Posiedzenie Zarządu Krajowego

 • 0
 • Luty 17, 2018
20180202_121013

Na przełomie stycznia i lutego w warszawskim hotelu „GROMADA” odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego naszego Związku, z udziałem przewodniczących organizacji związkowych „TARCZY”.

W pierwszej kolejności, w ramach bieżącej działalności związkowej podjęte zostały ważne dla funkcjonowania Związku uchwały m. in. dotyczące:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za rok 2017, sporządzonego przez Prezydium;
 • kierunku wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami Związku za rok 2017;
 • przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2018.

Następnie Przewodniczący Związku poinformował o realizacji przez Prezydium Zarządu Krajowego harmonogramu przedsięwzięć związanych z IX Kongresem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), który ma się odbyć w dniach 24-25 maja 2018 r. pod hasłem „Polska potrzebuje wyższych płac”. W najbliższym czasie wybrani przedstawiciele „TARCZY” będą uczestniczyli w zebraniu przedstawicieli branży ‘Usługi publiczne”, w trakcie którego zostaną wybrani delegaci tej branży na IX Kongres OPZZ.

Zasadnicza część posiedzenia poświęcona została najważniejszym obecnie kwestiom dotyczącym wynagradzania pracowników resortu obrony narodowej, w tym kształtowania ich wynagrodzeń i możliwości podwyższenia płac w bieżącym roku.

Czy będą podwyżki płac?

Przewodniczący Związku przedstawił budżet wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej na rok 2018 i porównał go z budżetem roku ubiegłego. Kontynuując, odniósł się do informacji opracowanych i przedstawionych przez Stronę resortową. Wskazał, że z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczących budżetu na 2018 rok wynika jednoznacznie, iż w stosunku do roku 2017 fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej na rok 2018 został zwiększony o 232 mln zł (w 2017 r. wynosił 2.447 mln zł, natomiast w 2018 r. 2.679 mln zł), co stanowi wzrost o ok. 9,5%. Każdy może to sprawdzić, zaglądając TUTAJ i wybierając stronę nr 11  „Podstawowych informacji o budżecie resortu Obrony Narodowej” roku bieżącego i poprzedniego.

W świetle tych informacji, działacze zastanawiali się dlaczego dyrektor Departamentu Budżetowego MON w trakcie posiedzenia Senackiej KOBN informował, iż w bieżącym roku nie będzie podwyżek dla pracowników resortu obrony narodowej, co wywołało zrozumiałe niepokoje w środowisku pracowniczym.

Wskazywano również, iż pomimo zagwarantowania tak znacznego wzrostu środków na wynagrodzenia pracowników, prezentowane w tych materiałach średnie wynagrodzenia pracowników pozostają na niezmienionym poziomie. Dla członków korpusu służby cywilnej założono, że będzie to kwota 3.973 zł, natomiast w odniesieniu do pozostałych pracowników – 3.410 zł. Powyższe spowoduje, że np. relacja przeciętnej płacy planowanej  dla pozostałych pracowników – w stosunku do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2018 r. w gospodarce narodowej (4.443 zł) –  obniży się w bieżącym roku do poziomu 76,7%, chociaż w roku 2017 wynosiła 80%.

Zgodnie stwierdzono, że wykazywanie przeciętnej płacy w służbie cywilnej na poziomie 3.973 zł zamazuje prawdziwy obraz wynagrodzeń, gdyż pracownicy Urzędu Ministra Obrony Narodowej zarabiali w ubiegłym roku przeciętnie ponad 7 tysięcy złotych podczas, gdy pracownicy terenowych organów administracji wojskowej (TOAW) należeli do najniżej wynagradzanych grup zawodowych występujących w resorcie obrony narodowej.

Z analizy wielkości zawartych w „Podstawowych informacjach…” można również wskazać, że dane te „mają znaczny margines błędu”. Gdyby bowiem przyjąć, że w 2018 r. przeciętna płaca dla wszystkich pracowników została zaplanowana na poziomie prognozowanej płacy dla służby cywilnej, tj. 3.973 zł – kwota wynagrodzeń ujęta w materiale (2.679,0 mln zł) pozwalałyby zatrudnić w resorcie ON ok. 56,2 tysięcy pracowników (2.679 mln zł/12/3.973 zł) podczas, gdy w ubiegłym roku w zatrudnieniu pozostawało przeciętnie mniej niż 44 tysiące pracowników, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

Sporne nagrody

Kolejną kwestią, która była omawiana w trakcie posiedzenia było tworzenie w 2018 roku funduszu nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy (PUZP). Ten tryb i kierunek wydatkowania środków na wynagrodzenia został zainicjowany w 2017 r. przez poprzedniego Ministra Obrony Narodowej, co zostało już szczegółowo opisane na końcu poprzedniej aktualności zamieszczonej na naszej stronie. Brak podstaw prawnych dla takiego działania w dalszym ciągu budzi zastrzeżenia zarówno wśród działaczy, jak i pracowników i z pewnością temat ten zostanie poruszony w trakcie spotkania z Ministrem Obrony Narodowej Panem Mariuszem Błaszczakiem, o zorganizowanie którego Strona społeczna zwróciła się w piśmie z dnia 9 stycznia 2018 r. (czytaj TUTAJ). Na tę chwilę, Zarząd Krajowy wypracował treść „Oświadczenia” (czytaj TUTAJ), które – do czasu spotkania z Ministrem – ma być przedstawiane pracodawcom, u których funkcjonują organizacje związkowe „TARCZY”.

Odnosząc się do tworzenia funduszu nagród w trybie zapisanym w decyzji budżetowej wskazywano również, że takie rozwiązanie prowadzi do nieuzasadnionego różnicowania pracowników resortu. Wynika to z faktu, iż w przypadku pracowników objętych Układem tworzenie funduszu odbywać się będzie w ramach dodatkowo przydzielanych pracodawcom środków na wynagrodzenia, natomiast w przypadku członków korpusu służby cywilnej, czy pracowników wynagradzanych według przepisów dla urzędów państwowych – tworzenie funduszu nagród ma się odbywać w ramach funduszu płac posiadanego przez pracodawcę.    

Wstrzymane negocjacje nad zmianami w PUZP

Na koniec działacze zostali zapoznani się z aktualnym stanem prowadzonych negocjacji w zakresie PUZP, jak również poinformowani, że kolejne spotkania – planowane na 30 i 31 stycznia br. – zostały odwołane przez Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi. Jednocześnie z pisma Pełnomocnika wynika, że Strona społeczna o terminie następnych spotkań zostanie poinformowana w odrębnym piśmie.

Mając na uwadze prowadzone dotychczas negocjacje, działacze wskazywali na pilną potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na wykonywanie przez pracowników dodatkowych zadań wynikających z pełnienia funkcji nieetatowych, za które nie otrzymują oni żadnej rekompensaty. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku pracowników realizujących zadania na wakujących w jednostkach stanowiskach żołnierzy zawodowych. Uwzględniając fakt, iż żołnierze zawodowi zastępujący pracowników wojska na stanowiskach wakujących otrzymują z tego tytułu dodatki pieniężne, działacze domagali się przyjęcia odpowiednich rozwiązań w odniesieniu do pracowników. (MK)59 odpowiedzi

 • romek pisze:

  Dzięki!!!!!!!!!!!

 • Kto by się spodziewał, że poziom płac w dyskontach będzie stanowił podstawę do porównań wynagrodzeń dla pracowników PAŃSTWOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ?!
  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podwyzki-w-lidlu-place-pensje-zarobki,225,0,2398945.html
  Czy ktoś wyciągnie z tego wnioski?
  Oby nie były one spóźnione.

  • suarez pisze:

   i to jest komentarz naszego przedstawiciela związkowego…
   Czy ktoś wyciągnie z tego wnioski?
   Oby nie były one spóźnione…
   Tak jak napisał Grzesiek poniżej, Związki w MON to iluzja.

   • pracownik pisze:

    Pan Marek sam wojny o godziwy byt pracownika w RON nie wygra.
    Polecam pogadać z pierwszym czapkownikiem – Panem Zenkiem co tam u niego słychać i jak się zapatruje na sprawy PRON. Podejrzewam, że jemu to akurat wszystko pasuje i jest ekstra, bo sam to stwierdził na posiedzeniu KOB.
    Wszystko to śmiechu jest warte i dobrze, że opuściłem NSZZ PW, i już nie płacę na tych nieudaczników.
    Pozdrawiam.

   • Nie wiem suarez, czy dobrze zrozumiałeś mój wcześniejszy wpis.
    Nie był on skierowany np. do Ciebie, bo jak Ty możesz poprawić pracownikom poziom płac?!
    Nie dotyczył on również roku bieżącego, bo jakiekolwiek dzisiejsze działania nic nie pomogą na budżet tegoroczny płac.
    On po prostu już został uchwalony i jest, a został opracowany w oparciu o działania podjęte w roku ubiegłym.
    Jako TARCZA, a w zasadzie MKK od dawna wiedzieliśmy, że budżet płac pracowników ron na ten rok jest dobry, więc nie musieliśmy podejmować w zasadzie żadnych działań. Budżet dla PW jest dobry i daje gwarancję realizacji w br. tego, co było w prezentacji MON w maju 2016 r. Zresztą piszę o tym w najświeższej aktualności powyżej.
    Oczywiście, inną kwestią jest dokonanie podziału tego, co zostało zaplanowane.
    Ale na to przyjdzie jeszcze czas, gdy się wszyscy ogarną.

    Mój wcześniejszy wpis dotyczył lat kolejnych i był skierowany do potencjalnych Czytelników ale tych, którzy nieśmiało, bo nieśmiało… ale zaglądają na naszą stronę, aby dowiedzieć się co myślimy.
    Dotyczy on tych, którzy mają decyzyjność w zakresie kształtowania budżetu płac i nie chodzi tu wyłącznie o urzędników z MON… bo nasze aktualności – niejako z automatu – są również publikowane na stronie: http://www.opzz.org.pl/

    Za chwilę będą podejmowane wstępne prace nad budżetem roku 2019.
    Rząd przedstawi propozycję określenia minimalnej płacy, kształtowania wynagrodzeń w PSB, może podwyższenia (w końcu!) kwoty bazowej dla mnożnikowców.
    Dlatego napisałem to, co napisałem i jeszcze raz napiszę… to dotyczy lat następnych a nie roku bieżącego.
    Piszę, oby te działania nie były spóźnione… bo jak się czegoś nie zrobi w roku bieżącym dla roku 2019, to w przyszłym roku już się nic dla roku 2019 nie zrobi. Trzeba będzie czekać na rok kolejny – 2020. Jak chce Rząd coś poprawić w budżetówce w roku przyszłym – musi te działania realizować już w roku bieżącym. I oby nie było za późno…

    A Ty mnie, suarez, nie „podszczypuj”, bo nie ma potrzeby…

    • suarez pisze:

     Nie podszczypywanie było moją intencją.
     Samym pisaniem na tym forum to niewiele można zwojować, nawet jeśli będzie to czytał sam minister MON.
     A ja piszę, bo szlag mnie trafia.
     Po 31 latach pracy, z dwoma wymaganymi językami na rękę dostaję 2150 PLN.
     Szeregowy, który przychodzi na dzień dobry dostaje duuuuuużo więcej. Ja wiem, mogłem zostać żołnierzem, mogę zmienić pracę itd. Mogę… jasne, że tak ale na moje miejsce ktoś zostanie przyjęty, bo robotę trzeba zrobić.
     I dalej będzie to praca z żenująco niską pracą.
     Naprawdę, wstyd się gdziekolwiek przyznać ile zarabiam.
     I nawet jeśli dostaniemy podwyżki, to dalej będziemy na szarym końcu w budżetówce.
     Średnia może duża, jeśli chodzi o pracowników resortu ON, ale fakt jest taki, że większość z nas zarabia właśnie jak ja – staż 31 lat na rękę 2150 PLN.

     Czuję się mocno upodlony taka sytuacją. Antoni nie pomógł, może obecny dostrzeże problem. Działam, bo piszę.

 • jan pisze:

  Na jakim etapie jest sprawa tegorocznych podwyżek?

 • Grzesiek pisze:

  Na żadnym. Przecież nie ma pośpiechu jak to związki twierdzą… inni już po… i obiecane dalsze, z tą różnicą, że u innych obietnice podwyżek są faktem.
  Powtórzę. Program 105 plus miał gwarantować dogonienie pozostałej sfery budżetowej… kabaret. Ciekawe co dogonić miał… Stan chyba z 2014 roku, jak nie wcześniej.
  Napiszę na swoim przykładzie.
  Gdybym nie dostał podwyżki w 16 i 17, to nie odbierałbym dziś najniższej krajowej, bez wyrównania pewnie. I to z wysługą dość dość…
  Związki w Mon to iluzja. Koniec lutego i nic… program 105 plus gwarantował nam 250 lub 270 zł brutto w tym roku. To tyle. Tak naprawdę, Mon ludziom i tak będzie płacił już niedługo min ustawowe i to jest ich szacunek do ludzi. Niech dadzą trepom.
  W końcu piszą, że żołnierze mają bardzo ciężko… cywil, mimo, że zarabia dwa razy realnie mniej – to musi dawać radę. Żołnierz zarabiający na rękę 4000 zł, co rok pisze o zapomogi… i wiecie co??? dostaje, bo strasznie ma ciężko…

 • I co wy na to?! pisze:

  Gdyby zamiast podwyzki 250 zl brutto dla wszystkich, wladza postanowila dać 500 zl brutto dla „specjalistów” i 100 zł brutto dla „gorszego sortu” to co wy na to…?

  • człowiek_z_lasu pisze:

   Ponieważ nie zostałem zakwalifikowany jako specjalista mimo specjalistycznej wiedzy i ogromnej odpowiedzialności, miałbym po prostu bodziec do zrobienia tego, z czym noszę się już od dłuższego czasu czyli odejścia.
   Tyle w temacie.

 • Katarzyna pisze:

  Szanowny Panie MKK, ma pan sporo racji, chciałabym żeby te plany się spełniły, bo ile można zarabiać najniższą krajową w „MON”?
  2100 zł brutto – tyle mam na umowie + 8% premii (168 zł brutto) to zaszczyt – podatek, ubezpieczenie, składka związkowa to zostaje mi 1455 zł, gdzie wynajem mieszkania to 900 zł a gdzie opłaty, raty, jedzenie, przedszkole, ubrania?
  Wymieniam same podstawowe rzeczy, nie wspominam o wycieczkach i innych przyjemnościach, bo mnie nie stać na samochód nawet!
  Gdzie moja pensa do średniej, którą wyliczyli w MON (3410 czy coś takiego).
  Przecież to absurd!
  Chyba czas poskanować odcinki pensji i wysłać do ministra niech zobaczy ile my tu zarabiamy tak naprawdę!
  Kto jest za?
  Nie ma innego wyjścia, związki niestety nie mają przebicia :(
  Nic się nie zmienia, a mnie dalej na nic nie stać i proszę nie pisać… zmień pracę.
  Zmienię – jak w tym roku się nic nie zmieni.

  • Bany pisze:

   Ja mam 1870 plus 10% premii… nie można raz na zawsze wywalczyć, by podstawa wynosiła minimum najniższa krajowa? Myślę, że zz powinno się rozwalić i wziąć sprawy we własne ręce. Ogólnopolski protest pw.
   Strona resortowa zaczęłaby rozmawiać, gdybyśmy przychodzili do pracy i nic nie robili… doceniliby ile cywil w wojsku robi… przecież my już jesteśmy na szarym końcu płac…. pora coś zrobić, bo jesteśmy tak traktowani od wielu wielu lat i nikt nie potrafi nic zmienić.
   Zauważcie, że drobne podwyżki, które dostaliśmy były tylko po to, by część pw miała najniższą krajową… bo z 1670 podstawy i premii nie byłoby najniższej.
   Wiecie gdzie jest problem? Nie potrafimy się zgrać. Być siłą.
   A związki?
   Mam wrażenie, że przeciwko nam grają….

   • Różowe majciory z falbaną pisze:

    Fakt jest taki, że wszystkie WOG-i powstały tylko po to, aby zatrudniać żołnierzy przechodzących na emeryturę.
    Mechanizm jest prosty.
    Przyjdzie taki, co ma powiedzmy 2000-2500 na rękę tejże emerytury, dadzą mu najniższą krajową, pracę od 7-15 i w sumie i tak zarobi ponad 4000 na miesiąc.
    Nie zazdroszczę, przedstawiam tylko pewne fakty.
    Ja tak samo jestem tylko człowiekiem i dla mnie satysfakcją z wykonanej pracy powinno być wynagrodzenie, które po prostu jest żenujące. Dodatkowo, jak pomyślę, że pracuje w MON niezbyt długo, bo prawie 4 lata i mam 1600 wypłaty, a za 20, czy 30 lat mam mieć wg tego schematu 2000 – to chyba jest gorsze niż dożywotnie pozbawienie wolności.
    No niestety, są wśród nas tacy, którzy dali się złapać nie będąc emerytami wojskowymi i tak naprawdę wszyscy ci emeryci wojskowi, trepy, związki itp. mają to serdecznie w d….
    Śmieją nam się w twarz, żeśmy takie cienkie bolki, ale oczywiście nikt z nich nie powie nam tego w twarz, bo przecież to by było takie niepoprawne.
    Za to, do gonienia do roboty to są pierwsi oczywiście, bo porządek w kwitach musi być.
    Całe te WOG-i i tak się rozpieprzą za kilka lat. Żeby to miało jakikolwiek sens, to siatka płac powinna zaczynać się od 3500 brutto. Nawet jakby policzyć, że co roku będzie 250 zł podwyżki to jest to minimum 7 lat, a wtedy w gospodarce na dzień dzisiejszy prognozuje się pensje na poziomie 6000 brutto :)
    Więc odpowiedzieć sobie sami możecie, co to będzie kiedy ciemno wszędzie i głucho wszędzie :)

 • Katarzyna pisze:

  Pan Grzegorz też ma rację,
  trepy piszą sobie o zapomogę gdzie mają 3000 zł na rękę i taki to niby biedny jest?
  Biedy to on nigdy nie widział, bo biorą głąbów po podstawówce bez wykształcenia, byle statystyki poprawić.

 • Katarzyna pisze:

  i jeszcze jedno, kiedyś ta bomba 44 tysięcy pracowników RON pęknie!
  Chyba, że wcześniej emeryci zawodowi przejmą tą pulę… jednak to chyba prędzej, smutne ale prawdziwe.

 • Grzesiek pisze:

  To będą robić sami. I takie są opinie w jw. Niektóre stanowiska w jw wcale nie powinny być określane jako specjalistyczne. A są, bo np. konserwator to konserwator tylko, że nikt nie patrzy jakie jeden konserwator musi mieć uprawnienia i wiedzę – a co drugiemu wystarczy by wykonywać tylko proste prace…
  Przykładów jest wiecej.

 • radek pisze:

  Do Grzesiek.
  A kto był przy określaniu etatów tych z rozszerzeniem na specjalistyczne /lub powinien być/ jak nie związki. Pretensje kieruj do tych, co o tym decydowali, nie do świadczeniobiorców tych decyzji.
  Wszyscy zarabiamy za mało i o to trzeba walczyć. Nie wyrywać sobie resztek, jak to jest w zwyczaju przy każdej domniemanej „podwyżce”.
  A cisza medialna, którą uprawiają zwiazki w tej sprawie nie jest pomocna.

 • janusz pisze:

  Przy okazji swojej frustracji co do zarobków poniżają niektórzy innych. To niezbyt dobrze świadczy o poziomie tej dysputy.
  Zawsze takie wycieczki do innego adwersarza skutkują negatywnym odbiorem. Proponuję swoją bezsilność skierować na właściwe tory i dyskutować o problemie a nie przy okazji obrażać ludzi, z którymi na co dzień pracujemy. Za chwilę ów tępy po podstawówce wam nawtyka i pozostanie nietakt lub smród.

 • Ola pisze:

  Teraz wiadomo na co poszły pieniądze. Po prostu szok. Aż nie chce się komentować. Dla nas marne 100 zł na rękę i to jeszcze wydrapane pazurami a tu proszę…
  Szkoda słów, brak szacunku do zwykłego szeregowego pracownika RON.
  Po prostu smutne!!!
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23090176,rozrzutnosc-mon-przyprawia-o-zawrot-glowy-za-macierewicza-wydali.html

 • radek pisze:

  Widzisz Olu, smutne jest to, że obecni nie tworzą własnych standardów rządzenia tylko usprawiedliwiając swoje poczynania, porównują je z działaniami poprzednich ekip. A te zbyt nisko ustawiły poprzeczkę.
  Dla nas pozostała, jak napisałaś marna 100-ka i oczekiwanie na kolejne „wydrapane pazurami”.

 • radek pisze:

  … W związku z podwyższeniem pensji nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., w budżecie państwa pojawiły się dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mld zł – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  To nie są jakieś moje żale, że pedagogom się podnosi pensje. Kwoty zbliżone do naszych i rozłożone na 3 lata, jakby kopia naszego systemu podwyżek.
  Chodzi mi tylko o to, kiedy. Już od 1 kwietnia wchodzą w życie. No właśnie….
  http://praca.interia.pl/zarobki/news-ponad-miliard-zlotych-na-podwyzki-dla-nauczycieli,nId,2553051#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome.

  • pracownik pisze:

   Tylko dziady z MONu zawsze na szarym końcu. Śmiechu to warte (takiego przez łzy i zaciśnięte zęby). Ale widać nastroje i brak nadziei na lepsze po ilości ogłoszeń o pracę szczególnie dla specjalistów. Ciekawe ile tak jeszcze będzie.

 • eelaa pisze:

  https://m.money.pl/wiadomosci/artykul/artykul,182,0,2399926.html
  To też jeszcze o nauczycielach – ciekawostka jak mogą być bici w emerytury

 • Zbigniew pisze:

  Witam mam pytanie jakie zawody są specjalistami jaki był podział pieniążków

 • człowiek_z_lasu pisze:

  Zapewne wielu z was oglądało wczoraj Czarno na Białym TVN24 (jeśli nie to poniżej link)

  https://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/czarno-na-bialym-pokora-i-umiar,820326.html

  Reportaż dotyczący strajku sfery budżetowej w Bydgoszczy – kilkanaście grup zawodowych: Pracownicy Policji, Urzędu Wojewódzkiego, Statystycznego i wielu innych a wszystko to pod sztandarem Solidarności.
  I tu moje pytanie, gdzie są przedstawiciele RON?
  Są kamery, przekaz na cały kraj i cisza?!
  Nie ma nas przy tak ważnej akcji?! WSTYD!
  Marnowanie kolejnej szansy na zasygnalizowanie problemu.
  To nie chodzi o walkę i buntowanie się ale zaistnienie.
  Takie mamy cudowne związki.
  Ciekawe jak się czują pracownicy Inspektoratu Wsparcia SZ, bo chyba nadal ten moloch jest w Bydgoszczy.
  Zapytajcie swoich przedstawicieli czemu nie widać było reprezentanta tak ogromnej grupy – NAJGORZEJ opłacanych pracowników Sfery Budżetowej – wczoraj przy stole, ramię w ramię z innymi.
  Pozdrawiam i róbta tak dalej.

 • Maks pisze:

  „20 lat pracy, nieco ponad 2 tysiące złotych na rękę. Urzędnicy z Bydgoszczy piszą do premiera”.
  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/czarno-na-bialym-urzednicy-z-bydgoszczy-chca-podwyzek,820332.html

  A my co na to?
  Do kogo mamy napisać?

 • Rafał pisze:

  TO kiedy te podwyżki będą?
  A może nic nie będzie?
  Kto mi odpowie?
  Zenek gdzie Ty jesteś?
  Ty jesteś związkowiec?
  TY jesteś monowska popierdułka!

 • Rafał pisze:

  Panie Marku, jak mam się zapisać do TARCZY?
  Jestem pracownikiem 14 wog Poznań i nie chcę należeć do związku, któremu przewodniczy Zenek nieudacznik.

 • Rafał pisze:

  Cenzura

 • Rafał pisze:

  Cenzura

 • Kaziuk pisze:

  link do strony z posiedzenia senackiej komisji obrony narodowej:
  http://av8.senat.pl/9KON411
  MON NIE PRZEWIDUJE PODWYŻEK DLA PRACOWNIKÓW RON, 9-10 minuta filmu, na 2018 rok!!!
  nie ma co się łudzić – zostaliśmy oszukani programem 105+

  • Weź Kaziuk pod uwagę, że posiedzenie tej Komisji odbyło się w połowie stycznia br., gdy stanowisko MON w tej sprawie było referowane przez dyrektora departamentu. Chwilę potem, dyrektor tego departamentu nie był już bezpośrednio podległy pod Ministra ON… ani nawet pod sekretarza stanu w MON…

 • Rafał pisze:

  Dziękuję Panie Marku!
  Niech się pan nie dziwi, że chcą się wypisywać pracownicy z nszzpw.
  Od początku roku na naszej stronie nie ma nic na temat podwyżek. Żadnej informacji, jakby się zapadli pod ziemię przewodniczący i jego zastępca.

  • Mnie, Rafale to nie dziwi.
   Ale nie szukaj ich tutaj, bo jeśli nawet wchodzą na tę stronę, to tylko po to, aby zaczerpnąć informacji.
   Ale z pewnością nie po to, aby się ujawniać.
   Skoro już zamieściłeś wpis, że ich poszukujesz – to bądź pewny, że oni już to przeczytali. Może więc z czasem będą jakieś nowe wpisy również na ich stronie.
   Pozdrawiam.

 • Rafał pisze:

  Pracuję w wojsku w sumie od 87 roku i nie jedno widziałem i słyszałem. Nic mnie już nie dziwi, nawet to, że mój przewodniczący czerpie informacje na waszej stronie.
  Marek, pan rozmawia z ludźmi, odpowiada, informuje – tak powinno być.
  Dzięki, pozdrawiam.

 • Maks pisze:

  Są dobre wiadomości o prognozowanych podwyżkach płac, jednak nie dla pracowników RON.
  „Liczba wakatów w Polsce ostro w górę. ‚Przewidujemy nawet 10 proc. podwyżki płac’.”
  https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/bz-wbk-o-placach-w-polsce-przyspieszenie-do-10-proc/ly78f6s

  • pracownik pisze:

   Dlatego najwyższa pora podziękować MON i przejść do sektora prywatnego, bo 10 lat czekam na zmianę i ona nie nadchodzi.
   Byliśmy, jesteśmy i będzie, nieistotną grupą pracowniczą w SZ RP.
   Taka prawda i przestańmy się czarować, że jest inaczej.

 • pracownik pisze:

  http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/odprawa-kierowniczej-kadry-mon-i-szrp-72018-03-15/

  – Silne wojsko to bezpieczna Polska. Dzięki dobrze wyposażonym, godnie wynagradzanym i sprawnie kierowanym Siłom Zbrojnym, Polacy mogą ze spokojem patrzeć w przyszłość. Obecność wśród żołnierzy Pana Prezydenta, Pana Marszałka oraz Ministrów wyraźnie świadczy o tym, że sprawy obronności państwa są wspólną troską najwyższych władz Rzeczypospolitej – mówił szef MON.”

  • I to jest przykre, że jak do roboty to się mówi, że Siły Zbrojne mają dwa filary. Jeden mundurowy – żołnierzy, a drugi cywilny – pracowników wojska. Niestety, z wypowiedzi osób zajmujących kierownicze stanowiska w departamentach Ministerstwa wynika, że pracownicy resortu obrony narodowej… nie są zaliczane do Sił Zbrojnych… pomimo, że np. ich stanowiska są ujęte w etatach poszczególnych jednostek organizacyjnych RON.
   Szkoda, że w dalszym ciągu Kierownictwo MON nie ma czasu dla pracowników RON i nie myślę tu o spotkaniu z Ministrem, bo do tego trzeba się przygotować (chociaż już od 9.01.2018 r. minęły 2 miesiące), ale przynajmniej o piśmie skierowanym do Strony społecznej, że do spotkania dojdzie wtedy i wtedy.
   No cóż, za poprzedniego Ministra ON – nie otrzymaliśmy żadnego pisma od Ministra, czy Wiceministrów. Mieliśmy natomiast informacje od Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze ZZ. Na dziś – nie mamy żadnych wieści od Ministra czy Wiceministrów, a co gorsze – nie mamy również informacji od Pełnomocnika MON.
   W tej sytuacji nie wiem, czy właściwą była zmiana na „stołku” Pełnomocnika, bo płk Kwiatecki przynajmniej odpisywał na korespondencję.
   A dziś… realizuje nowe zadania w dowództwie jednej z brygad pancernych na zachodzie Polski. Chodzą słuchy, że w… Świętoszowie.
   Mam nadzieję, że sobie poradzi równie dobrze, jak w zakresie spraw pracowniczych.

   • Grzesiek pisze:

    Mialem nie pisać,ale to zrobię…To na co Panie Marku czekamy????na co??? Tylko protest.koniec kropka.tylko tym sposobem zwrócimy uwage na nasze problemy.bo mon i wojsko to nie tylko mundurowi

 • Tomasz pisze:

  Po świętach ma być cieplej. Minister zaprasza wszystkich pracowników wojska do Warszawy na rozmowy. Transparent i opona obowiązkowa. Kobiety zabierają transparent, mężczyźni po oponie.

 • Maciej pisze:

  A jak się Pan odniesie do tego wpisu Panie Marku:

  „W dniu 15 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie odbyła się odprawa Rozliczeniowo-Koordynacyjna Kierowniczej Kadry Ministerstwa Obrony Narodowej z udziałem Zwierzchnika Ził Zbrojnych Prezydenta RP, Marszałka Senatu Ministrów i Parlamentarzystów. Z informacji jaką uzyskał Przewodniczący Związku od kierownictwa MON wynika że do końca marca będzie trwał proces kształtowania struktur Urzędu MON i podział zadań dla kierownictwa MON i departamentów. W miesiącu kwietniu planowane są rozmowy n/t regulacji wynagrodzeń pracowników wojska z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r. E.R. „

  Czy oni chcą nas znowu omamić tymi „PLANOWANYMI rozmowami”?
  na następne kilka miesięcy i znowu wyjdzie… NIC?
  Pozdrawiam wolontariuszy PRON !

  • Cóż Ci mogę odpowiedzieć Macieju,
   pamiętam, że w przeszłości przedstawiciel tego Związku uczestniczył w takich odprawach. Dzisiaj – jak widać – uzyskuje informacje o wydarzeniach z doniesień prasowych czy internetowych.
   Jednocześnie, powołując się na bliżej nie określone osoby, przedstawia na stronie NSZZ PW informacje „od Kierownictwa MON”. Czyli od kogo? Nie wiedział z kim rozmawia, czy też nie może tego ujawnić.

   O tym, że te zmiany następują można się dowiedzieć śledząc kolejne pozycje Dziennika Urzędowego MON. Czytaj tutaj:
   http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycje/2018/
   Pod pozycją Nr 10 zobaczymy nową decyzję Ministra ON z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej, natomiast pod pozycją 24 kolejną decyzję Ministra, która zmienia tę decyzję z 20 lutego br.
   Zmiany akurat w tym zakresie są ważne również dla PRON, bo w miejsce trzech biur: Audytu Wewnętrznego, ds. Procedur Antykorupcyjnych oraz Skarg i Wniosków – powołano jedno – nowe biuro: Biuro Ministra Obrony Narodowej.

   A poza tym, zapraszam na stronę OPZZ, gdzie właśnie ukazała się informacja dotycząca pracowników resortu obrony narodowej pod poniższym linkiem:
   http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/pracownicy-obronnosci-chca-podwyzek-i-dialogu

   • Gruba Kaśka pisze:

    Jak zwykle propaganda ze strony NSZZ PW.
    Spotkał się ale nie wie z kim lub nie może powiedzieć. PRZYPOMINA MI TO CZASY NIEWIDZIALNEJ RĘKI.
    Znowu strzelają jak do kaczek, a może trafią z jakąś informacją do swoich członków lub do pw…
    Chociaż Ci członkowie związku NSZZ PW ostatnio już się przekonali, że dalej bycie w tym związku to tylko płacenie składek na nie wiadomo co… Dlatego wypisują się z NSZZ PW.
    A najbardziej się uśmiałam z informacji Pani Eli R., że będzie spłata od 1 stycznia. Bardzo cenna informacja. Każdy normalny śmiertelnik pracujący kilka lat w RON wie, że zawsze była spłata od stycznia.
    Tak było nawet przy ostatnich podwyżkach w 2016 i 2017 r., więc to dla pracowników ron żadna nowość.

    ŻAŁOSNE, ŻE NSZZ PW MA TAKIEGO RZECZNIKA.

    • pracownik pisze:

     Ta informacja to tylko studzenie wkur*****nych pracowników.
     Jest źle. Nie dlatego, że nie ma kasy tylko dlatego, że NIKT z MON nie poczuwa się, żeby wyjść i powiedzieć „słuchajcie, pamiętamy o was jest tak i tak, zrobimy tylko to i to, i wracamy do tematu waszych zarobków, bo jest to dla nas ważne i dostrzegamy was jako część SZ RP”.
     TYLE. A co mamy?
     Stały teatrzyk i zabawy w kotka i myszkę. A co do NSZZ PW. Sam w tym związku nie jestem ale dużo moich znajomych i owszem, i co?
     I to oni się ode mnie dowiadują co się dzieje :) nic nie wiedzą i też planują opuścić ten wspaniały wyciskacz procentów od pensji :) bo tak naprawdę, co wam daje bycie w tym „związku”?
     Są alternatywy, które warto sprawdzić.

     • Maks pisze:

      „Z informacji jaką uzyskał Przewodniczący Związku od kierownictwa MON wynika że do końca marca będzie trwał proces kształtowania struktur Urzędu MON i podział zadań dla kierownictwa MON i departamentów. W miesiącu kwietniu planowane są rozmowy n/t regulacji wynagrodzeń pracowników wojska z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r.”

      Czyli, jeśli „proces kształtowania struktur” przeciągnie się do września, to możemy zapomnieć o podwyżkach?
      Jestem bardzo ciekawy w jaki sposób szanowni państwo związkowcy zdobyli tę informację?
      W kuluarach, w przerwie odprawy koordynacyjnej?
      Przez kogo są planowane rozmowy n/t regulacji wynagrodzeń?
      Czy ministerstwo w ogóle wie, że związkowcy coś w tej sprawie planują?
      A może, by tak Jaśnie Pan Jagiełło wreszcie umówił się na rozmowę do Ministra w sprawie bardzo ważnej dla ogromnej, bo 40-tysięcznej grupy pracowników RON, którą jako przewodniczący powinien reprezentować?

 • Rafał pisze:

  Panie Marku znalazł się zastępca mojego guru związkowego. Jest wpis na stronie nszzpw

  • To nie zastępca się znalazł Rafale, lecz informację zamieściła Sekretarz tego Związku – kol. Elżbieta Romańska, która kryje się pod inicjałami E.R. Zastępcy musisz dalej szukać… :-)

 • olo pisze:

  Minister MON przeznaczył na premie 25 mln? Ktoś coś wie?

  • Oj, olo, zapewne ktoś coś wie, ale napewno nie Ty.
   Nie chodzi o premie, ale o nagrody, bo z pewnością chodzi o kwotę 25 mln zł, która została zawarta w piśmie TARCZY, które zostało w dniu wczorajszym skierowane do Ministra.
   Tak, tak, kosztem comiesięcznych wynagrodzeń, w myśl decyzji budżetowej Ministra Macierewicza środki z wynagrodzeń mają być przeniesione na nagrody. I jest to rzeczywiście kwota ok. 25 mln zł.
   Aby nie było tłumaczeń, że to dzieło poprzednika, przypomnieliśmy nowemu Ministrowi, że z dniem 30 marca br. upływa termin, do którego trzeba było podjąć decyzję o tworzeniu funduszu nagród w wysokości 2%, który zostanie sfinansowany ze środków, o które budżet płac został zwiększony w 2018 r.

   Zamiast poprawy miesięcznych wynagrodzeń pracowników ron… utworzenie funduszu nagród do dyspozycji pracodawców.

  • Twoje pytanie: Ktoś coś wie? jest dobre również dla artykułu zamieszczonego pod poniższym linkiem:
   http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/zwiazkowcy-mon-zawieszaja-prace-chca-podwyzek,52264.html

   Trwający impas w rozmowach z MON wynika wyłącznie z braku informacji ze strony Ministerstwa od dnia 9 stycznia 2018 r. i jest wyraźnym wskazaniem jak postrzegana jest przez nowe Kierownictwo instytucja DIALOGU ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ.
   Miejmy nadzieję, że przynajmniej rzecznik prasowy MON będzie miał więcej informacji.

   • pracownik pisze:

    I jakie plany Panie Marku? Czekamy?
    Z kim NSZZ PW ma mieć rozmowy w kwietniu? Bo jakoś jest to wielka tajemnica nawet wśród związkowców tej formacji.

    Zaczynam wyczuwać opary absurdu całej tej sytuacji.
    O co w tym wszystkim chodzi?

 • radek pisze:

  Związkowcy zaakceptowali propozycje płacowe zarządu Man Bus
  http://praca.interia.pl/zarobki/news-zwiazkowcy-zaakceptowali-propozycje-placowe-zarzadu-man-bus,nId,2560579#pst151906881utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
  A to jeden z komentarzy pod tekstem.
  Tam są skrajnie niskie płace za 2500 zł netto to niech beżowi pracują …
  I choć muszę przyznać , że nie mam możliwości sprawdzenia wiarygodności tego komentarza, to jednak on pokazuje jak daleko jesteśmy w tyle.

Zostaw komentarz