Skip to main content

Posiedzenie Zarządu Krajowego

By 17 lutego, 2018Aktualności

Na przełomie stycznia i lutego w warszawskim hotelu „GROMADA” odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego naszego Związku, z udziałem przewodniczących organizacji związkowych „TARCZY”.

W pierwszej kolejności, w ramach bieżącej działalności związkowej podjęte zostały ważne dla funkcjonowania Związku uchwały m. in. dotyczące:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za rok 2017, sporządzonego przez Prezydium;
  • kierunku wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami Związku za rok 2017;
  • przyjęcia planu finansowego Związku na rok 2018.

Następnie Przewodniczący Związku poinformował o realizacji przez Prezydium Zarządu Krajowego harmonogramu przedsięwzięć związanych z IX Kongresem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ), który ma się odbyć w dniach 24-25 maja 2018 r. pod hasłem „Polska potrzebuje wyższych płac”. W najbliższym czasie wybrani przedstawiciele „TARCZY” będą uczestniczyli w zebraniu przedstawicieli branży ‘Usługi publiczne”, w trakcie którego zostaną wybrani delegaci tej branży na IX Kongres OPZZ.

Zasadnicza część posiedzenia poświęcona została najważniejszym obecnie kwestiom dotyczącym wynagradzania pracowników resortu obrony narodowej, w tym kształtowania ich wynagrodzeń i możliwości podwyższenia płac w bieżącym roku.

Czy będą podwyżki płac?

Przewodniczący Związku przedstawił budżet wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej na rok 2018 i porównał go z budżetem roku ubiegłego. Kontynuując, odniósł się do informacji opracowanych i przedstawionych przez Stronę resortową. Wskazał, że z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczących budżetu na 2018 rok wynika jednoznacznie, iż w stosunku do roku 2017 fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej na rok 2018 został zwiększony o 232 mln zł (w 2017 r. wynosił 2.447 mln zł, natomiast w 2018 r. 2.679 mln zł), co stanowi wzrost o ok. 9,5%. Każdy może to sprawdzić, zaglądając TUTAJ i wybierając stronę nr 11  „Podstawowych informacji o budżecie resortu Obrony Narodowej” roku bieżącego i poprzedniego.

W świetle tych informacji, działacze zastanawiali się dlaczego dyrektor Departamentu Budżetowego MON w trakcie posiedzenia Senackiej KOBN informował, iż w bieżącym roku nie będzie podwyżek dla pracowników resortu obrony narodowej, co wywołało zrozumiałe niepokoje w środowisku pracowniczym.

Wskazywano również, iż pomimo zagwarantowania tak znacznego wzrostu środków na wynagrodzenia pracowników, prezentowane w tych materiałach średnie wynagrodzenia pracowników pozostają na niezmienionym poziomie. Dla członków korpusu służby cywilnej założono, że będzie to kwota 3.973 zł, natomiast w odniesieniu do pozostałych pracowników – 3.410 zł. Powyższe spowoduje, że np. relacja przeciętnej płacy planowanej  dla pozostałych pracowników – w stosunku do prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2018 r. w gospodarce narodowej (4.443 zł) –  obniży się w bieżącym roku do poziomu 76,7%, chociaż w roku 2017 wynosiła 80%.

Zgodnie stwierdzono, że wykazywanie przeciętnej płacy w służbie cywilnej na poziomie 3.973 zł zamazuje prawdziwy obraz wynagrodzeń, gdyż pracownicy Urzędu Ministra Obrony Narodowej zarabiali w ubiegłym roku przeciętnie ponad 7 tysięcy złotych podczas, gdy pracownicy terenowych organów administracji wojskowej (TOAW) należeli do najniżej wynagradzanych grup zawodowych występujących w resorcie obrony narodowej.

Z analizy wielkości zawartych w „Podstawowych informacjach…” można również wskazać, że dane te „mają znaczny margines błędu”. Gdyby bowiem przyjąć, że w 2018 r. przeciętna płaca dla wszystkich pracowników została zaplanowana na poziomie prognozowanej płacy dla służby cywilnej, tj. 3.973 zł – kwota wynagrodzeń ujęta w materiale (2.679,0 mln zł) pozwalałyby zatrudnić w resorcie ON ok. 56,2 tysięcy pracowników (2.679 mln zł/12/3.973 zł) podczas, gdy w ubiegłym roku w zatrudnieniu pozostawało przeciętnie mniej niż 44 tysiące pracowników, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

Sporne nagrody

Kolejną kwestią, która była omawiana w trakcie posiedzenia było tworzenie w 2018 roku funduszu nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy (PUZP). Ten tryb i kierunek wydatkowania środków na wynagrodzenia został zainicjowany w 2017 r. przez poprzedniego Ministra Obrony Narodowej, co zostało już szczegółowo opisane na końcu poprzedniej aktualności zamieszczonej na naszej stronie. Brak podstaw prawnych dla takiego działania w dalszym ciągu budzi zastrzeżenia zarówno wśród działaczy, jak i pracowników i z pewnością temat ten zostanie poruszony w trakcie spotkania z Ministrem Obrony Narodowej Panem Mariuszem Błaszczakiem, o zorganizowanie którego Strona społeczna zwróciła się w piśmie z dnia 9 stycznia 2018 r. (czytaj TUTAJ). Na tę chwilę, Zarząd Krajowy wypracował treść „Oświadczenia” (czytaj TUTAJ), które – do czasu spotkania z Ministrem – ma być przedstawiane pracodawcom, u których funkcjonują organizacje związkowe „TARCZY”.

Odnosząc się do tworzenia funduszu nagród w trybie zapisanym w decyzji budżetowej wskazywano również, że takie rozwiązanie prowadzi do nieuzasadnionego różnicowania pracowników resortu. Wynika to z faktu, iż w przypadku pracowników objętych Układem tworzenie funduszu odbywać się będzie w ramach dodatkowo przydzielanych pracodawcom środków na wynagrodzenia, natomiast w przypadku członków korpusu służby cywilnej, czy pracowników wynagradzanych według przepisów dla urzędów państwowych – tworzenie funduszu nagród ma się odbywać w ramach funduszu płac posiadanego przez pracodawcę.    

Wstrzymane negocjacje nad zmianami w PUZP

Na koniec działacze zostali zapoznani się z aktualnym stanem prowadzonych negocjacji w zakresie PUZP, jak również poinformowani, że kolejne spotkania – planowane na 30 i 31 stycznia br. – zostały odwołane przez Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi. Jednocześnie z pisma Pełnomocnika wynika, że Strona społeczna o terminie następnych spotkań zostanie poinformowana w odrębnym piśmie.

Mając na uwadze prowadzone dotychczas negocjacje, działacze wskazywali na pilną potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na wykonywanie przez pracowników dodatkowych zadań wynikających z pełnienia funkcji nieetatowych, za które nie otrzymują oni żadnej rekompensaty. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku pracowników realizujących zadania na wakujących w jednostkach stanowiskach żołnierzy zawodowych. Uwzględniając fakt, iż żołnierze zawodowi zastępujący pracowników wojska na stanowiskach wakujących otrzymują z tego tytułu dodatki pieniężne, działacze domagali się przyjęcia odpowiednich rozwiązań w odniesieniu do pracowników. (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
155 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
romek
20 lutego, 2018 07:27

Dzięki!!!!!!!!!!!

22 lutego, 2018 14:41

Kto by się spodziewał, że poziom płac w dyskontach będzie stanowił podstawę do porównań wynagrodzeń dla pracowników PAŃSTWOWEJ SFERY BUDŻETOWEJ?!
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podwyzki-w-lidlu-place-pensje-zarobki,225,0,2398945.html
Czy ktoś wyciągnie z tego wnioski?
Oby nie były one spóźnione.

suarez
22 lutego, 2018 22:16

i to jest komentarz naszego przedstawiciela związkowego…
Czy ktoś wyciągnie z tego wnioski?
Oby nie były one spóźnione…
Tak jak napisał Grzesiek poniżej, Związki w MON to iluzja.

pracownik
23 lutego, 2018 09:31
Reply to  suarez

Pan Marek sam wojny o godziwy byt pracownika w RON nie wygra.
Polecam pogadać z pierwszym czapkownikiem – Panem Zenkiem co tam u niego słychać i jak się zapatruje na sprawy PRON. Podejrzewam, że jemu to akurat wszystko pasuje i jest ekstra, bo sam to stwierdził na posiedzeniu KOB.
Wszystko to śmiechu jest warte i dobrze, że opuściłem NSZZ PW, i już nie płacę na tych nieudaczników.
Pozdrawiam.

23 lutego, 2018 12:03
Reply to  suarez

Nie wiem suarez, czy dobrze zrozumiałeś mój wcześniejszy wpis. Nie był on skierowany np. do Ciebie, bo jak Ty możesz poprawić pracownikom poziom płac?! Nie dotyczył on również roku bieżącego, bo jakiekolwiek dzisiejsze działania nic nie pomogą na budżet tegoroczny płac. On po prostu już został uchwalony i jest, a został opracowany w oparciu o działania podjęte w roku ubiegłym. Jako TARCZA, a w zasadzie MKK od dawna wiedzieliśmy, że budżet płac pracowników ron na ten rok jest dobry, więc nie musieliśmy podejmować w zasadzie żadnych działań. Budżet dla PW jest dobry i daje gwarancję realizacji w br. tego, co… Czytaj więcej »

suarez
23 lutego, 2018 15:32

Nie podszczypywanie było moją intencją. Samym pisaniem na tym forum to niewiele można zwojować, nawet jeśli będzie to czytał sam minister MON. A ja piszę, bo szlag mnie trafia. Po 31 latach pracy, z dwoma wymaganymi językami na rękę dostaję 2150 PLN. Szeregowy, który przychodzi na dzień dobry dostaje duuuuuużo więcej. Ja wiem, mogłem zostać żołnierzem, mogę zmienić pracę itd. Mogę… jasne, że tak ale na moje miejsce ktoś zostanie przyjęty, bo robotę trzeba zrobić. I dalej będzie to praca z żenująco niską pracą. Naprawdę, wstyd się gdziekolwiek przyznać ile zarabiam. I nawet jeśli dostaniemy podwyżki, to dalej będziemy na… Czytaj więcej »

jan
22 lutego, 2018 16:05

Na jakim etapie jest sprawa tegorocznych podwyżek?

Grzesiek
22 lutego, 2018 16:53

Na żadnym. Przecież nie ma pośpiechu jak to związki twierdzą… inni już po… i obiecane dalsze, z tą różnicą, że u innych obietnice podwyżek są faktem. Powtórzę. Program 105 plus miał gwarantować dogonienie pozostałej sfery budżetowej… kabaret. Ciekawe co dogonić miał… Stan chyba z 2014 roku, jak nie wcześniej. Napiszę na swoim przykładzie. Gdybym nie dostał podwyżki w 16 i 17, to nie odbierałbym dziś najniższej krajowej, bez wyrównania pewnie. I to z wysługą dość dość… Związki w Mon to iluzja. Koniec lutego i nic… program 105 plus gwarantował nam 250 lub 270 zł brutto w tym roku. To tyle.… Czytaj więcej »

I co wy na to?!
23 lutego, 2018 12:55

Gdyby zamiast podwyzki 250 zl brutto dla wszystkich, wladza postanowila dać 500 zl brutto dla „specjalistów” i 100 zł brutto dla „gorszego sortu” to co wy na to…?

człowiek_z_lasu
23 lutego, 2018 18:29

Ponieważ nie zostałem zakwalifikowany jako specjalista mimo specjalistycznej wiedzy i ogromnej odpowiedzialności, miałbym po prostu bodziec do zrobienia tego, z czym noszę się już od dłuższego czasu czyli odejścia.
Tyle w temacie.

Katarzyna
23 lutego, 2018 13:59

Szanowny Panie MKK, ma pan sporo racji, chciałabym żeby te plany się spełniły, bo ile można zarabiać najniższą krajową w „MON”? 2100 zł brutto – tyle mam na umowie + 8% premii (168 zł brutto) to zaszczyt – podatek, ubezpieczenie, składka związkowa to zostaje mi 1455 zł, gdzie wynajem mieszkania to 900 zł a gdzie opłaty, raty, jedzenie, przedszkole, ubrania? Wymieniam same podstawowe rzeczy, nie wspominam o wycieczkach i innych przyjemnościach, bo mnie nie stać na samochód nawet! Gdzie moja pensa do średniej, którą wyliczyli w MON (3410 czy coś takiego). Przecież to absurd! Chyba czas poskanować odcinki pensji i… Czytaj więcej »

Bany
28 lutego, 2018 10:06
Reply to  Katarzyna

Ja mam 1870 plus 10% premii… nie można raz na zawsze wywalczyć, by podstawa wynosiła minimum najniższa krajowa? Myślę, że zz powinno się rozwalić i wziąć sprawy we własne ręce. Ogólnopolski protest pw. Strona resortowa zaczęłaby rozmawiać, gdybyśmy przychodzili do pracy i nic nie robili… doceniliby ile cywil w wojsku robi… przecież my już jesteśmy na szarym końcu płac…. pora coś zrobić, bo jesteśmy tak traktowani od wielu wielu lat i nikt nie potrafi nic zmienić. Zauważcie, że drobne podwyżki, które dostaliśmy były tylko po to, by część pw miała najniższą krajową… bo z 1670 podstawy i premii nie byłoby… Czytaj więcej »

Różowe majciory z falbaną
14 marca, 2018 00:41
Reply to  Bany

Fakt jest taki, że wszystkie WOG-i powstały tylko po to, aby zatrudniać żołnierzy przechodzących na emeryturę. Mechanizm jest prosty. Przyjdzie taki, co ma powiedzmy 2000-2500 na rękę tejże emerytury, dadzą mu najniższą krajową, pracę od 7-15 i w sumie i tak zarobi ponad 4000 na miesiąc. Nie zazdroszczę, przedstawiam tylko pewne fakty. Ja tak samo jestem tylko człowiekiem i dla mnie satysfakcją z wykonanej pracy powinno być wynagrodzenie, które po prostu jest żenujące. Dodatkowo, jak pomyślę, że pracuje w MON niezbyt długo, bo prawie 4 lata i mam 1600 wypłaty, a za 20, czy 30 lat mam mieć wg tego… Czytaj więcej »

Katarzyna
23 lutego, 2018 14:03

Pan Grzegorz też ma rację,
trepy piszą sobie o zapomogę gdzie mają 3000 zł na rękę i taki to niby biedny jest?
Biedy to on nigdy nie widział, bo biorą głąbów po podstawówce bez wykształcenia, byle statystyki poprawić.

Katarzyna
23 lutego, 2018 14:06

i jeszcze jedno, kiedyś ta bomba 44 tysięcy pracowników RON pęknie!
Chyba, że wcześniej emeryci zawodowi przejmą tą pulę… jednak to chyba prędzej, smutne ale prawdziwe.

Grzesiek
23 lutego, 2018 15:50

To będą robić sami. I takie są opinie w jw. Niektóre stanowiska w jw wcale nie powinny być określane jako specjalistyczne. A są, bo np. konserwator to konserwator tylko, że nikt nie patrzy jakie jeden konserwator musi mieć uprawnienia i wiedzę – a co drugiemu wystarczy by wykonywać tylko proste prace…
Przykładów jest wiecej.

radek
25 lutego, 2018 12:39

Do Grzesiek.
A kto był przy określaniu etatów tych z rozszerzeniem na specjalistyczne /lub powinien być/ jak nie związki. Pretensje kieruj do tych, co o tym decydowali, nie do świadczeniobiorców tych decyzji.
Wszyscy zarabiamy za mało i o to trzeba walczyć. Nie wyrywać sobie resztek, jak to jest w zwyczaju przy każdej domniemanej „podwyżce”.
A cisza medialna, którą uprawiają zwiazki w tej sprawie nie jest pomocna.

janusz
25 lutego, 2018 15:18

Przy okazji swojej frustracji co do zarobków poniżają niektórzy innych. To niezbyt dobrze świadczy o poziomie tej dysputy.
Zawsze takie wycieczki do innego adwersarza skutkują negatywnym odbiorem. Proponuję swoją bezsilność skierować na właściwe tory i dyskutować o problemie a nie przy okazji obrażać ludzi, z którymi na co dzień pracujemy. Za chwilę ów tępy po podstawówce wam nawtyka i pozostanie nietakt lub smród.

Ola
2 marca, 2018 13:01

Teraz wiadomo na co poszły pieniądze. Po prostu szok. Aż nie chce się komentować. Dla nas marne 100 zł na rękę i to jeszcze wydrapane pazurami a tu proszę…
Szkoda słów, brak szacunku do zwykłego szeregowego pracownika RON.
Po prostu smutne!!!
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23090176,rozrzutnosc-mon-przyprawia-o-zawrot-glowy-za-macierewicza-wydali.html

radek
3 marca, 2018 00:44

Widzisz Olu, smutne jest to, że obecni nie tworzą własnych standardów rządzenia tylko usprawiedliwiając swoje poczynania, porównują je z działaniami poprzednich ekip. A te zbyt nisko ustawiły poprzeczkę.
Dla nas pozostała, jak napisałaś marna 100-ka i oczekiwanie na kolejne „wydrapane pazurami”.

radek
5 marca, 2018 22:06

… W związku z podwyższeniem pensji nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., w budżecie państwa pojawiły się dodatkowe środki w wysokości ok. 1,2 mld zł – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
To nie są jakieś moje żale, że pedagogom się podnosi pensje. Kwoty zbliżone do naszych i rozłożone na 3 lata, jakby kopia naszego systemu podwyżek.
Chodzi mi tylko o to, kiedy. Już od 1 kwietnia wchodzą w życie. No właśnie….
http://praca.interia.pl/zarobki/news-ponad-miliard-zlotych-na-podwyzki-dla-nauczycieli,nId,2553051#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome.

pracownik
6 marca, 2018 20:02
Reply to  radek

Tylko dziady z MONu zawsze na szarym końcu. Śmiechu to warte (takiego przez łzy i zaciśnięte zęby). Ale widać nastroje i brak nadziei na lepsze po ilości ogłoszeń o pracę szczególnie dla specjalistów. Ciekawe ile tak jeszcze będzie.

eelaa
6 marca, 2018 15:48

https://m.money.pl/wiadomosci/artykul/artykul,182,0,2399926.html
To też jeszcze o nauczycielach – ciekawostka jak mogą być bici w emerytury

Zbigniew
6 marca, 2018 20:55

Witam mam pytanie jakie zawody są specjalistami jaki był podział pieniążków

człowiek_z_lasu
7 marca, 2018 08:27

Zapewne wielu z was oglądało wczoraj Czarno na Białym TVN24 (jeśli nie to poniżej link) https://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/czarno-na-bialym-pokora-i-umiar,820326.html Reportaż dotyczący strajku sfery budżetowej w Bydgoszczy – kilkanaście grup zawodowych: Pracownicy Policji, Urzędu Wojewódzkiego, Statystycznego i wielu innych a wszystko to pod sztandarem Solidarności. I tu moje pytanie, gdzie są przedstawiciele RON? Są kamery, przekaz na cały kraj i cisza?! Nie ma nas przy tak ważnej akcji?! WSTYD! Marnowanie kolejnej szansy na zasygnalizowanie problemu. To nie chodzi o walkę i buntowanie się ale zaistnienie. Takie mamy cudowne związki. Ciekawe jak się czują pracownicy Inspektoratu Wsparcia SZ, bo chyba nadal ten moloch jest w… Czytaj więcej »

Maks
7 marca, 2018 12:58

„20 lat pracy, nieco ponad 2 tysiące złotych na rękę. Urzędnicy z Bydgoszczy piszą do premiera”.
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/czarno-na-bialym-urzednicy-z-bydgoszczy-chca-podwyzek,820332.html

A my co na to?
Do kogo mamy napisać?

eelaa
8 marca, 2018 22:36

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/wyzsze-wyksztalcenie-nie-bedzie-potrzebne-w-spolkach-skarbu-panstwa/1hs56ep
I po co się uczyć??
Kasa jest potrzebna 🙁 tylko nie na tych, co potrzeba

Rafał
11 marca, 2018 18:46

TO kiedy te podwyżki będą?
A może nic nie będzie?
Kto mi odpowie?
Zenek gdzie Ty jesteś?
Ty jesteś związkowiec?
TY jesteś monowska popierdułka!

Rafał
11 marca, 2018 18:58

Panie Marku, jak mam się zapisać do TARCZY?
Jestem pracownikiem 14 wog Poznań i nie chcę należeć do związku, któremu przewodniczy Zenek nieudacznik.

12 marca, 2018 10:30
Reply to  Rafał

Proponuję, Rafale kontakt na maila: zk@zpwtarcza.pl a napewno coś poradzimy.

Rafał
11 marca, 2018 19:49

Cenzura

Rafał
11 marca, 2018 19:49

Cenzura

Kaziuk
12 marca, 2018 10:45

link do strony z posiedzenia senackiej komisji obrony narodowej:
http://av8.senat.pl/9KON411
MON NIE PRZEWIDUJE PODWYŻEK DLA PRACOWNIKÓW RON, 9-10 minuta filmu, na 2018 rok!!!
nie ma co się łudzić – zostaliśmy oszukani programem 105+

12 marca, 2018 17:25
Reply to  Kaziuk

Weź Kaziuk pod uwagę, że posiedzenie tej Komisji odbyło się w połowie stycznia br., gdy stanowisko MON w tej sprawie było referowane przez dyrektora departamentu. Chwilę potem, dyrektor tego departamentu nie był już bezpośrednio podległy pod Ministra ON… ani nawet pod sekretarza stanu w MON…

Rafał
12 marca, 2018 13:03

Dziękuję Panie Marku!
Niech się pan nie dziwi, że chcą się wypisywać pracownicy z nszzpw.
Od początku roku na naszej stronie nie ma nic na temat podwyżek. Żadnej informacji, jakby się zapadli pod ziemię przewodniczący i jego zastępca.

12 marca, 2018 17:32
Reply to  Rafał

Mnie, Rafale to nie dziwi.
Ale nie szukaj ich tutaj, bo jeśli nawet wchodzą na tę stronę, to tylko po to, aby zaczerpnąć informacji.
Ale z pewnością nie po to, aby się ujawniać.
Skoro już zamieściłeś wpis, że ich poszukujesz – to bądź pewny, że oni już to przeczytali. Może więc z czasem będą jakieś nowe wpisy również na ich stronie.
Pozdrawiam.

Rafał
12 marca, 2018 19:03

Pracuję w wojsku w sumie od 87 roku i nie jedno widziałem i słyszałem. Nic mnie już nie dziwi, nawet to, że mój przewodniczący czerpie informacje na waszej stronie.
Marek, pan rozmawia z ludźmi, odpowiada, informuje – tak powinno być.
Dzięki, pozdrawiam.

Maks
14 marca, 2018 09:55

Są dobre wiadomości o prognozowanych podwyżkach płac, jednak nie dla pracowników RON.
„Liczba wakatów w Polsce ostro w górę. 'Przewidujemy nawet 10 proc. podwyżki płac’.”
https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/bz-wbk-o-placach-w-polsce-przyspieszenie-do-10-proc/ly78f6s

pracownik
15 marca, 2018 08:57
Reply to  Maks

Dlatego najwyższa pora podziękować MON i przejść do sektora prywatnego, bo 10 lat czekam na zmianę i ona nie nadchodzi.
Byliśmy, jesteśmy i będzie, nieistotną grupą pracowniczą w SZ RP.
Taka prawda i przestańmy się czarować, że jest inaczej.

pracownik
15 marca, 2018 16:25

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/odprawa-kierowniczej-kadry-mon-i-szrp-72018-03-15/

– Silne wojsko to bezpieczna Polska. Dzięki dobrze wyposażonym, godnie wynagradzanym i sprawnie kierowanym Siłom Zbrojnym, Polacy mogą ze spokojem patrzeć w przyszłość. Obecność wśród żołnierzy Pana Prezydenta, Pana Marszałka oraz Ministrów wyraźnie świadczy o tym, że sprawy obronności państwa są wspólną troską najwyższych władz Rzeczypospolitej – mówił szef MON.”

15 marca, 2018 18:19
Reply to  pracownik

I to jest przykre, że jak do roboty to się mówi, że Siły Zbrojne mają dwa filary. Jeden mundurowy – żołnierzy, a drugi cywilny – pracowników wojska. Niestety, z wypowiedzi osób zajmujących kierownicze stanowiska w departamentach Ministerstwa wynika, że pracownicy resortu obrony narodowej… nie są zaliczane do Sił Zbrojnych… pomimo, że np. ich stanowiska są ujęte w etatach poszczególnych jednostek organizacyjnych RON. Szkoda, że w dalszym ciągu Kierownictwo MON nie ma czasu dla pracowników RON i nie myślę tu o spotkaniu z Ministrem, bo do tego trzeba się przygotować (chociaż już od 9.01.2018 r. minęły 2 miesiące), ale przynajmniej o… Czytaj więcej »

Grzesiek
15 marca, 2018 21:09

Mialem nie pisać,ale to zrobię…To na co Panie Marku czekamy????na co??? Tylko protest.koniec kropka.tylko tym sposobem zwrócimy uwage na nasze problemy.bo mon i wojsko to nie tylko mundurowi

Tomasz
15 marca, 2018 22:41

Po świętach ma być cieplej. Minister zaprasza wszystkich pracowników wojska do Warszawy na rozmowy. Transparent i opona obowiązkowa. Kobiety zabierają transparent, mężczyźni po oponie.

Toja
16 marca, 2018 11:21

http://www.nszzpw.pl/aktualnosci.nowosc.510.0.html
Zobaczymy ile w tym prawdy……..

Maciej
16 marca, 2018 12:11

A jak się Pan odniesie do tego wpisu Panie Marku: „W dniu 15 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie odbyła się odprawa Rozliczeniowo-Koordynacyjna Kierowniczej Kadry Ministerstwa Obrony Narodowej z udziałem Zwierzchnika Ził Zbrojnych Prezydenta RP, Marszałka Senatu Ministrów i Parlamentarzystów. Z informacji jaką uzyskał Przewodniczący Związku od kierownictwa MON wynika że do końca marca będzie trwał proces kształtowania struktur Urzędu MON i podział zadań dla kierownictwa MON i departamentów. W miesiącu kwietniu planowane są rozmowy n/t regulacji wynagrodzeń pracowników wojska z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r. E.R. „ Czy oni chcą nas znowu omamić tymi „PLANOWANYMI… Czytaj więcej »

16 marca, 2018 15:42
Reply to  Maciej

Cóż Ci mogę odpowiedzieć Macieju, pamiętam, że w przeszłości przedstawiciel tego Związku uczestniczył w takich odprawach. Dzisiaj – jak widać – uzyskuje informacje o wydarzeniach z doniesień prasowych czy internetowych. Jednocześnie, powołując się na bliżej nie określone osoby, przedstawia na stronie NSZZ PW informacje „od Kierownictwa MON”. Czyli od kogo? Nie wiedział z kim rozmawia, czy też nie może tego ujawnić. O tym, że te zmiany następują można się dowiedzieć śledząc kolejne pozycje Dziennika Urzędowego MON. Czytaj tutaj: http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycje/2018/ Pod pozycją Nr 10 zobaczymy nową decyzję Ministra ON z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej,… Czytaj więcej »

Gruba Kaśka
20 marca, 2018 08:47

Jak zwykle propaganda ze strony NSZZ PW. Spotkał się ale nie wie z kim lub nie może powiedzieć. PRZYPOMINA MI TO CZASY NIEWIDZIALNEJ RĘKI. Znowu strzelają jak do kaczek, a może trafią z jakąś informacją do swoich członków lub do pw… Chociaż Ci członkowie związku NSZZ PW ostatnio już się przekonali, że dalej bycie w tym związku to tylko płacenie składek na nie wiadomo co… Dlatego wypisują się z NSZZ PW. A najbardziej się uśmiałam z informacji Pani Eli R., że będzie spłata od 1 stycznia. Bardzo cenna informacja. Każdy normalny śmiertelnik pracujący kilka lat w RON wie, że zawsze… Czytaj więcej »

pracownik
20 marca, 2018 20:19
Reply to  Gruba Kaśka

Ta informacja to tylko studzenie wkur*****nych pracowników. Jest źle. Nie dlatego, że nie ma kasy tylko dlatego, że NIKT z MON nie poczuwa się, żeby wyjść i powiedzieć „słuchajcie, pamiętamy o was jest tak i tak, zrobimy tylko to i to, i wracamy do tematu waszych zarobków, bo jest to dla nas ważne i dostrzegamy was jako część SZ RP”. TYLE. A co mamy? Stały teatrzyk i zabawy w kotka i myszkę. A co do NSZZ PW. Sam w tym związku nie jestem ale dużo moich znajomych i owszem, i co? I to oni się ode mnie dowiadują co się… Czytaj więcej »

Maks
22 marca, 2018 09:03
Reply to  pracownik

„Z informacji jaką uzyskał Przewodniczący Związku od kierownictwa MON wynika że do końca marca będzie trwał proces kształtowania struktur Urzędu MON i podział zadań dla kierownictwa MON i departamentów. W miesiącu kwietniu planowane są rozmowy n/t regulacji wynagrodzeń pracowników wojska z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r.” Czyli, jeśli „proces kształtowania struktur” przeciągnie się do września, to możemy zapomnieć o podwyżkach? Jestem bardzo ciekawy w jaki sposób szanowni państwo związkowcy zdobyli tę informację? W kuluarach, w przerwie odprawy koordynacyjnej? Przez kogo są planowane rozmowy n/t regulacji wynagrodzeń? Czy ministerstwo w ogóle wie, że związkowcy coś w tej sprawie planują? A… Czytaj więcej »

Rafał
16 marca, 2018 14:53

Panie Marku znalazł się zastępca mojego guru związkowego. Jest wpis na stronie nszzpw

16 marca, 2018 15:27
Reply to  Rafał

To nie zastępca się znalazł Rafale, lecz informację zamieściła Sekretarz tego Związku – kol. Elżbieta Romańska, która kryje się pod inicjałami E.R. Zastępcy musisz dalej szukać… 🙂

pracownik
22 marca, 2018 09:44

i kolejna niezadowolona grupa hohoho co to się dzieje ojoj

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/panstwowa-inspekcja-weterynaryjna-bedzie-protestowac/jyy5vcl

olo
22 marca, 2018 17:50

Minister MON przeznaczył na premie 25 mln? Ktoś coś wie?

22 marca, 2018 19:27
Reply to  olo

Oj, olo, zapewne ktoś coś wie, ale napewno nie Ty. Nie chodzi o premie, ale o nagrody, bo z pewnością chodzi o kwotę 25 mln zł, która została zawarta w piśmie TARCZY, które zostało w dniu wczorajszym skierowane do Ministra. Tak, tak, kosztem comiesięcznych wynagrodzeń, w myśl decyzji budżetowej Ministra Macierewicza środki z wynagrodzeń mają być przeniesione na nagrody. I jest to rzeczywiście kwota ok. 25 mln zł. Aby nie było tłumaczeń, że to dzieło poprzednika, przypomnieliśmy nowemu Ministrowi, że z dniem 30 marca br. upływa termin, do którego trzeba było podjąć decyzję o tworzeniu funduszu nagród w wysokości 2%,… Czytaj więcej »

22 marca, 2018 21:19
Reply to  olo

Twoje pytanie: Ktoś coś wie? jest dobre również dla artykułu zamieszczonego pod poniższym linkiem:
http://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/zwiazkowcy-mon-zawieszaja-prace-chca-podwyzek,52264.html

Trwający impas w rozmowach z MON wynika wyłącznie z braku informacji ze strony Ministerstwa od dnia 9 stycznia 2018 r. i jest wyraźnym wskazaniem jak postrzegana jest przez nowe Kierownictwo instytucja DIALOGU ZE STRONĄ SPOŁECZNĄ.
Miejmy nadzieję, że przynajmniej rzecznik prasowy MON będzie miał więcej informacji.

pracownik
23 marca, 2018 10:29

I jakie plany Panie Marku? Czekamy?
Z kim NSZZ PW ma mieć rozmowy w kwietniu? Bo jakoś jest to wielka tajemnica nawet wśród związkowców tej formacji.

Zaczynam wyczuwać opary absurdu całej tej sytuacji.
O co w tym wszystkim chodzi?

radek
23 marca, 2018 20:37

Związkowcy zaakceptowali propozycje płacowe zarządu Man Bus
http://praca.interia.pl/zarobki/news-zwiazkowcy-zaakceptowali-propozycje-placowe-zarzadu-man-bus,nId,2560579#pst151906881utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
A to jeden z komentarzy pod tekstem.
Tam są skrajnie niskie płace za 2500 zł netto to niech beżowi pracują …
I choć muszę przyznać , że nie mam możliwości sprawdzenia wiarygodności tego komentarza, to jednak on pokazuje jak daleko jesteśmy w tyle.

baju_baj
24 marca, 2018 09:47
Reply to  radek

A w RON 2400zł netto oferuje się Starszemu Specjaliście mgr inż. informatyki po wielu kursach, szkoleniach i dużym doświadczeniu 😀 PARANOJA
Ps. już się zwolnił. W cywilu zaproponowano mu 3 razy tyle plus bonusy opiekę medyczną i inne takie niewidziane u nas sprawy.

new
26 marca, 2018 20:02

Informatyk po studiach w WKU (administrator sieci teleinformatycznych i systemów) 2500 netto, rzekomo powinienem się cieszyć, że tyle zarabiam, bo to mieścina 70 tys. mieszkańców.
Jako pracownik korpusu służby cywilnej – ku chwale ojczyzny.

pracownik
27 marca, 2018 07:33
Reply to  new

2500 zł netto? nie brutto? jesteś pewny? w tym chyba 20% wysługi i dodatek za admina? bo aż jestem ciekaw.

Administrator w MON
26 marca, 2018 22:51

2500 netto jako admin niejawnego oraz jawnego systemu teleinformatycznego na stanowisku informatyka to ja mam dzięki dodatkowym obowiązkom w drugiej instytucji, dzięki umowie-zleceniu.
Gdybym miał tylko dochody z umowy o pracę, to nie mam nawet 2000 na rękę.
Ku chwale, Ojczyzny.

Anka
27 marca, 2018 14:07

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-mundurowi-chca-podwyzki-pracownik-supermarketu-zarabia-wiece,nId,2562132
Proszę. Wystarczy media zainteresować tematem i odpowiedź resortu (w tym przypadku MSWiA) jest natychmiastowa.
Może jest to jakiś pomysł na uzyskanie odpowiedzi od Resortu Obrony Narodowej?
Pozdrawiam wszystkich zatroskanych losem pracownika RON.

człowiek_z_lasu
28 marca, 2018 08:01
Reply to  Anka

Nie liczyłbym na jakikolwiek inny ruch poza wysłaniem pisma. Największy związek czyli NSZZ PW nie ma pomysłu, jak prowadzić merytoryczną rozmowę z MON. Nie potrafi też zwrócić na siebie uwagi mediów. Bo żeby to zrobić trzeba znać narzędzia, które dziś nie kosztują nic. Mamy w swoich szeregach masę młodych łebskich ludzi ale z ich wiedzy się nie korzysta. Mamy informatyków, analityków, grafików, dyplomatów, prawników naprawdę wielu mądrych i bardzo dobrze wykształconych ludzi. W dobie kultury obrazkowej, gdzie nikogo artykuły czy pisma nie interesują można zaistnieć z infografikami czy analizą porównawczą, która unaoczni problem. O materiałach filmowych to chyba nawet nie… Czytaj więcej »

MaciejByd
28 marca, 2018 13:41

Czy ktoś posiada informacje kiedy nastąpi to spotkanie w kwietniu? Chciałbym się dowiedzieć czy w tym roku będzie ta „podwyżka” (105+)? Czy cokolwiek będzie? Jakie są szanse ? Ludzie, konkrety, nie mam pretensji do związku wiem, że robicie co się da> Ja znalazłem sobie inną pracę za trochę większe wynagrodzenie i zastanawiam się nad rezygnacją z bycia wolontariuszem PRON. Znajomi w moim otoczeniu są już zmęczeni ciągłym oczekiwaniem, obiecywaniem itp. Chyba pójdziemy do prywaciarza 3 osoby (związkowcy). Większa firma, możliwość awansu nie tak, jak tutaj – tylko trochę dalej trzeba dojechać. Czołem. do Pana Administratora w Mon. Ja na świstku… Czytaj więcej »

PEWURON
29 marca, 2018 07:36

Człowieku z lasu, masz 100% racji z brakiem wykorzystania „mediów” różnorakich przez NSZZ PW żeby nagłośnić nasz problem ale mnie zaczyna już naprawdę irytować jedna rzecz…
Czy inne związki nie mogą pójść tą drogą, nie oglądając się na tego nieskutecznego i g… wartego molocha???
Co stoi na przeszkodzie, żeby chociaż mniejsze związki wreszcie coś z tym zrobiły?
Tylko błagam nie piszcie o braku siły przebicia… póki co nie mamy żadnej, więc może czas zacząć małymi krokami??

eelaa
29 marca, 2018 15:53
pracownik
30 marca, 2018 07:29
Reply to  eelaa

Różnica jest taka, że Lidl-owi zależy na swoich pracownikach. Resztę sobie dośpiewajcie.

pracownik
2 kwietnia, 2018 10:39

NAUCZYCIELE PODWYŻKI
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/po-swietach-nauczyciele-dostana-podwyzki/ffp69b7

MSWiA PODWYŻKI
http://www.portal-mundurowy.pl/
wpis z 30.03.2018

a w MON?
Życzenia na święta 😀
Jest super! Jest super!

Anka
4 kwietnia, 2018 08:10

Mam pytanie jaka jest data graniczna dla związków zawodowych na rozmowy z Panem Ministrem Błaszczakiem np. dla TARCZY i pozostałych związków. Kiedy chcecie w końcu wyjść np. na ulicę, bo jak na razie to związki bawią się w pisanie listów do Ministra (TARCZA, NSZZ „S”) i jakoś… Pan Minister nie odpisuje – czyli przyjął metodę byłego Podsekretarza Stanu Pana Grabskiego. Rzecznik prasowy RON też miał się wypowiedzieć, czy będą rozmowy i CISZA….. Mają gdzieś związki działające w RON. Czy naprawdę nie potraficie się zjednoczyć w tej jednej najważniejszej sprawie i pokazać determinację a nie tylko siedzicie i czekacie znowu na… Czytaj więcej »

M
4 kwietnia, 2018 11:40

Pani Anna, bardzo dobrze pisze. Sama mogę się pod tym podpisać.
Organizacje Związkowe, w tym ta największa nie robią nic (prócz pisania liścików), które nawet nie wiadomo czy dotarły do adresata…
Jedna wielka olewka ze strony rządu!
NIC SIĘ NIE DZIEJE, NIC SIĘ NIE ZMIENIA A MY PRACOWNICY WOJSKA DALEJ BIEDUJEMY!
Śmieją się z nas, a zawodowi emeryci mają to w d…e, bo 3 tys emerytury i 1700 jako PRON starcza na godne życie, według mnie.
Poczekam do końca miesiąca, jak nic się nie ruszy to nie będę opłacała składek za mój związek zawodowy.
Marzena

Maks
4 kwietnia, 2018 12:46

Szanowni Związkowcy,
jeśli Ministerstwo nie ma pieniędzy na podwyżki dla nas, to niech nam skróci czas pracy przy zachowaniu tych płac, które mamy.
Każdy sobie z chęcią dorobi gdzie indziej, by godnie żyć.

poli
4 kwietnia, 2018 14:07

Witam.
Jedyny protest jaki PRON mogą zorganizować, to za przykładem Pani „M” nie płacić składek na związki.
Może wtedy dotrze co nieco do nich?
Mniej w kasie, to więcej zapału do działania.
Pozdrawiam.

Pracownik WKU
5 kwietnia, 2018 17:10

A może strajk włoski?
I obsługa interesantów na następny dzień (przychodzą w poniedziałek załatwić sprawę, to wydać zaświadczenie we wtorek np)

pracownik
5 kwietnia, 2018 18:31
Reply to  Pracownik WKU

Najpierw policz, ile osób w Twoim WKU pracuje, by zarobić a nie DOROBIĆ, bo Ci drudzy nie pójdą na żadne strajki, bo oni sobie pracują, by nie nudzić się w domu i parę groszy na jakieś pierdoły mieć. Poza tym uważam, że prędzej dostaniesz dyscyplinarkę niż podwyżkę. Sam też mam już dość tej ciągłej walki i upominania się. Jestem na skraju nerwów. Tylko czekać, czekać i czekać. Do gazowni nie zadzwonię, by poczekali, bo Warszawa jeszcze nie znalazła czasu, by się zająć prawie 50 tys. grupą swoich pracowników. Dogorywamy moi drodzy, taka prawda. Obstawiam, że dostaniemy 100 zł na rękę… Czytaj więcej »

Anka
5 kwietnia, 2018 20:04
Reply to  Pracownik WKU

Zamiast strajku włoskiego lepiej iść na lody włoskie.
Najprostsza metoda strajku ale najbardziej skuteczna.

Jaco
5 kwietnia, 2018 17:40

A najlepiej przed ważnym ćwiczeniem gdzie wszystko trzeba wykonywać na wczoraj.

Close Menu
155
0
Would love your thoughts, please comment.x