Skip to main content

Resume rozmów z przedstawicielami MON

By 6 kwietnia, 2019Aktualności

Zanim Minister Obrony Narodowej podjął jednostronną decyzję o kształcie tegorocznych podwyżek dla pracowników resortu obrony narodowej (RON), w komentarzach na stronie TARCZY rozgorzała dyskusja związana z propozycją 600 zł, która – w swoistym pakiecie – pojawiła się ze strony MON w trakcie ostatniego spotkania i nie została ona przez Stronę społeczną zaakceptowana.

MON podjął jednostronną decyzję w zakresie tego, co ma być od stycznia i to jest fakt. Decyzja mogła być inna ale taka nie została przez Ministra podjęta. Ostateczna ocena działań Strony społecznej będzie mogła jednak być dokonana w terminie późniejszym a w zasadzie dopiero po upływie tego roku. Liczy się bowiem całokształt działań a nie tylko pierwszy etap prowadzonych rozmów (dialogu/negocjacji/konsultacji) jakkolwiek by spotkania nazwać z przedstawicielami MON.

Na chwilę obecną całokształt działań Strony społecznej był – mając na uwadze warunki, w jakich się rozmowy odbywały – prawidłowy a sprawa tegorocznych podwyżek jeszcze się nie skończyła… Do rozmów z MON z pewnością Strona społeczna powróci, gdy wskazywane przez nas możliwości wyższego wzrostu płac staną się faktem. W tym kierunku wypowiada się również Pełnomocnik MON.

Dla przypomnienia a jednocześnie podsumowania dotychczasowych działań w tym zakresie, poniżej przedstawiamy podsumowanie tego, co się wydarzyło w kwestii tegorocznych podwyżek, w tym propozycji 600 zł od lipca.

Na wstępie trzeba wskazać, że propozycja 600 zł od lipca była nasza (TARCZY) i została zgłoszona już w trakcie pierwszego spotkania w dniu 23 stycznia b.r. Wówczas, po pierwszym spotkaniu, na stronach innych organizacji związkowych i na Facebooku propozycja ta została poddana kpinie i wielu z uczestników forum naszej strony również w ten sposób się do niej odnosiło.

Potem, przez ponad tydzień, dwa następowało przekonywanie jednym przez drugich, że propozycja 600 od lipca jest znacznie lepsza niż 300 od stycznia, o czym – jako TARCZA –  do początku byliśmy przekonani. Nie mogło być inaczej, skoro propozycję tę zgłosiła nasza Wiceprzewodnicząca.  Kierunek ten miał być przez nas podjęty wyłącznie w sytuacji, gdyby MON na ten rok nie zaproponował kwoty wyższej niż 300 zł. W pierwszej kolejności nasze działania zmierzały do zapewnienia pracownikom RON podwyżek na poziomie wzrostu płac pracowników cywilnych pozostałych służb mundurowych.

Przedstawiciele MON nie zaakceptowali propozycji 600 zł w trakcie pierwszego spotkania, gdyż obstawali wyłącznie przy tym, co zawierała ministerialna prezentacja. Podejmowane przez Stronę społeczną próby poszerzenia wiedzy o wariantach zawartych w prezentacji i uściślenia zawartych tam zapisów – pozostały bez odpowiedzi, co może świadczyć, że uczestniczący w spotkaniach przedstawiciele MON nie do końca byli zorientowani co ta prezentacja w rzeczywistości zawiera i z czym te proponowane warianty się wiążą.

W zaistniałej sytuacji, w trakcie drugiego spotkania w dniu 29 stycznia b.r. Strona społeczna jednogłośnie przedstawiła swoje stanowisko a zawarty w nim postulat o spotkanie z Ministrem Błaszczakiem oznaczał zakończenie rozmów na tym poziomie decyzyjnym.

Kolejne spotkanie, zorganizowane po dwóch tygodniach w Walentynki nie było realizacją związkowego postulatu. Spotkanie to zostało zorganizowane z inicjatywy Ministra Skurkiewicza aby rozmawiać o podwyżkach pracowników RON na roku 2020. Ze strony MON padła wówczas propozycja 500 zł. Przez przedstawicieli TARCZY nie została ona zaakceptowania. Nie mogliśmy jej przyjąć, nie wiedząc jak się zakończą rozmowy o podwyżkach w roku bieżącym. Przedstawiciele innych organizacji związkowych, jak np. „S” stwierdzili, że muszą uzgodnić to ze swoimi władzami. Wówczas nie było jeszcze jednolitego stanowiska Strony społecznej w zakresie tej kwoty 500 zł, jak również związkowej kwoty wzrostu płac na rok przyszły.

W trakcie ostatniego, jak dotychczas spotkania przedstawicieli MON ze Stroną społeczną, zanim ZZ się wypowiedziały odnośnie wzrostu płac w roku 2020 – Minister Skurkiewicz wskazał, że MON może rozważyć podwyżkę 600 zł od lipca ale wyłącznie pod warunkiem, że Strona społeczna zgodzi się na podwyżkę 200 zł w 2020 roku.

Ta propozycja była nie do przyjęcia przez Stronę społeczną. Nie można było zawierać porozumienia, które blokowałoby możliwość rozmów z MON o płacach na 2020 rok tym bardziej, że nie są znane wysokości podwyżek, jakie będą na ten rok określone dla innych grup zawodowych. Obecnie wiadomo, że w Więziennictwie – po dwóch podwyżkach w tym roku (300 i 250) – pracownicy mają na przyszły rok już zagwarantowane podwyżki w wysokości 400 zł. W Policji zapewne będzie to wyższa kwota, gdyż w roku bieżącym nie zabezpieczono tam np. środków na realizację wzrostu kwoty bazowej dla pracowników KSC.

Jako Strona społeczna podjęliśmy wówczas jednobrzmiące stanowisko o podtrzymaniu postulatu podwyżki o 550 zł w roku bieżącym i potrzebie kształtowania wydatków od przyszłego roku na poziomie 8% budżetu MON.

Postulat kształtowania funduszu płac pracowników RON na poziomie 8% budżetu MON traktowany jest przez nas jako rozwiązanie systemowe. MKK od 2015 roku zgłaszała taki postulat, kiedy skierowała do najwyższych władz w państwie pracowniczą petycję. Niestety, chociaż w trakcie prowadzonych wcześniej w MON rozmów w tym zakresie propozycja ta postrzegana była jako dobre rozwiązanie – dotychczas w MON nie podjęto konkretnych decyzji, żeby ten kierunek działania urzeczywistnić.

Na tym zakończył się NASZ – Strony społecznej udział w tych quasi negocjacjach, bo MON kolejnych rozmów ze Stroną społeczną nie podjął…

Nie odnosimy się do prób podjętych przez MON, które miały na celu rozbicie jedność związkowej, bo to – w naszej ocenie – świadczy tylko o braku argumentów ze strony MON wobec ZZ i było działaniem analogicznym, jak rozmowy Rządu z NSZZ „Solidarność” w sytuacji, gdy nie udało się osiągnąć porozumienia w ramach Rady Dialogu Społecznego. Efekty takich działań Rządu znamy z ubiegłego roku, jak również mamy na co dzień obserwując rozmowy Rządu z przedstawicielami oświaty.

TARCZA wraz z pozostałymi organizacjami wchodzącymi w skład MKK na przesłane pismo MON o spotkanie na linii MON – MKK w dniu 21 lutego b.r. odpowiedziała negatywnie, bo nie chcieliśmy rozbijać jedności związkowej w resorcie. Za innych nie odpowiadamy, chociaż naszą odpowiedź negatywną do MON, przesłaliśmy wówczas – do wiadomości – władzom pozostałych związków zawodowych.

Ostatecznie – po miesiącu od ostatniego spotkania – w dniu 19 marca 2019 r. Minister Obrony Narodowej podjął jednostronnie decyzję o podwyżce 288 zł, zamiast od początku deklarowanej kwocie 300 zł. Uważamy, że sposób jej ustalenia i przekazania do wiadomości był ze wszech miar nieprawidłowy, dlatego nie dziwimy się emocjom niektórych działaczy w tym zakresie. W latach poprzednich deklarowane przez MON kwoty podwyżek trafiały w pełnej wysokości do pracodawców, czego przykładem może być ubiegłoroczna podwyżka w kwocie 200 zł, która nie została obniżona. Dlaczego w tym roku zrobiono to inaczej? 

Ta kwota podwyżki nie jest przez nas – MKK akceptowana, bo taką być nie może w kontekście dotychczasowych prowadzonych rozmów i zajmowanych przez nas stanowisk. Nawet na propozycję Strony społecznej zejścia z 600 do 550 zł – MON nie wykazał jakiejkolwiek woli osiągnięcia porozumienia.

MON nie skorzystał również z możliwości wprowadzenia podwyżki w kwocie 600 zł od lipca b.r., co z pewnością zostałoby przez pracowników przyjęte z satysfakcją. Takim działaniem mógłby pokazać, że jest pro pracowniczy, bo przecież nie jest tajemnicą, że forum TARCZY jest codziennie  monitorowane pod względem pracowniczych nastrojów. Działając w tym kierunku, MON mógłby Stronie społecznej wskazać, że zrealizował postulat wielu tu piszących, bo uczestnicy forum TARCZY są internetową reprezentacją pracowników resortu obrony narodowej! Takim papierkiem lakmusowym nastrojów naszego środowiska!

Dlaczego jednak MON tego nie zrobił?

Odpowiedź może być jedna:

Bo nigdy nie miał zamiaru tego robić… chyba, że w sytuacji BEZWARUNKOWEJ zgody Strony społecznej na podwyżkę 200 zł w roku przyszłym. A na to nie było i nie ma zgody Strony społecznej.

Ostatecznie Minister Błaszczak odciął się również od prowadzonych wcześniej rozmów ze Stroną społeczną. Nie spotkał się i nie zorganizował kolejnego spotkania, w trakcie którego Strona społeczna zostałaby poinformowana o ostatecznej decyzji Ministra…

O tej decyzji Strona społeczna została poinformowana pismem Pełnomocnika MON a na spotkanie z Ministrem Błaszczakiem czekamy już prawie… 15 miesięcy – od 9 stycznia 2018 r. (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
206 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Rysiek
6 kwietnia, 2019 14:52

Właściwie co tu komentować?? To nie były żadne negocjacje płacowe, gdyż już w ubiegłym roku – i bez konsultacji ze zz – zapadła decyzja o tegorocznej podwyżce…. Chociaż nie do końca, bo to swego czasu narodził się program wzrostu wynagrodzeń, akceptowany – w świetle kamer – przez przedstawicieli NSZZ PW oraz wojskową Solidarność, który – przypominam – zakładał: Coroczne zwiększanie limitu środków na wynagrodzenia o 5% ponad ustawowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w latach 2017-2019. Zamierzenia na lata 2017-2019 były w tym programie następujące: Szacunkowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem zakładanych wskaźników ustawowych: w 2017 r. – ok. 210 zł w… Czytaj więcej »

Jasiu
6 kwietnia, 2019 18:35
Reply to  Rysiek

Jak czytam Ciebie to albo jesteś debilem, albo tracisz pamięć. Kto występował przed kamerami w 2016 r. Może zapomniałeś, to popatrz na zdjęcia spod RON chyba, że twój szef Marek był w Solidarności, lub Jagiełło, czy Czesia, czy Krzysztof są zdjęcia dokumenty a dlaczego nie ma nich członków Solidarności. Bo uznaliśmy, że nic szczególnego nie osiągnęliśmy w tych uzgodnieniach i uznaliśmy, że nie ma się czym chwalić w przeciwieństwie do innych organizacji związkowych. Nie byłbyś sobą, gdybyś nie atakował i kłamał w żywe oczy oraz przekręcał fakty. Pokazujesz tu wszystkim, jaki jesteś słaby. Wszyscy wiedzą, że jesteś sfrustrowany i przegrany.… Czytaj więcej »

eric
6 kwietnia, 2019 20:30
Reply to  Jasiu

„A dzięki tej Solidarności, którą opluwasz dostawałeś co roku przez cztery lata podwyżki. Może nie za duże ale były i są.”
Jasiu co Ty palisz?! Zmień dilera…
Podwyżki dzięki Solidarności HAHAHAHA dawno się tak nie uśmiałem…
Tak jak i w tym roku podwyżka dzięki wam HAHAHA.
Zrozum to, MON od 4 lat daje tyle ile chce, związki nie ugrały pracownikom nawet 1 zł.
Spójrz na oczy wreszcie…
Ciekawe czym się wykażecie, jak niedługo wejdzie ustawa, która mówi, że dodatek stażowy, jak i premia nie mogą się wliczać do zasadniczej.
Wtedy większość będzie miała minimum krajowe…

6 kwietnia, 2019 22:40
Reply to  eric

Naprawdę @ericu uważasz, że premia nie będzie mogła być wliczana do wynagrodzenia minimalnego?

Grzesiek
7 kwietnia, 2019 06:24

Premia też nie będzie wliczana.nie w 2020 zapewne, tylko dlatego, bo poszczególne składniki wynagrodzeń będą wyłączane stopniowo!!!!!!!!!!! A co do podziału.ja powiedziałem, że wywołam burzę, jeśli równanie będzie tak przeprowadzone jak wcześniej.i pismo jutro wysyłam w odpowiednie miejsce.kogo i do kogo chcecie równać?? Tych, co mieli maksy i teraz dostali kolejne kategorie zaszeregowań!!!! Hipokrytami jesteście!! Kłamcami.wy wprost ludziom ściemniacie, że nigdy nie było opcji 600!!!! Ostatnie spotkanie Tarczy… ale dobrze, że są jeszcze tablice. zz odjebały w tym roku taki nr co do podwyżek i co do ich podziału, że ku… zasługujecie na bana.i jeszcze okłamujecie ludzi… wy na spotkaniach… Czytaj więcej »

Rysiek
7 kwietnia, 2019 08:45
Reply to  Grzesiek

No żesz……….k…a mać……
Brak mi słów……

Jasiu
7 kwietnia, 2019 07:17
Reply to  eric

Ja nie muszę się niczym wykazywać. Ja mam najniższe wynagrodzenie na poziomie 2450 zł (minimalna 2250 zł) i to w tej chwili jest jakieś minimum, które mnie udało się wywalczyć i na drugi rok zrobię wszystko aby te wynagrodzenie zasadnicze jeszcze bardziej wzrosło. A to, że masz czy będziesz miał minimum krajowe – to te pretensje nie do mnie. Zapisałeś się do złych związków, którzy cię źle reprezentują albo słuchasz złych doradców takich, jak tu na stronie Tarczy. Sama książkowa teoria a żadnej praktyki. I dlatego w niektórych JW pw mają dzisiaj poniżej 2300 zł na zasadniczej. Tylko nieznajomość przepisów… Czytaj więcej »

7 kwietnia, 2019 10:18
Reply to  Jasiu

Napisałeś @Jasiu: „Podam przykład z jednej JW, gdzie Pracodawca chciał zatrudnić więcej pracowników niż miał na funduszu płac. Co zrobił, zawołał mądre związki i obciął każdemu pracownikowi premię z 10 na 8%.” Zaiste, super to przykład działania wytrawnego działacza mądrego związku zawodowego. Zabierać wszystkim pracownikom po 2% premii regulaminowej, by tworzyć dodatkowe stanowiska, na które pracodawca nie ma funduszu płac. Chciałbym tylko wskazać, że liczba zatrudnienia bazowego (LZB) jest – zgodnie z właściwą decyzją Ministra – NIEPRZEKRACZALNĄ liczbą stanowisk pracowników RON obejmującą stanowiska etatowe i poza etatem. Mam również nadzieję, że MON przydzielając środki na jednorazowe wypłaty zgodnie ze stanem… Czytaj więcej »

Rysiek
6 kwietnia, 2019 22:22
Reply to  Jasiu

Jak czytam ciebie to dochodzę do wniosku, że jednak jesteś i kłamcą i debilem a oto dowód: cyt.: …”Z działaczami spotkał się wiceminister Bartłomiej Grabski. Rozmowy zakończyły prowadzone od miesięcy negocjacje w sprawie podwyżek dla cywilów zatrudnionych w wojsku. Porozumienie z MON podpisały NSZZ PW i „Solidarność”. – Wspólnie z najliczniejszymi związkami zawodowymi opracowaliśmy program „105+” , który zakłada jeszcze w tym roku podwyżkę pensji średnio o 250 złotych dla większości pracowników cywilnych. Siedem tysięcy cywilów służących na tak zwanych stanowiskach krytycznych otrzyma wynagrodzenie wyższe o około 350 złotych – mówił na spotkaniu z mediami Bartłomiej Misiewicz, rzecznik MON. Wynegocjowany… Czytaj więcej »

Jasiu
6 kwietnia, 2019 18:42
Reply to  Rysiek

Kiedyś Ci ujawnię, kto by hamulcowym i dlaczego do tego doszło a może się domyślasz.
Szklana kula ci nie powiedziała.
Czy znowu zmienisz bieg historii pod publiczkę i poszukasz winnych gdzie ich nie ma.
A teraz myśl intensywnie.???????????

Rysiek
7 kwietnia, 2019 09:20
Reply to  Jasiu

Napuszczać ludzi na siebie to wy potraficie doskonale.
Gdzie was tego uczą??
Ale dobrze…. Bardzo dobrze….
Ja dawno ostrzegałem niektórych przed fałszywymi „przyjaciółmi”.

eric
6 kwietnia, 2019 20:32
Reply to  Rysiek

Krótko i na temat.
A nie jak ten artykuł o niczym… Albo próba ratowania „twarzy” związków… Które w tym roku dali plamę po całości…

Beti
6 kwietnia, 2019 17:15

O tym wszystkim już wiemy. Nie wałkujmy więcej tego tematu.
Co związki zamierzają zrobić w tej sytuacji?? Jakie kroki przedsięwziąć?!
Nikt się z nami nie liczy. To jest żenujące.
Rozmowy, spotkania i wielkie nic z tego wynika….
Ja jednak uważam, że było brać 550 a za rok negocjować więcej niż 200.
A tak mamy 288 a za rok może wielką figę. 🙁

Jasiu
6 kwietnia, 2019 18:46
Reply to  Beti

Trzeba było ale dla niektórych ta kwota była za mała.
To jest tak samo, jak w tej chwili z nauczycielami. Jednym wystarczy średnio około 580 zł podwyżki a inni chcą 1000 zł.
I co jest teraz lepsze. Niech każdy sobie sam odpowie.

6 kwietnia, 2019 19:35
Reply to  Jasiu

Oczywiście pisząc o średnio około 580 zł masz pewnie na myśli to, co mówiła Pani Rafalska a mianowicie:
Łączny wzrost wynagrodzeń w latach 2017-2019 o kwoty:
stażysty – 515 zł;
kontraktowego – 529 zł;
mianowanego – 601 zł;
dyplomowanego – 706 zł.
Dodać te cztery kwoty i podzielić przez 4, i wyjdzie Ci… 588,5 zł czyli ok. 580 zł.
W MON już też w przeszłości mieliśmy takich magików, którzy ustalili w ten sposób bazowe wynagrodzenie dla pracowników WOG-ów.
Są nawet na to dokumenty… 🙂

Jasiu
7 kwietnia, 2019 06:49

Nie mam na myśli Rafalskiej tylko tych „reformatorów” z RON z pewnych związków, którzy nagle chcą tysięcy złotych podwyżek. Ja do tych magików się nie zaliczam. Ja powiedziałem jasno swojemu szefowi. Ja te 600zł przyjąłbym od lipca i zawalczyłbym o większe podwyżki na 2020 r. ale przy stole większość ilościowa z Solidarnościowej delegacji zadecydowała, że popieramy pozostałe związki. Zawsze można zapytać u źródła, czyli u Mirka kto miał jakie zdanie. Wszystkie 6 związków było za odrzuceniem propozycji, to i Solidarność nie chciała się wyłamać. Nieraz warto posłuchać tych z boku „podpowiadaczy” na ucho, co podpowiadają rozsądnie. A jak byśmy się… Czytaj więcej »

7 kwietnia, 2019 10:00
Reply to  Jasiu

@Jasiu, czy nie za bardzo przejaskrawiasz tutaj roli TARCZY, czy MKK w tych rozmowach? Widzę, że próbujesz zasugerować, że przez nas nie została przyjęta propozycja 600 zł?! A gdzie wy i NSZZ PW mieliście rozum? Faktem jest, że wypowiedzieliśmy się w tej kwestii pierwsi ale przecież nie musieliście pójść tą drogą. Nigdy nie zabieraliście głosu z konkretnymi propozycjami jako pierwsi, bo zazwyczaj oczekujecie na to, co powiedzą inni a potem… wpisujecie się w treści, które zostały wcześniej przez inne związki wypowiedziane. Nigdy, odkąd pamiętam nie przygotowaliście jakiejkolwiek propozycji zmian do PUZP i akurat Twoje refleksje nad tym, co w przeszłości… Czytaj więcej »

Rysiek
7 kwietnia, 2019 12:46

Zgoda – tak właśnie jest…..
Pominę to, że ostrzegałem iż ten Twój „przyjaciel” nóż ci w plecy wsadzi, w najmniej spodziewanym momencie….
Dowiedzieliśmy się z waszych wypowiedzi tego wszystkiego, co chcieliście przed nami ukryć i na tym zakończmy.
A na pytanie, co robić może nam ci, którzy tu zaglądają podpowiedzą….
Ich sugestie są cenne i należy je wziąć pod uwagę…
Liczymy wszyscy także na to, że ZK tego związku przedstawi publicznie program dalszych działań….

Jasiu
7 kwietnia, 2019 16:19

Nie przejaskrawiam tu roli Tarczy, tylko pokazuję teraz prawdę, kto ile chciał i dlaczego nie doszło do podwyżki od lipca. Znowu zmyślasz, to wy lawirujecie pomiędzy NSZZ PW a Solidarnością. I teraz swoją porażkę zresztą nie pierwszą od 2016 roku zachowujecie się, jak byście nie mieli pojęcia o realnych podwyżkach w RON i chcecie przerzucić porażkę, jak w latach poprzednich na inne związki. A mówiłem Mirkowi, nie słuchaj nikogo – zaproponuj naszą wersją nie będę się wyłamywał. To chyba wy wszyscy prosiliście Mirka zaproponuj, jak ty to widzisz. A kto, jak nie Mirek zaproponował napisanie pisma do Ministra spotkanie z… Czytaj więcej »

7 kwietnia, 2019 21:30
Reply to  Jasiu

Napisałeś, że „…tylko pokazuję teraz prawdę, kto ile chciał…” a ona jest taka, że my – MKK chcieliśmy to, co zostało zapisane tutaj: https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2019_01_25/20190123_Stanowisko_MKK_w_zakresie_wzrostu_plac.pdf Natomiast Waszego stanowiska próżno gdziekolwiek szukać, bo go w ogóle w trakcie tych rozmów nie było. Dlatego właśnie prosiliśmy Mirka, żeby cokolwiek powiedział, wymienił jakąkolwiek kwotę podwyżki… i to właśnie potwierdzasz, pisząc: To chyba wy wszyscy prosiliście Mirka zaproponuj, jak ty to widzisz. Następnie naciskałeś Mirka, żeby podał kwotę A mówiłem Mirkowi, nie słuchaj nikogo – zaproponuj naszą wersją… i co usłyszeliśmy… Czy nie brzmiało to, że może być (i tu padła kwota, której nie wymienię,… Czytaj więcej »

Rysiek
7 kwietnia, 2019 12:35
Reply to  Jasiu

Dobrze, że w końcu zmusiłem cię do tzw. puszczenia farby… Bo ta – przez was skrywana – prawda musiała prędzej, czy później wyjść na powierzchnię…. Wprawdzie żeście mnie tu wspólnie niewąsko skopali ale ja cały czas wierzyłem, że zwyczajne sumienie nakaże wam ją ujawnić… Gdy już jednak się to stało – na tym po prostu skończmy to wygrzebywanie prawdy spod pokładów ściemniactwa i absurdu. DOSYĆ…. Na tym zakończmy i zastanówmy się wspólnie co dalej. Wypada bowiem wierzyć, że wszyscy z tego wyciągniemy stosowne wnioski. Gdy to już nastąpi, będziemy mieli pewność, że popełnionych błędów nie popełnimy w przyszłości. Czy na… Czytaj więcej »

Jasiu
7 kwietnia, 2019 06:51
Reply to  Jasiu

Rysiu zapytaj wśród swoich komu było mało????????????????

7 kwietnia, 2019 10:08
Reply to  Jasiu

@Rysiu nie musi nikogo pytać, komu było mało. Oba stanowiska Strony społecznej zostały podpisane przez przedstawicieli wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych działających w RON. Dobrze, ze są one niezwłocznie zamieszczane na stronach internetowych ZZ, bo gdyby ich nie było – takie wpisy, jak Twój obecny mogłyby wzbudzać wątpliwości. Powszechnie znanych treści dokumentów i materiałów ze spotkań – nie zmienią dziś nawet te Twoje wpisy. Na zajmowanie odmiennych stanowisk niż pozostałe ZZ był czas w dniu: 23 stycznia, 29 stycznia, 14 lutego, czy 19 lutego. Wówczas tego nie zrobiliście. Może gdyby tak się stało np. podczas pierwszego spotkania – Minister podjąłby decyzję… Czytaj więcej »

Rysiek
7 kwietnia, 2019 12:19

Też prawda…

Jasiu
8 kwietnia, 2019 09:29

Uderz w stół a nożyce się odezwą.

8 kwietnia, 2019 10:47
Reply to  Jasiu

🙂

Grzegorz M.
6 kwietnia, 2019 19:06

Myślę, że ten wątek był potrzebny i to zdecydowanie wcześniej, gdyż czytając poprzednie wpisy można jednoznacznie stwierdzić, iż nie wszyscy mieli pełną wiedzę, jak te rozmowy wyglądały i jakie cele chciały osiągnąć strony. Niezaprzeczalnym faktem jest, że MON swój cel osiągnął, gdyż nie zamierzał dać nic ponad ustalone wcześniej 300 zł, a w sumie jeszcze tę kwotę realnie obniżył. Wszyscy czekamy, co zrobią związki – niektóre zapowiadają zdecydowane działanie, inne informują, że to jeszcze nie koniec. Myślę, że prawdy dowiemy się w maju lub czerwcu, bo wówczas należy się spodziewać reakcji związków, lecz czy pracownicy RON będą potrafili zjednoczyć swe… Czytaj więcej »

Rysiek
6 kwietnia, 2019 21:59
Reply to  Grzegorz M.

1/ Nauczyciele, Grześ swoich sił nie zjednoczyli, bo tam każdy o co innego walczy. W dodatku my często mylimy Solidarność – Oświatę należącą do FZZ z oświatową solidarnością, która właściwie już się ze stroną rządowa dogadała, pomimo tego ich strajku głodowego, który jakiś czas temu zawiesili. 2/ My też swoich sił nie zjednoczymy, bo są tacy, którzy do tego nie dopuszczą. Resort dobrze o tym wie. 3/ Straciliśmy szansę na poprawę zapisów płacowych w PUZP w oparciu o te 600 zł od lipca. Był czas aby ten problem załatwić z powodzeniem w 3 miesiące – w formie protokołu do układu,… Czytaj więcej »

Jasiu
7 kwietnia, 2019 05:53
Reply to  Rysiek

Jeśli mnie znowu tykasz, to ci pisałem, że ten działacz działa i robi wszystko żeby były dalsze rozmowy.
A ktoś od ciebie ze związku to podłapał i próbuje się podczepić na dalsze działania związku Solidarność.
Zapamiętaj sobie, tyle razy cię pouczałem, że głupek by zrozumiał. Ja nie muszę się Tobie tłumaczyć co my na dole, czy na górze opracowujemy.
Masz swoją Tarczę – to walcz. Co cię interesują obiboki z OWC, jak nazwałeś około 3700 pw.

Rysiek
7 kwietnia, 2019 08:36
Reply to  Jasiu

Nie nazwałem tak 3700 pw a jedynie tych nielicznych spośród nich, którzy do pracy w wojsku przychodzą aby odespać różne fuchy lub wypocząć przed ich podjęciem.
To problem nie tylko w tym środowisku dobrze znany i nie ma co udawać, że u nas go nie ma. Bo zz są także po to aby w pracy panowała dyscyplina i koleżeństwo oparte na zdrowych zasadach a nie cwaniactwo i nieuzasadniona roszczeniowość.

Jasiu
7 kwietnia, 2019 16:42
Reply to  Rysiek

(…-MK)
Niestety, nie mogłem tego puścić a na przyszłość zastanów się – zanim jeszcze coś tutaj napiszesz. MK.

Jasiu
8 kwietnia, 2019 05:53
Reply to  Jasiu

(…-MK)
Teraz trzeba się zając dalszymi działaniami w sprawie podwyżek i PUZP.
I my to robimy rozmawiając z Rządem.

8 kwietnia, 2019 07:24
Reply to  Jasiu

@Jasiu, przestań.
Właśnie usłyszałem wypowiedź z wczoraj szefa oświatowej Solidarności, który powiedział, że:
Osiągnęliśmy 100% skuteczności negocjacji, bo z takim założeniem przyszliśmy do negocjacji i nie było powodu, by nie podpisać.

Dlatego, gdy teraz czytam, że również Wy zajmujecie się dalszymi działaniami w sprawie podwyżek i PUZP… i też rozmawiacie z Rządem o pracownikach RON – już mam poważne obawy. Może przedstawisz te Wasze propozycje zmian do Układu, bo jakoś nigdzie ich nie widać chyba, że chcecie zaakceptować propozycję, którą przygotuje MON…
Całe szczęście, że zmiany w Układzie muszą podpisać wszystkie strony PUZP.

Jasiu
8 kwietnia, 2019 09:12

I te zmiany do PUZP zaklepiesz tak samo jak „służyłeś” w NSZZ PW. I dlatego mamy takie buble z wynagrodzeniami czy premiami. Obawy masz a kazaliście przemawiać Mirkowi, bo ma dobre pomysły. Czyżbyś miał tak krótką pamięć. Nie porównuj mnie czy nas do Solidarności Oświatowej. Napisałem Ci jasno – my Solidarność Toruńsko – włocławska nie zaakceptowaliśmy a moje miasto ma najwięcej zamkniętych szkół co to znaczy czyli popiera działania OPZZ I FZZ . Wystarczy trochę poczytać na stronach Solidarności w regionach a wtedy nie będziesz puszczał kłamliwych informacji ale z tego jako Tarcza najbardziej słyniecie. A kto cię upoważnił do… Czytaj więcej »

8 kwietnia, 2019 10:47
Reply to  Jasiu

@Jasiu, a w którym miejscu ja komentowałem to, co robi Twój Kolega z „S”?! To, że proponowaliśmy, aby – w imieniu Strony społecznej – wypowiadał się Kol. Mirek było naszym ukłonem do „S” jako największego związku w Polsce. Oczywiście, alternatywnie mógłby się za Stronę społeczną wypowiedzieć Kol. Zenon J., jako przewodniczący największej organizacji związkowej w RON. Czy myślisz, że gdyby zaszła taka potrzeba – pośród działaczy MKK nie znalazłoby się kilku, którzy mogliby zaprezentować wspólne stanowisko Strony społecznej? Jeżeli tak – to jesteś w błędzie… Jak już wcześniej tutaj pisałem – nas interesują fakty… i zaręczam Ci, że nie chciałbym… Czytaj więcej »

8 kwietnia, 2019 13:11

A poniżej, jak członkowie oświatowej „S” oceniają działania swojego przewodniczącego:
https://wiadomosci.wp.pl/strajk-nauczycieli-2019-ryszard-proksa-wkurzyl-zwiazkowcow-z-solidarnosci-cios-w-plecy-6368087377237633a

Jasiu
9 kwietnia, 2019 06:28

A np. post z 8 kwietnia godz. 13.11 Co to za rewelacje. Po prostu jest demokracja i każdy ma prawo powiedzieć, co mu się nie podoba. Bardzo się cieszę, że może ten bastion KK w końcu ruszy dupę i zacznie działać a nie tylko liczyć na doły, żeby pracowały na wizerunek „S”. Dlatego wskazałem źródła, żeby każdy mógł sobie poczytać, co kto myśli o podpisaniu przez Rysia Proksę Porozumienia. I tu znowu miałem rację. Czas pewnych leśnych dziadków minął. Nie będę wymieniał z nazwisk. A czy nadal będzie szefem Oświatowej Solidarności – to zdecydują delegaci lub bardziej prościej, po prostu… Czytaj więcej »

Rysiek
9 kwietnia, 2019 18:18
Reply to  Jasiu

No to w końcu wyszło ….szydło…z worka…
Lepiej później niż wcale…

Jasiu
8 kwietnia, 2019 06:29
Reply to  Jasiu

Napisanie na stronie Tarczy prawdy nie ma miejsca .To sorry Winetu.

8 kwietnia, 2019 07:34
Reply to  Jasiu

Takie teksty, jak próbujesz tutaj przecisnąć – powinieneś zgłosić właściwym organom, zaczynając od słów:
„Uprzejmie donoszę…”
My się tutaj tym nie zajmujemy…
Sorry, to nie to okienko.

Jasiu
9 kwietnia, 2019 08:13

Ja nie jestem wojskowym żeby tak robić i dostawać za to awanse lub nagrody.

Sfrustrowany
6 kwietnia, 2019 20:22

Jesteśmy mniej warci niż krowa, na którą ma być 500+
Gdyby jeszcze to 300 (czyt. 288) było prawdą….

eric
6 kwietnia, 2019 20:39

Panie Marku, to prawda, że już kasę na przyszły rok, której jeszcze nie mamy, a jak będzie to nie wiadomo jaka, ZZ już rozdzieliły?!
Już nawet podjęliście podobno decyzję komu będziecie równać…
Ja aby mam prośbę, weźcie to róbcie po ludzku, albo zostawcie ten podział dowódcom, bo wy nie macie pojęcia o tym… Co widać po równaniach w tym roku…
Przestańcie dzielić ludzi!
Bo cały czas to robicie.
Aby jak najwięcej Kasy dla swoich… Ogarnijcie się…
Wkoło słyszę równania i równania i 4 lata nie możecie wyrównać… Żenada…

pracownik
7 kwietnia, 2019 08:01

Jasiu, Rysiu i Zbysiu chcę zorganizować dla was spotkanie na żywo dacie sobie po pyskach i może w końcu będzie spokój a kto wie może to spotkanie będzie podwaliną ligi MMA w RON.

A tak na serio nie możecie sobie jak cywilizowani ludzie zadzwonić do siebie i wygarnąć tylko zaśmiecacie kolejny wątek?
Panie Marku interweniować, bo to sensu nie ma i jest wręcz szkodliwe, bo już ludzie nie wchodzą w sekcje komentarzy, bo się starsi panowie tam kłócą i szkoda tego czytać.

Opamiętajcie się.

7 kwietnia, 2019 10:23
Reply to  pracownik

Dziękuję @pracowniku za te słowa.
Mam nadzieję, że trafią one do niektórych. Natomiast, gdy taka sytuacja będzie się w komentarzach w dalszym ciągu utrzymywała – po prostu zrezygnujemy z opcji komentowania na tym forum, na rzecz częstszego zamieszczania nowych aktualności.
A kolejna aktualność już się pojawi w przyszłym tygodniu.

Rysiek
7 kwietnia, 2019 20:14

A mnie sie wydaje, że do tych ”niektórych” powinny trafić zupełnie inne wypowiedziane tu słowa….
Co zaś do zamknięcia tego forum z czym się od jakiegoś czasu nosicie…
Jakoś latami nie wadziło wam, że niektórzy tu nie przebierali w słownych inwektywach i pomówieniach.
Przeszkadza wam to teraz, gdy krytyka zaczyna was dosięgać.

Jasiu
8 kwietnia, 2019 09:33

A miały być aktualności zrobione od nowa w zeszłym tygodniu. Mało wiarygodny się stajesz Marku. I co teraz mam rację. Nauczyłem się od was punktować wasze błędy jak wy mnie. Podoba ci się to.

8 kwietnia, 2019 10:50
Reply to  Jasiu

Miała być nowa aktualność i została ona zamieszczona w dniu 6 kwietnia.
A w tym tygodniu będzie zamieszczona kolejna.

Rysiek
7 kwietnia, 2019 20:09
Reply to  pracownik

Ci starsi panowie kłócą się o priorytety w działalności związkowej na związkowym forum. Gdy zechcecie utworzyć forum pracowników wojska – typowo informacyjne to ja tam nie będę miał być może czasu, ani chęci wchodzić, ani tym bardziej go zaśmiecać. Tu mam, bo to – jak na razie – forum mojego zz… Jeżeli ma być ono jednak pozbawione dyskusji o sprawach istotnych – to na co ono komu?? Możemy po prostu zakończyć tym, że naliczeniowa kwota podwyżki na każde stanowisko wyniosła w tym roku 288 zł… W sierpniu podamy informacje o wysokości jednorazówki i na tym koniec… Takie forum, jak widać… Czytaj więcej »

Tomasz
7 kwietnia, 2019 18:35

Czy jest plan ZZ zrzeszonych w MKK na inne działania niż te rokrocznie powtarzane, o których już wiemy, że są całkowicie nieskuteczne?

7 kwietnia, 2019 21:40
Reply to  Tomasz

Oczywiście, że jest i już niedługo będzie realizowany.

Jasiu
8 kwietnia, 2019 06:44

Będzie realizowany plan ewakuacji Tarczy.

8 kwietnia, 2019 07:50
Reply to  Jasiu

Jesteś jak zwykle niedoinformowany.
W ciągu ostatnich dni przybyli nam nowi pracodawcy… ale akurat to nie pasuje do Twojej teorii. 🙂

Jasiu
8 kwietnia, 2019 09:34

Znowu byli wojskowi z Bydgoszczy.

Rysiek
7 kwietnia, 2019 21:02

Z ostatniej chwili: Strona rządowa doszła do porozumienia z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Porozumienia nie podpisał natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Oznacza to, że jutro w większości szkół nauczyciele będą strajkować. A oto niektóre komentarze na gorąco: ~Jan- To koniec nszz Solidarność ~Cy in i- Proksa, powinni cię jutro wyrzucić! ~Drake- Solidarność jest skończona. Marionetki PiSu. ~Związkowi- Związkowcy wyrzućcie leśnego dziadka Prokse ~matka- i fajnie solidarność to łamistrajki ~Zdrajcom nie- Proksa na wózek ~Hania- Jestem w Solidarności nauczycielskiej. Czuję się oszukana przez Proksę. Juto strajkuję. Czytaj więcej na: https://fakty.interia.pl/polska/news-koniec-rozmow-rzadu-z-nauczycielami,nId,2925023?hkt=facts-1#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox Nie komentuję tego, bo nie… Czytaj więcej »

eelaa
7 kwietnia, 2019 22:20
Reply to  Rysiek

Ryszard Proksa – Kandydat do Rady Powiatu. Pozycja Nr 1 PIS.
I wszystko w temacie podpisu.
(Został radnym)

7 kwietnia, 2019 22:59
Reply to  eelaa

A głogowska oświatowa „S” już wcześniej nazywała to sabotażem i domagała się rezygnacji przewodniczącego.
Więcej:
https://finanse.wp.pl/strajk-nauczycieli-ryszard-proksa-wyrasta-na-drugiego-po-annie-zalewskiej-najwiekszego-wroga-nauczycieli-6366836714645633a

Jasiu
8 kwietnia, 2019 06:36

Zajmij się Tarczą i jej dalszym działaniem a pozostałe związki zostaw w spokoju, tym bardziej te, o których nie masz pojęcia o ich strukturach.
(…-MK)
Zacząłeś usuwać moje nie wygodne posty. Brawo Marku. A ja myślałem, że to w końcu niezależne od przynależności związkowej forum Tarczy.
(…-MK)

8 kwietnia, 2019 07:45
Reply to  Jasiu

Nie piszę tutaj niczego od siebie a jedynie fakty.
Ty również tak uczyń i pisz o tym, co jest, co się wydarzyło i nie obrzucaj innych organizacji odnośnie tego, czego nie rozumiesz.
Masz możliwość pisania o swoim Związku, swoich działaniach na rzecz Pracowników RON i tego od Ciebie zapewne tutaj wchodzący oczekują.
Chociaż o „S” to dzisiaj od rana jest na każdym kanale.
Jesteście bardzo medialni…

Rysiek
8 kwietnia, 2019 07:39

Przewodniczący jednak nic sobie z tego nie robi i właśnie z szerokim uśmiechem podpisał stosowne porozumienie z rządem….. https://fakty.interia.pl/polska/news-szczegoly-porozumienia-rzadu-z-oswiatowa-solidarnoscia,nId,2926411?hkt=facts-1#iwa_source=bloczek_poczta Powracając do tematu…. To, co się tu powyżej w postach naszych działaczy związkowych objawiło jest ważne i istotne dla zrozumienia naszej sytuacji. Jedynie odważne zmierzenie się z tą prawdą – daje nam nadzieję na przyszłość. To smutna ale i optymistyczna historia…. Nieco wysiłku kosztowało mnie jej odsłonięcie i wyszedłem z tego procesu poobijany ale i wewnętrznie wzmocniony… Jak ja to wszystko postrzegam? Postrzegam to jako przejaw naszych rzeczywistych dążeń i marzeń z jednej strony oraz miałkości przyziemności i braku profesjonalizmu z… Czytaj więcej »

Jasiu
9 kwietnia, 2019 08:37
Reply to  Rysiek

Co za nagła zmiana stanowiska. Jak ujawniłem prawdę – to też winni NSZZ PW i Solidarność. Do końca życia byś gówno wiedział o negocjacjach i kwocie 600 zł. Żebym nie chciał „oczyścić duszy” i wyjawić tobie prawdę, jak twoi koledzy z Tarczy ciebie i pw oszukali. Jakie knowanie. Co ty piszesz, chłopku. Przecież przez waszą nieudolność i mącenie pozostałym związkom – nie dostali pw podwyżki po 600 zł. Te porównania do czego doprowadziły do tego, że mamy 288 zł podwyżki a nie 425 zł, jak w MSWiA. Teraz plujesz na NSZZ PW i Solidarność i chcesz się przyłączyć do tych… Czytaj więcej »

9 kwietnia, 2019 13:52
Reply to  Jasiu

@Jasiu, wiem, że ciężko się jest przyzwyczaić do nowego sposobu działania. Wcześniej opierałeś swoją działalność na przysłuchiwaniu się innym i akceptowaniu tego, co wybierała większość organizacji. A teraz dodatkowo się od Ciebie wymaga, żebyś przygotował i przedstawił coś od siebie. Przyzwyczaisz się i do tego. Zbyt długo już pracownicy czekali na zmiany w zakresie PUZP, na wyższe płace, na poprawę swoich warunków pracy, na ekwiwalentny system wynagradzania za wykonywaną pracę… Najwyższy czas, żeby zrobić coś razem, bo razem – to znaczy szybciej, czyli bez zbędnej zwłoki na myślenie, co by tu zrobić coś, czego jeszcze nikt dotychczas nie zrobił. W… Czytaj więcej »

Jasiu
9 kwietnia, 2019 16:00

I tym właśnie się różnię od takich, jak Ty Marku, Mirek, Zenek i jeszcze te towarzystwo oczekujących analizujących i śpiących działaczy. Na barykady i zadyma pod ministerstwem. Jak nie umieją rozmawiać przy stole. Przecież to taki prosty sposób zlikwidować pieprzoną jednorazówkę i dołożyć parę groszy i zrobić podwyżkę od lipca. I damy sobie spokój na ten rok 150 zł. I zabezpieczyć 650 zł x 45732 x 12 miesięcy = około 357 mln zł… to taka filozofia. Trochę mniej podwyżki i nagród dla zawodowych oraz nagród w MON i starczy dla cywili po 400 zł na podwyżki i po 250 zł… Czytaj więcej »

Rysiek
9 kwietnia, 2019 15:59
Reply to  Jasiu

Jeżeli już to po raz kolejny rozdrapujesz – to ja też napiszę kilka słów prawdy o tym, co się wydarzyło. Byłem od początku przeciwnikiem jakiejkolwiek współpracy z wami, bo bylem przekonany, że z wami współpracować nie można. Marek uważał, że trzeba dla zachowania jedności i ten swój pogląd wprowadził w życie. Przez moment nawet wydawało się, że ta jego koncepcja zabiegania o wyższe wynagrodzenia zrealizuje się. To było wówczas, gdy wspólnie podpisano zadania na te 550 zł. Miałem za złe ZK, że opuścil o te 50 zł, bo w moim mniemaniu był to wyraz słabości. W przekonaniu innych był to… Czytaj więcej »

Smerf - ważniak.
11 kwietnia, 2019 08:15
Reply to  Rysiek

Jak zwykle tonący łapie się brzytwy i znowu przekręcasz fakty ale do tego się przyzwyczaiłem jesteś przegrany ze strajkiem głodowym (a może jest tylko wietrzenie lodówki) mam nadzieje, że wiesz, że w lodówce rządzi lód (to jest jedyne miejsce, gdzie rządzi lud) i jesteś przegrany, bo twój scenariusz nie został zrealizowany a był taki: albo 600 zł albo odchodzimy od stołu i powiem Ci, jak tak spokojnie sobie to wszystko układam do kupy – to wychodzi mi, że lepiej by było, jakby Marek nie słuchał takich doradców, jak ty i sam wziął to wszystko w swoje ręce i napewno by… Czytaj więcej »

Rysiek
11 kwietnia, 2019 17:15

Napisałeś: …”jesteś przegrany, bo twój scenariusz nie został zrealizowany a był taki: albo 600 zł albo odchodzimy od stołu i powiem Ci, jak tak spokojnie sobie to wszystko układam do kupy – to wychodzi mi, że lepiej by było, jakby Marek nie słuchał takich doradców, jak ty i sam wziął to wszystko w swoje ręce i napewno by więcej załatwił, niż te twoje mądre pomysły.” Faktycznie – był podobny i nie został zrealizowany, bo przeważył inny pogląd. Pogląd o wspólnym z wami działaniu, który zawiódł nas na manowce, bo żeście nas w …. zrobili. Gdyby zrealizowano mój scenariusz, to choćbyśmy… Czytaj więcej »

Jasiu
8 kwietnia, 2019 06:09
Reply to  eelaa

Pięknie wszyscy piszecie. Popatrzcie kto reprezentował OPZZ pani Dorota Gardiasz kandydatka z SLD do parlamentu polskiego. Towarzysz Broniarz i tak mógłbym wymieniać wiele innych nazwisk. Nie bronię Rysia Proksy, bo Solidarność z mojego terenu (Jurek Wiśniewski szef NSZZ Solidarności Toruńsko -Włocławskiej strajkuje) i wyłamał się z uzgodnień. To jednak chyba jest demokracja w związkach. Kto chce to popiera tych na górze. I to samo jest w RON. Ja się nie zgadzam z pomysłami szefa ale jako członek Prezydium mam prawo uczestniczyć w spotkaniach. A to, że mówię prawdę, zapytajcie szefa KS PC MON kol Mirka, jak co roku dostaje od… Czytaj więcej »

8 kwietnia, 2019 07:31
Reply to  Jasiu

Nie Pani Gardiasz a Gardias, i nie OPZZ – tylko FZZ… 🙁
Ale dla Ciebie, co to za różnica, prawda?

Jasiu
9 kwietnia, 2019 06:32

I tak czerwona jak cegła. Zresztą tak samo, jak Broniarz SLD. Apolityczni związkowcy. Śmiech na sali.

Jasiu
9 kwietnia, 2019 08:16

Nie. Bo to związki komunistyczne z PRL.

Adamo
10 kwietnia, 2019 19:10
Reply to  Jasiu

A Solidarność to kiedy powstała, jak nie w PRL? Fuck logic

Jasiu
11 kwietnia, 2019 06:54
Reply to  Adamo

Powstanie związków w PRL a poglądy i reprezentowanie pracowników to dwie inne sprawy.

Rysiek
11 kwietnia, 2019 17:17
Reply to  Jasiu

No to w końcu gdzie byli ci TW, bo się pogubiłem???

Jasiu
8 kwietnia, 2019 06:42
Reply to  Rysiek

A wiesz Rysiu ile idzie na płace co roku dla tych nauczycieli .88mld 270mln zł na 2mln pracowników oświaty.Podziel to na 12miesięcy i zobaczysz jak jest średnia płaca za 72 godziny pracy około 3700zł . Ty tego nawet nie masz za cały miesiąc pracy czyli 168 godzin .I teraz jest to sprawiedliwe ,że bronisz obiboków a negujesz pracowników OWC.. Widzisz prosty przykład i masz co chciałeś.

8 kwietnia, 2019 07:48
Reply to  Jasiu

72 godziny przed tablicą…
Widzę, że zaczynasz nauczycielom zazdrościć, podobnie jak wcześniej żołnierzom.
Przecież 40 lat temu miałeś wybór…

Jasiu
8 kwietnia, 2019 09:36

Jak bym słyszał niektórych pracodawców.
Mógł pan podpisać i by dzisiaj pan był na emeryturze.
Ale nie każdy ma dwa lewe ręce do pracy.

informatyk TOAW
8 kwietnia, 2019 11:32
Reply to  Jasiu

Znasz Jasiu takie powiedzenie: „Obyś cudze dzieci uczył”?

TOAW
8 kwietnia, 2019 18:00
Reply to  Jasiu

A czy Pan Jasio to wie o tym, że nauczyciel mimo tego, że ma te np. pensum 18h w tygodniu, to i tak naprawdę pracuje jeszcze dodatkowo drugie tyle? Pewnie Pan Jasio nie wie o tym. Ludzie mają klapki na oczach i jak koń się zachowują. Wioo i do przodu. Warto szerzej na to zwrócić uwagę. Nikogo nie krytykując ale przygotowanie do pracy i realizacja zadań po pracy nauczyciela i np. stróża – to niebo i ziemia. Przepraszam ale ktoś, kto nie ma pojęcia o zawodzie nauczyciela i przelicza jego pensję na ilość godzin lekcyjnych w szkole… Smutne ale prawdziwe.… Czytaj więcej »

Jasiu
9 kwietnia, 2019 07:00
Reply to  TOAW

O czym ty TOAW piszesz .jakie pensum .Nawet połowę z tego nie pracują .8 lat byłem Szefem Rady Rodziców w jednej ze szkół w mojej miejscowości i bardzo często przebywałem w szkole i widziałem pracę niektórych nauczycieli a zwłaszcza jak były długo na przód zapowiadane kontrole z Kuratorium . Tak się składa ,że moja córka opuszczając te szkole wychodziła z dość dobrą średnią w szkole i wiesz co się działo na lekcjach Beatka tym słabszym uczniom pomoże .i zostawała po lekcjach i kto chciał to przychodził na dodatkowe „Korki”. Pytam a gdzie byli Ci nauczyciele. Dlaczego nie napiszesz ,że nauczyciele… Czytaj więcej »

Rysiek
9 kwietnia, 2019 08:43
Reply to  TOAW

Mnie nie uraziłeś. Osobiście mam ogromny szacunek do nauczycieli, których osobowość i praca a przede wszystkim ogromna życiowa mądrość sprawiły, że pomimo bujnej i chmurnej młodości – wyszedłem, jak się to mówi „na ludzi” a mogłem naprawdę źle w życiu skończyć. Czasami się zastanawiam czy tacy nauczyciele jak ci, na których ja trafiłem jeszcze są w tym zawodzie… Czy byłoby obecnie możliwe aby dyrektor szkoły „zdjął” z trawnika zupełnie zapitego swojego ucznia i na własnych plecach zaniósł go do własnego domu aby tam wytrzeźwiał ?? Czy możliwe jest aby tak pokierować zachowaniem tego ucznia, że wydobył się z początków alkoholizmu… Czytaj więcej »

Kolo
8 kwietnia, 2019 07:29

Wkurzam się, pracownicy cywilni wojska cały czas mają zarobki oscylujące w najniższej krajowej, za wyjątkiem Warszawy.
To jest jakaś kpina. Niech pokażą księgowego, informatyka lub kadrowca, którzy w cywilu dostają na rękę 2000 zł.

8 kwietnia, 2019 07:57
Reply to  Kolo

@Kolo i tak będzie dopóki niektóre organizacje będą podążać jedynie krok w krok za wzrostem płacy minimalnej, bądź stawiać postulaty na poziomie zwiększających się co roku kosztów utrzymania…
Kiedyś wystarczyło 100 zł aby ogłosić sukces podwyżki, teraz niektórzy do podwyżek zaliczają wypłaty jednorazówek…
Za rok, dwa jednorazówek nie będzie, bo stany żołnierzy mogą się zwiększyć… ale zaległości w płacach będą takie, że i te 600, o które występował w tym roku MKK – nie będzie już wystarczało!
A teraz taki @Jasiu pisze, że 600 zł to astronomiczna kwota.
Zobaczymy, jakie skutki zmian będą, gdy strony rozpoczną negocjowanie zmian w PUZP.

pracownik
8 kwietnia, 2019 08:42

Panie Marku, kim jest ten cały „Jasiu” – to ktoś z Solidarności?

8 kwietnia, 2019 10:28
Reply to  pracownik

Tak, to członek wojskowej „S”a jednocześnie członek Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON NSZZ „Solidarność”.

Jasiu
9 kwietnia, 2019 07:20

Może napiszesz Marku coś więcej o mnie. Ile odznaczeń, kogo znam, ile dowódców wyleciało z RON przez mnie, że OWC udało się uratować dzięki mnie, że pewien skład był do likwidacji i do dziś 200 pw ma pracę. Tylko na to cię stać. A to, że wygrywam proces za procesem z pracodawcami czy to, że jestem u siebie – i w tych JW, gdzie mam organizacje – bardzo skuteczny. (…-MK) Chociaż sprawiedliwie mówiąc, pewną wiedzę w niektórych tematach masz. Pisz dalej a napewno będziesz miał coraz więcej do powiedzenia zwłaszcza tam, gdzie mamy swoje organizacje. Ja nie muszę się martwić… Czytaj więcej »

9 kwietnia, 2019 13:20
Reply to  Jasiu

@Jasiu, było pytanie do mnie skierowane, więc odpowiedziałem.
Jakby się ktoś zapytał, czy jestem członkiem TARCZY, też bym odpowiedział, że tak i pełnię funkcję przewodniczącego.
Chyba się nie wstydzisz, że jesteś członkiem Prezydium?
Odnośnie reprezentatywności? @Jasiu, ja nie będę się pchał z TARCZĄ tam, gdzie nas nie chcą, albo o nas w ogóle nie wiedzą.
Pracujemy w obszarze uregulowań określonych prawem i tego wymagamy również od pracodawców.

Jasiu
9 kwietnia, 2019 16:10

To ja też najpierw zadam sobie pytanie a potem na nie odpowiem.

Rysiek
9 kwietnia, 2019 15:38
Reply to  Jasiu

1/ Gdzie masz tą reprezentatywność swojej organizacji, bo napewno nie w 1 RBL-ogu i do czego jest ci ona tak bardzo potrzebna, bo napewno nie do podziału środków na wynagrodzenia… 2/ Podaj chociaż 3 sprawy, które założyłeś jako związkowiec i wygrałeś /nr sprawy i nazwa sądu/ a ja sobie to sprawdzę, bo jestem ciekawy Twojej działalności. 3/ to jakie masz te odznaczenia i medale?? Pochwal się – niech wszyscy wiedza i podziwiają. 4/ Tym składem, który rzekomo uratowałes nie wydziwiaj i historii do tego nie dokładaj, bo w śmieszność popadasz. Jak jesteś taki kozak, to który z rozwalonych w moim… Czytaj więcej »

Jasiu
9 kwietnia, 2019 07:06
Reply to  pracownik

Nie z PZPR.

Rysiek
8 kwietnia, 2019 08:59

Zgoda – i to trzeba właśnie zrobić. W oparciu o tą planowaną podwyżkę w roku przyszłym a także efekty tegorocznej, należy tak zmienić zapisy płacowe w PUZP aby z początkiem roku przyszłego mogły one wejść w życie, mając pełne pokrycie finansowe… Należy także podjąć poważne rozmowy merytoryczne z resortem dotyczące możliwości zwiększenia nakładów na wynagrodzenia jeszcze w tym roku, w takiej formie, jaka będzie praktycznie do zastosowania możliwa. I jeszcze jedno… Jeżeli ta zapowiadana – 500 złotowa podwyżka wynagrodzeń w przyszłym roku nie wypali – to chce otwartym tekstem przekazać, że my – pracownicy resortu obrony narodowej – urządzimy decydentom… Czytaj więcej »

informatyk TOAW
8 kwietnia, 2019 11:36
Reply to  Kolo

W takim razie jestem wyjątkiem, bo dostaję 4105 brutto na etacie st. informatyka w WKU, to zależy tylko od dowódcy, wprawdzie to są podwyżki kosztem moich kolegów i koleżanek, którzy nie są informatykami.

WKU_TOAW
8 kwietnia, 2019 13:41

To faktycznie jesteś wyjątkiem. Powiedz tylko w jakim województwie tak dużo płacą informatykom w TOAW.
Pozdrawiam – też kolega informatyk.

informatyk TOAW
8 kwietnia, 2019 17:28
Reply to  WKU_TOAW

Małe miasto około 70 tys. mieszkańców, na wschodzie.

Adamo
10 kwietnia, 2019 19:15

Dostaję więcej i się zwalniam. Za takie pieniądze nie robi się informatyki. Dowódca tyle razy mówił o „wyrównywaniu wynagrodzeń”, że już dłużej nie czekam.

pracownik
8 kwietnia, 2019 10:28

Uchwała Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Wojska

http://www.nszzpw.pl/aktualnosci.nowosc.574.0.html

Rysiek
8 kwietnia, 2019 11:05
Reply to  pracownik

I ok…
Mnie się ta uchwała podoba…
Nie podoba mi się jedynie fakt, że nie ma w niej słowa o wspólnym związkowym działaniu.
O zaproszeniu do współdziałania innych funkcjonujących w resorcie zz.
Wielka szkoda…
Wydaje się jednak, że pozostałe zz powinny rozważyć możliwość włączenia się w te organizowane przez NSZZ PW przedsięwzięcia, odrzucając wszelkie anse i uprzedzenia.
Tam bowiem, gdzie toczy się walka o nasze interesy – powinniśmy być razem i wspólnie o to zabiegać.
Tak mi się wydaje….

8 kwietnia, 2019 12:16
Reply to  Rysiek

Myślę @Rysiek a wręcz mam pewność, że dobrze Ci się wydaje. Na chwilę obecną władze NSZZ PW nie zapisały tego w swoim stanowisku, gdyż nie wiedziały, jak zachowają się pozostałe organizacje działające w RON. Kontaktowałem się już z Kierownictwem NSZZ PW i zadeklarowałem nasze – TARCZY uczestnictwo w ich przedsięwzięciach. Wskazano mi, decyzje o wspólnym działaniu mają zapaść na Zarządzie Głównym – po okresie konsultacji z organizacjami zakładowymi, które obecnie się odbywają i zebraniu informacji o skali ich zaangażowania i zainteresowania ze strony organizacji zakładowych. Niewątpliwie, im więcej związków zawodowych będzie w to zaangażowanych, tym większy będzie to miało wydźwięk.… Czytaj więcej »

Jasiu
9 kwietnia, 2019 07:23
Reply to  Rysiek

A dla mnie to coroczna propaganda, z której nic wynika. Działania ZG, żeby pw wiedzieli, że coś niby robią.
A ewentualnie z tej uchwały odpowiada mnie punkt 5.

Rob
8 kwietnia, 2019 19:10

A może by tak poprzeć nauczycieli, przecież nas też płaszczak wyru… ł

Specjalista
8 kwietnia, 2019 20:15

Jakie podwyżki 300 zł jak u mnie w jednostce, to ze skutkami 150 zł netto… Reszta idzie na tzw. skutki wszystkiego.
Dwa – dlaczego nie procedujemy wprowadzenia nowego PUZP???
Jest to najważniejsza czynność, od której należy zacząć. Nawet jak będziemy żebrać i gdy dostaniemy np. 1000 zł podwyżki – to na konto wpłynie nie więcej niż 500 zł netto, co np. w moim przypadku spowoduje wynagrodzenie netto rzędu 2500 zł.
Nie wiem, kto te średnie liczy, skąd te 4000+ brutto ale może warto zacząć ze sobą rozmawiać?
Zapytać nas, którzy płacą składki, czego oczekujemy, jakich zmian?

8 kwietnia, 2019 21:05
Reply to  Specjalista

@Specjalisto, nasz projekt zmian od grudnia leży w MON, bo posiedzenia w zakresie negocjacji nad PUZP – zgodnie z decyzją MON – zwołuje Pełnomocnik MON.
Wiadomo nam, że w listopadzie ub.r. zbierane były od wojskowych pracodawców propozycje zmian do Układu ale od tego czasu minęło już tyle czasu, że pewnie teraz trzeba robić zmiany do zebranych propozycji zmian…
Również uważamy, że w pierwszej kolejności należy dokonać zmiany PUZP ale – jak to się mówi – do tanga trzeba dwojga… 🙁
co – w tej sytuacji – oznacza zgodną wolę Strony resortowej i Strony społecznej.

Rysiek
9 kwietnia, 2019 08:16

Należy jednak dodać, że my wcale nie musimy czekać na podjęcie działań ze strony resortu… Sprawa ma się bowiem tak, że każda ze stron tego układu a ścislej – każdy z jego sygnatariuszy ma prawo wezwać pozostałych sygnatariuszy układu do stosownych rozmów nad zmianami do układu w każdym czasie… Nie jest też tak, że to resort ma tu wiodąca rolę i te rozmowy organizuje. On je organizuje na podstawie jednostronnej decyzji ministra, nie mającej żadnego prawnego uzasadnienia. Bo to np. my – jako związek i sygnatariusz tego układu możemy wezwać pozostałych do rozmów, przedstawiając ich zakres oraz problematykę oraz proponując… Czytaj więcej »

Beti
9 kwietnia, 2019 08:40

Trochę marne te poczynania NSZZ:
Przekazanie informacji o sytuacji materialnej pracowników członkom państw NATO.
Oni to mają gdzieś 🙁
Wystąpienie do Prezydenta?
A cóż on pomoże?
Pikieta przed siedzibą MON w maju.
Czemu nie już, na gorąco?? Czekać do maja? Nauczyciele już drugi dzień strajkują, no i pewne ustępstwa są na ich rzecz. A tu czekanie do maja.
Konsultacje z pracodawcą. Przecież z pustego i Salomon nie naleje.
Tu trzeba ostrych działań.
A nie rozciąganie w czasie.
Czas wyjść na barykady.
Pracownicy są w kiepskich nastrojach.
Nie jest im smutno.
Są wkurzeni.

pracownik
9 kwietnia, 2019 16:24
Reply to  Beti

To są tak zwane „działania pozorne”. Polecam dzisiejszy wywiad p. Zenona J. w radiu wnet. Miał czas antenowy i co? i mówi o tym, że pracownicy wkurzyli się, bo im Minister obiecał 300 a dał 288 i ludzie chcą swoje 12 zł…. Ludzie, co ten człowiek gada! w ogóle opis wywiadu wprowadza w błąd! bo jest napisane: „Gość Poranka WNET mówi, że po podwyżkach spośród ok. 46 tys. pracowników wojska ok. 36 tys. zarabia ponad 2600 zł netto.” Zresztą, polecam to posłuchać i wyciągnąć wnioski. Mimo chęci, Pan Zenon niestety nie potrafi sprawnie przekazać informacji KLUCZOWYCH a gada o detalach.… Czytaj więcej »

Rysiek
9 kwietnia, 2019 22:16
Reply to  pracownik

Zgoda… My Pana Zenka znamy nie od dziś i wiemy na co go stać. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że ten związek znalazł się aktualnie w niezłym dole i doszło w nim – podobnie, jak i w wojskowej Solidarności do polaryzacji stanowisk. Ten nacisk zdeterminowanych członków i działaczy sprawia, że chociaż kulawo i niezbornie oni próbują coś robić. Pytanie jest takie… Mamy ich pozostawić, czy wspólnie pójsść tą samą drogą, gdy wydają się gotowi do podjęcia konkretnych działań?? Aby sprawdzić ich prawdziwe intencje, nie potrzeba zbyt wiele. Wystarczy zgłosić chęć wspólnego wielopłaszczyznowego protestu. Wówczas okaże się, czy są oni… Czytaj więcej »

Smerf - ważniak.
11 kwietnia, 2019 13:07
Reply to  Rysiek

Kogo ty chcesz pozostawić dwie największe organizacje w RON.
Ciebie Rysiu nawet nie stać na dobrego mecenasa, żeby ci napisał opinię prawną. Nie stać ciebie na kilka dojazdów do Warszawy. Tak samo, jak było cię nie stać w Konfederacji Pracy na dojazdy, czy na hotel.
O czym ty piszesz i mówisz. Najpierw obrażasz dwa związki, które działają od lat 90-tych a teraz nagle chcesz się do nich przykleić. Pokaż swoją siłę związkową.
Powtarzam to po raz enty. Przecież z Solidarnością Ci nie po drodze. Walcz, to może do mojej emerytury doczekam się większych podwyżek załatwionych przez Tarczę.

Rysiek
11 kwietnia, 2019 17:06

Długo na ten sprawdzian nie musieliśmy czekać.
Oto prawda o zz w wojsku…

eric
9 kwietnia, 2019 19:47

Nie odpowiedział mi Pan na pytanie:
„Panie Marku, to prawda, że już kasę na przyszły rok, której jeszcze nie mamy, a jak będzie to nie wiadomo jaka, ZZ już rozdzieliły?!”
Dzięki Jasiu, że po części mówisz, jak było z 600 zł od lipca.
Może napisze Pan Marek w końcu prawdę. Ale widzę, że jest chyba nie wygodna…
Temat drążę dlatego, że mnie ktoś pozbawił tej możliwej podwyżki!
Tak samo, jak i z podziałem tego 288 zł… I (pożal się boże) równaniem…

9 kwietnia, 2019 20:40
Reply to  eric

Widzę, @eric, że masz takie wybiórcze postrzeganie wpisów zamieszczanych na ty forum. Trzy dni temu pisałeś: Jasiu co Ty palisz?! Zmień dilera… a teraz: Dzięki Jasiu, że po części mówisz, jak było z 600 zł od lipca. Odnosząc się do Twojego pytania odpowiem Ci, że na chwilę obecną zakładamy, że przyszłoroczna podwyżka – pomijając jaka kwota to ostatecznie będzie a zapewne nie niższa niż 500 zł – powinna pójść za wdrożenie zmian do PUZP. Takie stanowisko zakładaliśmy również na rok bieżący i zapisaliśmy je w naszym stanowisku. Wyjątkowo przedstawialiśmy naszą koncepcję dokonanie podziału, gdyż zakładaliśmy, że zmiany PUZP w I… Czytaj więcej »

eric
10 kwietnia, 2019 16:15

Nie wybiórcze, tylko mam swoje zdanie i nie ze wszystkim muszę się z kimś zgadzać.
A prawda jest taka, że Pan i reszta związków ukrywa przed nami prawdę.
Wybiórczo to Pan odpowiada na komentarze…
Ale jak już ktoś Panu to napisał, chyba brak argumentów…
Wdrożenie zmian. no tak kolegom przez 4 lata wyrównywaliście (podnosiliście stawki) teraz w PUZP będziecie walić kasę…
Też pewnie kolegom…
A Ci, co mieli najniższe stawki dalej przy tym zostaną, aby tworzycie dysproporcje płacowe między ludźmi…

Jasiu
11 kwietnia, 2019 06:44

To jest tylko Marku twoje pobożne życzenie, że całe 500 zł ma iść na PUZP. Ja np. nie będę się z tym zgadzał. Przez wiele lat Dowódcy, Komendanci doprowadzili celowo swoimi decyzjami do różnic na tożsamych stanowiskach a związki cicho siedziały. Nie wszystkie, bo niektórzy działacze związkowi, jak ten Jasiu tu nie lubiany – robił, co roku wyrównanie dysproporcji płac a co niektórzy przejadały te środki a teraz ja mam zabierać tym najniżej zarabiającym, żeby np. kierownikom czy referentom wyrównywać dysproporcje płac a w PUZP wszystkie strony muszą wyrazić na to zgodę. Tak, czy nie Marku. A co z ujednoliceniem… Czytaj więcej »

11 kwietnia, 2019 09:42
Reply to  Jasiu

Widzę @Jasiu, że wybiórczo czytałeś propozycje zmian zgłoszone przez nas – MKK do Układu w dniu 17 grudnia 2018 r.
Pisząc o zmianach w PUZP, nie mówimy o wyrównywaniu dysproporcji ale o nowej siatce płace…
Nie pisz co Ty chcesz, tylko pisz, co chce „S”, bo – jak widać – nie zawsze to idzie w parze.
Z Twoich wpisów też wynika, że Ty w negocjacjach chciałeś co innego niż to, co przedstawialiście na spotkaniach.

odchamiacz kulturowy.
11 kwietnia, 2019 13:32

Muszę się przyznać bez bicia – nie czytałem.
Jak przyjdzie czas PUZP – to się z nimi zapoznam.
Na razie jestem w RON na drugiej części Dziadów i nie wiem, czy nie zostanę jeszcze na przedstawieniu Skąpiec.

Kasia.
11 kwietnia, 2019 15:56

widzisz to jest tak samo jak twój Rysiu.
Jak wiatr wieje………….

Rysiek
11 kwietnia, 2019 19:43
Reply to  Kasia.

To niby co – jak wiatr wieje?? W czym ja te swoje poglądy tak zmieniłem?

odchamiacz kulturowy.
12 kwietnia, 2019 06:20
Reply to  Kasia.

A może ja zrobiłem zwykłą prowokację i napisałem głupstwa.
I teraz Marek się przekonał, jakim jesteś kumplem. Najpierw psy na nim wieszałeś za brak podwyżki od lipca, chciałeś się wypisać z Tarczy a teraz dla zatuszowania – atakujesz mnie i Solidarność, i szukasz winnych gdzie indziej, w innych związkach.
A tak naprawdę do końca nie wiesz, jaka jest prawda z tym 600 zł.
W pełni się pod wpisem Kasi podpisuję.
Atakuj teraz Kasię………….

Rysiek
10 kwietnia, 2019 06:38
Reply to  eric

Eric i Grześ – po prostu napiszcie otwartym tekstem ile zyskaliście brutto do zasadniczej przy tej ostatniej podwyżce a będziemy wszyscy wiedzieli, w którym kierunku poszło u was to myślenie decydentów. To żadna tajemnica.
U mnie wszyscy w I etapie otrzymali po 220 zł do zasadniczej + skutki, czyli łącznie po 286 zł brutto, co daje ok. 203 zł na rękę.
W II etapie niektórym jeszcze nieznacznie podniesiono do ponad 300 zł….
Opisaliśmy to szczegółowo na tym forum.
A jak to było u Was i co wywołało tak negatywne nastroje??

eric
10 kwietnia, 2019 16:09
Reply to  Rysiek

Rysiu, ja dostałem 201 zł do zasadniczej, jestem młody mam 10 lat wysługi, więc u mnie nie było dużo skutków i gdzieś reszta kasy poszła…
U mnie Rysiu, działacze Tarczy, którzy byli już wcześniej w jednostce, powiedzieli na co ma iść przyszłoroczna podwyżka, chodzi o równania…
Powiem Ci lepiej, w każdej jednostce mówią co innego, tzn. chyba to, co ludzie chcą usłyszeć 🙂

Rysiek
10 kwietnia, 2019 17:47
Reply to  eric

Kurde – chyba nieco przesadziłeś…
Jak 201 do zasadniczej?
201 zł??
Może jeszcze 3 grosze??
Pogięło ich?
No chyba, że miałeś dotychczas np. zasadniczą 1999 zł albo np. 2099 zł co jest też cymbalstwem….
201 do zasadniczej?
O żesz ty ……
To ile masz tej zasadniczej teraz i jaką macie premię?

eric
11 kwietnia, 2019 20:05
Reply to  Rysiek

Sorki Rysiu, pomyliłem się, dostałem dokładnie 202 zł podwyżki do zasadniczej.
Mam 10 % premii i wysługę 10 lat.
Czekam na aneks do umowy…
Zasadniczą mam teraz 2437 zł…

Rysiek
12 kwietnia, 2019 08:10
Reply to  eric

Dzięki za to info. Dalej nie pytam, bo nie chodzi tu o to aby czyjąś tożsamość do końca ujawniać. Ja – po tej ostatniej podwyżce – podobnie, jak kilkuset pozostałych pracowników ochrony mam podstawy 2300 zł. O stażu nie wspominam, bo mam go zapewne więcej niż Ty lat życia i nie jest on – w moim przypadku – istotny. Jedynie dodam, że najniższa obecnie zasadnicza w moim zakładzie to 2280 zł i ma ją kolejne kilkuset pracowników w tym np. portierzy, pracownicy magazynowi, konserwatorzy itp. Napisze także szczerze, że naszym zamiarem było danie każdemu w I etapie po 200 zł… Czytaj więcej »

Grzesiek
10 kwietnia, 2019 18:32
Reply to  eric

Ja 202. A osoby, które dostały 370 zł musiały dostać inne kategorie zaszeregowań!!! Tak, tak Rysiu. Tak jest w 3 rblogu. Eric piszę prawdę. U mnie taka jedna pani.. wprost mówi wszystkim. 600 nigdy nie było takiej opcji… pokazywałem telefon i posty tego forum.komentarze Marka K… „nie prawda” takie równania są u nas od lat. Absurdy – tylko najgorsze jest to, że to zz robią, bo nikt inny.do tego kłamią bezczelnie kłamią… jak można okłamywać ludzi?? U nas jeden pracownik ma teraz wyższą stawkę, jak kierownik sekcji zabezpieczenia.. pisać dalej mi się nie chce. Mało już tu Rysiu jestem. Nie… Czytaj więcej »

Rysiek
12 kwietnia, 2019 08:27
Reply to  Grzesiek

Witaj Grześ. Nie odchodź chłopie, bo nie będzie tu nikogo, kto będzie w stanie zasadzić kopa każdemu, jak tylko zacznie lawirować i ściemniać. Wydaje mi się, że jesteś jeszcze młodym człowiekiem ale podziwiam tą Twoją cywilną odwagę. Właśnie tacy, jak Ty mogą z czasem skruszyć ten mur tumiwisizmu, pozoranctwa i ogólnej niemocy…. Widzę, że u Was tą kasę dzielono rzeczywiście po aptekarsku, bo co do jednej złotówki. Na miejscu gł. księgowego zakładu bym się na takie ściubienie nie zgodził, no ale obecne kompy wszystko przyjmą i naliczą. Może jednak pomimo Waszego żalu i zawodu podzielono ją właściwie?? Przyznaję, że i… Czytaj więcej »

Grzegorz M.
10 kwietnia, 2019 18:45
Reply to  eric

eric – może to marne pocieszenie ale ja równie dostałam jedyne 200 zł do zasadniczej. I do tego tylko wysługa, bo nie mamy premii.
Z tym, że Ci, którym wyrównane zostały dysproporcje dostali ok. 300 zł do zasadniczej. Dzięki temu, że dwie ostatnie podwyżki przeznaczone były między innymi na wyrównanie tych dysproporcji na tożsamych stanowiskach – kolejna regulacja płac już nie będzie musiała nic równać.
Stało się tak dzięki zrozumieniu problemu przez pracodawcę, jak również dzięki wyrozumiałości innych pracowników, a wierz mi – zgrzyt był i nie było łatwo.

Rysiek
10 kwietnia, 2019 08:08
Reply to  eric

Eric – zaręczam ci, że nikt jeszcze tej spodziewanej w przyszłym roku kasy nie podzielił…
Zamiar jest taki aby posłużyła ona poprawie płacowych zapisów PUZP, bo bezpośrednie przekazanie jej do zakładów – to mozliwość zarówno naprawy struktury wynagrodzeń, jak i jej totalnego pogięcia.
Pisał o tym Marek twierdząc, że taki właśnie jest zamiar związków z MKK.
Jak jednak będzie – tego obecnie nie wie nikt.

Tomasz
9 kwietnia, 2019 20:22

W celu lepszej czytelności Forum dla tych, których interesują wyłącznie sprawy pracownicze, uprzejmie proszę o założenie dwóch nowych wątków: Johny Superhero, w którym @Jasiu będzie mógł do woli uprawiać pseudointelektualny samogwałt i wszelkie inne odmiany narcyzmu i samouwielbienia „swojej osoby” oraz drugi wątek: Johny Asshole, gdzie wszyscy chętni będą mogli na @Jasia pluć i wylewać pomyje w najbardziej wyszukany sposób, czując się dzięki temu lepszymi. Założenie tych wątków pozwoli z jednej strony na szybsze dotarcie osób zainteresowanych do treści dotyczących problemów pracowniczych, bez ciągłego slalomu między krowimi plackami a z drugiej strony zainteresowani obrzucaniem się łajnem lub wpadaniem w samouwielbienie… Czytaj więcej »

Rysiek
9 kwietnia, 2019 21:58
Reply to  Tomasz

Fajnie to wszystko opisałeś. Nie byłoby dyskusji z tym naszym Jasiem, gdyby nie to, że to co on pisze – to insynuacje, kłamstwa i pomówienia nie tylko ad persona ale także te, dotyczące działalności związkowej. Gdyby wchodzili tu tylko tacy, jak Ty – Tomasz, to tej dyskusji z naszym Jasiem nie musiałoby być. Wchodzą tu jednak różni uczestnicy – także niezorientowani, niedoinformowani, nieco tym wszystkim zdezorientowani…. Dlatego tego, co ten nasz Jasiu pisze ja z reguły nie pozostawiam bez odpowiedzi. Jest z tego i taki pożytek, że wszyscy możemy ocenić jakich mamy działaczy związkowych a więc i efekty ich działań…… Czytaj więcej »

Tomasz
9 kwietnia, 2019 22:42
Reply to  Rysiek

To nie boks – tylko wrestling, nie faktyczne zmagania według zasad fair play, lecz zwykłe widowisko pod publiczkę.
Na dodatek, najczęściej żałosne widowisko i to w miejscu publicznym, a nie w biletowanej sali – wyłącznie dla amatorów takiej rozrywki.
Jeśli ma wielu kiboli – to według mnie, tym gorzej.

Rysiek
10 kwietnia, 2019 08:02
Reply to  Tomasz

Zgoda – pełna zgoda. To po prostu boli i uwiera, kreując obraz całego naszego środowiska w pokracznym świetle. Bo prawda jest inna. To prawda o tysiącach mądrych, pracowitych, zaangażowanych w pracę ludziach. Dokąd jednak oni wszyscy /z małymi wyjątkami/ będą taką, jak tu ma miejsce – sytuację tolerować a niektórzy będą tę eskalację durnoty i konfliktu jeszcze nakręcać – będzie, jak jest. Pan Jasiu jakiś czas temu został z tego miejsca wyproszony ale – jak widać – wcisnął się tu ponownie tylnymi drzwiami. Osobiście żadnego wpływu na to nie mam…. A kiboli ten nasz Jasiu ma i to sporo –… Czytaj więcej »

Jasiu
11 kwietnia, 2019 06:23
Reply to  Rysiek

Chociaż raz, Rysiu napisałeś prawdę o poparciu dla Jasia. Bo kibole znają się bardzo dobrze na tym, co Jasiu robi i ten Jasiu ma efekty i jest skuteczny, co nie można powiedzieć o Tobie, Rysiu, czy twojej Tarczy (z pewnymi wyjątkami, jak Marek, Marzenka, Dorotka itd.) A efektem niech będzie to, że my nie siedzimy (czyli tylko ja ) tylko cały czas działamy i dlatego w czwartek 18 kwietnia ma być spotkanie w RON. Nie wiesz przypadkiem, Rysiu kto to wszystko po cichu załatwia. Czy czasami niejaki Jasiu – ten od kiboli. I takie osoby, jak Tomasz, Rysiu, czy wiele… Czytaj więcej »

11 kwietnia, 2019 09:35
Reply to  Jasiu

@Jasiu, te 600 tys. „S” to lekka przesada i słowo „lekka” jest chyba nie na miejscu. Nie wziąłeś pod uwagę tych, którzy ostatnio się wypisali…
A może, żeby się przekonać, czy rzeczywiście Twoja obecność jest tutaj tak ważna – zrobimy eksperyment.
Przez miesiąc nie będziesz tutaj komentował i zobaczymy, czy wejścia na stronę nam się zmniejszą, czy wprost przeciwnie.
To, jak – wchodzisz w to? 🙂

Rysiek
11 kwietnia, 2019 16:39
Reply to  Jasiu

Widziałem was pod urzędem wojewódzkim w Warszawie. Nie powiem – przedstawiciel wojskowej solidarności mówił i najgłośniej, i najwyraźniej. Dlatego nawet taki głuchol, jak ja wszystko zrozumiał…. Miałem też okazję obserwować reakcję tam zgromadzonych aktywistów z całego regionu i nie tylko, bo nikogo więcej tam chyba nie było… Rozpoczęło się dobrze – oklaskami – zakończyło… konsternacją ogólną. Dlatego, że wypowiadający się jako największe przewinienie mon uznał fakt, że resort dał pieniądze na podwyżki zanim zakończyły się rozmowy… No i… że nie wiadomo dokładnie gdzie te nieszczęsne… 12 zł. Zdziwione miny i kwadratowe oczy zebranych to niezapomniane przeżycie. O komentarzach nie wspominam… Czytaj więcej »

Jasiu.
12 kwietnia, 2019 06:10
Reply to  Rysiek

Co ty możesz wiedzieć o Osowcu. Oczywiście pisma pisało wielu tylko, że bez żadnego skutku. Pojechały wtedy trzy osoby do Sekretarza stanu w MON – byłego generała Cz. PIĄTASA i po rozmowie generał Klecha dostał polecenie: w helikopter i w ciągu trzech dni raport, co można zrobić z Osowcem. Pójdę dalej ty, ani ci wielcy nie przedstawiliście żadnych dokumentów papierowych. Ja przedstawiłem wszystkie dokumenty, rozpoczynając od wydanych pieniędzy na skład Osowiec a kończąc na tym, ile będzie kosztowało przywrócenie np. rekultywacji lasów po JW. Na pewno zadasz pytanie, skąd miałem takie dokumenty. Dzisiaj ci mogę to ujawnić. Pewien mjr, którego… Czytaj więcej »

Rysiek
12 kwietnia, 2019 15:37
Reply to  Jasiu.

Nie neguje tego, że ktoś z was coś pisał, czy gdzieś jeździł.
Jednak nie wy byliście tymi, którzy doprowadzili do zmiany stosownej decyzji a paru posłów z OBN, z którymi resort musiał się liczyć.
Jak raz nie z opcji, którą tu tak wspierasz. I nazwiska, i interpelacje, i odpowiedzi na nie są przecież znane, więc nie przypisuj sobie zasług, których w istocie nie masz i miał nigdy nie będziesz.

Jasiu
12 kwietnia, 2019 21:56
Reply to  Rysiek

Jak zwykle ty wiesz wszystko lepiej.
Ty brałeś udział z Sekretarzem Stanu i ty mu nakazałeś i on zmienił decyzje.
A wiesz o tym, że było przygotowane pismo do Ministra ON przez Solidarność i do prokuratury wojskowej o bezpodstawne wywalenie około 200 mln zł w błoto z powodu remontów krótko przed likwidacją JW.
Zapytaj pana Dariusza K. z Osowca to on ci powie kto to załatwił.
A listy tych śmiesznych posłów mam do dziś u siebie w teczce.

13 kwietnia, 2019 11:30
Reply to  Jasiu

Pisałeś @Jasiu wcześniej o zmianie w 1.RBLog a fama mówi, że zmiana nastąpiła również w Giżycku?! Wiesz coś o tym? 🙂

Jasiu
13 kwietnia, 2019 17:45

Ale gdzie w WOG, czy w 15 Zmechanizowanej Brygadzie, bo w brygadzie była już dawno zmiana – nominacja generalska. Zobacz zmiany personalne w wojsku 2019 r. ale na razie jeszcze tam nic nie ma.

14 kwietnia, 2019 09:01
Reply to  Jasiu

W WOG. 🙂

Rysiek
14 kwietnia, 2019 13:48
Reply to  Jasiu

Było przygotowane ale nie wysłane….
To nie listy ale sejmowe interpelacje, na które odpowiadał minister…
Można się z nimi zapoznać bo nie stanowią żadnej tajemnicy
Jedna – posła z SLD a druga – posła z PO.
Obydwaj byli członkami SKON
Nie znalazłem interpelacji posła z PIS zapewne dlatego, że ministrem był wówczas śp B. Klich.

15 kwietnia, 2019 08:00
Reply to  Rysiek

Coś Ci z tym śp. chyba nie wyszło… ale może wiesz coś więcej… A jak już piszecie o interpelacjach poselskich, to przypomnę Wam, że o korzystaniu z obiektów sportowych m.in przez pracowników interpelację swego czasu napisało dwóch prominentnych posłów PiS, wskazując na możliwość rozwiązania problemu. Obecnie, gdy ta partia jest przy władzy a ci posłowie zajmują bardzo wysokie i decyzyjne stanowiska – NIC nie zrobiono aby pracownicy mogli z obiektów sportowych korzystać… I nie ma co się prześcigać, kto, co i jak, bo dla pracowników RON nigdy nie było dobrego czasu na to, żeby ich stan, liczebność i sytuację porządnie… Czytaj więcej »

Rysiek
15 kwietnia, 2019 17:27

Zgoda. Przepraszam bardzo Pana Klicha, bo nie o niego chodzi a jak jasno wynika z kontekstu mojej wypowiedzi – o min. Szczygło.

Jasiu
11 kwietnia, 2019 05:51
Reply to  Rysiek

Masz na myśli swoich kolegów z Tarczy przy ocenie jakich mamy działaczy związkowych, którzy Cię okłamywali z kwotą 600 zł od lipca. Ale nagle zmieniłeś nastawienie do Marka o 360 stopni i zacząłeś atakować tego, co ujawni ci prawdę. Brawo, właśnie pokazujesz tu czytającym z kim tak naprawdę jesteś.
Dla mnie jesteś, jak chorągiewka na wietrze.

11 kwietnia, 2019 09:25
Reply to  Jasiu

@Jasiu, 360 stopni sprawia, że się podąża dalej w tym samym kierunku…
360 stopni nie sprawia, że się zmienia nastawienie – ono w dalszym ciągu jest takie samo. 🙁

Smerf - ważniak.
11 kwietnia, 2019 13:28

Wiał halny i przekręcił te chorągiewki z 180 do 360 stopni.

Rysiek
11 kwietnia, 2019 16:57
Reply to  Jasiu

Sami sobie posprzątamy i ty tego za nas nie zrobisz. Chodziło o prawdę i ją poznaliśmy. Chodziło o prawdę, po to aby w oparciu o nią podejmować w przyszłości właściwe decyzje. My nadal jesteśmy na dorobku, nadal się wszyscy-WSZYSCY uczymy, nadal nabieramy doświadczenia…. Jeżeli o tym wiemy i bierzemy to pod uwagę – jest dobrze. Niejako w zarodku korygowane są pewne decyzje, czyny, postawy czy poglądy…. Nie zawsze przychodzi to prosto i łatwo. To szorstka przyjaźń, bo jedynie taka, która ma na celu wspólne dobro. Gdy wydaje się, że jest ono zagrożone – to wówczas potrafimy bezwzględnie i bez taryfy… Czytaj więcej »

odchamiacz kulturowy.
12 kwietnia, 2019 06:13
Reply to  Rysiek

Skoro masz takie zdanie o mnie, że ja jestem zagrożeniem – to życzę ci powodzenia w dalszej walce o pieniądze a zwłaszcza o dobre zapisy w PUZP.
Powodzenia.

Marek Kazimierczak
9 kwietnia, 2019 20:52

CZY MON REALIZUJE USTALENIA Z 2016 ROKU… W trakcie rozmów w 2016 r., gdy została przedstawiona propozycja MON o „corocznym zwiększaniu limitu środków na wynagrodzenia o 5% ponad ustawowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w latach 2017-2019” – jeszcze w trakcie tego spotkania wyrażałem swoje wątpliwości co do tego wskaźnika. Wynikało to z faktu, że ta wartość od lat nie jest już stosowana. Spodziewałem się, że w tym zakresie mogą być problemy. O latach 2017-2018 nie będę się wypowiadał, bo i tak MON uruchomił znacznie niższe środki niż te, które wynikały ze zwiększenia budżetu płac pracowników RON w ustawie budżetowej. Obecnie jednak,… Czytaj więcej »

Jan
10 kwietnia, 2019 13:44

220 brutto do podstawy ….
Żenada te podwyżki !

Rysiek
10 kwietnia, 2019 16:22
Reply to  Jan

A ile miałoby być, licząc przeciętnie 30% skutków?
Nikt przecież nie mówił, że będzie to 300 do podstawy.

Alterego
10 kwietnia, 2019 17:11
Reply to  Rysiek

300 do podstawy

Rysiek
10 kwietnia, 2019 22:14
Reply to  Alterego

To się ciesz ….

A to co jest??
http://www.nszzpw.pl/aktualnosci.nowosc.575.0.html
O czym Pan Skurkiewicz chce ze zz rozmawiać?
Dziwne to zaproszenie bez podania tematu i zagadnień, które resort chce omówić.
Ot tak sobie – pogadać?
Nie jesteśmy w nastroju Panie Ministrze….
No, chyba, że zechciał się Pan pochylić nad związkowymi postulatami
Jeżeli tak – to co innego….

Cienko to widzę. Zapewne przedstawiciele zz zostaną poinformowani, że resort z dezaprobatą przyjmuje to związkowe protestacyjne pomrukiwanie i nawołuje do odpowiedzialnych – czyli zgodnych z linią resortu działań.
Nic innego się nie spodziewam.

11 kwietnia, 2019 09:22
Reply to  Rysiek

Widzę, że nie dostrzegasz, że to okres przedświąteczny i zapewne Pan Minister chce się spotkać i podzielić jajeczkiem ze wszystkimi, z którymi prowadzi „współpracę”. O tym może świadczyć również miejsce tego spotkania.
Wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu ZZ z Komendantem 2.RBLog i też strona związkowa otrzymała zaproszenie na spotkanie wielkanocne w dniu 18 kwietnia. Tylko, że Komendant oficjalnie zaprosił na spotkanie wielkanocne a nie na… spotkanie.
Zapewne ten dzień – 18 kwietnia – został wyznaczony w RON jako dzień spotkań wielkanocnych.

Rysiek
11 kwietnia, 2019 16:10

Czyli co??
Polacy – nic się nie stało?
Stało się….
Przy tym jajeczku poinformujcie go o rzeczywistych nastrojach wśród pw, które nie są chyba najlepsze.
Poinformujcie go również o tym, że ta wojna o wynagrodzenia dopiero tak naprawdę się rozpocznie a także o tym, że zamiast jajeczka z wybranymi – mógł je nam wszystkim sprezentować, zwiększając w kwietniu nakłady na premie czy nagrody…
Te parę milionów po pierwszym kwartale mógł już na to wygospodarować aby niejako zakryć tą resortową mizerię płacową….

Życzliwymi słowami i dyplomami uznania rodzin nie nakarmimy…

11 kwietnia, 2019 16:40
Reply to  Rysiek

Wczoraj się w RBLogu dowiedzieliśmy, że DSS zamierza oddać pracownikom 12 zł… 🙂

pracownik
11 kwietnia, 2019 20:02

Niech chcę ani grosza z tych 12 zł nie jestem majętny ale dziada ze mnie Zenek nie zrobi.

11 kwietnia, 2019 20:59
Reply to  pracownik

🙂

Jasiu
12 kwietnia, 2019 12:24

I co z tego, jak te pieniądze muszą iść na odprawy czy na nagrody Jubileuszowe.
Bo skoro JW wykazują, że nie mają środków na te dwa cele – to chyba nie będą wypłacać podwyżek z tych 12 zł swoim pracownikom.

12 kwietnia, 2019 12:53
Reply to  Jasiu

Oj, @Jasiu, no właśnie nie. Te 12 złotych powinno pójść na wynagrodzenia pracowników RON.
Od tego roku inaczej się zabezpiecza potrzeby na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe.
A to, że takie kwoty wykazuje się nadal w planach zatrudnienia wynika z faktu, że nie została zmieniona decyzja Nr 141 Ministra.
Podwyżka powinna być co najmniej w kwocie 300 zł, bo ona była cały czas wskazywana w trakcie spotkań, natomiast na pozostałe należności powinna iść kwota określana dotychczas jako „ponad 300 zł”…

Rysiek
12 kwietnia, 2019 15:12

Od tego roku inaczej się zabezpiecza potrzeby na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno rentowe. A to, że takie kwoty wykazuje się nadal w planach zatrudnienia wynika z faktu, że nie została zmieniona decyzja Nr 141 Ministra.

Możesz to zagadnienie nam przybliżyć??

12 kwietnia, 2019 15:35
Reply to  Rysiek

@Rysiu, po co? Przecież już tu na forum o tym pisałem i w aktualnościach po spotkaniach ale wówczas Ty wskazywałeś na zasadność zabezpieczania środków z podwyżki na nagrody jubileuszowe, czy odprawy emerytalno-rentowe…
I właśnie w tym nowym – a w zasadzie starym, sprzed lat – rozwiązaniu wprowadzonym obecnie w ron dostrzegaliśmy m.in. możliwość dokonania wyższych podwyżek, pomimo nie zabezpieczenia odpowiedniej kwoty na etapie planowania budżetu.
O tym nowym rozwiązaniu jest mowa w decyzji budżetowej na rok 2019, więc zaglądnij pod poniższy link:
http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2019/01/poz17decNr13sig_3.pdf

Rysiek
12 kwietnia, 2019 20:58

Właśnie tak… Tak też z tego, co przedstawiałem uczyniono w MSWiA, rozdysponowując te 300 zł podwyżki od stycznia tego roku z tym, że pobrano 14 a nie 12, jak u nas złotych… Co zaś do tej decyzji to cyt: § 9. 1. Limity wydatków w § 401-004 „Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń bez pracowników opłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela”, w § 401-006 „Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń… Czytaj więcej »

13 kwietnia, 2019 10:56
Reply to  Rysiek

Za taką odpowiedź i trwanie przy swoim, mógłbym odpowiedzieć: Rysiu – siadaj – pała. 🙂 Widzę też, @Rysiu, że chcesz pobierać tutaj oficjalnie korepetycje w zakresie finansów… Od początku Minister Błaszczak informował, że na podwyżkę jest kwota „ponad 300 zł”. W trakcie rozmów, ta kwota już zmalała do poziomu „300 zł”, która miała zabezpieczyć wszystkie składniki wynagrodzenia tj. premia, wysługa itd. w skutkach stałych) dla każdego pracownika – w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Nic się nie mówiło o pozostałych należnościach ze stosunku pracy ale to naturalne, bo – w świetle tych zapisów, które zacytowałeś – one nie szły do jednostek, tylko… Czytaj więcej »

Rysiek
13 kwietnia, 2019 12:02

Nie bardzo wiem za co ta pała i co pokręciłem. To, co mówił Pan minister – to mówił i nikt nie wie, ile tego miałoby być „ponad 300”. To wcale nie musiały być a nawet nie były te 12 zł. Skąd o tym wiecie?? Najlepiej zapytajcie o to Pana ministra. Skończyło się na 300 zł na wszystko wcale nie jedynie na skutki stałe zwiększenia zasadniczych. Dokładnie na wszystko, jak w MSWiA i oni również ubrali z tych 300 i to więcej od nas o 2 złote, co można na stronie zz w tym resorcie dokładnie wyczytać. Myślałem, że przedstawisz mi… Czytaj więcej »

13 kwietnia, 2019 12:48
Reply to  Rysiek

Nie pisz mi bzdetów, bo tylko szkoda mojego czasu… Jak w 2017 r. Minister Macierewicz powiedział, że podwyżka do zasadniczej wyniesie 150 zł to nikt nic nie skubał a dla 20% wysługi i premii stanowiło podwyżkę 195 zł i to znaleźć w tabelce na stronie mon.gov.pl W zeszłym roku ile było na etat? Nie wiem dlaczego czepiasz się tych złotówek w zasadniczym? Byłeś przy stole negocjacyjnym, więc trzeba było zaproponować zaokrąglanie do pełnych 10 zł poziomu WZ. A z tych 12 zł akurat dla @erica mogłoby trafić nie 1 zł a 10 zł do zasadniczej… U Ciebie te 10 zł… Czytaj więcej »

Rysiek
13 kwietnia, 2019 13:05

Jak powiedział, że podwyżka do zasadniczej….
A, no właśnie i to kończy tą dyskusję
A teraz ktoś to powiedział??
Co zaś do tej złotówki, czy dwóch do podstawy…
Uważam takie dzielenie za niepoważne żeby nie użyć mocniejszego słowa i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej…

Jasiu
12 kwietnia, 2019 12:07

Pozwolisz, że poruszę jeden wrażliwy temat, który poruszyłem w 2 RBLog. Zadałem pytanie panu Komendantowi, czy działacze związkowi z NSZZ PW co roku – oprócz nagród pieniężnych dla pozostałych pracowników – dostają dodatkowe nagrody w wysokości 1 tys. zł za działalność związkową i co odpowiedział? TAK, przecież to nic dziwnego, bo jak się zwróci pańska organizacja – to też dam nagrody. Ja jestem tam najdłużej Przewodniczącym i obecny Komendant to chyba 6 z kolei. Ja nie świadczę pracy ale zgodnie z zapisami ustawy o związkach zawodowych, pracodawca powinien łożyć na moje wynagrodzenie od ilości członków. Ponieważ mam struktury w czterech… Czytaj więcej »

12 kwietnia, 2019 12:48
Reply to  Jasiu

Dotychczas myślałem, ze tymi nagrodami to jakiś fake news… Ale rzeczywiście, Komendant potwierdził, że wyróżnił ze środków na wynagrodzenia pracowników – działaczy NSZZ PW za działalność związkową… Za działalność związkową a więc nie za realizację obowiązków i zadań tych osób, jako pracowników zakładu pracy ale za działalność związkową… Niesłychane, bo dwuznaczne… I swoje zaskoczenie takim działaniem Pracodawcy – wyraziłem dobitnie w trakcie tego spotkania. Dziwię się, że ta Twoja Koleżanka czuje się pokrzywdzona, gdyż w przypadku wyróżniania działacza za działalność związkową informacja powinna być upowszechniona, żeby pracownicy wiedzieli, którzy działacze są skuteczni. Skoro czuje się pokrzywdzona, to może czuje, że… Czytaj więcej »

Rysiek
12 kwietnia, 2019 15:31

Właśnie – no więc poprzestano na tym, że tylko jeden płaci. W końcu nie z prywatnych, tylko z publicznych. Te środki i tak ma przecież na to stanowisko naliczone w pełni a nie np. w 1/4…. Co do tych wyróżnień za działalność związkową. Nie widzę w tym nic złego, ani nagannego, ani po stronie pracodawcy, ani związkowej. Świadczy to – w moim przekonaniu – dobrze o pracodawcy, który dzialalność związkowa – w wielu przypadkach społeczną zauważa i za nią potrafi pracownika docenić. Przy okazji wchodzimy tu w obszar zagadnień objętych przepisami RODO i rzeczywiście ci, którzy za wiele chcą wiedzieć… Czytaj więcej »

12 kwietnia, 2019 15:58
Reply to  Rysiek

Tak, jak napisałem wcześniej, wynagradzanie działaczy związkowych przez pracodawców jest co najmniej dwuznaczna. Tym bardziej, że odbywa się w ramach środków przeznaczonych na wynagradzanie pracowników RON, którzy nie zawsze mają takie samo zdanie co do działań tych działaczy niż pracodawca. Co innego, gdy pracownika – będącego działaczem związkowym – wyróżnia się za realizację jego obowiązków i zadań, które wynikają z podpisanej z takim pracownikiem umowy o pracę. Nie rozumiem, dlaczego tak ostro zareagowałeś na te nagrody, bo chyba nie z powodu, że… taka praktyka jest powszechna w zakresie największych wojskowych pracodawców… A z tym RODO to widzę, że już w… Czytaj więcej »

Rysiek
12 kwietnia, 2019 21:22

Widzę że jesteś niedoinformowany. Od dawna nie czyta się wysokości nagród pieniężnych a jeżeli już to jedynie informuje się, że określone osoby je otrzymały. Wszelkie kwestie finansowe w tym zwłaszcza wysokość wynagrodzenia zasadniczego, wszelkich dodatków, nagród, zapomóg z funduszu socjalnego itp. jest objęta tajemnicą. Za ujawnienie jej można natychmiast stracić pracę i narazić się na proces z powództwa cywilnego. Także tzw. paski z wypłaty przekazywane są do rąk własnych pracowników w taki sposób aby nikt więcej nie mógł się z nimi zapoznać….. Co zaś do tej działalności związkowej, to dziwi mnie to Twoje stanowisko. Nie jest bowiem tak, że jest… Czytaj więcej »

13 kwietnia, 2019 11:09
Reply to  Rysiek

Nigdzie nie napisałem, że czyta się wysokości nagród pracowników RON… więc mnie nie pomawiaj, że nie jestem niedoinformowany. Uważam, że fakt wyróżnienia pracowników i za co zostali wyróżnieni powinien być podawany do powszechnej wiadomości, bo to przecież zaszczyt być wyróżnionym przez pracodawcę… chyba, że Ty to widzisz inaczej… szkoda. Mam takie a nie inne stanowisko wobec nagradzania działaczy związkowych i jest to moje stanowisko, które miałem od zawsze. Środki na wynagrodzenia pracowników są po to aby wynagradzać pracowników a nie nagradzać za działalność związkową! I niby dlaczego pracodawca miałby wyróżniać nagrodą działacza związkowego? I dlaczego od razu nagrodą? nie ma… Czytaj więcej »

Rysiek
13 kwietnia, 2019 12:29
Reply to  Rysiek

Może ja przeginam ale ty niepotrzebnie poszedłeś „po bandzie” pisząc: „A z tym RODO to widzę, że już w ogóle przeginasz. To nie będzie już informacji o wyróżnieniach na święto Wojska, czy święto Niepodległości a co z rozkazami pracodawców, w których są zapisane nagrody pieniężne… też ich tam nie będzie się ujmować? To pracownik będzie decydował, czy nagrodę dla niego będzie można wpisać do rozkazu czy nie? A gdzie przykład dla innych, że jak się będą starać, to MOŻE też dostaną nagrodę.” Nie napisałem, że informacji o wyróżnieniach nie będzie. Co do rozkazów to będą odczytywane jedynie te ich fragmenty,… Czytaj więcej »

13 kwietnia, 2019 13:05
Reply to  Rysiek

Napisałeś wcześniej, że: Jedynie w przypadku dobrowolnej pisemnej zgody pracownika można taką informację pozyskać i ewentualnie ją upowszechnić. i do tego wpisu się odnosiłem. Teraz piszesz, że: Nie napisałem, że informacji o wyróżnieniach nie będzie. Co do rozkazów to będą odczytywane jedynie te ich fragmenty, które mogą być podawane do publicznej wiadomości i tak jest już od dawna… Kwot nagród nie czyta się już od dawien dawna i nie o kwoty mi chodzi. Chodzi o informację o wyróżnieniu, o fakcie wyróżnienia, o tym, za co to wyróżnienie następuje… I o wyróżnieniach działaczy związkowych ze środków na płace pracowników też! Żeby… Czytaj więcej »

Rysiek
13 kwietnia, 2019 16:42

Żadnej transparentności w tym zakresie nie będzie, bo wyróżnienia przyznawane indywidualnie pracownikom w sytuacji gdy nie są to rozkazy okolicznościowe, nie odczytuje się nigdy publicznie. Po prostu powiadamia się o tym pracownika i wpisuje do jego karty wyróżnień. To wszystko… Nikt o tym wiedzieć, nie tylko nie musi ale i nie powinien. Nie pojmuję również, co oznacza cyt: …”o wyróżnieniach działaczy związkowych ze środków na płace pracowników też! Żeby pracownicy RON wiedzieli, że ci działacze są wyróżniani kosztem ich poziomu płac.” To ci działacze, to niby kto jest, bo nie rozumiem? … Wg mnie to dokładnie tacy sami pracownicy, jak… Czytaj więcej »

14 kwietnia, 2019 08:54
Reply to  Rysiek

Oczywiście, że są pracownikami tego zakładu pracy i jako pracownicy – za realizację swoich obowiązków i zadań na stanowisku pracy niech nagrody otrzymują, skoro się im to należy. Ale żeby w tym samym czasie „zasłużyć” u pracodawcy na nagrodę za wzorową działalność związkową, której efekty nie są powszechnie znane… A co ma pracodawca do oceny działalności związkowej, że przyznaje nagrody?! Pal licho, nie będę o tym już pisał, bo widzę, że to dla Ciebie trochę wrażliwy temat. A o tym, co piszesz o socjalu, to też nie rozumiem. Taki działacz w końcu kim jest? Przedstawicielem pracodawcy, czy ZOZ? Czyli co,… Czytaj więcej »

Rysiek
12 kwietnia, 2019 21:24

Szkoda tych sportowców, bo cała Polska wie ile dostaną i od kogo, zanim jeszcze dostali to, co mają dostać.
Oni nie muszą wyrażać pisemnej zgody na to informowanie?

Oni nie bo stali się osobami publicznymi.
Jeżeli jednak uznają, że dane informacje naruszają ich prywatność, czy inny prawnie chroniony interes – to w każdej chwili mogą wnieść stosowny sprzeciw.

13 kwietnia, 2019 11:22
Reply to  Rysiek

Napisałem to wobec Twoich wpisów tak, dla żartu… ale widzę, że Ty rzeczywiście uważasz, że tak powinno być. Proponuję więc, abyś im o tym podpowiedział, bo może nie wiedzą, że kasa w zasadzie leży na ziemi… A za dobrą radę może i Tobie coś kapnie… Osobiście uważam, że wynagradzanie w PSB nie powinno być żadną tajemnicą i nie powinno być ukrywania wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Są to wydatki realizowane ze środków publicznych i wynagrodzenia zasadnicze na poszczególnych stanowiskach powinny być powszechnie znane. Mam nadzieję, że w przyszłości to nastąpi, jeżeli mówimy o transparentności wydatkowania środków publicznych. Nie rozumiem,… Czytaj więcej »

Rysiek
13 kwietnia, 2019 12:13

Nie jest żadną tajemnicą przedzial wynagrodzenia na poszczegolnych stanowiskach bo to każdy moze wyczytac w PUZP to jednak czy przyslowiowy Kowalski ma z przedziału – 3 – 5 tys zł 3128 zł czy np 4832 zł jest tajemnicą gdyz dotyczy wynagrodzenia tego pracownika a to jest objęte ochroną prawną i stanowi tajemnicę sluzbowa także pracodawcy
To że ktoś gdzieś sie zatrudnił nie oznacza ze nie może korzystac z ochrony swoich dobr osobistych chyba że stosowna ustawa mówi inaczej.

13 kwietnia, 2019 12:51
Reply to  Rysiek

Dlatego czekam, kiedy ta ustawa zostanie uchylona i wynagrodzenia zasadnicze pracowników w jednostkach sektora finansów publicznych będą powszechnie znane.

Jasiu
13 kwietnia, 2019 17:24
Reply to  Rysiek

Jaka tajemnica. Ty nawet nie wiesz Rysiu o tym, że każdy pracodawca daje punkt do rozkazu i każdy kto ma dostęp do Milwana – Z i chce mu się czytać rozkazy, a u nas ma prawie każdy dostęp – to każdy wie, ile ma pw zasadniczej i potrafimy wyliczyć ile ma pensji brutto koleżanka czy kolega, bo z nimi pracujemy przez wiele lat i wiemy jaki mają staż pracy. To gdzie tu RODO. Nawet udzielane zapomogi z imienia i nazwiska i wysokość są w punktach w rozkazach. Przecież wszystkie zmiany płacowe w JW są wprowadzane rozkazem. Nawet przyjęcie nowego pw… Czytaj więcej »

Tomasz
14 kwietnia, 2019 09:19
Reply to  Jasiu

@Jasiu napisał: Jaka tajemnica.
Dostęp do sieci oznacza wyłącznie dostęp do informacji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.

Rysiek
14 kwietnia, 2019 13:30
Reply to  Jasiu

Nieprawda. To że dane informacje są a określone osoby maja do nich dostęp wcale nie oznacza, że z ta wiedzą mogą robić co chcą a zwłaszcza czynić z niej publiczny użytek. To twoje rozumowanie sprawia, że powinieneś niezwłocznie taki dostęp do pewnych informacji stracić. W dodatku jako pracownik ochrony nie powinieneś mieć dostępu do informacji niejawnych, jeżeli nie gwarantujesz, że zachowasz je w tajemnicy. Wszelkie dane z zakresu danych wrażliwych są objęte klauzulą poufności i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, za ujawnienie której grożą daleko idące konsekwencje. Po prostu weź to sobie pod uwagę i uważaj aby się to źle dla ciebie… Czytaj więcej »

Rysiek
12 kwietnia, 2019 21:29
Rysiek
12 kwietnia, 2019 15:17
Reply to  Jasiu

To całe tzw. „dno muliste” mało mnie obchodzi. Wszyscy wiedzą, że ja za moja działalność zebrałem jedynie obniżenie premii o polowę i to tyle.
Mnie na pewno to nie dotyczy a poza tym, niby dlaczego?
Jestem jedynie szeregowym członkiem związku, w dodatku wciąż ze wszystkimi się użerającym, co zaczyna mnie już wyraźnie męczyć….

Jasiu
11 kwietnia, 2019 16:08
Reply to  Rysiek

Skurkiewicz chce nam zaproponować podwyżkę od lipca – tę, którą skopała twoja Tarcza – Rysiu. Napewno się nie spotyka, bo czytał twoje „mądre” wpisy. Ktoś wnioskował o te spotkania ale ty znowu jesteś sto lat za murzynami zanim się domyślisz.
Mogliśmy spotkać się jako jedyni z Wiceministrem i wtedy byś płakał.
Ostatni raz wyciągnąłem rękę, jak teraz odrzucisz lub oplujesz – to do końca moich dni w RON nie będzie współpracy.

Rysiek
11 kwietnia, 2019 19:38
Reply to  Jasiu

Czego chcesz – ja tu tylko pisze ….

Jasiu
11 kwietnia, 2019 16:10
Reply to  Jan

Lepiej, jak nie było 6 lat nic za PO – PSL.
To jest ta mądrość niektórych tu piszących.

Rysiek
12 kwietnia, 2019 07:47
Reply to  Jasiu

Nieprawda – było,
A np. protokół nr 27 to mit?

Jasiu
12 kwietnia, 2019 12:30
Reply to  Rysiek

W którym roku to było, bo ja już zapomniałem: 2011, 2012, 2013 r. i ile dostałeś tej podwyżki, bo ja 29 zł do podstawy (po podwyżce 1530 zł), bo w PUZP 8 kat. rozpoczyna się od 1530 zł a miałem wcześniej zasadniczą na poziomie 1501 zł.

12 kwietnia, 2019 13:01
Reply to  Jasiu

Wypowiadaliście się wcześniej o zasadności, bądź nie tego wyodrębnienia OWC i WSP w załączniku do Układu. Powiem tylko tyle, że poprzednie uregulowanie sprawiało, że wartownicy byli wynagradzani w przedziale od V do XI kategorii zaszeregowania. Określenie więc, że będą w granicach kategorii VIII-X dało możliwość podwyższenia płac zasadniczych tym, którzy byli w V, VI, VII do poziomu co najmniej najniższej w VIII, natomiast nie było problemu z XI kategorią, bo dotyczyło to kilku pracowników, którzy mieli stawkę, która i tak mieściła się w X kat. Dlatego ja pozytywnie postrzegam to wyodrębnienie z niebytu i w tym kierunku chcemy iść ze… Czytaj więcej »

Rysiek
15 kwietnia, 2019 17:22

To jedynie teoria, bo chociaż zdarzali się i tacy pracodawcy, którzy traktowali tych wartowników jako zło konieczne i tzw. ostatni sort, to z chwilą gdy wprowadzono licencje, egzaminy i szereg innych obostrzeń nikt przy zdrowych zmysłach nie traktował tego pracownika jako niewykwalifikowanego i tak jemu płacił.
Obecnie te kat. zasz. powodują, że chętnych nie ma co niezbyt dobrze świadczy o tej kreowanej tu przez Ciebie Kanadzie.

Rysiek
13 kwietnia, 2019 13:03
Reply to  Jasiu

Miałeś jak piszesz 1501 zł na VII kat. zasz. w sytuacji, gdy najniższa w tej kat była 1130 zł – tylko pogratulować, bo ogromna większość miała wówczas ponad 2 stówy mniej od ciebie.
Zapytaj kolegów z D. ile mieli. Zwiększenie w tej kat dolnej stawki z 1130 do 1530 zł – to wg ciebie nic, nie licząc wzrostu szeregu dodatków??
Wówczas wielu otrzymało po ponad 200 zł podwyżki na rękę…

13 kwietnia, 2019 14:59
Reply to  Rysiek

Chyba chciałeś napisać o VIII kategorii, @Rysiu ale kto to wie…

Jasiu
13 kwietnia, 2019 17:42

Marek przyzwyczaiłem się „mądrości Rysia” do tego, że ja nic nie wiem ile było u mnie podstawy i ile mieliśmy. Jakby trochę ruszył mózgownicą, to by wiedział, że jako osoba wprowadzająca tabelę dla OWC i WSP były to kategorie 8-10. I wtedy rysiu, jak spałeś – to ten niby nic robiący Jasiu wprowadził likwidację mł. wartownika i st. wartowników a zarówno mł. wartownik i wartownik otrzymali podwyżkę do 1530 zł. Można było – można, tylko trzeba było myśleć. A nie posądzać mnie, że IWSZ daje co roku do Centrum dodatkowe pieniądze. Ucz się Rysiu od lepszych a będziesz miał tak… Czytaj więcej »

Rysiek
14 kwietnia, 2019 13:44
Reply to  Jasiu

W czasach, gdy były te stanowiska wartownicze odrębnej kategorii dla nich nie było a wartowników wynagradzano z zakresu stawek robotniczych przy czym jedni traktowali nas jako robotników niewykwalifikowanych, inni jako wykwalifikowanych wykonujących zadania pod nadzorem a jeszcze inni jako wykonujących pracę samodzielnie… To sprawiało, że byliśmy niezależnie od zajmowanego stanowiska wynagradzani z poziomu różnych kat zasz a i nawet wówczas, gdy z tych samych to jedni z pogranicza lewej a inni z prawej strony – Ty to wszystko i ujednoliciłeś i przy okazji dokumentnie spieprzyłeś i tak jest od lat, bo resort z wiadomych względów na to twoje myślenie natychmiast… Czytaj więcej »

Rysiek
14 kwietnia, 2019 13:33

Oczywiście tak ale mi ta jedna rzymska jedynka przy pisaniu uciekła.
Dzięki za sprostowanie.

Jasiu
11 kwietnia, 2019 06:56

News dnia – Komendant pan B. zakończył dowodzenie w 1 RBLog Wałcz.

11 kwietnia, 2019 09:43
Reply to  Jasiu

Tylko nie mów, że… 🙂

Toja
11 kwietnia, 2019 12:05
Reply to  Jasiu

No błagam to już było wiadomo 8.04 …..

Beti
11 kwietnia, 2019 08:57

Sekretarz Stanu wystosował zaproszenie na spotkanie 18 do siedziby MON dla NSZZ. Czy Tarcza również będzie uczestniczyć??? Czego będą dotyczyć rozmowy?

11 kwietnia, 2019 09:51
Reply to  Beti

Sekretarz Stanu wystosował zaproszenie na spotkanie na Klonową 1 dla wszystkich organizacji związkowych uczestniczących w dotychczasowych rozmowach z MON, więc nie ma powodu, żeby Tarcza w tym spotkaniu nie uczestniczyła.
Pytasz, czego będą dotyczyć rozmowy – ja obstawiam, że Świąt Wielkiej Nocy. 🙂

Smerf - ważniak.
11 kwietnia, 2019 13:26

Na jajeczko. Macie, jako liderzy związkowi dostać po koszyczku z dyngusem do się biczowania za tak małe podwyżki.

Rysiek
11 kwietnia, 2019 17:23

Nieprawda. Pan Minister poinformuje was w świątecznej atmosferze, że resort postanowił przeznaczyć dodatkowe – wywalczone przez wojskową Solidarność – środki na wynagrodzenia.

Jasiu.
12 kwietnia, 2019 05:52
Reply to  Rysiek

To byś się zdziwił. Rysiu a czarodziejska kula czy twoja lodówka „głodowa” nic ci nie mówi.
To jest te pokazywanie przez Tarczę współpracy i wspólnych działań związkowych w poprawie dalszych podwyżek wynagrodzeń. Teraz macie prosty dowód, kto tu jątrzy i dąży do tego, żeby związki nie mówiły jednym głosem.
Były zawodowy z Tarczy…

Jerzy
11 kwietnia, 2019 10:41

„Na chwilę obecną całokształt działań Strony społecznej był – mając na uwadze warunki, w jakich się rozmowy odbywały – prawidłowy a sprawa tegorocznych podwyżek jeszcze się nie skończyła… „ – operacja się udała, tylko pacjent umarł 😀
Gratuluję dobrego podejścia do tematu 🙂
Grunt to się nie załamywać!

Rysiek
11 kwietnia, 2019 16:13
Reply to  Jerzy

No , no….i ludzi nie czarowac i nie zwodzić….

206
0
Would love your thoughts, please comment.x