnik też tylko kończył prawo wojskowe a zapomniał, że jeszcze jest ustawa o związkach zawodowych i zapisy, które dotyczą tych na dole i na górze. Ale 2 RBLog to w ogóle takie ciastko krem a la krem. Co do Sufo, to pan pułkownik nie wie, że te w JW to nie żadne SUFO, bo tylko nazwa pozostała a JW pilnowane są przez starych dziadków, którzy przechodzą z obiektu na obiekt i biorą np. w JW na Mazurach 27 zł za roboczo-godzinę. A w województwie warmińsko-mazurskim największe bezrobocie. To pomyśl sobie ile płacą naprawdę w innych JW. MON… Czytaj więcej »

19 maja, 2017 13:57
Reply to  KOBRA

Może o tym nie wie, bo garnizon Dęblin pozostaje w obszarze działania innego RBLog.
Wiesz, że Pan Pułkownik połączył swoją wypowiedź o SUFO w kontekście bycia pracodawcą dla prawie 600 pracowników OWC.
I z tego punktu widzenia, taka wypowiedź była uzasadniona, bo z funkcji pracodawcy poprzedni komendanci nie wywiązywali się prawidłowo.
Skutki tych działań a w zasadzie… braku działań będziemy jeszcze długo odczuwać u tego pracodawcy.

KOBRA
19 maja, 2017 16:35

To po co zabiera głos, jak nie zna szczegółowych wyliczeń. Zresztą, wypowiedzi pana płk. wskazywały na to, że jest następnym, który uważa, że możecie jako związki napisać skargę do przełożonych.
Ja znałem takiego, który miał mundur pilota i nie mógł zrozumieć jak można chorować i już go nie ma.
Drugi był kiedyś w 1 RBLog-u, też nie chciał rozmawiać ze związkami a po ustaniu na dywanie w IWsp SZ szybko zaprosił na spotkanie i nagle zaczął dostrzegać związki zawodowe.
Panie Pułkowniku, zgoda buduje a niezgoda rujnuje.

19 maja, 2017 16:44
Reply to  KOBRA

Widząc to, co się wczoraj widziało, szczególnie w zakresie regulaminu premiowania – jestem przekonany, że tam nie znają Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie współdziałania pracodawców z zakładowymi organizacjami związkowymi, jak również pisma z końca ubiegłego roku obecnego Szefa Inspektoratu, który przypomniał o współdziałaniu z ZOZ – w związku z pojawiającymi się sygnałami o niewłaściwym współdziałaniu wybranych pracodawców z ZOZ, w świetle przeprowadzonych nadzorów służbowych w obszarze wydatków osobowych.

KOBRA
24 maja, 2017 07:21
Reply to  KOBRA

Koszty utrzymania SUFO wzrosły o 2 mln zł. Po prostu podczas pisania wkradł się błąd. jak to się mówi omyłka pisarska. Przepraszam.

Andrzej61
19 maja, 2017 14:05
Reply to  KOBRA

Kobra – przedstawiasz tylko część prawdy wygodnej dla Ciebie. Dla każdego, który choć trochę interesuje się tym co się dzieje wokół nas – Twoje słowa brzmią jak teksty z Ucha Prezesa „Przez osiem ostatnich lat Polki i Polacy byli…” A prawda jest prozaiczna -„Rada UE przyjęła 19 czerwca 2015 r. decyzję, która kończy procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Polska była objęta procedurą nadmiernego deficytu od 2009 r., co oznaczało, że kraj musiał się stosować do zaleceń Rady UE. Jej zdjęcie otwiera drogę do obniżenia przez rząd stawek VAT ? i wzrostu płac w budżetówce itd.” więc nie mogli oficjalnie nic… Czytaj więcej »

KOBRA
19 maja, 2017 15:35
Reply to  Andrzej61

Andrzej61, nie piszę żadnej częściowej prawdy, bo ciekawe co byś powiedział jakby było zamrożenie płac przez UE a rząd PIS-u by dał podwyżki. I co byś wtedy powiedział. Oficjalnie nie ale jakby nie służyli i dbali o interes UE to by dali podwyżki. Twoje wpisy to jakbym czytał bajki dla dzieci. Spała śpiąca królewna i nikt nie mógł jej obudzić aż przyszedł Paź Jarosław i ją pocałował, i się w końcu obudziła. Jak się chce, to można wszystko – tylko trzeba chcieć a liberałowie nigdy nie liczyli się z biedakami. Może Ci przypomnę wypowiedzi p. minister, która powiedziała, że za… Czytaj więcej »

KOBRA
19 maja, 2017 11:08

Osa, nie każdemu smakują odgrzewane kotlety. Domyślam się, czemu wstawiłeś wypowiedź Piotrka Dudy co najmniej sprzed 1,5 miesiąca ale to w twoim stylu. Jak się nie ma o czym pisać to trzeba szukać tematów zastępczych. Ten wielki działacz Solidarności na pewno sympatyk KOD-u lub platformy pokazuje jaki z niego Solidarnościowiec. Co to znaczy pierwsza Solidarność. Kto mu dał prawo dzielić na lepszych i gorszych działaczy związkowych. Właśnie tacy zasiadają dzisiaj w jeszcze w KK NSZZ 'Solidarność”. Byli członkowie PZPR. Miałem w maju 2013 roku wystąpienie w KK na temat tych zasłużonych działaczy, ich stołeczków czy wypasionych wynagrodzeń. To my, działacze… Czytaj więcej »

PEWURON
19 maja, 2017 14:47

Czytamy u nas tę stronę i zastanawiamy się czy ona w ogóle nas – pracowników wojska, jeszcze dotyczy. Podwyżki uruchomiono sami wiecie w jakiej kwocie. Nie dostaliśmy nawet tyle ile szumnie MON ogłaszał w zeszłym roku. Uruchomiono je bez żadnego porozumienia ze ZZ, więc już chyba większego dowodu na to, że RON ma Was i nas w d…e nie dostaniecie. Sami piszecie, że RON także w innych sprawach łamie prawo i co? Na wysokość podwyżek nie mieliście żadnego wpływu, zmiany w PUZP też zostaną zlane. Jaka reakcja? Na łamanie prawa składa się doniesienie do prokuratury a nie siedzi cicho i… Czytaj więcej »

Osa
19 maja, 2017 21:33

Wystarczy umiejętnie stuknąć w „stół” aby „nożyce” się odezwały…. Te powyższe parę wypowiedzi to być może najcenniejsze z tego co tu dotychczas zaistniało. Dlatego, że oto spoza standardowych wypowiedzi i oklepanych frazesów zaczynają odsłaniać się ludzie i ich charaktery oraz rzeczywiste poglądy. Niektórzy mówią – chcesz wiedzieć, co ludzie myślą – daj im wódki. Istnieje jednak i inny sposób, aby się dowiedzieć co tak naprawdę myślimy. To rodzaj słownej prowokacji, która sprawi, że spadnie z nas ta maska, która na co dzień przywdziewamy. Te Wasze wypowiedzi wiele mnie nauczyły. Przede wszystkim tego, że istnieją wśród nas tacy, których boli to… Czytaj więcej »

KOBRA
20 maja, 2017 15:43

Osa, ja też Ci dziękuję za wpisy tu, na Tarczy czy na OWC i wstawianie propozycji pisemnych dotyczących różnego rodzaju regulaminów czy dotyczących OWC. Myślę, że jeszcze trochę tu będziesz pisał. Ja też już kilka razy pisałem, że nie napiszę więcej na tej stronie ale jak jest ciekawy temat i mogę podzielić się swoimi spostrzeżeniami czy doświadczeniem, czy pozytywnym rozwiązaniem problemu – to wtrącam te trzy swoje grosze. I tak powinno być. Nie można żyć tylko drogą do pracy i z pracy. Trzeba nieraz się z kimś posprzeczać lub przyznać komuś rację czy nawet wymienić poglądy. Myślę, że współpracując dla… Czytaj więcej »

Michal
21 maja, 2017 19:39

Andrzej61 wiele działów w budżetowce dostało w tamtych latach podwyżki także jakby chcieli to by dali

Andrzej61
22 maja, 2017 11:39
Reply to  Michal

Michał – masz po części rację, miedzy innymi u nas w TOAW w 2013 r. dostaliśmy kasę, ale to było równanie dysproporcji płacowych w ramach budżetu. Pieniądze były ze zlikwidowanych WKU a budżet był naliczany tak, jakby dalej istniały. Więc oficjalnie nie było podwyżek tylko powiedzmy „lepsza gospodarka dostępnymi środkami finansowymi”. My dostaliśmy ochłapy a reszta cieszyła się z jednorazówek. I pewnie też tak było w innych ministerstwach. Jedynie co pamiętam, to PO dało podwyżki na początku swoich rządów nauczycielom. A moja polemika z Kobrą nie polegała na obronie PO, bo ich działanie suweren ocenił w wyborach ani nie chciałem… Czytaj więcej »

Michal
25 maja, 2017 21:46

inne czynniki?
Litości, teraz jest 500 zł, 60 i 65 lat itp. i się budżet spina a wtedy nie można było dać stówy, choćby brutto, przez 8 lat kraj tak został zadłużony a miała być wyspa zielona dnia nie było w tv bez tej propagandy. Wiele ludzi się na to nabrało mając koło 30 lat, teraz mają koło 40, 2 małych dzieci i weź, wyjedź – zaczynaj wszystko od nowa. Niektórym to życie nieźle skomplikowało i o to mam pretensje do PO. Nie chodzi o ideologię.

Modrak
31 maja, 2017 09:59

I dzisiaj koleżanki z Urzędu MON przyszły do pracy zasmucone… pytam co tam ?
Na kontach nic nie przybyło…
Podwyżka nas ominęła… 🙁

Ares
1 czerwca, 2017 10:07

A któraś z tych pań do zz należy?

1 czerwca, 2017 10:44
Reply to  Ares

Temat „Przepisy sobie a życie sobie…”, więc mamy kolejny kamyczek do ogródka…
W dniu 30 maja br. została opublikowana w Dz. Urz. MON zmiana decyzji Nr 141/MON z 2016 r. Tak, jak decyzja „matka”, ta decyzja również nie była opiniowana przez ZZ. Jej postanowieniami zmieniona została wielkość zatrudnienia bazowego na dzień 1 czerwca 2017 r. Wynosi ono w tym dniu 46286 stanowisk. A jeszcze wczoraj… no nie, w dniu 1 stycznia 2017 r. było 45900 stanowisk.

A wszystko w tej sprawie pod linkiem:
http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-101-decyzja-nr-104mon-z-dnia-26-maja-2017-r-zmieniajaca-decyzje-w-sprawie-zatrudnienia-i-funduszu-wynagrodzen-pracownikow-resortu-obrony-narod/

Tomek
1 czerwca, 2017 21:13

No tak, WOT też ktoś musi obsłużyć, tylko dlaczego jednocześnie nie zabezpiecza się adekwatnych środków finansowych.

GACEK
2 czerwca, 2017 07:36

I tak jest ciągle. Tworzy się coś nowego lub gdy były grupowe zwolnienia, to zawsze się brało i bierze kasę z zatrudnionych PW. A dlaczego nie wrzuca się nowej kasy na nowe zadania, tylko wszystko kosztem zatrudnionych – bo mamy takich fachowców w MON. Mam nadzieję, że w dniu 5 czerwca wszystkie związki wystąpią o dodatkową kasę dla tych, co nie osiągnęli 2000 zł na podstawie. I to działanie powinny wszystkie związki uznać za priorytet. A nie, przyjdzie Prezes z Z-cą z NSZZ PW i będą mówić o jednorazówkach. I jak MON rzuci w końcu około sierpnia oszczędności z naszych… Czytaj więcej »

GACEK
7 czerwca, 2017 10:48

Coś mi tu nie pasuje. Czy może ktoś mi wytłumaczyć o co tu chodzi. Pan Prezes NSZZ PW spotkał się w dniu 1 czerwca 2017 r. z Komendantem 2 RBLog i tam przedstawił swojemu Przewodniczącemu Organizacji Zakładowej NSZZ PW informację dotyczącą perspektywy poprawy płac na 2018 r. i lata następne. http://www.nszzpw.pl/aktualnosci.nowosc.492.0.html A teraz na stronie NSZZ PW p. Rzecznik NSZZ PW informuje, że Pan Prezes w dniu 5.06.2017 r. pytał Pana Generała o to, jakie będą podwyżki na 2018 i lata następne. http://www.nszzpw.pl/aktualnosci.nowosc.491.0.html To jaką wiedzę miał w tym zakresie Pan Prezes na dzień 1 czerwca, skoro musiał zaczerpnąć informacji… Czytaj więcej »

7 czerwca, 2017 12:48
Reply to  GACEK

Poza tym uważam, że nieobecni nie powinni pisać informacji o przebiegu spotkania. W tej drugiej informacji znajduje się treść: „…resort ON planuje wywiązać się z obietnic i zaplanował wzrost o 5% płac + wskaźnik jaki będzie dla pozostałej części sfery budżetowej, co może wynieść razem ok. 7,3%”, co może świadczyć, że pozostała część sfery budżetowej będzie miała wskaźnik wzrostu o 2,3%.
W trakcie spotkania takie stwierdzenia o sferze budżetowej nie padły, a planowany wzrost płac PW ma być wzrostem realnym, czyli ponad planowaną inflację, której wysokość przewiduje się na poziomie 2,3%.
Wydawałoby się, że to tylko szczegóły, ale…

Tomek
13 czerwca, 2017 14:23

…rząd Beaty Szydło założył w 2018 r. utrzymanie wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej na poziomie 100 proc., co praktycznie oznacza zamrożenie płac na dotychczasowym poziomie.

…W przypadku resortu obrony narodowej – jak się wydaje – aktualne są ustalenia kierownictwa MON ze związkowcami z początku maja 2016 r. Przewidują one, że w latach 2017-2019 nastąpi coroczne zwiększanie limitu środków na wynagrodzenia o 5 proc. ponad ustawowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Powinno to skutkować wzrostem pracowniczych wynagrodzeń o kwotę ok. 250 zł w 2018 r. „

źródło: http://www.portal-mundurowy.pl/
http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/aktualnosci-i-prawo/item/4999-7-vi-rzadowe-zalozenia-budzetowe-czyli-co-najmniej-2-proc-pkb-na-obronnosc-w-2018-r

64
0
Would love your thoughts, please comment.x