Skip to main content

TARCZA w terenie

By 3 grudnia, 2015Aktualności

W dniu 1 grudnia 2015 r. Przewodniczący Związku – Marek KAZIMIERCZAK i Wiceprzewodnicząca – Marzena ZAWADA przebywali w 43 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Świętoszowie. W trakcie tego pobytu doszło do spotkania z Komendą WOG, jak również dwóch spotkań z członkami Organizacji Związkowej Nr 5/Z ZPW „TARCZA” i pracownikami 43 WOG w Żaganiu i Świętoszowie.

W rozmowie z Komendantem – Panem płk. Tomaszem HOFFMANNEM, Przewodniczący został zapoznany ze specyfiką zadań realizowanych przez WOG, w tym z zadaniami pracowników wojska na tle określonego dla WOG limitu zatrudnienia oraz funduszu płac. W prowadzonej wymianie zdań uwidoczniła się zasadność potrzeby wzrostu pracowniczych wynagrodzeń, szczególnie w sytuacji przydzielania pracownikom nowych zadań związanych z zabezpieczaniem funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, jak również określaniem poziomu płac zasadniczych w sposób nie powodujący dyskryminacji ze względu na posiadanie długoletniego stażu pracy.

W trakcie dwóch spotkań z pracownikami Przewodniczący, dziękując na wstępie za zaangażowanie pracowników 43 WOG w zbieraniu podpisów pod pracowniczą Petycją, przybliżył cele działania ZPW „TARCZA” oraz omówił prowadzone w ostatnim czasie działania Związku, w tym również działania prowadzone w ramach współpracy z innymi związkami zawodowymi zrzeszonymi w OPZZ i FZZ. Pracownicy z zainteresowaniem wysłuchali informacji o spotkaniu Strony Społecznej w Kancelarii Prezydenta oraz kierunkach dalszych działań, które zostały zawarte w opracowaniu przekazanym Prezydentowi RP oraz pozostałym adresatom wraz z pracowniczą Petycją.

Bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracowniczym zaowocował pozyskaniem wiedzy o faktycznych nastrojach występujących wśród pracowników wojska, natomiast zdobyta wiedza w zakresie kształtowania się wynagrodzeń w jednostkach logistyki zostanie wykorzystana przez przedstawicieli Związku w trakcie prac nad zmianami w systemie wynagradzania pracowników wojska.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Close Menu
0
Would love your thoughts, please comment.x